ಜೆನೆರಿಕ್ ಆಯ್ಕೆದಾರರು
ನಿಖರವಾದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಮಾತ್ರ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಹುಡುಕಿ
ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರದ ಆಯ್ಕೆಗಾರರು
ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ
ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ

ಜನಪ್ರಿಯ ಲೇಖನ

ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಪುರಿ

ಸಂಸ್ಕೃತ:

.्.दी्दी तट विपिनसङ्गीततरलो
ಮುದಭಿರೀನಾರೀವದನ ಕಮಲಾಸ್ವಾದಮಧುಪಃ ॥ .
ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತೆ
नाथः्नाथः वामी्वामी ಡಾ ಡಾಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಕಡಹಿತ್ ಕಲಿಂಡಿ ತಟ್ಟಾ ವಿಪಿನಾ ಸಂಗಿತಾ ತಾರಾಲೋ
ಮುಡಾ ಅಭಿರಿ ನಾರಿವಾಡನ ಕಮಲಸ್ವಾಡ ಮಧುಪ |
ರಾಮ ಶಂಭು ಬ್ರಹ್ಮಮಾರಪತಿ ಗಣೇಶಾರ್ಚಿತ ಪಡೋ
ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ ಪಾಠಗಾಮಿ ಭವತು ಮಿ || 1 ||

ಅರ್ಥ:

1.1 ನಾನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ ಪರಿಸರ ವೃಂದಾವನದ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು of ಕಾಳಿಂದಿ ನದಿ (ಯಮುನಾ) ಜೊತೆ ಸಂಗೀತ (ಅವನ ಕೊಳಲಿನ); ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹರಿಯುತ್ತದೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ (ಯಮುನಾ ನದಿಯ ನೀಲಿ ನೀರಿನಂತೆ ಬೀಸುತ್ತಿರುವಂತೆ),
1.2: (ಅಲ್ಲಿ) ಒಂದು ಹಾಗೆ ಕಪ್ಪು ಬೀ ಯಾರು ಆನಂದಿಸುತ್ತದೆ ಹೂಬಿಡುವ ಕಮಲಗಳು (ರೂಪದಲ್ಲಿ) ಹೂಬಿಡುವ ಮುಖಗಳು ( ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಆನಂದದೊಂದಿಗೆ) ಕೌಹೆರ್ಡ್ ಮಹಿಳೆಯರು,
1.3: ಯಾರ ಕಮಲ ಅಡಿ ಯಾವಾಗಲು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ by ರಾಮಾ (ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ), ಶಂಭು (ಶಿವ), ಬ್ರಹ್ಮಲಾರ್ಡ್ ಅದರ ದೇವಗಳು (ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ದೇವ) ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ,
1.4: ಅದು ಇರಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ಆಗು ಸೆಂಟರ್ ನನ್ನ ವಿಷನ್ (ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ) (ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ ).

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ ये्ये ಡಾ ಡಾ छं्छं ಡಾ
ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ षं्षं  .्. .
ಯಾವಾಗಲೂ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟತೆ
नाथः्नाथः वामी्वामी ಡಾ ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಮೂಲ: Pinterest

ಅನುವಾದ:

ಭುಜೆ ಸೇವ್ ವೆನ್ನಮ್ ಶಿರಾಜಿ ಶಿಖಿ_ಪಿಚಮ್ ಕಟ್ಟಿತಟ್ಟೆ
ಡುಕುಲಂ ನೇತ್ರ-ಆಂಟೆ ಸಹಕಾರ_ಕಟ್ಟಾಕ್ಸಮ್ ಸಿ ವಿದಾಧತ್ |
ಸದಾ ಶ್ರೀಮದ್-ವೃಂದಾವನ_ವಾಸತಿ_ಲೀಲಾ_ಪರಿಕಾಯೊ
ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ನಯನ_ಪಾಥ_ಗಾಮಿ ಭವತು ಮಿ || 2 ||

ಅರ್ಥ:

2.1 (ನಾನು ಶ್ರೀ ಜಗನ್ನಾಥನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತೇನೆ) ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಕೊಳಲು ಅವನ ಮೇಲೆ ಎಡಗೈ ಮತ್ತು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಫೆದರ್ ಒಂದು ನವಿಲು ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್; ಮತ್ತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ ಸೊಂಟ ...
2.2: ... ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಿಲ್ಕೆನ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು; WHO ಅಡ್ಡ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅವನ ಸಹಚರರು ಇಂದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಐಸ್,
2.3: ಯಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅವನ ಡಿವೈನ್ ಲೀಲಾಸ್ ಬದ್ಧ ನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವೃಂದಾವನ; ತುಂಬಿದ ಕಾಡು ಶ್ರೀ (ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮಧ್ಯೆ ದೈವಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ),
2.4: ಅದು ಇರಲಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಸ್ವಾಮಿ ವು  ಸೆಂಟರ್ ನನ್ನ ವಿಷನ್ (ಒಳ ಮತ್ತು ಹೊರ) (ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹೋಗುತ್ತವೆ ).

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಕಾಮಾಕ್ಷೀ ದೇವಿಯು ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ಅಥವಾ ಪಾರ್ವತಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ತಾಯಿಯ ರೂಪವಾಗಿದೆ… ಇದರ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ದೇವಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಶಿರೋದದಲ್ಲಿರುವ ರಾಯೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ. 

ಸಂಸ್ಕೃತ:

_पुष्प_जाल_विलसन्नीलालकां ಡಾ
तां्तां _दलेक्षणां _मल_प्रध्वंसिनीं .्. .
_नूपुर_हार_दाम_सुभगां _पुरी_नायिकां
षीं्षीं _कुम्भ_सन्निभ_कुचां दे्दे _प्रियाम् .XNUMX.


ಅನುವಾದ:

ಕಲ್ಪ-ಅನೋಕಹಾ_ಪುಸ್ಪಾ_ಜಲಾ_ವಿಲಾಸನ್-ನೀಲಾ-[ಎ]ಲಕಾಮ್ ಮಾಟ್ರ್ಕಾಮ್
ಕಾಂತಂ ಕಾನ್.ಜಾ_ಡೇಲ್[a-Ii]kssannaam Kali_Mala_Pradhvamsiniim Kalikam |
ಕಾನ್.ಸಿಐ_ನುಪುರಾ_ಹರಾ_ಡಾಮಾ_ಸುಭಾಗಮ್ ಕಾನ್.ಸಿಐ_ಪುರಿ_ನಾಯಿಕಾಮ್
ಕಾಮಾಕ್ಸಿಮ್ ಕರಿ_ಕುಂಭ_ಸನಿಭಾ_ಕುಕಾಮ್ ವಂದೆ ಮಹೇಶಾ_ಪ್ರಯಂ || 1 ||

ಮೂಲ: Pinterest

ಅರ್ಥ:

1.1: (ದೇವಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಯಾರು ಹಾಗೆ ಹೂಗಳು ಅದರ ಮರ-ಪೂರೈಸುವ ಮರ (ಕಲ್ಪತರು) ಶೈನಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ, ಜೊತೆ ಡಾರ್ಕ್ಕೂದಲಿನ ಬೀಗಗಳು, ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಕುಳಿತಿವೆ ತಾಯಿಯ,
1.2: ಯಾರು ಸುಂದರ ಜೊತೆ ಐಸ್ ಹಾಗೆ ಲೋಟಸ್ ದಳಗಳು, ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಭಯಾನಕ ದೇವಿ ಕಾಳಿಕಾಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಅದರ ಪಾಪಗಳು of ಕಾಳಿ-ಯುಗ,
1.3: ಯಾರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕವಚಗಳುankletsಹೂಮಾಲೆ, ಮತ್ತು ಸಾಂಗ್ಸ್, ಮತ್ತು ತರುತ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವತೆ of ಕಾಂಚಿ ಪುರಿ,
1.4: ಯಾರದು ಬೋಸೊಮ್ ಹಾಗೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಣೆ ಒಂದು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ; ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟಾಲ್ ದೇವಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪ್ರಿಯ of ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

_भासुरां _कोशातकी_सन्निभां
_लोचनां _भूषोज्ज्वलाम् .
_श्रीपति_वासवादि_मुनिभिः _द्वयां
षीं्षीं _राज_मन्द_गमनां दे्दे _प्रियाम् .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಕಾಶಾ-ಆಭಾಮ್-ಶುಕಾ_ಭಾಸುರಾಮ್ ಪ್ರವಿಲಾಸತ್_ಶೋಷಕಕಿ_ಸನ್ನೀಭಂ
ಕ್ಯಾಂಡ್ರಾ-ಅರ್ಕಾ-ಅನಲಾ_ಲೋಕಾನಮ್ ಸುರುಸಿರಾ-ಅಲಂಗ್ಕಾರ_ಭುಸ್ಸೊ[aU]ಜ್ಜ್ವಲಂ |
ಬ್ರಹ್ಮ_ಶ್ರೀಪತಿ_ವಾಸವ-[ಎ]ಆದಿ_ಮುನಿಭಿಃ ಸಂಸೇವಿತ-ಅಂಗ್ಘ್ರಿ_ದ್ವಯಮ್
ಕಾಮಾಕ್ಸಿಮ್ ಗಜಾ_ರಾಜಾ_ಮಂದ_ಗಮನಂ ವಂದೆ ಮಹೇಶಾ_ಪ್ರಯಂ || 2 ||

ಅರ್ಥ:

2.1: (ದೇವಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಯಾರು ಹಸಿರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಗಿಳಿ ಇದು ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಬಣ್ಣದ ಅದರ ಕಾಶಾ ಹುಲ್ಲು, ಅವಳು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಎ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ನೈಟ್,
2.2: ಯಾರ ಮೂರು ಐಸ್ ಇವೆ ಸನ್ಚಂದ್ರನ ಮತ್ತೆ ಫೈರ್; ಮತ್ತು ಯಾರು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆ ವಿಕಿರಣ ಆಭರಣಗಳು is ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕಾಶಕ,
2.3: ಯಾರ ಪವಿತ್ರ ಜೋಡಿ of ಅಡಿ is ಸೇವೆ by ಭಗವಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮವಿಷ್ಣುಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇವತೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಗ್ರೇಟ್ ಋಷಿ,
2.4: ಯಾರದು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ is ಜೆಂಟಲ್ ಹಾಗೆ ಕಿಂಗ್ of ಆನೆಗಳು; ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟಾಲ್ ದೇವಿ ಕಾಮಾಕ್ಷಿಪ್ರಿಯ of ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಹತ್ತು ಮಹಾವಿದ್ಯಾ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ: भुवनेश्वरी) ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಮತ್ತು ದೇವಿ ಅಥವಾ ದುರ್ಗಾದ ಒಂದು ಅಂಶ

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ
गकुचां्गकुचां ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
मेरमुखीं्मेरमुखीं कुशपाशां्कुशपाशां_
भीतिकरां रभजे्रभजे .्. .XNUMX.


ಉದಯದ್-ದಿನಾ-ಡ್ಯುತಿಮ್-ಇಂದು-ಕಿರಿಟ್ಟಾಮ್
ತುಂಗಾ-ಕುಕಾಮ್ ನಯನ-ತ್ರಯಾ-ಯುಕ್ತಾಮ್ |
ಸ್ಮೆರಾ-ಮುಖಿಮ್ ವರದಾ-ಅಂಕುಶಾ-ಪಾಶಮ್_
ಅಭಿತಿ-ಕರಮ್ ಪ್ರಭಾಜೆ ಭುವನೇಶಿಮ್ || 1 ||

ಮೂಲ: Pinterest

ಅರ್ಥ:
1.1: (ದೇವಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಯವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಯಾರು ವೈಭವ ಅದರ ರೈಸಿಂಗ್ ಸೂರ್ಯ ದಿನ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಚಂದ್ರನ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕ್ರೌನ್ ಒಂದು ಹಾಗೆ ಆಭರಣ.
1.2: ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ತನಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು (ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ),
1.3: ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖ ಮತ್ತು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ವರ ಮುದ್ರಾ (ಬೂನ್-ಗಿವಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಚರ್), ಒಂದು ಹೊಂದಿದೆ ಅಂಕುಶಾ (ಒಂದು ಹುಕ್) ಮತ್ತು ಎ ಪಾಶಾ (ಒಂದು ನೂಸ್),…
1.4 … ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ ಅಭಯ ಮುದ್ರಾ (ಫಿಯರ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ನ ಗೆಸ್ಚರ್) ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಗೆ ದೇವಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ रिनयनां्रिनयनां ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
ಡಾ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ ॥
ಸರ್ವಜ್ಞ रतीं्रतीं वतीं्वतीं .
यां्यां ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ .XNUMX.

ಸಿಂಧುರಾ-ಅರುನ್ನಾ-ವಿಗ್ರಹಾಂ ತ್ರಿ-ನಾಯನಂ ಮಾನ್ನಿಕ್ಯ-ಮೌಲಿ-ಸ್ಫುರಾತ್ |
ತಾರಾ-ನಾಯಕಾ-ಶೇಖರಾಮ್ ಸ್ಮಿತಾ-ಮುಖಿಮ್-ಆಪಿನಾ-ವಕ್ಸೊರುಹಾಮ್ ||
ಪನ್ನೀಭ್ಯಾಮ್-ಅಲಿ-ಪುರ್ನ್ನಾ-ರತ್ನ-ಕಸ್ಸಾಕಮ್ ಸ್ಯಾಮ್-ವಿಭ್ರತೀಮ್ ಶಾಶ್ವತಿಮ್ |
ಸೌಮ್ಯಾಮ್ ರತ್ನ-ಘಟ್ಟಸ್ಥಾ-ಮಧ್ಯ-ಕಾರನ್ನಂ ದಯಾಯೆತ್-ಪರಮ್-ಅಂಬಿಕಾಮ್ || 2 ||

ಅರ್ಥ:

2.1: (ದೇವಿ ಭುವನೇಶ್ವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರ ಸುಂದರ ರೂಪ ಹೊಂದಿದೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣ ಹೊಳಪು ಮುಂಜಾನೆ ಸೂರ್ಯ; ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಮತ್ತು ಯಾರ ಹೆಡ್ ಗ್ಲಿಟರ್ಸ್ ಆಭರಣದೊಂದಿಗೆ ಜೆಮ್ಸ್,
2.2: ಯಾರು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಮುಖ್ಯ of ಸ್ಟಾರ್ (ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ) ಅವಳ ಮೇಲೆ ಹೆಡ್, ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ನಗುತ್ತಿರುವ ಮುಖ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಬೋಸಮ್,
2.3: ಯಾರು ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ a ರತ್ನ ತುಂಬಿದ ಕಪ್ ದೈವದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ ಮದ್ಯ ಅವಳ ಮೇಲೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಶಾಶ್ವತ,
2.4: ಯಾರು ಕೂಲ್ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕ, ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಅಡಿ ಮೇಲೆ ಪಿಚರ್ ತುಂಬಿದ ಆಭರಣಗಳು; ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಅಂಬಿಕಾ (ಸರ್ವೋಚ್ಚ ತಾಯಿ).

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ತಿರುಮತಿ ತಿರುಮಲ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ದೇವತೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಅವತಾರ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

या्या रजा्रजा ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ .
ಸರ್ವಜ್ಞ दूल्दूल ಸರ್ವಜ್ಞ .्निकम्निकम .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಕೌಸಲ್ಯ ಸು-ಪ್ರಜಾ ರಾಮ ಪುರ್ವಾ-ಸಂಧ್ಯಾ ಪ್ರವರ್ತತೆ |
ಉತ್ತಿಸ್ತಸ್ಥ ನಾರಾ-ಶಾರ್ದುಲಾ ಕಾರ್ತವ್ಯಂ ದೈವಂ-ಅಹ್ನಿಕಂ || 1 ||

ಅರ್ಥ:

1.1: (ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಒ ರಾಮ, ಹೆಚ್ಚು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಗ of ಕೌಶಲ್ಯ; ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಡಾನ್ ವೇಗವಾಗಿದೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ಸುಂದರದಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಹಗಲಿನ ಸಂಧಿ,
1.2: ದಯವಿಟ್ಟು ವೇಕ್ ಅಪ್ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಓ ಪುರುಷೋತ್ತಮ (ದಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ of ಮೆನ್ ) ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು as ದೈವಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ द्द ಸರ್ವಜ್ಞ वज्वज .
ಸರ್ವಜ್ಞ त्त ಸರ್ವಜ್ಞ गलं्गलं ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಉತ್ತಿಸ್ಟೋ[ಆಹ್-ಯು]ttissttha ಗೋವಿಂದ ಉತ್ತಿಸ್ತಾ ಗರುದ್ದ-ಧ್ವಾಜಾ |
ಉತ್ತಿಸ್ತಾ ಕಮಲಾ-ಕಾಂತ ತ್ರೈ-ಲೋಕ್ಯಂ ಮಂಗಲಂ ಕುರು || 2 ||

ಅರ್ಥ:

2.1: (ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಈ ಸುಂದರ ಉದಯದಲ್ಲಿ ವೇಕ್ ಅಪ್ವೇಕ್ ಅಪ್ O ಗೋವಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ವೇಕ್ ಅಪ್ ಒ ಒನ್ ವಿತ್ ಗರುಡ ಅವನಲ್ಲಿ ಧ್ವಜ,
2.2: ದಯವಿಟ್ಟು ವೇಕ್ ಅಪ್, ಒ ಪ್ರಿಯ of ಕಮಲಾ ಮತ್ತು ತುಂಬಿರಿ ರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯಗಳು ಮೂರು ವಿಶ್ವಗಳು ಅದರೊಂದಿಗೆ ಶುಭ ಆನಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿ.

ಮೂಲ: Pinterest

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ
षोविहारिणि्षोविहारिणि ಸರ್ವಜ್ಞ .
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ .्रभातम्रभातम .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಮಾತಾಸ್-ಸಮಸ್ತಾ-ಜಗತಮ್ ಮಧು-ಕೈಟ್ಟಭ-ಅರೆಹ್
ವಕ್ಸೊ-ವಿಹಾರಿನ್ನಿ ಮನೋಹರ-ದಿವ್ಯಾ-ಮುರ್ಟೆ |
ಶ್ರೀ-ಸ್ವಾಮಿನಿ ಶ್ರೀತಾ-ಜನಪ್ರಿಯಾ-ದಾನಶಿಲೆ
ಶ್ರೀ-ವೆಂಗ್ಕಟೇಶ-ದಯೈಟ್ ತವಾ ಸುಪ್ರಭಾತಂ || 3 ||

ಅರ್ಥ:

3.1 (ದೈವಿಕ ತಾಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಈ ಸುಂದರ ಮುಂಜಾನೆ, ಒ ತಾಯಿಯ of ಎಲ್ಲಾ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಮಧು ಮತ್ತು ಕೈತಭ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ,
3.2: ಮತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಮದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡೋಣ ಸುಂದರವಾದ ದೈವಿಕ ರೂಪ ಒಳಗಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗೋವಿಂದ,
3.3: ನೀವು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಲಾರ್ಡ್ of ಎಲ್ಲಾ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆ ಭಕ್ತರು, ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಉದಾರ ಇತ್ಯರ್ಥ ಅಂತಹ ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ,
3.4: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮಹಿಮೆ ನಿಮ್ಮ ಸುಂದರ ಡಾನ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದೆ ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ by ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ವತಃ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ಶಂಭು, ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ್ ಅವರ ಈ ಹೆಸರು ಅವರ ಆನಂದದಾಯಕ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮಾಷೆಯ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಅಂಶಗಳ ರೂಪವನ್ನು umes ಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಸ್ಕೃತ:
ಡಾ ಡಾ ययंतं्ययंतं
ಡಾ ಡಾ ಡಾ .
ಡಾ रविदारणं्रविदारणं ಡಾ
ಡಾ ಡಾ ಡಾ .XNUMX.
ಅನುವಾದ:
ನಮಾಮಿ ದೇವಂ ಪರಮ್-ಅವಯ್ಯಂ-ತಮ್
ಉಮಾ-ಪತಿಮ್ ಲೋಕಾ-ಗುರು ನಮಾಮಿ |
ನಮಾಮಿ ದಾರಿದ್ರಾ-ವಿದರಣಂ ತಂ
ನಮಾಮಿ ರೋಗಾ-ಅಪಹರಂ ನಮಾಮಿ || 2 ||

ಅರ್ಥ:

2.1 I ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೆಳಗೆ ದೈವಿಕ ಲಾರ್ಡ್ ಯಾರು ಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ರಾಜ್ಯ ಮೀರಿ ಮಾನವ ಮನಸ್ಸು,
2.2: ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಹ ಸಾಕಾರಗೊಂಡಿದೆ ಪತ್ನಿ of ದೇವಿ ಉಮಾ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ, ಐ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೆಳಗೆ,
2.3: I ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಕಣ್ಣೀರು ನಮ್ಮ (ಆಂತರಿಕ) ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಪವರ್ಟೀಸ್ (ಅವರು ನಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾದ ಇನ್ನರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದಾರೆ),
2.4: (ನಾನು ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳು (ಸಂಸಾರದ) (ಅವರ ಅದ್ಭುತ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ).
ಮೂಲ: Pinterest

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ
ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ .
ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ
ಡಾ ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ನಮಾಮಿ ಕಲ್ಯಾಣಂ-ಅಕಿಂತ್ಯ-ರೂಪಪಂ
ನಮಾಮಿ ವಿಶ್ವ[aU]ದ್ಧ್ವ-ಬೀಜ-ರೂಪಂ |
ನಮಾಮಿ ವಿಶ್ವ-ಸ್ತಿತಿ-ಕರರಣಂ ತಂ
ನಮಾಮಿ ಸಂಹಾರ-ಕರಮ್ ನಮಾಮಿ || 3 ||

ಅರ್ಥ:

3.1: I ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾರಣ ಯಾರು? ಶುಭ, (ಮನಸ್ಸಿನ ಹಿಂದೆ ಸದಾ ಇರುತ್ತದೆ) ಅವನಲ್ಲಿ ಅಚಿಂತ್ಯ ರೂಪ,
3.2: I ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೆಳಗೆ (ಅವನಿಗೆ) ಯಾರ ರೂಪ ಹಾಗೆ ಬೀಜವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಗೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್,
3.3: I ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಕೂಡ ಕಾರಣ ಅದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅದರ ಯೂನಿವರ್ಸ್,
3.4: (ನಾನು ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೆಳಗೆ (ಅವನಿಗೆ) ಯಾರು (ಅಂತಿಮವಾಗಿ) ದಿ ವಿಧ್ವಂಸಕ (ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ).

