hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪರಿಚಯ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪರಿಚಯ

ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಇದು ವೈದಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಾರವನ್ನು ಅದರ ಉದ್ದೇಶದ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು.

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಅವನ ರಥ ಕೃಷ್ಣ ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ಅರ್ಜುನನ ಮೂಲಭೂತ ಪ್ರಶ್ನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ: ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೇ? ಇದು ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಅವನ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ, ಕೃತಿಗಳು, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯ ಹಾದಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಂತರ-ಸಂಬಂಧಗಳು, ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಇತರ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಾತನಾಡುವ ಭಕ್ತಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ತೃಪ್ತಿಯ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ, ಕೇವಲ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಯ ಹೊರಹರಿವು ಅಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಭಾಗವತ-ಪುರಾಣ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದ ಸುದೀರ್ಘ ಕೆಲಸ, ದಿ ಗೀತಾ ಗೌಡಿಯ ವೈಷ್ಣವ ಶಾಲೆಯ ತಾತ್ವಿಕ ಬರಹಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಶಾಲೆಯು ಸುದೀರ್ಘ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನದು. ಈ ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮದ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ-ಕೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು (1486-1533) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಅಥವಾ ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದ ಏಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಮಾನವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚಳುವಳಿ ಅತ್ಯಗತ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಜೀವನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ದರೋಡೆಕೋರರು ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅವರ ದೆವ್ವದ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಸರಳ ತತ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸಲು. ದೇವರು ಅಥವಾ ಕೃಷ್ಣನು ಹೇಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠನೆಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಜೀವಂತ ಘಟಕಗಳ ವಾಸ್ತವಿಕ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಸೇವಕ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸದ ಹೊರತು ಒಬ್ಬರು ಭೌತಿಕ ಸ್ವರೂಪದ ಮೂರು ವಿಧಾನಗಳ ವಿವಿಧ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಭ್ರಮೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನನ ಮತ್ತು ಮರಣದ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ವಿಮೋಚಿತ ಮಾಯಾವಾಡಿ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವವರು ಸಹ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜ್ಞಾನವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವಿಯು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಳಿಯ ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಾಹ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ವಸ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಅವರು ತಪ್ಪಾಗಿ ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯ ಸ್ವಭಾವವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜ್ಞಾನವಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ವಸ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಬಲವಾಗಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಕಾರ್ಯವೆಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ತಕ್ಷಣದ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು. ಭ್ರಮೆಯ ಕಾಗುಣಿತದಿಂದ ಒಬ್ಬನು ತನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಅವನನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ತನ್ನದೇ ಆದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತು ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಬದಲು, ಅವನು ಭಗವಂತನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬೇಕು. ಅದು ಜೀವನದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ.

ಭಗವಂತ ಇದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಅದನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಆಂದೋಲನವು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದು ಹಾಗೆ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ತಿಳುವಳಿಕೆಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಚಳವಳಿಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಗವಂತನ ನೇರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಜನರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದು ಇದ್ದಂತೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಸಹ ಭಗವಂತನ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯವನ್ನು ಎಸಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ನೀಡಿದರು

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