ಜೆನೆರಿಕ್ ಆಯ್ಕೆದಾರರು
ನಿಖರವಾದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹುಡುಕಿ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು
ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ಮುಂದಿನ ಲೇಖನ

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ವೇದಗಳ ಭಾಗ, ಎ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು "

ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು - ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ 10 ಮಕ್ಕಳು

ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮ ನಾಲ್ಕು ಕುಮಾರರನ್ನು ಅಥವಾ ಚತುರ್ಸನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಬದಲಿಸುವ ಅವರ ಆದೇಶವನ್ನು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು.

ನಂತರ ಅವನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹತ್ತು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಪಿತಾಮಹರೆಂದು ನಂಬಲಾದ ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪುತ್ರರು ದೇಹಕ್ಕಿಂತ ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಮನಸ್ ಪುತ್ರರು ಅಥವಾ ಮನಸ್ಸು-ಪುತ್ರರು ಅಥವಾ ಆತ್ಮಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ
ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ

ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಹತ್ತು ಗಂಡು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಇದ್ದರು:

1. ಮಾರಿಚಿ ರಿಷಿ

ರಿಷಿ ಮಾರಿಚಿ ಅಥವಾ ಮಾರೆಚಿ ಅಥವಾ ಮಾರಿಶಿ (ಬೆಳಕಿನ ಕಿರಣ ಎಂದರ್ಥ) ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗ. ಅವರು ಮೊದಲ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತರ್ಶಿ (ಏಳು ಮಹಾ ages ಷಿ ish ಷಿ) ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇತರರು ಅತ್ರಿ ರಿಷಿ, ಆಂಗೀರಸ್ ರಿಷಿ, ಪುಲಾಹಾ ರಿಷಿ, ಕ್ರಾತು ರಿಷಿ, ಪುಲಸ್ತ್ಯ ರಿಷಿ ಮತ್ತು ವಸಿಷ್ಠರು.
ಕುಟುಂಬ: ಮಾರಿಚಿ ಕಲಾಳನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕಶ್ಯಪ್ ಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದಳು

2. ಅತ್ರಿ ರಿಷಿ

ಅತ್ರಿ ಅಥವಾ ಅತ್ರಿ ಒಬ್ಬ ಪೌರಾಣಿಕ ಬಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸ. At ಷಿ ಅತ್ರಿ ಕೆಲವು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮತ್ತು ವೈಶ್ಯ ಸಮುದಾಯಗಳ ಪೂರ್ವಜರೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರು ಅತ್ರಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತ್ರಿ ಏಳನೆಯದರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತರಿಷಿಗಳು (ಏಳು ಮಹಾನ್ ages ಷಿಗಳು is ಷಿ), ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನ್ವಂತರ.
ಕುಟುಂಬ: ಶಿವನ ಶಾಪದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಶವಾದಾಗ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಮಾಡಿದ ತ್ಯಾಗದ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಅತ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಜನಿಸಿದನು. ಎರಡೂ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನಸೂಯಾ. ಅವಳು ಅವನ ಮೊದಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದತ್ತಾ, ದುರ್ವಾಸಾಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಮ ಎಂಬ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯ ಮಗನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯಮಾನ್ (ಉದಾತ್ತತೆ) ಮತ್ತು ಮಗಳು ಅಮಲಾ (ಶುದ್ಧತೆ) ಯನ್ನು ಪಡೆದಳು. ಸೋಮ, ದತ್ತ ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ದೈವಿಕ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ರುದ್ರ (ಶಿವ) ಅವತಾರಗಳು.

3. ಆಂಗಿರಾಸಾ ರಿಷಿ

ಆಂಗಿರಾಸಾ ಒಬ್ಬ ish ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಥರ್ವನ್ age ಷಿ ಜೊತೆಗೆ, ಅಥರ್ವವೇದ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವೇದವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ (“ಕೇಳಿದ”) ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇತರ ಮೂರು ವೇದಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬ: ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸುರುಪಾ ಮತ್ತು ಅವರ ಪುತ್ರರು ಉತತ್ಯ, ಸಂವರ್ತನ ಮತ್ತು ಬೃಹಸ್ಪತಿ

4. ಪುಲಹಾ ರಿಷಿ

ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಹೊಕ್ಕಳಿನಿಂದ ಜನಿಸಿದರು. ಶಿವನು ಮಾಡಿದ ಶಾಪದಿಂದಾಗಿ ಅವನು ಸುಟ್ಟುಹೋದನು, ನಂತರ ಮತ್ತೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು, ಈ ಬಾರಿ ಅಗ್ನಿಯ ಕೂದಲಿನಿಂದ.
ಕುಟುಂಬ: ಮೊದಲ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಿಷಿ ಪುಲಾಹಾ ದಕ್ಷಿಣದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾದ ಕ್ಷಮಾ (ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆ) ಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾರ್ಡಮಾ, ಕನಕಪೀಠ ಮತ್ತು v ರ್ವಾರಿವತ್ ಎಂಬ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಪೀವರಿ ಎಂಬ ಮಗಳು ಇದ್ದರು.

5. ಪುಲುತ್ಸ್ಯಾ ರಿಷಿ

ಕೆಲವು ಪುರಾಣಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಅವನು. ಅವರು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣವನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಪಡೆದರು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪರಾಶರರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು, ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾನವಕುಲಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಮೊದಲ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತರಿಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.
ಕುಟುಂಬ: ಅವರು ಕುಬೇರ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ತಂದೆಯಾದ ವಿಶ್ರವರ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪುಲಸ್ತ್ಯ ರಿಷಿ ಅವರು ಕಾರ್ಡಮ್ ಜಿ ಅವರ ಒಂಬತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಹವಿರ್ಭೂ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಪುಲಸ್ತ್ಯ ರಿಷಿಗೆ ಮಹರ್ಷಿ ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರವಾಸ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ವಿಶ್ರವನಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಹೆಂಡತಿಯರು ಇದ್ದರು: ಒಬ್ಬರು ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಮತ್ತು ವಿಭೀಷಣಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಕೆಕಾಸಿ; ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಇಲವಿಡಾ ಮತ್ತು ಕುಬರ್ ಎಂಬ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದರು.

6. ಕ್ರಾತು ರಿಷಿ

ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಯುಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಕ್ರಾತು. ಸ್ವಯಂ ಭುವ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ. ಕ್ರಾಥು ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಗ. ಅವರು ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಅಳಿಯನೂ ಆಗಿದ್ದರು.
ಕುಟುಂಬ: ಅವರ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸಂತತಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ 60,000 ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಲಾಖಿಲ್ಯರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದಂತೆ ಹೆಸರಿಸಲಾಯಿತು.

ಶಿವನ ವರದಿಂದ ರಿಷಿ ಕ್ರಾತು ಮತ್ತೆ ವೈವಸ್ವತ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದನು. ಈ ಮನ್ವಂತರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕುಟುಂಬವಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ ಕೈಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಕ್ರಾತು ಅಗಸ್ತ್ಯನ ಮಗ ಇಧ್ವಾಹನನ್ನು ದತ್ತು ಪಡೆದನು. ಕ್ರಾತುವನ್ನು ಭಾರ್ಗವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

7. ವಶಿಷ್ಠ

ವಶಿಸ್ತಾ ಏಳನೆಯ ಸಪ್ತಾರಿಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮನ್ವಂತರ. ಅವನ ಬಳಿ ದೈವಿಕ ಹಸು ಕಾಮಧೇನು ಮತ್ತು ಅವಳ ಮಗುವನ್ನು ನಂದಿನಿ ಹೊಂದಿದ್ದನು, ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಏನು ನೀಡಬಹುದು.
Ighved ಗ್ವೇದದ ಮಂಡಲ 7 ರ ಮುಖ್ಯ ಲೇಖಕನಾಗಿ ವಶಿಸ್ತಾ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ವಶಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಆರ್.ವಿ 7.33 ರಲ್ಲಿ ವೈಭವೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಹತ್ತು ರಾಜರ ಕದನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವನಲ್ಲದೆ ig ಗ್ವೇದ ಸ್ತೋತ್ರವೊಂದನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಮರ್ತ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಚುನಾವಣಾ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ವೈದಿಕ ಪದ್ಧತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ “ವಶಿಷ್ಠ ಸಂಹಿತ”.
ಕುಟುಂಬ: ಅರುಂಧತಿ ಎಂಬುದು ವಶಿಸ್ತನ ಹೆಂಡತಿಯ ಹೆಸರು.
ವಿಶ್ವವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಮಿಜಾರ್ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ವಶಿಸ್ತಾ ಮತ್ತು ಅಲ್ಕೋರ್ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಭಾರತೀಯ ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅರುಂಧತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಜೋಡಿಯನ್ನು ವಿವಾಹದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ನಡೆಸುವ ಪುರೋಹಿತರು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವನ್ನು ನಿಕಟ ವಿವಾಹದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಸಿಷ್ಠನು ಅರುಂಡತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದ ಕಾರಣ, ಅವನನ್ನು ಅರುಂಧತಿ ನಾಥ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ಅರುಂಧತಿಯ ಪತಿ.

8. ಪ್ರಾಚೆತಾಸ

ಪ್ರಚೇತಾಸನನ್ನು ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಅತ್ಯಂತ ನಿಗೂ erious ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಾಚೀನರು ಪ್ರಾಚೀನ ges ಷಿಮುನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ನೀಡುವ 10 ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಆದರೆ ಪ್ರಚಿನಾಬಾರ್ತಿಯರ ಪುತ್ರರಾಗಿದ್ದ 10 ಪ್ರಚೇತರು ಮತ್ತು ಪೃಥುವಿನ ದೊಡ್ಡ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ಮಹಾಸಾಗರದಲ್ಲಿ 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಆಳವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಮಾನವಕುಲದ ಸಂತತಿಯಾಗುವ ವರವನ್ನು ಅವರಿಂದ ಪಡೆದರು.
ಕುಟುಂಬ: ಅವರು ಕಾಂಕ್ಲು ಅವರ ಮಗಳಾದ ಮನೀಶಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ದಕ್ಷ ಅವರ ಮಗ.

9. ಭ್ರೀಗು

ಮಹರ್ಷಿ ಭಿರ್ಗು ಭವಿಷ್ಯಸೂಚಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಮೊದಲ ಸಂಕಲನಕಾರ, ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ (ಜ್ಯೋತಿಶ್) ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಭೃಗು ಸಂಹಿತಾ ಲೇಖಕ. ಭಾರ್ಗವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ವಿಶೇಷಣ ರೂಪವನ್ನು ವಂಶಸ್ಥರು ಮತ್ತು ಭ್ರೀಗು ಶಾಲೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮನುವಿನೊಂದಿಗೆ, ಸುಮಾರು 10,000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹದ ನಂತರ, ಬ್ರಹ್ಮವರ್ತ ರಾಜ್ಯದ ಸಂತರ ಸಭೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಧರ್ಮೋಪದೇಶದಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ 'ಮನುಸ್ಮೃತಿ'ಗೆ ಭೃಗು ಮಹತ್ವದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಕುಟುಂಬ: ಅವರು ದಕ್ಷಿಣದ ಮಗಳಾದ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾದರು. ಅವನಿಗೆ ಧಾಟಾ ಮತ್ತು ವಿಧಾನ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಮಗಳು ಶ್ರೀ ಅಥವಾ ಭಾರ್ಗವಿ ವಿಷ್ಣು ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು

10. ನಾರದ ಮುಣಿ

ನಾರದನು ವೈದಿಕ age ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಲವಾರು ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಪುರಾಣ. ನಾರದನು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾರತದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ age ಷಿಯಾಗಿದ್ದು, ದೂರದ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಮಹಾತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಅವನನ್ನು ವೀಣಾ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಯಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಾರದನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ಚೇಷ್ಟೆ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲವು ಹಾಸ್ಯಮಯ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ವೈಷ್ಣವ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಅವನನ್ನು ಪರಿಶುದ್ಧ, ಉನ್ನತ ಆತ್ಮ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಮೂಲಕ ವೈಭವೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಹರಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

11. ಶತರೂಪ

ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಶತ್ರುಪಾ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಗಳು ಇದ್ದಳು- (ನೂರು ರೂಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲವನು) ಅವನ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಜನಿಸಿದನು. ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆಗೆ ಅವಳು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶತರೂಪ ಎಂಬುದು ಬ್ರಹ್ಮದ ಸ್ತ್ರೀ ಭಾಗ.

ಬ್ರಹ್ಮ ಶತರೂಪನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾಗ, ಅವಳು ಹೋದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮ ಅವಳನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದನು. ಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ನ ಶತರೂಪನನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಂತರ ವಿವಿಧ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದನು. ಅವಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ, ಬ್ರಹ್ಮನು ನಾಲ್ಕು ಇರುವವರೆಗೂ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದನು, ದಿಕ್ಸೂಚಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು. ಶತರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನ ನೋಟದಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಐದನೇ ತಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ ಐದು ತಲೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು ಹೀಗೆ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ ಮೇಲಿನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಅದು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಗೀಳಾಗುವುದು, ಶತರೂಪ ಅವಳ ಮಗಳು ಎಂದು. ಶಿವನು ತನ್ನ ಅಪರಾಧಕ್ಕಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮನು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪ್ರತಿ ಬಾಯಿಂದ ಒಂದು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ.

