ಜೆನೆರಿಕ್ ಆಯ್ಕೆದಾರರು
ನಿಖರವಾದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹುಡುಕಿ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು
ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖನ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪರಿಚಯ

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ವೇದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮತ್ತು ಪದೇ ಪದೇ ಭಾಷಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಮುಂಬರುವ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಿದ್ದೇವೆ

ಮತ್ತಷ್ಟು ಓದು "

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ದೇವಿಯು ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ವತಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ತಾಯಿಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ… ಇದರ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಿರೋದದಲ್ಲಿರುವ ರಾಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. 

ಸಂಸ್ಕೃತ:

_पुष्प_जाल_विलसन्नीलालकां ಡಾ
तां्तां _दलेक्षणां _मल_प्रध्वंसिनीं .्. .
_नूपुर_हार_दाम_सुभगां _पुरी_नायिकां
षीं्षीं _कुम्भ_सन्निभ_कुचां दे्दे _प्रियाम् .XNUMX.


ಅನುವಾದ:

ಕಲ್ಪ-ಅನೋಕಹಾ_ಪುಸ್ಪಾ_ಜಲಾ_ವಿಲಾಸನ್-ನೀಲಾ-[ಎ]ಲಕಾಮ್ ಮಾಟ್ರ್ಕಾಮ್
ಕಾಂತಂ ಕಾನ್.ಜಾ_ಡೇಲ್[a-Ii]kssannaam Kali_Mala_Pradhvamsiniim Kalikam |
ಕಾನ್.ಸಿಐ_ನುಪುರಾ_ಹರಾ_ಡಾಮಾ_ಸುಭಾಗಮ್ ಕಾನ್.ಸಿಐ_ಪುರಿ_ನಾಯಿಕಾಮ್
ಕಾಮಾಕ್ಸಿಮ್ ಕರಿ_ಕುಂಭ_ಸನಿಭಾ_ಕುಕಾಮ್ ವಂದೆ ಮಹೇಶಾ_ಪ್ರಯಂ || 1 ||

ಮೂಲ: Pinterest

ಅರ್ಥ:

1.1: (ದೇವಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಯಾರು ಹಾಗೆ ಹೂಗಳು ಅದರ ಮರ-ಪೂರೈಸುವ ಮರ (ಕಲ್ಪತರು) ಶೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ, ಜೊತೆ ಡಾರ್ಕ್ಕೂದಲಿನ ಬೀಗಗಳು, ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕುಳಿತಿವೆ ತಾಯಿಯ,
1.2: ಯಾರು ಸುಂದರ ಜೊತೆ ಐಸ್ ಹಾಗೆ ಲೋಟಸ್ ದಳಗಳು, ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ದೇವಿ ಕಾಳಿಕಾಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಅದರ ಪಾಪಗಳು of ಕಾಳಿ-ಯುಗ,
1.3: ಯಾರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕವಚಗಳುankletsಹೂಮಾಲೆ, ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ಸ್, ಮತ್ತು ತರುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವತೆ of ಕಾಂಚಿ ಪುರಿ,
1.4: ಯಾರದು ಬೋಸೊಮ್ ಹಾಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಣೆ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ; ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟಾಲ್ ದೇವಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪ್ರಿಯ of ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

_भासुरां _कोशातकी_सन्निभां
_लोचनां _भूषोज्ज्वलाम् .
_श्रीपति_वासवादि_मुनिभिः _द्वयां
षीं्षीं _राज_मन्द_गमनां दे्दे _प्रियाम् .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಕಾಶಾ-ಆಭಾಮ್-ಶುಕಾ_ಭಾಸುರಾಮ್ ಪ್ರವಿಲಾಸತ್_ಶೋಷಕಕಿ_ಸನ್ನೀಭಂ
ಕ್ಯಾಂಡ್ರಾ-ಅರ್ಕಾ-ಅನಲಾ_ಲೋಕಾನಮ್ ಸುರುಸಿರಾ-ಅಲಂಗ್ಕಾರ_ಭುಸ್ಸೊ[aU]ಜ್ಜ್ವಲಂ |
ಬ್ರಹ್ಮ_ಶ್ರೀಪತಿ_ವಾಸವ-[ಎ]ಆದಿ_ಮುನಿಭಿಃ ಸಂಸೇವಿತ-ಅಂಗ್ಘ್ರಿ_ದ್ವಯಮ್
ಕಾಮಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಜಾ_ರಾಜಾ_ಮಂದ_ಗಮನಂ ವಂದೆ ಮಹೇಶಾ_ಪ್ರಯಂ || 2 ||

ಅರ್ಥ:

