સામાન્ય પસંદગીકારો
ચોક્કસ મેળ માત્ર
શીર્ષકમાં શોધો
સામગ્રીમાં શોધો
પોસ્ટ પ્રકાર પસંદગીકારો
પોસ્ટ્સમાં શોધો
પૃષ્ઠોમાં શોધો

લોકપ્રિય લેખ

હિન્દુ ધર્મમાં જીવનના ચાર તબક્કા

હિન્દુ ધર્મમાં આશ્રમ એ પ્રાચીન અને મધ્યયુગીન યુગના ભારતીય ગ્રંથોમાં ચર્ચા કરાયેલ ચાર વય-આધારિત જીવન તબક્કાઓમાંથી એક છે. ચાર આશ્રમો છે: બ્રહ્મચર્ય (વિદ્યાર્થી),

વધુ વાંચો "

ઉપનિષદ પ્રાચીન હિંદુ ગ્રંથો છે જેમાં વિવિધ વિષયો પર દાર્શનિક અને આધ્યાત્મિક ઉપદેશો છે. તેમને હિન્દુ ધર્મના કેટલાક પાયાના ગ્રંથો ગણવામાં આવે છે અને ધર્મ પર તેમનો નોંધપાત્ર પ્રભાવ છે. આ બ્લોગ પોસ્ટમાં, અમે અન્ય પ્રાચીન આધ્યાત્મિક ગ્રંથો સાથે ઉપનિષદોની તુલના કરીશું.

ઉપનિષદોને અન્ય પ્રાચીન આધ્યાત્મિક ગ્રંથો સાથે સરખાવી શકાય તેવી એક રીત તેમના ઐતિહાસિક સંદર્ભના સંદર્ભમાં છે. ઉપનિષદો એ વેદોનો એક ભાગ છે, જે પ્રાચીન હિંદુ ગ્રંથોનો સંગ્રહ છે જે 8મી સદી બીસીઇ અથવા તેના પહેલાના હોવાનું માનવામાં આવે છે. તેમને વિશ્વના સૌથી જૂના પવિત્ર ગ્રંથોમાં ગણવામાં આવે છે. અન્ય પ્રાચીન આધ્યાત્મિક ગ્રંથો જે તેમના ઐતિહાસિક સંદર્ભની દ્રષ્ટિએ સમાન છે તેમાં તાઓ તે ચિંગ અને કન્ફ્યુશિયસના એનાલેક્ટ્સનો સમાવેશ થાય છે, જે બંને પ્રાચીન ચાઈનીઝ ગ્રંથો છે જે 6ઠ્ઠી સદી બીસીઈના હોવાનું માનવામાં આવે છે.

ઉપનિષદોને વેદોના મુગટ રત્ન તરીકે ગણવામાં આવે છે અને તેને સંગ્રહના સૌથી મહત્વપૂર્ણ અને પ્રભાવશાળી ગ્રંથો તરીકે જોવામાં આવે છે. તેઓ સ્વની પ્રકૃતિ, બ્રહ્માંડની પ્રકૃતિ અને અંતિમ વાસ્તવિકતાની પ્રકૃતિ વિશેના ઉપદેશો ધરાવે છે. તેઓ વ્યક્તિગત સ્વ અને અંતિમ વાસ્તવિકતા વચ્ચેના સંબંધનું અન્વેષણ કરે છે, અને ચેતનાની પ્રકૃતિ અને બ્રહ્માંડમાં વ્યક્તિની ભૂમિકા વિશે આંતરદૃષ્ટિ આપે છે. ઉપનિષદોનો અર્થ ગુરુ-વિદ્યાર્થી સંબંધના સંદર્ભમાં અભ્યાસ અને ચર્ચા કરવાનો છે અને તેને વાસ્તવિકતા અને માનવીય સ્થિતિની પ્રકૃતિમાં શાણપણ અને સૂઝના સ્ત્રોત તરીકે જોવામાં આવે છે.

અન્ય પ્રાચીન આધ્યાત્મિક ગ્રંથો સાથે ઉપનિષદોની તુલના કરવાની બીજી રીત તેમની સામગ્રી અને વિષયોની દ્રષ્ટિએ છે. ઉપનિષદોમાં દાર્શનિક અને આધ્યાત્મિક ઉપદેશો છે જેનો હેતુ લોકોને વાસ્તવિકતાની પ્રકૃતિ અને વિશ્વમાં તેમનું સ્થાન સમજવામાં મદદ કરવાનો છે. તેઓ વિષયોની વિશાળ શ્રેણીનું અન્વેષણ કરે છે, જેમાં સ્વની પ્રકૃતિ, બ્રહ્માંડની પ્રકૃતિ અને અંતિમ વાસ્તવિકતાની પ્રકૃતિનો સમાવેશ થાય છે. અન્ય પ્રાચીન આધ્યાત્મિક ગ્રંથો જે સમાન વિષયોનું અન્વેષણ કરે છે તેમાં ભગવદ ગીતા અને તાઓ તે ચિંગનો સમાવેશ થાય છે. આ ભગવદ ગીતા એ એક હિંદુ લખાણ છે જેમાં સ્વની પ્રકૃતિ અને અંતિમ વાસ્તવિકતા વિશેના ઉપદેશો છે, અને તાઓ તે ચિંગ એ એક ચાઇનીઝ લખાણ છે જેમાં બ્રહ્માંડની પ્રકૃતિ અને બ્રહ્માંડમાં વ્યક્તિની ભૂમિકા વિશેના ઉપદેશો છે.

અન્ય પ્રાચીન આધ્યાત્મિક ગ્રંથો સાથે ઉપનિષદોની સરખામણી કરવાની ત્રીજી રીત તેમના પ્રભાવ અને લોકપ્રિયતાના સંદર્ભમાં છે. ઉપનિષદોનો હિંદુ વિચાર પર નોંધપાત્ર પ્રભાવ રહ્યો છે અને અન્ય ધાર્મિક અને દાર્શનિક પરંપરાઓમાં પણ તેનો વ્યાપકપણે અભ્યાસ અને આદર કરવામાં આવ્યો છે. તેઓ વાસ્તવિકતા અને માનવ સ્થિતિની પ્રકૃતિમાં શાણપણ અને આંતરદૃષ્ટિના સ્ત્રોત તરીકે જોવામાં આવે છે. અન્ય પ્રાચીન આધ્યાત્મિક ગ્રંથો જેનો પ્રભાવ અને લોકપ્રિયતાના સમાન સ્તર છે તેમાં ભગવદ ગીતા અને તાઓ તે ચિંગનો સમાવેશ થાય છે. આ ગ્રંથોનો વિવિધ ધાર્મિક અને દાર્શનિક પરંપરાઓમાં પણ વ્યાપકપણે અભ્યાસ અને આદર કરવામાં આવ્યો છે અને તેને શાણપણ અને સૂઝના સ્ત્રોત તરીકે જોવામાં આવે છે.

એકંદરે, ઉપનિષદ એ એક મહત્વપૂર્ણ અને પ્રભાવશાળી પ્રાચીન આધ્યાત્મિક ગ્રંથ છે જેની તુલના અન્ય પ્રાચીન આધ્યાત્મિક ગ્રંથો સાથે તેમના ઐતિહાસિક સંદર્ભ, વિષયવસ્તુ અને વિષયો અને પ્રભાવ અને લોકપ્રિયતાના સંદર્ભમાં કરી શકાય છે. તેઓ આધ્યાત્મિક અને દાર્શનિક ઉપદેશોનો સમૃદ્ધ સ્ત્રોત પ્રદાન કરે છે જેનો સમગ્ર વિશ્વમાં લોકો દ્વારા અભ્યાસ અને આદર કરવામાં આવે છે.

ઉપનિષદોની ઝાંખી અને હિંદુ પરંપરામાં તેમનું સ્થાન

ઉપનિષદ એ પ્રાચીન હિંદુ ગ્રંથો છે જેને હિંદુ ધર્મના કેટલાક પાયાના ગ્રંથો ગણવામાં આવે છે. તેઓ વેદોનો ભાગ છે, પ્રાચીન ધાર્મિક ગ્રંથોનો સંગ્રહ જે હિંદુ ધર્મનો આધાર બનાવે છે. ઉપનિષદો સંસ્કૃતમાં લખાયેલા છે અને તે 8મી સદી બીસીઇ અથવા તેના પહેલાના હોવાનું માનવામાં આવે છે. તેમને વિશ્વના સૌથી જૂના પવિત્ર ગ્રંથોમાં ગણવામાં આવે છે અને તેનો હિંદુ વિચાર પર નોંધપાત્ર પ્રભાવ છે.

"ઉપનિષદ" શબ્દનો અર્થ થાય છે "નજીકમાં બેસવું," અને તે સૂચના પ્રાપ્ત કરવા માટે આધ્યાત્મિક શિક્ષકની પાસે બેસવાની પ્રથાને દર્શાવે છે. ઉપનિષદ એ ગ્રંથોનો સંગ્રહ છે જેમાં વિવિધ આધ્યાત્મિક ગુરુઓના ઉપદેશો છે. તેઓનો અર્થ ગુરુ-વિદ્યાર્થી સંબંધના સંદર્ભમાં અભ્યાસ અને ચર્ચા કરવાનો છે.

ત્યાં ઘણા જુદા જુદા ઉપનિષદો છે, અને તે બે શ્રેણીઓમાં વિભાજિત છે: જૂની, "પ્રાથમિક" ઉપનિષદો, અને પછીની, "ગૌણ" ઉપનિષદો.

પ્રાથમિક ઉપનિષદોને વધુ પાયાના માનવામાં આવે છે અને તેમાં વેદોનો સાર હોવાનું માનવામાં આવે છે. ત્યાં દસ પ્રાથમિક ઉપનિષદો છે, અને તે છે:

 1. ઈશા ઉપનિષદ
 2. કેના ઉપનિષદ
 3. કથા ઉપનિષદ
 4. પ્રશ્ના ઉપનિષદ
 5. મુંડક ઉપનિષદ
 6. માંડુક્ય ઉપનિષદ
 7. તૈત્તિરીય ઉપનિષદ
 8. ઐતરેય ઉપનિષદ
 9. ચાંદોગ્ય ઉપનિષદ
 10. બૃહદારણ્યક ઉપનિષદ

ગૌણ ઉપનિષદ પ્રકૃતિમાં વધુ વૈવિધ્યસભર છે અને વિષયોની વિશાળ શ્રેણીને આવરી લે છે. ત્યાં ઘણાં વિવિધ ગૌણ ઉપનિષદો છે, અને તેમાં ગ્રંથોનો સમાવેશ થાય છે જેમ કે

 1. હમસા ઉપનિષદ
 2. રુદ્ર ઉપનિષદ
 3. મહાનારાયણ ઉપનિષદ
 4. પરમહંસ ઉપનિષદ
 5. નરસિંહ તપનીય ઉપનિષદ
 6. અદ્વય તારક ઉપનિષદ
 7. જબલા દર્શન ઉપનિષદ
 8. દર્શન ઉપનિષદ
 9. યોગ-કુંડલિની ઉપનિષદ
 10. યોગ-તત્વ ઉપનિષદ

આ માત્ર થોડા ઉદાહરણો છે, અને બીજા ઘણા ગૌણ ઉપનિષદો છે

ઉપનિષદોમાં દાર્શનિક અને આધ્યાત્મિક ઉપદેશો છે જેનો હેતુ લોકોને વાસ્તવિકતાની પ્રકૃતિ અને વિશ્વમાં તેમનું સ્થાન સમજવામાં મદદ કરવાનો છે. તેઓ વિષયોની વિશાળ શ્રેણીનું અન્વેષણ કરે છે, જેમાં સ્વની પ્રકૃતિ, બ્રહ્માંડની પ્રકૃતિ અને અંતિમ વાસ્તવિકતાની પ્રકૃતિનો સમાવેશ થાય છે.

ઉપનિષદમાં જોવા મળતા મુખ્ય વિચારોમાંનો એક બ્રહ્મનો ખ્યાલ છે. બ્રહ્મ એ અંતિમ વાસ્તવિકતા છે અને તેને બધી વસ્તુઓના સ્ત્રોત અને નિર્વાહ તરીકે જોવામાં આવે છે. તેનું વર્ણન શાશ્વત, અપરિવર્તનશીલ અને સર્વવ્યાપી છે. ઉપનિષદો અનુસાર, માનવ જીવનનું અંતિમ ધ્યેય બ્રહ્મ સાથે વ્યક્તિગત સ્વ (આત્મા) ની એકતાની અનુભૂતિ કરવાનું છે. આ અનુભૂતિને મોક્ષ અથવા મુક્તિ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.

ઉપનિષદોમાંથી સંસ્કૃત પાઠના કેટલાક ઉદાહરણો અહીં આપ્યા છે:

 1. "અહમ બ્રહ્માસ્મિ." (બૃહદારણ્યક ઉપનિષદમાંથી) આ વાક્યનો અનુવાદ થાય છે "હું બ્રહ્મ છું," અને તે માન્યતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે કે વ્યક્તિગત સ્વ આખરે અંતિમ વાસ્તવિકતા સાથે એક છે.
 2. "તત્ ત્વમ્ અસિ." (ચંદોગ્ય ઉપનિષદમાંથી) આ વાક્યનો અનુવાદ "તમે તે છો," અને ઉપરોક્ત વાક્યના અર્થમાં સમાન છે, જે અંતિમ વાસ્તવિકતા સાથે વ્યક્તિગત સ્વની એકતા પર ભાર મૂકે છે.
 3. "અયમ આત્મા બ્રહ્મ." (માંડૂક્ય ઉપનિષદમાંથી) આ વાક્યનો અનુવાદ થાય છે "આ સ્વયં બ્રહ્મ છે," અને એ માન્યતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે કે સ્વનું સાચું સ્વરૂપ અંતિમ વાસ્તવિકતા જેવું જ છે.
 4. "સર્વમ ખલવિદમ બ્રહ્મ." (ચંદોગ્ય ઉપનિષદમાંથી) આ વાક્યનો અનુવાદ થાય છે "આ બધું બ્રહ્મ છે," અને એવી માન્યતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે કે અંતિમ વાસ્તવિકતા બધી વસ્તુઓમાં હાજર છે.
 5. "ઈશા વાસ્યમ ઇદમ સર્વમ." (ઈશા ઉપનિષદમાંથી) આ વાક્યનો અનુવાદ થાય છે "આ બધું પ્રભુ દ્વારા વ્યાપેલું છે," અને તે એવી માન્યતાને પ્રતિબિંબિત કરે છે કે અંતિમ વાસ્તવિકતા એ બધી વસ્તુઓનો અંતિમ સ્ત્રોત અને પાલનહાર છે.

ઉપનિષદો પુનર્જન્મની વિભાવના પણ શીખવે છે, એવી માન્યતા છે કે મૃત્યુ પછી આત્મા નવા શરીરમાં પુનર્જન્મ પામે છે. આત્મા તેના આગલા જીવનમાં જે સ્વરૂપ લે છે તે પાછલા જીવનની ક્રિયાઓ અને વિચારો દ્વારા નક્કી કરવામાં આવે છે તેવું માનવામાં આવે છે, જે કર્મ તરીકે ઓળખાય છે. ઉપનિષદિક પરંપરાનું ધ્યેય પુનર્જન્મના ચક્રને તોડીને મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવાનું છે.

યોગ અને ધ્યાન ઉપનિષદિક પરંપરામાં પણ મહત્વપૂર્ણ પ્રથાઓ છે. આ પ્રથાઓને મનને શાંત કરવા અને આંતરિક શાંતિ અને સ્પષ્ટતાની સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગ તરીકે જોવામાં આવે છે. તેઓ વ્યક્તિને અંતિમ વાસ્તવિકતા સાથે સ્વની એકતાની અનુભૂતિ કરવામાં પણ મદદ કરે છે તેવું માનવામાં આવે છે.

ઉપનિષદોનો હિંદુ વિચાર પર નોંધપાત્ર પ્રભાવ રહ્યો છે અને અન્ય ધાર્મિક અને દાર્શનિક પરંપરાઓમાં પણ તેનો વ્યાપકપણે અભ્યાસ અને આદર કરવામાં આવ્યો છે. તેઓ વાસ્તવિકતા અને માનવ સ્થિતિની પ્રકૃતિમાં શાણપણ અને આંતરદૃષ્ટિના સ્ત્રોત તરીકે જોવામાં આવે છે. ઉપનિષદોના ઉપદેશોનો હિંદુઓ દ્વારા અભ્યાસ અને પ્રેક્ટિસ કરવાનું ચાલુ છે અને તે હિંદુ પરંપરાનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે.

