hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
hindufaqs.com-nara narayana - ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ - sarthi

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಯಾರು?

hindufaqs.com-nara narayana - ಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನ - sarthi

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಯಾರು?

ಬಹಳ ಹಿಂದೆಯೇ ದಂಭೋಧಭವ ಎಂಬ ಅಸುರ (ರಾಕ್ಷಸ) ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ಅವರು ಅಮರರಾಗಲು ಬಯಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ದೇವರಾದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅವನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಂತಸಗೊಂಡ ಸೂರ್ಯ ಅವನ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡನು. ತನ್ನನ್ನು ಅಮರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ದಂಭೋಭಭವ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಈ ವರವನ್ನು ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಯಾರಾದರೂ ಸಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಅಮರತ್ವದ ಬದಲು ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೇಳಲು ಮುಂದಾದನು. ದಂಭೋಧಭವ ಸೂರ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಕುತಂತ್ರದ ವಿನಂತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬಂದನು.

ಅವರು ಸಾವಿರ ರಕ್ಷಾಕವಚಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಮತ್ತು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು:
1. ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವವರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾವಿರ ರಕ್ಷಾಕವಚಗಳನ್ನು ಮುರಿಯಬಹುದು!
2. ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಮುರಿಯುವವನು ತಕ್ಷಣ ಸಾಯಬೇಕು!

ಸೂರ್ಯ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಚಿಂತೆಗೀಡಾದಳು. ದಂಭೋಧಭಾವ ಅವರು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಕೇಳಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಯ್ಕೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ, ಸೂರ್ಯ ದಂಭೋಧಭಾವಕ್ಕೆ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆದರೆ ಆಳವಾದ ಸೂರ್ಯನು ಚಿಂತೆಗೀಡಾದನು ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದನು, ವಿಷ್ಣು ಆತಂಕಪಡಬೇಡ ಎಂದು ಕೇಳಿದನು ಮತ್ತು ಅವನು ಅಧರ್ಮವನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸೂರ್ಯ ದೇವ್ ಅವರಿಂದ ವೂನ್ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ದಂಭೋಡ್ಭವ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಸೂರ್ಯ ದೇವ್ ಅವರಿಂದ ವೂನ್ ಕೇಳುತ್ತಿರುವ ದಂಭೋಡ್ಭವ


ಸೂರ್ಯನಿಂದ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ಕೂಡಲೇ, ದಂಭೋಧಭವ ಜನರ ಮೇಲೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಜನರು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಹೆದರುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ದಾರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಯಾರಾದರೂ ಅವನನ್ನು ಪುಡಿಮಾಡಿದರು. ಜನರು ಅವನನ್ನು ಸಹಸ್ರಕವಾಚ ಎಂದು ಕರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು [ಅಂದರೆ ಸಾವಿರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು]. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ರಾಜ ದಕ್ಷ [ಸತಿಯ ತಂದೆ, ಶಿವನ ಮೊದಲ ಹೆಂಡತಿ] ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನನ್ನು ಪಡೆದನು, ಮೂರ್ತಿ ಧರ್ಮವನ್ನು ಮದುವೆಯಾದನು - ಸೃಷ್ಟಿಯ ದೇವರು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ 'ಮನಸ್ ಪುತ್ರ'ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು

ಮೂರ್ತಿ ಸಹಸ್ರಕವಾಚನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೇಳಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಭೀತಿಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸಿದನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ವಿಷ್ಣು ಅವಳಿಂದ ಸಂತಸಗೊಂಡು ಅವಳ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹೇಳಿದನು
'ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನನಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ! ನಾನು ಬಂದು ಸಹಸ್ರಕವಾಚನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತೇನೆ! ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಸಹಸ್ರಕವಾಚನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ನೀವೇ ಕಾರಣ! '.

ಮೂರ್ತಿ ಒಂದು ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವಳಿಗಳಾದ- ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ನಾರಾ. ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ನಾರಾ ಕಾಡುಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದರು. ಅವರು ಶಿವನ ಮಹಾನ್ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಯುದ್ಧದ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲಿತರು. ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದವರು. ಒಬ್ಬರು ಯೋಚಿಸಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಸೂಚ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಿಲ್ಲ.

ಸಮಯ ಬದಲಾದಂತೆ ಸಹಾರಕವಾಚ ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ನಾರಾ ಇಬ್ಬರೂ ತಂಗಿದ್ದ ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ನಾರಾ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ನಾರಾಯಣನು ಹೋಗಿ ಸಹಸ್ರಕವಾಚನನ್ನು ಜಗಳವಾಡಲು ಸವಾಲು ಹಾಕಿದನು. ಸಹಸ್ರಕವಾಚ ನಾರಾಯಣನ ಶಾಂತ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನ ವರವನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ಅವನೊಳಗೆ ಭಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದನು.

ಸಹಾರಕವಾಚ ನಾರಾಯಣನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತನಾದನು. ನಾರಾಯಣ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸಹೋದರನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅವನು ಕಂಡುಕೊಂಡನು. ಜಗಳ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಸಹಾರಕವಾಚನು ನಾರನ ತಪಸ್ಸು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡನು. ಸಹಸ್ರಕವಾಚನ ಮೊದಲ ರಕ್ಷಾಕವಚ ಮುರಿದಂತೆ, ನಾರಾ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಂದು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. ಅವರು ಒಂದೇ ಆತ್ಮವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಆದರೆ ಸಹಸ್ರಕವಾಚ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ತನ್ನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದನು. ನಾರಾಯಣನು ಸತ್ತಂತೆ ಅವನು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದನು, ಅವನ ಒಂದು ಕವಚ ಮುರಿದ ನಿಮಿಷ!

ನಾರಾ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ನಾರಾ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ

ನಾರಾಯಣ ಸತ್ತಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನಾರಾ ಅವನ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿ ಬಂದನು. ಅವರ ತಪಸ್ಸಿನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಶಿವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಮಹಾ ಮೃತುಂಜಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದರು - ಇದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸತ್ತವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತಂದಿತು. ಈಗ ನಾರಾಯಣ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ನಾರ ಸಹಸ್ರಕವಾಚನೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದನು! ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ನಾರಾ ಮತ್ತೊಂದು ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಮುರಿದು ಸತ್ತನು ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣನು ಹಿಂತಿರುಗಿ ಅವನನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದನು. 999 ರಕ್ಷಾಕವಚಗಳು ಕೆಳಗಿಳಿಯುವವರೆಗೂ ಇದು ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಸಹಸ್ರಕವಾಚ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಓಡಿಹೋದರು. ನಾರಾ ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ, ಸೂರ್ಯನು ತನ್ನ ಭಕ್ತನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ನಾರಾ ಶಪಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಈ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಶಾಪವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡನು.

ಇದೆಲ್ಲವೂ ತ್ರೇತ ಯುಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿತು. ಸಹಸ್ರಕವಾಚದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗವಾಗಲು ಸೂರ್ಯ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಕೂಡಲೇ, ತ್ರೇತ ಯುಗವು ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ದ್ವಾಪರ್ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಹಸ್ರಕವಾಚವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು, ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ನಾರಾ ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆದರು - ಈ ಬಾರಿ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನನಾಗಿ.

ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ, ತನ್ನೊಳಗಿನ ಸೂರ್ಯನ ಅನ್ಶ್‌ನೊಂದಿಗೆ ದಂಭೋಧಭವವು ಕುಂತಿಯ ಹಿರಿಯ ಮಗನಾದ ಕರ್ಣನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು! ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣೆಯಾಗಿ ಕರ್ಮವು ಒಂದು ರಕ್ಷಾಕವಚದೊಂದಿಗೆ ಜನಿಸಿತು, ಸಹಸ್ರಕವಾಚಾದ ಕೊನೆಯ ಎಡಭಾಗ.
ಕೃಷ್ಣನು ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅರ್ಜುನನು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದನು, ಕೃಷ್ಣನ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ, ಇಂದ್ರ [ಅರ್ಜುನನ ತಂದೆ] ವೇಷ ಧರಿಸಿ ಕರ್ಣನ ಕೊನೆಯ ರಕ್ಷಾಕವಚವನ್ನು ಪಡೆದನು, ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲೇ.
ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ದೈಂಬೋಡ್ಭವ ಎಂಬ ದೈತ್ಯನಾಗಿದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿದನು. ಆದರೆ ಕರ್ಣನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದನು, ಅವನೊಳಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕರ್ಣನೂ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದನು! ಕರ್ಣನು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವೇ ಅವನು ದುರ್ಯೋಧನನೊಡನೆ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅವನು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವನಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂರ್ಯ ಅವನನ್ನು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ, ಬಲಶಾಲಿ, ನಿರ್ಭೀತ ಮತ್ತು ದಾನ ಮಾಡಿದನು. ಅದು ಅವನಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.

ಹೀಗೆ ಕರ್ಣನ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರ, ಪಾಂಡವರು ಕುಂತಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದರು…

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್:
ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಬಿಮಲ್ ಚಂದ್ರ ಸಿನ್ಹಾ
ಚಿತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು: ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಗೋಗಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು

5 4 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
1 ಕಾಮೆಂಟ್
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