hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ವರದ್ ವಿನಾಯಕ - ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ: ಗಣೇಶ ಭಾಗ II ರ ಎಂಟು ನಿವಾಸಗಳು

ವರದ್ ವಿನಾಯಕ - ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ: ಗಣೇಶ ಭಾಗ II ರ ಎಂಟು ನಿವಾಸಗಳು

ನಮ್ಮ ಸರಣಿಯ ಎರಡನೇ ಭಾಗ “ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ: ಗಣೇಶನ ಎಂಟು ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು” ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಮೂರು ಗಣೇಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಬಲ್ಲಾಲೇಶ್ವರ, ವರದಾವಿನಾಯಕ ಮತ್ತು ಚಿಂತಾಮಣಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ…

3) ಬಲ್ಲಾಲೇಶ್ವರ (बल्लाळेश्वर):

ಕೆಲವು ಇತರ ಮೂರ್ತಿಗಳಂತೆ, ಇದು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಕ್ಕುಳಲ್ಲಿ ಹುದುಗಿರುವ ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾಂಡವು ಎಡಕ್ಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆಯೆಂದರೆ, ಪಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಗಣಪತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪ್ರಸಾದವು ಇತರ ಗಣಪತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಮೊಡಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಸಾನ್ ಲಾಡು. ವಿಗ್ರಹದ ಆಕಾರವು ಈ ದೇವಾಲಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪರ್ವತದೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಮರುಹೊಂದಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಬ್ಬರು ಪರ್ವತದ photograph ಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ ನಂತರ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಬಲ್ಲಾಲೇಶ್ವರ, ಪಾಲಿ - ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ
ಬಲ್ಲಾಲೇಶ್ವರ, ಪಾಲಿ - ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ

ಮೂಲ ಮರದ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 1760 ರಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಫಡಾನವಿಸ್ ಕಲ್ಲಿನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು. ದೇವಾಲಯದ ಎರಡು ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಸರೋವರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವತೆಯ ಪೂಜೆಗೆ (ಪೂಜೆ) ಮೀಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವು ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಗರ್ಭಗುಡಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಳಭಾಗವು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಶಿಕಾ (ಗಣೇಶನ ಮೌಸ್ ವಾಹನಾ) ಯನ್ನು ಅದರ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊಡಕಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಎಂಟು ಸೊಗಸಾದ ಕೆತ್ತಿದ ಕಂಬಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲಿತವಾದ ಸಭಾಂಗಣವು ವಿಗ್ರಹದಷ್ಟೇ ಗಮನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತದೆ, ಸೈಪ್ರಸ್ ಮರದಂತೆ ಕೆತ್ತಿದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಎಂಟು ಸ್ತಂಭಗಳು ಎಂಟು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಒಳ ಗರ್ಭಗೃಹವು 15 ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಹೊರಭಾಗವು 12 ಅಡಿ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ನಂತರ (ದಕ್ಷಿಣ: ಸೂರ್ಯನ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನ ಚಲನೆ) ಅಯನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಕರಗಿದ ಸೀಸವನ್ನು ಬಳಸಿ ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ದೇವಾಲಯದ ಇತಿಹಾಸ
ಶ್ರೀ ಬಲ್ಲಾಲೇಶ್ವರನ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಯನ್ನು ಉಪಾಸನ ಖಾಂಡ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ -22 ಪಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಹೆಸರು ಪಲ್ಲಿಪುರದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಶೇತ್ ಪಲ್ಲಿಪುರದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು ಇಂದುಮತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಈ ದಂಪತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಂತರ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಎಂಬ ಮಗನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಬಲ್ಲಾಲ್ ಬೆಳೆದಂತೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದರು. ಅವರು ಗಣೇಶ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಹಚರರೊಂದಿಗೆ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸ್ನೇಹಿತರು ತಡವಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತಲುಪುತ್ತಿದ್ದರು. ಮನೆಗೆ ಮರಳಲು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಲು ಬಲ್ಲಾಲ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ತಂದೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬಲ್ಲಾಲ್ ತನ್ನ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸದ ಕಾರಣ ಈಗಾಗಲೇ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಶೇತ್ ದೂರು ಕೇಳಿದಾಗ ಕೋಪದಿಂದ ಕುದಿಯುತ್ತಿದ್ದ. ಕೂಡಲೇ ಅವರು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತಲುಪಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಪೂಜಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಎಸೆದು ಪಂಡಕವನ್ನು ಮುರಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳು ಭಯಭೀತರಾದರು ಆದರೆ ಪೂಜಾ ಮತ್ತು ಜಪದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಅವರಿಗೆ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಹ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಲಾಯನ್ ಅವರು ಬಲ್ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಹೊಡೆದು ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಅವರು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದರು.

ಬಲ್ಲಾಲೇಶ್ವರ, ಪಾಲಿ - ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ
ಬಲ್ಲಾಲೇಶ್ವರ, ಪಾಲಿ - ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ

ಬಲ್ಲಾಲ್ ಅರೆಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಮರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿಹಾಕಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ತೀವ್ರ ನೋವಿನಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರಾದ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನನ್ನು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. "ಓ ಭಗವಾನ್, ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದೆ, ನಾನು ಸರಿ ಮತ್ತು ವಿನಮ್ರನಾಗಿದ್ದೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕ್ರೂರ ತಂದೆ ನನ್ನ ಭಕ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ." ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಸಂತಸಗೊಂಡು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಬಲ್ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ದೊಡ್ಡ ಜೀವಿತಾವಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಉನ್ನತ ಭಕ್ತನಾಗಿರಲು ಅವನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಅವರನ್ನು ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಂದೆ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಗಣೇಶ ಭಗವಾನ್ ಪಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಬಲ್ಲಾಲ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ತಲೆಯಾಡಿಸುತ್ತಾ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನು ಪಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ ವಿನಾಯಕನಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾದನು. ಇದು ಶ್ರೀ ಬಲ್ಲಳೇಶ್ವರ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಶ್ರೀ ಧುಂಡಿ ವಿನಾಯಕ್
ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬಲ್ಲಾಲ್ ಪೂಜಿಸಲು ಬಳಸಿದ ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ್ ಶೆತ್ ಎಸೆದಿದ್ದನ್ನು ಧುಂಡಿ ವಿನಾಯಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಗ್ರಹ ಪಶ್ಚಿಮ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಧುಂಡಿ ವಿನಾಯಕನ ಜನ್ಮ ಸಂಭ್ರಮವು ಜೆಷ್ಟ ಪ್ರತಿಪಾದಿಂದ ಪಂಚಮಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ, ಮುಖ್ಯ ವಿಗ್ರಹ ಶ್ರೀ ಬಲ್ಲಾಲೇಶ್ವರಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಮೊದಲು ಧುಂಡಿ ವಿನಾಯಕನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸ.

4) ವರದ್ ವಿನಾಯಕ (वरदविनायक)

ಗಣೇಶನು ount ದಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ನೀಡುವ ವರದಾ ವಿನಾಯಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಪಕ್ಕದ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ (1690 ಎಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಧೋಂಡು ಪೌಡ್ಕರ್‌ಗೆ) ಮುಳುಗಿದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿತು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ವಾತಾವರಣದ ನೋಟ. 1725 ಎಡಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಂದಿನ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಬ್ಹೆದಾರ್ ಶ್ರೀ ರಾಮ್ಜಿ ಮಹಾದೇವ್ ಬಿವಾಲ್ಕರ್ ಅವರು ವರದಾವಿನಾಯಕ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಮಹಾದ್ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು.

ವರದ್ ವಿನಾಯಕ - ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ
ವರದ್ ವಿನಾಯಕ - ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ

ಮಹಾದ್ ಎಂಬುದು ರಾಯ್‌ಗ district ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಂಕಣದ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಖಲಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿದೆ. ವರದ್ ವಿನಾಯಕನಾಗಿ ಲಾರ್ಡ್ ಗಣೇಶನು ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭದ್ರಾಕ್ ಅಥವಾ ಮಾಧಕ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವರದ್ ವಿನಾಯಕನ ಮೂಲ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಹೊರಗೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಎರಡೂ ವಿಗ್ರಹಗಳು ಎರಡು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿವೆ- ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಅದರ ಕಾಂಡ ಎಡಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ ವರ್ಮಿಲಿಯನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಬಿಳಿ ಅಮೃತಶಿಲೆಯಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಕಾಂಡವನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗರ್ಭಗೃಹವು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಆನೆ ಕೆತ್ತನೆಯಿಂದ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೇವಾಲಯದ 4 ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ 4 ಆನೆ ವಿಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ರಿಧಿ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಿಯ ಎರಡು ಕಲ್ಲಿನ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ವಿಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿರುವ ಏಕೈಕ ದೇವಾಲಯ ಇದು. ಈ ವಿಗ್ರಹದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಲು ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

5) ಚಿಂತಾಮಣಿ (चिंतामणि)

ಗಣೇಶ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಪಿಲಾ age ಷಿಗಾಗಿ ದುರಾಸೆಯ ಗುಣದಿಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಚೈನಾಟಮಣಿ ಆಭರಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಆಭರಣವನ್ನು ಮರಳಿ ತಂದ ನಂತರ, ಕಪಿಲಾ age ಷಿ ಅದನ್ನು ವಿನಾಯಕನ (ಗಣೇಶನ) ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕಿದನು. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿಂತಾಮಣಿ ವಿನಾಯಕ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಇದು ಕದಂಬ್ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಥೂರ್ ಅನ್ನು ಹಳೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಂಬನಗರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಂಟು ಪೂಜ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಈ ದೇವಾಲಯವು ಪುಣೆಯಿಂದ 25 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಥೂರ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿದೆ. ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಕಾರಂಜಿ ಇದೆ. ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ, ದೇವಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು-ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಹನುಮನಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರುವ ಮೂರು ಸಣ್ಣ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶನನ್ನು 'ಚಿಂತಾಮಣಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಆತನು ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಚಿಂತಾಮಣಿ - ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ
ಚಿಂತಾಮಣಿ - ಅಷ್ಟವಿನಾಯಕ

ದೇವಾಲಯದ ಹಿಂದಿರುವ ಸರೋವರವನ್ನು ಕದಂಬೀರ್ತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ. ಹೊರಗಿನ ಮರದ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ಪೇಶ್ವಾಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಧರಣಿಧರ್ ಮಹಾರಾಜ್ ದೇವ್ ಅವರು ಶ್ರೀ ಮೊರಾಯ ಗೋಸವಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ವಂಶದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಮಾಧವರಾವ್ ಪೇಶ್ವಾ ಅವರು ಹೊರಗಿನ ಮರದ ಸಭಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲು ಅವರು ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿರಬೇಕು.

ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಎಡ ಕಾಂಡವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಕಾರ್ಬಂಕಲ್ ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳು ಅದರ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿವೆ. ವಿಗ್ರಹವು ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ.

ಥಿಯೂರ್ನ ಚಿಂತಮಣಿ ಶ್ರೀಮಂತ್ ಮಾಧವರಾವ್ I ಪೇಶ್ವಾ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ದೇವತೆ. ಅವರು ಕ್ಷಯರೋಗದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ (27 ವರ್ಷ) ನಿಧನರಾದರು. ಅವರು ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಮಾಬಾಯಿ 18 ರ ನವೆಂಬರ್ 1772 ರಂದು ಸತಿಯನ್ನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್:
ಮೂಲ ಫೋಟೋಗಳು ಮತ್ತು ಆಯಾ ographer ಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು
ashvavinayaktemples.com

0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
3 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