હિન્દુ ધર્મની સ્થાપના કોણે કરી? હિંદુ ધર્મ અને સનાતન ધર્મ-હિન્દુફાક્સની ઉત્પત્તિ

પરિચય

આપણે સ્થાપક દ્વારા શું અર્થ છે? જ્યારે આપણે કોઈ સ્થાપક કહીએ છીએ, ત્યારે અમારું કહેવું છે કે કોઈએ નવી માન્યતા અસ્તિત્વમાં લીધી છે અથવા ધાર્મિક માન્યતાઓ, સિદ્ધાંતો અને વ્યવહારનો સમૂહ બનાવ્યો છે જે પહેલાં અસ્તિત્વમાં નહોતો. તે હિંદુ ધર્મ જેવા વિશ્વાસ સાથે ન થઈ શકે, જેને શાશ્વત માનવામાં આવે છે. શાસ્ત્રો અનુસાર, હિંદુ ધર્મ માત્ર માનવોનો ધર્મ નથી. દેવતાઓ અને રાક્ષસો પણ તેનો અભ્યાસ કરે છે. ઈશ્ર્વર (ઇશ્વર), બ્રહ્માંડના ભગવાન, તેના સ્ત્રોત છે. તે તેની પ્રેક્ટિસ પણ કરે છે. તેથી, હિંદુ ધર્મ ભગવાનનો ધર્મ છે, પૃથ્વી પર, પવિત્ર ગંગાની જેમ, મનુષ્યના કલ્યાણ માટે, નીચે લાવવામાં આવ્યો છે.

તે પછી હિન્દુ ધર્મના સ્થાપક કોણ છે (સનાતન ધર્મ)?

 હિન્દુ ધર્મની સ્થાપના કોઈ વ્યક્તિ કે પ્રબોધકે કરી નથી. તેનો સ્રોત ખુદ ભગવાન (બ્રહ્મ) છે. તેથી, તે શાશ્વત ધર્મ (સનાતન ધર્મ) માનવામાં આવે છે. તેના પ્રથમ શિક્ષકો બ્રહ્મા, વિષ્ણુ અને શિવ હતા. બ્રહ્મા, સર્જક ભગવાન, સૃષ્ટિની શરૂઆતમાં દેવ, મનુષ્ય અને રાક્ષસો માટે વેદોનું ગુપ્ત જ્ revealedાન પ્રગટ કરતા. તેમણે તેઓને આત્મજ્ theાનનું ગુપ્ત જ્ impાન પણ આપ્યું, પરંતુ તેમની પોતાની મર્યાદાઓને લીધે, તેઓ તેને તેમની પોતાની રીતે સમજી ગયા.

વિષ્ણુ સાચવનાર છે. તેમણે વિશ્વની વ્યવસ્થા અને નિયમિતતા સુનિશ્ચિત કરવા માટે અસંખ્ય અભિવ્યક્તિઓ, સંકળાયેલા દેવો, પાસાઓ, સંતો અને દ્રષ્ટાંતો દ્વારા હિન્દુ ધર્મનું જ્ preાન સાચવ્યું છે. તેમના દ્વારા, તે વિવિધ યોગોના ખોવાયેલા જ્ restાનને પણ પુનર્સ્થાપિત કરે છે અથવા નવા સુધારાઓ રજૂ કરે છે. વળી, જ્યારે પણ હિન્દુ ધર્મ કોઈ મુદ્દાથી આગળ નીકળી જાય છે, ત્યારે તે તેને પુનર્સ્થાપિત કરવા અને તેના ભૂલી ગયેલી અથવા ખોવાયેલી ઉપદેશોને પુનર્જીવિત કરવા માટે પૃથ્વી પર અવતાર લે છે. વિષ્ણુ તેમના કાર્યક્ષેત્રમાં ગૃહસ્થ તરીકે, વ્યક્તિગત ક્ષમતામાં પૃથ્વી પર જે અપેક્ષા કરે છે તે ફરજોનું ઉદાહરણ આપે છે.

હિન્દુ ધર્મને સમર્થન આપવામાં શિવની પણ મહત્વની ભૂમિકા છે. વિનાશક તરીકે, તે અશુદ્ધિઓ અને મૂંઝવણને દૂર કરે છે જે આપણા પવિત્ર જ્ intoાનમાં ઘેરાય છે. તેમને સાર્વત્રિક શિક્ષક અને વિવિધ કલા અને નૃત્ય સ્વરૂપો (લલિતાકલાસ), યોગો, વ્યવસાયો, વિજ્ ,ાન, ખેતી, કૃષિ, કીમિયો, જાદુ, ઉપચાર, દવા, તંત્ર અને તેથી વધુનો સ્રોત પણ માનવામાં આવે છે.

આમ, વેદમાં વર્ણવેલ મિસ્ટિક અશ્વત્થ વૃક્ષની જેમ, હિન્દુ ધર્મની મૂળ સ્વર્ગમાં છે, અને તેની શાખાઓ પૃથ્વી પર ફેલાયેલી છે. તેનો મુખ્ય ભાગ દૈવી જ્ knowledgeાન છે, જે ફક્ત મનુષ્યોના જ નહીં પરંતુ અન્ય વિશ્વના માણસોના પરિયોજનાને પણ તેના સર્જક, સંરક્ષક, છુપાવનાર, ઘટસ્ફોટકર્તા અને અવરોધોને દૂર કરવા માટે સંચાલિત કરે છે. તેનું મુખ્ય દર્શન (શ્રુતિ) શાશ્વત છે, જ્યારે તે ભાગો (સ્મૃતિ) ને સમય અને સંજોગો અને વિશ્વની પ્રગતિ અનુસાર બદલાતા રહે છે. ભગવાનની રચનાની વિવિધતા પોતાને સમાવી લે છે, તે બધી શક્યતાઓ, ફેરફારો અને ભાવિ શોધો માટે ખુલ્લી રહે છે.

આ પણ વાંચો: પ્રજાપતિઓ - ભગવાન બ્રહ્માના 10 પુત્રો

ગણેશ, પ્રજાપતિ, ઇન્દ્ર, શક્તિ, નારદા, સરસ્વતી અને લક્ષ્મી જેવા અન્ય ઘણા દૈવીયતાઓ પણ ઘણા શાસ્ત્રોના લેખકત્વનો શ્રેય છે. આ સિવાય, અસંખ્ય વિદ્વાનો, દ્રષ્ટાંતો, philosopષિઓ, તત્વજ્ .ાનીઓ, ગુરુઓ, સંન્યાસી આંદોલનો અને શિક્ષક પરંપરાઓએ તેમના ઉપદેશો, લેખન, ભાષણો, પ્રવચનો અને પ્રદર્શનો દ્વારા હિન્દુ ધર્મને સમૃદ્ધ બનાવ્યો. આમ, હિન્દુ ધર્મ ઘણા સ્રોતોમાંથી લેવામાં આવ્યો છે. તેની ઘણી માન્યતાઓ અને આચરણોએ અન્ય ધર્મોમાં પ્રવેશ મેળવ્યો, તે ક્યાં તો ભારતમાં થયો હતો અથવા તેની સાથે સંપર્ક કર્યો હતો.

કેમ કે હિન્દુ ધર્મની મૂળ શાશ્વત જ્ knowledgeાનમાં છે અને તેના ઉદ્દેશો અને હેતુ બધાના સર્જનહાર તરીકે ભગવાનના લોકો સાથે ગા closely રીતે ગોઠવાયેલા છે, તેથી તે શાશ્વત ધર્મ (સનાતન ધર્મ) માનવામાં આવે છે. વિશ્વના સ્થાયી સ્વભાવને લીધે હિન્દુ ધર્મ પૃથ્વીના ચહેરા પરથી અદૃશ્ય થઈ શકે છે, પરંતુ તેનું પાયો રચતું પવિત્ર જ્ knowledgeાન કાયમ રહેશે અને સૃષ્ટિના દરેક ચક્રમાં જુદા જુદા નામથી પ્રગટ થતું રહેશે. એવું પણ કહેવામાં આવે છે કે હિન્દુ ધર્મનો કોઈ સ્થાપક નથી અને કોઈ મિશનરી લક્ષ્યો નથી કારણ કે લોકોએ તેમની આધ્યાત્મિક તત્પરતા (પાછલા કર્મ) ને લીધે પ્રોવિડન્સ (જન્મ) અથવા વ્યક્તિગત નિર્ણય દ્વારા ત્યાં આવવું પડે છે.

હિન્દુ ધર્મ નામ, જે મૂળ શબ્દ "સિંધુ" પરથી આવ્યો છે, તે historicalતિહાસિક કારણોસર ઉપયોગમાં આવ્યો છે. વૈચારિક એન્ટિટી તરીકે હિન્દુ ધર્મ બ્રિટિશ સમય સુધી અસ્તિત્વમાં નહોતો. આ શબ્દ સાહિત્યમાં 17 મી સદી એડી સુધી દેખાતો નથી, મધ્યયુગીન સમયમાં, ભારતીય ઉપખંડ, હિન્દુસ્તાન અથવા હિન્દુઓની ભૂમિ તરીકે ઓળખાય છે. તે બધા એક જ આસ્થાનું પાલન કરતા ન હતા, પરંતુ જુદા જુદા લોકો, જેમાં બૌદ્ધ ધર્મ, જૈન ધર્મ, શૈવ ધર્મ, વૈષ્ણવ ધર્મ, બ્રાહ્મણ ધર્મ અને અનેક તપસ્વી પરંપરાઓ, સંપ્રદાયો અને પેટા સંપ્રદાયોનો સમાવેશ થતો હતો.

મૂળ પરંપરાઓ અને સનાતન ધર્મ પાળનારા લોકો જુદા જુદા નામથી ચાલ્યા ગયા, પરંતુ હિન્દુઓ તરીકે નહીં. બ્રિટિશ કાળ દરમિયાન, તમામ દેશી ધર્મોનું નામ "હિન્દુ ધર્મ" નામથી તેને ઇસ્લામ અને ખ્રિસ્તી ધર્મથી અલગ રાખવા અને ન્યાય સાથે વહેંચવા અથવા સ્થાનિક વિવાદો, સંપત્તિ અને કરના મામલાઓને સમાપ્ત કરવા માટે કરવામાં આવતું હતું.

ત્યારબાદ, આઝાદી પછી, બૌદ્ધ ધર્મ, જૈન ધર્મ અને શીખ ધર્મ કાયદાઓ ઘડાવીને તેનાથી અલગ થઈ ગયા. આમ, હિન્દુ ધર્મ શબ્દનો જન્મ historicalતિહાસિક આવશ્યકતાથી થયો હતો અને કાયદા દ્વારા ભારતના બંધારણીય કાયદાઓમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.

હિન્દુ ધર્મ - મુખ્ય માન્યતાઓ, તથ્યો અને સિદ્ધાંતો -હિન્દુફાક

હિન્દુ ધર્મ - મુખ્ય માન્યતાઓ: હિન્દુ ધર્મ એક સંગઠિત ધર્મ નથી, અને તેની માન્યતા પદ્ધતિનો ઉપદેશ આપવા માટે તે એકલ, માળખાગત અભિગમ નથી. દસ આજ્mentsાઓની જેમ હિન્દુઓ પાસે પણ કાયદાઓનો સરળ સમૂહ પાળવો નથી. સમગ્ર હિન્દુ વિશ્વમાં, સ્થાનિક, પ્રાદેશિક, જાતિ અને સમુદાય આધારિત પ્રણાલીઓ માન્યતાઓની સમજ અને પ્રેક્ટિસને અસર કરે છે. છતાં સર્વોત્તમ અસ્તિત્વમાં વિશ્વાસ અને વાસ્તવિકતા, ધર્મ અને કર્મ જેવા કેટલાક સિદ્ધાંતોનું પાલન એ આ બધી ભિન્નતામાં એક સામાન્ય થ્રેડ છે. અને વેદો (પવિત્ર ગ્રંથો) ની શક્તિમાં વિશ્વાસ એ એક હિન્દુના ખૂબ જ અર્થ તરીકે મોટી માત્રામાં સેવા આપે છે, જોકે વેદોનું અર્થઘટન કેવી રીતે કરવામાં આવે છે તેનાથી તે ભિન્ન હોઈ શકે છે.

હિન્દુઓ શેર કરેલી મુખ્ય મૂળ માન્યતાઓમાં નીચે સૂચિબદ્ધ શામેલ છે;

હિન્દુ ધર્મ માને છે કે સત્ય શાશ્વત છે.

હિન્દુઓ તથ્યોનું જ્ knowledgeાન અને સમજણ શોધે છે, વિશ્વનું અસ્તિત્વ છે અને એકમાત્ર સત્ય છે. વેદો અનુસાર સત્ય એક છે, પરંતુ તે જ્ waysાનીઓ દ્વારા અનેક રીતે વ્યક્ત કરવામાં આવ્યું છે.

હિંદુ ધર્મ માને છે તે બ્રહ્મ સત્ય અને વાસ્તવિકતા છે.

નિરાકાર, અનંત, સર્વવ્યાપક અને શાશ્વત એવા એકમાત્ર સાચા ભગવાન તરીકે હિન્દુઓ બ્રહ્મમાં માને છે. બ્રહ્મ જે કલ્પનામાં અમૂર્ત નથી; તે એક વાસ્તવિક એન્ટિટી છે જે બ્રહ્માંડની દરેક વસ્તુને સમાવિષ્ટ કરે છે (જોયું અને અદ્રશ્ય)

હિંદુ ધર્મ માને છે કે વેદ અંતિમ સત્તાધિકાર છે.

પ્રાચીન સંતો અને agesષિમુનિઓને મળ્યા હોવાના ઘટસ્ફોટવાળી વેદો હિન્દુઓમાં શાસ્ત્રો છે. હિન્દુઓ દાવો કરે છે કે વેદ આરંભ વિના અને અંત વિના છે, માને છે કે બ્રહ્માંડમાં (સમયગાળાના અંતમાં) નાશ ન થાય ત્યાં સુધી વેદ રહેશે.

હિંદુ ધર્મ માને છે દરેક વ્યક્તિએ ધર્મ પ્રાપ્તિ માટે સખત મહેનત કરવી જોઈએ.

ધર્મ વિભાવનાની સમજ વ્યક્તિને હિન્દુ ધર્મને સમજવાની મંજૂરી આપે છે. દુર્ભાગ્યે, કોઈ અંગ્રેજી શબ્દ નથી, તેના સંદર્ભને પૂરતા પ્રમાણમાં આવરી લે છે. ધર્મને યોગ્ય વર્તન, ન્યાય, નૈતિક કાયદો અને ફરજ તરીકે વ્યાખ્યાયિત કરવું શક્ય છે. દરેક વ્યક્તિ જે કોઈના જીવનમાં ધર્મને કેન્દ્રમાં રાખે છે તે દરેકની ફરજ અને કુશળતા અનુસાર હંમેશાં યોગ્ય કાર્ય કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે.

હિંદુ ધર્મ માને છે કે વ્યક્તિગત આત્માઓ અમર છે.

એક હિન્દુ એવો દાવો કરે છે કે વ્યક્તિગત આત્મા (આત્મા) નું અસ્તિત્વ કે વિનાશ નથી; તે રહ્યું છે, તે છે, અને તે હશે. આત્માની ક્રિયાઓ જ્યારે શરીરમાં રહેતી હોય ત્યારે તે પછીના જીવનમાં તે ક્રિયાઓના પ્રભાવને કાપવા માટે અલગ શરીરમાં સમાન આત્માની આવશ્યકતા હોય છે. આત્માની હિલચાલની પ્રક્રિયા એક શરીરથી બીજા શરીરમાં સ્થાનાંતર તરીકે ઓળખાય છે. કર્મ આત્મા જે પ્રકારનું શરીર રહે છે તે નક્કી કરે છે (અગાઉના જીવનમાં સંચિત ક્રિયાઓ).

વ્યક્તિગત આત્માનો ઉદ્દેશ મોક્ષ છે.

મોક્ષ મુક્તિ છે: મૃત્યુ અને પુનર્જન્મના સમયગાળામાંથી આત્માનું મુક્તિ. તે થાય છે, જ્યારે તેના સાચા સારને ઓળખીને, આત્મા બ્રહ્મ સાથે એક થાય છે. આ જાગૃતિ અને એકતા માટે, ઘણા રસ્તાઓ દોરી જશે: જવાબદારીનો માર્ગ, જ્ knowledgeાનનો માર્ગ અને ભક્તિનો માર્ગ (બિનશરતી ભગવાનને શરણે).