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ
ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ .्. .
ಡಾ रूपममेयभावं्रूपममेयभावं
रिलोचनं्रिलोचनं ಡಾ ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ನಮಾಮಿ ಗೌರಿ-ಪ್ರಿಯಮ್-ಅವಯ್ಯಂ ತಮ್
ನಮಾಮಿ ನಿತ್ಯಂ-ಕ್ಸ್ಸಾರಾಮ್-ಅಕ್ಸಾರಂ ತಮ್ |
ನಮಾಮಿ ಸಿಡ್-ರುಪಮ್-ಅಮೆಯಾ-ಭಾವಂ
ತ್ರಿ-ಲೊಕಾನಮ್ ತಮ್ ಶಿರಾಸಾ ನಮಾಮಿ || 4 ||

ಅರ್ಥ:

4.1: I ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಪ್ರೀತಿಯ ಗೆ ಗೌರಿ (ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿ) ಮತ್ತು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ (ಇದು ಶಿವ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಲಾಗದಂತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದೆಯೆಂದು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ),
4.2: I ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೆಳಗೆ ಅವನನ್ನು ಯಾರು ಶಾಶ್ವತ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ನಶ್ವರ ಎಲ್ಲಾ ಹಿಂದೆ ಹಾಳಾಗಬಲ್ಲದು,
4.3: I ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೆಳಗೆ (ಅವನಿಗೆ) ಯಾರು ಪ್ರಕೃತಿ of ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಯಾರ ಧ್ಯಾನಸ್ಥ ರಾಜ್ಯ (ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ) ಅಗಾಧ,
4.4: ಹೊಂದಿರುವ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಐ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬಿಲ್ಲು ಕೆಳಗೆ.
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ, ಶಕಂಬರಿ (ಸಂಸ್ಕೃತ: भरी्भरी) ಎಂಬುದು ಶಿವನ ಪತ್ನಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಅವತಾರ. ಅವಳು ದೈವಿಕ ತಾಯಿ, ಇದನ್ನು "ಗ್ರೀನ್ಸ್ ಧಾರಕ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ ಡಾ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ .्तितम्तितम .
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ  .XNUMX.
षी्षी ಡಾ ಡಾ ಡಾ ಡಾ ಡಾ ಡಾ .
कारणं्कारणं ಡಾ ಡಾ थकं्थकं म्म ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಜನಮೇಜಯ ಉವಾಕಾ
ವಿಸಿತ್ರಮ್-ಇಡಮ್-ಆಧ್ಯಾಯನಂ ಹರಿಷ್ಚಂದ್ರಸ್ಯ ಕೀರ್ತಿಟಮ್ |
ಶತಾಕ್ಸಿ-ಪಾಡಾ-ಭಕ್ತಸ್ಯ ರಾಜಜಾರ್ಸೆ-ಧಾರ್ಮಿಕಸ್ಯ ಸಿ || 1 ||
ಶತಾಕ್ಸಿ ಸಾ ಕುಟೊ ಜಾಟಾ ದೇವಿ ಭಗವತಿ ಶಿವಾ |
ತತ್-ಕರರಣಂ ವಡ ಮುನೆ ಸಾರ್ಥಕಂ ಜನ್ಮ ಮಿ ಕುರು || 2 ||

ಮೂಲ: Pinterest

ಅರ್ಥ:

ಜನ್ಮಜಯ ಹೇಳಿದರು:
1.1: ಅದ್ಭುತ ವು  ಸ್ಟೋರಿ of ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ...
1.2: … ಯಾರು ಎ ಭಕ್ತರು ಕಮಲದ ಅಡಿ of ದೇವಿ ಸಾತಾಕ್ಷಿಹಾಗೂ a ಧರ್ಮ (ನೀತಿವಂತ) ರಾಜರ್ಷಿ (ಒಬ್ಬ ರಿಷಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ರಾಜ),
2.1: ಅವಳು ಏಕೆ, ದಿ ದೇವಿ ಭಾಗವತಿ ಶಿವ (ಶುಭ ದೇವತೆ ಮತ್ತು ಶಿವನ ಪತ್ನಿ) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸತಕ್ಷಿ (ಅಕ್ಷರಶಃ ನೂರು ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಂದರ್ಥ)? …
2.2: ... ಹೇಳಿ ನನಗೆ ದಿ ಕಾರಣ, ಒ ಮುನಿ, ಮತ್ತು ಮಾಡಲು my ಜನನ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ (ಈ ಕಥೆಯ ದೈವಿಕ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ).

ಸಂಸ್ಕೃತ:

को ಡಾ या्या ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ यति्यति धधीः्धधीः .
ಡಾ पदेश्वमेधस्य ಸರ್ವಜ್ಞ .XNUMX.
यास्यास ಡಾ
ಡಾ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ .्. .
यं्यं ನಂ ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ यते्यते .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಕೋ ಹಾಯ್ ದೇವ್ಯಾ ಗುನ್ನನ್.-ಕ್ರನ್ನವಮ್ಸ್-ಟ್ರಿಪ್ಟಿಮ್ ಯಸ್ಯತಿ ಶುದ್ಧಧಿಹ್ |
ಪ್ಯಾಡ್ ಪ್ಯಾಡ್-[ಎ]shvamedhasya Phalam-Akssayyam-Ashnute || 3 ||
ವ್ಯಾಸ ಉವಾಕಾ
ಶ್ರ್ನು ರಾಜನ್-ಪ್ರವಕ್ಸ್ಯಾಮಿ ಶತಾಕ್ಸಿ-ಸಂಭವಂ ಶುಭಮ್ |
ತವಾ-ಅವಶ್ಯಂ ನಾ ಮಿ ಕಿಮ್ಸಿಡ್-ದೇವಿ-ಭಕ್ತಸ್ಯ ವಿದ್ಯಾತ್ಯ || 4 ||

ಅರ್ಥ:

3.1: ಯಾರು ಮಾಡಬಹುದು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ನಂತರ ಕೇಳುವ ಗೆ ಗ್ಲೋರಿ ಅದರ ದೇವಿ, ಒಮ್ಮೆ ಅವನ ಮೈಂಡ್ ಆಗಲು ಶುದ್ಧ?
(ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಕೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ)
3.2: ಪ್ರತಿ ಹಂತ ಕಥೆಯ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆಯುವುದು of ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಜ್ಞ.
ವ್ಯಾಸ ಹೇಳಿದರು:
4.1: O ಕಿಂಗ್ಕೇಳು ಗೆ ಶುಭ ಕಥೆ ನಾನು ಹೇಳುವುದು, ಬಗ್ಗೆ ಮೂಲ ಹೆಸರಿನ ಶತಾಕ್ಷಿ,
4.2: ಇಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಗೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಿರಿ ನಿಮ್ಮಿಂದ; ಇದೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ತಿಳಿದಿದೆ ಎ ದೇವಿ ಭಕ್ತ (ಭಕ್ತ) ನಿಮ್ಮಂತೆ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಅವತಾರ, ಆಕೆಯ ಪತ್ನಿ ಶಿವ

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಪ್ರಜ್ಞೆ ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ
षीं्षीं प्रणतोस्मि ततमहं्ततमहं .्यवारांनिधिम्यवारांनिधिम .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಉದಯದ್-ಭಾನು-ಸಹಸ್ರಾ-ಕೊಟ್ಟಿ-ಸದರ್ಶಾಮ್ ಕೀಯುರಾ-ಹಾರೊ[aU]ಜ್ಜ್ವಲಂ
ವಿಂಬೊ[aO]sstthiim Smita-Danta-Pangkti-Ruciiraam Piita-Ambara-Alangkrtaam ​​|
ವಿಸ್ನು-ಬ್ರಹ್ಮ-ಸುರೇಂದ್ರ-ಸೆವಿತ-ಪದಂ ತತ್ವ-ಸ್ವರೂಪಾಮ್ ಶಿವಂ
ಮಿನಾಕ್ಸಿಮ್ ಪ್ರನ್ನಾಟೊ-[ಎ]smi Santatam-Aham Kaarunnya-Vaaraam-Nidhim || 1 ||

ಅರ್ಥ:

1.1: (ದೇವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರು ಹೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಾವಿರ ಮಿಲಿಯನ್ ಏರುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ, ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಡಗಗಳು ಮತ್ತು ಹೂಮಾಲೆ,
1.2: ಯಾರು ಸುಂದರವಾಗಿದ್ದಾರೆ ಲಿಪ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಬಿಂಬ ಹಣ್ಣುಗಳು, ಮತ್ತು ಸುಂದರ ಸಾಲುಗಳು of ಟೀತ್; WHO ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಳದಿ ಉಡುಪುಗಳು,
1.3: ಯಾರ ಕಮಲ ಅಡಿ is ಬಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ by ವಿಷ್ಣುಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತೆ ರಾಜ of ಸೂರಸ್ (ಅಂದರೆ ಇಂದ್ರ ದೇವ); ಯಾರು ಶುಭ ಮತ್ತೆ ಸಾಕಾರ ಅದರ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದ,
1.4: ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಗೆ ದೇವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಸಾಗರ of ಸಹಾನುಭೂತಿ.

 

ಮೂಲ: Pinterest

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞನಕ್ಷಯ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ .
षीं्षीं प्रणतोस्मि ततमहं्ततमहं .्यवारांनिधिम्यवारांनिधिम .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಮುಕ್ತಾ-ಹಾರಾ-ಲಸತ್-ಕಿರಿಟ್ಟಾ-ರುಸಿರಾಮ್ ಪುರ್ನ್ನೆ[aI]ಂದು-ವಕ್ತ್ರ-ಪ್ರಭಾಮ್
ಶಿನ್.ಜಾನ್-ನುಪುರಾ-ಕಿಂಗ್ಕಿನ್ನಿ-ಮನ್ನಿ-ಧರಮ್ ಪದ್ಮ-ಪ್ರಭಾ-ಭಾಸುರಾಮ್ |
ಸರ್ವ-ಅಭಿಸ್ಥಾ-ಫಲಾ-ಪ್ರದಮ್ ಗಿರಿ-ಸುತಮ್ ವನ್ನಿ-ರಾಮಾ-ಸೆವಿತಾಮ್ |
ಮಿನಾಕ್ಸಿಮ್ ಪ್ರನ್ನಾಟೊ-[ಎ]smi Santatam-Aham Kaarunnya-Vaaraam-Nidhim || 2 ||

ಅರ್ಥ:

2.1: (ದೇವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರ ಕಿರೀಟ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹೊಳೆಯುವ ಗಾರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ of ಮುತ್ತುಗಳು, ಮತ್ತು ಯಾರ ಫೇಸ್ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ವೈಭವದಿಂದ of ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ,
2.2: ಯಾರ ಪಾದಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಿಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಆಂಕ್ಲೆಟ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಘಂಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೆಮ್ಸ್, ಮತ್ತು ಯಾರು ವಿಕಿರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ದಿ ವೈಭವದಿಂದ ಶುದ್ಧ ಲೋಟಸ್,
2.3: ಯಾರು ಎಲ್ಲಾ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ (ಅವಳ ಭಕ್ತರ), ಯಾರು ಮಗಳು ಅದರ ಮೌಂಟೇನ್, ಮತ್ತು ಯಾರು ಜೊತೆಗೂಡಿ by ವಾನಿ (ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿ) ಮತ್ತು ರಾಮಾ (ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ),
2.4: ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಗೆ ದೇವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಸಾಗರ of ಸಹಾನುಭೂತಿ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಪ್ರಜ್ಞೆ
ಸರ್ವಜ್ಞನಕ್ಷಯ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸರ್ವಜ್ಞ .
षीं्षीं प्रणतोस्मि ततमहं्ततमहं .्यवारांनिधिम्यवारांनिधिम .XNUMX.


