hindufaqs-black-logo

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ആമുഖം

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഭഗവദ്ഗീതയുടെ ആമുഖം

ദി ഭഗവദ്ഗീത വേദ മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്നതും പതിവായി വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നതുമാണ്. ഞങ്ങളുടെ വരാനിരിക്കുന്ന പരമ്പരയിൽ, ഭഗവദ്ഗീതയുടെ സാരാംശം അതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നു. അതിന്റെ പിന്നിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യവും മതപരമായ ലക്ഷ്യവും വിശദീകരിക്കും.

ഭഗവദ്ഗീതയ്ക്ക് അവ്യക്തതയുണ്ട്, അർജുനനും രഥനായ കൃഷ്‌ണയും ഇരു സൈന്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം തുടരുകയാണെന്ന വസ്തുത സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അർജുനന്റെ അടിസ്ഥാന ചോദ്യത്തെക്കുറിച്ച് അവ്യക്തമാണ്: അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളെയും ബന്ധുക്കളെയും കൊല്ലണോ? അർജ്ജുനന് തന്റെ പ്രപഞ്ചരൂപം കൃഷ്‌ണ കാണിക്കുന്നതുപോലെ അതിന് നിഗൂ has തയുണ്ട്. മതജീവിതത്തിന്റെ വഴികളെക്കുറിച്ചും അറിവ്, പ്രവൃത്തികൾ, അച്ചടക്കം, വിശ്വാസം, അവയുടെ പരസ്പര ബന്ധങ്ങൾ, മറ്റ് മതങ്ങളിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും അനുയായികളെ അലട്ടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചും ശരിയായി സങ്കീർണ്ണമായ വീക്ഷണം ഇതിന് ഉണ്ട്.

സംസാരിക്കുന്ന ഭക്തി മതപരമായ സംതൃപ്തിയുടെ ബോധപൂർവമായ മാർഗമാണ്, കാവ്യാത്മക വികാരത്തിന്റെ കേവലം പുറന്തള്ളലല്ല. അടുത്തത് ഭാഗവത-പുരാണം, ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു നീണ്ട കൃതി ഗീത ഗ ud ഡിയ വൈഷ്ണവ സ്കൂളിന്റെ ദാർശനിക രചനകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉദ്ധരിച്ച വാചകം, സ്വാമി ഭക്തിവേദാന്ത പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാലയം, അധ്യാപകരുടെ നീണ്ട തുടർച്ചയിലെ ഏറ്റവും പുതിയത്. ശ്രീ കൃഷ്‌ണ-കൈതന്യ മഹാപ്രഭു (1486-1533) ബംഗാളിൽ സ്ഥാപിച്ചതോ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചതോ ആയ ഈ വൈസ്‌നവിസം വിദ്യാലയം നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡത്തിന്റെ കിഴക്കൻ ഭാഗത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഏക മതശക്തിയാണെന്നും പറയാം.

മനുഷ്യസമൂഹത്തിൽ കൃഷ്‌ണ ബോധ പ്രസ്ഥാനം അനിവാര്യമാണ്, കാരണം അത് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച പരിപൂർണ്ണത നൽകുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു ഭഗവദ്ഗീത. നിർഭാഗ്യവശാൽ, ല und കിക തർക്കക്കാർ മുതലെടുത്തു ഭഗവദ്ഗീത അവരുടെ പൈശാചിക പ്രവണതകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ജീവിതത്തിന്റെ ലളിതമായ തത്ത്വങ്ങളെക്കുറിച്ച് ശരിയായ ധാരണയെക്കുറിച്ച് ആളുകളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിനും. ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്‌ണൻ എങ്ങനെ മഹത്തരമാണെന്ന് എല്ലാവരും അറിയണം, ഒപ്പം ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെ വസ്തുതാപരമായ സ്ഥാനം എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഒരു ജീവനുള്ള എന്റിറ്റി നിത്യമായി ഒരു സേവകനാണെന്നും എല്ലാവരും കൃഷ്‌ണയെ സേവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭ material തിക സ്വഭാവത്തിന്റെ മൂന്ന് രീതികളിൽ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ മിഥ്യാധാരണകൾ നടത്തേണ്ടതുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ജനനമരണ ചക്രത്തിൽ നിരന്തരം അലഞ്ഞുതിരിയേണ്ടതാണെന്നും എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിരിക്കണം; വിമോചിത മായാവടി spec ഹക്കച്ചവടക്കാർ പോലും ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് വിധേയരാകേണ്ടതുണ്ട്. ഈ അറിവ് ഒരു മഹത്തായ ശാസ്ത്രം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, ഓരോ ജീവജാലങ്ങളും അത് സ്വന്തം താൽപ്പര്യത്തിനായി കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട്.

 

പൊതുവേ, പ്രത്യേകിച്ച് കാളിയുടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, കൃഷ്‌ണയുടെ ബാഹ്യ energy ർജ്ജത്താൽ ആകൃഷ്ടരാകുന്നു, ഭൗതിക സുഖസൗകര്യങ്ങളുടെ പുരോഗതിയിലൂടെ ഓരോ മനുഷ്യനും സന്തുഷ്ടരാകുമെന്ന് അവർ തെറ്റായി കരുതുന്നു. ഭ material തിക അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യ സ്വഭാവം വളരെ ശക്തമാണെന്ന് അവർക്ക് അറിവില്ല, കാരണം എല്ലാവരും ഭ material തിക പ്രകൃതിയുടെ കർശന നിയമങ്ങളാൽ ശക്തമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ജീവനുള്ള സത്ത സന്തോഷത്തോടെ കർത്താവിന്റെ ഭാഗവും ഭാഗവുമാണ്, അതിനാൽ അവന്റെ സ്വാഭാവിക പ്രവർത്തനം കർത്താവിന് അടിയന്തിര സേവനം ചെയ്യുക എന്നതാണ്. വ്യാമോഹത്തിന്റെ അക്ഷരപ്പിശകിലൂടെ ഒരാൾ തന്റെ വ്യക്തിപരമായ ബോധം വ്യത്യസ്ത രൂപങ്ങളിൽ സേവിച്ച് സന്തോഷവാനായിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അത് അവനെ ഒരിക്കലും സന്തോഷിപ്പിക്കില്ല. സ്വന്തം ഭ material തിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനുപകരം, അവൻ കർത്താവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം. അതാണ് ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരിപൂർണ്ണത.

കർത്താവ് ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അവൻ അത് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ഇതിന്റെ കേന്ദ്ര പോയിന്റ് മനസ്സിലാക്കണം ഭഗവദ്ഗീത. നമ്മുടെ കൃഷ്‌ണ ബോധ പ്രസ്ഥാനം ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഈ കേന്ദ്രബിന്ദു പഠിപ്പിക്കുന്നു, കാരണം ഞങ്ങൾ പ്രമേയം മലിനപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഭഗവദ്ഗീത ഇതുപോലെ, പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ആനുകൂല്യം നേടാൻ ഗൗരവമുള്ള ആർക്കും ഭഗവദ്ഗീത പ്രായോഗിക ധാരണയ്ക്കായി കൃഷ്‌ണ ബോധ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് സഹായം സ്വീകരിക്കണം ഭഗവദ്ഗീത കർത്താവിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മാർഗനിർദേശപ്രകാരം. അതിനാൽ, പഠനത്തിലൂടെ ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം ലഭിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഭഗവദ്ഗീത ഞങ്ങൾ അത് ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതുപോലെ, ഒരു മനുഷ്യൻ പോലും കർത്താവിന്റെ ശുദ്ധമായ ഭക്തനായിത്തീർന്നാൽ നമ്മുടെ ശ്രമം വിജയകരമാകും.

ഇവിടെ പറഞ്ഞ പ്രധാന ലക്ഷ്യവും ആമുഖവും എ സി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിയാണ് നൽകിയത്

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.
0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
2 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക