hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ಭೀಮನು ಹನುಮನ ಬಾಲವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡನು?

ಭೀಮನು ಹನುಮನ ಬಾಲವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಂಡನು?

ಅರ್ಜುನನ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಹನುಮನ ಲಾಂ m ನವು ವಿಜಯದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಿದನು ಮತ್ತು ರಾಮನು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದನು.

ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ
ಕೃಷ್ಣ ಸಾರ್ಥಿಯಾಗಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಆಗಿ

ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ರಾಮನೇ, ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಎಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅವನ ಶಾಶ್ವತ ಸೇವಕ ಹನುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಶಾಶ್ವತ ಪತ್ನಿ ಸೀತಾ, ಅದೃಷ್ಟದ ದೇವತೆ ಇದ್ದಾರೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಭಯಪಡಲು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಲು ಹಾಜರಿದ್ದನು. ಹೀಗಾಗಿ, ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಸಲಹೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಅಂತಹ ಶುಭ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಭಕ್ತನಿಗಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ, ಖಚಿತವಾದ ವಿಜಯದ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾನೆ.

ರಥದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಹನುಮಾನ್, ಭೀಮನು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಭಯಭೀತರಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಯುದ್ಧದ ಕೂಗುಗಳನ್ನು ಕೂಗಲು ಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದನು. ಈ ಹಿಂದೆ ಮಹಾಭಾರತವು ಹನುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಭೀಮನ ನಡುವಿನ ಭೇಟಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿದೆ.

ಒಮ್ಮೆ, ಅರ್ಜುನನು ಆಕಾಶ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಾಗ, ಉಳಿದ ಪಾಂಡವರು ಹಿಮಾಲಯದ ಎತ್ತರದ ಬದರಿಕಾಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಲೆದಾಡಿದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ, ಅಲಕಾನಂದ ನದಿಯು ದ್ರೌಪದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಾವಿರ ದಳಗಳ ಕಮಲದ ಹೂವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ದಿತು. ದ್ರೌಪದಿ ಅದರ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತವಾಯಿತು. “ಭೀಮಾ, ಈ ಕಮಲದ ಹೂವು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಿಗಬಹುದೇ? ನಾವು ಕಾಮ್ಯಕದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು. ”

ಭೀಮನು ತನ್ನ ಕ್ಲಬ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ಓಡುವಾಗ, ಅವನು ಆನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಂಹಗಳನ್ನು ಬೆದರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೆದರಿಸಿದನು. ಮರಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವನು ಬೇರುಸಹಿತ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿದನು. ಕಾಡಿನ ಉಗ್ರ ಮೃಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳದೆ, ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೋತಿಯಿಂದ ಅವನ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವವರೆಗೂ ಅವನು ಕಡಿದಾದ ಪರ್ವತವನ್ನು ಏರಿದನು.

"ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ?" ಕೋತಿ ಹೇಳಿದರು. "ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಳಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಿರಿ."
ಶಿಷ್ಟನು ಕೋತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವುದನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ “ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಯಿರಿ” ಎಂದು ಭೀಮನಿಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದನು.

ಕೋತಿಯ ಉತ್ತರ?
“ನಾನು ಚಲಿಸಲು ತುಂಬಾ ವಯಸ್ಸಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೋಗು. ”

ಕೋಪಗೊಂಡ ಭೀಮನು ತನ್ನ ಆದೇಶವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಿದನು, ಆದರೆ ಕೋತಿ ಮತ್ತೆ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು, ಭೀಮನನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಲವನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದನು.

ತನ್ನ ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುವ ಭೀಮನು ಕೋತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ಬಾಲದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಳೆಯಲು ಯೋಚಿಸಿದನು. ಆದರೆ, ಅವನ ಆಶ್ಚರ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವನು ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದರೂ ಅದನ್ನು ಕನಿಷ್ಠವಾಗಿ ಸರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಅವಮಾನದಿಂದ, ಅವನು ತಲೆ ಬಾಗಿಸಿ, ಅವನು ಯಾರು ಎಂದು ವಿನಯದಿಂದ ಕೇಳಿದನು. ಕೋತಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಹನುಮಾನ್ ಎಂದು ತನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು ಮತ್ತು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿನ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸಗಳಿಂದ ತಡೆಯಲು ಅವನನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಭೀಮನು ಹನುಮನ ಬಾಲವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನ
ಭೀಮನು ಹನುಮನ ಬಾಲವನ್ನು ಎತ್ತುವ ಪ್ರಯತ್ನ: ಫೋಟೋ - ವಚಲೆನ್ಎಕ್ಸ್ಇಒನ್

ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭೀಮನು ತಾನು ಸಾಗರವನ್ನು ದಾಟಿದ ರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಹನುಮನನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿದನು. ಹನುಮಾನ್ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು ತನ್ನ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು, ಭೀಮನು ಪರ್ವತದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮೀರಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡನು. ಭೀಮನು ಅವನ ಮುಂದೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತನಾಗಿ, ತನ್ನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸುವುದು ಖಚಿತವೆಂದು ಹೇಳಿದನು.

ಹನುಮಾನ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಭಾಗಶಃ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟನು: “ನೀವು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಹದಂತೆ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ನನ್ನ ಧ್ವನಿಯು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುವಿರಿ. ”

ನಂತರ ಭೀಮನಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದರು.
“ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಅರ್ಜುನನ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೇನೆ. ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಿಂಹದಂತೆ ಘರ್ಜಿಸಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಭಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ”

ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಹನುಮಾನ್
ಅರ್ಜುನನ ರಥದ ಧ್ವಜದ ಮೇಲೆ ಹನುಮಾನ್

ಓದಿ

ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮನ ಕಥೆ ಏನು

ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು: ಗೂಗಲ್ ಚಿತ್ರಗಳು, ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಮೂಲ ಕಲಾವಿದರು, ವಾಚಲೆನ್ಸನ್
ಹಿಂಡು ಫಾಕ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

5 1 ಮತ
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
10 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