hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ನವಗ್ರಹ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ನವಗ್ರಹ - ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು

ನವಗ್ರಹ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ನವಗ್ರಹ - ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಒಂಬತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು

ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, 9 ಗ್ರಹಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನವ (9) ಮತ್ತು ಗ್ರಹಗಳು (ಗ್ರಹಗಳು) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ನವಗ್ರಹ
ನವಗ್ರಹ

ಒಂಬತ್ತು ದೇಹಗಳು (ನವಗ್ರಹ)

  1. ಸೂರ್ಯ (ಸೂರ್ಯ)
  2. ಚಂದ್ರ (ಚಂದ್ರ)
  3. ಮಂಗಳ (ಮಂಗ್ಲಾ / ಸೆವ್ವಾಯ್)
  4. ಬುಧ (ಬುದ್ಧ)
  5. ಗುರು (ಗುರು)ಗುರು)
  6. ಶುಕ್ರ (ಸುಕ್ರ)
  7. ಶನಿ (ಶನಿ)
  8. ಮೇಲಿನ ಚಂದ್ರ ನೋಡ್ (ರಾಹು)
  9. ಕೆಳಗಿನ ಚಂದ್ರ ನೋಡ್ (ಕೇತು)

ಸೂರ್ಯ

ಸೂರ್ಯನು ಮುಖ್ಯಸ್ಥ, ಸೌರ ದೇವತೆ, ಆದಿತ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ, ಕಶ್ಯಪನ ಮಗ ಮತ್ತು ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನಾದ ಇಂದ್ರ. ಅವನಿಗೆ ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಚಿನ್ನದ ತೋಳುಗಳಿವೆ. ಅವನ ರಥವನ್ನು ಏಳು ಕುದುರೆಗಳು ಎಳೆಯುತ್ತವೆ, ಅದು ಏಳು ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು "ರವಿ-ವರ" ಅಥವಾ ಭಾನುವಾರದಂದು "ರವಿ" ಎಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು | ಹಿಂದೂ ಫಕ್
ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು | ಹಿಂದೂ ಫಕ್

ಹಿಂದೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ದೇವರ ಗೋಚರ ರೂಪವೆಂದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಶೈವ ಮತ್ತು ವೈಷ್ಣವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಶಿವ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಅಂಶವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸೂರ್ಯನನ್ನು ವೈಷ್ಣವರು ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶೈವ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ, ಸೂರ್ಯನು ಶಿವನ ಎಂಟು ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಅಸ್ತಮೂರ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವನು ಸತ್ವ ಗುಣದವನೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ, ರಾಜ, ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ತಂದೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೂರ್ಯನ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂತತಿಯವರಲ್ಲಿ ಶನಿ (ಶನಿ), ಯಮ (ಸಾವಿನ ದೇವರು) ಮತ್ತು ಕರ್ಣ (ಮಹಾಭಾರತ ಖ್ಯಾತಿ).

ಸ್ತೋತ್ರ:
ಜಾವಾ ಕುಸುಮಾ ಸಂಕಾಸಂ ಕಶ್ಯಪಾಯಂ ಮಹದುತಿಮ್
ತಮೋರಿಮ್ ಸರ್ವ ಪಾಪ್ಘನಂ ಪ್ರಣತೋಸ್ಮಿ ದಿವಾಕರಾಮ್

ಚಂದ್ರ

ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವರು | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವರು | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

ಚಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ದೇವತೆ. ಚಂದ್ರ (ಚಂದ್ರ) ಯನ್ನು ಸೋಮ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವೈದಿಕ ಚಂದ್ರ ದೇವತೆ ಸೋಮನೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನನ್ನು ಯುವ, ಸುಂದರ, ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ; ಎರಡು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಮತ್ತು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಕಮಲವಿದೆ. ಅವನು ಪ್ರತಿ ರಾತ್ರಿ ತನ್ನ ರಥವನ್ನು (ಚಂದ್ರ) ಆಕಾಶದಾದ್ಯಂತ ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ, ಹತ್ತು ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳು ಅಥವಾ ಹುಲ್ಲೆ ಎಳೆಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನು ಇಬ್ಬನಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ, ಮತ್ತು ಫಲವತ್ತತೆಯ ದೇವರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು. ಅವನನ್ನು ನಿಶಾದಿಪತಿ (ನಿಶಾ = ರಾತ್ರಿ; ಆದಿಪತಿ = ಭಗವಾನ್) ಮತ್ತು ಕ್ಷಪರಕ (ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುವವನು) ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಅವರು ಸೋಮರಾಗಿ ಸೋಮವಾರ ಅಥವಾ ಸೋಮವಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನು ಸತ್ವ ಗುಣದವನು ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು, ರಾಣಿ ಅಥವಾ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಸ್ತೋತ್ರ:
ದಾದಿ ಶಂಖಾ ತುಷಾರಭಂ ಕ್ಷೀರ ದರ್ಣವ ಸಂಭವಂ
ನಮಾಮಿ ಶಶಿನಂ ಸೋಮಮ್ ಶಂಭೋರ್ ಮುಕುತಾ ಭೂಷನಂ.