આ પણ વાંચો: જયદ્રાથની સંપૂર્ણ વાર્તા (जयद्रथ) સિંધુ કિંગડમનો કિંગ

હિન્દુ ધર્મ - મુખ્ય માન્યતાઓ: હિન્દુ ધર્મની અન્ય માન્યતાઓ છે:

 • હિન્દુઓ એક સર્વવ્યાપી સર્વોચ્ચ સર્વોત્તમ પ્રાણી છે, નિર્માતા અને અસ્પષ્ટ વાસ્તવિકતામાં વિશ્વાસ કરે છે, જે બંને અનંત અને અતીત છે.
 • હિન્દુઓ ચાર વેદના દેવત્વમાં વિશ્વાસ કરતા હતા, જે વિશ્વનો સૌથી પ્રાચીન ગ્રંથ છે, અને તે જ રીતે પ્રગટ થાય છે, અગ્માસની ઉપાસના કરે છે. આ પ્રાચીન સ્તોત્રો ભગવાનનો શબ્દ છે અને શાશ્વત વિશ્વાસનો પાયો છે, સનાતન ધર્મ છે.
 • હિન્દુઓ નિષ્કર્ષ કા thatે છે કે બ્રહ્માંડ દ્વારા રચના, સંરક્ષણ અને વિસર્જનના અનંત ચક્રો પસાર થયા છે.
 • હિન્દુ કર્મમાં વિશ્વાસ કરે છે, કારણ અને અસરનો નિયમ, જેના દ્વારા દરેક મનુષ્ય, તેના વિચારો, શબ્દો અને કાર્યો દ્વારા, પોતાનું નસીબ બનાવે છે.
 • હિન્દુઓ નિષ્કર્ષ આપે છે કે, બધા કર્મોનું સમાધાન થઈ ગયા પછી, આત્મા પુનર્જન્મ કરે છે, અનેક જન્મોમાં વિકાસ કરે છે, અને મોક્ષ, પુનર્જન્મ ચક્રમાંથી સ્વતંત્રતા પ્રાપ્ત કરે છે. આ ભાગ્યમાંથી એક પણ આત્મા લૂંટવામાં આવશે નહીં.
 • હિન્દુઓ માને છે કે અજ્ unknownાત દુનિયામાં અલૌકિક શક્તિઓ છે અને આ દેવો અને દેવતાઓની સાથે મંદિરની ઉપાસના, સંસ્કારો, સંસ્કારો અને વ્યક્તિગત ભક્તિભાવ એક સંવાદ બનાવે છે.
 • હિન્દુઓ માને છે કે ગુપ્ત જ્ lordાની સ્વામી અથવા સત્ગુરુને સમજવું કે વ્યક્તિગત શિસ્ત, સારો વ્યવહાર, શુદ્ધિકરણ, યાત્રાધામ, આત્મ-તપાસ, ધ્યાન અને ભગવાનને શરણાગતિ છે.
 • વિચાર, શબ્દ અને કાર્યમાં, હિન્દુઓ માને છે કે તમામ જીવન પવિત્ર છે, તેનું સન્માન અને આદર કરવામાં આવે છે, અને આ રીતે અહિંસા, અહિંસાનો અભ્યાસ કરે છે.
 • હિન્દુઓ માને છે કે કોઈ પણ ધર્મ, બીજા બધા કરતા, વિમોચનનો એકમાત્ર રસ્તો શીખવતો નથી, પરંતુ તે બધા સાચા માર્ગો ભગવાનના પ્રકાશના પાસા છે, જે સહનશીલતા અને સમજણ લાયક છે.
 • હિન્દુ ધર્મ, વિશ્વનો સૌથી પ્રાચીન ધર્મ છે, તેની કોઈ શરૂઆત નથી - તે પછીનો રેકોર્ડ ઇતિહાસ છે. તેમાં માનવ સર્જક નથી. તે એક આધ્યાત્મિક ધર્મ છે જે ભક્તને અંદરથી વાસ્તવિકતાનો અનુભવ કરવા માટે દોરી જાય છે, છેવટે ચેતનાની ટોચને પ્રાપ્ત કરે છે જ્યાં એક માણસ અને ભગવાન છે.
 • હિન્દુ ધર્મના ચાર મોટા સંપ્રદાયો છે - સૈવવાદ, શક્તિ, વૈષ્ણવ અને સ્માર્ટિઝમ.
હિન્દુ શબ્દ કેટલો જૂનો છે? હિન્દુ શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો છે? - વ્યુત્પત્તિશાસ્ત્ર અને હિન્દુ ધર્મનો ઇતિહાસ

આપણે આ લેખનમાંથી પ્રાચીન શબ્દ “હિન્દુ” ને આગળ વધારવા માગીએ છીએ. ભારતના સામ્યવાદી ઇતિહાસકારો અને પાશ્ચાત્ય ભારતીય વૈજ્ologistsાનિકો કહે છે કે 8th મી સદીમાં અરબો દ્વારા “હિન્દુ” શબ્દ રચવામાં આવ્યો હતો અને તેની મૂળિયા “એસ” ને “એચ” ની જગ્યાએ પર્શિયન પરંપરામાં હતી. શબ્દ "હિન્દુ" અથવા તેના ડેરિવેટિવ્ઝ, જોકે, આ સમય કરતા હજાર વર્ષ કરતા વધુ જૂનો ઘણા શિલાલેખો દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાય છે. વળી, ભારતના ગુજરાતના સૌરાષ્ટ્ર ક્ષેત્રમાં, પર્શિયામાં નહીં, આ શબ્દની મૂળ કદાચ સંભળાય છે. આ વિશેષ રસપ્રદ વાર્તા પયગમ્બર મોહમ્મદ કાકા, ઓમર-બિન-એ-હાશમ દ્વારા લખી છે, જેમણે ભગવાન શિવની સ્તુતિ કરવા માટે એક કવિતા લખી હતી.

ઘણી વેબસાઇટ્સ કહે છે કે કાબા એ શિવનું પ્રાચીન મંદિર હતું. તેઓ હજી પણ વિચારી રહ્યા છે કે આ દલીલોમાંથી શું બનાવવું, પરંતુ પ્રોફેટ મોહમ્મદના કાકાએ ભગવાન શિવને ઓડ લખ્યું તે હકીકત ચોક્કસપણે અવિશ્વસનીય છે.

રોમિલા થાપર અને ડી.એન. 'હિન્દુ' શબ્દની પ્રાચીનકાળ અને મૂળની જેમ હિન્દુ વિરોધી ઇતિહાસકારોએ thought મી સદીમાં ઝાને વિચાર્યું કે અરબો દ્વારા 'હિન્દુ' શબ્દ ચલણ આપવામાં આવ્યું છે. જો કે, તેઓ તેમના નિષ્કર્ષના આધારે સ્પષ્ટતા કરતા નથી અથવા તેમની દલીલને ટેકો આપવા માટે કોઈ તથ્યો ટાંકતા નથી. મુસ્લિમ આરબ લેખકો પણ આવી અતિશયોક્તિપૂર્ણ દલીલ કરતા નથી.

યુરોપિયન લેખકો દ્વારા વકીલ કરવામાં આવેલી બીજી પૂર્વધારણા એ છે કે 'હિન્દુ' શબ્દ એ 'એચ.' સાથે 'એસ' ની જગ્યાએ પર્સિયન પરંપરાથી ઉદ્ભવતા 'સિંધુ' પર્સિયન ભ્રષ્ટાચાર છે. અહીં પણ કોઈ પુરાવા ટાંકવામાં આવતા નથી. પર્સિયા શબ્દમાં ખરેખર 'એસ' શામેલ છે, જો આ સિદ્ધાંત સાચો હોત, તો 'પરહિયા' થવો જોઈએ.

પર્શિયન, ભારતીય, ગ્રીક, ચાઇનીઝ અને અરબી સ્રોતોથી પ્રાપ્ત એપિગ્રાફ અને સાહિત્યિક પુરાવાના પ્રકાશમાં, વર્તમાન પેપર ઉપરના બે સિદ્ધાંતોની ચર્ચા કરે છે. પૂરાવાઓ એવી માન્યતાને સમર્થન આપે છે કે 'હિન્દુ' 'સિંધુ' જેવા વૈદિક કાળથી ઉપયોગમાં લેવાય છે અને તે 'હિન્દુ' 'સિંધુ'નું એક સુધારેલું સ્વરૂપ છે, તેના મૂળમાં' એચ 'ઉચ્ચારવાની પ્રથામાં રહેલું છે. સૌરાષ્ટ્રમાં 'એસ'.

એપિગ્રાફિક પુરાવા હિન્દુ શબ્દનો

પર્સિયન રાજા ડેરિયસના હમદાન, પર્સીપોલિસ અને નકશ-આઇ-રૂસ્તમ શિલાલેખોમાં 'હિદુ' વસ્તીનો ઉલ્લેખ તેના સામ્રાજ્યમાં શામેલ છે. આ શિલાલેખોની તારીખ ઇ.સ. પૂર્વે 520૨૦--485. ની છે. આ વાસ્તવિકતા સૂચવે છે કે, ખ્રિસ્તના before૦૦ વર્ષ પહેલાં, 'હાય (એન) ડુ' શબ્દ હાજર હતો.

ડેરિયસના અનુગામી ઝેરેક્સિસ, પર્સીપોલિસ ખાતેના તેમના શિલાલેખોમાં તેમના નિયંત્રણ હેઠળના દેશોના નામ આપે છે. 'હિદુ' ને સૂચિની જરૂર છે. ઝેરેક્સીઝે ઈ.સ. 485 465--404 પૂર્વે શાસન કર્યું હતું, પરસેપોલિસમાં એક કબર ઉપર ત્રણ આકૃતિઓ છે જેનો અર્થ આર્ક્ટેરેક્સિસ (395૦3--XNUMX BC બીસી) ને આભારી છે, જેને 'આઈમ કતગુવીયા' (આ સત્યગિદિયન છે), 'આઈમ ગા (એન) દરિયા' '(આ ગંધાર છે) અને' આઈમ હાય (એન) દુવીયા '(આ હાય (એન) ડુ છે). અસોકન (ત્રીજી સદી પૂર્વે) શિલાલેખોમાં વારંવાર 'ભારત' માટે 'હિડા' અને 'ભારતીય દેશ' માટે 'હિડા લોકા' જેવા શબ્દસમૂહોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

અશોકન શિલાલેખોમાં, 'હિડા' અને તેના મેળવેલા સ્વરૂપોનો ઉપયોગ 70 કરતા વધુ વખત કરવામાં આવે છે. ભારત માટે, અશોકન શિલાલેખોમાં 'હિંદ' નામની પ્રાચીનતા ઓછામાં ઓછી ત્રીજી સદી પૂર્વે નિર્ધારિત છે. રાજા શાકનશાહ હિન્દ શાકસ્તાન તુક્રીસ્તાન દબીર દાબીર, "શકસ્તાનનો રાજા, હિન્દ શકસ્તાન અને તુખારિસ્તાનના પ્રધાનો," માં શીર્ષક ધરાવે છે. શાહપુર II (310 એડી) ના પર્સીપોલિસ પહેલવી શિલાલેખો.

અચેમિનીડ, અશોકન અને સાસાનીઅન પહેલવીના દસ્તાવેજોથી આવેલા પુરાવાત્મક પુરાવાએ પૂર્વધારણા પર એક શરત સ્થાપિત કરી હતી કે 8 મી સદીમાં 'હિન્દુ' શબ્દ આરબના ઉપયોગમાં આવ્યો હતો. 'હિન્દુ' શબ્દનો પ્રાચીન ઇતિહાસ ઓછામાં ઓછું 1000 બીસી હા, અને કદાચ 5000 બીસી સુધી સાહિત્યિક પુરાવા લે છે

પહેલવી અવેસ્તાના પુરાવા

Apવેસ્તામાં સંસ્કૃત સપ્ત-સિંધુ માટે હપ્તા-હિન્દુનો ઉપયોગ થાય છે, અને અવેસ્તાનો સમય 5000-1000 બીસી વચ્ચે છે, તેનો અર્થ એ કે 'હિન્દુ' શબ્દ 'સિંધુ' શબ્દ જેટલો જૂનો છે. ' સિંધુ એ વૈદિક દ્વારા igગ્વેદમાં વપરાયેલી એક ખ્યાલ છે. અને આ રીતે, Hinduગ્વેદ જેટલો જૂનો છે, 'હિંદુ' છે. વેદ વ્યાસ અવેસ્તાન ગાથા 'શતીર' 163 મી શ્લોકમાં ગુસ્તાષપના દરબારમાં વેદ વ્યાસની મુલાકાતની વાત કરે છે અને વેદ વ્યાસે ઝોરારાષ્ટ્રની હાજરીમાં પોતાનો પરિચય આપતા કહ્યું છે કે 'મેન માર્ડે હું હિંદ જીજાદ છું.' (હું 'હિંદમાં જન્મેલો માણસ છું.') વેદ વ્યાસ શ્રી કૃષ્ણ (3100 બીસી) ના એક મોટા સમકાલીન હતા.

ગ્રીક વપરાશ (ઈન્ડોઇ)

ગ્રીક શબ્દ 'ઈન્ડોઇ' એક નરમ 'હિન્દુ' સ્વરૂપ છે જ્યાં ગ્રીક મૂળાક્ષરોમાં કોઈ મહત્વાકાંક્ષી ન હોવાને કારણે મૂળ 'એચ' છોડી દેવાઈ. હેકાટેયસ (છઠ્ઠી સદી પૂર્વેના અંતમાં) અને હેરોડોટસ (ઇ.સ. પૂર્વે early મી સદી) ગ્રીક સાહિત્યમાં આ શબ્દ 'ઇન્ડોઇ' નો ઉપયોગ કરે છે, જે દર્શાવે છે કે ગ્રીક લોકોએ આ 'હિન્દુ' વેરિઅન્ટનો ઉપયોગ 6th મી સદી પૂર્વે પૂર્વે કર્યો હતો.

હીબ્રુ બાઇબલ (હોડુ)

ભારત માટે, હિબ્રુ બાઇબલ 'હોદુ' શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે, જે 'હિન્દુ' જુડાઇક પ્રકારનો છે. ઇ.સ. પૂર્વે than૦૦ પૂર્વે, હિબ્રુ બાઇબલ (ઓલ્ડ ટેસ્ટામેન્ટ) આજે ઇઝરાઇલમાં બોલાતું હીબ્રુ માનવામાં આવે છે, ભારત માટે પણ હોદુનો ઉપયોગ કરે છે.

ચિની જુબાની (હિએન-તુ)

ચાઇનીઝ 100 બીસી 11 ની આસપાસ 'હિન્દુ' માટે 'હિએન-તુ' શબ્દનો ઉપયોગ કરતા હતા જ્યારે સાઇ-વાંગ (100 બીસી) ની ગતિવિધિઓ સમજાવતી વખતે, ચીની નોંધ કરે છે કે સાઇ-વાંગ દક્ષિણ તરફ ગયો હતો અને હીન-તુ પસાર કરીને કી-પિનમાં પ્રવેશ્યો હતો. . પાછળથી ચીની મુસાફરો ફા-હિએન (5th મી સદી એડી) અને હ્યુએન -સંગ (7th મી સદી એડી) થોડો બદલાયેલ 'યંટુ' શબ્દનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ 'હિન્દુ' સંબંધ હજી પણ યથાવત્ છે. આજ સુધી, 'યન્ટુ' આ શબ્દનો ઉપયોગ ચાલુ છે.

પણ વાંચો: https://www.hindufaqs.com/some-common-gods-that-appears-in-all-major-mythologies/

પૂર્વ ઇસ્લામિક અરબી સાહિત્ય

સાયર-ઉલ-ઓકુલ ઇસ્તંબુલની મોક્તબ-એ-સુલ્તાનીયા તુર્કી લાઇબ્રેરીની પ્રાચીન અરબી કવિતાની કાવ્યસંગ્રહ છે. આ કાવ્યસંગ્રહમાં પયગમ્બર મોહમ્મદના કાકા ઓમર-બિન-એ-હાશમની એક કવિતા શામેલ છે. કવિતા મહાદેવ છે (શિવ) પ્રશંસામાં, અને ભારત માટે 'હિંદ' અને ભારતીયો માટે 'હિન્દુ' નો ઉપયોગ કરે છે. અહીં કેટલાક છંદો ટાંકવામાં આવ્યા છે:

વા અબાલોહા અજબૂ અરમીમન મહાદેવો મનોજૈલ ઇલામુદ્દીન મિન્હમ વા સાયત્તરુ, જો સમર્પણ સાથે, કોઈ મહાદેવની ઉપાસના કરે, તો અંતિમ મુક્તિ પ્રાપ્ત થશે.

કામિલ હિંડા ઇ યૌમન, વા યકુલમ ના લતાબહેન ફોયેન્નક તવાજ્જરુ, વા સહબી કે યમ ફીમા. (હે ભગવાન, મને હિંદમાં એક દિવસ રોકાવાની મંજૂરી આપો, જ્યાં આધ્યાત્મિક આનંદ પ્રાપ્ત થઈ શકે.)

મસાએરે અખાલકન હસનન કુલાઉમ, સુમ્મા ગબુલ હિન્દુ નજુમમ આજા. (પરંતુ એક તીર્થયાત્રિ બધા માટે લાયક છે, અને મહાન હિન્દુ સંતોની સંગત છે.)

