ಜೆನೆರಿಕ್ ಆಯ್ಕೆದಾರರು
ನಿಖರವಾದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹುಡುಕಿ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು
ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖನ

ಹಿಂದೂ ಪದ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು? ಹಿಂದೂ ಪದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? - ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸ

ಈ ಬರಹದಿಂದ ನಾವು "ಹಿಂದೂ" ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತದ ಕಮ್ಯೂನಿಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಇಂಡಾಲಜಿಸ್ಟ್‌ಗಳು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು "
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮ-ಹಿಂದುಫಾಕ್‌ಗಳ ಮೂಲ

ಪರಿಚಯ

ಸ್ಥಾಪಕರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ? ನಾವು ಸ್ಥಾಪಕ ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮೊದಲು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಂತಹ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅದು ಸಂಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಕೇವಲ ಮನುಷ್ಯರ ಧರ್ಮವಲ್ಲ. ದೇವರುಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಭಗವಾನ್ ಈಶ್ವರ್ (ಈಶ್ವರ) ಅದರ ಮೂಲ. ಅವನು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ದೇವರ ಧರ್ಮ, ಮಾನವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಗಂಗಾ ನದಿಯಂತೆ ಭೂಮಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ.

ಆಗ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾರು (ಸನಾತನ ಧರ್ಮ)?

 ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾದಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಲ್ಲ. ಅದರ ಮೂಲ ದೇವರು (ಬ್ರಹ್ಮನ್). ಆದ್ದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸನಾತನ ಧರ್ಮ). ಅದರ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕರು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವ. ಬ್ರಹ್ಮ, ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ದೇವರು ವೇದಗಳ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ದೇವರುಗಳು, ಮನುಷ್ಯರು ಮತ್ತು ರಾಕ್ಷಸರಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದನು. ಆತನು ಅವರಿಗೆ ಆತ್ಮದ ರಹಸ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಹ ಕೊಟ್ಟನು, ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡರು.

ವಿಷ್ಣು ಸಂರಕ್ಷಕ. ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಸಂಬಂಧಿತ ದೇವರುಗಳು, ಅಂಶಗಳು, ಸಂತರು ಮತ್ತು ದರ್ಶಕರ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವುಗಳ ಮೂಲಕ, ಅವರು ವಿವಿಧ ಯೋಗಗಳ ಕಳೆದುಹೋದ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಒಂದು ಹಂತವನ್ನು ಮೀರಿ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದಾಗ, ಅದನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಮರೆತುಹೋದ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋದ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಅವನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಅವತರಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿಷ್ಣು ಮಾನವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಮನೆಯವರಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಶಿವನೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ವಿನಾಶಕನಾಗಿ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತೆವಳುವ ಕಲ್ಮಶ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಅವರನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಲೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳ (ಲಲಿತಕಲಗಳು), ಯೋಗಗಳು, ವೃತ್ತಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಗಳು, ಕೃಷಿ, ಕೃಷಿ, ರಸವಿದ್ಯೆ, ಮ್ಯಾಜಿಕ್, ಗುಣಪಡಿಸುವುದು, medicine ಷಧ, ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂತಾದವುಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೀಗೆ, ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿರುವ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಅಶ್ವತ್ಥ ಮರದಂತೆ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬೇರುಗಳು ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಂಬೆಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಹರಡಿವೆ. ಇದರ ತಿರುಳು ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ, ಇದು ಮಾನವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇತರ ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿನ ಜೀವಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ದೇವರು ಅದರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಸಂರಕ್ಷಕ, ಮರೆಮಾಚುವವ, ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವವ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವವನಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ (ಶ್ರುತಿ) ಶಾಶ್ವತವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾಗಗಳು (ಸ್ಮೃತಿ) ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರಗತಿಗೆ. ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು, ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಪ್ರಜಾಪತಿಗಳು - ಬ್ರಹ್ಮ ದೇವರ 10 ಮಕ್ಕಳು

ಗಣೇಶ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಇಂದ್ರ, ಶಕ್ತಿ, ನಾರದ, ಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ದೈವತ್ವಗಳು ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಕರ್ತೃತ್ವಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ದರ್ಶಕರು, ges ಷಿಮುನಿಗಳು, ದಾರ್ಶನಿಕರು, ಗುರುಗಳು, ತಪಸ್ವಿ ಚಳುವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಬೋಧನೆಗಳು, ಬರಹಗಳು, ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು, ಪ್ರವಚನಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಶ್ರೀಮಂತಗೊಳಿಸಿದವು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅನೇಕ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಅನೇಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟವು, ಅದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಅಥವಾ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿತು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಶಾಶ್ವತ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ಅದರ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶವು ಎಲ್ಲರ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಇದನ್ನು ಶಾಶ್ವತ ಧರ್ಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಸನಾತನ ಧರ್ಮ). ಪ್ರಪಂಚದ ಅಶಾಶ್ವತ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಭೂಮಿಯ ಮುಖದಿಂದ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಞಾನವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಕ್ರದಲ್ಲೂ ವಿಭಿನ್ನ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾಪಕರಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮಿಷನರಿ ಗುರಿಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ (ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮ) ದಿಂದ ಪ್ರಾವಿಡೆನ್ಸ್ (ಜನ್ಮ) ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಜನರು ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ “ಸಿಂಧು” ಎಂಬ ಮೂಲ ಪದದಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದಿತು. ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಘಟಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದವರೆಗೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿ.ಶ 17 ನೇ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಈ ಪದವು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡವನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಗಳ ಭೂಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ, ಜೈನ ಧರ್ಮ, ಶೈವ ಧರ್ಮ, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ತಪಸ್ವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು, ಪಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಉಪ ಪಂಗಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವಿಭಿನ್ನವಾದವುಗಳು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಸನಾತನ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಹೋದರು, ಆದರೆ ಹಿಂದೂಗಳಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಳೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಸ್ಲಾಂ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮದಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಲು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿವಾದಗಳು, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು “ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ” ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು.

ತರುವಾಯ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ನಂತರ, ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ, ಜೈನ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮವನ್ನು ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಮೂಲಕ ಅದರಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಎಂಬ ಪದವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಶಾಸನದ ಮೂಲಕ ಭಾರತದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿತು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ - ಕೋರ್ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ವಗಳು -ಹಿಂದುಫಾಕ್ಸ್

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ - ಕೋರ್ ನಂಬಿಕೆಗಳು: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಸಂಘಟಿತ ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರ ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಅದನ್ನು ಕಲಿಸಲು ಒಂದೇ, ರಚನಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂಗಳು, ಹತ್ತು ಅನುಶಾಸನಗಳಂತೆ, ಪಾಲಿಸಲು ಸರಳವಾದ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ, ಸ್ಥಳೀಯ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ, ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ-ಚಾಲಿತ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ನಂಬಿಕೆಗಳ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಮದಂತಹ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಈ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಳೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ವೇದಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ (ಪವಿತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳು) ಹಿಂದೂಗಳ ಅರ್ಥದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ವೇದಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂಗಳು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಮುಖ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ;

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಸತ್ಯವು ಶಾಶ್ವತವೆಂದು ನಂಬುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂಗಳು ಸತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಪಂಚದ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಏಕೈಕ ಸತ್ಯ. ವೇದಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ಯವು ಒಂದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ.

ನಿರಾಕಾರ, ಅನಂತ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಏಕೈಕ ನಿಜವಾದ ದೇವರಾಗಿ, ಹಿಂದೂಗಳು ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮೂರ್ತವಲ್ಲದ ಬ್ರಹ್ಮನ್; ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುವ (ನೋಡಿದ ಮತ್ತು ಕಾಣದ) ನಿಜವಾದ ಅಸ್ತಿತ್ವವಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ವೇದಗಳು ಅಂತಿಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು.

ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂತರು ಮತ್ತು ges ಷಿಮುನಿಗಳು ಪಡೆದಿರುವ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವೇದಗಳು ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿನ ಗ್ರಂಥಗಳಾಗಿವೆ. ವೇದಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಿಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದೆ ಇವೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗುವವರೆಗೆ (ಸಮಯದ ಅವಧಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ) ವೇದಗಳು ಉಳಿಯುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಧರ್ಮ ಸಾಧಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು.

ಧರ್ಮ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ, ದುಃಖಕರವೆಂದರೆ, ಅದರ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ನಡವಳಿಕೆ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತತೆ, ನೈತಿಕ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ಎಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಒಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನು ಧರ್ಮವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಬ್ಬರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮಗಳು ಅಮರ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮದ (ಆತ್ಮ) ಅಸ್ತಿತ್ವ ಅಥವಾ ವಿನಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ; ಅದು ಬಂದಿದೆ, ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಾಗ ಆತ್ಮದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಒಂದೇ ದೇಹವನ್ನು ಬೇರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮದ ಚಲನೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಒಂದು ದೇಹದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವು ಮುಂದಿನ ವಾಸಿಸುವ ದೇಹವನ್ನು ಕರ್ಮ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ (ಹಿಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳು).

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆತ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಮೋಕ್ಷ.

ಮೋಕ್ಷವು ವಿಮೋಚನೆ: ಸಾವು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಅವಧಿಯಿಂದ ಆತ್ಮದ ಬಿಡುಗಡೆ. ಅದರ ನಿಜವಾದ ಸಾರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆತ್ಮವು ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾದಾಗ ಅದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ, ಅನೇಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ: ಬಾಧ್ಯತೆಯ ಮಾರ್ಗ, ಜ್ಞಾನದ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ (ದೇವರಿಗೆ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಶರಣಾಗುವುದು).

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಜಯದ್ರಥನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆ (जयद्रथ) ಸಿಂಧು ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ - ಕೋರ್ ನಂಬಿಕೆಗಳು: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಇತರ ನಂಬಿಕೆಗಳು:

 • ಹಿಂದೂಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಮತ್ತು ಅನ್‌ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಂಬ ಏಕೈಕ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಅಪ್ರತಿಮ ಮತ್ತು ಅತಿರೇಕದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
 • ಹಿಂದೂಗಳು ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳ ದೈವತ್ವವನ್ನು ನಂಬಿದ್ದರು, ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದಂತೆ, ಅಗಾಮರನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆದಿಸ್ವರೂಪದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ದೇವರ ಮಾತು ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೂಲಾಧಾರವಾದ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ.
 • ರಚನೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಅನಂತ ಚಕ್ರಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ಹಿಂದೂಗಳು ಕರ್ಮವನ್ನು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮದ ನಿಯಮ.
 • ಎಲ್ಲಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ ನಂತರ, ಆತ್ಮವು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಬಹು ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮ ಚಕ್ರದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವಾದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ದೋಚಿದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಆತ್ಮವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
 • ಅಪರಿಚಿತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳೊಂದಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜೆ, ವಿಧಿಗಳು, ಸಂಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಭಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
 • ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಿಸ್ತು, ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ, ಶುದ್ಧೀಕರಣ, ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ, ಸ್ವಯಂ ವಿಚಾರಣೆ, ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಾಗುವುದರಂತೆಯೇ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಪ್ರಭು ಅಥವಾ ಸತ್ಗುರುಗಳಿಗೆ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯಕ ಎಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
 • ಚಿಂತನೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವನವು ಪವಿತ್ರವಾದುದು, ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅಹಿಂಸಾ, ಅಹಿಂಸೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
 • ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಮೋಚನೆಯ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ನಿಜವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳು ದೇವರ ಬೆಳಕಿನ ಮುಖಗಳಾಗಿವೆ, ಸಹನೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿವೆ.
 • ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಧರ್ಮವಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಆರಂಭವಿಲ್ಲ-ಅದನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧರ್ಮವಾಗಿದ್ದು, ಭಕ್ತನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ದೇವರು ಇರುವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾನೆ.
 • ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಪಂಗಡಗಳಿವೆ-ಶೈವ ಧರ್ಮ, ಶಕ್ತಿ, ವೈಷ್ಣವ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟಿಸಂ.
ಹಿಂದೂ ಪದ ಎಷ್ಟು ಹಳೆಯದು? ಹಿಂದೂ ಪದ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ? - ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಇತಿಹಾಸ

ಈ ಬರವಣಿಗೆಯಿಂದ “ಹಿಂದೂ” ಎಂಬ ಪ್ರಾಚೀನ ಪದವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಾವು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ. ಭಾರತದ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಇಂಡೋಲಜಿಸ್ಟ್‌ಗಳು 8 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ “ಹಿಂದೂ” ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅರಬ್ಬರು ರಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದರ ಬೇರುಗಳು “ಎಸ್” ಅನ್ನು “ಹೆಚ್” ಎಂದು ಬದಲಿಸುವ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿದ್ದವು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, "ಹಿಂದೂ" ಅಥವಾ ಅದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಈ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಅನೇಕ ಶಾಸನಗಳು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪರ್ಷಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಭಾರತದ ಗುಜರಾತ್‌ನ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಈ ಪದದ ಮೂಲವು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಕವಿತೆ ಬರೆದ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಒಮರ್-ಬಿನ್-ಎ-ಹಶಮ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಕಬಾ ಎಂಬುದು ಶಿವನ ಪ್ರಾಚೀನ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಹಲವು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಈ ವಾದಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಶಿವನಿಗೆ ಓಡ್ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನಂಬಲಾಗದ ಸಂಗತಿ.

ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ಇತಿಹಾಸಕಾರರಾದ ರೊಮಿಲಾ ಥಾಪರ್ ಮತ್ತು ಡಿಎನ್ ದಿ ಆಂಟಿಕ್ವಿಟಿ ಅಂಡ್ ಆರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪದ 'ಹಿಂದೂ' 8 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ, 'ಹಿಂದೂ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಅರಬ್ಬರು ಕರೆನ್ಸಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ha ಾ ಭಾವಿಸಿದ್ದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನದ ಆಧಾರವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಅರಬ್ ಬರಹಗಾರರು ಸಹ ಇಂತಹ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ಲೇಖಕರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು othes ಹೆಯೆಂದರೆ, 'ಹಿಂದೂ' ಎಂಬ ಪದವು 'ಸಿಂಧು' ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವಾಗಿದ್ದು, 'ಎಸ್' ಅನ್ನು 'ಎಚ್' ನೊಂದಿಗೆ ಬದಲಿಸುವ ಪರ್ಷಿಯನ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಪರ್ಷಿಯಾ ಎಂಬ ಪದವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 'ಎಸ್' ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವು ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, 'ಪರ್ಹಿಯಾ' ಆಗಬೇಕಿತ್ತು.

ಪರ್ಷಿಯನ್, ಭಾರತೀಯ, ಗ್ರೀಕ್, ಚೈನೀಸ್ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಕ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಕಾಗದವು ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 'ಸಿಂಧು' ನಂತಹ ವೈದಿಕ ಕಾಲದಿಂದಲೂ 'ಹಿಂದೂ' ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು 'ಹಿಂದೂ' 'ಸಿಂಧು'ನ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದ ರೂಪವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಮೂಲವು' ಎಚ್ 'ಎಂದು ಉಚ್ಚರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬ othes ಹೆಯನ್ನು ಸಾಕ್ಷ್ಯವು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರನ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಎಸ್'.

ಎಪಿಗ್ರಾಫಿಕ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಹಿಂದೂ ಪದದ

ಪರ್ಷಿಯನ್ ರಾಜ ಡೇರಿಯಸ್ನ ಹಮದಾನ್, ಪರ್ಸೆಪೊಲಿಸ್ ಮತ್ತು ನಕ್ಷ್-ಐ-ರುಸ್ತಮ್ ಶಾಸನಗಳು ಅವನ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಂತೆ 'ಹಿಡು' ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಶಾಸನಗಳ ದಿನಾಂಕವು ಕ್ರಿ.ಪೂ 520-485ರ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಈ ವಾಸ್ತವವು ಕ್ರಿಸ್ತನ 500 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೊದಲು 'ಹಾಯ್ (ಎನ್) ಡು' ಎಂಬ ಪದವು ಇತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಡೇರಿಯಸ್‌ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾದ ಜೆರೆಕ್ಸ್ ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರುವ ದೇಶಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಪರ್ಸೆಪೊಲಿಸ್‌ನಲ್ಲಿನ ತನ್ನ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. 'ಹಿಡು'ಗೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ. '(ಇದು ಗಾಂಧಾರ) ಮತ್ತು' ಇಯಾಮ್ ಹಾಯ್ (ಎನ್) ದುವಿಯಾ '(ಇದು ಹಾಯ್ (ಎನ್) ಡು). ಅಶೋಕನ್ (ಕ್ರಿ.ಪೂ 485 ನೇ ಶತಮಾನ) ಶಾಸನಗಳು ಆಗಾಗ್ಗೆ 'ಭಾರತ' ಗಾಗಿ 'ಹಿಡಾ' ಮತ್ತು 'ಭಾರತೀಯ ದೇಶ'ಕ್ಕಾಗಿ' ಹಿಡಾ ಲೋಕಾ 'ಎಂಬ ನುಡಿಗಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತವೆ.

