hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪದ್ಯಗಳು I

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಪದ್ಯಗಳು I

1. ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಯಾರೂ ಅದನ್ನು ತಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ; ಆತಂಕದಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅದು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳು ತೆರೆದಿರುತ್ತವೆ.
- ಅಥರ್ವನ ವೇದ


2. ಕೋಪದಿಂದ ಭ್ರಮೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಭ್ರಮೆಯಿಂದ ಮನಸ್ಸು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಾಗ ತಾರ್ಕಿಕ ಕ್ರಿಯೆ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ. ತಾರ್ಕಿಕತೆಯು ನಾಶವಾದಾಗ ಒಂದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ.
- ಭಗವತ್ಗೀತೆ


3. (ನಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ) ಅವಾಸ್ತವದಿಂದ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ,
ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ,
ಸಾವಿನಿಂದ ಅಮರತ್ವದವರೆಗೆ,
ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.
- ಬೃಹದರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತು


. ಅವರು ತಮ್ಮ ದುಷ್ಟತನದ ಅಶುದ್ಧ ನರಕಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ.

- ಭಗವತ್ಗೀತೆ


5. “ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು?
ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾರೆ?
ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಯಿತು? ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ?
ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ದೇವರುಗಳು ನಂತರ ಬಂದರು.
ಅದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ? ”
- ig ಗ್ವೇದ


ಕರ್ಮನ್ಯೆ ವಾಧಿಕಾರಸ್ಟೆ, ಮಾ ಫಲೇಶೌ ಕಡ ಚನಾ,
ಮಾ ಕರ್ಮ ಫಲ ಹೆತುರ್ ಭುರ್ಮೇತಿ ಸಂಗೋಸ್ಟ್ವಾ ಅಕರ್ಮಾನಿ


6. ಹಣ್ಣು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರಬಾರದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮಾಡದಿರಲು ನೀವು ಲಗತ್ತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ, ಆದರೆ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಫಲಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅರ್ಹರಲ್ಲ.
- ಭಗವತ್ಗೀತೆ


7. ಪ್ರಯಾಣಿಸದವನಿಗೆ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲ, ರೋಹಿತಾ!
ಹೀಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಪುರುಷರ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ, ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯನು ಪಾಪಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ… ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಲೆದಾಡಿ!… ಕುಳಿತವನ ಅದೃಷ್ಟವು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ; ಅವನು ಏರಿದಾಗ ಅದು ಏರುತ್ತದೆ; ಅವನು ಮಲಗಿದಾಗ ಅದು ನಿದ್ರಿಸುತ್ತದೆ; ಅವನು ಚಲಿಸಿದಾಗ ಅದು ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸುತ್ತಾಡಿ! ”
- ig ಗ್ವೇದ


8. (ಇದೆ) ಕೇವಲ ಒಂದು ದೈವತ್ವ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ, ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗಳ ಆತ್ಮ.
ಎಲ್ಲರ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶಿಸುವ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ವಾಸಿಸುವವನು.
ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಾಕ್ಷಿ, ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಎಲ್ಲ (ಲೌಕಿಕ) ಗುಣಗಳು ಮತ್ತು ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು.
- ಶ್ವೇತಾಶ್ವರೊ ಉಪನಿಷತ್ (ಸಾಲ: ಸೋಮ ಭಟ್ಟ)


9. ನೀರು-ಹೂವುಗಳ ತೊಟ್ಟುಗಳು ನೀರಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ; ಮಾನವರ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ (ಜ್ಞಾನ).
- ತಿರುಕುರಲ್


10. "ಇತರರಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀವೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ."
–ಅಥರ್ವ ವೇದ

ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಸಂತೋಷದ ಬಗ್ಗೆ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಶಾಶ್ವತ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವಿರಿ.


0 0 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
3 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