ಅನುವಾದ:

ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಮ್ ಶಿವ-ವಾಮಾ-ಭಾಗ-ನಿಲಯಂ ಹ್ರೀಂಗ್ಕಾರ-ಮಂತ್ರ[aU]ಜ್ಜ್ವಲಂ
ಶ್ರೀಕ್ರಾ-ಅಂಕಿತಾ-ಬಿಂದು-ಮಧ್ಯ-ವಾಸತಿಮ್ ಶ್ರೀಮಾತ್-ಸಭಾ-ನಾಯಿಕಾಮ್ |
ಶ್ರೀಮಾತ್-ಸ್ಸನ್ಮುಖಾ-ವಿಘ್ನರಾಜ-ಜನಾನಿಮ್ ಶ್ರೀಮಾಜ್-ಜಗನ್-ಮೋಹಿನಿಮ್ |
ಮಿನಾಕ್ಸಿಮ್ ಪ್ರನ್ನಾಟೊ-[ಎ]smi Santatam-Aham Kaarunnya-Vaaraam-Nidhim || 3 ||

ಅರ್ಥ:

3.1: (ದೇವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರು ಸಾಕಾರ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಎಡ ಅರ್ಧ of ಶಿವ; ಯಾರ ರೂಪ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಹೃಮಕರ ಮಂತ್ರ,
3.2: ಯಾರು ವಾಸಿಸುತ್ತದೆ ರಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ of ಶ್ರೀ ಚಕ್ರ ಹಾಗೆ ಬಿಂದು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಪೂಜ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದೇವತೆ ಅದರ ಸಭೆ of ದೇವಗಳು,
3.3: ಯಾರು ಪೂಜ್ಯ ತಾಯಿ of ಷಣ್ಮುಖ (ಕಾರ್ತಿಕೇಯ) ಮತ್ತು ವಿಘ್ನರಾಜ (ಗಣೇಶ), ಮತ್ತು ಯಾರು ಮಹಾನ್ ಮೋಡಿಮಾಡುವವನು ಅದರ ವಿಶ್ವ,
3.4: ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಗೆ ದೇವಿ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಸಾಗರ of ಸಹಾನುಭೂತಿ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ ಡಾ या्या
ಡಾ डरीकाय्डरीकाय ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ .
य्य ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಮಹಾ-ಯೋಗ-ಪಿತ್ತೆ ತಟ್ಟೆ ಭೀಮಾರಥ್ಯ
ವರಂ ಪುಂದ್ದರಿಕಾಯ ದತುಮ್ ಮುನಿ-[ನಾನು]ಇಂದ್ರೈಹ್ |
ಸಮಾಗತ್ಯ ತಿಸ್ತಾಂತಂ-ಆನಂದ-ಕಂದಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮ-ಲಿಂಗಂ ಭಾಜೆ ಪಾಂಡುದುರಂಗಂ || 1 ||

ಅರ್ಥ:

1.1 (ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟ್ ಯೋಗದ ಆಸನ (ಮಹಾ ಯೋಗ ಪೀಠ) (ಅಂದರೆ ಪಂ har ರಪುರದಲ್ಲಿ) ಇವರಿಂದ ಬ್ಯಾಂಕ್ of ಭೀಮರತಿ ನದಿ (ಪಾಂಡುರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ),
1.2: (ಅವನು ಬಂದಿದ್ದಾನೆ) ನೀಡಲು ವರಗಳು ಗೆ ಪುಂಡರಿಕ; (ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ) ಜೊತೆಗೆ ಮಹಾನ್ ಮುನಿಸ್,
1.3: ಬಂದ ನಂತರ ಅವನು ನಿಂತಿರುವುದು ಎ ಮೂಲ of ದೊಡ್ಡ ಆನಂದ (ಪರಬ್ರಹ್ಮನ),
1.4: I ಪೂಜೆ ಎಂದು ಪಾಂಡುರಂಗ, ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರ (ಲಿಂಗಂ) ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್.

 

ಮೂಲ: Pinterest

ಸಂಸ್ಕೃತ:

वाससं्वाससं ಡಾ
दिरं्दिरं दरं्दरं ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ತದ್ದಿದ್-ವಾಸಸಂ ನೀಲಾ-ಮೇಘವ-ಭಾಸಂ
ರಾಮ-ಮಂದಿರಂ ಸುಂದರಂ ಸಿಟ್-ಪ್ರಕಾಶಮ್ |
ಪರಮ್ ಟಿ.ವಿ.[u]-ಇಸ್ತಿಕಾಯಂ ಸಮಾ-ನ್ಯಾಯಸ್ತಾ-ಪಾದಂ
ಪರಬ್ರಹ್ಮ-ಲಿಂಗಂ ಭಾಜೆ ಪಾಂಡುದುರಂಗಂ || 2 ||

ಅರ್ಥ:

2.1 (ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರ ಉಡುಪುಗಳು ಹಾಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಮಿಂಚಿನ ಗೆರೆಗಳು ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ನೀಲಿ ಮೋಡದಂತಹ ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ರೂಪಿಸಲು,
2.2: ಯಾರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ದೇವಾಲಯ of ರಾಮಾ (ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ), ಸುಂದರ, ಮತ್ತು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು of ಪ್ರಜ್ಞೆ,
2.3: ಯಾರು ಸುಪ್ರೀಂಆದರೆ (ಈಗ) ನಿಂತಿರುವುದು ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಅವನ ಎರಡನ್ನೂ ಇಡುವುದು ಅಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ,
2.4: I ಪೂಜೆ ಎಂದು ಪಾಂಡುರಂಗ, ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರ (ಲಿಂಗಂ) ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

रमाणं्रमाणं धेरिदं्धेरिदं ಡಾ
बः्बः यां्यां ಡಾ ಡಾ .्मात्मात .
ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಪ್ರಮನ್ನಂ ಭಾವ-ಅಬ್ದರ್-ಇಡಮ್ ಮಾಮಾಕಾನಮ್
ನಿತಾಂಬಾ ಕರಾಭ್ಯಾಮ್ ಧರ್ತೋ ಯೆನಾ ತಸ್ಮಾತ್ |
ವಿಧಾನಾತುರ್-ವಾಸಾಟೈ ಧರ್ತೋ ನಾಬಿ-ಕೋಶ
ಪರಬ್ರಹ್ಮ-ಲಿಂಗಂ ಭಾಜೆ ಪಾಂಡುದುರಂಗಂ || 3 ||

ಅರ್ಥ:

3.1 (ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ದಿ ಅಳತೆ ಅದರ ಸಾಗರ of ಲೌಕಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವ (ವರೆಗೆ)  (ಹೆಚ್ಚು ಮಾತ್ರ) My(ಭಕ್ತರು),…
3.2: … (ಯಾರು ಹೇಳಲು ತೋರುತ್ತದೆ) ಇವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅವನ ಸೊಂಟದ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ,
3.3: ಯಾರು ಹಿಡಿದು (ಕಮಲ) ಹೂ ಕಪ್ ಫಾರ್ ವಿಧಾನ (ಬ್ರಹ್ಮ) ಸ್ವತಃ ದ್ವಿತೀಯ,
3.4: I ಪೂಜೆ ಎಂದು ಪಾಂಡುರಂಗ, ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರ (ಲಿಂಗಂ) ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಡಾ
ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ .
बाधरं्बाधरं ಸರ್ವಜ್ಞ
ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಶರಾಕ್-ಕ್ಯಾಂಡ್ರಾ-ಬಿಂಬಾ-[ಎ]ಅನಾನಂ ಕಾರು-ಹಾಸಂ
ಲಸತ್-ಕುಂದ್ದಾಲ-[ಎ]ಅಕ್ರಾಂತ-ಗಂದ್ದಾ-ಸ್ಥಾಲ-ಅಂಗಮ್ |
ಜಪಾ-ರಾಗ-ಬಿಂಬಾ-ಅಧಾರಂ ಕಾನ್.ಜಾ-ನೇತ್ರಮ್
ಪರಬ್ರಹ್ಮ-ಲಿಂಗಂ ಭಾಜೆ ಪಾಂಡುದುರಂಗಂ || 5 ||

ಅರ್ಥ:

5.1 (ಶ್ರೀ ಪಾಂಡುರಂಗರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರ ಮುಖವು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ ವೈಭವ ಶರತ್ಕಾಲದ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹೊಂದಿದೆ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವ ಸ್ಮೈಲ್(ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ),
5.2: (ಮತ್ತು) ಯಾರ ಕೆನ್ನೆ ಇವೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಹೊಳೆಯುವ ಇಯರ್-ರಿಂಗ್ಸ್ ನೃತ್ಯ ಅದರ ಮೇಲೆ,
5.3: ಯಾರದು ಲಿಪ್ಸ್ ಇವೆ ಕೆಂಪು ಹಾಗೆ ಹೈಬಿಸ್ಕಸ್ ಮತ್ತು ನೋಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಬಿಂಬಾ ಹಣ್ಣುಗಳು; (ಮತ್ತು) ಯಾರ ಐಸ್ ಅವರಂತೆ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಲೋಟಸ್,
5.4: I ಪೂಜೆ ಎಂದು ಪಾಂಡುರಂಗ, ಯಾರು ನಿಜವಾದ ಚಿತ್ರ (ಲಿಂಗಂ) ಪರಬ್ರಹ್ಮನ್.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಸಂಕ್ರಿತ್:

वरो्वरो ಡಾ कार्तिकेयोग्निनंदनः .
कंदः्कंदः ಡಾ ಡಾ वामी्वामी ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಯೋಗೀಶ್ವರೊ ಮಹಾ-ಸೇನಾ ಕಾರ್ತಿಕೇಯೋ[a-Aa]ಗ್ನಿ-ನಂದನಃ |
ಸ್ಕಂದ ಕುಮಾರ ಸೇನಾನಿಹ್ ಸ್ವಾಮಿ ಶಂಕರ-ಸಂಭವ || 1 ||

ಅರ್ಥ:

1.1: (ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರು ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯೋಗಿ, ಯಾರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮಹಾಸೇನ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಗ್ನಿ ದೇವ ಮತ್ತು ಯಾರು ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಕಾರ್ತಿಕೇಯ ಆರು ಕೃತಿಕರ ಮಗ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ,
1.2: ಯಾರು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಕಂದ ದೇವಿ ಪಾರ್ವತಿಯ ಮಗ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಕುಮಾರ ದೇವಿ ಗಂಗಾ ಅವರ ಮಗ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ, ಯಾರು ಸೇನೆಯ ನಾಯಕ ದೇವಸ್, ನಮ್ಮ ಯಾರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಯಾರು ಹುಟ್ಟು of ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ.

