hindufaqs-black-logo
എല്ലാ അഷ്ടവിനായകയും കാണിക്കുന്ന അലങ്കാരം

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

അഷ്ടവിനായക: ഗണപതിയുടെ ഒന്നാം വാസസ്ഥലം

എല്ലാ അഷ്ടവിനായകയും കാണിക്കുന്ന അലങ്കാരം

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

അഷ്ടവിനായക: ഗണപതിയുടെ ഒന്നാം വാസസ്ഥലം

അഷ്ടവിനായക, അസ്തവിനായക എന്നും ഉച്ചരിക്കപ്പെടുന്നു, അഷ്ടവിനായക (अष्टविनायक) എന്നാൽ സംസ്കൃതത്തിൽ “എട്ട് ഗണേശൻ” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഐക്യം, സമൃദ്ധി, പഠനം എന്നിവയുടെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് ഗണേഷ്, തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുന്നു. അഷ്ടവിനായക എന്ന പദം എട്ട് ഗണേശന്മാരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ എട്ട് ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള തീർത്ഥാടനത്തെയാണ് അഷ്ടവിനായക യാത്രാ യാത്ര സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഗണപതിയുടെ എട്ട് വ്യത്യസ്ത വിഗ്രഹങ്ങൾ മുൻ‌കൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള ക്രമത്തിൽ ഇവിടെയുണ്ട്.

എല്ലാ അഷ്ടവിനായകയും കാണിക്കുന്ന അലങ്കാരം
എല്ലാ അഷ്ടവിനായകയും കാണിക്കുന്ന അലങ്കാരം

ഗണപതിയുടെ എട്ട് പുരാതന പുണ്യ ക്ഷേത്രങ്ങളെ അഷ്ടവിനായക യാത്ര അല്ലെങ്കിൽ തീർത്ഥാടനം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഇത് മഹാരാഷ്ട്രയ്ക്ക് ചുറ്റും സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ വ്യക്തിഗത ഐതിഹ്യവും ചരിത്രവുമുണ്ട്, ഓരോ ക്ഷേത്രത്തിലുമുള്ള മൂർത്തികൾ (ഐഡോസ്) പോലെ പരസ്പരം വ്യത്യസ്തമാണ്. ഗണപതിയുടെ ഓരോ മൂർത്തിയുടെയും അവന്റെ തുമ്പിക്കൈയുടെയും രൂപം പരസ്പരം വ്യത്യസ്തമാണ്. എട്ട് അഷ്ടവിനായക് ക്ഷേത്രങ്ങളായ സ്വയംഭു (സ്വയം ഉത്ഭവിച്ച), ജാഗ്രൂത്ത് എന്നിവയാണ്.
അഷ്ടവിനായകയുടെ എട്ട് പേരുകൾ ഇവയാണ്:
1. മോർഗാവിൽ നിന്നുള്ള മോരേശ്വർ (मोरेश्वर)
2. രഞ്ജംഗാവിൽ നിന്നുള്ള മഹാഗൻപതി ()
3. തീറിൽ നിന്നുള്ള ചിന്താമണി ()
4. ലെന്യാദ്രിയിൽ നിന്നുള്ള ഗിരിജത്മാക് ()
5. ഓജറിൽ നിന്നുള്ള വിഘ്‌നേശ്വർ ()
6. സിദ്ധതേക്കിൽ നിന്ന് സിദ്ധിവിനായക് (सिद्धिविनायक)
7. പാലിയിൽ നിന്നുള്ള ബല്ലലേശ്വർ (बल्लाळेश्वर)
8. മഹാദിൽ നിന്നുള്ള വരദ് വിനായക് ()

1) മോരേശ്വര (मोरेश्वर):
ഈ ടൂറിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ക്ഷേത്രമാണിത്. ബഹാമണി ഭരണകാലത്ത് കരിങ്കല്ലിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് നാല് കവാടങ്ങളുണ്ട് (ഇത് ബിദാറിന്റെ സുൽത്താന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്ന് മിസ്റ്റർ ഗോൾ എന്ന നൈറ്റ്സ് നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു). ഗ്രാമത്തിന്റെ മധ്യത്തിലാണ് ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാ ഭാഗത്തുനിന്നും നാല് മിനാരങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഈ ക്ഷേത്രം അകലെ നിന്ന് കണ്ടാൽ പള്ളിയുടെ അനുഭവം നൽകുന്നു. മുഗൾ കാലഘട്ടത്തിൽ ക്ഷേത്രത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം തടയുന്നതിനാണ് ഇത് ചെയ്തത്. ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും 50 അടി ഉയരമുണ്ട്.