લબી-બિન-એ અક્તાબ બિન-એ તુર્ફાની બીજી એક કવિતા સમાન કાવ્યસંગ્રહ ધરાવે છે, જે મોહમ્મદના 2300 વર્ષ પહેલાં એટલે કે ભારત માટે 'હિંદ' અને ભારતીયો માટે 'હિન્દુ' પણ વપરાય છે. કવિમાં સમા, યજુર, Atગ અને અથર એમ ચાર વેદોનો પણ ઉલ્લેખ છે. આ કવિતા નવી દિલ્હીના લક્ષ્મી નારાયણ મંદિરના સ્તંભોમાં ટાંકવામાં આવે છે, જેને સામાન્ય રીતે બિરલા મંદિર (મંદિર) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. કેટલાક શ્લોકો નીચે મુજબ છે:

હિંડા ઈ, વા અરાદકલ્લ્હા મૈનોનાઇફાઇલ જિકારાતુન, આયા મુવરેકલ અરજ યુશૈયા નોહા મીનાર. (હે હિંદનો દૈવી દેશ, આશીર્વાદિત કલા, તું દૈવી જ્ knowledgeાનની પસંદ કરેલી ભૂમિ છે.)

વહાલતજલિ યતુન આઈનાના સહાબી અખાતુન જિકરા, હિંદતાન મીનલ વહાજૈહિ યોનાજલુર રસુ. (તે ઉજવણીનું જ્ knowledgeાન હિન્દુ સંતોના શબ્દોની ચાર ગણી સમૃદ્ધિમાં આવી તેજ સાથે ચમકે છે.)

યકુલુનાલ્લાહહહ અહલાલ આરાફ અલામિન કુલાઉમ્, વેદ બુક્કુન મલમ યોનાજ્જયલતુન ફત્તાબે-યુ જીકરતુલ. (ભગવાન બધાને આનંદ આપે છે, ભક્તિ સાથે દૈવી જાગૃતિ સાથે વેદ દ્વારા બતાવેલ દિશાને અનુસરે છે.)

વહવા અલામસ સમા વોલ યજુર મિનાલ્લહાય તનાજીલન, યોબાશરીયોના જાટુન, ફા એ નોમા યા અaીગો મુટીબાયન. (માણસ માટે સામ અને યજુર, મુક્તિ તરફ દોરી જાય છે તે માર્ગને અનુસરીને, ડહાપણથી ભરેલા છે.)

બે રિગ્સ અને આથર (વા) આપણને ભાઈચારો શીખવે છે, તેમની વાસનાને આશ્રય આપે છે, અંધકારને વિખેરતાં હોય છે. વા ઇસા નૈન હુમા igગ અથર નાસાહિં કા ખુવાતુન, વા અસનાત અલા-ઉદાન વબોવા માશા અને રતન.

જવાબદારીનો ઇનકાર: ઉપરની માહિતી વિવિધ સાઇટ્સ અને ચર્ચા મંચ પરથી એકત્રિત કરવામાં આવી છે. ત્યાં કોઈ નક્કર પુરાવા નથી જે ઉપરોક્ત કોઈપણ મુદ્દાને સમર્થન આપે.

જયદ્રાથની સંપૂર્ણ વાર્તા (जयद्रथ) સિંધુ કુંગ્ડમનો રાજા

જયદ્રથ કોણ છે?

રાજા જયદ્રથ સિંધુનો રાજા હતો, રાજા વૃદ્ધક્ષત્રનો પુત્ર, દુસલાનો પતિ, રાજા દ્રિતારસ્ત્રની એકમાત્ર પુત્રી અને હસ્તિનાપુરની રાણી ગાંધારી. તેની પાસે દુશાલા સિવાય ગાંધારાની રાજકુમારી અને કમ્બોજાની રાજકુમારી સિવાય બીજી બે પત્નીઓ હતી. તેમના પુત્રનું નામ સુરથ છે. દુષ્ટ વ્યક્તિ તરીકે મહાભારતમાં તેનો ખૂબ જ નાનો પણ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ ભાગ છે, જે અર્જુનના ત્રીજા પાંડવના પુત્ર અભિમન્યુના અવસાન માટે પરોક્ષ રીતે જવાબદાર હતો. તેમના અન્ય નામો સિંધુરાજ, સૈન્ધવ, સૌવીર, સૌવીરજા, સિંધુરાṭ અને સિંધુસૌવિરભાર્તા હતા. સંસ્કૃતમાં જયદ્રથ શબ્દ બે શબ્દોનો સમાવેશ કરે છે- જયાનો અર્થ વિજયી અને રથનો અર્થ રથ છે. તેથી જયદ્રથનો અર્થ વિક્ટોરિયસ રથ હોવાનો છે. તેમના વિશેના ઓછા ઓછા હકીકતો એ છે કે, જયદ્રથ પાસાની રમતમાં પણ હાજર હતી, દ્રૌપદીની બદનામી વખતે.

જયદ્રથાનો જન્મ અને વરદાન 

સિંધુના રાજા, વૃદ્ધાત્રાએ એકવાર એક ભવિષ્યવાણી સાંભળી હતી, કે તેના પુત્ર જયદ્રથની હત્યા થઈ શકે. પોતાના એકમાત્ર દીકરાથી ડરતા વૃદ્ધાત્રા ભયભીત થઈ ગયા અને તાપસ્ય અને તપસ્યા કરવા જંગલમાં ગયા અને becameષિ બન્યા. તેનો હેતુ સંપૂર્ણ અમરત્વનું વરદાન હાંસલ કરવાનો હતો, પરંતુ તે નિષ્ફળ ગયો. તેમના તાપસ્ય દ્વારા, તે ફક્ત એક વરદાન પ્રાપ્ત કરી શક્યો કે જયદ્રથ એક ખૂબ પ્રખ્યાત રાજા બનશે અને જે વ્યક્તિ જયદ્રથાનું માથુ જમીન પર પડશે, તે વ્યક્તિનું માથું હજાર ટુકડા થઈ જશે અને મરી જશે. રાજા વૃદ્ધક્ષત્રને રાહત થઈ. તેણે ખૂબ જ નાની ઉંમરે સિંધુનો રાજા જયદ્રથ બનાવ્યો અને તપશ્ચર્યા કરવા જંગલમાં ગયો.

જયદ્રથ સાથે દુશાલાના લગ્ન

એવું માનવામાં આવે છે કે સિંધુ રાજ્ય અને મરાઠા રાજ્ય સાથે રાજકીય જોડાણ રચવા માટે દુષાલાએ જયદ્રથ સાથે લગ્ન કર્યા હતા. પરંતુ લગ્નજીવન સુખી લગ્નજીવન નહોતું. જયદ્રથાએ માત્ર બે અન્ય મહિલાઓ સાથે લગ્ન કર્યા હતા, પરંતુ તે સામાન્ય રીતે મહિલાઓ પ્રત્યે પણ અનાદર અને અસભ્ય હતો.

જયદ્રથ દ્વારા દ્રૌપદીનું અપહરણ

જયદ્રથને પાંડવોના શત્રુ શપથ લીધા હતા, આ દુશ્મનાવટનું કારણ અનુમાન કરવું મુશ્કેલ નથી. તેઓ તેમની પત્નીના ભાઈ દુર્યાધનના હરીફ હતા. અને, રાજકુમારી દ્રૌપદીના સ્વામ્બરમાં રાજા જયદ્રથ પણ હાજર હતા. તે દ્રૌપદીની સુંદરતાથી ડૂબી ગયો હતો અને લગ્નમાં પોતાનો હાથ લેવા માટે તલપાપડ હતો. પરંતુ તેના બદલે, અર્જુન, ત્રીજો પાંડવો તે હતો જેણે દ્રૌપદી સાથે લગ્ન કર્યા હતા અને પાછળથી અન્ય ચાર પાંડવોએ પણ તેણી સાથે લગ્ન કર્યા હતા. તેથી, જયદ્રથ ઘણા લાંબા સમય પહેલાથી દ્રૌપદી ઉપર દુષ્ટ આંખ લગાવે છે.

એક દિવસ, જંગલમાં પાંડવોના સમય દરમિયાન, ડાઇસની દુષ્ટ રમતમાં બધુ ગુમાવ્યા પછી, તેઓ કામક્યા જંગલમાં રહ્યા હતા, પાંડવો શ્રાપ માટે ગયા હતા, દ્રૌપદીને ધૌમા નામના ageષિની આશ્રયમાં રાખ્યા હતા, ત્રિણિબિંદુ. તે સમયે, રાજા જયદ્રથ તેના સલાહકારો, પ્રધાનો અને સૈનિકો સાથે જંગલમાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા, તેમની પુત્રીના લગ્ન માટે, સાલ્વાના રાજ્ય તરફ પ્રયાણ કરી રહ્યા હતા. તેણે અચાનક દ્રૌપદીને કાદંબાના ઝાડની સામે ,ભી રહી, સૈન્યની સરઘસ જોઈ. તેણી તેના ખૂબ જ સરળ પોશાકને કારણે તેણીને ઓળખી ન શકી, પરંતુ તેની સુંદરતા દ્વારા મંત્રમુગ્ધ થઈ ગઈ. જયદ્રથાએ તેના ખૂબ નજીકના મિત્ર કોટિકાસ્યને તેના વિશે પૂછપરછ માટે મોકલ્યો.

કોટિકાસ્યા તેની પાસે ગયા અને તેમને પૂછ્યું કે તેણીની ઓળખ શું છે, શું તે ધરતીની સ્ત્રી છે અથવા કોઈ અપ્સરા છે (દેવી સ્ત્રી, જે દેવતાઓના કોર્ટરૂમમાં નૃત્ય કરે છે). શું તે ભગવાન ઇન્દ્રની પત્ની સચિ હતી, અહીં કેટલાક ફેરફાર અને હવાના પરિવર્તન માટે આવી હતી. તે કેવી સુંદર હતી. કોણ એટલું ભાગ્યશાળી હતું કે કોઈને તેની પત્ની બનવા માટે આટલું સુંદર બનાવ્યું. તેણે પોતાની ઓળખ જયદ્રથના નજીકના મિત્ર કોટિકાસ્ય તરીકે આપી. તેણે તેણીને એમ પણ કહ્યું હતું કે જયદ્રથ તેની સુંદરતાને વખાણ કરે છે અને તેને લાવવા કહ્યું હતું. દ્રૌપદી ચોંકી ગઈ પણ ઝડપથી પોતાને કંપોઝ કરી. તેણીએ પોતાની ઓળખ જણાવી હતી કે, તે કહે છે કે તે પાંડવોની પત્ની દ્રૌપદી છે, બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, જયદ્રથના ભાભી. તેણે કહ્યું, કેમ કે કોટિકાસ્યા હવે તેની ઓળખ અને તેના પારિવારિક સંબંધોને જાણે છે, તેથી તે કોટિકાસ્ય અને જયદ્રથ અપેક્ષા રાખશે કે તેણીને યોગ્ય માન આપે અને શિષ્ટાચાર, વાણી અને ક્રિયાના શાહી શિષ્ટાચારનું પાલન કરે. તેમણે એમ પણ કહ્યું હતું કે હમણાં માટે તેઓ તેમની આતિથ્યનો આનંદ માણી શકે છે અને પાંડવો આવવાની રાહ જોઈ શકે છે. તેઓ જલ્દી પહોંચશે.

કોટિકાસ્ય પાછા રાજા જયદ્રથ પાસે ગયા અને તેમને કહ્યું કે જે સુંદર સ્ત્રી જે જયદ્રથ આતુરતાથી મળવા માંગતી હતી તે પંચ પાંડવોની પત્ની રાણી દ્રૌપદી સિવાય બીજી કોઈ નહોતી. દુષ્ટ જયદ્રથ પાંડવોની ગેરહાજરીની તક લેવાની ઇચ્છા રાખતો હતો, અને તેની ઇચ્છાઓને પૂર્ણ કરતો હતો. રાજા જયદ્રથ આશ્રમમાં ગયા. દેવી દ્રૌપદી, શરૂઆતમાં, પાંડવો અને કૌરવની એકમાત્ર બહેન દુશાલાના પતિ જયદ્રથને જોઈને ખૂબ જ આનંદિત થઈ. તે પાંડવોના આગમન સુધી તેમનું ઉષ્માભર્યું સ્વાગત અને આતિથ્ય આપવા માંગે છે. પરંતુ જયદ્રથાએ બધી આતિથ્ય અને રોયલ શિષ્ટાચારની અવગણના કરી અને તેની સુંદરતાના વખાણ કરીને દ્રૌપદીને અસ્વસ્થ બનાવવાનું શરૂ કર્યું. ત્યારે જયદ્રથ પૃથ્વીની સૌથી સુંદર સ્ત્રી એટલે કે પંચની રાજકુમારીએ કહ્યું કે પંચ પાંડવો જેવા નિર્લજ્જ ભીખારી સાથે રહીને જંગલમાં તેની સુંદરતા, યુવાની અને પ્રેમને બગાડવું જોઈએ નહીં. Sheલટાનું તેણી તેના જેવા શક્તિશાળી રાજા સાથે હોવી જોઈએ અને તે જ તેના માટે અનુકૂળ છે. તેણે દ્રૌપદીને તેની સાથે જવા અને તેની સાથે લગ્ન કરવા ચાલાકી કરવાનો પ્રયાસ કર્યો, કારણ કે તે જ તેને પાત્ર છે અને તે તેણીને તેના હૃદયની રાણીની જેમ વર્તે છે. બાબતો જ્યાં ચાલે છે તે જોઇને દ્રૌપદીએ પાંડવો આવે ત્યાં સુધી વાત કરીને અને ચેતવણી આપીને સમય મારવાનો નિર્ણય કર્યો. તેણીએ જયદ્રથને ચેતવણી આપી હતી કે તે તેની પત્નીના પરિવારની શાહી પત્ની છે, તેથી તેણી પણ તેનાથી સંબંધિત છે, અને તે અપેક્ષા રાખે છે કે તેઓ કુટુંબની સ્ત્રીની ઇચ્છા કરે અને તેના પર લલચાવશે. તેમણે ઉમેર્યું કે તે પાંડવો અને તેમના પાંચ બાળકોની માતા સાથે ખૂબ જ ખુશીથી લગ્ન કરી ચુકી છે. તેણે પોતાને પ્રયત્ન કરવો જોઇએ અને નિયંત્રણ રાખવું જોઈએ, શિષ્ટ રહેવું જોઈએ અને શણગારેલું જાળવવું જોઈએ, નહીં તો પંચ પાંડવોની જેમ તેણે તેની દુષ્ટ ક્રિયાના ગંભીર પરિણામો ભોગવવા પડશે. તેને બક્ષશો નહીં. જયદ્રથ વધુ ભયાવહ બન્યા અને દ્રૌપદીને કહ્યું કે બોલવાનું બંધ કરો અને તેને તેમના રથ પર ચલાવો અને તેની સાથે ચાલો. દ્રૌપદી તેની ધૂરતા નિહાળ્યા પછી ગુસ્સે થઈ ગયા અને તેની સામે જોતા રહ્યા. તેણીએ કડક નજરથી આશ્રમમાંથી બહાર આવવાનું કહ્યું. ફરીથી ના પાડી, જયદ્રથની હતાશા ટોચ પર પહોંચી ગઈ અને તેણે ખૂબ જ ઉતાવળ અને દુષ્ટ નિર્ણય લીધો. તે દ્રૌપદીને આશ્રમથી ખેંચીને બળપૂર્વક તેને તેના રથ પર લઈ ગયો અને ત્યાંથી ચાલ્યો ગયો. દ્રૌપદી રડતી હતી અને વિલાપ કરતી હતી અને તેના અવાજની ટોચ પર મદદ માટે બૂમ પાડતી હતી. તે સાંભળીને ધૌમા બહાર દોડી ગયો અને પાગલ માણસની જેમ તેમના રથની પાછળ ગયો.

તે દરમિયાન, પાંડવો શિકાર અને ખોરાક ભેગા કરીને પાછા ફર્યા. તેમની દાસી ધત્રેયિકાએ તેમને તેમના વહુ કિંગ જયદ્રથ દ્વારા તેમના પ્રિય પત્ની દ્રૌપદીના અપહરણની જાણકારી આપી. પાંડવો ગુસ્સે થઈ ગયા. સારી રીતે સજ્જ થયા પછી તેઓએ દાસી દ્વારા બતાવેલી દિશામાં રથને શોધી કા successfully્યો, સફળતાપૂર્વક તેનો પીછો કર્યો, સરળતાથી જયદ્રથની આખી સેનાને હરાવી, જયદ્રથને પકડી અને દ્રૌપદીને બચાવ્યો. દ્રૌપદી ઇચ્છે કે તે મરી જાય.

સજા તરીકે પંચ પાંડવો દ્વારા રાજા જયદ્રથાનું અપમાન

દ્રૌપદીને બચાવ્યા પછી, તેઓએ જયદ્રથને મોહિત કર્યા. ભીમ અને અર્જુન તેને મારી નાખવા માંગતા હતા, પરંતુ ધર્મપુત્ર યુધિષ્ઠિર, તેમનામાંના મોટા, જયદ્રથ જીવંત રહેવા માંગતા હતા, કારણ કે તેમના દયાળુ હૃદય તેમની એકમાત્ર બહેન દુસલા વિશે વિચારે છે, કારણ કે જયદ્રથ મૃત્યુ પામે તો તેને ઘણું સહન કરવું પડે. દેવી દ્રૌપદી પણ સહમત થઈ. પણ ભીમ અને અર્જુન તે સરળતાથી જયદ્રથ છોડવા માંગતા ન હતા. તેથી જયદ્રથને અવારનવાર પંચ અને લાત વડે સારો બેરિંગ આપવામાં આવ્યો હતો. જયદ્રથના અપમાનમાં એક પીંછા ઉમેરતાં, પાંડવોએ પાંચ ટુફૂટ વાળ બચાવતાં માથું મુંડ્યું, જે દરેકને યાદ કરશે કે પંચ પાંડવો કેટલા મજબૂત હતા. ભીમે જયદ્રથને એક શરત પર છોડી દીધો, તેણે યુધિષ્ઠિર સમક્ષ નમવું પડ્યું હતું અને પોતાને પાંડવોનો ગુલામ જાહેર કરવો પડ્યો હતો અને પરત ફર્યા પછી દરેકને, રાજાઓની સભા હશે. ક્રોધથી અપમાનિત અને ધૂમ્રપાન અનુભવતા હોવા છતાં, તે તેમના જીવન માટે ડરતો હતો, તેથી ભીમની આજ્yingા પાળીને યુધિષ્ઠિરની સામે નમવું પડ્યું. યુધિષ્ઠિરે હસીને તેને માફ કરી દીધો. દ્રૌપદીને સંતોષ થયો. તે પછી પાંડવોએ તેને મુક્ત કર્યો. જયદ્રથને પોતાનું આખું જીવન અપમાનિત અને અપમાનજનક લાગ્યું ન હતું. તે ક્રોધથી ધૂમ મચાવતો હતો અને તેનું દુષ્ટ મન ભારે બદલો માંગતો હતો.

શિવ દ્વારા આપવામાં આવેલ વરદાન

અલબત્ત આવા અપમાન પછી, તે તેના દેખાવમાં પાછો ફરી શક્યો નહીં, ખાસ કરીને કેટલાક દેખાવ સાથે. તે વધુ શક્તિ મેળવવા તપસ્યા અને તપશ્ચર્યા કરવા સીધા ગંગાના મો ofે ગયો. તેમના તાપસ્ય દ્વારા, તેમણે ભગવાન શિવને પ્રસન્ન કર્યા અને શિવએ તેમને વરદાન માંગવાનું કહ્યું. જયદ્રથ પાંડવોને મારવા માગતો હતો. શિવે કહ્યું કે તે કોઈ પણ માટે કરવાનું અશક્ય રહેશે. ત્યારે જયદ્રથાએ કહ્યું કે તેઓ તેમને યુદ્ધમાં હરાવવા માગે છે. ભગવાન શિવએ કહ્યું, અર્જુનને પરાજિત કરવું અશક્ય હશે, દેવતાઓ દ્વારા પણ. છેવટે ભગવાન શિવએ એક વરદાન આપ્યું કે જયદ્રથ અર્જુન સિવાય ફક્ત એક દિવસ માટે પાંડવોના તમામ હુમલાઓને રોકી શકશે અને પાંડવોના તમામ હુમલાઓને રોકી શકશે.

શિવના આ વરદાન કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધમાં મોટી ભૂમિકા ભજવી હતી.

અભિમન્યુના નિર્દય મૃત્યુમાં જયદ્રથની આડકતરી ભૂમિકા

કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના તેરમા દિવસે, કૌરવોએ તેમના સૈનિકોને ચક્રવ્યુહના રૂપમાં ગોઠવ્યા હતા. તે સૌથી ખતરનાક ગોઠવણી હતી અને ફક્ત મહાન સૈનિકો ચક્રવ્યુહમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરવો અને સફળતાપૂર્વક બહાર નીકળવું તે જાણતો હતો. પાંડવોની બાજુમાં, ફક્ત અર્જુન અને ભગવાન શ્રીકૃષ્ણ વિયુહમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરવો, નાશ કરવો અને બહાર નીકળવું તે જાણતા હતા. પરંતુ તે દિવસે, દુર્યાધનની યોજનાના મામા, શકુની મુજબ, તેઓએ ત્રિગટના રાજા સુષ્માને મત્સ્યના રાજા વિરાટ પર નિર્દયતાથી હુમલો કરવા અર્જુનનું ધ્યાન ભંગ કરવા કહ્યું. તે વિરાટના મહેલની નીચે હતું, જ્યાં વનવાસના અંતિમ વર્ષ દરમિયાન પંચ પાંડવો અને દ્રૌપદીની પોતાની હતી. તેથી, અર્જુને રાજા વિરાટને બચાવવાની જવાબદારી અનુભવી અને સુષ્માએ પણ એક જ યુદ્ધમાં અર્જુનને પડકાર્યો હતો. તે દિવસોમાં, પડકારને અવગણવો એ યોદ્ધાની વાત નહોતી. તેથી અર્જુને કુરુક્ષેત્રની બીજી તરફ રાજા વિરાટને મદદ કરવા જવાનું નક્કી કર્યું, અને તેમના ભાઈઓને ચક્રવ્યુહમાં પ્રવેશ ન કરવાની ચેતવણી આપી, ત્યાં સુધી તે પાછા ન આવે અને ચૌરવ્યુહની બહાર નાના લડાઇમાં કૌરવોને સામેલ કરે.

અર્જુન યુદ્ધમાં ખરેખર વ્યસ્ત થઈ ગયો અને અર્જુનના કોઈ સંકેતો ન જોતાં અર્જુનના પુત્ર અભિમન્યુ અને સોળ વર્ષની ઉંમરે સુભદ્રા, ચક્રવ્યુહ્યુહમાં પ્રવેશવાનો નિર્ણય કર્યો.

એક દિવસ, જ્યારે સુભદ્રા અભિમન્યુથી ગર્ભવતી હતી, ત્યારે અર્જુન સુભદ્રાને ચક્રવ્યુહમાં કેવી રીતે પ્રવેશ કરવો તે વર્ણવતો હતો. અભિમન્યુ તેની માતાના ગર્ભમાંથી પ્રક્રિયા સાંભળી શકતો હતો. પરંતુ થોડા સમય પછી સુભદ્ર સૂઈ ગયો અને તેથી અર્જુને કથન કરવાનું બંધ કરી દીધું. તેથી અભિમન્યુ ચક્રવ્યુહથી સુરક્ષિત રીતે કેવી રીતે બહાર નીકળવું તે જાણતો ન હતો

તેમની યોજના હતી, અભિમન્યુ સાત પ્રવેશદ્વારમાંથી એક દ્વારા ચક્રવ્યુહમાં પ્રવેશ કરશે, ત્યારબાદ અન્ય ચાર પાંડવો એકબીજાને સુરક્ષિત કરશે, અને અર્જુન આવે ત્યાં સુધી કેન્દ્રમાં સાથે લડશે. અભિમન્યુ સફળતાપૂર્વક ચક્રવ્યુહમાં પ્રવેશ્યો, પરંતુ જયદ્રથ, તે પ્રવેશદ્વાર પર હોવાથી પાંડવોને રોક્યા. તેમણે ભગવાન શિવ દ્વારા આપવામાં આવેલા વરદાનનો ઉપયોગ કર્યો. ભલે પાંડવોએ કેટલું કારણ કર્યું, જયદ્રથાએ તેમને સફળતાપૂર્વક અટકાવ્યાં. અને અભિમન્યુ બધા મહાન યોદ્ધાઓની સામે ચક્રવ્યુહમાં એકલા રહી ગયા. અભિમન્યુને વિપક્ષના દરેક લોકોએ નિર્દયતાથી મારી નાખ્યો. જયદ્રાથે પાંડવોને તે દિવસ માટે લાચાર બનાવીને દર્દનાક દ્રશ્ય નિહાળ્યા.

અર્જુન દ્વારા જયદ્રથનું મૃત્યુ

પરત ફરતાં અર્જુને તેના પ્રિય પુત્રની અન્યાયી અને ઘાતકી અવસાન સાંભળ્યું, અને જયદ્રથને દગો લાગ્યો હોવાથી તેને વિશેષ દોષ આપ્યો. જ્યારે દ્રૌપદીને અપહરણ કરવાનો અને તેને માફ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે પાંડવોએ જયદ્રથને માર્યો ન હતો. પરંતુ જયદ્રથ એ કારણ હતું, અન્ય પાંડવો અભિમન્યુમાં પ્રવેશ કરી શક્યા નહીં. તેથી ગુસ્સે એક ખતરનાક શપથ લીધા. તેમણે કહ્યું હતું કે જો તે બીજા દિવસેના સૂર્યાસ્ત સુધીમાં જયદ્રથને મારી ના શકે તો તે જાતે જ અગ્નિમાં કૂદીને પોતાનો જીવ આપી દેશે.

આટલું ઉગ્ર શપથ સાંભળીને ક્યારેય મહાન યોદ્ધાએ આગળના ભાગમાં સકતા વ્યુહ અને પીઠમાં પદ્મ વ્યુહ બનાવીને જયદ્રથની રક્ષા કરવાનો નિર્ણય કર્યો. પદ્મ વિહુહની વચ્ચે, કૈરવના પ્રમુખ સેનાપતિ દ્રોણાચાર્યએ સુચિ નામનો બીજો વ્યોહ કર્યો અને જયદ્રથને રાખ્યો કે vyuh ની મધ્યમાં. આખો દિવસ, દ્રોણાચાર્ય, કર્ણ, દુર્યાધનના જયધરથની રક્ષા કરતા અર્જુનને લક્ષ્યમાં રાખતા બધા મહાન યોદ્ધાઓએ રખડ્યા. કૃષ્ણે નિરીક્ષણ કર્યું કે તે લગભગ સૂર્યાસ્તનો સમય હતો. કૃષ્ણએ તેના સુદર્શન ચક્રનો ઉપયોગ કરીને સૂર્ય ગ્રહણ કર્યું અને દરેકને વિચાર્યું કે સૂર્ય ડૂબ્યો છે. કૌરવો બહુ ખુશ થઈ ગયા. જયદ્રથને રાહત થઈ અને બહાર આવ્યો કે તે ખરેખર દિવસનો અંત હતો, અર્જુને તે તક લીધી. તેણે પસુપત શસ્ત્ર ચલાવ્યું અને જયદ્રથની હત્યા કરી.

શ્લોક 1:

ધ્રાત્રિત્ર ઉવાચ |
ધર્મક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે સમવેતા યુયુત્સવः |
કેસकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय || १ ||

ધૃતરાષ્ટ્ર ઉવાચ
ધર્મક્ષેત્ર કુરુ -ક્ષેત્ર સમવેત્ યુયુત્સ્વાḥ
māmakāḥ pāṇḍavāśhchaiva કિમકૂર્વાતા સૌજાયા

આ શ્લોકની ટીકા:

રાજા ધૃતરાષ્ટ્ર, જન્મથી અંધ હોવા ઉપરાંત, આધ્યાત્મિક ડહાપણથી પણ ઘેરાયેલા હતા. તેમના પોતાના પુત્રો સાથેના તેમના જોડાણને લીધે તે સદ્ગુણના માર્ગથી ભટકી ગયો હતો અને પાંડવોના ન્યાયી રાજ્યને હડપ કરી ગયો હતો. તેમણે પોતાના ભત્રીજાઓ, પાંડુના પુત્રો પ્રત્યે જે અન્યાય કર્યો છે તેનાથી તે સભાન હતો. તેના દોષિત અંતરાત્માએ તેમને યુદ્ધના પરિણામ વિશે ચિંતા કરી હતી, અને તેથી તેણે સંજય પાસેથી કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના ક્ષેત્રની ઘટનાઓ વિશે પૂછ્યું, જ્યાં યુદ્ધ લડવાનું હતું.

આ શ્લોકમાં, તેમણે સંજયને પૂછેલ પ્રશ્ન એ હતો કે યુદ્ધના મેદાનમાં ભેગા થઈને તેમના પુત્રો અને પાંડુના પુત્રોએ શું કર્યું? હવે, તે સ્પષ્ટ હતું કે તેઓ લડવાના એકમાત્ર હેતુ સાથે ત્યાં ભેગા થયા હતા. તેથી તેઓ લડશે તે સ્વાભાવિક હતું. ધૃતરાષ્ટ્રને તેઓએ શું કર્યું તે પૂછવાની જરૂર કેમ અનુભવાઈ?

તેણે જે શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો તેનાથી તેની શંકાને સમજી શકાય છે—ધર્મક્ષેત્ર, ની જમીન ધર્મ (સદ્ગુણ વર્તન). કુરુક્ષેત્ર એક પવિત્ર ભૂમિ હતી. શતાપથ બ્રાહ્મણમાં તે વર્ણવેલ છે: કુરુક્ષેત્રṁ દેવ યજ્amાનમ્ [v1]. “કુરુક્ષેત્ર એ આકાશી દેવતાઓનો બલિદાન ક્ષેત્ર છે.” આ રીતે તે જમીન કે જે પોષાય છે ધર્મ. ધૃતરાષ્ટ્રે ધરપકડ કરી હતી કે કુરુક્ષેત્રની પવિત્ર ભૂમિના પ્રભાવથી તેમના પુત્રોમાં ભેદભાવ થવાની સંભાવના છે અને તેઓ તેમના સંબંધીઓ પાંડવોના હત્યાકાંડને અયોગ્ય ગણાશે. આમ વિચારીને, તેઓ શાંતિપૂર્ણ સમાધાન માટે સંમત થઈ શકે છે. ધૃતરાષ્ટ્રને આ સંભાવના પર ભારે અસંતોષનો અનુભવ થયો. તેમણે વિચાર્યું કે જો તેમના પુત્રો યુદ્ધની વાટાઘાટો કરે છે, તો પાંડવો તેમના માટે અવરોધ જળવાઈ રહેશે, અને તેથી યુદ્ધ થયું તે વધુ સારું છે. તે જ સમયે, તે યુદ્ધના પરિણામો વિશે અનિશ્ચિત હતો, અને તેના પુત્રોના ભાવિની ખાતરી કરવા માંગતો હતો. પરિણામે, તેણે સંજયને કુરુક્ષેત્રના યુદ્ધના મેદાનમાં ચાલવાની ક્રિયા વિશે પૂછ્યું, જ્યાં બંને સૈન્ય એકઠા થયા હતા.

સોર્સ: ભાગવતગીતા. org

અસ્વીકૃતિ:
 આ પૃષ્ઠ પરની બધી છબીઓ, ડિઝાઇન અથવા વિડિઓઝ તેમના સંબંધિત માલિકોની ક copyrightપિરાઇટ છે. અમારી પાસે આ છબીઓ / ડિઝાઇન / વિડિઓ નથી. અમે તમારા માટે વિચારો તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે શોધ એંજિન અને અન્ય સ્રોતમાંથી તેમને એકત્રિત કરીએ છીએ. કોઈ ક copyrightપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરવાનો હેતુ નથી. જો તમને એવું માનવાનું કારણ છે કે અમારી એક સામગ્રી તમારા ક copyપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે, તો કૃપા કરીને અમે કોઈ જ્ legalાન ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હોવાથી કોઈ કાનૂની પગલાં ન લો. તમે અમારો સીધો સંપર્ક કરવા માટે જમા થવા માટે અથવા સાઇટથી આઇટમ કા haveી શકો છો.
જગન્નાથ મંદિર, પુરી

સંસ્કૃત:

કલિંદી તન વિપિનસિત્તલોલો
મુદાભીરીનરીવદન કમલસ્વાદમૂुप્પ. .
रमाशम्भुब्रह्मामर्पति गणेशश्चिपदो
જગન્નાથः ભગવાન નયન ભૂત ભવતુમે ॥૧॥

ભાષાંતર:

કડહિત કાલિન્દિ તત્ વિપિના સંગિતા તારાલો
મુદા અભી નારીવાદાન કમલસ્વદા મધુપah |
રામા શંભુ બ્રહ્મમારાપતિ ગણેશર્ચિતા પાડો
જગન્નાથ સ્વામી નયના પતગામી ભવતુ હું || 1 ||

અર્થ:

1.1 હું શ્રી જગન્નાથનું ધ્યાન કરું છું, જે ભરે છે પર્યાવરણ પર વૃંદાવનનો બેન્કો of કાલિન્દી નદી (યમુના) ની સાથે સંગીત (તેની વાંસળીની); સંગીત જે તરંગો અને વહે છે નરમાશથી (પોતે યમુના નદીના લહેરાતા વાદળી પાણીની જેમ),
1.2: (ત્યાં) જેવા બ્લેક બી કોણ ભોગવે છે મોર કમળ (સ્વરૂપમાં) મોરનું ફેસિસ ( આનંદકારક આનંદ સાથે) ની કાયર મહિલાઓ,
1.3: જેનું કમળ ફીટ હંમેશા છે પૂજા કરી by રામા (દેવી લક્ષ્મી), શંભુ (શિવ), બ્રહ્માભગવાન ના દેવોને (એટલે ​​કે ઇન્દ્રદેવ) અને શ્રી ગણેશ,
1.4: મે જગન્નાથ સ્વામી રહો કેન્દ્ર મારા વિઝન (આંતરિક અને બાહ્ય) (જ્યાં પણ મારી આંખો જાય છે ).