ಸಂಕ್ರಿತ್:

ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ वजः्वजः .
रः्रः ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಗಂಗೇಯಸ್-ತಮ್ರಾ-ಕುಡ್ಡಾಶ್ಕಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಶಿಖಿ-ಧ್ವಾಜಾ |
ತಾರಕಾ-ಅರಿರ್-ಉಮಾ-ಪುತ್ರಾ ಕ್ರೌಂಕಾ-ರಿಷ್ಕಾ ಸ್ಸಡ್ಡಾನಾನಾ || 2 ||

ಅರ್ಥ:

2.1: (ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ತಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಪಟ್ಟವರು ಗಂಗಾ ಮತ್ತು ಅವನ ಅನುಯಾಯಿ ತಮ್ರಾಚುಡಾ, ಯಾರು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿದೆ ನವಿಲು ಅವನಂತೆ ಲಾಂಛನ,
2.2: ಯಾರು ಶತ್ರು of ತಾರಕಾಸುರ ಮತ್ತು ಕ್ರೌನ್‌ಕಾಸುರ, ಯಾರು ಇತ್ತೀಚಿನ of ದೇವಿ ಉಮಾ ಮತ್ತು ಹೊಂದಿದೆ ಆರು ಮುಖಗಳು.

ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟಪ್ರಜ್ಞೆ धः्धः वतो्वतो ಡಾ .
कुमारो्कुमारो .्. ಸರ್ವಜ್ಞ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಶಬದಬ್ರಹ್ಮಸಮುದ್ರಶ್ಕ ಸಿದ್ಧ ಸರಸ್ವತೋ ಗುಹಾ |
ಸನತ್ಕುಮಾರೊ ಭಗವಾನ್ ಭೋಗಮೋಕ್ಸ್ಸಫಲಪ್ರದ || 3 ||

ಮೂಲ: Pinterest

ಅರ್ಥ:

3.1: (ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರು ಸಾಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಸಾಗರ of ಸಬ್ದ-ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಯಾರು ನಿರರ್ಗಳ ಸಬ್ದಾ-ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಹಾನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಗುಹಾ ಶಿವನ ಮಗ (ಸಬ್ದ-ಬ್ರಹ್ಮನ ಸಾಕಾರ) ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಾಗ,
3.2: ಯಾರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುವಕರು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧರು ಸನತ್ಕುಮಾರ, ಯಾರು ದೈವಿಕ ಮತ್ತು ಯಾರು ಧನಸಹಾಯ ಎರಡೂ ಹಣ್ಣುಗಳು ಫಾರ್ ಲೌಕಿಕ ಆನಂದ(ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದಾಗಿ) ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ವಿಮೋಚನೆ.

ಸಂಕ್ರಿತ್:

मा्मा ಡಾ वजो्वजो ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
ಸರ್ವಜ್ಞ  ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಶರಜನ್ಮ ಗನ್ನಾಧಿಷಾ ಪುರ್ವಾಜೊ ಮುಕ್ತಿಮಾರ್ಗಕ್ರತ್ |
ಸರ್ವಗಮಪ್ರನ್ನೇಟಾ ಕಾ ವಾಂಚಿತಾರ್ಥಾರ್ಥಪ್ರದರ್ಶನ || 4 ||

ಅರ್ಥ:

4.1: (ಶ್ರೀ ಕಾರ್ತಿಕೇಯರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರು ಹುಟ್ಟು on ಶಾರ, ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸರವಣ, ಯಾರ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಿರಿಯ is ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ (ಅಂದರೆ ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ) ದಿ ಪಾಥ್ of ವಿಮೋಚನೆ,
4.2: ಯಾರು ಪೂಜ್ಯ ವಂದನೆ by ಎಲ್ಲಾ ದಿ ಅಗಮಾಸ್ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು) ಮತ್ತು ಯಾರು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಕಡೆಗೆ ದಾರಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವಸ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದ (ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವಂತೆ).

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

 वि्वि वया्वया ಡಾ ಡಾ
ಡಾ वं्वं णुना्णुना ಡಾ .
वं्वं  ಡಾ ತಾಯಿ ಡಾ
रं्रं ಡಾ .्. ॥

ಅನುವಾದ:

ಓಂ ಪೃಥ್ವಿ ತ್ವಾಯಾ ಧೃತ ಲೋಕಾ
ದೇವಿ ತ್ವಾಮ್ ವಿಸ್ನುನುನಾ ಧೃತ |
ತ್ವಾಮ್ ಸಿ ಧಾರಾಯಾ ಮಾಮ್ ದೇವಿ
ಪವಿತ್ರಮ್ ಕುರು ಸಿ-[ಎ]ಆಸನಂ ||

ಅರ್ಥ:

1: Om, ಒ ಪೃಥ್ವಿ ದೇವಿ, ಇವರಿಂದ ನೀವು ಇವೆ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಡೀ ಲೋಕಾ (ವಿಶ್ವ); ಮತ್ತು ದೇವಿ, ನೀವು ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ by ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು,
2: ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ (ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ), ಒ ದೇವಿ, ಮತ್ತು ಮಾಡಲು ಈ ಆಸನ (ಆರಾಧಕರ ಆಸನ) ಶುದ್ಧ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

त्वया धृता
त्वं विष्णुना धृता
त्वं च धारय मां
कुरु चासनम्

ಅನುವಾದ:

ಓಂ ಪೃಥ್ವಿ ತ್ವಾಯಾ ಧೃತ ಲೋಕಾ
ದೇವಿ ತ್ವಾಮ್ ವಿಸ್ನುನುನಾ ಧೃತ |
ತ್ವಾಮ್ ಸಿ ಧಾರಾಯಾ ಮಾಮ್ ದೇವಿ
ಪವಿತ್ರಂ ಕುರು ಕಾ- [ಎ] ಆಸನಂ ||

ಅರ್ಥ:

1: ಓಂ, ಓ ಪೃಥಿವಿ ದೇವಿ, ನೀವು ಇಡೀ ಲೋಕವನ್ನು (ವಿಶ್ವ) ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ; ಮತ್ತು ದೇವಿ, ನೀವು, ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ,
2: ಓ ದೇವಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು (ನಿಮ್ಮ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ) ಹಿಡಿದು ಈ ಆಸನವನ್ನು (ಆರಾಧಕರ ಆಸನ) ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ.

ಮೂಲ - Pinterest

ಸಂಸ್ಕೃತ:

रवसने्रवसने ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ .
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ ॥

ಅನುವಾದ:

ಸಮುದ್ರ-ವಾಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತ-ಸ್ಟಾನ-ಮಂದ್ದೇಲ್ |
ವಿಸ್ನು-ಪಟ್ನಿ ನಮಸ್-ತುಭ್ಯಾಮ್ ಪಾಡಾ-ಸ್ಪರ್ಶಮ್ ಕ್ಷಮಾಸ್ವ-ಮಿ ||

ಅರ್ಥ:

1: (ಓ ಮದರ್ ಅರ್ಥ್) ದಿ ದೇವಿ ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಾಗರ ಅವಳಂತೆ ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳು ಅವಳಂತೆ ಬೋಸೊಮ್,
2: ಯಾರು ಪತ್ನಿ of ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು, ಐ ಬಿಲ್ಲು ನಿಮಗೆ; ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸು ಫಾರ್ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವುದು ನೀವು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಅಡಿ.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ದೇವಿ ಸೀತಾ (ಶ್ರೀ ರಾಮನ ಪತ್ನಿ) ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅವತಾರ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ದೇವತೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣು ಅವತರಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವಳು ಅವನೊಂದಿಗೆ ಅವತರಿಸುತ್ತಾಳೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
ಡಾ .्दकारिणीम्दकारिणीम .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ದಾರಿದ್ರಿಯಾ-ರನ್ನಾ-ಸಂಹಾರ್ತ್ರಿಮ್ ಭಕ್ತಾನಾ-ಅಭಿಸ್ಥಾ-ದಾಯಿನಿಮ್ |
ವಿಡೆಹಾ-ರಾಜ-ತನಯಂ ರಾಘವ-[ಎ]ananda-Kaarinniim || 2 ||

ಅರ್ಥ:

2.1: (ಐ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಯು) ನೀವು ವಿಧ್ವಂಸಕ of ಬಡತನ (ಜೀವನದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟೋವರ್ of ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅದರ ಭಕ್ತರು,
2.2: (ಐ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಯು) ನೀವು ಮಗಳು of ವಿದೇಹಾ ರಾಜ (ರಾಜ ಜನಕ), ಮತ್ತು ಕಾರಣ of ಜಾಯ್ of ರಾಘವ (ಶ್ರೀ ರಾಮ),

ಸಂಸ್ಕೃತ:

दुहितरं्दुहितरं यां्यां ಡಾ रकृतिं्रकृतिं .्. .
ಸರ್ವಜ್ಞನಕ್ಷಯ ಸರ್ವಜ್ಞ .्वतीम्वतीम .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಭೂಮರ್-ದುಹಿತಾರಾಮ್ ವಿದ್ಯಾ ನಮಾಮಿ ಪ್ರಕೃತಿಮ್ ಶಿವಂ |
ಪೌಲಸ್ತ್ಯ-[ಎ]ishvarya-Samhatriim Bhakta-Abhiissttaam Sarasvatiim || 3 ||

ಮೂಲ - Pinterest

ಅರ್ಥ:

3.1: I ಆರೋಗ್ಯ ನೀವು, ನೀವು ಮಗಳು ಅದರ ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಸಾಕಾರ ಜ್ಞಾನ; ನೀವು ಶುಭ ಪ್ರಕೃತಿ,
3.2: (ಐ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಯು) ನೀವು ವಿಧ್ವಂಸಕ ಅದರ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ನ (ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಗಾರರಂತೆ) ರಾವಣ, (ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ಪೂರೈಸುವವನು ಅದರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಅದರ ಭಕ್ತರು; ನೀವು ಸಾಕಾರ ಸರಸ್ವತಿ,

ಸಂಸ್ಕೃತ:

रताधुरीणां्रताधुरीणां वां्वां ಡಾ .्मजाम्मजाम .
ಸರ್ವಜ್ಞ .्लभाम्लभाम .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಪತಿವ್ರತ-ಧುರಿನ್ನಂ ತ್ವಾಮ್ ನಮಾಮಿ ಜನಕ-[ಎ]ಆತ್ಮಜಾಮ್ |
ಅನುಗ್ರಹ-ಪರಮ್-ರ್ಧಿಮ್-ಅನಘಮ್ ಹರಿ-ವಲ್ಲಭಮ್ || 4 ||

ಅರ್ಥ:

4.1: I ಆರೋಗ್ಯ ನೀವು, ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಡುವೆ ಪತಿವ್ರತಗಳು (ಗಂಡನಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಆದರ್ಶ ಹೆಂಡತಿ), (ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ) ದಿ ಸೋಲ್ of ಜನಕ (ಆದರ್ಶ ಮಗಳು ತಂದೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದೆ),
4.2: (ಐ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಯು) ನೀವು ಬಹಳ ಕೃಪೆ (ನೀವೇ ಸಾಕಾರವಾಗಿರುವುದು) ರಿದ್ಧಿ (ಲಕ್ಷ್ಮಿ), (ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು) ಪಾಪವಿಲ್ಲದ, ಮತ್ತು ಹರಿ ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಿಯ,

