hindufaqs-black-logo
ശ്രീകൃഷ്ണൻ | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ദശാവതാരൻ വിഷ്ണുവിന്റെ 10 അവതാരങ്ങൾ - ഭാഗം VIII: ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാർ

ശ്രീകൃഷ്ണൻ | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ദശാവതാരൻ വിഷ്ണുവിന്റെ 10 അവതാരങ്ങൾ - ഭാഗം VIII: ശ്രീകൃഷ്ണ അവതാർ

കൃഷ്ണൻ (कृष्ण) ഒരു ദേവതയാണ്, ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ പല പാരമ്പര്യങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത കാഴ്ചപ്പാടുകളിൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നു. പല വൈഷ്ണവ വിഭാഗങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമായി അംഗീകരിക്കുന്നു; കൃഷ്ണമതത്തിലെ ചില പാരമ്പര്യങ്ങൾ, കൃഷ്ണനെ സ്വയം ഭഗവൻ അഥവാ പരമോന്നതനായി കരുതുക.

ഭഗവത പുരാണത്തിലെന്നപോലെ പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കുന്ന ശിശുവോ ചെറുപ്പക്കാരനോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവദ്ഗീതയിലെന്നപോലെ മാർഗനിർദേശവും മാർഗനിർദേശവും നൽകുന്ന ഒരു യുവ രാജകുമാരനായിട്ടാണ് കൃഷ്ണനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. ഹിന്ദു ദാർശനിക, ദൈവശാസ്ത്ര പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ വിശാലമായ ശ്രേണിയിൽ കൃഷ്ണന്റെ കഥകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അവർ അവനെ വിവിധ വീക്ഷണകോണുകളിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്നു: ഒരു ദൈവം-കുട്ടി, തമാശക്കാരൻ, ഒരു മാതൃകാ കാമുകൻ, ഒരു ദിവ്യനായകൻ, പരമാത്മാവ്. മഹാഭാരതം, ഹരിവംശ, ഭാഗവത പുരാണം, വിഷ്ണു പുരാണം എന്നിവയാണ് കൃഷ്ണന്റെ കഥ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാന തിരുവെഴുത്തുകൾ. ഗോവിന്ദൻ, ഗോപാല എന്നും അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നു.

ശ്രീകൃഷ്ണൻ | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ശ്രീകൃഷ്ണൻ

കൃഷ്ണന്റെ തിരോധാനം ദ്വാപരയുഗത്തിന്റെ അവസാനവും കലിയുഗത്തിന്റെ (ഇപ്പോഴത്തെ യുഗത്തിന്റെ) ആരംഭവും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു, ഇത് ക്രി.മു. 17 ഫെബ്രുവരി 18/3102 കാലഘട്ടത്തിലാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആരാധന, ദേവകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിലോ വാസുദേവയുടെ രൂപത്തിലോ, ബാലകൃഷ്ണൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപാല ബിസി നാലാം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ കാണാം.

കൃഷ്‌ണ എന്ന സംസ്‌കൃത പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ പേര് ഉത്ഭവിച്ചത്, ഇത് പ്രാഥമികമായി “കറുപ്പ്”, “ഇരുണ്ടത്” അല്ലെങ്കിൽ “ഇരുണ്ട നീല” എന്നർത്ഥം വരുന്ന ഒരു നാമവിശേഷണമാണ്. ക്ഷയിച്ചുപോകുന്ന ചന്ദ്രനെ വേദപാരമ്പര്യത്തിൽ കൃഷ്ണ പക്ഷ എന്ന് വിളിക്കുന്നു, ഇത് "ഇരുണ്ടതാക്കൽ" എന്ന വിശേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രസ്ഥാനത്തിലെ അംഗങ്ങളുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് “എല്ലാം ആകർഷകമാണ്” എന്നും വിവർത്തനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
വിഷ്ണുവിന്റെ പേരായി, കൃഷ്ണനെ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമത്തിലെ 57-ാമത്തെ പേരായി പട്ടികപ്പെടുത്തി. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, കൃഷ്ണനെ മൂർത്തിയിൽ പലപ്പോഴും കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നീല തൊലിയുള്ളവരായി ചിത്രീകരിക്കുന്നു. മറ്റ് പല പേരുകളും എപ്പിത്തീറ്റുകളും ശീർഷകങ്ങളും കൃഷ്ണനെ അറിയപ്പെടുന്നു. ഏറ്റവും സാധാരണമായ പേരുകളിൽ മോഹൻ “മന്ത്രവാദി”, ഗോവിന്ദൻ, “പശുക്കളെ കണ്ടെത്തുന്നയാൾ” അല്ലെങ്കിൽ “പശുക്കളുടെ സംരക്ഷകൻ” ഗോപാല എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇത് കൃഷ്ണന്റെ ബാല്യകാലത്തെ ബ്രജിലെ (ഇന്നത്തെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ) പരാമർശിക്കുന്നു.

പുല്ലാങ്കുഴലും നീല നിറമുള്ള ചർമ്മവുമുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണൻ | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ഫ്ലൂട്ടിനൊപ്പം ശ്രീകൃഷ്ണൻ

അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാതിനിധ്യങ്ങളാൽ കൃഷ്ണനെ എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ചില പ്രാതിനിധ്യങ്ങളിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് മൂർത്തികളിൽ, ചർമ്മത്തിന്റെ നിറം കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുണ്ടതായി ചിത്രീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ആധുനിക ചിത്രീകരണ പ്രാതിനിധ്യം പോലുള്ള മറ്റ് ചിത്രങ്ങളിൽ, കൃഷ്ണനെ സാധാരണയായി നീല ചർമ്മത്തോടെ കാണിക്കുന്നു. മഞ്ഞ സിൽക്ക് ധോതിയും മയിൽ തൂവൽ കിരീടവും ധരിച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തെ കാണിക്കുന്നത്. പൊതുവായ ചിത്രീകരണങ്ങൾ അവനെ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയായി കാണിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവത്തിൽ ശാന്തമായ ഒരു പോസിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെന്ന നിലയിൽ, പുല്ലാങ്കുഴൽ വായിക്കുന്നു. ഈ രൂപത്തിൽ, അദ്ദേഹം സാധാരണയായി ഒരു കാലിനു മുന്നിൽ കുനിഞ്ഞ് ചുണ്ടിലേക്ക് ഉയർത്തി, ത്രിഭംഗ ഭാവത്തിൽ, പശുക്കളോടൊപ്പം, ദിവ്യ കന്നുകാലികളായ ഗോവിന്ദൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗോപികൾ (മിൽക്ക് മെയിഡുകൾ) അതായത് ഗോപികൃഷ്ണൻ, അയൽ വീടുകളിൽ നിന്ന് വെണ്ണ മോഷ്ടിക്കുന്നത്, അതായത് നവീനീത് ചോര അല്ലെങ്കിൽ ഗോകുലകൃഷ്ണൻ, ദുഷിച്ച സർപ്പത്തെ, അതായത് കാലിയ ദമന കൃഷ്ണയെ പരാജയപ്പെടുത്തി, കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക്, അതായത് ഗിരിധര കൃഷ്ണയെ .. അങ്ങനെ അവന്റെ ബാല്യകാല / യുവ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന്.

ജനനം:
ദേവകിക്കും ഭർത്താവ് വാസുദേവനുമാണ് കൃഷ്ണൻ ജനിച്ചത്, ഭൂമിയിൽ ചെയ്ത പാപത്തിൽ മാതൃഭൂമി അസ്വസ്ഥനായപ്പോൾ, വിഷ്ണുവിന്റെ സഹായം തേടാൻ അവൾ ചിന്തിച്ചു. വിഷ്ണുവിനെ കാണാനും സഹായം ചോദിക്കാനും അവൾ ഒരു പശുവിന്റെ രൂപത്തിൽ പോയി. വിഷ്ണു അവളെ സഹായിക്കാൻ സമ്മതിക്കുകയും അവൻ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

കുട്ടിക്കാലം:
പശു വളർത്തുന്നവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയുടെ തലവനായിരുന്നു നന്ദ, അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കി. കൃഷ്ണന്റെ ബാല്യകാലത്തെയും യുവത്വത്തെയും കുറിച്ചുള്ള കഥകൾ, അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഒരു പശു കന്നുകാലിയായി മാറിയതെന്നും, മഖൻ ചോർ (വെണ്ണ കള്ളൻ) എന്ന തന്റെ തമാശകൾ, ജീവൻ അപഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തി, വൃന്ദാവനത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ സംരക്ഷകനെന്ന നിലയിലും പറയുന്നു.

നനഞ്ഞ നഴ്‌സായി വേഷംമാറി പുത്താന എന്ന രാക്ഷസനെ കൃഷ്ണൻ കൊന്നു, കൃഷ്ണന്റെ ജീവനുവേണ്ടി കൻസ അയച്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് രാക്ഷസനായ ത്രിനവർത്ത. കാലിയ എന്ന സർപ്പത്തെ അദ്ദേഹം മെരുക്കി, മുമ്പ് യമുന നദിയിലെ വെള്ളത്തിൽ വിഷം കലർത്തി, അങ്ങനെ പശുക്കളുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ചു. ഹിന്ദു കലയിൽ, കൃഷ്ണനെ പലപ്പോഴും മൾട്ടി ഹുഡ് കാലിയയിൽ നൃത്തം ചെയ്യുന്നത് ചിത്രീകരിക്കുന്നു.
കൃഷ്ണൻ സർപ്പമായ കാലിയയെ കീഴടക്കുന്നു
കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധന കുന്നിൻപുറത്ത് ദേവന്മാരുടെ രാജാവായ ഇന്ദ്രനെ പഠിപ്പിച്ചു, ബ്രിന്ദാവനയിലെ സ്വദേശികളെ ഇന്ദ്രന്റെ പീഡനത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും ഗോവർദ്ധന്റെ മേച്ചിൽസ്ഥലത്തെ നാശം തടയുന്നതിനും ഒരു പാഠം. വിഭവങ്ങൾ ചെലവഴിച്ച് വർഷം തോറും ഇന്ദ്രനെ ആരാധിക്കുന്നതിനുപകരം ഇന്ദ്രനെ വളരെയധികം ആരാധിക്കുകയും അവരുടെ മൃഗങ്ങളെയും അവരുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നൽകുന്ന പരിസ്ഥിതിയെയും പരിപാലിക്കാൻ കൃഷ്ണൻ ഉപദേശിച്ചപ്പോൾ ഇന്ദ്രന് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ടായിരുന്നു. ചിലരുടെ വീക്ഷണത്തിൽ, കൃഷ്ണൻ ആരംഭിച്ച ആത്മീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ദ്രനെപ്പോലുള്ള വേദദേവന്മാരുടെ ആരാധനാരീതികൾക്ക് വിരുദ്ധമായ ചിലത് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഭഗവത് പുരാണത്തിൽ, അടുത്തുള്ള ഗോവർദ്ധന മലയിൽ നിന്നാണ് മഴയെത്തിയതെന്ന് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, ഇന്ദ്രനുപകരം ആളുകൾ കുന്നിനെ ആരാധിക്കണമെന്ന് ഉപദേശിച്ചു. ഇത് ഇന്ദ്രനെ പ്രകോപിതനാക്കി, അതിനാൽ ഒരു വലിയ കൊടുങ്കാറ്റ് അയച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ശിക്ഷിച്ചു. കൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധനെ ഉയർത്തി ഒരു കുടപോലെ ജനങ്ങളുടെ മേൽ പിടിച്ചു.

ഗോവർദ്ധൻ പർവത്തിനെ കൃഷ്ണൻ ഉയർത്തി
ഗോവർദ്ധൻ പർവത്തിനെ കൃഷ്ണൻ ഉയർത്തി

കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധം (മഹാഭാരതം) :
യുദ്ധം അനിവാര്യമാണെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ, തന്റെ സൈന്യത്തെ നാരായണി സേനയെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ തനിയെ മാത്രം വിളിക്കുന്നതിനോ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണ ഇരുപക്ഷത്തിനും നൽകി, എന്നാൽ വ്യക്തിപരമായി ഒരു ആയുധവും ഉയർത്തുകയില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ. പാണ്ഡവരെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് അർജ്ജുനൻ അവരുടെ ഭാഗത്ത് കൃഷ്ണനെ തിരഞ്ഞെടുത്തു, ക aura രവ രാജകുമാരനായ ദുര്യോധനൻ കൃഷ്ണന്റെ സൈന്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തു. മഹത്തായ യുദ്ധസമയത്ത്, കൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനന്റെ രഥമായി പ്രവർത്തിച്ചു, കാരണം ഈ സ്ഥാനത്തിന് ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല.

മഹാഭാരതത്തിൽ സാർതിയായി കൃഷ്ണൻ
മഹാഭാരതത്തിൽ സാർതിയായി കൃഷ്ണൻ

യുദ്ധഭൂമിയിലെത്തിയപ്പോൾ, ശത്രുക്കൾ തന്റെ കുടുംബം, മുത്തച്ഛൻ, കസിൻസ്, പ്രിയപ്പെട്ടവർ എന്നിവരാണെന്ന് കണ്ട് അർജുനൻ ചലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തന്റെ ഹൃദയം അനുവദിക്കുന്നില്ലെന്നും രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ച് അവനെ താഴെയിറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും പറയുന്നു. ഗാന്ധിവ് (അർജ്ജുനന്റെ വില്ലു). കൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് ഉപദേശിക്കുന്നു, സംഭാഷണം താമസിയാതെ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും പിന്നീട് ഭഗവദ്ഗീതയായി സമാഹരിക്കുകയും ചെയ്തു.

