hindufaqs-ಕಪ್ಪು-ಲೋಗೋ
ಗರುಡ ಪುರಾಣ - hindufaqs.com ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ 28 ​​ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ

ಗರುಡ ಪುರಾಣ - hindufaqs.com ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ 28 ​​ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಗರುಡ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ಶಿಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ

ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವಿಷ್ಣು ಮತ್ತು ಪಕ್ಷಿಗಳ ರಾಜ ಗರುಡರ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಗರುಡ ಪುರಾಣವು ಸಾವು, ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ವಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಿಂದೂ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನುವಾದಗಳಲ್ಲಿ 'ನರಕ' ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪದವನ್ನು "ನರಕ" ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. "ಸ್ವರ್ಗ ಮತ್ತು" ನರಕ "ಎಂಬ ಹಿಂದೂ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯು ಇಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ನಾವು imagine ಹಿಸುವಂತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ನರಕ ಮತ್ತು ಸ್ವರ್ಗದ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಹಿಂದೂಗೆ ಸಮಾನವಾದ “ಜನನ ಮತ್ತು ಪುನರ್ಜನ್ಮದ ನಡುವಿನ ಮಧ್ಯಂತರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ” ಅನುರೂಪವಾಗಿದೆ. ಪಠ್ಯದ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯವು ಮಧ್ಯಮ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ವಿಪರೀತ ರೀತಿಯ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಗರುಡನ ಶಿಲ್ಪ | ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳು
ಗರುಡನ ಶಿಲ್ಪ

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮಾರಕ ಶಿಕ್ಷೆಗಳು (“ಯಮಾದ ಹಿಂಸೆ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ):

1. ತಮಿಸ್ರಾಮ್ (ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ) - ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇತರರನ್ನು ದೋಚುವವರನ್ನು ಯಮ ಸೇವಕರು ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಬಂಧಿಸಿ ತಮಿಸ್ರಾಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ನರಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ, ಅವರು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ಮಸುಕಾಗುವವರೆಗೂ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆತವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳನ್ನು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಹೊಡೆಯುವುದು ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಮಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

2. ಅಂಧತಮ್ತ್ಸಮ್ (ಫ್ಲಾಗಿಂಗ್) - ಈ ನರಕವನ್ನು ಗಂಡ ಅಥವಾ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ಕಾರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿ ಮತ್ತು ಗಂಡನನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವವರನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ಬಹುತೇಕ ತಮಿಸ್ರಾಮ್‌ನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಲಿಪಶುಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಾಗ ಅನುಭವಿಸುವ ನೋವು, ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಶೂನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

3. ರೌರವಂ (ಹಾವುಗಳ ಹಿಂಸೆ) - ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸುವ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಇದು ನರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಜನರನ್ನು ಈ ನರಕಕ್ಕೆ ಎಸೆದಾಗ, ಅವರು ಮೋಸ ಮಾಡಿದವರು “ಭಯಾನಕ” ಸರ್ಪವಾದ “ರುರು” ಆಕಾರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಪ (ಗಳು) ಅವರ ಸಮಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅವರನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತದೆ.

4. ಮಹಾರೂರವರಂ (ಹಾವುಗಳಿಂದ ಸಾವು) - ಇಲ್ಲಿ ರುರು ಸರ್ಪಗಳೂ ಇವೆ ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಗ್ರ. ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುವವರು, ಅವರ ಆನುವಂಶಿಕತೆ ಮತ್ತು ಇತರರ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಆನಂದಿಸುವವರು ಈ ಭಯಾನಕ ಸರ್ಪಗಳು ತಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ ಹಿಂಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಚ್ಚುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪುರುಷನ ಹೆಂಡತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮಿಯನ್ನು ಕದಿಯುವವರನ್ನು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಕುಂಭೀಪಕಂ (ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ) - ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವವರಿಗೆ ಇದು ನರಕವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತೈಲವನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಈ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

6. ಕಲಸೂತ್ರಂ (ನರಕದಂತೆ ಬಿಸಿ) - ಈ ನರಕವು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸದವರು ಎಸ್ಪಿ. ಅವರ ಹಿರಿಯರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಅಸಹನೀಯ ಶಾಖದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಲು ಮತ್ತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ದಣಿದ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

7. ಅಸಿಟಪಾತ್ರಂ (ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಹೊಡೆತ) - ಪಾಪಿಗಳು ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸುವ ನರಕ ಇದು. ಅವರನ್ನು ಯಮ ಸೇವಕರು ಆಸಿಪಾತ್ರ (ಚೂಪಾದ ಅಂಚಿನ ಕತ್ತಿ ಆಕಾರದ ಎಲೆಗಳು) ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಾವಟಿಗಳಿಂದ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೊಡೆತದಿಂದ ಓಡಿಹೋದರೆ, ಅವರು ಕಲ್ಲುಗಳು ಮತ್ತು ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞೆ ತಪ್ಪುವವರೆಗೂ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿಯುತ್ತಾರೆ, ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಈ ನರಕದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಮಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅದೇ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