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ रयीरूपामुमारूपां्रयीरूपामुमारूपां .्यहम्यहम .
रसादाभिमुखीं्रसादाभिमुखीं ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ .्. .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಆತ್ಮಾ-ವಿದ್ಯಾ ತ್ರಯೆ-ರುಪಮ್-ಉಮಾ-ರುಪಮ್ ನಮಮಯಹಮ್ |
ಪ್ರಸಾದ-ಅಭಿಮುಖಿಮ್ ಲಕ್ಸ್ಮಿಮ್ ಕ್ಸ್ಸೀರಾ-ಅಬ್ಧಿ-ತನಯಮ್ ಶುಭಾಮ್ || 5 ||

ಅರ್ಥ:

5.1: I ಆರೋಗ್ಯ ನೀವು, ನೀವು ಸಾಕಾರ ಆತ್ಮ ವಿದ್ಯಾ, ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೂರು ವೇದಗಳು (ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದರ ಆಂತರಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವುದು); ನೀವು ಸೇರಿದ್ದೀರಿ ಪ್ರಕೃತಿ of ದೇವಿ ಉಮಾ,
5.2: (ಐ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಯು) ನೀವು ಶುಭ ಲಕ್ಷ್ಮಿಮಗಳು ಅದರ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ಉದ್ದೇಶ ದಯಪಾಲಿಸುವಾಗ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ (ಭಕ್ತರಿಗೆ),

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ .
ಡಾ मनिलयां्मनिलयां ಡಾ .्. .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ನಮಾಮಿ ಕ್ಯಾಂಡ್ರಾ-ಭಾಗಿನೀಮ್ ಸೀತಾಮ್ ಸರ್ವ-ಅಂಗ-ಸುಂದರಿಮ್ |
ನಮಾಮಿ ಧರ್ಮ-ನಿಲಯಾಮ್ ಕರುನ್ನಾಮ್ ವೇದ-ಮಾತಾರಾಮ್ || 6 ||

ಅರ್ಥ:

6.1: I ಆರೋಗ್ಯ ನೀವು, ನೀವು ಹಾಗೆ ಸಹೋದರಿ of ಚಂದ್ರ (ಸೌಂದರ್ಯದಲ್ಲಿ), ನೀವು ಸೀತಾ ಯಾರು ಸುಂದರ ಅವಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ,
6.2: (ಐ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಯು) ನೀವು ಒಬ್ಬ ವಾಸಸ್ಥಾನ of ಧರ್ಮ, ಪೂರ್ಣ ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತೆ ತಾಯಿಯ of ವೇದಗಳು,

ಸಂಸ್ಕೃತ:

मालयां्मालयां ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ .
ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಪದ್ಮ-[ಎ]ಅಲಾಯಂ ಪದ್ಮ-ಹಸ್ತಮ್ ವಿಸ್ನು-ವಕ್ಸಾ-ಸ್ಥಾಲ-[ಎ]ಅಲಯಂ |
ನಮಾಮಿ ಕ್ಯಾಂಡ್ರಾ-ನಿಲಯಂ ಸೀತಾಮ್ ಕ್ಯಾಂಡ್ರಾ-ನಿಭಾ-[ಎ]ananaam || 7 ||

ಅರ್ಥ:

7.1: (ಐ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಯು) (ನೀವು ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯಾಗಿ) ಬದ್ಧವಾಗಿರಲು in ಲೋಟಸ್, ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ ಲೋಟಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಸಿಸು ರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ of ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು,
7.2: I ಆರೋಗ್ಯ ನೀವು, ನೀವು ವಾಸಿಸು in ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲ, ನೀವು ಸೀತಾ ಯಾರದು ಮುಖವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ದಿ ಚಂದ್ರನ

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಭಗವಾನ್ ಅರಂಗನಾಥರ್, ರಂಗ ಮತ್ತು ತೇನರಂಗಥನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಶ್ರೀರಂಗಂ. ದೇವಿಯನ್ನು ಸರ್ಪ ದೇವರು ಆದಿಶೇಶನ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ರೂಪವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

रे्रे ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ .
ಸರ್ವಜ್ಞ रे्रे ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಅಮೋಘ-ಮುದ್ರೆ ಪರಿಪುರ್ಣ-ನಿದ್ರೆ ಶ್ರೀ-ಯೋಗ-ನಿದ್ರೆ ಸಾ-ಸಮುದ್ರ-ನಿದ್ರೆ |
ಶ್ರೀತೈ[aE]ಕಾ-ಭದ್ರೆ ಜಗದ್-ಏಕ-ನಿದ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗ-ಭದ್ರೆ ರಾಮತಮ್ ಮನೋ ಮಿ || 6 ||

ಅರ್ಥ:

6.1: (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರ ಶುಭ ದೈವಿಕ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ) ಅದು ಭಂಗಿ of ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ (ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತೊಂದರೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ), ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿದ್ರೆ (ಇದು ಪೂರ್ಣತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ), ಅದು ಶುಭ ಯೋಗ ನಿದ್ರಾ (ಇದು ಸ್ವತಃ ಪೂರ್ಣತೆಯಲ್ಲಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ), (ಮತ್ತು) ಆ ಭಂಗಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದೆ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ (ಮತ್ತು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು),
6.2: ಆ ಉಳಿದ ಭಂಗಿ ವು  ಒಂದು ಮೂಲ ಶುಭ (ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಲೀಪ್ ಇದು (ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು) ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಯೂನಿವರ್ಸ್,
ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ರಲ್ಲಿ ಶುಭ ದೈವಿಕ ನಿದ್ರೆ of ಶ್ರೀ ರಂಗ (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ) (ಆ ಶುಭ ದೈವಿಕ ನಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಆನಂದವನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ).

ಮೂಲ - Pinterest

ಸಂಸ್ಕೃತ:

रशायी्रशायी ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ कशायी्कशायी .
ಸರ್ವಜ್ಞ रशायी्रशायी ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಸಸಿತ್ರ-ಶಾಯೀ ಭುಜಾಗೆ[aI]ndra-Shaayii Nanda-Angka-Shaayii Kamalaa-[ಎ]ngka-Shaayii |
Kssiira-Abdhi-Shaayii Vatta-Patra-Shaayii Shriirangga-Shaayii Ramataam Mano Me || 7 ||

ಅರ್ಥ:

7.1: (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರ ಶುಭ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ) ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ(ಉಡುಪುಗಳು ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳು); ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿ ಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್ of ಹಾವುಗಳು (ಅಂದರೆ ಆದಿಸೇಶ); ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ of ನಂದ ಗೋಪಾ (ಮತ್ತು ಯಶೋಡ); ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಪ್ of ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ,
7.2: ಆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ; (ಮತ್ತು) ಅದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿ ಮೇಲೆ ಆಲದ ಎಲೆ;
ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ರಲ್ಲಿ ಶುಭ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿಗಳು of ಶ್ರೀ ರಂಗ (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ) (ಆ ಶುಭ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿಗಳು ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತವೆ).

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ ಡಾ गं्गं ಸರ್ವಜ್ಞ न्न गं्गं यदि गमेति्गमेति .
ಡಾ गं्गं चरणेम्बु गं्गं ಡಾ गं्गं ಡಾ .्गम्गम .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಇದಮ್ ಹಾಯ್ ರಂಗಮ್ ತ್ಯಜತಮ್-ಇಹಾ-ಅಂಗಮ್ ಪುನಾರ್-ನಾ ಸಿ-ಅಂಗಮ್ ಯಡಿ ಸಿ-ಅಂಗಮ್-ಇತಿ |
ಪನ್ನೌ ರಥಂಗಮ್ ಕಾರನ್ನೆ-[ಎ]mbu Gaanggam Yaane Vihanggam Shayane Bujanggam || 8 ||

ಅರ್ಥ:

8.1: ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ is ರಂಗ (ಶ್ರೀರಂಗಂ), ಅಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಶೆಡ್‌ಗಳು ಅವನ ದೇಹ, ಮತ್ತೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ದೇಹ (ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಜನಿಸುವುದಿಲ್ಲ), if ಎಂದು ದೇಹ ಹೊಂದಿತ್ತು ಸಮೀಪಿಸಿದೆ ಲಾರ್ಡ್ (ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ),
8.2: (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರಿಗೆ ಮಹಿಮೆ) ಯಾರದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಂದಿದೆ ಡಿಸ್ಕಸ್, ಯಾರಿಂದ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ನದಿ ಗಂಗಾ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ, ಯಾರು ಅವನ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಪಕ್ಷಿ ವಾಹನ (ಗರುಡ); (ಮತ್ತು) ಯಾರು ಮಲಗುತ್ತಾರೆ ಹಾಸಿಗೆ of ಸರ್ಪ (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರಿಗೆ ವೈಭವ).

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಭಗವಾನ್ ಅರಂಗನಾಥರ್, ರಂಗ ಮತ್ತು ತೇನರಂಗಥನ್ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯ, ಶ್ರೀರಂಗಂ. ದೇವಿಯನ್ನು ಸರ್ಪ ದೇವರು ಆದಿಶೇಶನ ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ರೂಪವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

दरूपे्दरूपे ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ .
करूपे्करूपे ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಆನಾಂದ-ರೂಪೆ ನಿಜಾ-ಬೋಧಾ-ರೂಪೆ ಬ್ರಹ್ಮ-ಸ್ವರೂಪೆ ಶ್ರುತಿ-ಮೂರ್ತಿ-ರೂಪೆ |
ಶಶಾಂಗ್ಕಾ-ರೂಪೆ ರಾಮನ್ನಿಯಾ-ರೂಪೆ ಶ್ರೀರಂಗ-ರೂಪೆ ರಾಮತಮ್ ಮನೋ ಮಿ || 1 ||

ಅರ್ಥ:

1.1 (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರ ದೈವಿಕ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ) ಅದು ಫಾರ್ಮ್ (ಆದಿಶೆಯ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯುವುದು) ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಬ್ಲಿಸ್ (ಆನಂದ ರೂಪೆ), ಮತ್ತು ಅವನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಂತ (ನಿಜ ಬೋಧಾ ರೂಪೆ); ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ನ ಸಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ (ಬ್ರಹ್ಮ ಸ್ವರೂಪೆ) ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರ ಸಾರ ಶ್ರುತಿಗಳು (ವೇದಗಳು) (ಶ್ರುತಿ ಮೂರ್ತಿ ರೂಪಾಯಿ),
1.2: ಆ ಫಾರ್ಮ್ ಹಾಗೆ ಕೂಲ್ ಚಂದ್ರನ (ಶಶಂಕ ರೂಪೆ) ಮತ್ತು ಹೊಂದಿರುವ ಅಂದವಾದ ಸೌಂದರ್ಯ (ರಮಣೀಯ ರೂಪೇ);
ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ರಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ರೂಪ of ಶ್ರೀ ರಂಗ (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ) (ಆ ರೂಪವು ನನ್ನ ಆನಂದವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ).