ಅಶೋಕನ್ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ, 'ಹಿಡಾ' ಮತ್ತು ಅವಳ ಪಡೆದ ರೂಪಗಳನ್ನು 70 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಅಶೋಕನ್ ಶಾಸನಗಳು ಕ್ರಿ.ಪೂ. ಮೂರನೆಯ ಶತಮಾನದವರೆಗೆ 'ಹಿಂದ್' ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತವೆ. ರಾಜನಿಗೆ ಶಕನ್‌ಶಾ ಹಿಂಡ್ ಶಕಸ್ತಾನ್ ತುಕ್ಸರಿಸ್ತಾನ್ ದಬೀರನ್ ದಬೀರ್, “ಶಕಸ್ತಾನ್ ರಾಜ, ಹಿಂದ್ ಶಕಾಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ತುಖಾರಿಸ್ತಾನ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು” ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳಿವೆ. ಶಹಪುರ್ II (ಕ್ರಿ.ಶ. 310) ರ ಪರ್ಸೆಪೊಲಿಸ್ ಪಹ್ಲ್ವಿ ಶಾಸನಗಳು.

ಅಚೇಮೆನಿಡ್, ಅಶೋಕನ್ ಮತ್ತು ಸಸಾನಿಯನ್ ಪಹ್ಲ್ವಿ ಅವರ ದಾಖಲೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಶಿಲಾಶಾಸನ ಪುರಾವೆಗಳು ಕ್ರಿ.ಶ 8 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 'ಹಿಂದೂ' ಎಂಬ ಪದವು ಅರಬ್ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು ಎಂಬ othes ಹೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. 'ಹಿಂದೂ' ಎಂಬ ಪದದ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸವು ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ 1000 ಕ್ಕೆ ಹೌದು, ಮತ್ತು ಕ್ರಿ.ಪೂ 5000 ಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸುತ್ತದೆ

ಪಹ್ಲ್ವಿ ಅವೆಸ್ಟಾದಿಂದ ಸಾಕ್ಷಿ

ಅವೆಸ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಪ್ತ-ಸಿಂಧುಗಾಗಿ ಹಪ್ತಾ-ಹಿಂದೂ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅವೆಸ್ತಾವನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ 5000-1000ರ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಇದರರ್ಥ 'ಹಿಂದೂ' ಎಂಬ ಪದವು 'ಸಿಂಧು' ಪದದಷ್ಟು ಹಳೆಯದು. ಸಿಂಧು ಎಂಬುದು ig ಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವೈದಿಕರು ಬಳಸುವ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ig ಗ್ವೇದದಷ್ಟು ಹಳೆಯದು, 'ಹಿಂದೂ'. ಅವೆಸ್ತಾನ್ ಗಥಾ 'ಶತಿರ್' 163 ನೇ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೇದ ವ್ಯಾಸ್ ಗುಸ್ತಾಶ್‌ನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೇದ ವ್ಯಾಸ್ ಜೋರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 'ಮ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ಡೆ ಆಮ್ ಹಿಂದ್ ಜಿಜಾದ್' ಎಂದು ತಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. (ನಾನು 'ಹಿಂದ್'ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮನುಷ್ಯ.) ವೇದ ವ್ಯಾಸ್ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ (ಕ್ರಿ.ಪೂ 3100) ಹಿರಿಯ ಸಮಕಾಲೀನ.

ಗ್ರೀಕ್ ಬಳಕೆ (ಇಂಡೋಯಿ)

'ಇಂಡೋಯಿ' ಎಂಬ ಗ್ರೀಕ್ ಪದವು ಮೃದುವಾದ 'ಹಿಂದೂ' ರೂಪವಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರೀಕ್ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಮೂಲ 'ಎಚ್' ಅನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಯಿತು. ಗ್ರೀಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಕಟಾಯಸ್ (ಕ್ರಿ.ಪೂ 6 ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧ) ಮತ್ತು ಹೆರೊಡೋಟಸ್ (ಕ್ರಿ.ಪೂ 5 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ) ಈ ಇಂಡೋಯಿ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದರು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಗ್ರೀಕರು ಈ 'ಹಿಂದೂ' ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ 6 ನೇ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಹಿಂದೆಯೇ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೀಬ್ರೂ ಬೈಬಲ್ (ಹೋಡು)

ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಹೀಬ್ರೂ ಬೈಬಲ್ 'ಹಿಂದೂ' ಜುದಾಯಿಕ್ ಪ್ರಕಾರವಾದ 'ಹೋಡು' ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿ.ಪೂ 300 ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಂಚೆಯೇ, ಹೀಬ್ರೂ ಬೈಬಲ್ (ಹಳೆಯ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯನ್ನು) ಇಸ್ರೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹೀಬ್ರೂ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಇಂದು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಹೋಡು ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಚೀನೀ ಸಾಕ್ಷ್ಯ (ಹಿಯೆನ್-ತು)

100 ಕ್ರಿ.ಪೂ 11 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಚೀನಿಯರು 'ಹಿಂದೂ' ಗಾಗಿ 'ಹಿಯೆನ್-ತು' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. ಸಾಯಿ-ವಾಂಗ್ (ಕ್ರಿ.ಪೂ. 100) ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ, ಸಾಯಿ-ವಾಂಗ್ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಹೈ-ತುವನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ಮೂಲಕ ಕಿ-ಪಿನ್‌ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನೆಂದು ಚೀನೀ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಗಳು ಗಮನಿಸುತ್ತವೆ. . ನಂತರದ ಚೀನಾದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾದ ಫಾ-ಹಿಯೆನ್ (ಕ್ರಿ.ಶ. 5 ನೇ ಶತಮಾನ) ಮತ್ತು ಹುಯೆನ್-ತ್ಸಾಂಗ್ (ಕ್ರಿ.ಶ. 7 ನೇ ಶತಮಾನ) ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾದ 'ಯಿಂಟು' ಪದವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ 'ಹಿಂದೂ' ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನವರೆಗೂ, 'ಯಿಂಟು' ಎಂಬ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: https://www.hindufaqs.com/some-common-gods-that-appears-in-all-major-mythologies/

ಪೂರ್ವ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಅರೇಬಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ

ಸೈರ್-ಉಲ್-ಒಕುಲ್ ಎಂಬುದು ಇಸ್ತಾಂಬುಲ್‌ನ ಮಕ್ತಾಬ್-ಎ-ಸುಲ್ತಾನಿಯಾ ಟರ್ಕಿಶ್ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಪ್ರಾಚೀನ ಅರೇಬಿಕ್ ಕಾವ್ಯದ ಸಂಕಲನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅವರ ಅಂಕಲ್ ಒಮರ್-ಬಿನ್-ಎ-ಹಶಮ್ ಅವರ ಕವಿತೆಯನ್ನು ಈ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕವಿತೆಯು ಮಹಾದೇವ್ (ಶಿವ) ಹೊಗಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತಕ್ಕೆ 'ಹಿಂದ್' ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 'ಹಿಂದೂ' ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

ವಾ ಅಬಲೋಹಾ ಅಜಾಬು ಆರ್ಮಿಮನ್ ಮಹಾದೇವೊ ಮನೋಜೈಲ್ ಇಲಾಮುದ್ದೀನ್ ಮಿನ್ಹುಮ್ ವಾ ಸಯತ್ತರು, ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ, ಒಬ್ಬರು ಮಹಾದೇವನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದರೆ, ಅಂತಿಮ ವಿಮೋಚನೆ ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಾಮಿಲ್ ಹಿಂದಾ ಇ ಯೌಮನ್, ವಾ ಯಾಕುಲಂ ನಾ ಲತಾಬಹನ್ ಫೊಯೆನಾಕ್ ತವಾಜ್ಜಾರು, ವಾ ಸಹಾಬಿ ಕೇ ಯಮ್ ಫೀಮಾ. (ಓ ಸ್ವಾಮಿ, ನನಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಹಿಂದ್‌ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನದ ವಾಸ್ತವ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ.)

ಮಸಯರೆ ಅಖಲಕನ್ ಹಸನನ್ ಕುಲ್ಲಾಹುಮ್, ಸುಮ್ಮಾ ಗಬುಲ್ ಹಿಂದೂ ನಜುಮಾಮ್ ಅಜಾ. (ಆದರೆ ಒಂದು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮಹಾನ್ ಹಿಂದೂ ಸಂತರ ಸಹವಾಸವಾಗಿದೆ.)

ಲ್ಯಾಬಿ-ಬಿನ್-ಇ ಅಖ್ತಾಬ್ ಬಿನ್-ಇ ತುರ್ಫಾ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಕವಿತೆಯು ಅದೇ ಸಂಕಲನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಇದು ಮೊಹಮ್ಮದ್‌ಗೆ 2300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು, ಅಂದರೆ ಕ್ರಿ.ಪೂ 1700 ಭಾರತಕ್ಕೆ 'ಹಿಂದ್' ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ 'ಹಿಂದೂ' ಅನ್ನು ಸಹ ಈ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮ, ಯಜುರ್, ig ಗ್ ಮತ್ತು ಅಥರ್ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಸಹ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನು ನವದೆಹಲಿಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ್ ಮಂದಿರದ ಅಂಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಿರ್ಲಾ ಮಂದಿರ (ದೇವಾಲಯ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಹಿಂದಾ ಇ, ವಾ ಅರಡಕಲ್ಹಾ ಮನ್ನೊನೈಫೈಲ್ ಜಿಕರತುನ್, ಅಯಾ ಮುವೆರೆಕಲ್ ಅರಾಜ್ ಯುಶೈಯಾ ನೋಹಾ ಮಿನಾರ್. (ಓ ಹಿಂದ್ನ ದೈವಿಕ ದೇಶ, ನೀನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದವನು, ನೀನು ದೈವಿಕ ಜ್ಞಾನದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಭೂಮಿ.)

ವಹಾಲತ್ಜಲಿ ಯತುನ್ ಐನಾನಾ ಸಹಾಬಿ ಅಖತುನ್ ಜಿಕ್ರಾ, ಹಿಂದೂತುನ್ ಮಿನಲ್ ವಹಜಯಾಹಿ ಯೋನಜ್ಜಲೂರ್ ರಸು. (ಆ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯ ಜ್ಞಾನವು ಹಿಂದೂ ಸಂತರ ಮಾತುಗಳ ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ.)

ಯಕುಲೂನಲ್ಲಾಹ ಯಾ ಅಹ್ಲಾಲ್ ಅರಾಫ್ ಅಲಮೀನ್ ಕುಲ್ಲಾಹುಮ್, ವೇದ ಬುಕ್ಕುನ್ ಮಾಲಂ ಯೋನಜಯ್ಲತುನ್ ಫತ್ತಬೆ-ಯು ಜಿಕರತುಲ್. (ದೇವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಜ್ಞಾಪಿಸುತ್ತಾನೆ, ದೈವಿಕ ಅರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ವೇದ ತೋರಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾನೆ.)

ವಹೋವಾ ಅಲಮಸ್ ಸಾಮ ವಾಲ್ ಯಜುರ್ ಮಿನಲ್ಲಾಹಯ್ ತನಜೀಲನ್, ಯೋಬಶರಿಯೋನಾ ಜತುನ್, ಫಾ ಇ ನೋಮಾ ಯಾ ಅಖಿಗೊ ಮುತಿಬಯನ್. (ಮನುಷ್ಯನಿಗಾಗಿ ಸಾಮ ಮತ್ತು ಯಜುರ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಸಹೋದರರೇ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.)

ಎರಡು ರಿಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಥರ್ (ವಾ) ಸಹ ನಮಗೆ ಸಹೋದರತ್ವವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಕಾಮವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತಾರೆ, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾ ಇಸಾ ನೈನ್ ಹುಮಾ ರಿಗ್ ಅಥರ್ ನಸಾಹಿನ್ ಕಾ ಖುವತುನ್, ವಾ ಅಸನಾತ್ ಅಲಾ-ಉದಾನ್ ವಬೊವಾ ಮಾಶಾ ಇ ರತುನ್.

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಮೇಲಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಸೈಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಚಾ ವೇದಿಕೆಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಯಾವುದೇ ದೃ evidence ವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದ ಮಹತ್ವ, ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ದಿನಗಳು - ಹಿಂದೂಎಫ್‌ಎಕ್ಯೂಗಳು

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ

ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು ಜೈನರು ಪ್ರತಿ ವಸಂತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಅಖಾ ತೀಜ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೈಶಾಖ ತಿಂಗಳ ಬ್ರೈಟ್ ಹಾಫ್ (ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ) ದ ಮೂರನೇ ತಿಥಿ (ಚಂದ್ರ ದಿನ) ಈ ದಿನ ಬರುತ್ತದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ನೇಪಾಳದ ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಜೈನರು ಇದನ್ನು "ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮೂರನೇ ದಿನ" ಎಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಶುಭ ಕ್ಷಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

“ಅಕ್ಷಯ್” ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ “ಸಮೃದ್ಧಿ, ಭರವಸೆ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆ” ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ “ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯದಿರುವಿಕೆ”, ಆದರೆ ತ್ರಿತಿಯಾ ಎಂದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ “ಚಂದ್ರನ ಮೂರನೇ ಹಂತ”. ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನ ವಸಂತ ತಿಂಗಳ ವೈಶಾಖದ “ಮೂರನೇ ಚಂದ್ರನ ದಿನ” ಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಬ್ಬದ ದಿನಾಂಕವು ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೆಗೋರಿಯನ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಲೂನಿಸೋಲಾರ್ ಹಿಂದೂ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ.

ಜೈನ ಸಂಪ್ರದಾಯ

ಇದು ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅವನ ಕಪ್ಡ್ ಕೈಗೆ ಸುರಿದ ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ತೀರ್ಥಂಕರ (ಭಗವಾನ್ ರಿಷಭದೇವ್) ಒಂದು ವರ್ಷದ ತಪಸ್ವಿಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜೈನರು ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಹೆಸರು ವರ್ಷಿ ತಪ. ಜೈನರು ಉಪವಾಸ ಮತ್ತು ತಪಸ್ವಿ ಸಂಯಮಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಲಿಟಾನಾ (ಗುಜರಾತ್) ನಂತಹ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ.

ಈ ದಿನದಂದು, ವರ್ಷವಿಡೀ ಪರ್ಯಾಯ ದಿನದ ಉಪವಾಸವಾದ ವರ್ಷಿ-ಟ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಜನರು, ಪರಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿನ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ತಪಸ್ಯವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ

ಭಾರತದ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂಗಳು ಮತ್ತು ಜೈನರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು, ಮದುವೆಗಳು, ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಜಮೀನುಗಳಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಧನರಾದ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ದಿನವೂ ಹೌದು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ, ವಿವಾಹಿತ ಅಥವಾ ಒಂಟಿ, ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಪಡೆಯುವ ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ದಿನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ನಂತರ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಗ್ರಾಂ (ಮೊಗ್ಗುಗಳು), ತಾಜಾ ಹಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಸೋಮವಾರ (ರೋಹಿಣಿ) ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ, ಅದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶುಭವೆಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹಬ್ಬದ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದರೆ ಈ ದಿನ ಉಪವಾಸ, ದಾನ ಮತ್ತು ಇತರರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು. Age ಷಿ ದುರ್ವಾಸರ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೃಷ್ಣನು ಅಕ್ಷಯ ಪತ್ರವನ್ನು ದ್ರೌಪತಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ, ಮತ್ತು ಇದು ಹಬ್ಬದ ಹೆಸರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜರ ಪಾಂಡವರು ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಸಿವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು, ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ದ್ರೌಪದಿ ಕಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಹಲವಾರು ಸಂತ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ವಾಡಿಕೆಯ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಹಾರದ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೀಡಾದರು.

ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ, ಯುಡಿಷ್ಠೀರ, ಭಗವಾನ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿದನು, ಅವನು ಈ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟನು, ಅದು ದ್ರೌಪದಿ ತಿನ್ನುವವರೆಗೂ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ದುರ್ವಾಸನ age ಷಿ ಭೇಟಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಐದು ಪಾಂಡವರ ಪತ್ನಿ ದ್ರೌಪದಿಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಈ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಅಜೇಯನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ ಪತ್ರಂ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಬೌಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಸಂತೃಪ್ತಿಗೊಳಿಸುವಷ್ಟು ಸಾಕು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರನೇ ಅವತಾರವಾದ ಪಾರ್ಶುರಾಮ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನವಾಗಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವರನ್ನು ವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಪರಶುರಾಮರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವವರು ಇದನ್ನು ಪಾರ್ಶುರಾಮ್ ಜಯಂತಿ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇತರರು, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ತಮ್ಮ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ, ವೇದ ವ್ಯಾಸ, ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂ ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಗಣೇಶನಿಗೆ ಪಠಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು.

