hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳೇನು? ಭಾಗ 1

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳೇನು? ಭಾಗ 1

ವಿಭಿನ್ನ ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ವಿಭಿನ್ನ ಪೌರಾಣಿಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅವು ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆಯೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಹಾಭಾರತ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಜನ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಪುರಾಣವು ಅವರಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ನಾನು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತೇನೆ! ನಾವು ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಈಗ ನಾವು ಒಂದೇ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ವಿಭಿನ್ನ ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ess ಹಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೆಲವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ.

ನಡುವೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಮಾನಾಂತರವಿದೆ ಜೀಯಸ್ ಮತ್ತು ಇಂದ್ರ:

ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜೀಯಸ್
ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಜೀಯಸ್

ಗ್ರೀಕ್ ಪ್ಯಾಂಥಿಯೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗಿನ ದೇವರು ಜೀಯಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ದೇವರು. ಅವನು ದೇವರ ರಾಜ. ಅವನು ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ.ಇಂದ್ರ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಗುಡುಗಿನ ದೇವರು ಮತ್ತು ಅವನೂ ಸಹ ವಜ್ರಾ ಎಂಬ ಸಿಡಿಲು ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ದೇವರ ರಾಜನೂ ಹೌದು.

ಯಮ ಮತ್ತು ಹೇಡಸ್
ಯಮ ಮತ್ತು ಹೇಡಸ್

ಹೇಡಸ್ ಮತ್ತು ಯಮರಾಜ್: ಹೇಡಸ್ ನೆದರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸಾವಿನ ದೇವರು. ಭಾರತೀಯ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಯಮ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಅಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ: ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅಕಿಲ್ಸ್ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ. ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚುವ ಬಾಣದಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರೂ ವಿಶ್ವದ ಎರಡು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ನಾಯಕರು. ಅಕಿಲ್ಸ್ ಹೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣನ ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲಿನ ಏಕೈಕ ದುರ್ಬಲ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣ.

ಅಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ
ಅಕಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ

ಜಾರನ ಬಾಣವು ತನ್ನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣನು ಸಾಯುತ್ತಾನೆ. ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಬಾಣದಿಂದಾಗಿ ಅಕಿಲ್ಸ್ ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದೆ.

ಅಟ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಮತ್ತು ದ್ವಾರಕಾ:
ಅಟ್ಲಾಂಟಿಸ್ ಒಂದು ಪೌರಾಣಿಕ ದ್ವೀಪ. ಅಥೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುವ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ, ಅಟ್ಲಾಂಟಿಸ್ "ಒಂದೇ ಹಗಲು ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ದುರದೃಷ್ಟದ" ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿತು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೂ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ, ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣನ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವಕರ್ಮನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ದ್ವಾರಕಾ ನಗರವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ವಂಶಸ್ಥರಾದ ಯಾದವರ ನಡುವೆ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಮುಳುಗುವ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಅಕಿಲ್ಸ್: ಕರ್ಣನ ಕವಾಚ್ (ರಕ್ಷಾಕವಚ) ಅನ್ನು ಅಕಿಲ್ಸ್ನ ಸ್ಟೈಕ್ಸ್-ಲೇಪಿತ ದೇಹದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರೀಕ್ ಪಾತ್ರ ಅಕಿಲ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಿಧ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ ಆದರೆ ಸ್ಥಾನಮಾನವಿಲ್ಲ.

ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಒಡಿಸ್ಸಿಯಸ್: ಇದು ಒಡಿಸ್ಸಿಯಸ್‌ನ ಪಾತ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಕೃಷ್ಣನಂತೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು. ಅಗಮೆಮ್ನೊನ್‌ಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಅಕಿಲ್ಸ್‌ನನ್ನು ಅವನು ಮನವೊಲಿಸುತ್ತಾನೆ - ಗ್ರೀಕ್ ನಾಯಕನು ಹೋರಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಯುದ್ಧ. ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು.

ದುರ್ಯೋಧನ ಮತ್ತು ಅಕಿಲ್ಸ್: ಅಕಿಲ್ಸ್ ತಾಯಿ, ಥೆಟಿಸ್, ಶಿಶು ಅಕಿಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೈಕ್ಸ್ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ, ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡನು ಮತ್ತು ನೀರು ಅವನನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಜೇಯನಾದನು-ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಆದರೆ ಅವಳ ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಕೈಬೆರಳಿನಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕೇವಲ ಒಂದು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಮಾತ್ರ ಗಾಯವು ಅವನ ಅವನತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಿಂದ ಬಾಣ ಹೊಡೆದಾಗ ಮತ್ತು ಅಪೊಲೊ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಪಂಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟನೆಂದು ಯಾರಾದರೂ have ಹಿಸಬಹುದು.