2.1: (ದೇವಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಯಾರು ಹಸಿರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಗಿಳಿ ಇದು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬಣ್ಣದ ಅದರ ಕಾಶಾ ಹುಲ್ಲು, ಅವಳು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ನೈಟ್,
2.2: ಯಾರ ಮೂರು ಐಸ್ ಇವೆ ಸನ್ಚಂದ್ರನ ಮತ್ತೆ ಫೈರ್; ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆ ವಿಕಿರಣ ಆಭರಣಗಳು is ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾಶಕ,
2.3: ಯಾರ ಪವಿತ್ರ ಜೋಡಿ of ಅಡಿ is ಸೇವೆ by ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರೇಟ್ ಋಷಿ,
2.4: ಯಾರದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ is ಜೆಂಟಲ್ ಹಾಗೆ ಕಿಂಗ್ of ಆನೆಗಳು; ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟಾಲ್ ದೇವಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪ್ರಿಯ of ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಹತ್ತು ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ: भुवनेश्वरी) ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಮತ್ತು ದೇವಿ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾದ ಒಂದು ಅಂಶ

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ
गकुचां्गकुचां ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
मेरमुखीं्मेरमुखीं कुशपाशां्कुशपाशां_
भीतिकरां रभजे्रभजे .्. .XNUMX.


ಉದಯದ್-ದಿನಾ-ಡ್ಯುತಿಮ್-ಇಂದು-ಕಿರಿಟ್ಟಾಮ್
ತುಂಗಾ-ಕುಕಾಮ್ ನಯನ-ತ್ರಯಾ-ಯುಕ್ತಾಮ್ |
ಸ್ಮೆರಾ-ಮುಖಿಮ್ ವರದಾ-ಅಂಕುಶಾ-ಪಾಶಮ್_
ಅಭಿತಿ-ಕರಮ್ ಪ್ರಭಾಜೆ ಭುವನೇಶಿಮ್ || 1 ||

ಮೂಲ: Pinterest

ಅರ್ಥ:
1.1: (ದೇವಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಯಾರು ವೈಭವ ಅದರ ರೈಸಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯ ದಿನ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರನ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌನ್ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಆಭರಣ.
1.2: ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ತನಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು (ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ),
1.3: ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖ ಮತ್ತು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ವರ ಮುದ್ರಾ (ಬೂನ್-ಗಿವಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಚರ್), ಒಂದು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಕುಶಾ (ಒಂದು ಹುಕ್) ಮತ್ತು ಎ ಪಾಶಾ (ಒಂದು ನೂಸ್),…
1.4 … ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಅಭಯ ಮುದ್ರಾ (ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ನ ಗೆಸ್ಚರ್) ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಗೆ ದೇವಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ रिनयनां्रिनयनां ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
ಡಾ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ॥
ಸರ್ವಜ್ಞ रतीं्रतीं वतीं्वतीं .
यां्यां ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ .XNUMX.

ಸಿಂಧುರಾ-ಅರುನ್ನಾ-ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿ-ನಾಯನಂ ಮಾನ್ನಿಕ್ಯ-ಮೌಲಿ-ಸ್ಫುರಾತ್ |
ತಾರಾ-ನಾಯಕಾ-ಶೇಖರಾಮ್ ಸ್ಮಿತಾ-ಮುಖಿಮ್-ಆಪಿನಾ-ವಕ್ಸೊರುಹಾಮ್ ||
ಪನ್ನೀಭ್ಯಾಮ್-ಅಲಿ-ಪುರ್ನ್ನಾ-ರತ್ನ-ಕಸ್ಸಾಕಮ್ ಸ್ಯಾಮ್-ವಿಭ್ರತೀಮ್ ಶಾಶ್ವತಿಮ್ |
ಸೌಮ್ಯಾಮ್ ರತ್ನ-ಘಟ್ಟಸ್ಥಾ-ಮಧ್ಯ-ಕಾರನ್ನಂ ದಯಾಯೆತ್-ಪರಮ್-ಅಂಬಿಕಾಮ್ || 2 ||

ಅರ್ಥ:

2.1: (ದೇವಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರ ಸುಂದರ ರೂಪ ಹೊಂದಿದೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಳಪು ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯ; ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಯಾರ ಹೆಡ್ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಆಭರಣದೊಂದಿಗೆ ಜೆಮ್ಸ್,
2.2: ಯಾರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ of ಸ್ಟಾರ್ (ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ) ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್, ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಬೋಸಮ್,
2.3: ಯಾರು ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ a ರತ್ನ ತುಂಬಿದ ಕಪ್ ದೈವದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಮದ್ಯ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಶಾಶ್ವತ,
2.4: ಯಾರು ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕ, ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಪಿಚರ್ ತುಂಬಿದ ಆಭರಣಗಳು; ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂಬಿಕಾ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ತಾಯಿ).

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಶಕಂಬರಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ: भरी्भरी) ಎಂಬುದು ಶಿವನ ಪತ್ನಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಅವತಾರ. ಅವಳು ದೈವಿಕ ತಾಯಿ, ಇದನ್ನು "ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಧಾರಕ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ ಡಾ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ .्तितम्तितम .
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ  .XNUMX.
षी्षी ಡಾ ಡಾ ಡಾ ಡಾ ಡಾ ಡಾ .
कारणं्कारणं ಡಾ ಡಾ थकं्थकं म्म ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಜನಮೇಜಯ ಉವಾಕಾ
ವಿಸಿತ್ರಮ್-ಇಡಮ್-ಆಧ್ಯಾಯನಂ ಹರಿಷ್ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಕೀರ್ತಿಟಮ್ |
ಶತಾಕ್ಸಿ-ಪಾಡಾ-ಭಕ್ತಸ್ಯ ರಾಜಜಾರ್ಸೆ-ಧಾರ್ಮಿಕಸ್ಯ ಸಿ || 1 ||
ಶತಾಕ್ಸಿ ಸಾ ಕುಟೊ ಜಾಟಾ ದೇವಿ ಭಗವತಿ ಶಿವಾ |
ತತ್-ಕರರಣಂ ವಡ ಮುನೆ ಸಾರ್ಥಕಂ ಜನ್ಮ ಮಿ ಕುರು || 2 ||