ಈ ದಿನ, ಮತ್ತೊಂದು ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗಂಗಾ ನದಿ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯಿತು. ಹಿಮಾಲಯನ್ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ನಂತರ, ಚೋಟಾ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯರ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಮತ್ತು ಗಂಗೋತ್ರಿ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ತೃತೀಯದ ಅಭಿಜಿತ್ ಮುಹುರತ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸುದಾಮ ಈ ದಿನ ದ್ವಾರಕಾದಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅಪಾರ ಹಣವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಶುಭ ದಿನದಂದು ಕುಬೇರನು ತನ್ನ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು 'ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್' ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಗಳಿಸಿದನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಮುಂಬರುವ ಖಾರಿಫ್ for ತುವಿಗೆ ಭತ್ತದ ಬಿತ್ತನೆಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಯಶಸ್ವಿ ಸುಗ್ಗಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ರೈತರು ತಾಯಿಯ ಭೂಮಿ, ಎತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೊಲಗಳನ್ನು ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಭತ್ತದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಅಖಿ ಮುತಿ ಅನುಕುಲ (ಅಖಿ - ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ; ಮುತಿ - ಭತ್ತದ ಮುಷ್ಟಿ; ಅನುಕುಲ - ಪ್ರಾರಂಭ ಅಥವಾ ಉದ್ಘಾಟನೆ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಅಖಿ ಮುತಿ ಅನುಕುಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದ ರಥಯಾತ್ರೆ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ರಥಗಳ ನಿರ್ಮಾಣವು ಈ ದಿನ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಕ ದೇವರಾದ ವಿಷ್ಣು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ತ್ರಯ ಯುಗವು ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ದಿನದಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನ 6 ನೇ ಅವತಾರದ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವಾದ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಮತ್ತು ಪರಶುರಾಮ್ ಜಯಂತಿ ಒಂದೇ ದಿನ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತೃತೀಯ ತಿಥಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಮಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಪಾರ್ಶುರಾಮ್ ಜಯಂತಿ ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿನ ಮೊದಲು ಬೀಳುತ್ತದೆ.

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯವನ್ನು ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ಶುಭ ದಿನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಯುಗಡಿ, ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ದಶಮಿಯ ಮೂರು ಚಂದ್ರನ ದಿನಗಳು ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಮುಹೂರ್ತಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಎಲ್ಲಾ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿವೆ.

ಹಬ್ಬದ ದಿನದಂದು ಜನರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಜನರು ಕಾರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಮನೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ದಿನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಾರೆ. ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು, ಗಣೇಶ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ದೇವತೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು 'ಶಾಶ್ವತ' ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಪಿತ್ರ ತರ್ಪನ್ ಸಹ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಅವರ ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪೂಜಿಸುವ ದೇವರು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬುದು ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ ಏನು

ವಿಷ್ಣುವಿನ ಆರನೇ ಅವತಾರವಾದ ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಶುರಾಮ್ ಈ ದಿನ ಜನಿಸಿದನೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಂಬಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹಬ್ಬವು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಈ ನಂಬಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ದಿನದಲ್ಲಿ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಫ್ರೀಪಿಕ್ ರಚಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ವೆಕ್ಟರ್ - www.freepik.com

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ (ಸೂರ್ಯನಮಸ್ಕಾರ) - ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದ ಉಪಯೋಗಗಳು, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯೋಗ ತಾಲೀಮು - ಹಿಂದೂಫಾಕ್ಸ್

ಉತ್ತಮ ಹೃದಯ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ 12 ಬಲವಾದ ಯೋಗ ಆಸನಗಳ (ಭಂಗಿಗಳು) ಅನುಕ್ರಮವಾದ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕರ್, ನೀವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಒಂದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದರೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. “ನಮಸ್ಕಾರ” ಎಂದು ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನುವಾದಿಸುವ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಆಕಾರದಲ್ಲಿಡಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸುಲಭವಾದ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಂತಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ.

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಎರಡು ಸೆಟ್‌ಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 12 ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ, ಒಂದು ಆವೃತ್ತಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕರ್ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಈ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಸಹ ಇದು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸತತವಾಗಿ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸೂರ್ಯನ ಶಕ್ತಿಗಾಗಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆಯ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

12 ಸುತ್ತಿನ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳ ನಂತರ, ನಂತರ ಇತರ ಯೋಗ ಭಂಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಗ ನಿದ್ರಾಗಳ ನಡುವೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ. ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ಇದು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಮಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕರ್ನ ಮೂಲ

ಔಂಧ್ ರಾಜನು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮೊದಲು ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಅನುಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಪ್ಪದೆ ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಗಮನಿಸಿದರು. ಈ ಕಥೆಯು ನಿಜವೋ ಇಲ್ಲವೋ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸದ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವು ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಶಾಲೆಗಳು ಈಗ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯೋಗವನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಸುಂದರವಾದ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಯೋಗ ಎಂದರೇನು?

ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು “ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕರ್” ಎಂಬ ಪದಗುಚ್ of ದ ಅಕ್ಷರಶಃ ಅನುವಾದವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದರ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. "ನಾನು ಪೂರ್ಣ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಿಂದ ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಇಲ್ಲದೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀಡುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು "ನಮಸ್ಕರ್" ಎಂಬ ಪದ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ಎಂಬುದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಅರ್ಥ “ಭೂಮಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಬೆಳಗಿಸುವವನು”.

ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಾವು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ವಿಶ್ವವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವವನಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವದಿಂದ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ.

 ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕರ್ ಅವರ 12 ಹಂತಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ;

1. ಪ್ರಾಣಮಾಸನ (ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಂಗಿ)

ಚಾಪೆಯ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು, ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತೂಕವನ್ನು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಸಮವಾಗಿ ವಿತರಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ.

ನೀವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಬದಿಗಳಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯ ಮುಂದೆ ಇರಿಸಿ.

2. ಹಸ್ತೌತಾನಾಸನ (ಬೆಳೆದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಭಂಗಿ)

ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ, ಬೈಸೆಪ್‌ಗಳನ್ನು ಕಿವಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ನೆರಳಿನಿಂದ ಬೆರಳುಗಳ ಸುಳಿವುಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.

ಈ ಯೋಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸರಿಸಬೇಕು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳ ತುದಿಯನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿರುವಿರಾ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

3. ಹಸ್ತ ಪದಾಸನ (ಕೈಗೆ ಕಾಲು ಭಂಗಿ)

ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಸೊಂಟದಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿ, ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಈ ಯೋಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತರಲು ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ. ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸಿ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಅನುಕ್ರಮವು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಚಲಿಸದಿರುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಉಪಾಯ.

4. ಅಶ್ವ ಸಂಚಲನಾಸನನ್ (ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಭಂಗಿ)

ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಲಗಾಲನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಲ ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ನೆಲಕ್ಕೆ ತಂದು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ.

ಈ ಯೋಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಎಡ ಕಾಲು ನಿಖರವಾಗಿ ಅಂಗೈಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

5. ದಂಡಾಸನ (ಕಡ್ಡಿ ಭಂಗಿ)

ನೀವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ಸರಳ ರೇಖೆಗೆ ಎಳೆಯಿರಿ.

ಈ ಯೋಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲದ ನಡುವೆ ಲಂಬ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

6. ಅಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರ (ಎಂಟು ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಬಿಂದುಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸಿ)

ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿದಂತೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಎದೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲವನ್ನು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಿಡ್ಜನ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.

ಎರಡು ಕೈಗಳು, ಎರಡು ಪಾದಗಳು, ಎರಡು ಮೊಣಕಾಲುಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗಲ್ಲದ ಎಲ್ಲವೂ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ (ದೇಹದ ಎಂಟು ಭಾಗಗಳು ನೆಲವನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ).

7.ಬುಜಂಗಾಸನ (ಕೋಬ್ರಾ ಭಂಗಿ)

ನೀವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಜಾರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯನ್ನು ಕೋಬ್ರಾ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ. ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕೈಯನ್ನು ಬಾಗಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭುಜಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು. ಒಮ್ಮೆ ನೋಡೋಣ.

ಈ ಯೋಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೀವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎದೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತು ನೀವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹೊಕ್ಕುಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುವ ಸೌಮ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಒಳಗೆ ಇರಿಸಿ. ನೀವು ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳದೆ ನೀವು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

8. ಪಾರ್ವತಾಸನ (ಪರ್ವತ ಭಂಗಿ)

'ತಲೆಕೆಳಗಾದ ವಿ' ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಬಾಲ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಭುಜಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.

ಈ ಯೋಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಬಾಲ ಮೂಳೆಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಲು ಸೌಮ್ಯವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ವಿಸ್ತಾರಕ್ಕೆ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

9. ಅಶ್ವ ಸಂಚಲನಾಸನ (ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ ಭಂಗಿ)

ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಅಂಗೈಗಳ ನಡುವೆ ಬಲ ಪಾದವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ, ಎಡ ಮೊಣಕಾಲು ನೆಲಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ, ಸೊಂಟವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒತ್ತಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿ.

ಈ ಯೋಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಬಲ ಪಾದವನ್ನು ಎರಡು ಕೈಗಳ ನಿಖರವಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ, ಬಲ ಕರು ನೆಲಕ್ಕೆ ಲಂಬವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಗ್ಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಾ to ವಾಗಿಸಲು, ಈ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಸೊಂಟವನ್ನು ನೆಲದ ಕಡೆಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ.

10. ಹಸ್ತ ಪದಾಸನ (ಕೈಗೆ ಕಾಲು ಭಂಗಿ)

ನಿಮ್ಮ ಎಡಗಾಲಿನಿಂದ ಉಸಿರಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನೀವು ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಬಹುದು.

ಈ ಯೋಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೇರಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೂಗನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಮುಂದುವರಿಸಿ.

11. ಹಸ್ತೌತಾನಾಸನ (ಬೆಳೆದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಭಂಗಿ)

ಆಳವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸುತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಂಗೈಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೊಂಟವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ.

ಈ ಯೋಗ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ನಿಮ್ಮ ಕೈಚೀಲಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಗೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿವೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚುವ ಬದಲು, ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಗುರಿ.

12. ತಡಸನ

ನೀವು ಉಸಿರಾಡುವಾಗ, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ನೇರಗೊಳಿಸಿ, ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಸಂವೇದನೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕರ್ನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಸನ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ 'ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕರ್' ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವು ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಯಾಮ ಎಂದು ಅನೇಕ ಜನರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.

ಹೇಗಾದರೂ, ಇದು ಇಡೀ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ತಾಲೀಮು ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಬಳಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಮತ್ತು ಬಳಲಿಕೆಯ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕರ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಚರ್ಮವು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಬೇಗನೆ ನಿರ್ವಿಷಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕರ್ ನಿಮ್ಮ ಸೌರ ಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನೆ, ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ, ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ದಿನದ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಸೂರ್ಯೋದಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಸಮಯ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ತಕ್ಷಣವೇ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೂ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕರ್ ತೂಕ ನಷ್ಟ, ಹೊಳೆಯುವ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ದೈನಂದಿನ ಮುಟ್ಟಿನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸಹ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆತಂಕವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ನಿರ್ವಿಶೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಹೋರಾಡುತ್ತದೆ.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:

ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಇದರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳ ಹಿಂದೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೇಲುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಗಾಯವಾಗಬಹುದು. ಥಟ್ಟನೆ ಅಥವಾ ಹಿಗ್ಗಿಸದೆ ಬಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಬೆನ್ನಿನ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.

 1. ಏನು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಮಾಡಬಾರದು.


  ಎರಡು
  1. ಆಸನಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ದೇಹದ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪಾಲಿಸಿ.
  2. ಅನುಭವದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಸರಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಲಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಸಿರಾಡಲು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
  3. ಹರಿವಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಂತಗಳ ಹರಿವನ್ನು ಮುರಿಯುವುದು ವಿಳಂಬ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
  4. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ.
  5. ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ.

  ಮಾಡಬಾರದು
  1. ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಗಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಹಲವಾರು ಪುನರಾವರ್ತನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಡಿ; ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಆಸನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಚಕ್ರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ.
  3. ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ವಿಚಲಿತರಾಗದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
  4. ತುಂಬಾ ಬಿಗಿಯಾದ ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಜೋಲಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. 5. ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಆರಾಮವಾಗಿ ಉಡುಗೆ ತೊಡಿ.

ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಸುತ್ತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ.

ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 12 ಸುತ್ತು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು (ಒಂದು ಸೆಟ್ ಎರಡು ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ).

ನೀವು ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೊಸಬರಾಗಿದ್ದರೆ, ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಆರಾಮವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ (ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರೆ 108 ವರೆಗೆ!). ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೋಳಿ ದಹನ್, ಹೋಳಿ ದೀಪೋತ್ಸವ

ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಎಂದರೇನು?

ಹೋಳಿ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಉತ್ಸಾಹ, ನಗೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಹಿಂದೂ ತಿಂಗಳ ಫಲ್ಗುನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಈ ಹಬ್ಬವು ವಸಂತಕಾಲದ ಆಗಮನವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿ ದಹನ್ ಹೋಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ. ಈ ದಿನ, ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ ಜನರು ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು; ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾದದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಫಲ್ಗುನಾ ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ತಿಥಿ (ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ರಾತ್ರಿ) ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಹೋಲಿಕಾ ರಾಕ್ಷಸ ಮತ್ತು ರಾಜ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಅನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುವ ಹೋಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಪೈರ್ ಅನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಡಲು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಲು ಜನರು ಬೆಂಕಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಮರುದಿನ ಜನರು ವರ್ಣರಂಜಿತ ರಜಾದಿನವಾದ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಏಕೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲಾ ಭಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹೋಲಿಕಾವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವಳು ಶಕ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಈ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ದಯಪಾಲಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು. ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಮೊದಲು, ಹೋಲಿಕಾಳನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೋಳಿ ದಹನ್, ಹೋಳಿ ದೀಪೋತ್ಸವ
ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಜನರು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಕಥೆ

ಭಗವತ್ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಒಬ್ಬ ರಾಜನಾಗಿದ್ದು, ಅವನ ಆಶಯವನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ಬ್ರಹ್ಮನು ಅವನಿಗೆ ವರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ತಪಸ್ (ತಪಸ್ಸು) ಮಾಡಿದನು.

ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ವರದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಐದು ವಿಶೇಷ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು: ಅವನನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅಸ್ತ್ರದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಉಡಾವಣಾ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು) ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರ (ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯುವ ಆಯುಧಗಳು), ಮತ್ತು ಭೂಮಿ, ಸಮುದ್ರ ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಅವನ ಆಸೆ ಮಂಜೂರಾದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಅವನು ಅಜೇಯನೆಂದು ನಂಬಿದನು, ಅದು ಅವನನ್ನು ಸೊಕ್ಕಿನವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಅವನು ತುಂಬಾ ಅಹಂಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದನು, ಅವನು ತನ್ನ ಇಡೀ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪೂಜಿಸುವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದನು. ಅವನ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದ ಯಾರಾದರೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅವನ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವನನ್ನು ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಅವರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಂಬುತ್ತಿದ್ದರು.

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಕೋಪಗೊಂಡನು, ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು, ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಯಾವಾಗಲೂ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಹೋಲಿಕಾ ಅವರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೋರಿದರು.

ಹೋಲಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಅವಳನ್ನು ಅಗ್ನಿ ನಿರೋಧಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು, ಆದರೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಲಾಯಿತು ಏಕೆಂದರೆ ಅವಳು ಕೇವಲ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ವರವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಹೋಳಿ ದೀಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕಾ
ಹೋಳಿ ದೀಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕಾ

ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣನ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಆತನು ತನ್ನ ಅಚಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ, ಆತನು ಪಾರಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ನಾಲ್ಕನೇ ಅವತಾರ ನರಸಿಂಹ, ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜನಾದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಿದನು.

ಇದರ ಫಲವಾಗಿ, ಹೋಳಿಯು ಹೋಲಿಕಾದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಮತ್ತು ದುಷ್ಟರ ಮೇಲೆ ಉತ್ತಮ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಜನರು ಪ್ರತಿವರ್ಷ 'ಹೋಲಿಕಾವನ್ನು ಬೂದಿಯಾಗಿ ಸುಡುತ್ತಾರೆ' ಎಂಬ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಜನರು ಪುನಃ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಯಾರೂ, ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದರೂ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲಾರರು. ದೇವರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವವರು ಬೂದಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ.

ಹೋಲಿಕಾ ಪೂಜೆ ಏಕೆ?

ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಡೆಮನ್ ಕಿಂಗ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪ್ ಅವರ ಸೋದರ ಸೊಸೆ, ಡೆಮನೆಸ್ ಹೋಲಿಕಾವನ್ನು ಸುಡುವುದನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಜನರು ಹೋಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬೃಹತ್ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿದರು.

ಹೋಳಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹೋಳಿಯ ಹೋಲಿಕಾ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಯಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೋಲಿಕಾಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಅವಳು ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಹೋಲಿಕಾ ದಹಾನನ ಮುಂದೆ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನೊಡನೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಅವರ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ದಂತಕಥೆ.

ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಅವರ ದಂತಕಥೆಯು ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಆಚರಣೆಗಳ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜನಾಗಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ತನ್ನ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಶತ್ರು ಎಂದು ನೋಡಿದನು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರನಾದ ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ವರಹ ಅವತಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು.

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನಂತರ ಯಾವುದೇ ದೇವ, ಮಾನವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ, ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಆಯುಧ ಅಥವಾ ಉತ್ಕ್ಷೇಪಕ ಆಯುಧದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವರವನ್ನು ನೀಡುವಂತೆ ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಮನವೊಲಿಸಿದನು. ಅಥವಾ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ. ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮನು ಈ ವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ರಾಕ್ಷಸ ರಾಜನು ತಾನು ದೇವರು ಎಂದು ನಂಬಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು ಮತ್ತು ಅವನ ಜನರು ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ತುತಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅವನ ಸ್ವಂತ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್, ಲಾರ್ಡ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಧಿಕ್ಕರಿಸಿದನು. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲು ಹಲವಾರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ.

ತನ್ನ ಸೋದರ ಸೊಸೆ, ರಾಕ್ಷಸ ಹೋಲಿಕಾ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೈರಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹಿರನ್ಯಾಕಾಶಿಪು ವಿನಂತಿಸಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸುಟ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೋಲಿಕಾ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದ್ದರು. ಅವಳು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೊತೆ ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಾಗ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಜಪಿಸುತ್ತಲೇ ಇದ್ದನು, ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕಾಳನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಸೇವಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಯಿತು. ಕೆಲವು ದಂತಕಥೆಗಳ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಾನ್ ಹೋಲಿಕಾಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಿದಳು, ಅವಳು ಅದನ್ನು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ. ಈ ಮಹಡಿಯನ್ನು ಹೋಲಿಕಾ ದಹಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮರು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

 ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ನನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಳಸುವ ಪೈರನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಹೋಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಜನರು ಹೋಲಿಕಾ ದಹಾನ್ ಮೇಲೆ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಹಸುವಿನ ಆಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅವರ ಹಸುವಿನ ಪ್ರತಿಮೆಗಳಿವೆ. ನಂತರ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಮೇಲಿನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅವರನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದ ಮನರಂಜನೆಯಂತೆ, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಭಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಜನರು ಸಮಾಗ್ರಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಥವಾ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಇತರ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಪೈರ್‌ಗೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೋಳಿ ದಹನ್ (ಹೋಳಿ ದೀಪೋತ್ಸವ) ದಲ್ಲಿ ಆಚರಣೆಗಳು

ಹೋಲಿಕಾ ದೀಪಕ್, ಅಥವಾ oti ೋಟಿ ಹೋಳಿ, ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಈ ದಿನ, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ನಂತರ, ಜನರು ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ, ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಜಾನಪದವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಸುತ್ತ ವೃತ್ತವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಮತ್ತು ಒಣಹುಲ್ಲಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ.

ಅವರು ರೋಲಿ, ಮುರಿಯದ ಭತ್ತದ ಧಾನ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅಕ್ಷತ್, ಹೂಗಳು, ಕಚ್ಚಾ ಹತ್ತಿ ದಾರ, ಅರಿಶಿನ ಬಿಟ್ಗಳು, ಮುರಿಯದ ಮೂಂಗ್ ದಾಲ್, ಬಟಾಶಾ (ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಗುರ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ), ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೊದಲು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೀಪೋತ್ಸವದ ಸುತ್ತ ಐದು ಬಾರಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನ, ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೋಳಿ ದಹಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು:

 • ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ / ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪ ದಿಯಾವನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಎಳ್ಳಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ದೇಹಕ್ಕೂ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಕೆರೆದು ಹೋಲಿಕಾ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ.
 • ಒಣಗಿದ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಎಳ್ಳು, 5 ಅಥವಾ 11 ಒಣಗಿದ ಹಸುವಿನ ಸಗಣಿ ಕೇಕ್, ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಗೋಧಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಸಹ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಬೆಂಕಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 • ಪರಿಕ್ರಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ಹೋಲಿಕಾಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೋಳಿ ದಹಾನ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು:

ಈ ದಿನವು ಹಲವಾರು ನಂಬಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 • ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ನೀರು ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
 • ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಸಂಜೆ ಅಥವಾ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ದಣಿದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
 • ಈ ದಿನ, ಹಣವನ್ನು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಡಿ.
 • ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ರೈತರಿಗೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದ ಮಹತ್ವ

ಈ ಹಬ್ಬವು ರೈತರಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಹವಾಮಾನ ಪರಿವರ್ತನೆಯಂತೆ ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡುವ ಸಮಯ. ಹೋಳಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ “ವಸಂತ ಸುಗ್ಗಿಯ ಹಬ್ಬ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಹೊಲಗಳನ್ನು ಹೊಸ ಬೆಳೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಳಿ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇದು ಅವರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು, ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಾಗ ಅವರು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.

 ಹೋಲಿಕಾ ಪೈರ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ (ಹೋಳಿ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸುವುದು)

ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಜನರು ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಮೀಪ ಮತ್ತು ಇತರ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಂತಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬವು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಮರ ಮತ್ತು ದಹನಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಪ್ರಹಲಾದ್‌ನನ್ನು ಜ್ವಾಲೆಗೆ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ ಹೋಲಿಕಾಳ ಪ್ರತಿಮೆ ಪೈರಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಬಣ್ಣ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು, ಆಹಾರ, ಪಾರ್ಟಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಕಾಲೋಚಿತ ಆಹಾರಗಳಾದ ಗುಜಿಯಾ, ಮಾಥ್ರಿ, ಮಾಲ್ಪುವಾಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: https://www.hindufaqs.com/holi-dhulheti-the-festival-of-colours/

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಪೂಜೆಗೆ ಯಾವಾಗ ಹಾಜರಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಮೂಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಹಿಂದೂಗಳು ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇವತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ದೇವತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಶಿಲ್ಪಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಪೂಜೆ. ಚಿತ್ರಗಳು (ಮೂರ್ತಿ), ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಅರ್ಪಣೆಗಳಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳಿವೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಬಹುದು

ದೇವಾಲಯಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ - ಹಿಂದೂಗಳು ಕೆಲವು ದೇವಾಲಯದ ಆಚರಣೆಗಳಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು, ಅದು ಅವರು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೂಜೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯಬಹುದು, ಅದರಲ್ಲಿ ದೇವತೆಯ ಪ್ರತಿಮೆ (ಮೂರ್ತಿ) ಅದರ ಒಳಗಿನ ಭಾಗವಿದೆ. ದೇವತೆಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು, ಅವರು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಹೂವುಗಳಂತಹ ಅರ್ಪಣೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪೂಜೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಗುಂಪು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ಪೂಜೆ ಮನೆಗಳಿಂದ - ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅನೇಕ ಹಿಂದೂಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ದೇಗುಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ದ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅವರು ಹಾಕುವ ಸ್ಥಳ ಇದು. ಹಿಂದೂಗಳು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸಲು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಲು, ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವೆಂದರೆ ದೇವಾಲಯ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಪೂಜಿಸುವುದು - ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಿಂದೂಗಳು ಪೂಜಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳು ಬೆಟ್ಟಗಳು ಮತ್ತು ನದಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಹಿಮಾಲಯ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ, ಹಿಮಾವತ್ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಹಿಂದೂಗಳು ಈ ಪರ್ವತಗಳು ದೇವರ ಕೇಂದ್ರವೆಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅನೇಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನೇಕ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ದಯೆಯಿಂದ ಜೀವಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಗೆ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ

ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂಗಳು ಪೂಜೆಗೆ ಹಲವಾರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವು ಸೇರಿವೆ:

 • ಧ್ಯಾನ: ಧ್ಯಾನವು ಶಾಂತವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದ್ದು, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ವಸ್ತು ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ.
 • ಪೂಜೆ: ಇದು ಒಬ್ಬರು ನಂಬುವ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುವ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆ.
 • ಹವಾನ್: ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜನನದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುಡುವ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಅರ್ಪಣೆಗಳು.
 • ದರ್ಶನ: ದೇವತೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಹತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಅಥವಾ ಯೋಗ
 • ಆರ್ಟಿ: ಇದು ದೇವರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವ ಒಂದು ವಿಧಿ, ಇದರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಶಗಳನ್ನು (ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿ, ಭೂಮಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ) ಅರ್ಪಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
 • ಪೂಜೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಜನೆ: ದೇವತೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಹಾಡುವುದು.
 • ಪೂಜೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೀರ್ತನ್- ಇದು ದೇವತೆಗೆ ನಿರೂಪಣೆ ಅಥವಾ ಪಠಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
 • ಜಪ: ಇದು ಪೂಜೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಂತ್ರದ ಧ್ಯಾನ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗಿದೆ.
ಗಣೇಶನ ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಪುರುಷಾರ್ಥನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ
ಗಣೇಶನ ಈ ವಿಗ್ರಹವು ಪುರುಷಾರ್ಥನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ದಂತವು ವಿಗ್ರಹದ ದೇಹದ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ

ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ (ಇತರ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವ ಧರ್ಮಗಳಂತೆ). ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಅವು ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಮತ್ತು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಗ್ಗು, ಹಿಂದೂ ಸಮುದಾಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಬ್ಬದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಈ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೂಗಳು ಕಾಲೋಚಿತವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವ ಕೆಲವು ಹಬ್ಬಗಳು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ. ಆ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ದೀಪಾವಳಿ 1 ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ದೀಪಾವಳಿ 1 ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
 • ದೀಪಾವಳಿ - ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪಾವಳಿ. ಇದು ಭಗವಾನ್ ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಅವರ ಮಹಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಜಯಿಸುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಳಕಿನಿಂದ, ಅದನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಬೆಳಕಿನ ದಿವಾ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಪಟಾಕಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಪುನರ್ಮಿಲನದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಿವೆ.
 • ಹೋಳಿ - ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬವು ಸುಂದರವಾಗಿ ರೋಮಾಂಚಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಣ್ಣ ಉತ್ಸವ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಸಂತಕಾಲ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲದ ಅಂತ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸುಗ್ಗಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜನರು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಿಗೆ, ಅವರು ಇನ್ನೂ ಆಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
 • ನವರಾತ್ರಿ ದಸರಾ - ಈ ಹಬ್ಬವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಜಯಿಸುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ರಾಮನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಗೆದ್ದ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂಬತ್ತು ರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇದು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು for ಟಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತವೆ.
 • ರಾಮ್ ನವಮಿ - ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬುಗ್ಗೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವರಾತಿ ದಸರಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಗಳು ಇದನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜನರು ಇತರ ಹಬ್ಬಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಕುರಿತ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಬಹುದು.
 • ರಥ-ಯಾತ್ರೆ - ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ರಥದ ಮೇಲೆ ಮೆರವಣಿಗೆ. ಭಗವಾನ್ ಜಗನ್ನಾಥರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಜನರು ಈ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬವು ವರ್ಣಮಯವಾಗಿದೆ.
 • ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ - ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಜನ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ಹಬ್ಬವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂಗಳು 48 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಿದ್ರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಿಂದೂ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೂಜ್ಯ ದೇವತೆಯ ಜನ್ಮದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು, ನೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ 15 ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗತಿಗಳು-ಹಿಂದುಫಾಕ್ಸ್

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಒಂದು ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತಿಳಿದಿರುವ ಕಾರಣ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ದೇವರಂತೆ ನಂಬುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಧರ್ಮದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಲು ನಾವು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

1. Ig ಗ್ವೇದವು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ತಿಳಿದಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

Ig ಗ್ವೇದವು ಸಂಸ್ಕೃತ-ಬರೆದ ಪ್ರಾಚೀನ ಪುಸ್ತಕವಾಗಿದೆ. ದಿನಾಂಕ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಕ್ರಿ.ಪೂ 1500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನದು. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಪಠ್ಯವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಈ ಸತ್ಯದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಧರ್ಮವೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. 108 ಅನ್ನು ಪವಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

108 ಮಣಿಗಳ ಸರಮಾಲೆಯಂತೆ, ಮಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಣಿಗಳ ಹೂಮಾಲೆಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ವೈದಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಗಣಿತಜ್ಞರು ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಜೀವನದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ 108 ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪವಿತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿದೆ.

3. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವಾಗಿದೆ.

ರೆಬೆಲ್ by ​​by ರ “ಗಂಗಾ ಆರತಿ- ಮಹಾ ಕುಂಭಮೇಳ 2013” ​​ಸಿಸಿ BY-NC-ND 2.0 ನೊಂದಿಗೆ ಪರವಾನಗಿ ಪಡೆದಿದೆ.

ಆರಾಧಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮವನ್ನು ನಂಬಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲಿಗರಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಧರ್ಮವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

4. ಹಿಂದೂ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ದೇವರುಗಳು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಲೆನ್ಸ್‌ಮ್ಯಾಟರ್ ಬರೆದ “ಕಾಮಖ್ಯಾ, ಗುವಾಹತಿಯ ದಂತಕಥೆ”

ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳಂತೆ ಇದು ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಪಂಚದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ, ಬ್ರಹ್ಮನ ಒಂದು ಭಾಗವು ಜೀವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ಆಕರ್ಷಕ ಸಂಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಕದೇವತಾವಾದಿ.

5. ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತ.

ಬೌದ್ಧ ಜಟಕಮಲೆಯ ಹಸ್ತಪ್ರತಿ ತುಣುಕು, ದಾಡೆರೊಟ್ ಅವರ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆ

ಸಂಸ್ಕೃತವು ಪ್ರಾಚೀನ ಭಾಷೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪವಿತ್ರ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಇತಿಹಾಸವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 3,500 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ.

6. ಸಮಯದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ.

ಸಮಯದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಜಗತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಮಯವು ದೇವರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಜೀವನವನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಶಾಶ್ವತ ಮತ್ತು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಹಬಾಳ್ವೆ.

7. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಏಕ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಪ್ರಪಂಚದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಧರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಜೀಸಸ್, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಮುಹಮ್ಮದ್, ಅಥವಾ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧ ಮುಂತಾದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಸ್ಥಾಪಕರು ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ನಿಖರವಾದ ದಿನಾಂಕವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

8. ಸನಾತನ ಧರ್ಮವು ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು.

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಹೆಸರು ಸಂತಾನ ಧರ್ಮ. ಸಿಂಧೂ ನದಿಯ ಸುತ್ತ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನ್ನು ವಿವರಿಸಲು ಗ್ರೀಕರು ಹಿಂದೂ ಅಥವಾ ಇಂದೂ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು. 13 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪರ್ಯಾಯ ಹೆಸರಾಯಿತು. ಮತ್ತು 19 ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರಹಗಾರರು ಹಿಂದೂಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ನಂತರ ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಸ್ವತಃ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅದು ಹೆಸರನ್ನು ಸಂತಾನ ಧರ್ಮದಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅಂದಿನಿಂದಲೂ ಈ ಹೆಸರಾಗಿತ್ತು.

9. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಆಹಾರವಾಗಿ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ

ಅಹಿಂಸಾ ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿಯೂ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಅರ್ಥ “ನೋಯಿಸಬಾರದು” ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅನೇಕ ಹಿಂದೂಗಳು ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು is ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಹಿಂದೂಗಳು ಹಂದಿಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಗೋಮಾಂಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೂರವಿರುತ್ತಾರೆ.

10. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉತ್ತಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಜೀವನದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕರ್ಮವು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಜೀವನದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳಿದ್ದರೆ, ಮುಂದಿನ ಜೀವನವು ಮೊದಲ ಜೀವನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಇದೆ.

11. ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ, ನಮಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಜೀವನ ಗುರಿಗಳಿವೆ.

ಗುರಿಗಳು; ಧರ್ಮ (ಸದಾಚಾರ), ಕಾಮ (ಸರಿಯಾದ ಆಸೆ), ಅರ್ಥ (ಹಣದ ಸಾಧನ), ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ (ಮೋಕ್ಷ). ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಅಥವಾ ಅವನನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಬಾರದು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮನೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಲೂಪ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುವುದು.

12. ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅನ್ನು "ಓಂ" ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ

ಓಂ, ಓಮ್ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಉಚ್ಚಾರಾಂಶ, ಚಿಹ್ನೆ ಅಥವಾ ಮಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಇದನ್ನು ಮಂತ್ರದ ಮೊದಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ಲಯ, ಅಥವಾ ಬ್ರಹ್ಮನ ಧ್ವನಿ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಬೌದ್ಧಧರ್ಮ, ಜೈನ ಮತ್ತು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಅದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಕೇಳಬಹುದಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧ್ವನಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

13. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಭಾಗವೆಂದರೆ ಯೋಗ.

ಯೋಗದ ಮೂಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೆಂದರೆ “ದೇವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ”, ಆದರೆ ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಯೋಗ ಎಂಬ ಪದವು ತುಂಬಾ ಸಡಿಲವಾಗಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹಿಂದೂ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಪದದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಯೋಗಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಹಠ ಯೋಗವು ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.

14. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಜನರು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳಿಂದ ವಿಮೋಚನೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ.

15. ಕುಂಭಮೇಳ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಭೆ.

ಕುಂಭಮೇಳ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆ ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಲಾಯಿತು ಮತ್ತು 30 ರ ಫೆಬ್ರವರಿ 10 ರಂದು ನಡೆದ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ 2013 ದಶಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು.

 ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ 5 ಬಾರಿ ಯಾದೃಚ್ Fact ಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಿಂದೂಗಳಿವೆ, ಅದು ಹಸುಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಪಂಗಡಗಳಿವೆ, ಪಂಗಡಗಳು ಶೈವ, ಶಾ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ.

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಹಿಂದೂಗಳಿವೆ, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಿಂದೂಗಳು ಭಾರತದಿಂದ ಬಂದವರು. ಆಯುರ್ವೇದವು ಪವಿತ್ರ ವೇದಗಳ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನವಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಗಳ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬಗಳೆಂದರೆ ದೀಪಾವಳಿ, ಗುಡಿಪಾಡವಾ, ವಿಜಯದಶಮಿ, ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ, ನವರಾತ್ರಿ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಒಂದು ಧರ್ಮವಲ್ಲ, ಅದರ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಂತರು ನೀಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಸರಿಸುವ ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಥವಾ ನಿಯಮಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ ಅಥವಾ ಏಕೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಹಿಂದೂ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

      1. ವಿಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪರಾಮಿಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ
ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ

ನಾವು ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಏಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಎಂದಾದರೂ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಆರಾಧಿಸಲು ಆದರೆ ದೇವಾಲಯ ಎಂಬ ಸ್ಥಳ ಏಕೆ ಇದೆ, ನಾವು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ?

ಈ ದೇವಾಲಯವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕಾಂತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ತರಂಗವು ಉತ್ತರ / ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಒತ್ತಡವನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ದೇವಾಲಯದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಗರ್ಭಗೃಹ or ಮೂಲಸ್ಥಾನಂ. ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳು ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. ಈ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯು ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.

      2. ವಿಗ್ರಹದ ಸುತ್ತ ಒಂದು ಪರಾಮಿಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು

ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಧ್ಯಾನವು ಪುರುಷಸ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ
ಭಗವಾನ್ ಶಿವ ಧ್ಯಾನವು ಪುರುಷಸ್ಥವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುತ್ತದೆ

ವಿಗ್ರಹದ ಕೆಳಗೆ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದ ತಾಮ್ರದ ಫಲಕಗಳಿವೆ, ಈ ಫಲಕಗಳು ಭೂಮಿಯ ಕಾಂತೀಯ ಅಲೆಗಳನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಹರಡುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾಂತೀಯ ತರಂಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅದು ಮಾನವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾನವ ದೇಹವು ವೈಸ್ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

      3. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುವುದು

ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ತುಸ್ಲಿಯನ್ನು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಂಡತಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುವುದು ಅಗೌರವದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಚೂಯಿಂಗ್ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಾವನ್ನು ಕೊಳೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಲ್ಲಿನ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪಾದರಸ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣವಿದೆ, ಅದು ಹಲ್ಲಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

     4. ಪಂಚಮೃತದ ಬಳಕೆ

ಪಂಚಮೃತದಲ್ಲಿ 5 ಪದಾರ್ಥಗಳಿವೆ, ಅಂದರೆ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ತುಪ್ಪ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಿ. ಈ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಚರ್ಮದ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್ ನಂತೆ ವರ್ತಿಸಿದಾಗ, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಮೆದುಳಿನ ಚೈತನ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಧಾರಣೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

     5. ಉಪವಾಸ

ಆಯುರ್ವೇದದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪವಾಸ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಾನವನ ದೇಹವು ಪ್ರತಿದಿನ ವಿವಿಧ ಜೀವಾಣು ವಿಷ ಮತ್ತು ಇತರ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಉಪವಾಸ ಅಗತ್ಯ. ಉಪವಾಸವು ಹೊಟ್ಟೆಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ದೇಹ ಸ್ವಚ್ cleaning ಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮೂಲ: ಮಾತನಾಡುವ ಮರ

ಚಿನ್ನದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ-ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

ದೀಪಾವಳಿ ಅಥವಾ ದೀಪಾವಳಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ಹಬ್ಬವಾಗಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಗಳು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಶುಭ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು, ಅದರ ಮಹತ್ವ, ಈ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ದೀಪಾವಳಿ 1 ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ದೀಪಾವಳಿ ದಿಯಾಸ್ ಮತ್ತು ರಂಗೋಲಿ

ಆದ್ದರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯ ಮಹತ್ವವೇನು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

1.ದೇವ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅವತಾರ: ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ತಿಂಗಳ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು (ಅಮವಾಸ್ಯ) ಅವತರಿಸಿದ್ದು, ಸಮುದ್ರದ ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಸಮುದ್ರ-ಮಂಥನ್), ಆದ್ದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೊಂದಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿಯ ಒಡನಾಟ.

2. ಪಾಂಡವರ ಮರಳುವಿಕೆ: ಮಹಾ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ “ಮಹಾಭಾರತ”, ಅದು “ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅಮಾವಾಶ್ಯ ?? ದಾಂಡಗಳ (ಜೂಜಾಟ) ಆಟದಲ್ಲಿ ಕೌರವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸೋತ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ 12 ವರ್ಷಗಳ ಬಹಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ. ಪಾಂಡವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು.

3. ಕೃಷ್ಣ ನರಕಾಸೂರ್‌ನನ್ನು ಕೊಂದನು: ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಿಂದಿನ ದಿನ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ರಾಕ್ಷಸ ನರಕಸೂರ್‌ನನ್ನು ಕೊಂದು 16,000 ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತನ್ನ ಸೆರೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿದನು. ಈ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಆಚರಣೆಯು ದೀಪಾವಳಿ ದಿನವನ್ನು ವಿಜಯೋತ್ಸವವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರೆಯಿತು.

4. ರಾಮನ ವಿಜಯ: “ರಾಮಾಯಣ” ಎಂಬ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮ್, ಮಾ ಸೀತಾ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣರು ರಾವಣನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಲಂಕಾವನ್ನು ಗೆದ್ದ ನಂತರ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಅದು ಕಾರ್ತಿಕ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ನಾಗರಿಕರು ಇಡೀ ನಗರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದರು.

.

6. ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯರ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ: ದೀಪಾವಳಿ ದಿನದಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿಂದೂ ರಾಜನಾದ ವಿಕ್ರಮಾದಿತ್ಯನನ್ನು ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಲಾಯಿತು, ಆದ್ದರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಯಾಯಿತು.

7. ಆರ್ಯ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ: ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸುಧಾರಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮತ್ತು ಆರ್ಯ ಸಮಾಜದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಮಹರ್ಷಿ ದಯಾನಂದರು ತಮ್ಮ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಪಡೆದಾಗ ಅದು ಕಾರ್ತಿಕ್ (ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ) ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನವಾಗಿತ್ತು.

8. ಜೈನರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ: ಆಧುನಿಕ ಜೈನ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪಕರೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಾವೀರ್ ತೀರ್ಥಂಕರ್ ದೀಪಾವಳಿ ದಿನದಂದು ಅವರ ನಿರ್ವಾಣವನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಚಿನ್ನದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ-ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಚಿನ್ನದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ-ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

9. ಸಿಖ್ಖರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ದಿನ: ಮೂರನೆಯ ಸಿಖ್ ಗುರು ಅಮರ್ ದಾಸ್ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಕೆಂಪು-ಅಕ್ಷರ ದಿನವಾಗಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲಾ ಸಿಖ್ಖರು ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಸೇರುತ್ತಾರೆ. 1577 ರಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಅಮೃತಸರದಲ್ಲಿರುವ ಸುವರ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲಾಯಿತು. 1619 ರಲ್ಲಿ, ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಹೆಂಗೀರ್ ಹೊಂದಿದ್ದ ಆರನೇ ಸಿಖ್ ಗುರು ಹರಗೋಬಿಂದ್ ಅವರನ್ನು 52 ರಾಜರೊಂದಿಗೆ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಕೋಟೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

 

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ 12 ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು

 

ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅನೇಕ ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ. ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಂತಹ 12 ಪಾತ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

1) ಜಂಬವಂತ್: ರಾಮನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ ಅವರು ತ್ರೇತ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಮನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ, ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಜಂಭವತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು.
ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಕರಡಿಗಳ ರಾಜ, ಸೇತುವೆಯ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವ ಭಾಗವತವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ರಾಮಾಯಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಗವಾನ್ ರಾಮ್, ಜಂಬವಂತ್ ಅವರ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂತಸಗೊಂಡರು ಮತ್ತು ವರವನ್ನು ಕೇಳುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಜಂಬವನ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಲಾರ್ಡ್ ರಾಮ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧವನ್ನು ಅವರು ಬಯಸಿದರು, ಅದನ್ನು ಅವರ ಮುಂದಿನ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ಅದು ಸಿಮಂತಕ ಮಣಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಜಂಬವನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ, ಮತ್ತು ಜಂಬವನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವರಿಗೆ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧವಿದೆ.

ಜಂಬವಂತ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಜಂಬವಂತ

2) ಮಹರ್ಷಿ ದುರ್ವಾಸ: ರಾಮ ಮತ್ತು ಸೀತಾಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದವರು ಮಹರ್ಷಿ ಅತ್ರಿ ಮತ್ತು ಅನಸೂಯಾ ಅವರ ಮಗ, ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿರುವ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದರು .. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಹಿರಿಯ 3 ಪಾಂಡವರ ತಾಯಿಯಾದ ಕುಂತಿಗೆ ದುರ್ವಾಷ ಮಂತ್ರ ನೀಡಿದರು.

ಮಹರ್ಷಿ ದುರ್ವಾಸ
ಮಹರ್ಷಿ ದುರ್ವಾಸ

 

3) ನರದ್ ಮುನಿ: ಎರಡೂ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಹಾಜರಾದ ish ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು.

ನರದ್ ಮುನಿ
ನರದ್ ಮುನಿ

4) ವಾಯು ದೇವ್: ವಾಯು ಹನುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಭೀಮಾ ಇಬ್ಬರ ತಂದೆ.

ವಾಯು ದೇವ್
ವಾಯು ದೇವ್

5) ವಸಿಷ್ಠನ ಮಗ ಶಕ್ತಿ: ಪರಾಸರ ಎಂಬ ಮಗನಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಪರಾಸರನ ಮಗ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ಬರೆದ ವೇದ ವ್ಯಾಸ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರರ್ಥ ವಸಿಷ್ಠನು ವ್ಯಾಸನ ಮುತ್ತಜ್ಜ. ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಿ ವಸಿಷ್ಠನು ಸತ್ಯವ್ರತ ಮನುವಿನ ಕಾಲದಿಂದ, ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಕಾಲದವರೆಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಶ್ರೀ ರಾಮ ವಸಿಷ್ಠನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ.

6) ಮಾಯಾಸುರ: ಖಂಡೋವ ದಹಾನ ಘಟನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡೋದರಿಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ಅತ್ತೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಖಂಡವಾಸ ಕಾಡಿನ ಸುಡುವಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕುಳಿದವರು ಮಾಯಾಸುರ ಮಾತ್ರ, ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನು ಇದನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಾಗ, ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಾನೆ. ಮಾಯಾಸುರನು ಅರ್ಜುನನ ಬಳಿಗೆ ಧಾವಿಸಿ, ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಈಗ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತು ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದದಂತೆ, ಸ್ವತಃ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಮಾಯಾಸುರನು ಇಡೀ ಮಾಯಾ ಸಭೆಯನ್ನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಮಾಯಾಸುರ
ಮಾಯಾಸುರ

7) ಮಹರ್ಷಿ ಭಾರದ್ವಾಜ: ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆದ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ಮಹರ್ಷಿ ಭಾರದ್ವಾಜನು ದ್ರೋಣನ ತಂದೆ.

ಮಹರ್ಷಿ ಭಾರದ್ವಾಜ
ಮಹರ್ಷಿ ಭಾರದ್ವಾಜ

 

8) ಕುಬೇರ: ರಾವಣನ ಅಣ್ಣನಾದ ಕುಬೇರ ಕೂಡ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕುಬೇರ
ಕುಬೇರ

9) ಪಾರ್ಶುರಾಮ್: ರಾಮ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪರುಶುರಂ ಭೀಷ್ಮ ಮತ್ತು ಕರ್ಣನಿಗೂ ಗುರು. ಪಾರ್ಶುರಾಮ್ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿದ್ದರು, ವಿಷ್ಣು ಧನುಷ್ ಅನ್ನು ಮುರಿಯುವಂತೆ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನಿಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೋಪವನ್ನು ತಣಿಸಿತು. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅವನು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನೊಂದಿಗೆ ದ್ವಂದ್ವಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಅಂಬಾ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿದಾಗ, ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಸೋತನು. ಪರಶುರಾಮ್ನಿಂದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು, ತನ್ನನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಅವನಿಂದ ಶಾಪಗ್ರಸ್ತನಾಗಲು ಕರ್ಣನು ನಂತರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಅವನನ್ನು ವಿಫಲಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ.

ಪಾರ್ಶುರಾಮ್
ಪಾರ್ಶುರಾಮ್

10) ಹನುಮಾನ್: ಹನುಮಾನ್ ಚಿರಂಜಿವಿ (ಶಾಶ್ವತ ಜೀವನದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲ್ಪಟ್ಟ), ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಭೀಮ್‌ನ ಸಹೋದರನಾಗುತ್ತಾನೆ, ಇಬ್ಬರೂ ವಾಯು ಮಗ. ಕಥೆ ಹನುಮಾನ್ ಕದಂಬ ಹೂವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಹಳೆಯ ಕೋತಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭೀಮ್‌ನ ಹೆಮ್ಮೆಯನ್ನು ತಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮಹಾಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ, ಹನುಮಾನ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಜುನ್ ಯಾರು ಬಲಶಾಲಿ ಎಂಬ ಪಂತವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಪಂತವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು, ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಧ್ವಜದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಹನುಮಾನ್
ಹನುಮಾನ್

11) ವಿಭೀಷಣ: ವಿಭೀಷಣನು ಜುವೆಲ್ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳನ್ನು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ರಾಜಸೂಯ ತ್ಯಾಗಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದನೆಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಭೀಷಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಉಲ್ಲೇಖ ಅದು.

ವಿಭೀಷಣ
ವಿಭೀಷಣ

12) ಅಗಸ್ತ್ಯ ರಿಷಿ: ಅಗಸ್ತ್ಯ ರಿಷಿ ರಾವಣನೊಂದಿಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲು ರಾಮನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು. ದ್ರೋಣನಿಗೆ “ಬ್ರಹ್ಮಶೀರ” ಆಯುಧವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವನು ಅಗಸ್ತ್ಯನೆಂದು ಮಹಾಭಾರತ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. (ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಅಶ್ವತಮ ಈ ಆಯುಧವನ್ನು ದ್ರೋಣನಿಂದ ಪಡೆದಿದ್ದರು)

ಅಗಸ್ತ್ಯ ರಿಷಿ
ಅಗಸ್ತ್ಯ ರಿಷಿ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್:
ಮೂಲ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು ಗೂಗಲ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು. ಹಿಂಡು FAQ ಗಳು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

 

 

 

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು- 101 ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು - ಓಮ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ - ಪೂರ್ಣ ಎಚ್‌ಡಿ - ಹಿಂದೂಫಾಕ್ಸ್

ಪ್ರಪಂಚದ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಸಾಂಕೇತಿಕತೆಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಚರಣೆಗಳು, ಪುರಾಣಗಳು, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗದೆ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂ ಚಿಹ್ನೆಯು ಅರ್ಥದ ಪದರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಗ್ರ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ 10 ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಅವುಗಳು ಸುತ್ತುವರಿದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ.

ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 101 ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

1. AUM (OM) - ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಮುಖ, ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಕೇತ.

Aum ಅಥವಾ OM (ॐ) ಅನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಓಮ್, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಕೇತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪವಿತ್ರ ಧ್ವನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
AUM (OM) ಚಿಹ್ನೆಯ ಮೂಲವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು, ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳು. ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಈ ಪಠ್ಯಗಳು ಆಳವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಮಾಂಡೂಕ್ಯ ಉಪನಿಷತ್ತು, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ, ಓಂ ಶಬ್ದದ ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ಅದರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು- 101 ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು - ಓಮ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ - ಪೂರ್ಣ ಎಚ್‌ಡಿ - ಹಿಂದೂಫಾಕ್ಸ್
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು- 101 ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು - ಓಮ್ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ - ಪೂರ್ಣ ಎಚ್‌ಡಿ - ಹಿಂದೂಫಾಕ್ಸ್

AUM (OM) ನ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಸಾಂಕೇತಿಕತೆ:

ಓಂ ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಸಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರು ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ: A, U ಮತ್ತು M.

 1. ಎ (ಅಕಾರ್): "A" ಶಬ್ದವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಎಚ್ಚರದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ.
 2. ಯು (ಉಕಾರ): "U" ಶಬ್ದವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕನಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಕ್ಷಕ.
 3. ಎಂ (ಮಕಾರ): "M" ಶಬ್ದವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಆಳವಾದ ನಿದ್ರೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಸರ್ಜನೆ, ರೂಪಾಂತರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಶಿವ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚಕ.
ಮೂರು ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಓಂ (ಔಮ್) ಪಠಣವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೌನದಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಂಶವಿದೆ. ಈ ಮೌನವು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಶುದ್ಧ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಾಸ್ತವತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಪವಿತ್ರ ಧ್ವನಿ: ಓಂ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸೃಷ್ಟಿಯು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಧ್ವನಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಕಂಪನಗಳೊಂದಿಗೆ ಅನುರಣಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪಾರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಟ್ರಿನಿಟಿ: ಓಂ ಅನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ದೈವಿಕದೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು, ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪಠಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಏಕತೆ: ಓಂ ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಮೂಲಭೂತ ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೊಂದಿಗೆ (ಬ್ರಹ್ಮನ್) ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಯಂ (ಆತ್ಮನ್) ಏಕತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಮತೋಲನದ ಸಂಕೇತ: ಓಂ ಒಳಗಿನ ಮೂರು ಉಚ್ಚಾರಾಂಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರದ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ದೈಹಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಮೋಚನೆ: ಓಂ ಅನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಗೆ (ಮೋಕ್ಷ) ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ, ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

2. ಸ್ವಸ್ತಿಕ - ಮಂಗಳಕರ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಕೇತ:

ಸ್ವಸ್ತಿಕ - ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು - ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ - ಪೂರ್ಣ ಎಚ್‌ಡಿ - ಹಿಂದುಫಾಕ್ಸ್

ಸ್ವಸ್ತಿಕವು ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ದೇವರನ್ನು (ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು) ಅವನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು (ಶಕ್ತಿ) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ನಾಲ್ಕು ದಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ (ಬ್ರಹ್ಮದ ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳು). ಇದು ಪುರುಷಾರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ: ಧರ್ಮ (ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ರಮ), ಅರ್ಥ (ಸಂಪತ್ತು), ಕಾಮ (ಆಸೆ), ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ (ವಿಮೋಚನೆ).

ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಸಿಂಧೂರದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕವನ್ನು ಪ್ರಾಚೀನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಾದ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕ್ರಮ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಸ್ವಸ್ತಿಕವು ಸೃಷ್ಟಿ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಶಾಶ್ವತ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕ್ರಮ, ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವಸ್ತುಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಸ್ತಿಕವನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು, ಪೂಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ (ಪೂಜೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ಆವಾಹನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸ್ವಸ್ತಿಕವು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳು, ಗೋಡೆಗಳು ಮತ್ತು ಛಾವಣಿಗಳಲ್ಲಿ. ದೇವಾಲಯ ಮತ್ತು ಅದರ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುವ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

3. ಕಮಲ (ಪದ್ಮ)- ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಶುದ್ಧತೆ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ

ಕಮಲವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶುದ್ಧತೆ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕಮಲದ ಹೂವು ಕೆಸರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಅರಳುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕಲೆಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅತಿಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ರೂಪಕವಾಗಿದೆ.

ಕಮಲ (ಪದ್ಮ)- ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಶುದ್ಧತೆ, ಜ್ಞಾನೋದಯ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ - ಎಚ್‌ಡಿ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ - ಹಿಂದೂಫಾಕ್ಸ್

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಕಮಲವು ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆ, ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರಳಿದ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆಕೆಯ ದೈವಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಕ್ಷಕನಾದ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಕಮಲದೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಾವಿರ ದಳಗಳ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಒರಗುತ್ತಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅದರ ಪೌರಾಣಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮೀರಿ, ಕಮಲವು ಆಳವಾದ ತಾತ್ವಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣದ ರೂಪಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಮಲವು ನೀರಿನ ಮರ್ಕಿ ಆಳದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿ ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಏರುವಂತೆ, ಅದು ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೋದಯದ ಕಡೆಗೆ ಆತ್ಮದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳ ನಡುವೆ, ಒಬ್ಬರು ಶುದ್ಧತೆ, ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ನೈಜ ಸ್ವರೂಪದ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಮಲವು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ, ಕಮಲವು ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಕಮಲವು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಮಶಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗದಂತೆ ಉಳಿಯುವಂತೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಬಾಹ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಬಯಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು, ಆಂತರಿಕ ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ, ಕಮಲವು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಯೋಗ. ಕಮಲದ ಭಂಗಿಯು (ಪದ್ಮಾಸನ) ಅರಳುತ್ತಿರುವ ಕಮಲವನ್ನು ಹೋಲುವ ಅಡ್ಡ-ಕಾಲಿನ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಾನವಾಗಿದೆ. ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿರತೆ, ಮಾನಸಿಕ ಗಮನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

 

4. ತ್ರಿಶೂಲ್ (त्रिशूल)- ತ್ರಿಶೂಲ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಸಂಕೇತ

ತ್ರಿಶೂಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತ್ರಿಶೂಲ ಅಥವಾ ತ್ರಿಶೂಲವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನೊಂದಿಗೆ. ಇದು ಮೂರು ಮೊನಚಾದ ಈಟಿ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುವ ಮೂರು ಪ್ರಾಂಗ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿಂದುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ತ್ರಿಶೂಲವು ಆಳವಾದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ತ್ರಿಶೂಲ್ - ತ್ರಿಶೂಲ, ಭಗವಾನ್ ಶಿವನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಸಂಕೇತ - ಎಚ್ಡಿ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ -ಹಿಂದೂಫಾಕ್ಸ್

ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಭಗವಾನ್ ಶಿವನು ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ತ್ರಿಶೂಲವು ಅವನ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೃಷ್ಟಿ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಶೂಲದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಂಗ್ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ:

 1. ಸೃಷ್ಟಿ:
  ಮೊದಲ ಪ್ರಾಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀವನದ ಹುಟ್ಟು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭವನ್ನು ತರುವ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ಸಂರಕ್ಷಣೆ:
  ಎರಡನೇ ಪ್ರಾಂಗ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈವತ್ವದ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಿಸುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ.
 3. ವಿನಾಶ:
  ಮೂರನೇ ಪ್ರಾಂಗ್ ವಿನಾಶ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಳೆಯದನ್ನು ಕರಗಿಸುವುದು, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯ ಪರಿವರ್ತಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೋಗಲು ಬಿಡುವುದು, ಲಗತ್ತುಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.

ತ್ರಿಶೂಲವು ಕೇವಲ ಶಿವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಇತರ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಜೀವಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದೇವತೆ ದುರ್ಗಾ, ಶಕ್ತಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ (ದೈವಿಕ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ), ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ದುಷ್ಟರನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಮತ್ತು ನೀತಿವಂತರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ತ್ರಿಶೂಲವನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಅತೀತತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಪ್ರಾಂಗ್‌ಗಳು ಮಾನವ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ಚಾನಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ನಾಡಿಗಳನ್ನು (ಶಕ್ತಿ ಚಾನಲ್‌ಗಳು) ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ: ಇಡಾ, ಪಿಂಗಲಾ ಮತ್ತು ಸುಶುಮ್ನಾ. ಈ ಶಕ್ತಿಯ ಚಾನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸುವುದು ಉನ್ನತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೋದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

5. ಶಂಖ (ಶಂಖ) (ಶಂಖ) - ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈವಿಕ ಲಾಂಛನ

ಶಂಖವನ್ನು ಶಂಖ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆಳವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಇತರ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈವಿಕ ಲಾಂಛನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಂಖವು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆಗಳು, ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಂಖ (ಶಂಖ) - ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈವಿಕ ಲಾಂಛನ - ಎಚ್ಡಿ ವಾಲ್ಪೇಪರ್ - ಹಿಂದೂಫಾಕ್ಸ್

ಶಂಖವು ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಶಂಖವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದ್ರ ಬಸವನಗಳಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನೀರಿನ ಅಂಶದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಶಂಖವನ್ನು ಸಾಗರ ದೇವತೆ ವರುಣನಿಂದ ದೈವಿಕ ಕೊಡುಗೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಶಂಖದ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥಗಳು

ಶಂಖವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಹು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶಂಖವನ್ನು ಊದುವ ಮೂಲಕ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಬ್ದವು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಪನಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ.

ಶಂಖವು "ಓಂ" ಎಂಬ ಆದಿಸ್ವರವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಮೂಲಭೂತ ಕಂಪನ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶಂಖದ ಸುರುಳಿಯಾಕಾರದ ಆಕಾರವು ಜೀವನದ ಆವರ್ತಕ ಸ್ವರೂಪ, ಸೃಷ್ಟಿ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಶಾಶ್ವತ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂ ಸಂಕೇತ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ವಿವಿಧ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ಪೋಷಕನಾದ ವಿಷ್ಣುವು ತನ್ನ ದೈವಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಂಖವು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾದ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನೊಂದಿಗೆ ಸಹ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಪಾಂಚಜನ್ಯ" ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಶಂಖದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಶಂಖವು ಹಲವಾರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಶುದ್ಧತೆ, ಮಂಗಳಕರ ಮತ್ತು ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಂಖದ ಊದುವಿಕೆಯು ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಯುದ್ಧಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರವಾದ ಶಂಖದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗಮನಾರ್ಹವಾದವುಗಳು:

 1. ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತಿ ಶಂಖ:
  ದಕ್ಷಿಣಾವರ್ತಿ ಶಂಖವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅದರ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರದ ಸುರುಳಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಇದು ಸಂಪತ್ತು, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ.
 2. ವಾಮಾವರ್ತಿ ಶಂಖ:
  ವಾಮಾವರ್ತಿ ಶಂಖವು ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣಾಕಾರದ ಸುರುಳಿಯಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ಇದು ಇನ್ನೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
 3. ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖ:
  ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ದೈವಿಕ ಆಯುಧವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಶಂಖವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರವಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಶಬ್ದವು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
 4. ಗಣೇಶ ಶಂಖ:
  ಗಣೇಶ ಶಂಖವು ಆನೆಯ ತಲೆಯ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಭಗವಾನ್ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಶಂಖವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಪ್ಪಿನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿದ ಅಥವಾ ಕೆತ್ತಿದ ಗಣೇಶನ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಂಗಳಕರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗಣೇಶನ ವಿವಿಧ ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

7. ಚಕ್ರ (चक्र) - ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಚಕ್ರವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ 3 ತ್ರಿದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಚಕ್ರವನ್ನು ನೂಲುವ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಥವಾ ಚಕ್ರದಂತೆ ಚೂಪಾದ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅದರ ವಿನಾಶಕಾರಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಸದಾಚಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು ಬಳಸುವ ದೈವಿಕ ಆಯುಧವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಚಕ್ರ - ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ - ಎಚ್‌ಡಿ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ - ಹಿಂದೂಫಾಕ್ಸ್

ಚಕ್ರವು ದೊಡ್ಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕ್ರಮ, ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಕಾಸದ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನದ ಆವರ್ತಕ ಸ್ವರೂಪ, ಸಮಯದ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಶಾಶ್ವತ ಲಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಚಕ್ರವು ಸೃಷ್ಟಿ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಿರಂತರ ಚಕ್ರದ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಿಂದೂ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಚಕ್ರವು ಧರ್ಮದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸದಾಚಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಶಾಶ್ವತ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀವನವನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಕ್ರವು ಒಬ್ಬರ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸದಾಚಾರದ ತತ್ವಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲು ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದುಷ್ಟ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಲು, ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಸದಾಚಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವು ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಪ್ರಬಲ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾನೆ.

ಚಕ್ರವು ಕೇವಲ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ ಆದರೆ ಯಂತ್ರ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಯಂತ್ರವಾಗಿ, ಇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅನ್ವೇಷಕರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಸಾಧನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಚಕ್ರ ಯಂತ್ರವು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಚಕ್ರ ಯಂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಆಂತರಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಕ್ರಮದ ಆಳವಾದ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಚಕ್ರ

ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ, ಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೇವಾಲಯದ ಶಿಖರಗಳ (ಶಿಖರಗಳು) ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂಡಲಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ. ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಕ್ರದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪವಿತ್ರ ಜಾಗವನ್ನು ವ್ಯಾಪಿಸಿರುವ ದೈವಿಕ ಆದೇಶ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ದೃಶ್ಯ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈವಿಕ ತತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಅವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸಮಯಾತೀತ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಭಕ್ತರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.

8. ತಿಲಕ (ಟಿಕ್ಕಾ)- ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಗುರುತು

ತಿಲಕ ಅಥವಾ ಟಿಕ್ಕಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ತಿಲಕವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಗುರುತು. ಇದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಅಥವಾ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಭಕ್ತಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಗೋಚರ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಲಕವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಣ್ಣದ ಪುಡಿಗಳು, ಪೇಸ್ಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಆಕಾರ, ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾನವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ತಿಲಕ್ (ಟಿಕ್ಕಾ)- ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿರುವ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಗುರುತು - ಎಚ್‌ಡಿ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ - ಹಿಂದೂಫಾಕ್ಸ್

ತಿಲಕವನ್ನು ಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹುಬ್ಬುಗಳ ನಡುವಿನ ಜಾಗವನ್ನು "ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ" ಅಥವಾ "ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣೆಯನ್ನು ತಿಲಕದಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಭಾವದೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಜೋಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ತಿಲಕವು ಅದರ ರೂಪ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಾಂಕೇತಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಗುರುತಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಒಬ್ಬರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪಂಥ ಅಥವಾ ದೇವತೆಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿಭಿನ್ನ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ತಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ತಿಲಕ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವೈಷ್ಣವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "U" ಅಥವಾ "Y" ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಲಂಬವಾದ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಅಥವಾ ಅವನ ಅವತಾರಗಳಿಗೆ ಅವರ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಶೈವರು ಚುಕ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಮೂರು ಅಡ್ಡ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಬಹುದು, ಇದು ಶಿವನ ತ್ರಿಗುಣ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ತಿಲಕವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಒಳನೋಟ, ಅಂತಃಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೃತ ಪ್ರಜ್ಞೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೈವಿಕ ಮೂರನೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒಬ್ಬರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ತಿಲಕದ ಅನ್ವಯವು ದೇವತೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ನಿರಂತರ ಜ್ಞಾಪನೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಅದರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಜೊತೆಗೆ, ತಿಲಕವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭಗಳು, ಹಬ್ಬಗಳು ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಿಲಕವು ಪವಿತ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆಯ ಭಾವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ತಿಲಕ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಇದು ಸಮುದಾಯ ಮತ್ತು ಸೇರಿದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ.

ತಿಲಕ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಜಾತಿ, ಲಿಂಗ ಅಥವಾ ವಯೋಮಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಇದು ಅವರ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಿವಿಧ ಹಿನ್ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಾದ್ಯಂತ ಹಿಂದೂಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

9. ಯಂತ್ರ (ಯಂತ್ರಗಳು) (ಯಂತ್ರ) - ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಚಿಹ್ನೆ

ಯಂತ್ರವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ "ಯಾಮ್" ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಥವಾ ನಿಗ್ರಹ, ಮತ್ತು "ಟ್ರಾ" ಎಂದರೆ ಉಪಕರಣ ಅಥವಾ ಸಾಧನ, ಯಂತ್ರವನ್ನು ದೈವತ್ವ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ರೂಪಾಂತರದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ರೇಖಾಚಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಂತ್ರ (ಯಂತ್ರಗಳು) (यंत्र) - ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪವಿತ್ರ ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಚಿಹ್ನೆ - HD ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ - ಹಿಂದೂಫಾಕ್ಸ್

ಯಂತ್ರಗಳು ಜ್ಯಾಮಿತೀಯ ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ, ಅವುಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತ್ರಿಕೋನಗಳು, ವೃತ್ತಗಳು, ಚೌಕಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಲದ ದಳಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಆಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೋಹದ ಫಲಕಗಳು, ಬಟ್ಟೆ, ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗೋಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ನೇರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಂತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ನಿಖರವಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಂತ್ರವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇವತೆ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ದೈವಿಕ ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವು ಸೌಂದರ್ಯ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನೋದಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ದೇವತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಯಂತ್ರವು ಪರಸ್ಪರ ತ್ರಿಕೋನಗಳು, ವೃತ್ತಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಲದ ದಳಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮಾದರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಂತ್ರಗಳ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶವೆಂದರೆ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಯಂತ್ರವನ್ನು ನೋಡುವ ಮತ್ತು ಆಲೋಚಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಭಕ್ತರು ಅದು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ದೇವರ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಂತ್ರದ ಸಂಕೀರ್ಣ ರೇಖಾಗಣಿತವು ದೃಷ್ಟಿಗೋಚರ ಸಹಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅರಿವಿನ ಆಳವಾದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಂತ್ರಗಳು ಅಂತರ್ಗತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಆಂಪ್ಲಿಫೈಯರ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಧನಾತ್ಮಕ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆಗಳು, ಮಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣದ (ಜೀವ ಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ) ದ್ರಾವಣದ ಮೂಲಕ ಯಂತ್ರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಮ್ಮೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ನಂತರ, ಯಂತ್ರವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳೆಂದರೆ:

 1. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಅಭ್ಯಾಸ: ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವವರು ತಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
 2. ಜೋಡಣೆ ಮತ್ತು ಸಮನ್ವಯತೆ: ಯಂತ್ರಗಳು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಒಳಗೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಸಮತೋಲನ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಚಕ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧನವಾಗಿ ಅವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
 3. ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ದೇಶ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್: ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ತುಂಬುವ ಮೂಲಕ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಂತ್ರವು ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ವರ್ಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಶಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಒಂದು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
 4. ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಕ್ಷಾಕವಚ: ಕೆಲವು ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕವಚಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವನ್ನು ರಚಿಸಲು, ಪರಿಸರವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಯಂತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಕಲೆಯಲ್ಲ; ಅವರು ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ-ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಸಾಧನಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವು ಹಿಂದೂ ಆರಾಧನೆ, ಆಚರಣೆಗಳು ಮತ್ತು ದೇವಾಲಯದ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಯಂತ್ರದ ಜ್ಯಾಮಿತಿಯ ನಿಖರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ದೃಶ್ಯ ನಿರೂಪಣೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

10. ಶಿವಲಿಂಗ (ಶಿವಲಿಂಗ) - ಇಡೀ ವಿಶ್ವವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಬವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ

ಶಿವ ಲಿಂಗವು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ, ಇದು ಹಿಂದೂ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಭಗವಾನ್ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದೈವಿಕ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಕ್ತಿ, ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಶಾಶ್ವತ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.

ಶಿವ ಲಿಂಗ್ (शिवलिंग) - ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಬವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ - HD ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ - ಹಿನ್ಫುಫಾಕ್ಸ್
ಶಿವ ಲಿಂಗ್ (शिवलिंग) - ಇಡೀ ವಿಶ್ವವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಬವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ - HD ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ - ಹಿನ್ಫುಫಾಕ್ಸ್

"ಲಿಂಗಮ್ / ಲಿಂಗ" ಎಂಬ ಪದವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದ "ಲಿಂಗ" ದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದರರ್ಥ "ಗುರುತು," "ಚಿಹ್ನೆ" ಅಥವಾ "ಚಿಹ್ನೆ". ಶಿವ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉದ್ದವಾದ ಮೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಫಾಲಸ್ ಅನ್ನು ಹೋಲುವ ದುಂಡಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾದ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ರಚನೆಯಂತೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಕಂಬವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿವಲಿಂಗವು ಆಳವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಶಿವನ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು "ನಿರ್ಗುಣ ಬ್ರಹ್ಮನ್" ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೈವಿಕತೆಯ ಅವ್ಯಕ್ತವಾದ ನಿರಾಕಾರ ಅಂಶವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿವಲಿಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

 1. ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆ:
  ಶಿವ ಲಿಂಗವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಶಕ್ತಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಜನನ, ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಸಾವು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗದ ದುಂಡಗಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಿಲಿಂಡರಾಕಾರದ ತಳವು ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಥವಾ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
 2. ದೈವಿಕ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಕ್ತಿ:
  ಶಿವ ಲಿಂಗವು ದೈವಿಕ ಪುರುಷ ತತ್ವದ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪಾಂತರದಂತಹ ಗುಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆಂತರಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಬಯಸುವ ಭಕ್ತರು ಇದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.
 3. ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಒಕ್ಕೂಟ:
  ಶಿವ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಅವನ ಸಂಗಾತಿಯಾದ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಯ ನಡುವಿನ ಒಕ್ಕೂಟದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ದೈವಿಕ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗವು ಶಿವನ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯೋನಿಯು ಶಕ್ತಿ ಅಂಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
 4. ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ಶಕ್ತಿ:
  ಶಿವ ಲಿಂಗವು ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಜೀವ ಶಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇದು ಶಿವನ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆ, ಸಂತತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಂಶಾವಳಿಯ ಮುಂದುವರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳಿಗಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
 5. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿ:
  ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜಾಗೃತಿಯ ಪವಿತ್ರ ವಸ್ತುವಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವಿಮೋಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಭಕ್ತರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
 6. ಧಾರ್ಮಿಕ ಆರಾಧನೆ:
  ಶಿವಲಿಂಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನೀರು, ಹಾಲು, ಬಿಲ್ವದ ಎಲೆಗಳು, ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರ ಬೂದಿಯನ್ನು (ವಿಭೂತಿ) ಗೌರವ ಮತ್ತು ಆರಾಧನೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅರ್ಪಣೆಗಳು ಮನಸ್ಸು, ದೇಹ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಕೋರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಶಿವ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಫಾಲಿಕ್ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯವು ಭೌತಿಕ ಅಂಶವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರೂಪಾಂತರದ ಆಳವಾದ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿವ ಲಿಂಗವು ಹಿಂದೂ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಗರ್ಭಗೃಹದಲ್ಲಿ (ಗರ್ಭಗೃಹ) ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಲಿಂಗದ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಶಿವನ ದೈವಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು: ಮೂಲ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು.

ಹೋಳಿ ದಹನ್, ಹೋಳಿ ದೀಪೋತ್ಸವ

ಹೋಳಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ, ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ದಿನ, ಹೋಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನಿಂದ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ, ಇದನ್ನು ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಐದನೇ ದಿನವನ್ನು ರಂಗ ಪಂಚಮಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೋಳಿ ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾಮುಡು ಪೈರ್ ಅನ್ನು ಹೋಲಿಕಾ ಎಂಬ ದೆವ್ವವನ್ನು ಸುಡುವ ಮೂಲಕ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿನ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ನನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೋಲಿಕಾಳ ಮರಣವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಳಿಗೆ ಅದರ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಹಳೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಜನರು ಹೋಲಿಕಾ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಮರದ ತುಂಡು ಅಥವಾ ಎರಡು ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೋಳಿ ದಹನ್, ಹೋಳಿ ದೀಪೋತ್ಸವ
ಹೋಳಿ ದಹನ್, ಹೋಳಿ ದೀಪೋತ್ಸವ

ಹೋಲಿಕಾ
ಹೋಲಿಕಾ (होलिका) ಹಿಂದೂ ವೈದಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸನಾಗಿದ್ದು, ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟನು. ಅವಳು ರಾಜ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಸಹೋದರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ.
ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ (ಹೋಲಿಕಾ ಸಾವು) ಕಥೆಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ವಿಜಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಬಣ್ಣಗಳ ಹಬ್ಬವಾದ ಹೋಳಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಹೋಲಿಕಾ ವಾರ್ಷಿಕ ದೀಪೋತ್ಸವದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ.

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮತ್ತು ಪ್ರಲ್ಹಾದ್
ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮತ್ತು ಪ್ರಲ್ಹಾದ್

ಭಗವತ್ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಎಂಬ ರಾಜನಿದ್ದನು, ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಕ್ಷಸರು ಮತ್ತು ಅಸುರರಂತೆ ಅಮರರಾಗಬೇಕೆಂಬ ತೀವ್ರ ಆಸೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಅವರು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ವರವನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ತಪಸ್ (ತಪಸ್ಸು) ಮಾಡಿದರು. ದೇವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಮರತ್ವದ ವರವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಅವನು ತನ್ನ ಕುತಂತ್ರ ಮತ್ತು ಕುತಂತ್ರವನ್ನು ವರವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಬಳಸಿದನು, ಅದು ಅವನನ್ನು ಅಮರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಈ ವರವು ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪುಗೆ ಐದು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡಿತು: ಅವನನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ, ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ, ಹಗಲು ಅಥವಾ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಅಸ್ಟ್ರಾ (ಉಡಾಯಿಸಿದ ಆಯುಧಗಳು) ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ (ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಿಂದ) ಕೊಲ್ಲಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿದೆ), ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಆಶಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ತಾನು ಅಜೇಯನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನು, ಅದು ಅವನನ್ನು ಸೊಕ್ಕಿನವನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಅವನನ್ನು ಮಾತ್ರ ದೇವರಾಗಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು, ಅವನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದ ಯಾರನ್ನೂ ಶಿಕ್ಷಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿದನು. ಅವನ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿದ್ದನು ಮತ್ತು ತಂದೆಯನ್ನು ದೇವರಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಅವರು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ನಂಬಿ ಪೂಜಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದರು.

ಬಾಂಡಿಫೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕಾ
ಬಾಂಡಿಫೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಲ್ಹಾದ್ ಜೊತೆ ಹೋಲಿಕಾ

ಇದರಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ತುಂಬಾ ಕೋಪಗೊಂಡನು ಮತ್ತು ಅವನು ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾಜ ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಹೋಲಿಕಾಳನ್ನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆದನು. ಹೋಲಿಕಾ ವಿಶೇಷ ಗಡಿಯಾರದ ಉಡುಪನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು, ಅದು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಿತು. ಹಿರಣ್ಯಕಶ್ಯಪು ಹುಡುಗನನ್ನು ತನ್ನ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೊತೆ ದೀಪೋತ್ಸವದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡನು. ಆದರೆ, ಬೆಂಕಿ ಘರ್ಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ವಸ್ತ್ರವು ಹೋಲಿಕಾದಿಂದ ಹಾರಿ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ನನ್ನು ಆವರಿಸಿತು. ಹೋಲಿಕಾ ಸುಟ್ಟು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರು, ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದೆ ಹೊರಬಂದರು.

ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷ ಸಹೋದರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದ್ವಾರಪಾಲಕರು ಜಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ, ನಾಲ್ಕು ಕುಮಾರರ ಶಾಪದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜನಿಸಿದರು

ವಿಷ್ಣುವಿನ 3 ನೇ ಅವತಾರದಿಂದ ಹಿರಣ್ಯಕ್ಷನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲಾಯಿತು ವರಾಹ. ಮತ್ತು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ನಂತರ ವಿಷ್ಣುವಿನ 4 ನೇ ಅವತಾರದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ನರಸಿಂಹ.

ಟ್ರೆಡಿಷನ್
ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತ, ನೇಪಾಳ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಳಿ ಪೈರ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಡುವ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ. ಯುವಕರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕದ್ದು ಹೋಲಿಕಾ ಪೈರ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ.

ಹಬ್ಬವು ಅನೇಕ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ; ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಇದು ವಸಂತಕಾಲದ ಆರಂಭವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. 17 ನೇ ಶತಮಾನದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಇದು ಕೃಷಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವ, ಉತ್ತಮ ವಸಂತ ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತಾದ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಹಬ್ಬವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ವಸಂತಕಾಲದ ಹೇರಳವಾದ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಮತ್ತು ಚಳಿಗಾಲಕ್ಕೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳುವ ಸಮಯ ಎಂದು ಹಿಂದೂಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಅನೇಕ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ, ಜೊತೆಗೆ ted ಿದ್ರಗೊಂಡ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ನವೀಕರಿಸಲು, ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ.

ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಲಿಕಾ ಪೈರ್ ತಯಾರಿಸಿ
ಹಬ್ಬದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಜನರು ಉದ್ಯಾನವನಗಳು, ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ದೇವಾಲಯಗಳ ಬಳಿ ಮತ್ತು ಇತರ ತೆರೆದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪೋತ್ಸವಕ್ಕಾಗಿ ಮರ ಮತ್ತು ದಹನಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪೈರಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಹಲಾದ್‌ನನ್ನು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿದ ಹೋಲಿಕಾಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಒಂದು ಪ್ರತಿಮೆ ಇದೆ. ಮನೆಗಳ ಒಳಗೆ, ಜನರು ಬಣ್ಣ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯಗಳು, ಆಹಾರ, ಪಾರ್ಟಿ ಪಾನೀಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಬ್ಬದ ಕಾಲೋಚಿತ ಆಹಾರಗಳಾದ ಗುಜಿಯಾ, ಮಾತ್ರಿ, ಮಾಲ್ಪುವಾಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೋಳಿ ದಹನ್, ಹೋಳಿ ದೀಪೋತ್ಸವ
ದೀಪೋತ್ಸವವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾ ಜನರು ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್
ಹೋಳಿಯ ಮುನ್ನಾದಿನದಂದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಂತರ, ಪೈರಿಕನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಹೋಲಿಕಾ ದಹನ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಆಚರಣೆಯು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಜನರು ಬೆಂಕಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಮರುದಿನ ಜನರು ಬಣ್ಣಗಳ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಬ್ಬವಾದ ಹೋಳಿಯನ್ನು ಆಡುತ್ತಾರೆ.

ಹೋಲಿಕಾ ಸುಡುವ ಕಾರಣ
ಹೋಲಿಕಾವನ್ನು ಸುಡುವುದು ಹೋಳಿ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪೌರಾಣಿಕ ವಿವರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕಾ ಸಾವಿಗೆ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ:

 • ವಿಷ್ಣು ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದರು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಹೋಲಿಕಾ ಸುಟ್ಟುಹೋದರು.
 • ಯಾರಿಗೂ ಹಾನಿ ತರಲು ಅದನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೋಲಿಕಾಗೆ ಬ್ರಹ್ಮನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದನು.
 • ಹೋಲಿಕಾ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಳು ಮತ್ತು ಅವಳು ಧರಿಸಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ಅವಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ಗೆ ಕೊಟ್ಟಳು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಸ್ವತಃ ತಾನೇ ಮರಣಹೊಂದಿದಳು.
 • ಹೋಲಿಕಾ ಅವರು ಬೆಂಕಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಾಲು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವಳನ್ನು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೊತೆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಳು ಶಾಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ಳನ್ನು ತನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದಳು. ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿದಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಹೋಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಹ್ಲಾದ್‌ಗೆ ಶಾಲು ಬೀಸಲು ಗಾಳಿಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಕರೆದು, ದೀಪೋತ್ಸವದ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ಹೋಲಿಕಾಳನ್ನು ಅವಳ ಸಾವಿಗೆ ಸುಟ್ಟುಹಾಕಿದನು

ಮರುದಿನ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಣ್ಣ ಹೋಳಿ ಅಥವಾ ಧುಲ್ಹೆತಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರು ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಸಿಂಪಡಿಸುವ ಪಿಚ್ಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಡುತ್ತಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಲೇಖನ ಹೋಳಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನ…

ಹೋಳಿ ದಹನ್, ಹೋಳಿ ದೀಪೋತ್ಸವ
ಹೋಳಿ ದಹನ್, ಹೋಳಿ ದೀಪೋತ್ಸವ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್:
ಚಿತ್ರಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಮೂಲ ographer ಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಚಿತ್ರ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲೇಖನ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಮಾಲೀಕತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ

ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್

ರಾಮಾಯಣ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ರಾಕ್ಷಸ ಕಪ್ಪು-ಜಾದೂಗಾರ ಮತ್ತು ಡಾರ್ಕ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ಅಹಿರಾವಣನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಪಂಚಮುಖಿ ಅಥವಾ ಐದು ಮುಖದ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದರು.

ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್
ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್

ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ, ರಾಮ ಮತ್ತು ರಾವಣನ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಾವಣನ ಮಗ ಇಂದ್ರಜಿತ್ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ರಾವಣನು ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಅಹಿರಾವಣನನ್ನು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಕರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಪಟಾಲಾದ ರಾಜ (ಅಂಡರ್ವರ್ಲ್ಡ್) ಅಹಿರವಣ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ. ವಿಭೀಷಣ ಹೇಗಾದರೂ ಕಥಾವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಲು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ರಾಮನನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹನುಮನನ್ನು ಕಾವಲು ಕಾಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇರುವ ಕೋಣೆಗೆ ಯಾರನ್ನೂ ಬಿಡಬೇಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅಹಿರಾವನ ಅನೇಕ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಹನುಮಾನ್ ತಡೆಯೊಡ್ಡುತ್ತಾನೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅಹಿರಾವಣ ವಿಭೀಷಣನ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹನುಮಾನ್ ಅವನನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ಅಹಿರಾವನನು ಬೇಗನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ “ಮಲಗುವ ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ” ವನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ.

ಮಕರಧ್ವಾಜ, ಹನುಮನ ಮಗ
ಮಕರಧ್ವಾಜ, ಹನುಮನ ಮಗ

ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ಹನುಮನಿಗೆ ತಿಳಿದಾಗ ಅವನು ವಿಭೀಷಣನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ. ವಿಭೀಷಣ, “ಅಯ್ಯೋ! ಅವರನ್ನು ಅಹಿರಾವನ ಅಪಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಹನುಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಹಿರಾವಣನು ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಚಂಡಿಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ” ಹನುಮಾನ್ ಪಟಾಲಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ಅದರ ಬಾಗಿಲು ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಅವನು ಅರ್ಧ ವನಾರಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸರೀಸೃಪ. ಹನುಮಾನ್ ಅವರು ಯಾರೆಂದು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಜೀವಿ "ನಾನು ಮಕಾರ್ಥ್ವಾಜಾ, ನಿಮ್ಮ ಮಗ!" ಪ್ರವೀಣ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಹನುಮಾನ್ ಯಾವುದೇ ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ಕಾರಣ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಜೀವಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ, “ನೀವು ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲೆ ಹಾರಿದಾಗ, ನಿಮ್ಮ ವೀರ್ಯದ ಒಂದು ಹನಿ (ವೀರಿಯಾ) ಸಾಗರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಲ ಮೊಸಳೆಯ ಬಾಯಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಇದು ನನ್ನ ಜನ್ಮದ ಮೂಲ. ”

ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಹನುಮಾನ್ ಪಟಾಲಾಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಹಿರಾವನ ಮತ್ತು ಮಹಿರಾವಣವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಬಲವಾದ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಐದು ವಿಭಿನ್ನ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಏಕೈಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಹನುಮನನ್ನು ಚಂದ್ರಸೇನನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನ ಪತ್ನಿ ಎಂಬ ಭರವಸೆಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ. ಹನುಮಾನ್ ತನ್ನ ಐದು ತಲೆಯ ರೂಪವನ್ನು (ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್) umes ಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವನು ಬೇಗನೆ 5 ವಿಭಿನ್ನ ಮೇಣದಬತ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಫೋಟಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಹೀಗಾಗಿ ಅಹಿರಾವನ ಮತ್ತು ಮಹಿರಾವಣವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ. ಸಾಹಸದುದ್ದಕ್ಕೂ, ರಾಮ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇಬ್ಬರೂ ರಾಕ್ಷಸರ ಕಾಗುಣಿತದಿಂದ ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಭಜರಂಗಬಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಅಹಿರಾವನವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ
ಭಜರಂಗಬಲಿ ಹನುಮಾನ್ ಅಹಿರಾವನವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾನೆ

ಅವರ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐದು ಮುಖಗಳು

 • ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್  - (ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ)
  ಈ ಮುಖದ ಮಹತ್ವವೆಂದರೆ ಈ ಮುಖವು ಪಾಪದ ಎಲ್ಲಾ ಕಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
 • ನರಸಿಂಹ - (ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ)
  ಈ ಮುಖದ ಮಹತ್ವವೆಂದರೆ ಈ ಮುಖವು ಶತ್ರುಗಳ ಭಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿಜಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನರಸಿಂಹನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಯನ್-ಮ್ಯಾನ್ ಅವತಾರವಾಗಿದ್ದು, ತನ್ನ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನನ್ನು ತನ್ನ ದುಷ್ಟ ತಂದೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆದನು.
 • ಗರುಡ - (ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ)
  ಈ ಮುಖದ ಮಹತ್ವವೆಂದರೆ ಈ ಮುಖವು ದುಷ್ಟ ಮಂತ್ರಗಳು, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಪ್ರಭಾವಗಳು, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಕಾರಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಗರುಡ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಾಹನ, ಈ ಹಕ್ಕಿಗೆ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಈ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ಗ್ರಂಥವಾಗಿದೆ.
 • ವರಾಹ - (ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ)
  ಈ ಮುಖದ ಮಹತ್ವವೆಂದರೆ ಈ ಮುಖವು ಗ್ರಹಗಳ ಕೆಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟು ಬಗೆಯ ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು (ಅಷ್ಟ ಐಶ್ವರ್ಯ) ನೀಡುತ್ತದೆ. ವರಾಹಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಭಗವಾನ್ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ, ಅವನು ಈ ರೂಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಅಗೆದನು.
 • ಹಯಗ್ರೀವ - (ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ)
  ಈ ಮುಖದ ಮಹತ್ವವೆಂದರೆ ಈ ಮುಖವು ಜ್ಞಾನ, ವಿಜಯ, ಉತ್ತಮ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಸಂತತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್
ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್

ಶ್ರೀ ಹನುಮನ ಈ ರೂಪವು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಪಂಚಮುಖ ಆಂಜನೇಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಮುಖಿ ಅಂಜನೇಯ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. (ಅಂಜನೇಯ ಎಂದರೆ “ಅಂಜನಾ ಮಗ” ಎಂದರೆ ಶ್ರೀ ಹನುಮನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು). ಈ ಮುಖಗಳು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಐದು ಮುಖಗಳ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅವರ ಸುತ್ತಲಿನ ಭದ್ರತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ, ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮುಖ ದಿಕ್ಕು / ಉತ್ತುಂಗದ ಐದು ದಿಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಕುಳಿತು ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್
ಕುಳಿತು ಪಂಚಮುಖಿ ಹನುಮಾನ್

ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಐದು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ, ನಮನ್, ಸ್ಮರಣ್, ಕೀರ್ತನಂ, ಯಾಚನಮ್ ಮತ್ತು ಅರ್ಪನಂ. ಐದು ಮುಖಗಳು ಈ ಐದು ರೂಪಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ಹನುಮಾನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನ ನಮನ್, ಸ್ಮರಣ್ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತನಂಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನು (ಅರ್ಪನಂ) ತನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶರಣಾದನು. ಅವಿಭಜಿತ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕೆಂದು ಅವರು (ಯಚನಂ) ಶ್ರೀ ರಾಮನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.

ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಪರಾಶು, ಖಂಡಾ, ಚಕ್ರ, ಧಾಲಂ, ಗಡಾ, ತ್ರಿಶೂಲ, ಕುಂಭ, ಕತಾರ್, ರಕ್ತ ತುಂಬಿದ ತಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ಗಡಾ.

ಅರ್ಧನಾರಿಶ್ವರನಾಗಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ

1. ಶಿವನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅಥವಾ ತ್ರಿಶೂಲವು ಮನುಷ್ಯನ 3 ಲೋಕಗಳ ಏಕತೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ-ಅವನ ಒಳಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ, ಅವನ ಸುತ್ತಲಿನ ತಕ್ಷಣದ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ ಪ್ರಪಂಚ, 3 ರ ನಡುವಿನ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಅವನ ಹಣೆಯ ಮೇಲಿನ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರನು ಅವನಿಗೆ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಹೆಸರನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ , ಚಂದ್ರ ದೇವರಾದ ರುದ್ರ ಮತ್ತು ಸೋಮರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿದಾಗ ವೈದಿಕ ಯುಗದಿಂದ ಹಿಂದಿನದು. ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ತ್ರಿಶೂಲ್ 3 ಗುಣಸ್-ಸತ್ವ, ರಾಜಸ್ ಮತ್ತು ತಮಾವನ್ನು ಸಹ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಡಮಾರು ಅಥವಾ ಡ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ಪವಿತ್ರ ಧ್ವನಿ OM ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿವನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅಥವಾ ತ್ರಿಶೂಲ
ಶಿವನ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಅಥವಾ ತ್ರಿಶೂಲ

2. ಭಗೀರಥನು ತನ್ನ ಪೂರ್ವಜರ ಚಿತಾಭಸ್ಮವನ್ನು ಹರಿಯುವ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುವ ಗಂಗಾವನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಪಡೆಯುವಂತೆ ಶಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಗಂಗಾ ಭೂಮಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವಳು ಇನ್ನೂ ತಮಾಷೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಳು. ಅವಳು ಕೆಳಗಿಳಿದು ಶಿವನನ್ನು ಅವನ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಗುಡಿಸುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಅವಳು ಭಾವಿಸಿದಳು. ಅವಳ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಶಿವ, ಬೀಳುವ ಗಂಗಾಳನ್ನು ಅವನ ಬೀಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದನು. ಭಗೀರಥನ ಮನವಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಶಿವನು ಗಂಗಾಳನ್ನು ತನ್ನ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಹರಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದನು. ಗಂಗಾಧರ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದ್ದು ಶಿವನಿಂದ ಗಂಗಾ ತಲೆಗೆ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು.

ಶಿವ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ
ಶಿವ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ

3. ಶಿವನನ್ನು ನಟರಾಜ, ನೃತ್ಯ ಭಗವಂತ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಎರಡು ರೂಪಗಳಿವೆ, ತಾಂಡವ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ವಿನಾಶವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಉಗ್ರ ಅಂಶ, ಮತ್ತು ಮೃದುವಾದ ಲಸ್ಯ. ಶಿವನ ಕಾಲುಗಳ ಕೆಳಗೆ ರಾಕ್ಷಸನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಅಪಸ್ಮರ ಎಂಬುದು ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.

ನಟರಾಜನಾಗಿ ಶಿವ
ನಟರಾಜನಾಗಿ ಶಿವ

4. ಶಿವ ಮತ್ತು ಅವನ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಅರ್ಧ ಪುರುಷ, ಅರ್ಧ ಸ್ತ್ರೀ ಐಕಾನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಸಂಶ್ಲೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ಶಕ್ತಿ (ಪುರುಷ) ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಶಕ್ತಿ (ಪ್ರಕೃತಿ) ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಹೆಂಡತಿ ಗಂಡನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು, ಮತ್ತು ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸಲು ಸಹ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿವ-ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿವಾಹದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಅದು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

ಅರ್ಧನಾರಿಶ್ವರನಾಗಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ
ಅರ್ಧನಾರಿಶ್ವರನಾಗಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ

5. ಪ್ರೀತಿಯ ಹಿಂದೂ ದೇವರಾದ ಕಾಮದೇವ, ಕ್ಯುಪಿಡ್‌ನ ಬಟ್ಟೆಯಿದ್ದರೂ ಸಮಾನವಾದವನು ಶಿವನಿಂದ ಬೂದಿಗೆ ಸುಟ್ಟುಹೋದನು. ಇದು ಯಾವಾಗ ದೇವಗಳು ತಾರಕಸೂರ್ ವಿರುದ್ಧ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವನನ್ನು ಶಿವನ ಮಗನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಆದರೆ ಶಿವನು ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಿರತನಾಗಿದ್ದನು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರೂ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರು ಕಾಮದೇವನನ್ನು ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಶಿವನನ್ನು ಚುಚ್ಚುವಂತೆ ಕೇಳಿದರು. ಶಿವ ಕೋಪದಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡ ಹೊರತು ಅವನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ತಾಂಡವನನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಶಿವನು ಕೋಪದಿಂದ ಮಾಡಲು ತಿಳಿದಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಅವನ ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯುವುದು. ಅವನು ತನ್ನ ಮೂರನೆಯ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾಮದೇವನಿಗೆ ಇದು ನಿಖರವಾಗಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

6. ಶಿವನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ರಾವಣನೂ ಒಬ್ಬ. ಒಮ್ಮೆ ಅವರು ಹಿಮಾಲಯದಲ್ಲಿ ಶಿವನ ವಾಸಸ್ಥಾನವಾದ ಕೈಲಾಸ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ ನಿಖರವಾದ ಕಾರಣ ನನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೇಗಾದರೂ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶಿವನು ಕೈಲಾಸನ ಕೆಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡನು. ತನ್ನನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ರಾವಣನು ಶಿವನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಸ್ತುತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದನು. ವೀಣಾ ಮಾಡಲು ಅವನು ತನ್ನ ತಲೆಯೊಂದನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮಾಡಲು ತನ್ನ ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜುಗಳನ್ನು ವಾದ್ಯದ ದಾರವಾಗಿ ಬಳಸಿದನು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿವನು ರಾವಣನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅವನನ್ನು ಪರ್ವತದ ಕೆಳಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದನು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಶಿವನು ರಾವಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಟ್ಟನು ಮತ್ತು ಅವನು ತನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಭಕ್ತನಾದನು.

ಶಿವ ಮತ್ತು ರಾವಣ
ಶಿವ ಮತ್ತು ರಾವಣ

7. ತ್ರಿಪುರ ಎಂಬ 3 ಹಾರುವ ನಗರಗಳನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ತನ್ನ ರಥವನ್ನು ಓಡಿಸಿ ವಿಷ್ಣು ಸಿಡಿತಲೆಗೆ ಮುಂದೂಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ತ್ರಿಪುರಂತಕ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತ್ರಿಪುರಂತಕನಾಗಿ ಶಿವ
ತ್ರಿಪುರಂತಕನಾಗಿ ಶಿವ

8. ಶಿವ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದಾರವಾದಿ ದೇವರು. ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಅಥವಾ ನಿಷೇಧ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸೆಟ್ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭಕ್ತರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿನಂತಲ್ಲದೆ, ಶಿವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುಲಭ.

ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಉಲುಪಿ | ಹಿಂಡು FAQ ಗಳು

ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಉಲುಪಿಯ ಕಥೆ
ದೇಶಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾಗ, (ಅವರು ಯಾವುದೇ ಸಹೋದರನ ಕೋಣೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ನಿಯಮವನ್ನು (ದ್ರೌಪಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಹೋದರರು) ಯಾರಿಂದಲೂ, ದೇವರ್ಶಿ ನಾರಾದ್ ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು) 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುರಿದಂತೆ, ಅವರು ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳನ್ನು ಗಂಗಾ ಘಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಗಂಗಾ ಘಾಟ್, ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತಲೂ ಆಳವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು, (ದೇವರ ಮಗನಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು ಆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು), ನಾಗ ಕನ್ಯಾ ಉಲುಪಿ (ಗಂಗಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಇವಳು ಅವಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಳು ತಂದೆಯ (ಆದಿ-ಶೇಷಾ) ರಾಜಮಹಲ್.) ಪ್ರತಿದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ (ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಮ).

ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಉಲುಪಿ | ಹಿಂಡು FAQ ಗಳು
ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಉಲುಪಿ

ಒಂದು ಉತ್ತಮ ದಿನ, ಅವಳು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ನೀರಿನೊಳಗೆ, ತನ್ನ ಖಾಸಗಿ ಕೋಣೆಗೆ ಎಳೆದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದಳು, ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ, “ನೀವು ನಿರಾಕರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ನಾನು ಈ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಮಾಡಿ ”, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಳು“ ನಿಮ್ಮ ಭರವಸೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವು ದ್ರೌಪತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಲ್ಲ ”ಎಂದು ವಾದಿಸುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಅಂತಹ ವಾದಗಳಿಂದ ಅವಳು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಾಳೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅವನು ಕೂಡ ಆಕರ್ಷಿತನಾಗಿದ್ದನು, ಆದರೆ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಧುರ್ಮವನ್ನು ಬಾಗಿಸುವುದು, ಸ್ವಂತ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ, ಉಲುಪಿ ಮಾತಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ, ಅವನು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇರಲು ಒಪ್ಪುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕಾಮವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾನೆ (ಅವನದೇ ಆದದ್ದು).

ನಂತರ ಅರ್ಜುನನ ಇತರ ಪತ್ನಿಯರಾದ ದುಃಖಿತ ಚಿತ್ರಾಂಗಡಕ್ಕೆ ಅವಳು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಿದಳು. ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಂಗಡನ ಮಗ ಬಾಬ್ರುವಹಾನನ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದಳು. ಬಾಬ್ರುವಹಾನನಿಂದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಂತಗೊಳಿಸಲು ಅವಳು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ಭೀಷ್ಮನ ಸಹೋದರರಾದ ವಾಸುಸನು ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಶಾಪ ನೀಡಿದಾಗ ಅವಳು ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಶಾಪದಿಂದ ಉದ್ಧರಿಸಿದಳು.

ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಾಂಗದ ಕಥೆ
ಉಲುಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ತಂಗಿದ ನಂತರ, ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಇರವಾನ್ ಜನಿಸಿದನು, ನಂತರ 8 ನೇ ದಿನ ಅಲಂಬುಷಾ ಎ-ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ಮಹಾಭಾರತದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಾಯುತ್ತಾನೆ, ಅರ್ಜುನನು ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಮಣಿಪುರವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಾನೆ.

ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಂಗಡ
ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಂಗಡ

ಅವನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅವನು ಮಣಿಪುರದ ರಾಜ, ಚಿತ್ರಬಹಾನನ ಮಗಳಾದ ಚಿತ್ರಾಂಗಾಧನನ್ನು ನೋಡಿದನು ಮತ್ತು ಅವಳು ಬೇಟೆಯಾಡುವಾಗ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಅವಳಿಗೆ ಬಿದ್ದನು (ಇಲ್ಲಿ, ಇದು ನೇರ ಕಾಮ, ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ), ಮತ್ತು ನೇರವಾಗಿ ಕೈಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಅವಳ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮೂಲ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ತಂದೆಯು ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದರು ಎಂಬ ಷರತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. (ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಹೊಂದುವುದು ಒಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿತ್ತು, ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ, ಚಿತ್ರಾಂಗದ ರಾಜನ ಏಕೈಕ ಮಗು). ಇದರಿಂದ ಅವನು / ಅವಳು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಜುನನು ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದನು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಗ ಬ್ರಾಹುಭುವನ ಜನನದ ನಂತರ ಅವನು ಮಣಿಪುರವನ್ನು ತೊರೆದು ತನ್ನ ವನವಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದನು.

ಆಸ್