hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮನ ಕಥೆ ಏನು

ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮನ ಕಥೆ ಏನು

ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ರಾಕ್ಷಸ ಕಪ್ಪು-ಜಾದೂಗಾರ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಅಹಿರಾವಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಪಂಚಮುಖಿ ಅಥವಾ ಐದು ಮುಖದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್
ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್

ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾವಣನ ಮಗ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ರಾವಣನು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಹಿರಾವಣನನ್ನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಪಟಾಲಾದ ರಾಜ (ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್) ಅಹಿರವಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಗಾದರೂ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹನುಮನನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇರುವ ಕೋಣೆಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಹಿರಾವನ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹನುಮಾನ್ ತಡೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅಹಿರಾವಣ ವಿಭೀಷಣನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಅವನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅಹಿರಾವನನು ಬೇಗನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ “ಮಲಗುವ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ” ವನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ.

ಮಕರಧ್ವಾಜ, ಹನುಮನ ಮಗ
ಮಕರಧ್ವಾಜ, ಹನುಮನ ಮಗ

ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಹನುಮನಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನು ವಿಭೀಷಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ವಿಭೀಷಣ, “ಅಯ್ಯೋ! ಅವರನ್ನು ಅಹಿರಾವನ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹನುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಹಿರಾವಣನು ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಚಂಡಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ” ಹನುಮಾನ್ ಪಟಾಲಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಅದರ ಬಾಗಿಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವನು ಅರ್ಧ ವನಾರಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸರೀಸೃಪ. ಹನುಮಾನ್ ಅವರು ಯಾರೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿ "ನಾನು ಮಕಾರ್ಥ್ವಾಜಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ!" ಪ್ರವೀಣ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಯಾವುದೇ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಕಾರಣ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, “ನೀವು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ವೀರ್ಯದ ಒಂದು ಹನಿ (ವೀರಿಯಾ) ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಇದು ನನ್ನ ಜನ್ಮದ ಮೂಲ. ”

ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಹನುಮಾನ್ ಪಟಾಲಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಹಿರಾವನ ಮತ್ತು ಮಹಿರಾವಣವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಬಲವಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಹನುಮನನ್ನು ಚಂದ್ರಸೇನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪತ್ನಿ ಎಂಬ ಭರವಸೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. ಹನುಮಾನ್ ತನ್ನ ಐದು ತಲೆಯ ರೂಪವನ್ನು (ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್) umes ಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಬೇಗನೆ 5 ವಿಭಿನ್ನ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅಹಿರಾವನ ಮತ್ತು ಮಹಿರಾವಣವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಸಾಹಸದುದ್ದಕ್ಕೂ, ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಬ್ಬರೂ ರಾಕ್ಷಸರ ಕಾಗುಣಿತದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಜರಂಗಬಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಅಹಿರಾವನವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ
ಭಜರಂಗಬಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಅಹಿರಾವನವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ

ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ಮುಖಗಳು

 • ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್  - (ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ)
  ಈ ಮುಖದ ಮಹತ್ವವೆಂದರೆ ಈ ಮುಖವು ಪಾಪದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ನರಸಿಂಹ - (ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ)
  ಈ ಮುಖದ ಮಹತ್ವವೆಂದರೆ ಈ ಮುಖವು ಶತ್ರುಗಳ ಭಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನರಸಿಂಹನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಯನ್-ಮ್ಯಾನ್ ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟ ತಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದನು.
 • ಗರುಡ - (ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ)
  ಈ ಮುಖದ ಮಹತ್ವವೆಂದರೆ ಈ ಮುಖವು ದುಷ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪ್ರಭಾವಗಳು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನ, ಈ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ.
 • ವರಾಹ - (ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ)
  ಈ ಮುಖದ ಮಹತ್ವವೆಂದರೆ ಈ ಮುಖವು ಗ್ರಹಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟು ಬಗೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು (ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ) ನೀಡುತ್ತದೆ. ವರಾಹಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ, ಅವನು ಈ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದನು.
 • ಹಯಗ್ರೀವ - (ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ)
  ಈ ಮುಖದ ಮಹತ್ವವೆಂದರೆ ಈ ಮುಖವು ಜ್ಞಾನ, ವಿಜಯ, ಉತ್ತಮ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಸಂತತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್
ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್

ಶ್ರೀ ಹನುಮನ ಈ ರೂಪವು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪಂಚಮುಖ ಆಂಜನೇಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಮುಖಿ ಅಂಜನೇಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. (ಅಂಜನೇಯ ಎಂದರೆ “ಅಂಜನಾ ಮಗ” ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು). ಈ ಮುಖಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಐದು ಮುಖಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮುಖ ದಿಕ್ಕು / ಉತ್ತುಂಗದ ಐದು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕುಳಿತು ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್
ಕುಳಿತು ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಐದು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ನಮನ್, ಸ್ಮರಣ್, ಕೀರ್ತನಂ, ಯಾಚನಮ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಪನಂ. ಐದು ಮುಖಗಳು ಈ ಐದು ರೂಪಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ನಮನ್, ಸ್ಮರಣ್ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನಂಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನು (ಅರ್ಪನಂ) ತನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾದನು. ಅವಿಭಜಿತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು (ಯಚನಂ) ಶ್ರೀ ರಾಮನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪರಾಶು, ಖಂಡಾ, ಚಕ್ರ, ಧಾಲಂ, ಗಡಾ, ತ್ರಿಶೂಲ, ಕುಂಭ, ಕತಾರ್, ರಕ್ತ ತುಂಬಿದ ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಗಡಾ.

4.5 2 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
1 ಕಾಮೆಂಟ್
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