ಮಂಗಳ

ಮಂಗಲ್ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಮಂಗಲ್ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

ಮಂಗಳವು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಭೂಮಾ ('ಭೂಮಿ ಮಗ ಅಥವಾ ಭಾ). ಅವನು ಯುದ್ಧದ ದೇವರು ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ. ಅವನನ್ನು ಪೃಥ್ವಿ ಅಥವಾ ಭೂಮಿ, ಭೂಮಿಯ ದೇವತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮೇಷ ಮತ್ತು ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅತೀಂದ್ರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ (ರುಚಕ ಮಹಾಪುರುಷ ಯೋಗ). ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಾಸ್ ಗುಣದಿಂದ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕ್ರಿಯೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವನಿಗೆ ಕೆಂಪು ಅಥವಾ ಜ್ವಾಲೆಯ ಬಣ್ಣ, ನಾಲ್ಕು ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ, ತ್ರಿಶೂಲ, ಕ್ಲಬ್, ಕಮಲ ಮತ್ತು ಈಟಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ ವಹನಾ (ಆರೋಹಣ) ಒಂದು ರಾಮ್. ಅವರು 'ಮಂಗಳ-ವರ' ಅಥವಾ ಮಂಗಳವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ತೋತ್ರ:
ಧರಣೀ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತಂ ವಿದ್ಯಾ ಕಾಂತಿ ಸಮಾಪ್ರಭಂ
ಕುಮಾರಂ ಶಕ್ತಿ ಹಸ್ತಮ್ ತಮ್ ಮಂಗಲಂ ಪ್ರಾಣಾಮಯಹಂ.

ಬುದ್ಧ

ಬುಧ ಬುಧ ಗ್ರಹದ ದೇವರು ಮತ್ತು ತಾರಾ (ತಾರಕಾ) ಜೊತೆ ಚಂದ್ರನ (ಚಂದ್ರ) ಮಗ. ಅವರು ಸರಕುಗಳ ದೇವರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ರಾಜಸ್ ಗುಣ ಮೂಲದವರು ಮತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬುದ್ಧ | ಹಿಂಡು FAQ ಗಳು
ಬುದ್ಧ | ಹಿಂಡು FAQ ಗಳು

ಅವನನ್ನು ಸೌಮ್ಯ, ನಿರರ್ಗಳ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದಿಂದ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಮ್‌ಘೂರ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆಯ ಸಿಂಹವನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ಸ್ಕಿಮಿಟಾರ್, ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಗುರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳಲ್ಲಿ, ಅವನು ರಾಜದಂಡ ಮತ್ತು ಕಮಲವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಅಥವಾ ಹದ್ದು ಅಥವಾ ಸಿಂಹಗಳಿಂದ ಎಳೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ರಥವನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಬುಧ 'ಬುಧ-ವರಂ' ಅಥವಾ ಬುಧವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ತೋತ್ರ:
ಪ್ರಿಯಂಗು ಕಾಳಿಕಾ ಶ್ಯಾಮಂ ರೂಪೇನಾ ಪ್ರತಿಮಂ ಬುದ್ಧಮ್
ಸೌಮ್ಯಾಮ್ ಸೌಮ್ಯಾ ಗುನೊಪೇಟಂ ತಮ್ ಬುದ್ಧಮ್ ಪ್ರಾಣಾಮಯಹಂ

ಗುರು

ಬೃಹಸ್ಪತಿ ದೇವತೆಗಳ ಗುರು, ಧರ್ಮನಿಷ್ಠೆ ಮತ್ತು ಧರ್ಮದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಕೊಡುಗೆದಾರ, ಅವನು ಪುರುಷರಿಗಾಗಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ವಹಿಸುವ ದೇವರುಗಳ ಪುರೋಹಿತ ಎಂದು ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಪ್ರಭು. ಅವರು ಸತ್ವ ಗುಣದಿಂದ ಬಂದವರು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ಗುರು" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗುರು ಅಥವಾ ಗುರು | ಹಿಂಡು FAQ ಗಳು
ಗುರು ಅಥವಾ ಗುರು | ಹಿಂಡು FAQ ಗಳು

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅವನು ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಮತ್ತು ದಾನವಾಸನ ಗುರುಗಳಾದ ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರ ನೆಮೆಸಿಸ್. ಅವನನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ದೇವರು ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇವರಿಗೆ “ನಾಸ್ತಿಕ” ಬರ್ಹಸ್ಪತ್ಯ ಸೂತ್ರಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗುರುವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಂಟು ಕುದುರೆಗಳು ಎಳೆಯುವ ಆನೆ ಅಥವಾ ರಥದಿಂದ ತನ್ನ ವಾಹನವೆಂದು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಮಲದ ಹೂವಿನಲ್ಲೂ ಅವನನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅವನ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಅಂಶ ಆಕಾಶ ಅಥವಾ ಈಥರ್, ಮತ್ತು ಅವನ ನಿರ್ದೇಶನವು ಈಶಾನ್ಯ. ಅವನನ್ನು ಹಳದಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದಿಂದ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಕೋಲು, ಕಮಲ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಅವರು 'ಗುರು-ವರಂ', ಬೃಹಸ್ಪತಿವಾರ ಅಥವಾ ಗುರುವಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ತೋತ್ರ:
ದೇವನಾಮ್ ಚ ರಿಷಿನಾಮ್ ಚ ಗುರು ಕಾಂಚನ್ ಸನ್ನಿಭಾಮ್
ಬುದ್ಧಿ ಭೂತಂ ತ್ರಿಲೋಕೇಶಂ ತಮ್ ನಮಾಮಿ ಬೃಹಸ್ಪತಿಮ್.

ಶುಕ್ರ

“ಸ್ಪಷ್ಟ, ಶುದ್ಧ” ಅಥವಾ “ಹೊಳಪು, ಸ್ಪಷ್ಟತೆ” ಗಾಗಿ ಸಂಸ್ಕೃತವಾದ ಶುಕ್ರ, ಭ್ರೀಗು ಮತ್ತು ಉಷಾನನ ಮಗ, ಮತ್ತು ದೈತ್ಯರ ಉಪದೇಶಕ ಮತ್ತು ಅಸುರರ ಗುರು, ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹದೊಂದಿಗೆ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ (ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯ). ಅವರು 'ಶುಕ್ರ-ವರ' ಅಥವಾ ಶುಕ್ರವಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜರು ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶುಕ್ರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಶುಕ್ರ ಅಥವಾ ಶುಕ್ರ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

ಅವನು ಬಿಳಿ ಮೈಬಣ್ಣ, ಮಧ್ಯವಯಸ್ಕ ಮತ್ತು ಒಪ್ಪುವ ಮುಖದವನು. ಒಂಟೆ ಅಥವಾ ಕುದುರೆ ಅಥವಾ ಮೊಸಳೆಯ ಮೇಲೆ ಅವನನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ಕೋಲು, ಮಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಮಲ ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಲ್ಲು ಮತ್ತು ಬಾಣವನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ.

ಸ್ತೋತ್ರ:
ಹಿಮಾ ಕುಂದ ಮರಿನಾಲಾಭಮ್ ದೈತ್ಯನಂ ಪರಮ ಗುರುಮ್
ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರವಕ್ತಾರಂ ಭಾರ್ಗವೆಂ ಪ್ರಾಣಾಮಯಹಂ.

ಶನಿ

ಹಿಂದೂ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ (ಅಂದರೆ ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ) ಒಂಬತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆಕಾಶ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಶನಿ ಒಬ್ಬರು. ಶನಿ ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿವೆತ್ತಿದೆ. ಶನಿ ಸೂರ್ಯನ ಮಗ. ಅವನ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಅಂಶ ಗಾಳಿ, ಮತ್ತು ಅವನ ದಿಕ್ಕು ಪಶ್ಚಿಮ. ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಮಾರ್ಗ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಶನಿ ಅಥವಾ ಶನಿ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಶನಿ ಅಥವಾ ಶನಿ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು

ಶನಿ (शनि) ಪದದ ಮೂಲವು ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ: ಶಾನಾಯೆ ಕ್ರಾಮತಿ ಸಾ: (शनये क्रमति सः) ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುವವನು. ಶನಿ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ದೇಮಿ-ದೇವರು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ (ಹಿಂದೂ ಸೂರ್ಯ ದೇವರು) ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಪತ್ನಿ haya ಾಯಾ ಅವರ ಮಗ. ಅವನು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಗುವಿನಂತೆ ಕಣ್ಣು ತೆರೆದಾಗ, ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಹೋದನು, ಇದು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ (ಜಾತಕ) ಮೇಲೆ ಶನಿನ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಅವನನ್ನು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ; ಕತ್ತಿ, ಬಾಣಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಕಠಾರಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಪ್ಪು ಕಾಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಗೆಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು 'ಶನಿ-ವರ್' ಅಥವಾ ಶನಿವಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ತೋತ್ರ:
ನೀಲಂಜನ ಸಮಾಭಾಸಂ ರವಿ ಪುತ್ರಂ ಯಮಗ್ರಾಜಂ
ಚಾಯಾ ಮಾರ್ತಾಂಡ ಸಂಭೂತಂ ತಮ್ ನಮಾಮಿ ಶಾನೈಸ್ಚರಂ.

ರಾಹು

ರಾಹು ಆರೋಹಣ / ಉತ್ತರ ಚಂದ್ರನ ನೋಡ್ನ ದೇವರು. ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಗ್ರಹಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ರಾಕ್ಷಸ ಹಾವಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಹು. ಎಂಟು ಕಪ್ಪು ಕುದುರೆಗಳು ಎಳೆಯುವ ರಥವನ್ನು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವ ದೇಹವಿಲ್ಲದ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಎಂದು ಅವನನ್ನು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವನು ತಮಾಸ್ ಅಸುರನಾಗಿದ್ದು, ಅವನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೀವನದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದೂಡಲು ತನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ರಾಹು ಕಲಾವನ್ನು ಅಸಹ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಾಹು ಆರೋಹಣದ ಲಾಡ್ | ಹಿಂದೂ ಫಾಕ್ಸ್
ರಾಹು ಆರೋಹಣದ ಲಾಡ್ | ಹಿಂದೂ ಫಾಕ್ಸ್

ದಂತಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದ್ರ ಮಂತ್ರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಸುರ ರಾಹು ಕೆಲವು ದೈವಿಕ ಮಕರಂದವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದನು. ಆದರೆ ಮಕರಂದವು ಅವನ ಗಂಟಲನ್ನು ಹಾದುಹೋಗುವ ಮೊದಲು, ಮೋಹಿನಿ (ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ತ್ರೀ ಅವತಾರ) ಅವನ ತಲೆಯನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದನು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ತಲೆ ಅಮರವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದು ರಾಹು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದೇಹದ ಉಳಿದ ಭಾಗವು ಕೇತು ಆಯಿತು. ಈ ಅಮರ ತಲೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನನ್ನು ನುಂಗಿ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಂತರ, ಸೂರ್ಯ ಅಥವಾ ಚಂದ್ರನು ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಹಾದುಹೋಗುತ್ತದೆ, ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಸ್ತೋತ್ರ:
ಅರ್ಧ ಕಾಯಂ ಮಹಾ ವೀರ್ಯಂ ಚಂದ್ರಡಿತ್ಯ ವಿಮರ್ಧನಂ
ಸಿಂಹಿಕಾ ಗರ್ಭ ಸಂಭೂತಂ ತಮ್ ರಾಹುಮ್ ಪ್ರಾಣಾಮಯಮಹಂ.

ಕೇತು

ಕೇತು ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅವರೋಹಣ
ಕೇತು ಲಾರ್ಡ್ ಆಫ್ ಅವರೋಹಣ

ಕೇತು ಅವರೋಹಣ ಪ್ರಭು. ಅವನನ್ನು ಟೈಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೆಮನ್ ಸ್ನೇಕ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಖ್ಯಾತಿಯ ಉತ್ತುಂಗವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸ್ತೋತ್ರ:
ಪಲಾಶ್ ಪುಷ್ಪಾ ಸಂಕಶಾಮ್ ತಾರಕಾ ಗ್ರಹ ಮಸ್ತಕಾಮ್
ರೌದ್ರಮ್ ರೌದ್ರಾತ್ಮಕಂ ಘೋರಂ ತಾಂ ಕೇತುಂ ಪ್ರಾಣಾಮಯಮಹಂ.

ಗ್ರಹಾ ಸ್ತುತಿ:
ಬ್ರಹ್ಮ, ಮುರಾರಿ, ಶ್ರೀಪುರಂತಕರಿ, ಭನು, ಶಶಿ, ಭೂಮಿಸುಟೊ, ಬುದ್ಧಶಾ
ಗುರುಶ್ಚ, ಶುಕ್ರ, ಶನಿ, ರಾಹು, ಕೇತವ, ಕುರುವಾಂಟು ಸರ್ವೆ ಮಾಮಾ ಸುಪ್ರಭಟಂ

 

ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಪುಟದಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಗಳು, ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಆಯಾ ಮಾಲೀಕರ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳು / ವಿನ್ಯಾಸಗಳು / ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗಾಗಿ ಆಲೋಚನೆಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲು ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ವಿಷಯವು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲು ನಿಮಗೆ ಕಾರಣವಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಾವು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹರಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಲು ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಐಟಂ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬಹುದು.
2 1 ಮತ
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
13 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