ಮೂಲ: Pinterest

ಅರ್ಥ:

ಜನ್ಮಜಯ ಹೇಳಿದರು:
1.1: ಅದ್ಭುತ ವು  ಸ್ಟೋರಿ of ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ...
1.2: … ಯಾರು ಎ ಭಕ್ತರು ಕಮಲದ ಅಡಿ of ದೇವಿ ಸಾತಾಕ್ಷಿಹಾಗೂ a ಧರ್ಮ (ನೀತಿವಂತ) ರಾಜರ್ಷಿ (ಒಬ್ಬ ರಿಷಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರಾಜ),
2.1: ಅವಳು ಏಕೆ, ದಿ ದೇವಿ ಭಾಗವತಿ ಶಿವ (ಶುಭ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಪತ್ನಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸತಕ್ಷಿ (ಅಕ್ಷರಶಃ ನೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಂದರ್ಥ)? …
2.2: ... ಹೇಳಿ ನನಗೆ ದಿ ಕಾರಣ, ಒ ಮುನಿ, ಮತ್ತು ಮಾಡಲು my ಜನನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ (ಈ ಕಥೆಯ ದೈವಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ).

ಸಂಸ್ಕೃತ:

को ಡಾ या्या ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ यति्यति धधीः्धधीः .
ಡಾ पदेश्वमेधस्य ಸರ್ವಜ್ಞ .XNUMX.
यास्यास ಡಾ
ಡಾ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ .्. .
यं्यं ನಂ ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ यते्यते .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಕೋ ಹಾಯ್ ದೇವ್ಯಾ ಗುನ್ನನ್.-ಕ್ರನ್ನವಮ್ಸ್-ಟ್ರಿಪ್ಟಿಮ್ ಯಸ್ಯತಿ ಶುದ್ಧಧಿಹ್ |
ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಯಾಡ್-[ಎ]shvamedhasya Phalam-Akssayyam-Ashnute || 3 ||
ವ್ಯಾಸ ಉವಾಕಾ
ಶ್ರ್ನು ರಾಜನ್-ಪ್ರವಕ್ಸ್ಯಾಮಿ ಶತಾಕ್ಸಿ-ಸಂಭವಂ ಶುಭಮ್ |
ತವಾ-ಅವಶ್ಯಂ ನಾ ಮಿ ಕಿಮ್ಸಿಡ್-ದೇವಿ-ಭಕ್ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾತ್ಯ || 4 ||

ಅರ್ಥ:

3.1: ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕೇಳುವ ಗೆ ಗ್ಲೋರಿ ಅದರ ದೇವಿ, ಒಮ್ಮೆ ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಆಗಲು ಶುದ್ಧ?
(ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ)
3.2: ಪ್ರತಿ ಹಂತ ಕಥೆಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು of ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ.
ವ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದರು:
4.1: O ಕಿಂಗ್ಕೇಳು ಗೆ ಶುಭ ಕಥೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದು, ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಹೆಸರಿನ ಶತಾಕ್ಷಿ,
4.2: ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಿರಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ; ಇದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ ಎ ದೇವಿ ಭಕ್ತ (ಭಕ್ತ) ನಿಮ್ಮಂತೆ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಅವತಾರ, ಆಕೆಯ ಪತ್ನಿ ಶಿವ

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಪ್ರಜ್ಞೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ
षीं्षीं प्रणतोस्मि ततमहं्ततमहं .्यवारांनिधिम्यवारांनिधिम .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಉದಯದ್-ಭಾನು-ಸಹಸ್ರಾ-ಕೊಟ್ಟಿ-ಸದರ್ಶಾಮ್ ಕೀಯುರಾ-ಹಾರೊ[aU]ಜ್ಜ್ವಲಂ
ವಿಂಬೊ[aO]sstthiim Smita-Danta-Pangkti-Ruciiraam Piita-Ambara-Alangkrtaam ​​|
ವಿಸ್ನು-ಬ್ರಹ್ಮ-ಸುರೇಂದ್ರ-ಸೆವಿತ-ಪದಂ ತತ್ವ-ಸ್ವರೂಪಾಮ್ ಶಿವಂ
ಮಿನಾಕ್ಸಿಮ್ ಪ್ರನ್ನಾಟೊ-[ಎ]smi Santatam-Aham Kaarunnya-Vaaraam-Nidhim || 1 ||

ಅರ್ಥ:

1.1: (ದೇವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರು ಹೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಯನ್ ಏರುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಡಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಮಾಲೆ,
1.2: ಯಾರು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲಿಪ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಂಬ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಾಲುಗಳು of ಟೀತ್; WHO ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಳದಿ ಉಡುಪುಗಳು,
1.3: ಯಾರ ಕಮಲ ಅಡಿ is ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ by ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೆ ರಾಜ of ಸೂರಸ್ (ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ದೇವ); ಯಾರು ಶುಭ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಾರ ಅದರ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದ,
1.4: ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಗೆ ದೇವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಸಾಗರ of ಸಹಾನುಭೂತಿ.