8. ಸುಕಾರಮುಖಂ (ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ಪೀಡಿಸಿದ) - ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಡಳಿತಗಾರರಿಗೆ ಈ ನರಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರೀ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ತಿರುಳಿಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.ಅವರು ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಾಗ, ಅವರ ಸಮಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

9. ಅಂಧಕುಪಂ (ಪ್ರಾಣಿಗಳ ದಾಳಿ) - ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರನ್ನು ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ವಿನಂತಿಸಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡದವರಿಗೆ ಇದು ನರಕವಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾವಿಗೆ ತಳ್ಳಲಾಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಂಹಗಳು, ಹುಲಿಗಳು, ಹದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಚೇಳುಗಳಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು. ಪಾಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಈ ಜೀವಿಗಳ ನಿರಂತರ ದಾಳಿಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

10. ತಪ್ತಮೂರ್ತಿ (ಸುಟ್ಟ ಜೀವಂತ) - ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಕದಿಯುವವರನ್ನು ಈ ನರಕದ ಕುಲುಮೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ಸುಡುವಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

11. ಕ್ರಿಮಿಭೋಜನಂ (ಹುಳುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ)- ತಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸದ ಮತ್ತು ಪುರುಷರು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ತಮ್ಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವವರನ್ನು ಈ ನರಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹುಳುಗಳು, ಕೀಟಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಪಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ. ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಂದ ನಂತರ, ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದೇಹಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.

12. ಸಲ್ಮಾಲಿ (ಬಿಸಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು)-ಈ ನರಕ ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದಿಂದ ಮಾಡಿದ, ಬಿಸಿಮಾಡಿದ ಕೆಂಪು-ಬಿಸಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಪಿಯು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟರೆ, ಯಮಾದ ಸೇವಕರು ಬಲಿಪಶುವನ್ನು ಹಿಂದೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾರೆ.

13. ವಜ್ರಕಂತಕಸಲಿ- (ಎಂಬ್ರಾಸಿತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರಗಳು) - ಈ ನರಕವು ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಭೋಗ ಹೊಂದಿರುವ ಪಾಪಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೂಲಕ ಚುಚ್ಚುವ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವಜ್ರದ ಸೂಜಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ಕಬ್ಬಿಣದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

14. ವೈತಾರಾಣಿ (ಕೊಳೆ ನದಿ) - ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಡಳಿತಗಾರರು ಮತ್ತು ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಾನಕ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾನವ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ, ರಕ್ತ, ಕೂದಲು, ಮೂಳೆಗಳು, ಉಗುರುಗಳು, ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಕೊಳಕು ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ನದಿಯಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಭಯಾನಕ ಮೃಗಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲ್ಪಟ್ಟವರನ್ನು ಈ ಜೀವಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪಾಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ಈ ನದಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತಾರೆ.

15. ಪುಯೋಡಕಂ (ನರಕದ ಬಾವಿ)- ಇದು ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ, ಮೂತ್ರ, ರಕ್ತ, ಕಫದಿಂದ ತುಂಬಿದ ಬಾವಿ. ಸಂಭೋಗ ಮತ್ತು ಪುರುಷರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ಮೋಸ ಮಾಡುವ ಪುರುಷರನ್ನು ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಅಲೆದಾಡುವವರನ್ನು ಅದರ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕಲುಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಈ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಸಮಯ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

16. ಪ್ರಾಣಾರೋಧಂ (ಪೀಸ್ ಬೈ ಪೀಸ್)- ಈ ನರಕವು ನಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರಾಸರಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಸಾಕುವ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬೇಟೆಯಾಡಿ ಕೊಲ್ಲುವವರಿಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಮ ಸೇವಕರು, ಪಾಪಿಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಒಟ್ಟುಗೂಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವಾಗ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಅಂಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ.

17. ವಿಶಾಸನಂ (ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಿಂದ ಬಶಿಂಗ್) - ಈ ನರಕವು ಬಡವರನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ವೈಭವವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಶ್ರೀಮಂತರ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗಾಗಿ. ಅವರ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಯಮಾದ ಸೇವಕರಿಂದ ಭಾರೀ ಕ್ಲಬ್‌ಗಳಿಂದ ತಡೆರಹಿತವಾಗಿ ತಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

18. ಲಾಲಭಕ್ಷಂ (ವೀರ್ಯ ನದಿ)- ಕಾಮುಕ ಪುರುಷರಿಗೆ ಇದು ನರಕ. ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ನುಂಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಾಮುಕ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಈ ನರಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಲಾಲಭಾಕ್ಸಮ್ ವೀರ್ಯದ ಸಮುದ್ರ. ಪಾಪಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ವೀರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ತಿನ್ನುತ್ತಾನೆ.

19. ಸರಮೆಯಾಸನಂ (ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಹಿಂಸೆ) - ಆಹಾರವನ್ನು ವಿಷಪೂರಿತಗೊಳಿಸುವುದು, ಸಾಮೂಹಿಕ ವಧೆ ಮಾಡುವುದು, ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಮುಂತಾದ ಸಾಮಾಜಿಕೇತರ ಕೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಈ ನರಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಾಯಿಗಳ ಮಾಂಸವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಈ ನರಕದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನಾಯಿಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪಾಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಮ್ಮ ದೇಹದಿಂದ ಹಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಹರಿದು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ.

20. ಅವಿಸಿ (ಧೂಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ) - ಈ ನರಕವು ಸುಳ್ಳು ಸಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಶಪಥಕ್ಕಾಗಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರದಿಂದ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವು ನೆಲವನ್ನು ತಲುಪಿದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಧೂಳಿನಿಂದ ಒಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಯದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

21. ಲಯಪನಂ (ಸುಡುವ ವಸ್ತುಗಳ ಕುಡಿಯುವುದು)- ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾದಕ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಕರಗಿದ ಕಬ್ಬಿಣವನ್ನು ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಐಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಪಾನೀಯವನ್ನು ಸೇವಿಸುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಬಿಸಿ ದ್ರವ ಕರಗಿದ ಲಾವಾವನ್ನು ಕುಡಿಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

22. ರಾಕ್ಸೋಬ್ಜಾಕ್ಸಮ್ (ಸೇಡು ದಾಳಿ) - ಪ್ರಾಣಿ ಮತ್ತು ಮಾನವ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗದ ನಂತರ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವವರನ್ನು ಈ ನರಕದಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಮೊದಲು ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಪಾಪಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ, ಕಚ್ಚುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕೂಗು ಮತ್ತು ದೂರುಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

23. ಸುಲಪ್ರೋಟಂ (ತ್ರಿಶೂಲ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ) - ತಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಮಾಡದ ಇತರರ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಘಾತುಕತನದಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಈ “ಸುಲಾಪೋರ್ತಂ” ನರಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತ್ರಿಶೂಲದ ಮೇಲೆ ಶಿಲುಬೆಗೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ, ತೀವ್ರವಾದ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಬಾಯಾರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗುವ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

24. ಕ್ಷಕರದಮಂ (ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಲಾಗಿದೆ) - ಬ್ರಾಗಾರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರನ್ನು ಅವಮಾನಿಸುವವರನ್ನು ಈ ನರಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಮ ಸೇವಕರು ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾರೆ.

25. ದಂಡಾಸುಕಂ (ಜೀವಂತವಾಗಿ ತಿನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ) - ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತೆ ಇತರರನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವ ಪಾಪಿಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮೃಗಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಮೃಗಗಳು ಜೀವಂತವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತವೆ.

26. ವಟರೋಧಮ್ (ಆಯುಧ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ) - ಕಾಡುಗಳು, ಪರ್ವತ ಶಿಖರಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಹಿಂಸಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ನರಕ. ಅವರನ್ನು ಈ ನರಕದಲ್ಲಿ ಎಸೆದ ನಂತರ, ಈ ನರಕದಲ್ಲಿ ಪಾಪಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ, ವಿಷ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳಿಂದ ಹಿಂಸಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾರೆ.

27. ಪರಿವರ್ತನಕಂ (ಪಕ್ಷಿಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ) - ಹಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿಂದಿಸುವವನನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪಾಪಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ ಕ್ಷಣ, ಕಾಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಹದ್ದುಗಳಂತಹ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಕೊಕ್ಕನ್ನು ಚುಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷೆಯ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

28. ಸುಸಿಮುಖಂ (ಸೂಜಿಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ) - ಹೆಮ್ಮೆಯ ಮತ್ತು ಶೋಚನೀಯ ಜನರು ಜೀವನದ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಅವರ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಈ ನರಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ಎರವಲು ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸದವರನ್ನು ಸಹ ಈ ನರಕಕ್ಕೆ ಎಸೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ, ಅವರ ದೇಹಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂಜಿಗಳಿಂದ ಚುಚ್ಚಲಾಗುತ್ತದೆ.

“ಗುರು ಪುರಾಣವು ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಗರುಡನಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಖಗೋಳವಿಜ್ಞಾನ, medicine ಷಧ, ವ್ಯಾಕರಣ ಮತ್ತು ವಜ್ರಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಗುಣಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪುರಾಣಗಳು ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ. ಈ ಪುರಾಣದ ಉತ್ತರಾರ್ಧವು ಮರಣಾನಂತರದ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ ”ಇದರ ಓದಲೇಬೇಕು…
3.5 4 ಮತಗಳನ್ನು
ಲೇಖನ ರೇಟಿಂಗ್
ಚಂದಾದಾರರಾಗಿ
ಸೂಚಿಸಿ
10 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಹೊಸ
ಹಳೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಇನ್ಲೈನ್ ​​ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು
ಎಲ್ಲಾ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ॐ ಗಂ ಗಣಪತಯೇ ನಮಃ

ಹಿಂದೂ FAQ ಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