മോർഗാവ് ക്ഷേത്രം - അഷ്ടവിനായക
മോർഗാവ് ക്ഷേത്രം - അഷ്ടവിനായക

ഈ ക്ഷേത്ര കവാടത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു നന്ദി (ശിവന്റെ കാള മ mount ണ്ട്) ഇരിക്കുന്നു, ഇത് സവിശേഷമാണ്, കാരണം നന്ദി സാധാരണയായി ശിവക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് മുന്നിലാണ്. എന്നിരുന്നാലും, ഈ പ്രതിമ ചില ശിവമന്ദിറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു, ഈ സമയത്ത് അത് വഹിച്ചിരുന്ന വാഹനം തകർന്നു, നന്ദി പ്രതിമ നിലവിലെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നീക്കംചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

ഗണപതിയുടെ മൂർത്തി മൂന്നു കണ്ണുള്ള, ഇരിക്കുന്ന, അവന്റെ തുമ്പിക്കൈ ഇടത്തേക്ക് തിരിയുന്നു, ഒരു മയിൽ കയറുന്നു, മയൂരേശ്വര രൂപത്തിൽ സിന്ധു എന്ന രാക്ഷസനെ ഈ സ്ഥലത്ത് വച്ച് കൊന്നതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. വിഗ്രഹത്തിന്റെ തുമ്പിക്കൈ ഇടതുവശത്തേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഒരു സർപ്പ (നാഗരാജ) അതിന് മുകളിലായി ഒരു വിഗ്രഹമുണ്ട്. ഗണപതിയുടെ ഈ രൂപത്തിന് സിദ്ധി (ശേഷി), റിധി (ഇന്റലിജൻസ്) എന്നീ രണ്ട് മൂർത്തികളും ഉണ്ട്.

മോർഗാവ് ഗണപതി - അഷ്ടവിനായക
മോർഗാവ് ഗണപതി - അഷ്ടവിനായക

എന്നിരുന്നാലും, ഇത് യഥാർത്ഥ മൂർത്തി അല്ല - അസുര സിന്ധുരസൂർ നശിപ്പിച്ചതിന് മുമ്പും ഒരു തവണയും ബ്രഹ്മാവ് രണ്ടുതവണ പവിത്രമാക്കിയതായി പറയപ്പെടുന്നു. വലിപ്പത്തിലും ചെറുതും മണൽ, ഇരുമ്പ്, വജ്രങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആറ്റങ്ങൾകൊണ്ടും നിർമ്മിച്ച യഥാർത്ഥ മൂർത്തി പാണ്ഡവർ ഒരു ചെമ്പ് ഷീറ്റിൽ പതിച്ചിരുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

2) സിദ്ധിവിനായക് (सिद्धिविनायक):

അഹമ്മദ്‌നഗർ ജില്ലയിലെ ഭീമ നദിക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കർജാത് തഹ്‌സിലിനും സമീപമുള്ള ഒരു ചെറിയ ഗ്രാമമാണ് സിദ്ധാടെക്. സിദ്ധെറ്റെക്കിലെ സിദ്ധിവിനായക് അഷ്ടവിനായക് ക്ഷേത്രം പ്രത്യേകിച്ചും ശക്തമായ ദേവതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഗണപതിയെ ഇവിടെ പ്രതിഷ്ഠിച്ചതിന് ശേഷം വിഷ്ണു അസുരന്മാരായ മധു, കൈതബ് എന്നിവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. തുമ്പിക്കൈ വലതുവശത്ത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ എട്ടിലെ ഒരേയൊരു മൂർത്തി ഇതാണ്. കെഡ്ഗാവിലെ ശ്രീ മോറിയ ഗോസവി, ശ്രീ നാരായണ മഹാരാജ് എന്നീ രണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് ഇവിടെ പ്രബുദ്ധത ലഭിച്ചുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

സിദ്ധിവിനായക് സിദ്ധാടെക് ക്ഷേത്രം - അഷ്ടവിനായക്
സിദ്ധിവിനായക് സിദ്ധാടെക് ക്ഷേത്രം - അഷ്ടവിനായക്

സൃഷ്ടിയുടെ തുടക്കത്തിൽ, സ്രഷ്ടാവായ ബ്രഹ്മാവ് താമരയിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവെന്നും വിഷ്ണു തന്റെ യോഗനിദ്രയിൽ ഉറങ്ങുമ്പോൾ വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭി ഉയർത്തുന്നുവെന്നും മുദ്ഗല പുരാണം വിവരിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ് പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ, മധു, കൈതാഭ എന്നീ രണ്ട് അസുരന്മാർ വിഷ്ണുവിന്റെ ചെവിയിലെ അഴുക്കിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുവരുന്നു. അസുരന്മാർ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി പ്രക്രിയയെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നു, അതുവഴി വിഷ്ണുവിനെ ഉണർത്താൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. വിഷ്ണു യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു, പക്ഷേ അവരെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. അതിനുള്ള കാരണം അദ്ദേഹം ശിവ ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുന്നു. പോരാട്ടത്തിന് മുമ്പ് ഗണപതിയെ - തുടക്കത്തിന്റെയും തടസ്സം നീക്കുന്നതിന്റെയും ദേവനായ ക്ഷീണിക്കാൻ മറന്നതിനാൽ വിജയിക്കാനാവില്ലെന്ന് ശിവൻ വിഷ്ണുവിനെ അറിയിക്കുന്നു. അതിനാൽ വിഷ്ണു സിദ്ധതക്കിൽ തപസ്സുചെയ്യുന്നു, ഗണപതിയെ “ഓം ശ്രീ ഗണേശ നമ” എന്ന മന്ത്രത്തിലൂടെ ക്ഷണിക്കുന്നു. സംതൃപ്തനായ ഗണേശൻ തന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളും വിവിധ സിദ്ധികളും (“അധികാരങ്ങൾ”) വിഷ്ണുവിന് നൽകുകയും പോരാട്ടത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയും ഭൂതങ്ങളെ കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നു. വിഷ്ണു സിദ്ധികളെ സ്വന്തമാക്കിയ സ്ഥലം അതിനുശേഷം സിദ്ധാടെക് എന്നറിയപ്പെട്ടു.

സിദ്ധിവിനായക്, സിദ്ധടെക് ഗണപതി - അഷ്ടവിനായക
സിദ്ധിവിനായക്, സിദ്ധടെക് ഗണപതി - അഷ്ടവിനായക

ഒരു ചെറിയ കുന്നിൻ മുകളിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം. ക്ഷേത്രത്തിലേക്കുള്ള പ്രധാന റോഡ് പേഷ്വയുടെ ജനറൽ ഹരിപന്ത് ഫഡാകെ നിർമ്മിച്ചതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെട്ടു. 15 അടി ഉയരവും 10 അടി വീതിയുമുള്ള അകത്തെ ശ്രീകോവിലാണ് പൂന്യാഷ്‌ലോക അഹല്യാബായ് ഹോൾക്കർ നിർമ്മിച്ചത്. വിഗ്രഹത്തിന് 3 അടി ഉയരവും 2.5 അടി വീതിയുമുണ്ട്. വിഗ്രഹം വടക്കോട്ടാണ്. മൂർത്തിയുടെ ആമാശയം വിശാലമല്ല, എന്നാൽ റിദ്ദിയും സിദ്ധി മൂർത്തികളും ഒരു തുടയിൽ ഇരിക്കുന്നു. ഈ മൂർത്തിയുടെ തുമ്പിക്കൈ വലത്തേക്ക് തിരിയുന്നു. വലതുവശത്തുള്ള തുമ്പിക്കൈ ഗണേശൻ ഭക്തർക്ക് വളരെ കർശനമായിരിക്കണം. ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും ഒരു പ്രദക്ഷിണം (പ്രദക്ഷിണ) നിർമ്മിക്കാൻ കുന്നിൻമുകളിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യണം. മിതമായ വേഗതയിൽ ഇത് ഏകദേശം 30 മിനിറ്റ് എടുക്കും.

പേഷ്വ ജനറൽ ഹരിപന്ത് ഫഡാക്കെ ജനറലിന്റെ സ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ക്ഷേത്രത്തിന് ചുറ്റും 21 പ്രദക്ഷിണം നടത്തുകയും ചെയ്തു. 21-ാം ദിവസം പേഷ്വയുടെ കോടതിക്കാരൻ വന്ന് രാജകീയ ബഹുമാനത്തോടെ കോടതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. ഒന്നാം യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് താൻ ജയിക്കുന്ന കോട്ടയിലെ കല്ലുകൾ ജനറലായി കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഹരിപന്ത് ദൈവത്തോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ബദാമി-കോട്ടയിൽ നിന്നാണ് ശിലാ പാത നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹരിപന്ത് ജനറലായ ഉടൻ തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിച്ചു.

കടപ്പാട്:
യഥാർത്ഥ അപ്‌ലോഡർമാർക്കും ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും ഫോട്ടോ ക്രെഡിറ്റുകൾ

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
1 അഭിപ്രായം
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക