hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉದ್ದೇಶ- ಅಧ್ಯಾಯ 1

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಉದ್ದೇಶ- ಅಧ್ಯಾಯ 1

 

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಉವಾಕ
ಧರ್ಮ-ಕೆಸೆಟ್ರೆ ಕುರು-ಕೆಸೆಟ್ರೆ
ಸಮಾವೇತ ಯುಯುತ್ಸವಃ
mamakah Pandavas caiva
ಕಿಮ್ ಅಕುರ್ವತ ಸಂಜಯ

 

ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿದರು: ಓ ಸಂಜಯ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ ನಂತರ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರು?

ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಬುದು ಗೀತಾ-ಮಹಾತ್ಮ್ಯದಲ್ಲಿ (ಗೀತೆಯ ವೈಭವೀಕರಣ) ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಓದಿದ ಆಸ್ತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಪ್ರೇರಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಉದಾಹರಣೆಯಿದೆ, ಭಗವಂತನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅರ್ಜುನನು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ.

ಪ್ರಚೋದಿತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಿಲ್ಲದೆ, ಆ ಶಿಸ್ತಿನ ಅನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರಾದರೂ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅವರು ವೈದಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ಓದುಗನು ಬೇರೆಡೆ ಕಂಡುಬರದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಅದು ಗೀತೆಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾನದಂಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಸ್ತಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನೇರವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಧರ್ಮ-ಕ್ಷೇತ್ರ (ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳ) ಎಂಬ ಪದವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ, ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಪರಮಾತ್ಮನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಅರ್ಜುನನ ಬದಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕುರುಗಳ ತಂದೆಯಾದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ತನ್ನ ಪುತ್ರರ ಅಂತಿಮ ವಿಜಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಮಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಅವರ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಂಜಯಾರಿಂದ, “ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಪಾಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡಿದರು?” ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಯುದ್ಧದ ದೃ determined ನಿಶ್ಚಯದ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥಕ್ಕಾಗಿ ತನ್ನ ಪುತ್ರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಪಾಂಡು ಅವರ ಪುತ್ರರನ್ನು ಆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಇನ್ನೂ, ಅವರ ವಿಚಾರಣೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.

ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದರರ ನಡುವೆ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಬಯಸಲಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪುತ್ರರ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿರಲು ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು, ಇದನ್ನು ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆಡೆ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ-ಸ್ವರ್ಗದ ನಿರಾಕರಿಸುವವರಿಗೂ ಸಹ-ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಯುದ್ಧದ ಫಲಿತಾಂಶದ ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದ ಪ್ರಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಭಯಭೀತನಾದನು. ಇದು ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಪಾಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವನಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಭಾವತಃ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸದ್ಗುಣಶೀಲರು. ಸಂಜಯ ವ್ಯಾಸನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ವ್ಯಾಸನ ಕರುಣೆಯಿಂದ ಸಂಜಯನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದನು.

ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರರ ಪುತ್ರರಿಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು, ಆದರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪುತ್ರರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕುರುಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರು ಪಾಂಡು ಪುತ್ರರನ್ನು ಕುಟುಂಬ ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದರು. ತನ್ನ ಸೋದರಳಿಯರಾದ ಪಾಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಒಬ್ಬರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಅನಗತ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯಗಳ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಧರ್ಮದ ಪಿತಾಮಹ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಇದ್ದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನನಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಗವಂತನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಧರ್ಮ-ಕೆಸೆಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಕುರು-ಕೆಸೆಟ್ರೆ ಪದಗಳ ಮಹತ್ವವಾಗಿದೆ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
28 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