 

ಮೂಲ: Pinterest

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞನಕ್ಷಯ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ .
षीं्षीं प्रणतोस्मि ततमहं्ततमहं .्यवारांनिधिम्यवारांनिधिम .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಮುಕ್ತಾ-ಹಾರಾ-ಲಸತ್-ಕಿರಿಟ್ಟಾ-ರುಸಿರಾಮ್ ಪುರ್ನ್ನೆ[aI]ಂದು-ವಕ್ತ್ರ-ಪ್ರಭಾಮ್
ಶಿನ್.ಜಾನ್-ನುಪುರಾ-ಕಿಂಗ್ಕಿನ್ನಿ-ಮನ್ನಿ-ಧರಮ್ ಪದ್ಮ-ಪ್ರಭಾ-ಭಾಸುರಾಮ್ |
ಸರ್ವ-ಅಭಿಸ್ಥಾ-ಫಲಾ-ಪ್ರದಮ್ ಗಿರಿ-ಸುತಮ್ ವನ್ನಿ-ರಾಮಾ-ಸೆವಿತಾಮ್ |
ಮಿನಾಕ್ಸಿಮ್ ಪ್ರನ್ನಾಟೊ-[ಎ]smi Santatam-Aham Kaarunnya-Vaaraam-Nidhim || 2 ||

ಅರ್ಥ:

2.1: (ದೇವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರ ಕಿರೀಟ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊಳೆಯುವ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ of ಮುತ್ತುಗಳು, ಮತ್ತು ಯಾರ ಫೇಸ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ವೈಭವದಿಂದ of ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ,
2.2: ಯಾರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಂಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಘಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೆಮ್ಸ್, ಮತ್ತು ಯಾರು ವಿಕಿರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ದಿ ವೈಭವದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಲೋಟಸ್,
2.3: ಯಾರು ಎಲ್ಲಾ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ಅವಳ ಭಕ್ತರ), ಯಾರು ಮಗಳು ಅದರ ಮೌಂಟೇನ್, ಮತ್ತು ಯಾರು ಜೊತೆಗೂಡಿ by ವಾನಿ (ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ) ಮತ್ತು ರಾಮಾ (ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ),
2.4: ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಗೆ ದೇವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಸಾಗರ of ಸಹಾನುಭೂತಿ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಪ್ರಜ್ಞೆ
ಸರ್ವಜ್ಞನಕ್ಷಯ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ .
षीं्षीं प्रणतोस्मि ततमहं्ततमहं .्यवारांनिधिम्यवारांनिधिम .XNUMX.


ಅನುವಾದ:

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮ್ ಶಿವ-ವಾಮಾ-ಭಾಗ-ನಿಲಯಂ ಹ್ರೀಂಗ್ಕಾರ-ಮಂತ್ರ[aU]ಜ್ಜ್ವಲಂ
ಶ್ರೀಕ್ರಾ-ಅಂಕಿತಾ-ಬಿಂದು-ಮಧ್ಯ-ವಾಸತಿಮ್ ಶ್ರೀಮಾತ್-ಸಭಾ-ನಾಯಿಕಾಮ್ |
ಶ್ರೀಮಾತ್-ಸ್ಸನ್ಮುಖಾ-ವಿಘ್ನರಾಜ-ಜನಾನಿಮ್ ಶ್ರೀಮಾಜ್-ಜಗನ್-ಮೋಹಿನಿಮ್ |
ಮಿನಾಕ್ಸಿಮ್ ಪ್ರನ್ನಾಟೊ-[ಎ]smi Santatam-Aham Kaarunnya-Vaaraam-Nidhim || 3 ||

ಅರ್ಥ:

3.1: (ದೇವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರು ಸಾಕಾರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಎಡ ಅರ್ಧ of ಶಿವ; ಯಾರ ರೂಪ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೃಮಕರ ಮಂತ್ರ,
3.2: ಯಾರು ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ of ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಹಾಗೆ ಬಿಂದು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಪೂಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆ ಅದರ ಸಭೆ of ದೇವಗಳು,
3.3: ಯಾರು ಪೂಜ್ಯ ತಾಯಿ of ಷಣ್ಮುಖ (ಕಾರ್ತಿಕೇಯ) ಮತ್ತು ವಿಘ್ನರಾಜ (ಗಣೇಶ), ಮತ್ತು ಯಾರು ಮಹಾನ್ ಮೋಡಿಮಾಡುವವನು ಅದರ ವಿಶ್ವ,
3.4: ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಗೆ ದೇವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಸಾಗರ of ಸಹಾನುಭೂತಿ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 10 ಮಹಾವಿದ್ಯಾಗಳು

10 ಮಹಾವಿದ್ಯಾಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ದೇವತೆಗಳು, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ದೈವತ್ವದ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ದೇವತೆಗಳಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೌಮ್ಯರಿಗೆ.