ದುರ್ಯೋಧನ್ ಮತ್ತು ಅಕಿಲ್ಸ್
ದುರ್ಯೋಧನ್ ಮತ್ತು ಅಕಿಲ್ಸ್

ಅಂತೆಯೇ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ, ದುರ್ಯೋಧನ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಗಾಂಧಾರಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಗುಡಾರವನ್ನು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಅವನನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ, ಅವಳು ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳ ದೊಡ್ಡ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ, ತನ್ನ ಕುರುಡು ಗಂಡನ ಮೇಲಿನ ಗೌರವದಿಂದ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕುರುಡಾಗಿ ಮಡಚಿ, ಅವನ ದೇಹವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾ ಆಕ್ರಮಣಗಳಿಗೆ ಅಜೇಯಳಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಣಿಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಕೃಷ್ಣನು ಪೆವಿಲಿಯನ್‌ಗೆ ಬರುವ ಬೆತ್ತಲೆ ದುರ್ಯೋಧನನೊಳಗೆ ಓಡಿಹೋದಾಗ, ಅವನು ತನ್ನ ತಾಯಿಯ ಮುಂದೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವನನ್ನು ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಗಾಂಧಾರಿ ಅವರ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ಕೃಷ್ಣನು ಗುಡಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮೊದಲು ತನ್ನ ತೊಡೆಸಂದಿಯನ್ನು ಕುರಿಮರಿಗಳಿಂದ ಮುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ದುರ್ಯೋಧನನನ್ನು ಟೀಕಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗಾಂಧಾರಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳು ದುರ್ಯೋಧನನ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ, ಅವರು ಅವನ ದೇಹದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಅಜೇಯವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದುರ್ಯೋಧನನು ತನ್ನ ತೊಡೆಸಂದಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳು ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದಾಳೆ, ಅದು ಅವಳ ಅತೀಂದ್ರಿಯ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.

ಟ್ರಾಯ್ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದ ಹೆಲೆನ್:

ಟ್ರಾಯ್ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದ ಹೆಲೆನ್
ಟ್ರಾಯ್ ಮತ್ತು ದ್ರೌಪದ ಹೆಲೆನ್

ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ, ಟ್ರಾಯ್‌ನ ಹೆಲೆನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಯುವ ಪ್ಯಾರಿಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಓಡಿಹೋದ ಸೆಡಕ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ, ಹತಾಶೆಗೊಂಡ ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಟ್ರಾಯ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ. ಈ ಯುದ್ಧವು ಸುಂದರವಾದ ನಗರವನ್ನು ಸುಡಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಈ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೆ ಹೆಲೆನ್ ಜವಾಬ್ದಾರನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ದ್ರೌಪದಿ ಮಹಾಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ.

ಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಜೀಯಸ್: ಸರಸ್ವತಿಯನ್ನು ಮೋಹಿಸಲು ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮ ಹಂಸವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣವು ಜೀಯಸ್ ತನ್ನನ್ನು ಲೆಡಾವನ್ನು ಮೋಹಿಸಲು ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ (ಹಂಸವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ) ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಪರ್ಸೆಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾ:

ಪರ್ಸೆಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾ
ಪರ್ಸೆಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾ


ಇಬ್ಬರೂ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಅಪಹರಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು, ಮತ್ತು ಎರಡೂ (ವಿಭಿನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ) ಭೂಮಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಯಿತು.

ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ಅಕಿಲೀಸ್: ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಅರ್ಜುನನು ಹೋರಾಡಲು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ, ಟ್ರೋಜನ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ, ಅಕಿಲೀಸ್ ಹೋರಾಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ಯಾಟ್ರೊಕ್ಲಸ್‌ನ ಮೃತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅಕಿಲ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಲಾಪಗಳು ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮೃತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಲಾಪಗಳಿಗೆ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಅರ್ಜುನನು ತನ್ನ ಮಗ ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಕಂಡು ದುಃಖಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಜಯದ್ರತ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಅಕಿಲ್ಸ್ ತನ್ನ ಸಹೋದರ ಪ್ಯಾಟ್ರೊಕ್ಯುಲಸ್‌ನ ಮೃತ ದೇಹವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಹೆಕ್ಟರ್‌ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.

ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಟರ್:

ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಟರ್:
ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಟರ್:

ದ್ರೌಪದಿ, ಅರ್ಜುನನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕರ್ಣನಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೆಲೆನ್, ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಹೆಕ್ಟರಿಗೆ ಮೃದುವಾದ ಮೂಲೆಯನ್ನು ಹೊಂದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೆಕ್ಟರ್ ಯೋಧನಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಳು ತಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆ.

ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಓದಿ “ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಕ್ ಪುರಾಣಗಳ ನಡುವಿನ ಸಾಮ್ಯತೆಗಳೇನು? ಭಾಗ 2”ಓದುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು.

3 2 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
10 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