ಮೂಲ - Pinterest

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ ಡಾ दारमूले्दारमूले ಡಾ .
दैत्यान्तकालेखिललोकलीले ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಕಾವೇರಿ-ಟೈರೆ ಕರುನ್ನಾ-ವಿಲೋಲೆ ಮಂದಾರ-ಮುಲೆ ಧೃತ-ಕಾರು-ಕೇಲೆ |
ದೈತ್ಯ-ಅಂತ-ಕಾಲೆ-[ಎ]khila-Loka-Liile Shriirangga-Liile Ramataam Mano Me || 2 ||

ಅರ್ಥ:

2.1 (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರ ದೈವಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗುತ್ತದೆ) ಆ ನಾಟಕಗಳು, ಶವರ್ ಸಹಾನುಭೂತಿ ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ of ಕಾವೇರಿ ನದಿ (ಅದರ ಸೌಮ್ಯ ಅಲೆಗಳಂತೆ); ಅವನ ನಾಟಕಗಳು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟಿವ್ ಎಂದು uming ಹಿಸಿ ನಲ್ಲಿರುವ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳು ಬೇರು ಅದರ ಮಂದಾರ ಮರ,
2.2: ಆ ನಾಟಕಗಳು ಅವರ ಅವತಾರಗಳ ಕೊಲ್ಲುವುದು ದಿ ಡಿಮನ್ಸ್ in ಎಲ್ಲಾ ದಿ ಲೋಕಾಗಳು (ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್);
ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ರಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ನಾಟಕಗಳು of ಶ್ರೀ ರಂಗ (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ) (ಆ ನಾಟಕಗಳು ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತವೆ).

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ बवासे्बवासे .
ಡಾ दवासे्दवासे ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ನಿವಾಸೆ ಜಗತಮ್ ನಿವಾಸೆ ಹರ್ಟ್-ಪದ್ಮ-ವಾಸ್ ರವಿ-ಬಿಂಬಾ-ವಾಸ್ |
ಕೃಪಾ-ನಿವಾಸೆ ಗುನ್ನಾ-ಬ್ರಂಡಾ-ವಾಸ್ ಶ್ರೀರಂಗ-ವಾಸ್ ರಾಮತಮ್ ಮನೋ ಮಿ || 3 ||

ಅರ್ಥ:

(ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥರ ವಿವಿಧ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ) ಅದು ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅವನೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ (ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ), ಆ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ನಡುವೆ ಅವನ ವಾಸ ವಿಶ್ವ (ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ), ಅದು ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅವನ ಒಳಗೆ ಲೋಟಸ್ ಅದರ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ಭಕ್ತರ (ದೈವಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯಂತೆ), ಮತ್ತು ಅದು ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅವನ ಒಳಗೆ ಮಂಡಲ ಅದರ ಸನ್ (ದೈವಿಕ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ಸೂರ್ಯ),
3.2: ಆ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅವರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾನುಭೂತಿ, ಮತ್ತು ಅದು ವಾಸಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಒಳಗೆ ಸದ್ಗುಣಗಳು;
ಮೈ ಮೈಂಡ್ ಡಿಲೈಟ್ಸ್ ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು of ಶ್ರೀ ರಂಗ (ಶ್ರೀ ರಂಗನಾಥ) (ಆ ವಾಸಸ್ಥಾನಗಳು ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬುತ್ತವೆ).

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ .
ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಸರ್ವೋತ್ಕೃಷ್ಟ .
ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ मै्मै .
ಡಾ पयामि्पयामि ॥

ಅನುವಾದ:

ಕಾಯೇನಾ ವಾಕಾ ಮನಸೆ[aI]ಂಡ್ರಿಯರ್-ವಾ
ಬುದ್ಧ[ನಾನು]-ಆತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತ ಸ್ವಭಾವಾತ್ |
ಕರೋಮಿ ಯಾದ್-ಯಾಟ್-ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮಾಯಿ
ನಾರಾಯಣ್ಣಾಯೆತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ ||

ಅರ್ಥ:

1: (ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ) ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೇಹಸ್ಪೀಚ್ಮೈಂಡ್ or ಇಂದ್ರಿಯ ಅಂಗಗಳು,
2: (ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ) ನನ್ನ ಬಳಸಿ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ (ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ) ಮೂಲಕ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ,
3: ನಾನು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಇತರರು (ಅಂದರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವಿಕೆಯ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದೆ),
4: (ನಾನು ಮತ್ತು ಸರೆಂಡರ್ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

यामं्यामं ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ .
योपेतं्योपेतं ಸರ್ವಜ್ಞ णुं्णुं दे्दे .्वलोकैकनाथम्वलोकैकनाथम ॥

ಮೂಲ - Pinterest

ಅನುವಾದ:

ಮೇಘ-ಶ್ಯಾಮಾಮ್ ಪೈಟಾ-ಕೌಶೇಯ-ವಾಸಂ ಶ್ರೀವಾತ್ಸ-ಅಂಕಂ ಕೌಸ್ತುಭೋ[aU]ದ್ಭಾಸಿತ-ಅಂಗಂ |
ಪುನ್ನಿಯೊ [(ಎಯು)] ಪೆಟಮ್ ಪುಂದದರಿಕ-[ಎ]ಅಯತಾ-ಅಕ್ಸಮ್ ವಿಸ್ನಮ್ ವಂದೆ ಸರ್ವ-ಲೋಕೈ[aE]ಕಾ-ನಾಥಮ್ ||

ಅರ್ಥ:

1: (ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ಯಾರು ಸುಂದರರು ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡಗಳು, ಮತ್ತು ಯಾರು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಳದಿ ಉಡುಪುಗಳು of ಸಿಲ್ಕ್; ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಾರ್ಕ್ of ಶ್ರೀವಾತ್ಸ ಅವನ ಎದೆಯ ಮೇಲೆ; ಮತ್ತು ಯಾರ ದೇಹವು ಹೊಳೆಯುತ್ತಿದೆ ಕಾಂತಿ ಅದರ ಕೌಶುಭಾ ಮಣಿ,
2: ಯಾರ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಜೊತೆ ಹೋಲಿನೆಸ್, ಮತ್ತು ಯಾರ ಸುಂದರ ಐಸ್ ಇವೆ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೆ ಕಮಲದ ದಳಗಳು; ನಾವು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಭು of ಎಲ್ಲಾ ದಿ ಲೋಕಾಗಳು.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ताकारं्ताकारं ಡಾ मनाभं्मनाभं ಡಾ
वाधारं्वाधारं ಡಾ ण्ण .्गम्गम .
ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞತ್ವ
दे्दे णुं्णुं ಡಾ .्वलोकैकनाथम्वलोकैकनाथम ॥

ಅನುವಾದ:

ಶಾಂತ-ಆಕಾರಂ ಭುಜಾಗ-ಶಯನಂ ಪದ್ಮ-ನಾಭಮ್ ಸೂರ-ಐಶಮ್
ವಿಶ್ವ-ಆಧಾರಂ ಗಗನ-ಸದರ್ಶಮ್ ಮೇಘ-ವರ್ಣ ಶುಭ-ಅಂಗಮ್ |
ಲಕ್ಷ್ಮಿ-ಕಾಂತಮ್ ಕಮಲಾ-ನಾಯನಂ ಯೋಗಿಭೀರ್-ಧ್ಯಾನ-ಗಮ್ಯಂ
ವಂಡೆ ವಿಸ್ನಮ್ ಭಾವ-ಭಯಾ-ಹರಾಮ್ ಸರ್ವ-ಲೋಕಾ-ಏಕ-ನಾಥಮ್ ||

ಅರ್ಥ:

1: (ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ) ಯಾರು ಎ ಪ್ರಶಾಂತ ಗೋಚರತೆ, WHO ಸರ್ಪದ ಮೇಲೆ ಸವಾರಿ (ಆದಿಸೇಶ), ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವನ ಹೊಕ್ಕುಳ ಮೇಲೆ ಕಮಲಮತ್ತು ಯಾರು ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಭು,
2: ಯಾರು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ, ಯಾರು ಗಡಿಯಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಂತೆ ಅನಂತ, ಯಾರ ಬಣ್ಣವು ಮೇಘದಂತೆ (ನೀಲಿ) ಮತ್ತು ಯಾರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಶುಭ ದೇಹ,
3: ಯಾರು ದೇವಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಪತಿ, ಯಾರ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಮಲದಂತಿದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಧ್ಯಾನದಿಂದ ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬಹುದು,
4: ಆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಯಾರು ಲೌಕಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಭಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾರು ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳ ಪ್ರಭು.

ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ:
 ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿಯ ಅಪರಾಜಿತಾ ಸ್ತೂತಿಯ ಕೆಲವು ಸ್ತೋತ್ರಗಳು ಅವುಗಳ ಅನುವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ. ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ತೋತ್ರಗಳ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿದ್ದೇವೆ.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ते्ते ಡಾ ಡಾ मीरपुरवासिनि्मीरपुरवासिनि
वामहं्वामहं ಸರ್ವಜ್ಞ यं्यं यादानं्यादानं  ಡಾ ಡಾ ॥

ಅನುವಾದ:

ನಮಸ್ತೆ ಶಾರಡೆ ದೇವಿ ಕಾಶ್ಮೀರ ಪುರಾವಾಸಿನಿ
ತ್ವಾಮಹಮ್ ಪಾರ್ಥಾಯೆ ನಿತ್ಯಂ ವಿದ್ಯಾ ದಾನಮ್ ಚಾ ಡೆಹಿ ಮಿ ||

ಅರ್ಥ:

1: ಕಾಶ್ಮೀರದ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಶಾರದ ದೇವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು,
2: ಓ ದೇವಿ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ (ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ) ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ; ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಜ್ಞಾನದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನನಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಿ (ಇದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬೆಳಗಿಸುತ್ತದೆ).

ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು
ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಡಾ यै्यै यै्यै ಡಾ ಡಾ ಡಾ .
ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ रायै्रायै ಡಾ रणताः्रणताः म्म .्. .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ನಮೋ ದೇವೈ ಮಹಾ ದೇವೈ ಶಿವಾಯೈ ಸತತಂ ನಮ |
ನಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಭದ್ರಾಯೈ ನಿಯಾಟಾಹ್ ಪ್ರನ್ನತಾಹ್ ಸ್ಮಾ ತಾಮ್ || 1 ||

ಅರ್ಥ:

1.1: ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಗೆ ದೇವಿ, ಗೆ ಮಹಾದೇವಿನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಯಾರು ಶಿವ (ಶುಭ ಒಂದು).
1.2: ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಯಾರು ಶುಭ (ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಒಬ್ಬನಾಗಿರುವುದು) ಆದಿಸ್ವರೂಪದ ಮೂಲ of ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಕ ಎಲ್ಲದರ; ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇವೆ ಗೆ ಆಟಗಳು.

ಸಂಸ್ಕೃತ:

रायै्रायै ಡಾ यायै्यायै यै्यै ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ .
ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ರೌಡ್ರಾಯೈ ನಮೋ ನಿತ್ಯಾಯೈ ಗೌರ್ಯೈ ಧಾತ್ರೈ ನಮೋ ನಮಹ್ |
ಜ್ಯೋತ್ಸ್ನಾಯೈ ಚೆಂಡು ರುಪಿನೈ ಸುಖಾಯೈ ಸತತಮ್ ನಮ || 2 ||

ಅರ್ಥ:

2.1: ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಗೆ ಭಯಾನಕಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಗೆ ಶಾಶ್ವತಹೊಳೆಯುವ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಬಲಿಗ ಅದರ ಯೂನಿವರ್ಸ್.
2.2: ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳಿಗೆ, ಯಾರು ಕೂಲ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೂನ್ಲೈಟ್ ನೈಟ್ಮತ್ತು ವಿಕಿರಣ ಫಾರ್ಮ್ ಅದರ ಚಂದ್ರನ, ಮತ್ತು ಯಾರು ಜಾಯ್ ಸ್ವತಃ.

ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು
ದೇವಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಸ್ತೋತ್ರಗಳು

ಸಂಸ್ಕೃತ:

ಸರ್ವಜ್ಞ रणता्रणता धयै्धयै धयै्धयै मो्मो ಡಾ ಡಾ .
ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ಕಲ್ಯಾಣ್ಯ ಪ್ರಣತ ವರ್ಧಾಯೈ ಸಿದ್ಧಾಯ್ ಕುರ್ಮೋ ನಮೋ ನಮ |
ನಾಯರ್ತ್ಯೈ ಭುಭರ್ತಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಾಯಿ ಶರ್ವಾನ್ಯೈ ತೆ ನಮೋ ನಮಹ್ || 3 ||

ಅರ್ಥ:

3.1: ನಾವು ಬೋ ಅವಳ ಮೂಲ ಯಾರು ಕಲ್ಯಾಣ, ಯಾರು ಗ್ರೇಟ್ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಬೈಡ್ಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್,
3.2: ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಗೆ ಆಟಗಳು ಯಾರು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯರ್ ಹಾಗೆಯೇ ಸಮೃದ್ಧಿ ಇದು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ದಿ ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಯಾರು ಪತ್ನಿ of ಶಿವ(ಸೃಷ್ಟಿ, ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ವಿನಾಶದ ದೈವಿಕ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ).

ಸಂಸ್ಕೃತ:

गायै्गायै गपारायै्गपारायै ಡಾ ಸರ್ವಜ್ಞ .
ಸರ್ವಜ್ಞ ಡಾ णायै्णायै रायै्रायै ಡಾ ಡಾ .XNUMX.

ಅನುವಾದ:

ದುರ್ಗಾಯೈ ದುರ್ಗಾ ಪಾರಾಯೈ ಸಾರಾಯೈ ಸರ್ವಾ ಕಾರಿನೈ |
ಖ್ಯಾತ್ಯೈ ತಥೈವಾ ಕೃಷ್ಣಾಯೈ ಧುಮ್ರಾಯೈ ಸತತಂ ನಮ || 4 ||

ಅರ್ಥ:

4.1: (ನಮಸ್ಕಾರಗಳು) ದುರ್ಗಾ, ಯಾರು ನಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳು ಜೀವನ ಮತ್ತು ಯಾರು ಎಸೆನ್ಸ್ of ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳು.
4.2: ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅವಳಿಗೆ, ಯಾರು ಹೆಸರಾಂತ ಮತ್ತು ಹೊರಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ (ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ) ಅದರಂತೆ ಅವಳು ಡಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ತಿಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟ (ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ).

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ:

ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.

ಗುರು ಶಿಶಾ

ತ್ರಿಕಲ್ ಸಂಧ್ಯಾ ಮೂರು ಶ್ಲೋಕಗಳಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾದಾಗ, ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಪಠಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ತ್ರಿಕೋನವು ದಿನದ 3 ಹಂತಗಳಿಗೆ. ಈ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಲೋಕಾಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

ಗುರು ಶಿಶಾ
ಫೋಟೋ ಕ್ರೆಡಿಟ್‌ಗಳು: www.hinduhumanrights.info

ನೀವು ಎಚ್ಚರವಾದ ನಂತರ:

वसते लक्ष्मीः करमूले सरस्वती
तु: प्रभाते कर दर्शनम
देवि पर्वतस्तनमंडले
नमस्तुभ्यं पादस्पर्श क्षमस्व मे
देवं कंसचाणूरमद्रनम्
कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्

ಅನುವಾದ:

ಕರಗ್ರೆ ವಾಸೇಟ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಹಿ ಕರಮೂಲ್ ಸರಸ್ವತಿ |
ಕಾರಾ-ಮಾಧ್ಯೆ ತು ಗೋವಿಂದ ಪ್ರಭಾಟೆ ಕರ-ದರ್ಶನಂ ||

ಸಮುದ್ರ-ವಾಸನೆ ದೇವಿ ಪರ್ವತ-ಸ್ತಾನ-ಮಂಡಲೆ |
ವಿಷ್ಣುಪಟ್ನಿ
ನಮಸ್-ತುಭ್ಯಂ ಪಾದ-ಸ್ಪರ್ಶಂ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಮೇ ||

ವಾಸುದೇವ-ಸುತಾನ್ ದೇವಮ್ ಕನ್ಸ-ಚಾನುರ-ಮರ್ದಾನಂ |
ದೇವಕಿ-ಪರಮಾ
ನಂದಮ್ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್-ಗುರು ||

ಅರ್ಥ: ಸಂಪತ್ತಿನ ದೇವತೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬೆರಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ, ಜ್ಞಾನದ ದೇವತೆ, ಸರಸ್ವತಿ ಅಂಗೈಯ ಬುಡದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ (ಗೋವಿದಾ) ಅಂಗೈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗೈಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕು.

ಓಹ್! ಮಾತೃ ಭೂಮಿ, ಸಾಗರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪತ್ನಿ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಪಾದಗಳ ಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ.
ವಾಸುದೇವನ ಮಗ, ವಿನಾಶಕ (ರಾಕ್ಷಸರು) ಕನ್ಸಾ ಮತ್ತು ಚಾನುರ, ದೇವಕಿಯ (ತಾಯಿ) ಸರ್ವೋಚ್ಚ ಆನಂದ, ವಿಶ್ವದ ಗುರು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ವಂದಿಸುತ್ತೇನೆ.

ತಿನ್ನುವ ಮೊದಲು: -

सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्विषैः
ते त्वघं पापा ये पचम्त्यात्मकारणात्
यदश्नासि यज्जहोषि ददासि यत्
कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्
वैश्र्वानरो भूत्वा ग्राणिनां देहमाश्रितः
पचाम्यन्नं चतुर्विधम्
सह नाववतु सह नौ भनक्तु करवावहै
नावघीतमस्तु मा विहिषावहै
शांतिः शांतिः शांतिः

ಅನುವಾದ:

ಯಜ್ಞ-ಶಿಷ್ಟಾ-ಶಿನಾಹ್ ಸಂತೋ ಮುಚ್ಯಂತೇ ಸರ್ವ-ಕಿಲ್ಬಿಶೈಃ |
ಭುಂಜತೆ
ತೇ ತ್ವಘಂ ಪಾಪಾ ಯೇ ಪಚಾನ್ಯಾತ್ಮ-ಕಾರಣಾತ್ ||

ಯತ್-ಕರೋಶಿ ಯದಶ್ನಾಸಿ ಯಜ್ ಯಜ್-ಜುಹೋಶಿ ದಾದಾಸಿ ಯತ್ |
ಯತ್-ತಪಸ್ಯಾಸಿ
ಕೌಂಟೇಯ ತತ್-ಕುರುಶ್ವ ಮದರ್ಪನಂ ||

ಓಂ ಸಹಾ ನಾ-ವವಾತು ಸಹಾ ನೌ ಭುನಾಕ್ತು ಸಹ ವಿರಿಯಮ್ ಕರವಾ-ವಹೈ |
ತೇಜಸ್ವಿ
ನಾ-ವಧಿ-ತಮಸ್ತು ಮಾ ವಿದ್ವಿಶಾ-ವಾಹೈ ||
ಓಂ ಶಾಂತಿಹ್ ಶಾಂತಿಹ್ ಶಾಂತಿಹಿ

ಅರ್ಥ: ದೇವರ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಅರ್ಪಿಸುವ ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ (ಗೆ)
ದೇವರು) ಮೊದಲು (ಯಜ್ಞ) ತ್ಯಾಗಕ್ಕಾಗಿ. ತಮಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆಹಾರವನ್ನು ಬೇಯಿಸುವ ಇತರರು ನಿಜವಾಗಿಯೂ “ಪಾಪವನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.”

ಓ! ಕುಂತಿಯ ಮಗನಾದ ಕೌಂಟೇಯ (ಅರ್ಜುನ್), ನೀವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲವು, ನೀವು ತಿನ್ನುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತ್ಯಾಗವಾಗಿ ಅರ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣತೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅದನ್ನು ನನಗೆ ಅರ್ಪಣೆಯಾಗಿ ಮಾಡಿ.
"ನಾನು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಆಹಾರವನ್ನು ಜೀರ್ಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಉಸಿರಾಟ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಾನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತೇನೆ."

ಓಹ್! ಕರ್ತನೇ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೂ ರಕ್ಷಿಸಿ ರಕ್ಷಿಸಿ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ದೈವಿಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವು ವಿಕಿರಣವಾಗಲಿ. ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಅಸೂಯೆಪಡಬಾರದು ಮತ್ತು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಬದುಕೋಣ.

ಮಲಗುವ ಮೊದಲು:

वासुदेवाय हरये परमात्मने
गोविन्दाय नमो नमः
करचरणकृतं वाक् कायजं कर्मजं
वा मानसं वाअपराधम्
वा सर्वमेतत्
जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो
त्वमेव माता च पिता
बन्धुश्च सखा त्वमेव
विद्या द्रविणं
सर्वं मम देवदेव

ಅನುವಾದ:

ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಾಯ ಪರಮಾತ್ಮನೆ |
ಪ್ರಣತ-ಕ್ಲೇಶ-ನಾಶಾಯ
ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮ ||

ಕಾರಾ-ಚರಣ್-ಕ್ರುತಂ ವಾಕ್-ಕಾಯಾ-ಜಾಮ್ ಕರ್ಮಜಂ ವಾ
ಶ್ರವಣ-ನಾಯನಜಂ
ವಾ ಮನಸಂ ವಾ-ಅಪರಾಧಂ |
ವಿಹಿತಂ-ಅವಿತಿತಂ
ವಾ ಸರ್ವ-ಮಿ-ತತ್ ಕ್ಷಮಾಸ್ವ ಜಯ ಜಯ ಕರುಣಾಬ್ಧೆ
ಶ್ರೀ ಮಹಾದೇವ ಶಂಭೋ ||

ತ್ವಾಮೆವಾ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಷ್-ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ |
ತ್ವಾಮೆವಾ
ವಿದ್ಯಾ ದ್ರಾವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ-ದೇವ ||

ಅರ್ಥ: ಅವನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೇಳುವವರ ದುಃಖ, ಸಂಕಟ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ದೂರಮಾಡುವ ವಾಸುದೇವನ ಮಗನಾದ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಓಹ್! ಸಹಾನುಭೂತಿಯ ಮಹಾಸಾಗರದ ಮಹಾದೇವ್, ನನ್ನ ಕೈಗಳು, ಪಾದಗಳು, ನನ್ನ ಮಾತು, ದೇಹ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳಿಂದ, ನನ್ನ ಕಿವಿಗಳಿಂದ, ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಾನು ತಿಳಿದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಿಳಿಯದೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಗೆಲುವು ನಿಮ್ಮದಾಗಲಿ.

ಓಹ್! ದೇವರೇ! (ಓಹ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಬೀಯಿಂಗ್) ನೀವು ನನ್ನ ತಾಯಿ, ನೀವು ನನ್ನ ತಂದೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಸಹೋದರ, ನೀವು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತ, ನೀವು ಜ್ಞಾನ, ನೀವು ಸಂಪತ್ತು, ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲವೂ
ನನಗೆ.

ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್: ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಪರಿವಾರ್

ಯಾದೃಚ್ V ಿಕ ಪದ್ಯಗಳು