સંસ્કૃત:

ભુજે સવ્યે વેણુન શશી શિખ્ચિં કટિટે
દુશ્મની નેત્રન્ટે સહચરકટાક્ષમ  વિધ્ધ .
સદા શ્રીમદ્ब्र્વનવનસ્તિલીલા પરિચો
જગન્નાથः ભગવાન નયન ભૂત ભવતુ મે २॥

સોર્સ: Pinterest

ભાષાંતર:

ભુજે સેવે વેન્નમ શિરાઝિ શિખિic પc્ચિમ કટિતાત્તે
દુકુલામ નેત્ર-આંટે સહકાર_કટ્ટકસમ સીએ વિધાત |
સદા શ્રીમદ-વૃંદાવન_ વસતી_લીલાઆ_પરીકાયો
જગન્નાથ સ્વામીમિ નયના_પથ_ગામિ ભવતુ મે || 2 ||

અર્થ:

2.1 (હું શ્રી જગન્નાથનું ધ્યાન કરું છું) જેણે એ વાંસળી તેમના પર ડાબું હાથ અને પહેરે છે પીછા એક મોર તેમના ઉપર હેડ; અને તેના ઉપર લપેટી હિપ્સ ...
2.2: ... સુંદર રેશમિત કપડાં; WHO સાઇડ-ગ્લેન્સ આપે છે તેમના સાથીઓ થી ખૂણા તેનુ આઇઝ,
2.3: કોણ હંમેશા છતી કરે છે તેમના દૈવી લીલાઓ પાલન કરે છે ના જંગલમાં વૃંદાવન; જંગલ જે ભરેલું છે શ્રી (કુદરતની સુંદરતાની વચ્ચે દૈવી હાજરી),
2.4: મે જગન્નાથ સ્વામી છે આ કેન્દ્ર મારા વિઝન (આંતરિક અને બાહ્ય) (જ્યાં પણ મારી આંખો જાય છે ).

અસ્વીકૃતિ:
આ પૃષ્ઠ પરની બધી છબીઓ, ડિઝાઇન અથવા વિડિઓઝ તેમના સંબંધિત માલિકોની ક copyrightપિરાઇટ છે. અમારી પાસે આ છબીઓ / ડિઝાઇન / વિડિઓ નથી. અમે તમારા માટે વિચારો તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે શોધ એંજિન અને અન્ય સ્રોતમાંથી તેમને એકત્રિત કરીએ છીએ. કોઈ ક copyrightપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરવાનો હેતુ નથી. જો તમને એવું માનવાનું કારણ છે કે અમારી એક સામગ્રી તમારા ક copyપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે, તો કૃપા કરીને અમે કોઈ જ્ legalાન ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હોવાથી કોઈ કાનૂની પગલાં ન લો. તમે અમારો સીધો સંપર્ક કરવા માટે જમા થવા માટે અથવા સાઇટથી આઇટમ કા haveી શકો છો.

દેવી કામક્ષી એ ત્રિપુરા સુંદરી અથવા પાર્વતી અથવા સાર્વત્રિક માતાનું સ્વરૂપ છે… મુખ્ય મંદિરો કામાક્ષી દેવી ગોવામાં છે કામાક્ષી શિરોડા ખાતે રાયેશ્વર મંદિર. 

સંસ્કૃત:

कल्पानोकह_पुष्प_जाल_विलसन्निलालकां માતૃશક્તિ
કન્તાન કજ્જ_દલેક્શન कलि_मल_प्रध्वंसिनिं કાલિકામ્ .
काञ्ची_नूपुर_हार_दाम_सुभागां काञ्ची_पुरी_नायकां
જંકશી કરિ_કુમ્બ_સન્નિભ_કુચां વંદે મહેશ_પ્રિયામ્ ॥૧॥


ભાષાંતર:

કલ્પ-અનોકાહા_સ્સ્પા_જલા_વિલાસન-નીલા-[એ]lakaam માતૃકામ
કાંતામ કાન.જા_ડેલે[એ-આઇઆઇ]kssannaam કાલી_માલા_પ્રધ્વમસિનીમ કાલિકમ |
Kaan.cii_Nuupura_aara_Damaama_sushagam Kaan.cii_ પુરી_નાયિકામ
કમાક્ષસીમ કારિ_કુંભ_સનીભા_કુકામ વંદે મહેશ_પ્રિયામ || 1 ||

સોર્સ: Pinterest

અર્થ:

1.1: (દેવી કામક્ષીને વંદન) જે જેવું છે ફૂલો ના ઇચ્છા-પૂર્ણ વૃક્ષ (કલ્પતરુ) ઝળહળતો તેજસ્વી, સાથે ડાર્કવાળના તાળાઓ અને મહાન તરીકે બેઠા છે મધર,
1.2: કોણ છે સુંદર સાથે આઇઝ જેમકે લોટસ પેટલ્સ, અને તે જ સમયે સ્વરૂપમાં ભયંકર દેવી કાલિકાડિસ્ટ્રોયર ના પાપ of કળિયુગ - યુગ,
1.3: જે સુંદરતાથી શોભે છે જીડલ્સAnkletsગારલેન્ડ્સ, અને માળા, અને લાવે છે સારુ નસીબ બધા તરીકે દેવી of કાંચી પુરી,
1.4: જેની બોસમ ની જેમ સુંદર છે કપાળ એક હાથી અને કરુણાથી ભરેલું છે; અમે સ્તુતિ દેવી કામાક્ષીપ્યારું of શ્રી મહેશ.

સંસ્કૃત:

કાશાભন্যુક_ભાસુરં પ્રવિલસત્_કોશતાકી_સન્નિભં
चन्द्रार्कनल_लोचनां प्रारंभचिरालङकार_भुषोज्ज्वलाम् .
બ્રહ્મ_શ્રીપતિ_વાસવાદી_મુનિભિः संसेविताङ्घ्रि_प्रयां
જંકશી गज_राज_मोन्द_गमनां વંદે મહેશ_પ્રિયામ્ २॥

ભાષાંતર:

કાશા-આભામ-શુકા_ભાસુરમ પ્રવિલાસત_કોષતાકી_સનીભા
કેન્દ્રા-અરકા-અનાલા_લોકાનામ સુરુસિરા-અલંગકારા_ભુસ્સો[એયુ]જ્જવલમ |
બ્રહ્મા_શ્રીપતિ_વસાવા-[એ]આદિ_મુનિબિહ સમસેવિતા-અgh્ગરી_દ્યાયમ
કમાક્ષસીમ ગાજા_રાજા_મંદા_ગમનમ વંદે મહેશ_પ્રિયામ || 2 ||

અર્થ:

2.1: (દેવી કામક્ષીને વંદન) જેની પાસે લીલોતરી છે પોપટ જે શાઇન્સ જેમકે કલર ના કાશા ઘાસ, શી હર્લ્ફ તેજસ્વી ચમકવું જેમ એક મૂનલીટ નાઇટ,
2.2: જેની ત્રણ આઇઝ છે સનચંદ્ર અને ફાયર; અને કોણ શણગારેલું સાથે ખુશખુશાલ ઘરેણાં is ઝળહળતું તેજસ્વી,
2.3: જેનું પવિત્ર જોડી of ફીટ is સેવા આપી by ભગવાન બ્રહ્માભગવાન વિષ્ણુઇન્દ્ર અને અન્ય દેવ, તેમજ મહાન સંતો,
2.4: જેની ચળવળ is સૌમ્ય જેમકે રાજા of હાથીઓ; અમે સ્તુતિ દેવી કામાક્ષીપ્યારું of શ્રી મહેશ.

અસ્વીકૃતિ:
 આ પૃષ્ઠ પરની બધી છબીઓ, ડિઝાઇન અથવા વિડિઓઝ તેમના સંબંધિત માલિકોની ક copyrightપિરાઇટ છે. અમારી પાસે આ છબીઓ / ડિઝાઇન / વિડિઓ નથી. અમે તમારા માટે વિચારો તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે શોધ એંજિન અને અન્ય સ્રોતમાંથી તેમને એકત્રિત કરીએ છીએ. કોઈ ક copyrightપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરવાનો હેતુ નથી. જો તમને એવું માનવાનું કારણ છે કે અમારી એક સામગ્રી તમારા ક copyપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે, તો કૃપા કરીને અમે કોઈ જ્ legalાન ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હોવાથી કોઈ કાનૂની પગલાં ન લો. તમે અમારો સીધો સંપર્ક કરવા માટે જમા થવા માટે અથવા સાઇટથી આઇટમ કા haveી શકો છો.

ભુવનેશ્વરી (સંસ્કૃત: भुवनेश्वरी) દસ મહાવિદ્યા દેવીઓમાં ચોથું અને દેવી અથવા દુર્ગાનું એક પાસું છે

સંસ્કૃત:

આંતરરાષ્ટ્રીયસૂચિ
તુર્ગોકુચં નયનત્રયયુક્તામ્ .
સ્મેરમુખીં वरदाङकुकुपाशां_
ऽભીકરાં પ્રભાજે ભુવનેશીમ્ ॥૧॥


ઉદ્યાદ-દિના-દય્યુતિમ-ઇન્દુ-કિરીટ્તામ્
તુન્ગા-કુકામ નયના-ત્રાયા-યુક્તામ |
સ્મેરા-મુખીમ વરદા-અંગકુશા-પાશમ_
અભિતી-કરમ પ્રભાજે ભુવનેશીમ || 1 ||

સોર્સ: Pinterest

અર્થ:
1.1: (દેવી ભુવનેશ્વરીને વંદન) જેની પાસે છે વૈભવ ના રાઇઝિંગ ના સૂર્ય દિવસ, અને કોણ ધરાવે છે ચંદ્ર તેના પર તાજ એક જેવા આભૂષણ.
1.2: કોની પાસે ઉચ્ચ સ્તનો અને ત્રણ આંખો (જેમાં સૂર્ય, ચંદ્ર અને અગ્નિ શામેલ છે),
1.3: જેણે એ હસતાં ચહેરા અને બતાવે છે વારા મુદ્રા (બૂન-આપવો હાવભાવ), ધરાવે છે અંકુશા (એક હૂક) અને એ પાશા (એક નૂઝ),…
1.4 … અને દર્શાવે છે અભય મુદ્રા (નિર્ભયતાના હાવભાવ) તેના સાથે હાથશુભેચ્છાઓ થી દેવી ભુવનેશ્વરી.

સંસ્કૃત:

સિંદૂરરુણવિગ્રણ ત્રિનયના रનિક्यमौलिस्फुरात .
તારાનાકશેરં स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहम् ॥
પાણિભ્યામલિપ્રાન્દરચિત્રમ્ ભાવભ્રતિન શાશ્તિન .
સૌમ્ય રતનઘટસ્થમધુચરણં रद्द करा २॥

સિંદુરા-અરુણા-વિગ્રહમ્ ત્રિ-નયનામ મન્નિક્ય-મૌલી-સ્ફુરત |
તારા-નાયકા-શેખારામ સ્મિતા-મુખીમ-આપિઆના-વકસરોહમ ||
પાણિભ્યામ-અલી-પુર્ણા-રત્ના-કસકમ્ સમા-વિભ્રાતિમ શાશ્વતિમ |
સૌમ્યમ્ રત્ન-ઘટસ્તથા-મધ્ય-કર્ણમ્ દ્યાયેત-પરમ-અંબિકામ || 2 ||

અર્થ:

2.1: (દેવી ભુવનેશ્વરીને વંદન) જેનો સુંદર સ્વરૂપ છે લાલ ની ગ્લો વહેલી સવારે સૂર્ય; કોની પાસે ત્રણ આંખો અને કોનો હેડ ગ્લિટર્સ ના આભૂષણ સાથે જેમ્સ,
2.2: કોણ ધરાવે છે મુખ્ય of સ્ટાર (એટલે ​​કે ચંદ્ર) તેના પર હેડ, કોણ છે હસતાં ચહેરા અને પૂર્ણ બોસમ,
2.3: કોણ ધરાવે છે a મણિ-સ્ટડેડ કપ દૈવી ભરેલા દારૂ તેના પર હાથ, અને કોણ છે શાશ્વત,
2.4: કોણ છે કૂલ અને આનંદકારક, અને તેના આરામ કરે છે ફીટ એના પર પટર ભરેલા જ્વેલ્સ; અમે પર ધ્યાન સુપ્રીમ અંબિકા (સર્વોચ્ચ માતા)

અસ્વીકૃતિ:
 આ પૃષ્ઠ પરની બધી છબીઓ, ડિઝાઇન અથવા વિડિઓઝ તેમના સંબંધિત માલિકોની ક copyrightપિરાઇટ છે. અમારી પાસે આ છબીઓ / ડિઝાઇન / વિડિઓ નથી. અમે તમારા માટે વિચારો તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે શોધ એંજિન અને અન્ય સ્રોતમાંથી તેમને એકત્રિત કરીએ છીએ. કોઈ ક copyrightપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરવાનો હેતુ નથી. જો તમને એવું માનવાનું કારણ છે કે અમારી એક સામગ્રી તમારા ક copyપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે, તો કૃપા કરીને અમે કોઈ જ્ legalાન ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હોવાથી કોઈ કાનૂની પગલાં ન લો. તમે અમારો સીધો સંપર્ક કરવા માટે જમા થવા માટે અથવા સાઇટથી આઇટમ કા haveી શકો છો.

ભગવાન વેંકટેશ્વર, તિરુપતિ, તિરુમાલા મંદિરના મુખ્ય દેવતા છે. સ્વામી ભગવાન વિષ્ણુનો અવતાર છે.

સંસ્કૃત:

કાસોલી સુપ્રજા રામ પૂર્વવાન્દ્ય પ્રવરતતે .
ઉત્તીષ્ઠી નરશદૂલ કર્તવ્યં દૈવમાહ્નિકમ્ ॥૧॥

ભાષાંતર:

કૌસલ્ય સુ-પ્રજા રામા પૂર્વા-સંધ્યાપ્રવર્તે |
ઉત્તીષ્ઠ નરા-શાર્દુલા કર્તવ્યમ દૈવમ-આહનિકમ || 1 ||

અર્થ:

1.1: (શ્રી ગોવિંદાને વંદન) ઓ રામ, સૌથી વધુ ઉત્તમ પુત્ર of કૌશલ્યા; માં પૂર્વ પરો. ઝડપી છે નજીક આ સુંદર પર નાઇટ એન્ડ ડેનો સાંધો,
1.2: કૃપા કરીને વેક અપ અમારા હૃદયમાં, ઓ પુરુષોત્તમ (આ શ્રેષ્ઠ of મેન ) જેથી આપણે અમારું દૈનિક પ્રદર્શન કરી શકીએ ફરજો as દૈવી વિધિ તમને અને તેથી અંતિમ કરવું ફરજ આપણા જીવનનો.

સંસ્કૃત:

ઉત્તિષ્ઠોથીષ્ઠ ગોવિંદ ઉત્તીષ્ઠી ગુરુध्वज .
ઉત્તીષ્ઠી કમલકાંત ત્રૈલોક્યન મङગલાં કુરુ २॥

ભાષાંતર:

ઉત્તીસ્તો[આહ-યુ]ttissttha ગોવિંદા ઉત્તીષ્ઠા ગરુડ-ધ્વજા |
ઉત્તીષ્ઠા કમલા-કાંતા ત્રિ-લોકાયમ મંગલમ કુરુ || 2 ||

અર્થ:

2.1: (શ્રી ગોવિંદાને વંદન) આ સુંદર પરો .માં વેક અપવેક અપ O ગોવિંદા અમારા હૃદયની અંદર. વેક અપ ઓ સાથે એક ગરુડ તેમનામાં ધ્વજ,
2.2: કૃપા કરીને વેક અપ, ઓ પ્યારું of કમલા અને ભરો માં ભક્તો ના હૃદય ત્રણ વર્લ્ડ્સ ની સાથે શુભ આનંદ તમારી હાજરી.

સોર્સ: Pinterest

સંસ્કૃત:

માતૃસમસ્તજગતાન મધુકટભારેः
वक्षोविहारिणी મનોહરિદિવ્યમૂર્તે .
શ્રીસ્વામિની શ્રિતਜਨપ્રિયદાનશીલે
શ્રીવેङન્કટશેદિતે તવ સુપ્રભાતમ્ ॥૩॥

ભાષાંતર:

માતસ-સમસ્ત-જગતામ મધુ-કૈતતભા-આરેહ
વક્સો-વિહારારિની મનોહરા-દિવ્યા-મૌરતે |
શ્રી-સ્વામિની શ્રીતા-જનપ્રિયા-દનાશીલે
શ્રી-વેંગકટશેષા-દાયતે તવ સુપ્રભાતમમ્ || || ||

અર્થ:

3.1 (દૈવી માતા લક્ષ્મીને વંદન) આ સુંદર પરો Inમાં ઓ મધર of બધા આ વર્લ્ડસ, ચાલો આપણા આંતરિક દુશ્મનો મધુ અને કૈતાભા અદૃશ્ય થઈ જવું,
3.2: અને ચાલો ફક્ત તમારા જ જોઈએ સુંદર દૈવી ફોર્મ રમવું અંદર હૃદય સમગ્ર સૃષ્ટિમાં શ્રી ગોવિંદા,
3.3: તમે છો પૂજા કારણ કે ભગવાન of બધા આ વર્લ્ડસ અને અત્યંત પ્રિય માટે ભક્તો, અને તમારું ઉદાર સ્વભાવ બનાવટની વિપુલતા createdભી કરી છે,
3.4: આવી તમારી ગ્લોરી છે કે આ તમારી સુંદર ડawnન બનાવટ થઈ રહી છે પ્રિય છે by શ્રી વેંકટેસા પોતે.

અસ્વીકૃતિ:
 આ પૃષ્ઠ પરની બધી છબીઓ, ડિઝાઇન અથવા વિડિઓઝ તેમના સંબંધિત માલિકોની ક copyrightપિરાઇટ છે. અમારી પાસે આ છબીઓ / ડિઝાઇન / વિડિઓ નથી. અમે તમારા માટે વિચારો તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે શોધ એંજિન અને અન્ય સ્રોતમાંથી તેમને એકત્રિત કરીએ છીએ. કોઈ ક copyrightપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરવાનો હેતુ નથી. જો તમને એવું માનવાનું કારણ છે કે અમારી એક સામગ્રી તમારા ક copyપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે, તો કૃપા કરીને અમે કોઈ જ્ legalાન ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હોવાથી કોઈ કાનૂની પગલાં ન લો. તમે અમારો સીધો સંપર્ક કરવા માટે જમા થવા માટે અથવા સાઇટથી આઇટમ કા haveી શકો છો.
શંભુ, ભગવાન શંકરનું આ નામ તેમના આનંદકારક વ્યક્તિત્વને દર્શાવે છે. રમતિયાળ ક્ષણો દરમ્યાન તે કુલ તત્વોનું સ્વરૂપ ધારે છે.
સંસ્કૃત:
નમામિ દેવન પર્માયન્તં
ઉમાપતિં લોકગુરુન નમામિ .
નમામિ દિલધ્રવિદર તં
નમામિ રોગપ્રાં નમામિ २॥
ભાષાંતર:
નમામિ દેવમ પરમ-અવ્યયમ્-તમ્
ઉમા-પટિમ લોકા-ગુરુમ નમામિ |
નમામિ દરીદ્ર-વિદારનમ્ તમ્
નમામી રોગ-અપારામ નમામી || 2 ||

અર્થ:

2.1 I આદરણીય નમ. નીચે ડિવાઇન ભગવાન તરીકે રહે છે બદલી શકાય તેવું રાજ્ય બહાર માનવ મન,
2.2: જે ભગવાન માટે પણ ભગવાન તરીકે મૂર્તિમંત છે પત્ની of દેવી ઉમા, અને કોણ છે આધ્યાત્મિક શિક્ષક સંપૂર્ણ દુનિયા, હું આદરણીય નમ. નીચે,
2.3: I આદરણીય નમ. નીચે તેને કોણ આંસુ અમારા આંતરિક (આંતરિક) ગરીબી (તે આપણા સૌથી ભવ્ય આંતરિક તરીકે હાજર છે),
2.4: (અને હું આદરણીય નમ. ડાઉન હિમ હુ દૂર લઈ જાય છે અમારા રોગો (સંસારનો) (તેમના તેજસ્વી સ્વભાવને પ્રગટ કરીને).

સોર્સ: Pinterest

સંસ્કૃત:

નમામિ કલ્પના
નમામિ વિશ્વોદ્ધવબીજમ્મ્ .
નમામિ વિશ્વકૃત તં
નમામિ સંહારકરं નમામિ ॥૩॥

ભાષાંતર:

નમામિ કાલ્યાન્નમ્-અસિન્ત્યા-રૂરૂપમ્
નમામિ વિષ્વો[એયુ]ddva-biija-Rupupam |
નમામિ વિશ્વ-સ્થિતિ-કરશનમ્ તામ્
નમામિ સંહારા-કરમ નમામી || 3 ||

અર્થ:

3.1: I આદરણીય નમ. નીચે (તેને) કોણ છે બધાનાં કારણો શુભતા, (હંમેશાં મનની પાછળ હાજર) તેમનામાં અકલ્પ્ય સ્વરૂપ,
3.2: I આદરણીય નમ. ડાઉન (તેને) કોનું ફોર્મ જેવું છે બીજ આપે છે માટે બ્રહ્માંડ,
3.3: I આદરણીય નમ. નીચે તેને કોણ છે કારણ ના જાળવણી ના બ્રહ્માંડ,
3.4: (અને હું આદરણીય નમ. નીચે (તેને) કોણ છેવટે (છેવટે) છે ડિસ્ટ્રોયર (બ્રહ્માંડ)

સંસ્કૃત:

નમામિ ગૌરીપ્રિમ્યાય તં
નમામિ નિત્યંક્ષરમક્રમ તમ્ .
નમામિ चिद्रूपममेयभावन्
ત્રિલોચનન તં શિરસા નમામિ ४॥

ભાષાંતર:

નમામિ ગૌરી-પ્રિયમ્-અવ્યયમ્ તમ્
નમામિ નિત્યમ્-ક્ષારમ્-અક્સારમ્ તામ |
નમામિ સીડ-રુપમ-અમૈયા-ભાવમ્
ત્રિ લોકેનમ્ તં શિરસા નમામિ || 4 ||

અર્થ:

4.1: I આદરણીય નમ. નીચે તેને કોણ છે પ્રિય થી ગૌરી (દેવી પાર્વતી) અને બદલી શકાય તેવું (જે એ પણ દર્શાવે છે કે શિવ અને શક્તિ અવિભાજ રીતે જોડાયેલા છે),
4.2: I આદરણીય નમ. નીચે તેને કોણ છે શાશ્વત, અને કોણ એક છે અવિનાશી બધા પાછળ નાશકારક,
4.3: I આદરણીય નમ. નીચે (તેને માટે) કોણ છે પ્રકૃતિ of ચેતના અને કોનો ધ્યાન રાજ્ય (સર્વવ્યાપક ચેતનાનું પ્રતીક) છે અપાર,
4.4: જે ભગવાન છે તે ત્રણ આંખો, હું આદરણીય નમ. નીચે
અસ્વીકૃતિ:
 આ પૃષ્ઠ પરની બધી છબીઓ, ડિઝાઇન અથવા વિડિઓઝ તેમના સંબંધિત માલિકોની ક copyrightપિરાઇટ છે. અમારી પાસે આ છબીઓ / ડિઝાઇન / વિડિઓ નથી. અમે તમારા માટે વિચારો તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે શોધ એંજિન અને અન્ય સ્રોતમાંથી તેમને એકત્રિત કરીએ છીએ. કોઈ ક copyrightપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરવાનો હેતુ નથી. જો તમને એવું માનવાનું કારણ છે કે અમારી એક સામગ્રી તમારા ક copyપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે, તો કૃપા કરીને અમે કોઈ જ્ legalાન ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હોવાથી કોઈ કાનૂની પગલાં ન લો. તમે અમારો સીધો સંપર્ક કરવા માટે જમા થવા માટે અથવા સાઇટથી આઇટમ કા haveી શકો છો.

હિન્દુ ધર્મમાં, શાકમ્બરી (સંસ્કૃત: શાકુંરી) એ દેવી દુર્ગાનો અવતાર છે, શિવનો સાથી છે. તે દૈવી માતા છે, જેને "ગ્રીન્સનો ધારક" કહેવામાં આવે છે.

સંસ્કૃત:

જનમેજે ઉવાચ
વિક્ટોમિડામાਦੇਸ਼ હરિશ્ચન્દ્ર્ય કીર્તિતમ્ .
શતાકિદ્રભક્ત્યા રાજર્ષેધાર્મિક્ય  ॥૧॥
શताक्षी સા કુતો ના દેવી ભગવતી શિવા .
તત્કાલિન વદ મુને સાર્થકं જન્મ મે કુરુ २॥

ભાષાંતર:

જનમેજય ઉવાકા
વિકૃતરામ-ઇદમ-આખ્યાનમ્ હરિશ્ચન્દ્રસ્ય કીર્તિતામ્ |
શતક્ષસી-પાદા-ભક્તસ્ય રજર્સે-ધરમિકસ્ય Ca || 1 ||
શતક્ષસી સા કુતો જાતા દેવી ભાગવતિ શિવા |
તત્-કરણમ વદા મુને સાર્થકમ્ જન્મ મે કુરુ || 2 ||

સોર્સ: Pinterest

અર્થ:

જનમેજયાએ કહ્યું:
1.1: વન્ડરફુલ છે આ સ્ટોરી of હરિશ્ચંદ્ર, ...
1.2: … કોણ છે એ ભક્ત કમળનું ફીટ of દેવી સતાક્ષીતેમજ a ધર્મિક (સચ્ચાઈ) રાજર્ષિ (એક ishષિ જે એક રાજા પણ છે),
2.1: તે શા માટે છે દેવી ભગવતી શિવા (શુભ દેવી અને શિવના પત્ની) તરીકે ઓળખાય છે સતાક્ષી (શાબ્દિક અર્થ સો આંખો છે)? …
2.2: ... કહો મને કારણ, ઓ મ્યુનિ, અને બનાવવા my જન્મ અર્થપૂર્ણ (આ વાર્તાના દૈવી સ્પર્શ દ્વારા).

સંસ્કૃત:

કો હિ દેવયા ગણાञ્ગૃધ્રન્વસ્ત્રિષ્ઠિમ્ યાસ્યતિ શુદ્ધः .
પદે पदेऽस्थमेधस्य ફલમક્ષયમશ્વનુતે ॥૩॥
વ્યાસ ઉવાચ
શ્રીનનુ રાજન્प्रવક્ષ્યામિ શતાક્ષી સર્વભાવ शुभम .
તવાવાચ્યં  મે મિનિચદેવીભક્ત કૃષ્ણ ४॥

ભાષાંતર:

કો હી દેવયા ગુન્નાન।-ક્રિન્નવમ્સ-ટ્રમ્પ્ટીમ યાસ્યાતિ શુદ્ધાધિહ |
પેડ પેડે-[એ]શ્વેમધ્યાસ્ય ફલમ-અક્શય્યામ-અશ્નુતે || 3 ||
વ્યાસ ઉવાકા
શ્રીન્નુ રાજન-પ્રાવકસ્યામિ શતાક્ષસી-સંભાવમ્ શુભમ્ |
તવા-અવશેષં ન મેં કિમસિદ-દેવી-ભક્તસ્ય વિદ્યાતે || 4 ||

અર્થ:

3.1: કોણ કરી શકો છો સંતોષ બનો પછી સાંભળવું માટે ગૌરવ ના દેવી, એકવાર તેના મન બની શુદ્ધ?
(એટલે ​​કે વધુ એક સાંભળે છે, વધુ એક સાંભળવા માંગે છે)
3.2: દરેક પગલું વાર્તા આપે છે અનડેકાય ફળ of અશ્વમેધ યજ્.
વ્યાસે કહ્યું:
4.1: O રાજાસાંભળો માટે શુભ વાર્તા હું છું કહેવા, વિશે મૂળ નામ છે શતાક્ષી,
4.2: ત્યાં છે કંઇ થી અટકાવવું તમારા તરફથી; ત્યાં છે કંઇ જે બનાવી શકાતું નથી જાણીતા એ દેવી ભક્ત (ભક્ત) તમારા જેવા.

અસ્વીકૃતિ:
 આ પૃષ્ઠ પરની બધી છબીઓ, ડિઝાઇન અથવા વિડિઓઝ તેમના સંબંધિત માલિકોની ક copyrightપિરાઇટ છે. અમારી પાસે આ છબીઓ / ડિઝાઇન / વિડિઓ નથી. અમે તમારા માટે વિચારો તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે શોધ એંજિન અને અન્ય સ્રોતમાંથી તેમને એકત્રિત કરીએ છીએ. કોઈ ક copyrightપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરવાનો હેતુ નથી. જો તમને એવું માનવાનું કારણ છે કે અમારી એક સામગ્રી તમારા ક copyપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે, તો કૃપા કરીને અમે કોઈ જ્ legalાન ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હોવાથી કોઈ કાનૂની પગલાં ન લો. તમે અમારો સીધો સંપર્ક કરવા માટે જમા થવા માટે અથવા સાઇટથી આઇટમ કા haveી શકો છો.

મીનાક્ષી દેવી પાર્વતીની અવતાર છે, તેણીનો સાથી શિવ છે

સંસ્કૃત:

ઉદ્ભુંનોસ્રકોટિસ દૃશં કેયૂરહોઝ્વલન
વિम्बोष्ठीं સ્મિदन्तपङ्क्तिरुचिरं પીતામ્બરાલङક્રિતામ્ .
વિષ્ણુબ્રહ્મસુરેન્દ્રસેન્દ્રપિ તત્વો શિવન
મીનાક્ષીં પ્રણतोऽस्મિ સંતતમહં કારुण्यवारांनिधिम् ॥૧॥

ભાષાંતર:

ઉદ્યાદ-ભાનુ-સહસ્ર-કોટ્ટી-સર્દશમ કિયુરા-હારો[એયુ]jjvalam
વિમ્બો[એઓ]સ્સ્થિતિમ સ્મિતા-દાંતા-પk્કક્તિ-રુચિરામમ્ પિઇતા-અંબારા-અલંગકૃતમ |
વિસ્ન્નુ-બ્રહ્મા-સુરેન્દ્ર-સેવિતા-પદમ તત્ત્વ-સ્વરૂપમ્ શિવામ્
મિયાનાકસીમ પ્રાન્નાટો-[એ]smi સંતતમ-અહમ કારુન્ન્ય-વરમ-નિધિમ || 1 ||

અર્થ:

1.1: (દેવી મીનાક્ષીને નમસ્કાર) જે ચમકે છે હજાર મિલિયન વધતા સૂર્યની જેમ, અને શણગારવામાં આવે છે કડા અને માળા,
1.2: જે સુંદર છે લિપ્સ જેમ Bimba ફળો, અને સુંદર પંક્તિઓ of દાંત; WHO સ્માઇલીઝ નરમાશથી અને છે શણગારેલું ચમકતા સાથે યલો ગાર્મેન્ટ્સ,
1.3: જેનું કમળ ફીટ is સેવા આપી હતી by વિષ્ણુબ્રહ્મા અને રાજા of સુરા (એટલે ​​કે ઇન્દ્રદેવ); કોણ છે શુભ અને મૂર્ત સ્વરૂપ ના સાર અસ્તિત્વ,
1.4: હું હંમેશાં નમન કરું છું થી દેવી મીનાક્ષી કોણ છે એક સમુદ્ર of કરુણા.

 

સોર્સ: Pinterest

સંસ્કૃત:

मुक्ताधारलसत्किरीटरुचिरां પૂર્વનાન્દુવક્ત્રપ્રભાં
શિજ્जનૂપુરકङ્કિનીમણિધં પદ્મપ્રભાભાસુરામ્ .
સાર્વજનિક ગિરિસુતાન વાણીરમાસેવિતા .
મીનાક્ષીં પ્રણतोऽस्મિ સંતતમહં કારुण्यवारांनिधिम् २॥

ભાષાંતર:

મુક્તા-હારા-લસત-કિરીટ્ટા-રુસીરામ પૂર્ણે[એઆઈ]ndu-વક્ત્ર-પ્રભામ
શિન.જાન-ન્યુપુરા-કિંગ્કનીની-મન્ની-ધરમ પદ્મ-પ્રભા-ભસુરામમ |
સર્વ-અભિષેસ્ત-ફલા-પ્રદામ ગિરી-સુતામ વાન્ની-રામા-સેવિતામ |
મિયાનાકસીમ પ્રાન્નાટો-[એ]smi સંતતમ-અહમ કારુન્ન્ય-વરમ-નિધિમ || 2 ||

અર્થ:

2.1: (દેવી મીનાક્ષીને વંદન) જેનો તાજ સાથે શણગારેલું છે ઝળહળતી ગારલેન્ડ્સ of મોતી, અને કોનો ફેસ સાથે શાઇન્સ વૈભવ of સંપૂર્ણ ચંદ્ર,
2.2: જેનાં પગ શોભે છે જિંગલિંગ અંકલેટ્સ નાના સાથે શણગારવામાં બેલ્સ અને જેમ્સ, અને કોણ ફેલાય છે આ વૈભવ શુદ્ધ લોટસ,
2.3: કોણ બધી શુભેચ્છાઓ (તેના ભક્તોના), કોણ છે પુત્રી ના પર્વત, અને કોણ છે સાથે by વાણી (દેવી સરસ્વતી) અને રામા (દેવી લક્ષ્મી),
2.4: હું હંમેશાં નમન કરું છું થી દેવી મીનાક્ષી કોણ છે એક સમુદ્ર of કરુણા.

