hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ಭೂಮಿಯ ಗೋಳಾಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ - hindufaqs.com

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಪಿ II: ಭೂಮಿಯ ಗೋಳಾಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ಭೂಮಿಯ ಗೋಳಾಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ - hindufaqs.com

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಪಿ II: ಭೂಮಿಯ ಗೋಳಾಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?

ವೈದಿಕ ಗಣಿತವು ಜ್ಞಾನದ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿತ್ತು. ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾಗಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಬಹುದಾದ ಜಗತ್ತಿನ ಕೆಲವು ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳುವಂತೆ, ನಾವು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಲೇಖನವನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಲು ನಮಗೆ ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಸು ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಂಬಲಾಗದ ಇತಿಹಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಓದಿ ಮತ್ತು ಕಲಿಯಿರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತದೆ! ! !

ಆದರೆ ಮೊದಲು, ಸ್ಟಿಗ್ಲರ್‌ನ ನಾಮಸೂಚಕ ನಿಯಮವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ:
"ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಅದರ ಮೂಲ ಅನ್ವೇಷಕನ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿಲ್ಲ."
ತಮಾಷೆಯಲ್ಲ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ ಭೂಮಿಯ ಗೋಳಾಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸೋಣ. ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ, ನಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಹೋಗದ ಹೊರತು, ಸೌರಮಂಡಲಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ, ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಗ್ರಹಗಳ ಚಲನೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಒದಗಿಸಿದ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಓದಿ ಮತ್ತು ಹೋಗಿ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂ ಲಿಪಿಗಳು, ಇವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕೆಲವು.

1. ಭೂಮಿಯ ಗೋಳಾಕಾರ:
ಭೂಮಿಯ ಗೋಳಾಕಾರ ಮತ್ತು asons ತುಗಳ ಕಾರಣದಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಅಸ್ತಿತ್ವವು ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಐತರೇಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ (3.44) ಹೀಗೆ ಘೋಷಿಸುತ್ತಾನೆ:
ಸೂರ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಉದಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಜನರು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಭಾವಿಸಿದಾಗ ಅದು ಹಾಗಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ದಿನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ನಂತರ ಅದು ಸ್ವತಃ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕೆಳಗಿರುವದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಗಲು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ರಾತ್ರಿಯ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಅದು ಸ್ವತಃ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ, ಕೆಳಗೆ ಇರುವದಕ್ಕೆ ಹಗಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾತ್ರಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಸೂರ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಭೂಮಿಯ ಆಕಾರವು ಒಬ್ಲೇಟ್ ಗೋಳಾಕಾರದಂತಿದೆ.
(Ig ಗ್ವೇದಎಕ್ಸ್ಎಕ್ಸ್. ಐ.ವಿ.ವಿ)

'ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿದೆ' (ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಪುರಾಣ 54.12)

ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿದೆ
ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯು ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದೆ '

“ಐಸಾಕ್ ನ್ಯೂಟನ್‌ಗೆ ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು ಶತಮಾನಗಳ ಮೊದಲು, ಗುರುತ್ವವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ig ಗ್ವೇದವು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿತು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಮಾತನಾಡುವ ಆರ್ಯರು ಗ್ರೀಕರು ಸಮತಟ್ಟಾದ ಒಂದನ್ನು ನಂಬಿದ್ದ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಗೋಳಾಕಾರದ ಭೂಮಿಯ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಚಂದಾದಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಕ್ರಿ.ಶ. ಐದನೇ ಶತಮಾನದ ಭಾರತೀಯರು ಭೂಮಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು 4.3 ಶತಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಲೆಕ್ಕಹಾಕಿದರು; 19 ನೇ ಶತಮಾನದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ನ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಇದು 100 ದಶಲಕ್ಷ ವರ್ಷಗಳು ಎಂದು ಮನವರಿಕೆಯಾಯಿತು. ”

2. ಧ್ರುವ ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳು
ಸೂರ್ಯನು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವಧಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಅಗೋಚರವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. - (ಐಬಿಡ್ ಸೂತಾರಾ)

ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಚಲನೆ
ಧ್ರುವಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳು ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ:
ಜೂನ್ 21, 1999: ನಂತರ ಇಂದು, 19:49 ಯುಟಿ (ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:49 ಕ್ಕೆ ಇಡಿಟಿ), ಭೂಮಿಯ ಉತ್ತರ ಧ್ರುವವು ವರ್ಷದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಸೂರ್ಯನ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಮಕರಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ನ ಇತರ ಡೆನಿಜೆನ್‌ಗಳಿಗೆ ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ, 6 ತಿಂಗಳ ದೀರ್ಘ ದಿನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ದಿಗಂತದಿಂದ 23 1/2 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಏರುತ್ತಾನೆ.
ಜೂನ್ 21 ಉತ್ತರ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಆರಂಭ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಳಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಇದು ವರ್ಷದ ಅತಿ ಉದ್ದದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯ ಅಕ್ಷಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ವೃತ್ತದ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನು ಅಸ್ತಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ!

"ಅವರು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಸಾಧನಗಳಿಂದ ಗೂಟಗಳ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಿದರು ಆದರೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಎಂದಿಗೂ ಅಸ್ತಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ” [ರಿಗ್ ವೆಡಾ]

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್: ಪೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ AIUFO
ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು: ವಿಕಿ
ಪೋಲಾರ್ ಡೇಸ್ ಮತ್ತು ನೈಟ್ಸ್ ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

5 1 ಮತ
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
0 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