hindufaqs-black-logo

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ആമുഖ സ്തോത്രങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും ഭഗവദ്ഗീതയിൽ നിന്ന്

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ആമുഖ സ്തോത്രങ്ങളും അവയുടെ അർത്ഥങ്ങളും ഭഗവദ്ഗീതയിൽ നിന്ന്

ന്റെ ആത്മാവ് ഭഗവദ്ഗീത ൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു ഭഗവദ്ഗീത സ്വയം. ഗീത അധ്യായങ്ങളുടെ ആമുഖമായി ഭഗവദ്ഗീതയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന സ്തോത്രങ്ങൾ ഇതാ.
സ്തോത്ര:
ഓം അജ്ഞാന-തിമിരന്ധസ്യ
ജ്ഞാനഞ്ജന-സലകായ
കാക്സർ അൺമിലിറ്റം യെന
തസ്മായി ശ്രീ-ഗുരവേ നമ
sri-caitanya-mano-'bhistam
sthapitam yena bhu-story
svayam Rupah kada mahyam
ദാദതി സ്വ-പദന്തികം
അർത്ഥം:
ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് മാന്യമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു.
കൈതന്യ പ്രഭുവിന്റെ ആഗ്രഹം നിറവേറ്റാനുള്ള ദൗത്യം ഈ ഭ world തിക ലോകത്തിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ച ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദർ, താമരയുടെ കാൽക്കീഴിൽ എനിക്ക് അഭയം നൽകുന്നത് എപ്പോഴാണ്?
സ്തോത്ര:
സ്വന്തെ 'ഹാം ശ്രീ-ഗുറോ ശ്രീ-യൂട്ട-പാഡ-കമലം ശ്രീ-ഗുരു വൈഷ്ണവംസ് ca
sri-Rupam sagrajatam saha-gana-raghunathanvitam tam sa-jivam
സദ്വൈതം സവാധുതം പരിജന-സാഹിതം കൃഷ്‌ണ-കൈതന്യ-ദേവം
ശ്രീ-രാധ-കൃഷ്‌ണ-പദാൻ സാഹ-ഗണ-ലിത-ശ്രീ-വിശാഖൻവിറ്റങ്ങൾ.
അർത്ഥം:
എന്റെ ആത്മീയ ഗുരുവിന്റെ താമര പാദങ്ങൾക്കും എല്ലാ വൈഷ്ണവരുടെ കാലുകൾക്കും ഞാൻ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ മൂത്ത സഹോദരൻ സനാതന ഗോസ്വാമി, രഘുനാഥ ദാസ, രഘുനാഥ ഭട്ട, ഗോപാല ഭട്ട, ശ്രീല ജീവ ഗോസ്വാമി എന്നിവരോടൊപ്പം താമരയുടെ പാദങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അദ്വൈത ആചാര്യ, ഗാധാധര, ശ്രീവാസ, മറ്റ് സഹകാരികൾ എന്നിവരോടൊപ്പം കൃഷ്ണ കൈതന്യ പ്രഭുവിനും നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിനും എന്റെ ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നു. ശ്രീമതി രാധാറാണി, ശ്രീ കൃഷ്‌ണ എന്നിവരോടും അവരുടെ സഹകാരികളായ ശ്രീ ലളിതയോടും വിശാഖയോടും എന്റെ ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നു.
സ്തോത്ര:
അവൻ കൃഷ്ണ കരുണ-സിന്ധോ ദിന-ബന്ധോ ജഗത്-പാതേ
gopesa gopika-kanta radha-kanta namo 'stu te
അർത്ഥം:
എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്‌ണാ, നീ ദുരിതബാധിതരുടെ സുഹൃത്തും സൃഷ്ടിയുടെ ഉറവിടവുമാണ്. നിങ്ങളാണ് യജമാനൻ ഗോപികൾ രാധാറാണിയുടെ കാമുകൻ. ഞാൻ എന്റെ മാന്യമായ പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു.
സ്തോത്ര:
തപ്ത-കാഞ്ചന-ഗൗരംഗി രാധേ വൃന്ദവനേശ്വരി
vrsabhanu-sute dev pranamami hari-priye
അർത്ഥം:
ഉരുകിയ സ്വർണ്ണം പോലെയുള്ള വൃന്ദാവനത്തിലെ രാജ്ഞിയായ രാധാറാണിക്ക് ഞാൻ ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ വൃദ്ധഭാനു രാജാവിന്റെ മകളാണ്, കൃഷ്ണ പ്രഭുവിനോട് നിങ്ങൾ വളരെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്.
സ്തോത്ര:
vancha-kalpatarubhyas ca krpa-sindhubhya eva ca.
പതിതാനം പവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമh
അർത്ഥം:
മോഹവൃക്ഷങ്ങളെപ്പോലെ എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന, വീണുപോയ ആത്മാക്കളോട് അനുകമ്പയുള്ള എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്കും ഞാൻ ആദരവ് അർപ്പിക്കുന്നു.
സ്തോത്ര:
ശ്രീ കൃഷ്‌ണ കൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ
ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവസാദി-ഗ aura ര-ഭക്ത-വൃന്ദ
അർത്ഥം:
ശ്രീകൃഷ്ണ കൈതന്യ, പ്രഭു നിത്യാനന്ദൻ, ശ്രീ അദ്വൈത, ഗാധാധര, ശ്രീവാസ തുടങ്ങി മറ്റെല്ലാവർക്കും ഭക്തിയുടെ വരിയിൽ ഞാൻ പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നു.
മുയൽ കൃഷ്ണ, ഹരേ കൃഷ്ണ, കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ, മുയൽ മുയൽ
ഹരേ രാമ, ഹരേ രാമ, രാമ രാമ, മുയൽ മുയൽ.
നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.
0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
0 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക