hindufaqs-black-logo

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

വേദവ്യാസന്റെ ജനനത്തിന്റെ കഥ എന്താണ്?

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

വേദവ്യാസന്റെ ജനനത്തിന്റെ കഥ എന്താണ്?

അഡ്രിക എന്ന ശപിക്കപ്പെട്ട അപ്‌സരയുടെ (ആകാശ നിംഫ്) മകളായിരുന്നു സത്യവതി (വ്യാസയുടെ അമ്മ). ഒരു ശാപത്താൽ അഡ്രികയെ ഒരു മത്സ്യമാക്കി മാറ്റി, യമുന നദിയിൽ താമസിച്ചു. ചേഡി രാജാവായിരുന്ന വാസു (ഉപകാരിക-വാസു എന്നറിയപ്പെടുന്നു) ഒരു വേട്ടയാടലിനായിരുന്നപ്പോൾ ഭാര്യയെ സ്വപ്നം കാണുന്നതിനിടയിൽ അയാൾക്ക് ഒരു രാത്രികാല ഉദ്‌വമനം ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻ തന്റെ ശുക്ലത്തെ കഴുകനുമായി രാജ്ഞിയുടെ അടുത്തേക്ക് അയച്ചു, പക്ഷേ, മറ്റൊരു കഴുകനുമായുള്ള വഴക്കിനെത്തുടർന്ന്, ശുക്ലം നദിയിലേക്ക് പതിക്കുകയും ശപിക്കപ്പെട്ട അഡ്രിക-മത്സ്യം വിഴുങ്ങുകയും ചെയ്തു. തത്ഫലമായി, മത്സ്യം ഗർഭിണിയായി.

മുഖ്യ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി മത്സ്യത്തെ പിടിച്ച് തുറന്നു. മത്സ്യത്തിന്റെ ഉദരത്തിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തി: ഒരു പുരുഷനും ഒരു പെണ്ണും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ആൺകുട്ടിയെ സൂക്ഷിച്ച രാജാവിന് കുട്ടികളെ സമ്മാനിച്ചു. ആൺകുട്ടി വളർന്നത് മത്സ്യ രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപകനായി. പെൺകുട്ടിയുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന മണമുള്ള ദുർഗന്ധം മൂലം രാജാവ് പെൺകുഞ്ഞിനെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളിയ്ക്ക് നൽകി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി പെൺകുട്ടിയെ മകളായി വളർത്തി കാളി (“ഇരുണ്ടവൻ”) എന്ന് പേരിട്ടു. കാലക്രമേണ കാളി സത്യവതി (“സത്യസന്ധൻ”) എന്ന പേര് നേടി. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഒരു കടത്തുവള്ളം കൂടിയായിരുന്നു, ആളുകളെ തന്റെ ബോട്ടിൽ നദിക്ക് കുറുകെ കടത്തിവിട്ടു. സത്യവതി തന്റെ പിതാവിനെ ജോലിയിൽ സഹായിച്ചു, സുന്ദരിയായ ഒരു കന്യകയായി വളർന്നു.

ഒരു ദിവസം, അവൾ യമുന നദിക്ക് കുറുകെ ish ഷി (മുനി) പരാശരയെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ, കാളി തന്റെ മോഹം തൃപ്തിപ്പെടുത്തണമെന്ന് മുനി ആഗ്രഹിക്കുകയും അവളുടെ വലതു കൈ പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. പരാശരയെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ അവൾ ശ്രമിച്ചു, അവന്റെ പക്വത പഠിച്ച ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ മത്സ്യം നാറുന്ന ഒരു സ്ത്രീയെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. മുനിയുടെ നിരാശയും സ്ഥിരോത്സാഹവും മനസിലാക്കി അവൾ അവന്റെ അഭ്യർത്ഥന ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അയാൾ ബോട്ട് ഇടിച്ചുകയറുമെന്ന് അവൾ ഭയപ്പെട്ടു. കാളി സമ്മതിച്ചു, ബോട്ട് ബാങ്കിൽ എത്തുന്നതുവരെ ക്ഷമയോടെയിരിക്കാൻ പരാശരയോട് പറഞ്ഞു.

മറുവശത്ത് എത്തിയ മുനി വീണ്ടും അവളെ പിടിച്ചു, പക്ഷേ അവളുടെ ശരീരം നടുങ്ങുന്നതും കോയിറ്റസും ഇരുവർക്കും ആനന്ദകരമായിരിക്കണമെന്ന് അവൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ വാക്കുകളിൽ, മാത്യഗന്ധയെ (മുനിയുടെ ശക്തികളാൽ) യോജനഗന്ധയായി രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി (“ഒരു സുഗന്ധം ഒരു യോജനയിൽ നിന്ന് മണക്കാൻ കഴിയുന്നവൾ”). അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ കസ്തൂരി മണത്തു, അതിനാൽ കസ്തൂരി-ഗാന്ധി (“കസ്തൂരി-സുഗന്ധം”) എന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ടു.

ആഗ്രഹത്താൽ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട പരാശര വീണ്ടും അവളെ സമീപിച്ചപ്പോൾ, പകൽസമയത്ത് ഈ പ്രവൃത്തി ഉചിതമല്ലെന്ന് അവൾ തറപ്പിച്ചുപറഞ്ഞു, കാരണം അച്ഛനും മറ്റുള്ളവരും അവരെ മറ്റ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് കാണും; അവർ രാത്രി വരെ കാത്തിരിക്കണം. മുനി തന്റെ ശക്തികൊണ്ട് പ്രദേശം മുഴുവൻ മൂടൽമഞ്ഞിൽ മൂടി. പരാശരന് സ്വയം ആസ്വദിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, താൻ സ്വയം ആസ്വദിച്ച് പുറപ്പെടുമെന്ന് സത്യവതി വീണ്ടും തടസ്സപ്പെടുത്തി, അവളുടെ കന്യകാത്വം കവർന്നെടുക്കുകയും അവളെ സമൂഹത്തിൽ ലജ്ജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. മുനി പിന്നീട് കന്യകയെ കൊണ്ട് അനുഗ്രഹിച്ചു. കോയിറ്റസ് ഒരു രഹസ്യവും അവളുടെ കന്യകാത്വവും കേടുവരുമെന്ന് തന്നോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ അവൾ പരാശരയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു; അവരുടെ യൂണിയനിൽ നിന്ന് ജനിച്ച മകൻ വലിയ മുനിയെപ്പോലെ പ്രശസ്തനാകും; അവളുടെ സുഗന്ധവും യ youth വനവും ശാശ്വതമായിരിക്കും.

പരാശര അവൾക്ക് ഈ ആശംസകൾ നേർന്നു, ഒപ്പം സത്യവതിയും സംതൃപ്തനായി. അഭിനയത്തിനുശേഷം മുനി നദിയിൽ കുളിച്ച് പോയി, ഇനി ഒരിക്കലും അവളെ കാണരുത്. സത്യവതിക്ക് രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങൾ മാത്രം പരാമർശിച്ചുകൊണ്ട് മഹാഭാരതം കഥയെ സംഗ്രഹിക്കുന്നു: അവളുടെ കന്യക ഭദ്രവും നിത്യമായ മധുരവും.

വ്യാസ

അനുഗ്രഹത്താൽ ആവേശഭരിതനായ സത്യവതി അതേ ദിവസം തന്നെ യമുനയിലെ ഒരു ദ്വീപിൽ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു. മകൻ ഉടനെ ഒരു ചെറുപ്പമായി വളർന്നു, അമ്മയെ വിളിക്കുമ്പോഴെല്ലാം അവളുടെ സഹായത്തിന് വരുമെന്ന് അമ്മയോട് വാഗ്ദാനം ചെയ്തു; തുടർന്ന് അദ്ദേഹം കാട്ടിൽ തപസ്സുചെയ്യാൻ പോയി. നിറം കാരണം മകനെ കൃഷ്ണൻ (“ഇരുണ്ടവൻ”) എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ദ്വൈപായന (“ഒരു ദ്വീപിൽ ജനിച്ച ഒരാൾ”), പിന്നീട് വ്യാസൻ - വേദങ്ങളുടെ കംപൈലർ, പുരാണങ്ങളുടെയും മഹാഭാരതത്തിന്റെയും രചയിതാവ് എന്നിങ്ങനെ അറിയപ്പെട്ടു. പരാശരന്റെ പ്രവചനം.

കടപ്പാട്: നവരത്ൻ സിംഗ്

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
2 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക