hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ವ್ಯಾಸ ವೇದಗಳ ಸಂಕಲನ - hindufaqs.com

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಏಳು ಅಮರರು (ಚಿರಂಜೀವಿ) ಯಾರು? ಭಾಗ 2

ವ್ಯಾಸ ವೇದಗಳ ಸಂಕಲನ - hindufaqs.com

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಏಳು ಅಮರರು (ಚಿರಂಜೀವಿ) ಯಾರು? ಭಾಗ 2

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಏಳು ಅಮರರು (ಚಿರಂಜೀವಿ):

  1. ಅಶ್ವಥಾಮ
  2. ರಾಜ ಮಹಾಬಲಿ
  3. ವೇದ ವ್ಯಾಸ
  4. ಹನುಮಾನ್
  5. ವಿಭೀಷಣ
  6. ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ
  7. ಪರಶುರಾಮ್

ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಮರರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಮೊದಲ ಭಾಗವನ್ನು ಓದಿ, ಅಂದರೆ 'ಅಶ್ವಥಾಮ' ಮತ್ತು 'ಮಹಾಬಲಿ' ಇಲ್ಲಿ:
ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಏಳು ಅಮರರು (ಚಿರಂಜೀವಿ) ಯಾರು? ಭಾಗ 1


3) ವ್ಯಾಸ:
ವ್ಯಾಸ 'व्यास' ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವನನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೇದ ವ್ಯಾಸ 'वेदव्यास' ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ವೇದಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದವನು. ಅವನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ಕೃಷ್ಣ ದ್ವೈಪಯನ.
ವೇದ ವ್ಯಾಸ ತ್ರಿತ ಯುಗದ ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಾನ್ age ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ದ್ವಾಪರ ಯುಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಲಿಯುಗದ ಮೂಲಕ ಬದುಕಿದ್ದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮೀನುಗಾರ ದುಶರಾಜ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಸತ್ಯವತಿ ಮತ್ತು ಅಲೆದಾಡುವ age ಷಿ ಪರಾಶರ (ಮೊದಲ ಪುರಾಣ: ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣದ ಲೇಖಕ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ).
ಇತರ ಅಮರರಂತೆ age ಷಿ ಈ ಮನ್ವಂತರದ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಬರಹಗಾರರಾಗಿದ್ದರು (ವ್ಯಾಸ ಹದಿನೆಂಟು ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾಣಗಳ ಬರವಣಿಗೆಗೂ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಅವರ ಮಗ ಶುಕಾ ಅಥವಾ ಸುಕಾ ಪ್ರಮುಖ ಪುರಾಣ ಭಾಗವತ್-ಪುರಾಣಗಳ ನಿರೂಪಕ.) ಮತ್ತು ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದವನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳು. ವಿಭಜನೆಯು ಜನರಿಗೆ ವೇದದ ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಸ ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ವಿಭಜನೆ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಿ. ವೇದ ವ್ಯಾಸವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಜೀವಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೇದಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಗುಂಪಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು.

vyasa ವೇದಗಳ ಸಂಕಲನ
vyasa ವೇದಗಳ ಸಂಕಲನ

ವ್ಯಾಸವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಲೇಖಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಾಗಿಯೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ನಂತರ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ರಾಜನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇಬ್ಬರು ಗಂಡುಮಕ್ಕಳೂ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮರಣಹೊಂದಿದರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ತಾಯಿ ವ್ಯಾಸನನ್ನು ತನ್ನ ಸತ್ತ ಮಗ ವಿಚಿತರಾವಿರನ ಹೆಂಡತಿಯರ ಹಾಸಿಗೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.

ವೇದ ವ್ಯಾಸ
ವೇದ ವ್ಯಾಸ

ವ್ಯಾಸ ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಂಬಾಲಿಕಾ ಅವರಿಂದ ರಾಜಕುಮಾರರಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡು. ವ್ಯಾಸ ಅವರು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮೊದಲು ಅಂಬಿಕಾ ಮಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಸಂಕೋಚ ಮತ್ತು ಭಯದಿಂದಾಗಿ ಅವಳು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿದಳು. ಈ ಮಗು ಕುರುಡನಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಸನು ಸತ್ಯವತಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗೆ ಸತ್ಯವತಿ ಅಂಬಾಲಿಕಾಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದಳು. ಆದರೆ ಭಯದಿಂದ ಅಂಬಾಲಿಕಾ ಮುಖ ಮಸುಕಾಯಿತು. ಮಗು ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳುವಷ್ಟು ಯೋಗ್ಯನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವ್ಯಾಸ ಅವಳಿಗೆ ಹೇಳಿದನು. ನಂತರ ಈ ಮಗುವನ್ನು ಪಾಂಡು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಯಿತು. ನಂತರ ವ್ಯಾಸನು ಸತ್ಯವತಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗು ಜನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕಳುಹಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದನು. ಈ ಬಾರಿ ಅಂಬಿಕಾ ಮತ್ತು ಅಂಬಾಲಿಕಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವಕಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೇವಕಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಸಂಯೋಜನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಳು, ಮತ್ತು ನಂತರ ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಗುವನ್ನು ವಿದುರ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಇವರು ಅವರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದರೆ, ಪತ್ನಿ ಜನಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗ ಸುಕಾ, ಜಬಲಿಯ ಮಗಳು ಪಿಂಜಲಾ (ವಾಟಿಕಾ) ಅವರನ್ನು ಅವನ ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಹಾಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಸ ಗಣೇಶನನ್ನು ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಗಣೇಶನು ವಿರಾಮವಿಲ್ಲದೆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಷರತ್ತು ವಿಧಿಸಿದನು. ಗಣೇಶನು ಪದ್ಯವನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವ್ಯಾಸನು ಪ್ರತಿ-ಷರತ್ತು ಮಾಡಿದನು.
ಹೀಗೆ ಭಗವಾನ್ ವೇದವ್ಯರು ಇಡೀ ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು 18 ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ ಗಣೇಶ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ
ವ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದಂತೆ ಗಣೇಶ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾನೆ

ವೇದ ವ್ಯಾಸ ಎಂದರೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅರ್ಥ ಎಂದರೆ ವೇದಗಳ ವಿಭಜಕ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಮನ್ವಂತರ [ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಲಮಿತಿ] ಮೂಲಕ ವಾಸಿಸುವ ವೇದ ವ್ಯಾಸನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಮನ್ವಂತರ ಮೂಲಕ ಅಮರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ.
ವೇದ ವ್ಯಾಸವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಲಿಯುಗದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇನ್ನೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಅವರ ಜನ್ಮದಿನ ಮತ್ತು ಅವರು ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದ ದಿನ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ

4) ಹನುಮಾನ್:
ಹನುಮಾನ್ ಹಿಂದೂ ದೇವರು ಮತ್ತು ರಾಮನ ತೀವ್ರ ಭಕ್ತ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವಿಧ ಆವೃತ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಧಾರಿ. ಮಹಾಭಾರತ, ವಿವಿಧ ಪುರಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಜೈನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವನಾರ (ಮಂಗ), ಹನುಮಾನ್ ದೈತ್ಯ (ರಾಕ್ಷಸ) ರಾಜ ರಾವಣನ ವಿರುದ್ಧ ರಾಮನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದನು. ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳು ಅವನನ್ನು ಶಿವನ ಅವತಾರವೆಂದು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಅವರು ಕೇಸರಿಯ ಮಗ, ಮತ್ತು ವಾಯು ಅವರ ಮಗ ಎಂದೂ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ಹಲವಾರು ಕಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವರ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಹನುಮಾನ್ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್
ಹನುಮಾನ್ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್

ಹನುಮಾನ್, ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮಾಗಿದ ಮಾವು ಎಂದು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಿನ್ನಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು, ಹೀಗಾಗಿ ನಿಗದಿತ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ರಾಹು ಅವರ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ರಾಹು (ಗ್ರಹಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು) ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ದೇವಗಳ ನಾಯಕ ಭಗವಾನ್ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕೋಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಇಂದ್ರ (ಗಾಡ್ ಆಫ್ ರೇನ್) ತನ್ನ ವಜ್ರ ಆಯುಧವನ್ನು ಹನುಮನ ಮೇಲೆ ಎಸೆದು ಅವನ ದವಡೆಯನ್ನು ವಿರೂಪಗೊಳಿಸಿದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರವಾಗಿ, ಹನುಮನ ತಂದೆ ವಾಯು (ಗಾಳಿಯ ಗಾಳಿ) ಭೂಮಿಯಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ಮಾನವರು ಉಸಿರುಗಟ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಭುಗಳು ಗಾಳಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹನುಮನನ್ನು ಅನೇಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಶವರ್ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಹೀಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜನಿಸಿತು.

ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವನಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು:

1. ಅವೇಧನೀಯತೆ
ಯಾವುದೇ ಯುದ್ಧ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಭೌತಿಕ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ.

2. ಶತ್ರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ
ಎಲ್ಲಾ ದೆವ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಆತ್ಮಗಳು ಹನುಮನನ್ನು ಭಯಪಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. ಗಾತ್ರದ ಕುಶಲತೆ
ಅದರ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಮೂಲಕ ದೇಹದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. ಬೃಹತ್ ದ್ರೋಣಗಿರಿ ಪರ್ವತವನ್ನು ಎತ್ತುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೈತ್ಯಾಕಾರದ ರಾವಣನ ಲಂಕಾವನ್ನು ಗಮನಿಸದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಈ ಶಕ್ತಿಯು ಹನುಮನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.

4. ವಿಮಾನ
ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ.

ಶಿವನು ಇವುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು:

1. ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ
ಸುದೀರ್ಘ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಲು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಅನೇಕ ಜನರು ಇಂದಿಗೂ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಹನುಮನನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಾರೆಂದು ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

2. ವರ್ಧಿತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ
ಹನುಮಾನ್ ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

3. ದೀರ್ಘ ಶ್ರೇಣಿಯ ಹಾರಾಟ
ಇದು ಬ್ರಹ್ಮನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ವರವು ಹನುಮನಿಗೆ ವಿಶಾಲ ಸಾಗರಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತು.

ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಶಿವನು ಹನುಮನಿಗೆ ಹೇರಳವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಇತರ ಪ್ರಭುಗಳು ಅವನಿಗೆ ತಲಾ ಒಂದು ವರವನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಇಂದ್ರ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ವಜ್ರಾ ಆಯುಧದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿತು.

ವರುಣ ಅವನಿಗೆ ನೀರಿನ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿತು.

ಅಗ್ನಿ ಅವನನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು.

ಸೂರ್ಯ ಸ್ವಇಚ್ ingly ೆಯಿಂದ ಅವನ ದೇಹದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವನಿಗೆ ನೀಡಿತು, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಕಾರ ಆಕಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಮ ಅವನನ್ನು ಅಮರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಸಾವು ಅವನಿಗೆ ಭಯಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.

ಕುಬೇರ ಇಡೀ ಜೀವಿತಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವನನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿತು.

ವಿಶ್ವಕರ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಕೆಲವು ದೇವರುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಡ್-ಆನ್ ಆಗಿದೆ.

ವಾಯು ತನಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು.
ಹನುಮಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಓದಿ:  ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಾದಾಸ್ ಹಿಂದೂ ದೇವರು: ಹನುಮಾನ್

ರಾಮ, ಅವನ ಭಕ್ತ ಭಗವಂತನು ಭೂಮಿಯನ್ನು ತೊರೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ರಾಮನು ಬರಲು ಬಯಸುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಹನುಮನನನ್ನು ಕೇಳಿದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿ, ಹನುಮನನು ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಹೆಸರನ್ನು ಭೂಮಿಯ ಜನರಿಂದ ಜಪಿಸುವವರೆಗೂ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ರಾಮನನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದನು. ಅದರಂತೆ, ಭಗವಾನ್ ಹನುಮನ ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಾವು can ಹಿಸಬಹುದು

ಹನುಮಾನ್
ಹನುಮಾನ್

ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಕ ಮುಖಂಡರು ಶತಮಾನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಹನುಮನನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾಧ್ವಾಚಾರ್ಯ (ಸಿಇ 13 ನೇ ಶತಮಾನ), ತುಳಸಿದಾಸ್ (16 ನೇ ಶತಮಾನ), ಸಮರ್ತ್ ರಾಮದಾಸ್ (17 ನೇ ಶತಮಾನ), ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ (17 ನೇ ಶತಮಾನ) ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮದಾಸ್ (20 ನೇ ಶತಮಾನ).
ಹಿಂದೂ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ಪಂಥಗಳ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ್, ನಾರಾಯಣ ಕವಾಚದ ಮೂಲಕ ದೇವರ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ದುಷ್ಟಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಯಾದಾಗ ಪೂಜಿಸಬಹುದಾದ ಏಕೈಕ ದೇವತೆ ಹನುಮಾನ್.
ಇತರರು ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದರೂ ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟನಾದ್ಯಕ್ಷಗಾರ್ತಿ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ |
पटुतरघनगात्रं कुण्डलालङ्कृताङ्गं रणजयकरवालं वानरेशं ||

यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिम्
मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्

ಯಾತ್ರಾ ರಘುನಾಥಕೀರ್ಟನಂ ತತ್ರ ತತ್ರ ಕೃತಾ ಮಸ್ತಕಾಂಜಲಿಮ್
baspavariparipurnalocanam marutim namata raksasantakam

ಅರ್ಥ: ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವನು ಮತ್ತು ತಲೆ ಬಾಗಿದ ಮತ್ತು ರಾಮನ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಕಣ್ಣೀರು ತುಂಬಿದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಹನುಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್:
ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು: ಗೂಗಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು

0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
22 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