ಮಹಾವಿದ್ಯಾಸ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಮಹ ಎಂದರೆ 'ಶ್ರೇಷ್ಠ' ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾ ಅರ್ಥ, 'ಬಹಿರಂಗ, ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ

ಮಹಾವಿದ್ಯಾಗಳು (ಮಹಾನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಗಳು) ಅಥವಾ ದಶಾ-ಮಹಾವಿದ್ಯಾಗಳು ದೈವಿಕ ತಾಯಿ ದುರ್ಗಾ ಅಥವಾ ಕಾಳಿ ಸ್ವತಃ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯ ಹತ್ತು ಅಂಶಗಳ ಒಂದು ಗುಂಪು. 10 ಮಹಾವಿದ್ಯಾಗಳು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ದೇವತೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ದೈವತ್ವದ ವರ್ಣಪಟಲವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ, ಒಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ದೇವತೆಗಳಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೌಮ್ಯರಿಗೆ.

ಶಕ್ತಿಗಳು ನಂಬುತ್ತಾರೆ, “ಒಂದು ಸತ್ಯವು ಹತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ; ದೈವಿಕ ತಾಯಿಯನ್ನು ಹತ್ತು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೆಂದು ಆರಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ”ದಾಸ-ಮಹಾವಿದ್ಯಾ (“ ಹತ್ತು-ಮಹಾವಿದ್ಯಾಗಳು ”). ಮಹಾವಿದ್ಯಗಳನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ:

ಕಾಳಿ:

ಕಾಳಿ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ
ಕಾಳಿ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ

ಬ್ರಹ್ಮನ ಅಂತಿಮ ರೂಪ, “ಸಮಯದ ಭಕ್ಷಕ” (ಕಾಳಿಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ದೇವತೆ)
ಕಾಳಿ ಎಂಬುದು ಸಬಲೀಕರಣ, ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ. ಅವಳು ದುರ್ಗಾ (ಪಾರ್ವತಿ) ದೇವತೆಯ ಉಗ್ರ ಅಂಶ. ಕಾಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಕೋಲಾದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದರರ್ಥ ಕಪ್ಪು, ಸಮಯ, ಸಾವು, ಸಾವಿನ ಅಧಿಪತಿ

ತಾರೆ: ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್

ತಾರಾ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್
ತಾರಾ ದಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್

ದೇವತೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಕ, ಅಥವಾ ಯಾರು ಉಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ನೀಡುವ ಅಂತಿಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾರು ನೀಡುತ್ತಾರೆ (ಇದನ್ನು ನೀಲ್ ಸರಸ್ವತಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ).
ತಾರಾ ಅರ್ಥ “ನಕ್ಷತ್ರ”. ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಸುಂದರವಾದ ಆದರೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ-ದಹಿಸುವ ವಸ್ತುವಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆಯಾದ್ದರಿಂದ, ತಾರಾವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಅರಿಯಲಾಗದ ಹಸಿವು ಎಂದು ಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ (ಶೋಡಶಿ):

ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ
ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ

"ಮೂರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ" (ಶ್ರೀಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ದೇವತೆ) ಅಥವಾ ಮೂರು ನಗರಗಳ ಸುಂದರ ದೇವತೆ ಯಾರು; “ತಾಂತ್ರಿಕ ಪಾರ್ವತಿ” ಅಥವಾ “ಮೋಕ್ಷ ಮುಕ್ತ”.
ಶೋಡಶಿಯಂತೆ, ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿಯನ್ನು ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗಿ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಹದಿನಾರು ರೀತಿಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಶೋಡಶಿ ಹದಿನಾರು ಉಚ್ಚಾರ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಹದಿನೈದು ಉಚ್ಚಾರಾಂಶ (ಪಂಚದಕ್ಷಕ್ಷರಿ) ಮಂತ್ರ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಬೀಜದ ಉಚ್ಚಾರಾಂಶವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಭುವನೇಶ್ವರಿ: ದೇವತೆ ಯಾರ ದೇಹವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಗಿದೆ

ಭುವನೇಶ್ವರಿ
ಭುವನೇಶ್ವರಿ

ವಿಶ್ವ ತಾಯಿಯಾಗಿ ದೇವತೆ, ಅಥವಾ ಯಾರ ದೇಹವು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವಾಗಿದೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಾಣಿ. ಭುವನೇಶ್ವರಿ ಎಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ರಾಣಿ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಗಾರ. ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳ ರಾಣಿಯಾಗಿ ದೈವಿಕ ತಾಯಿ. ಎಲ್ಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅವಳ ದೇಹ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಅವಳ ಅನಂತ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಆಭರಣಗಳಾಗಿವೆ. ಅವಳು ತನ್ನದೇ ಆದ ಸ್ವ-ಸ್ವಭಾವದ ಹೂಬಿಡುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಯ್ಯುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ಸುಂದರಿ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಮಹಿಳೆ ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳು ತನ್ನ ಆಸೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ. ನವಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಅವಳನ್ನು ಏನನ್ನೂ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಭೈರವಿ: ಉಗ್ರ ದೇವತೆ