સંસ્કૃત:

શ્રીવિદ્યા શિવ્વામભાગિનો હ્રીङकारમंत्रोज्ज्वलां
શ્રીચિત્રङ્કિટિબન્દુમધ્વંતિમ્ શ્રીમત્સભનાયિકામ્ .
श्रीमत्थान्मुविघ्नराजजननिं શ્રીમજ્જગન્મોહિનીન .
મીનાક્ષીં પ્રણतोऽस्મિ સંતતમહં કારुण्यवारांनिधिम् ॥૩॥


ભાષાંતર:

શ્રીવિદ્યામ્ શિવ-વામા-ભાગા-નિલયયામ હ્રીંગકાર-મંત્ર[એયુ]jjvalam
શ્રીચક્ર-અંગકિતા-બિન્દુ-મધ્ય-વસાતિમ શ્રીમિત-સભા-નાયિકામ્ |
શ્રીમિત-સન્સ્નમુખા-વિઘ્નરાજા-જનાનિમ શ્રીિમાજ-જગન-મોહિનીમ |
મિયાનાકસીમ પ્રાન્નાટો-[એ]smi સંતતમ-અહમ કારુન્ન્ય-વરમ-નિધિમ || 3 ||

અર્થ:

3.1: (દેવી મીનાક્ષીને નમસ્કાર) કોનું મૂર્ત સ્વરૂપ છે શ્રી વિદ્યા અને રહે છે કારણ કે ડાબું of શિવ; જેનું સ્વરૂપ શાઇન્સ ની સાથે હ્રિમકાર મંત્ર,
3.2: કોણ રહે છે માં કેન્દ્ર of શ્રી ચક્ર કારણ કે બિંદુ, અને કોણ છે આદરણીય પ્રમુખ દેવી ના વિધાનસભા of દેવોને,
3.3: કોણ છે આદરણીય માતા of શનમુખા (કાર્તિકેય) અને વિઘ્નરાજા (ગણેશ), અને કોણ છે મહાન જાદુગર ના દુનિયા,
3.4: હું હંમેશાં નમન કરું છું થી દેવી મીનાક્ષી કોણ છે એક સમુદ્ર of કરુણા.

અસ્વીકૃતિ:
 આ પૃષ્ઠ પરની બધી છબીઓ, ડિઝાઇન અથવા વિડિઓઝ તેમના સંબંધિત માલિકોની ક copyrightપિરાઇટ છે. અમારી પાસે આ છબીઓ / ડિઝાઇન / વિડિઓ નથી. અમે તમારા માટે વિચારો તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે શોધ એંજિન અને અન્ય સ્રોતમાંથી તેમને એકત્રિત કરીએ છીએ. કોઈ ક copyrightપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરવાનો હેતુ નથી. જો તમને એવું માનવાનું કારણ છે કે અમારી એક સામગ્રી તમારા ક copyપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે, તો કૃપા કરીને અમે કોઈ જ્ legalાન ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હોવાથી કોઈ કાનૂની પગલાં ન લો. તમે અમારો સીધો સંપર્ક કરવા માટે જમા થવા માટે અથવા સાઇટથી આઇટમ કા haveી શકો છો.

દેવી રાધારણી પરના સ્તોત્રો રાધા-કૃષ્ણના ભક્તો દ્વારા ગવાય છે.

સંસ્કૃત:

શ્રીનનારાયણ ઉવાચ
રાધા રાસશ્વરી રાસવાસિની રસિસ્વરી .
કૃષ્ણપ્રદાનધિકા કૃષ્ણપ્રિયા કૃષ્ણસ્વરૂપ ॥૧॥

ભાષાંતર:

શ્રીનાનારાયણ ઉવાકા
રાધા રાસેશ્વરી રાસવાસિની રસિકેશ્વરી |
કૃષ્ણપ્રાણાનાધિકા કૃષ્ણપ્રિયા કૃષ્ણસ્વરૂપુપિનિ || || ||

અર્થ:

શ્રી નારાયણે કહ્યું:
1.1: (રાધરાણીના સોળ નામ છે) રાધારાસેશ્વરીરાસાવાસિનીરસિકેશ્વરી, ...
1.2: ... કૃષ્ણપ્રનાધિકાકૃષ્ણપ્રિયાકૃષ્ણ સ્વરૂપિની, ...

સંસ્કૃત:

કૃષ્ણવામાङગસમ્બુતા પરમાનંદો .
કૃષ્ણ વૃક્ષદાની ઝાડ વૃંદાવનવિનોદીની २॥

ભાષાંતર:

કૃષ્ણવામામgas્ગસંભુતાa પરમાનન્દરરૂપિન્નિ |
કૃષ્ણના વૃંદાવાનિ વૃન્દા વૃંદાવનવિનોદિની || 2 ||
(રાધરાણીના સોળ નામ ચાલુ)

સોર્સ: Pinterest

અર્થ:

2.1: ... કૃષ્ણ વામંગા સંભુતાપરમાનંદરૂપિની, ...
2.2: ... કૃષ્ણાવૃંદાવાનીવૃંદાવૃંદાવન વિનોદિની,

સંસ્કૃત:

ચન્દ્રાવલી ચન્દ્રકન્તા સરચન્દ્રપ્રભાના .
નમન્યતાનિ શ્રીકૃષ્ણ तेषमभ्यन्तराणि  ॥૩॥

ભાષાંતર:

કેન્દ્રાવાલી કેન્દ્રાકાન્તા શારand્કન્દ્રપ્રભાનાan |
નમનાયે-ઇતાની સરાન્ની તેસમ-અભ્યન્તરન્નિ કા || || ||
(રાધરાણીના સોળ નામ ચાલુ)

અર્થ:

3.1: ... ચંદ્રાવલીચંદ્રકાંતાશરચંદ્ર પ્રભાના (શરતચંદ્ર પ્રભાના),
3.2: આ (સોળ) નામો, જે છે સાર માં સમાવવામાં આવેલ છે તે (હજાર નામો),

સંસ્કૃત:

રાધિત્યવં  સન્માન રાકારો દાનવાચકः .
સ્વ મતદાન અથવા સા રાધા પરિકીર્તિ ४॥

ભાષાંતર:

રાધે[એઆઈ]ટાઇ[એઆઈ]વામ કા સમસિદ્ધૌ રાકારો દના-વાચાકah |
સ્વયં નિર્વાણ-દાતરીય યા સા રાધા પરિકિર્તીતા || || ||

અર્થ:

4.1: (પ્રથમ નામ) રાધા તરફ નિર્દેશ કરે છે સમસિદ્ધિ (મોક્ષ), અને Ra-કારા અભિવ્યક્ત છે આપવી (તેથી રાધા એટલે મોક્ષ આપનાર),
4.2: શી હર્લ્લ્ફ છે આ આપનાર of નિર્વાણ (મોક્ષ) (કૃષ્ણની ભક્તિ દ્વારા); શી હુ is જાહેર as રાધા (ખરેખર રાસાની દિવ્ય ભાવનામાં ભક્તોને ડૂબીને મોક્ષ આપનાર છે),

સંસ્કૃત:

રાસવેશ્ય પત્તીન તેન રાસશ્વરી સ્મૃતિ .
રાસે  વાસો આચાર્ય તેન સા રાસવાસિની ५॥

ભાષાંતર:

રaseઝ[એઆઈ]shvarasya પટ્ટનીયમ તેના રાશેશ્વરી સ્મૃતિ |
રસે કા વાસો યસ્યાશ-કા તેના સા રાસાવાસિની || 5 ||

અર્થ:

5.1: તે છે પત્ની ના રાશેશ્વરા (રાસના ભગવાન) (વૃંદાવનમાં રાસાના દિવ્ય નૃત્યમાં કૃષ્ણનો ઉલ્લેખ કરે છે), તેથી તેણી જાણીતા as રાશેશ્વરી,
5.2: તેમણે રહે છે in રાસા (એટલે ​​કે રાસાની ભક્તિભાવથી ડૂબેલા), તેથી તેણી તરીકે ઓળખાય છે રાસાવાસિની (જેમનું મન હંમેશા રાસામાં લીન રહે છે)

અસ્વીકૃતિ:
 આ પૃષ્ઠ પરની બધી છબીઓ, ડિઝાઇન અથવા વિડિઓઝ તેમના સંબંધિત માલિકોની ક copyrightપિરાઇટ છે. અમારી પાસે આ છબીઓ / ડિઝાઇન / વિડિઓ નથી. અમે તમારા માટે વિચારો તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે શોધ એંજિન અને અન્ય સ્રોતમાંથી તેમને એકત્રિત કરીએ છીએ. કોઈ ક copyrightપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરવાનો હેતુ નથી. જો તમને એવું માનવાનું કારણ છે કે અમારી એક સામગ્રી તમારા ક copyપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે, તો કૃપા કરીને અમે કોઈ જ્ legalાન ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હોવાથી કોઈ કાનૂની પગલાં ન લો. તમે અમારો સીધો સંપર્ક કરવા માટે જમા થવા માટે અથવા સાઇટથી આઇટમ કા haveી શકો છો.

સંસ્કૃત:

મહાયોગ્ઠી ટટે પણ સમરથ્યા
વર્ં पुंडरीकाय દતૂં मुनिंद्रैः .
સમાગમ તૃષ્न्तमानन्दकन्दं
પરબ્રહ્મલિङગં ભજે પાંડુરંગમ ॥૧॥

ભાષાંતર:

મહા-યોગ-પીઠ્ઠે તત્તે ભીમરથ્યા
વરમ પુંડદરીકાયા દાતુમ મુનિ-[હું]indraih |
સમાગત્ય તિષ્ઠાન્તમ્-આણન્દ-કન્દમ્
પરબ્રહ્મ-લિંગગામ ભાજે પાનન્દદુરંગગમ || 1 ||

અર્થ:

1.1 (શ્રી પાંડુરંગાને વંદન) માં મહાન યોગની બેઠક (મહા યોગ પીઠ) (એટલે ​​કે પંharરપુર ખાતે) દ્વારા બેંક of ભીમરાથી નદી (પાંડુરંગા આવ્યા છે),
1.2: (તે આવ્યો છે) આપવા માટે બૂન્સ થી પુન્ડરિકા; (તે આવી ગયો છે) ની સાથે મહાન મુનિસ,
1.3: આવી પહોંચ્યા તે છે સ્થાયી જેમ એક સોર્સ of મહાન આનંદ (પરબ્રહ્મનો),
1.4: I પૂજા કે પાંડુરંગા, સાક્ષાત્કાર કોણ છે છબી (લિંગમ) ની પરબ્રહ્મ.

 

સોર્સ: Pinterest

સંસ્કૃત:

તિદ્દ્વંસંસ નીલમેખાવભાંસ
રમામન્દિરં સુન્દરન ચિત્તપ્રકાશમ્ .
પરં ત્વિસ્તિકા समन्यास्तिद्रण
પરબ્રહ્મલિङગં ભજે પાંડુરંગમ २॥

ભાષાંતર:

તદ્દીદ-વાસસમ્ નીલા-મેઘવા-ભસમ્
રામા-મંડીરામ સુંદરમ સીટ-પ્રકાશમ |
પરમ ટી.વી.[તમે]-ઇસ્ટિકાકાયામ સમા-ન્યાસ્ત-પદમ્
પરબ્રહ્મ-લિંગગામ ભાજે પાનન્દદુરંગગમ || 2 ||

અર્થ:

2.1 (શ્રી પાંડુરંગાને વંદન) જેનો વસ્ત્રો જેવા ચમકતા હોય છે વીજળીની છટાઓ તેમની સામે વાદળી મેઘ જેવા ચમકતા રચાય છે,
2.2: જેનું ફોર્મ છે મંદિર of રામા (દેવી લક્ષ્મી), સુંદર, અને એક દૃશ્યમાન અભિવ્યક્તિ of ચેતના,
2.3: કોણ છે સુપ્રીમપરંતુ (હવે) સ્થાયી એના પર ઈંટ તેમના બંને મૂકીને ફીટ તેના પર,
2.4: I પૂજા કે પાંડુરંગા, સાક્ષાત્કાર કોણ છે છબી (લિંગમ) ની પરબ્રહ્મ.

સંસ્કૃત:

પ્રમાણન भवाब्धेरिदन મમકાન
નિતમ્બः કરો ધ્રિટો યેન તષ્માતુ .
સાધુર્વાસત્યે ધ્રિટો નાભિકોશः
પરબ્રહ્મલિङગં ભજે પાંડુરંગમ ॥૩॥

ભાષાંતર:

પ્રમન્નમ્ ભવા-અબ્દર-ઇદમ મમાકાનામ્
નિતમ્બah કરભ્યામ્ ધ્રતો યેના તસ્માત્ |
વિધાતુર-વાસત્યાય ધ્રતો નાભી-કોષhah
પરબ્રહ્મ-લિંગગામ ભાજે પાનન્દદુરંગગમ || 3 ||

અર્થ:

3.1 (શ્રી પાંડુરંગાને વંદન) ધ માપ ના મહાસાગર of દુન્યવી અસ્તિત્વ છે (સુધી)  (ખૂબ જ) માટે My(ભક્તો),…
3.2: … (કોણ કહે છે તેવું લાગે છે) દ્વારા હોલ્ડિંગ તેમના કમર તેની સાથે હાથ,
3.3: કોણ છે હોલ્ડિંગ (કમળ) ફ્લાવર કપ માટે વિધાતા (બ્રહ્મા) પોતે જ વસવું,
3.4: I પૂજા કે પાંડુરંગા, સાક્ષાત્કાર કોણ છે છબી (લિંગમ) ની પરબ્રહ્મ.

સંસ્કૃત:

સરચન્દ્રબીમ્બાન્ઘર ચારુહંસ
લસત્કુન્દલાક્રન્ગન્દસ્થલાङ्गમ્ .
जपारागीबिम्बादरं કજ્जनेાત્રમ
પરબ્રહ્મલિङગં ભજે પાંડુરંગમ ५॥

ભાષાંતર:

શાર્ક-ક Candન્ડ્રા-બિમ્બા-[એ]અનનમ કેરુ-હાસમ
લસત-કુંડદલા-[એ]અકરંટ-ગણ્ડ્ડા-સ્થળા-આંગગામ |
જાપા-રાગા-બિમ્બા-અધારામ કાન.જા-નેત્રમ
પરબ્રહ્મ-લિંગગામ ભાજે પાનન્દદુરંગગમ || 5 ||

અર્થ:

5.1 (શ્રી પાંડુરંગાને વંદન) જેનો ચહેરો પ્રતિબિંબિત કરે છે ની વૈભવ પાનખર ચંદ્ર અને એક છે મોહિત સ્મિત(તેની ઉપર રમવું),
5.2: (અને) કોનો ગાલ છે કબજો ની સુંદરતા દ્વારા ઝળહળતો ઇયર-રિંગ્સ ડાન્સ તેના ઉપર,
5.3: જેની લિપ્સ છે Red જેમ હિબિસ્કસ અને દેખાવ ધરાવે છે બિમ્બા ફળો; (અને) કોનો આઇઝ જેટલા સુંદર છે લોટસ,
5.4: I પૂજા કે પાંડુરંગા, સાક્ષાત્કાર કોણ છે છબી (લિંગમ) ની પરબ્રહ્મ.

અસ્વીકૃતિ:
 આ પૃષ્ઠ પરની બધી છબીઓ, ડિઝાઇન અથવા વિડિઓઝ તેમના સંબંધિત માલિકોની ક copyrightપિરાઇટ છે. અમારી પાસે આ છબીઓ / ડિઝાઇન / વિડિઓ નથી. અમે તમારા માટે વિચારો તરીકે ઉપયોગ કરવા માટે શોધ એંજિન અને અન્ય સ્રોતમાંથી તેમને એકત્રિત કરીએ છીએ. કોઈ ક copyrightપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરવાનો હેતુ નથી. જો તમને એવું માનવાનું કારણ છે કે અમારી એક સામગ્રી તમારા ક copyપિરાઇટનું ઉલ્લંઘન કરી રહી છે, તો કૃપા કરીને અમે કોઈ જ્ legalાન ફેલાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યાં હોવાથી કોઈ કાનૂની પગલાં ન લો. તમે અમારો સીધો સંપર્ક કરવા માટે જમા થવા માટે અથવા સાઇટથી આઇટમ કા haveી શકો છો.

શાસ્ત્રો