4.7 3 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
3 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿಂದೂಎಫ್‌ಎಕ್ಯೂಗಳು

ದಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ನಾವು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪುರಾತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದಾದ ಒಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವೇದಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ, ಇದು 8 ನೇ ಶತಮಾನ BCE ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇತರ ಪುರಾತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳು ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋಲುತ್ತವೆ ಟಾವೊ ಟೆ ಚಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷಿಯಸ್ನ ಅನಾಲೆಕ್ಟ್ಸ್, ಇವೆರಡೂ ಪುರಾತನ ಚೀನೀ ಪಠ್ಯಗಳಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳು 6 ನೇ ಶತಮಾನದ BCE ಗೆ ಹಿಂದಿನವು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ವೇದಗಳ ಕಿರೀಟ ರತ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪಠ್ಯಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವರೂಪ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪದ ಬಗ್ಗೆ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಯಂ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವತೆಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಗುರು-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಬಂಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟದ ಮೂಲವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಅದು ಜನರಿಗೆ ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವರೂಪ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವ ಇತರ ಪುರಾತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ತಾವೊ ತೆ ಚಿಂಗ್ ಸೇರಿವೆ. ದಿ ಭಗವದ್ ಗೀತಾ ಸ್ವಯಂ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವತೆಯ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಿಂದೂ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ತಾವೊ ಟೆ ಚಿಂಗ್ ಎಂಬುದು ಚೀನೀ ಪಠ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಪಾತ್ರದ ಕುರಿತು ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಇತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲು ಮೂರನೆಯ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಅವುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹಿಂದೂ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇತರ ಪುರಾತನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮತ್ತು ತಾವೊ ತೆ ಚಿಂಗ್ ಸೇರಿವೆ. ಈ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಒಳನೋಟದ ಮೂಲಗಳಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಂದರ್ಭ, ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಬೋಧನೆಗಳ ಶ್ರೀಮಂತ ಮೂಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪುರಾತನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಕೆಲವು ಮೂಲಭೂತ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ವೇದಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 8 ನೇ ಶತಮಾನ BCE ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನದು ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

"ಉಪನಿಷತ್" ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ "ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು" ಮತ್ತು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ವಿವಿಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗುರುಗಳ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪಠ್ಯಗಳ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರು-ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ: ಹಳೆಯ, "ಪ್ರಾಥಮಿಕ" ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ನಂತರದ, "ದ್ವಿತೀಯ" ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು.

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮೂಲಭೂತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ಸಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳು:

 1. ಈಶ ಉಪನಿಷತ್
 2. ಕೇನ ಉಪನಿಷತ್
 3. ಕಥಾ ಉಪನಿಷತ್
 4. ಪ್ರಶ್ನೆ ಉಪನಿಷತ್
 5. ಮುಂಡಕ ಉಪನಿಷತ್ತು
 6. ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು
 7. ತೈತ್ತಿರೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತು
 8. ಐತರೇಯ ಉಪನಿಷತ್
 9. ಚಾಂದೋಗ ಉಪನಿಷತ್
 10. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್

ದ್ವಿತೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅನೇಕ ವಿಭಿನ್ನ ದ್ವಿತೀಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ

 1. ಹಂಸ ಉಪನಿಷತ್
 2. ರುದ್ರ ಉಪನಿಷತ್
 3. ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು
 4. ಪರಮಹಂಸ ಉಪನಿಷತ್ತು
 5. ನರಸಿಂಹ ತಪನೀಯ ಉಪನಿಷತ್ತು
 6. ಅದ್ವಯ ತಾರಕ ಉಪನಿಷತ್
 7. ಜಾಬಲ ದರ್ಶನ ಉಪನಿಷತ್
 8. ದರ್ಶನ ಉಪನಿಷತ್ತು
 9. ಯೋಗ-ಕುಂಡಲಿನಿ ಉಪನಿಷತ್
 10. ಯೋಗ-ತತ್ತ್ವ ಉಪನಿಷತ್

ಇವುಗಳು ಕೆಲವೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ದ್ವಿತೀಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿವೆ

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಅದು ಜನರಿಗೆ ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸ್ವಯಂ ಸ್ವರೂಪ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಬ್ರಹ್ಮವು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಾಶ್ವತ, ಬದಲಾಗದ ಮತ್ತು ಸರ್ವವ್ಯಾಪಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನವ ಜೀವನದ ಅಂತಿಮ ಗುರಿಯು ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಯಂ (ಆತ್ಮ) ಏಕತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರವನ್ನು ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ವಿಮೋಚನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಿಂದ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಠ್ಯದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 1. "ಅಹಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ಮಿ." (ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ) ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು "ನಾನು ಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಯಂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವದೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
 2. "ತತ್ ತ್ವಮ್ ಅಸಿ." (ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಿಂದ) ಈ ಪದಗುಚ್ಛವು "ನೀನು ಅದು" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಪದಗುಚ್ಛದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೋಲುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವದೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಯಂ ಏಕತೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.
 3. "ಅಯಮ್ ಆತ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ." (ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್‌ನಿಂದ) ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು "ಈ ಸ್ವಯಂ ಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮದ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪವು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವತೆಯಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
 4. "ಸರ್ವಂ ಖಲ್ವಿದಂ ಬ್ರಹ್ಮ." (ಛಾಂದೋಗ್ಯ ಉಪನಿಷತ್‌ನಿಂದ) ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು "ಇದೆಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
 5. "ಈಶ ವಸ್ಯಂ ಇದಮ್ ಸರ್ವಂ." (ಈಶ ಉಪನಿಷತ್‌ನಿಂದ) ಈ ನುಡಿಗಟ್ಟು "ಇದೆಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನಿಂದ ವ್ಯಾಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ಅನುವಾದಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವತೆಯು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಅಂತಿಮ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಪೋಷಕ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ, ಆತ್ಮವು ಸಾವಿನ ನಂತರ ಹೊಸ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮರುಜನ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ. ಆತ್ಮವು ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ರೂಪವನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕರ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮುರಿದು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಉಪನಿಷದ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ಏಕತೆಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು ಹಿಂದೂ ಚಿಂತನೆಯ ಮೇಲೆ ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿವೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅವರು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸ್ಥಿತಿಯ ಒಳನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಬೋಧನೆಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಹಿಂದೂಗಳಿಂದ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ.

ಪರಿಚಯ

ಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ? ನಾವು ಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಭಗವಾನ್ ಈಶ್ವರ್ (ಈಶ್ವರ) ಅದರ ಮೂಲ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದೇವರ ಧರ್ಮ, ಮಾನವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ ನದಿಯಂತೆ ಭೂಮಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಆಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು (ಸನಾತನ ಧರ್ಮ)?

 ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೂಲ ದೇವರು (ಬ್ರಹ್ಮನ್). ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸನಾತನ ಧರ್ಮ). ಅದರ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು ವೇದಗಳ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇವರುಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟನು, ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ವಿಷ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಕ. ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಿತ ದೇವರುಗಳು, ಅಂಶಗಳು, ಸಂತರು ಮತ್ತು ದರ್ಶಕರ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ವಿವಿಧ ಯೋಗಗಳ ಕಳೆದುಹೋದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಮೀರಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಮರೆತುಹೋದ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮನೆಯವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಶಿವನೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿನಾಶಕನಾಗಿ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತೆವಳುವ ಕಲ್ಮಶ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಲೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ (ಲಲಿತಕಲಗಳು), ಯೋಗಗಳು, ವೃತ್ತಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿ, ರಸವಿದ್ಯೆ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಗುಣಪಡಿಸುವುದು, medicine ಷಧ, ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದಂತೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬೇರುಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿವೆ. ಇದರ ತಿರುಳು ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಾನವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತರ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ದೇವರು ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಸಂರಕ್ಷಕ, ಮರೆಮಾಚುವವ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವವ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವವನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ (ಶ್ರುತಿ) ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾಗಗಳು (ಸ್ಮೃತಿ) ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಗತಿಗೆ. ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು - ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ 10 ಮಕ್ಕಳು

ಗಣೇಶ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿ, ನಾರದ, ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ದೈವತ್ವಗಳು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ದರ್ಶಕರು, ges ಷಿಮುನಿಗಳು, ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಗುರುಗಳು, ತಪಸ್ವಿ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗಳು, ಬರಹಗಳು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಪ್ರವಚನಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅನೇಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು, ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಅಥವಾ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿತು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವು ಎಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸನಾತನ ಧರ್ಮ). ಪ್ರಪಂಚದ ಅಶಾಶ್ವತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಭೂಮಿಯ ಮುಖದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಞಾನವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾಪಕರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಿಷನರಿ ಗುರಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ (ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ) ದಿಂದ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ (ಜನ್ಮ) ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಜನರು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ “ಸಿಂಧು” ಎಂಬ ಮೂಲ ಪದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಘಟಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿ.ಶ 17 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಈ ಪದವು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡವನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಗಳ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ, ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಶೈವ ಧರ್ಮ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ತಪಸ್ವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಪಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾದವುಗಳು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೋದರು, ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿವಾದಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು “ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ” ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ತರುವಾಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ, ಜೈನ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಅದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪದವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

3
0
ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.x