ಭೈರವಿ ಉಗ್ರ ದೇವತೆ
ಭೈರವಿ ಉಗ್ರ ದೇವತೆ

ಅವಳನ್ನು ಶುಭಮ್ಕರಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟವರಿಗೆ ಭಯಂಕರ. ಅವಳು ಪುಸ್ತಕ, ಜಪಮಾಲೆ ಹಿಡಿದು ಭಯವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಮತ್ತು ವರ-ನೀಡುವ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳನ್ನು ಬಾಲಾ ಅಥವಾ ತ್ರಿಪುರಭೈರವಿ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭೈರವಿ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಾಗ, ಅವಳ ಭಯಾನಕ ನೋಟವು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ದುರ್ಬಲ ಮತ್ತು ದುರ್ಬಲವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಕ್ಷಸರು ಅವಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಭಯಭೀತರಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಭೈರವಿಯನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶುಂಭಾ ಮತ್ತು ನಿಶುಂಭನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಡಿ ಎಂದು ಕಾಣಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಅವಳು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಮುಂಡಾ ದ ಅಸುರರ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ರಕ್ತವನ್ನು ಕೊಂದು ಕುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯು ಅವಳನ್ನು ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವ ವರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ.
ಚಿನ್ನಮಸ್ತ: ಸ್ವಯಂ ಶಿರಚ್ itated ೇದ ದೇವತೆ.

ಚಿನ್ನಮಾಸ್ತ ಸ್ವಯಂ ಶಿರಚ್ itated ೇದ ದೇವತೆ.
ಚಿನ್ನಮಾಸ್ತ ಸ್ವಯಂ ಶಿರಚ್ itated ೇದ ದೇವತೆ.

ಚಿನ್ನಮಾಸ್ತಾಳನ್ನು ಅವಳ ಭಯಂಕರ ಪ್ರತಿಮಾಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಯಂ-ಶಿರಚ್ itated ೇದಿತ ದೇವಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆಯನ್ನು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಮಿಟಾರ್ ಅನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ರಕ್ತಸ್ರಾವದ ಕುತ್ತಿಗೆಯಿಂದ ಮೂರು ಜೆಟ್‌ಗಳ ರಕ್ತ ಚಿಮ್ಮುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಕತ್ತರಿಸಿದ ತಲೆ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಪರಿಚಾರಕರಿಂದ ಕುಡಿಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನಮಾಸ್ತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಪ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ದಂಪತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನಮಾಸ್ತವು ಸ್ವಯಂ ತ್ಯಾಗದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಂಡಲಿನಿಯ ಜಾಗೃತಿ - ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಅವಳನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಬಯಕೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಲೈಂಗಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಕಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಳು ದೇವಿಯ ಎರಡೂ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತಾಳೆ: ಜೀವ ನೀಡುವವನು ಮತ್ತು ಜೀವ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವನು. ಅವಳ ದಂತಕಥೆಗಳು ಅವಳ ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತವೆ - ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಾಯಿಯ ಅಂಶ, ಅವಳ ಲೈಂಗಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಳ ಸ್ವಯಂ-ವಿನಾಶಕಾರಿ ಕೋಪ.
ಧುಮಾವತಿ: ವಿಧವೆ ದೇವತೆ, ಅಥವಾ ಸಾವಿನ ದೇವತೆ.

ಧುಮಾವತಿ ವಿಧವೆ ದೇವತೆ
ಧುಮಾವತಿ ವಿಧವೆ ದೇವತೆ

ಅವಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹಳೆಯ, ಕೊಳಕು ವಿಧವೆ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಗೆ ಮತ್ತು ಚತುರ್ಮಾಸ್ ಅವಧಿಯಂತಹ ಅಸಹ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೀಯವಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ದೇವಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕುದುರೆಯಿಲ್ಲದ ರಥದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಾಗೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶವಾಗಾರದಲ್ಲಿ.
ಧುಮಾವತಿ ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ವಿಸರ್ಜನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (ಪ್ರಲಯ) ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಇದು ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ವಿಸರ್ಜನೆಯ ನಂತರ ಇರುವ “ಶೂನ್ಯ” ಆಗಿದೆ. ಅವಳನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೋಮಲ ಹೃದಯದ ಮತ್ತು ವರಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧುಮಾವತಿಯನ್ನು ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಅಂತಿಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಭ್ರಾಂತಿಯ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಮೀರಿದೆ, ಶುಭ ಮತ್ತು ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿದೆ. ಅವಳ ಕೊಳಕು ರೂಪವು ಭಕ್ತನಿಗೆ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮೀರಿ ನೋಡಲು, ಒಳಮುಖವಾಗಿ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಆಂತರಿಕ ಸತ್ಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಕಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಧುಮಾವತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗಳು (ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳು) ನೀಡುವವರು, ಎಲ್ಲಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವವರು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ (ಮೋಕ್ಷ) ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುವವರು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಾಗಲಮುಖಿ: ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ತಳ್ಳುವ ದೇವತೆ

ಬಾಗಲಮುಖಿ
ಬಾಗಲಮುಖಿ

ಬಾಗಲಮುಖಿ ದೇವಿ ಭಕ್ತರ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನು (ಅಥವಾ ಭಕ್ತನ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು) ತನ್ನ ಕುಡ್ಗೆಲ್ನಿಂದ ಒಡೆಯುತ್ತಾನೆ.
ಮಾತಂಗಿ: - ಲಲಿತ ಪ್ರಧಾನಿ (ಶ್ರೀಕುಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ)

ಮಾತಂಗಿ
ಮಾತಂಗಿ

ಅವಳನ್ನು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ದೇವತೆಯಾದ ಸರಸ್ವತಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ರೂಪವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರಸ್ವತಿಯಂತೆ ಮಾತಂಗಿ ಭಾಷಣ, ಸಂಗೀತ, ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲೌಕಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಲು, ಜನರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆಯಲು, ಕಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಳ ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಮಲತ್ಮಿಕಾ: ಕಮಲ ದೇವತೆ; “ತಾಂತ್ರಿಕ ಲಕ್ಷ್ಮಿ”

ಕಮಲತ್ಮಿಕಾ
ಕಮಲತ್ಮಿಕಾ

ಕಮಲತ್ಮಿಕಾಗೆ ಚಿನ್ನದ ಮೈಬಣ್ಣವಿದೆ. ಅವಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ದೊಡ್ಡ ಆನೆಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ, ಅವರು ಅಮೃತದ (ಮಕರಂದ) ಕಲಾಶಗಳನ್ನು (ಮಕರಂದ) ಅವಳ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಿವೆ. ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ, ಅವಳು ಎರಡು ಕಮಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ ಮತ್ತು ಅವಳ ಇತರ ಎರಡು ಕೈಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅಭಯಮುದ್ರದಲ್ಲಿ (ಆಶ್ವಾಸನೆ ನೀಡುವ ಸೂಚಕ) ಮತ್ತು ವರಮುದ್ರದಲ್ಲಿ (ವರಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸೂಚಕ) ಇವೆ. ಅವಳನ್ನು ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಪದ್ಮಾಸಾನದಲ್ಲಿ (ಕಮಲದ ಭಂಗಿ) ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ, [1] ಶುದ್ಧತೆಯ ಸಂಕೇತ.
ಕಮಲಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅರ್ಥ “ಕಮಲದ ಅವಳು” ಮತ್ತು ಇದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ: ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು, ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್:
ಚಿತ್ರವು ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹಿಂಡು FAQ ಗಳು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ತ್ರಿದೇವಿ - ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಮೂರು ಸರ್ವೋತ್ತಮ ದೇವತೆ

ತ್ರಿದೇವಿ (त्रिदेवी) ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿದ್ದು, ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಯ (ಗ್ರೇಟ್ ಟ್ರಿನಿಟಿ) ಮೂರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಇವು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳ ರೂಪಗಳಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ: ಸರಸ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾ. ಅವು ಆದಿ ಪರಶಕ್ತಿ, ಶಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮತ್ತು ದೈವಿಕ ತಾಯಿಯ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು.

ಸರಸ್ವತಿ:

ಸರಸ್ವತಿ ಹಿಂದೂ ಜ್ಞಾನದ ದೇವತೆ
ಸರಸ್ವತಿ ಹಿಂದೂ ಜ್ಞಾನದ ದೇವತೆ

ಸರಸ್ವತಿ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳ ದೇವತೆ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನೆರವೇರಿಕೆ (ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮನ ಪತ್ನಿ). ಅವಳು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಮಿಕ್ ಜ್ಞಾನ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ:

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆ, ವಸ್ತು ನೆರವೇರಿಕೆ (ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ಸಂರಕ್ಷಕ). ಹೇಗಾದರೂ, ಅವಳು ಚಿನ್ನ, ಜಾನುವಾರು ಮುಂತಾದ ಕೇವಲ ಭೌತಿಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಸಮೃದ್ಧಿ, ವೈಭವ, ಭವ್ಯತೆ, ಸಂತೋಷ, ಉದಾತ್ತತೆ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.

ಪಾರ್ವತಿ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾ:

ದುರ್ಗಾ
ದುರ್ಗಾ

ಪಾರ್ವತಿ / ಮಹಾಕಳಿ (ಅಥವಾ ಅವಳ ರಾಕ್ಷಸ-ಹೋರಾಟದ ಅಂಶ ದುರ್ಗದಲ್ಲಿ) ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನೆರವೇರಿಕೆ (ಶಿವನ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಅಥವಾ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫಾರ್ಮರ್). ಅವಳು ದೈವತ್ವದ ಪರಿವರ್ತನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು, ಏಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕರಗಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್:
ಚಿತ್ರವು ನಿಜವಾದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಹಿಂಡು FAQ ಗಳು ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳು

ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ 10 ಪ್ರಧಾನ ದೇವತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿ (ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮವಿಲ್ಲ)

ಲಕ್ಷ್ಮಿ:
ಲಕ್ಷ್ಮಿ (लक्ष्मी) ಸಂಪತ್ತು, ಪ್ರೀತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ (ವಸ್ತು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಎರಡೂ), ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಾಕಾರತೆಯ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ. ಅವಳು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿ.

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ

ಸರಸ್ವತಿ:
ಸರಸ್ವತಿ (सरस्वती) ಜ್ಞಾನ, ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ, ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ. ಅವಳು ಸರಸ್ವತಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಒಂದು ಭಾಗ. ಈ ಮೂರು ರೂಪಗಳು ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಶಿವನ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ರಚಿಸಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ

ಸರಸ್ವತಿ ಹಿಂದೂ ಜ್ಞಾನದ ದೇವತೆ
ಸರಸ್ವತಿ ಹಿಂದೂ ಜ್ಞಾನದ ದೇವತೆ

ದುರ್ಗಾ:
ದುರ್ಗಾ (दुर्गा), ಅಂದರೆ “ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗದ” ಅಥವಾ “ಅಜೇಯ”, ಇದು ದೇವಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಅವತಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಪ್ಯಾಂಥಿಯೋನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿ ದೇವಿಯ ಮುಖ್ಯ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ದುರ್ಗಾ
ದುರ್ಗಾ

ಪಾರ್ವತಿ:
ಪಾರ್ವತಿ (पार्वती) ಪ್ರೀತಿ, ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ. ಅವಳು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ ಶಕ್ತಿಯ ಸೌಮ್ಯ ಮತ್ತು ಪೋಷಣೆಯ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಮಾತೃ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರೀತಿ, ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ.
ಪಾರ್ವತಿ ಪ್ರೀತಿ, ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ.

ಕಾಳಿ:
ಕಾಳಿಯನ್ನು ಕಾಲಿಕಾ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಸಬಲೀಕರಣ, ಶಕ್ತಿ. ಅವಳು ದುರ್ಗಾ (ಪಾರ್ವತಿ) ದೇವತೆಯ ಉಗ್ರ ಅಂಶ.

ಕಾಳಿ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ
ಕಾಳಿ ಸಬಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ

ಸೀತಾ:
ಸೀತಾ (सीता) ಹಿಂದೂ ದೇವರು ರಾಮನ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಅವತಾರ, ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪತ್ನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸ್ಪೌಸಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ ಸದ್ಗುಣಗಳ ಒಂದು ಪ್ಯಾರಾಗಾನ್ ಎಂದು ಅವಳು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಸೀತಾ ತನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಆತ್ಮತ್ಯಾಗ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ಸೀತಾ ತನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಆತ್ಮತ್ಯಾಗ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.
ಸೀತಾ ತನ್ನ ಸಮರ್ಪಣೆ, ಆತ್ಮತ್ಯಾಗ, ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧತೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ.

ರಾಧಾ:
ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ಅರ್ಥವಾದ ರಾಧಾ ವೃಂದಾವನದ ಗೋಪಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು, ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದ ಕೇಂದ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ರಾಧಾ
ರಾಧಾ

ರತಿ:
ರತಿ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಷಯಲೋಲುಪತೆಯ ಬಯಕೆ, ಕಾಮ, ಭಾವೋದ್ರೇಕ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಆನಂದ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರಜಾಪತಿ ದಕ್ಷಿಣದ ಮಗಳು ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲ್ಪಡುವ ರತಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರತಿರೂಪ, ಮುಖ್ಯ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವರು ಕಾಮ (ಕಾಮದೇವ) ದ ಸಹಾಯಕ.

ರತಿ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಷಯಲೋಲುಪತೆಯ ಬಯಕೆ, ಕಾಮ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಆನಂದ.
ರತಿ ಎಂಬುದು ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಷಯಲೋಲುಪತೆಯ ಬಯಕೆ, ಕಾಮ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ಆನಂದ.

ಗಂಗಾ:
ಗಂಗಾ ನದಿಯನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಗಂಗಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ದೇವತೆ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪಾಪಗಳ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬುವ ಹಿಂದೂಗಳು ಇದನ್ನು ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಗಂಗಾ ದೇವತೆ
ಗಂಗಾ ದೇವತೆ

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ:
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪೋಷಣೆಯ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ. ಅನ್ನಾ ಎಂದರೆ “ಆಹಾರ” ಅಥವಾ “ಧಾನ್ಯಗಳು”. ಪೂರ್ಣ ಎಂದರೆ “ಪೂರ್ಣ ಎಲ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ”. ಅವಳು ಶಿವನ ಪತ್ನಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಅವತಾರ (ರೂಪ).

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪೋಷಣೆಯ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ.
ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪೋಷಣೆಯ ಹಿಂದೂ ದೇವತೆ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್:
ಇಮೇಜ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು Google ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ, ನಿಜವಾದ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ.
(ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು ಈ ಯಾವುದೇ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ e ಣಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ)

ಪಾರ್ವತಿ