ശ്രീകൃഷ്ണ വിശ്വരൂപ്
ശ്രീകൃഷ്ണ വിശ്വരൂപ്

കൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനനോട് ചോദിച്ചു, “മൂത്ത സഹോദരൻ യുധിഷ്ഠിരനെ രാജാവായി സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുക, പാണ്ഡവർക്ക് ഒരു ഭാഗവും നൽകാതെ രാജ്യം മുഴുവൻ പിടിച്ചെടുക്കുക, പാണ്ഡവർക്ക് അപമാനവും ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പരിഹരിക്കുക, പാണ്ഡവർക്ക് അപമാനവും പ്രയാസവും നേരിടുക തുടങ്ങിയ ക aura രവരുടെ ദുഷ്പ്രവൃത്തികൾ നിങ്ങൾ മറന്നില്ലേ? ബർണവ ലാക് ഗസ്റ്റ്ഹൗസിൽ പാണ്ഡവരെ കൊലപ്പെടുത്തുക, ദ്രൗപതിയെ നിന്ദിക്കാൻ പരസ്യമായി ശ്രമിക്കുകയും അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തു. കൃഷ്ണൻ തന്റെ പ്രസിദ്ധമായ ഭഗവദ്ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെ ഉദ്‌ബോധിപ്പിച്ചു: “അർജ്ജുനൻ, ഈ സമയത്ത് ഒരു പണ്ഡിറ്റിനെപ്പോലെ ദാർശനിക വിശകലനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടരുത്. ദുര്യോധനനും കർണ്ണനും പണ്ടേവരോട് നിങ്ങൾക്ക് അസൂയയും വിദ്വേഷവും ഏറെക്കാലമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവരുടെ ആധിപത്യം തെളിയിക്കാൻ മോശമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾക്കറിയാം. കുരു സിംഹാസനത്തിന്റെ ഏകീകൃത ശക്തി സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ധർമ്മവുമായി ബിഷ്മാചാര്യരും അധ്യാപകരും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. മാത്രമല്ല, അർജ്ജുനരേ, എന്റെ ദിവ്യഹിതം നിറവേറ്റുന്നതിനുള്ള മർത്യനായ ഒരു നിയോഗകൻ മാത്രമാണ്, കാരണം ക aura രവർ അവരുടെ പാപങ്ങളുടെ കൂമ്പാരം മൂലം ഏതുവിധേനയും മരിക്കേണ്ടതാണ്. ഭാരതാ, നിങ്ങളുടെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ഞാൻ കർത്ത, കർമ്മ, ക്രിയ എന്നിവയെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നുവെന്ന് അറിയുക. ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കാനോ പിന്നീട് പശ്ചാത്തപിക്കാനോ യാതൊരു സാധ്യതയുമില്ല, ഇത് തീർച്ചയായും യുദ്ധത്തിനുള്ള സമയമാണ്, നിങ്ങളുടെ ശക്തിയും അപാരമായ ശക്തികളും ലോകം ഓർമിക്കും. അതിനാൽ അർജുനനേ, എഴുന്നേൽക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഗാന്ധിവയെ ശക്തമാക്കുക, എല്ലാ ദിശകളും അതിന്റെ ദൂരത്തിന്റെ ചക്രവാളങ്ങൾ വരെ വിറയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുക.

മഹാഭാരത യുദ്ധത്തെയും അതിന്റെ അനന്തരഫലങ്ങളെയും കൃഷ്ണൻ ആഴത്തിൽ സ്വാധീനിച്ചു. പാണ്ഡവരും ക aura രവരും തമ്മിൽ സമാധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി സ്വമേധയാ ഒരു സന്ദേശവാഹകനായി പ്രവർത്തിച്ചതിന് ശേഷം കുരുക്ഷേത്രയുദ്ധം അവസാന ആശ്രയമായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ, ഒരിക്കൽ ഈ സമാധാന ചർച്ചകൾ പരാജയപ്പെടുകയും യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തപ്പോൾ അദ്ദേഹം ബുദ്ധിമാനായ ഒരു തന്ത്രജ്ഞനായി. യുദ്ധസമയത്ത്, തന്റെ പൂർവ്വികർക്കെതിരെ യഥാർത്ഥ മനോഭാവത്തിൽ പോരാടാതിരുന്നതിന് അർജ്ജുനനോട് ദേഷ്യപ്പെട്ട കൃഷ്ണൻ ഒരിക്കൽ ഒരു വണ്ടി ചക്രം എടുത്ത് ഭീഷ്മനെ വെല്ലുവിളിക്കാൻ ആയുധമായി ഉപയോഗിച്ചു. ഇതുകണ്ട് ഭീമൻ ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് കൃഷ്ണനോട് തന്നെ കൊല്ലാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നിരുന്നാലും, അർജ്ജുനൻ കൃഷ്ണനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ / അതിനുശേഷം പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തോടെ പോരാടുമെന്ന് വാഗ്ദാനം നൽകി, യുദ്ധം തുടർന്നു. യുദ്ധം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് യുധിഷ്ഠിരന് നൽകിയ വിജയത്തിന്റെ വരദാനമായ ഭീമന് മടങ്ങിവരാൻ കൃഷ്ണൻ യുധിഷ്ഠിരനോടും അർജ്ജുനനോടും നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു, കാരണം അവർ വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ നിൽക്കുകയായിരുന്നു. ഒരു സ്ത്രീ യുദ്ധഭൂമിയിൽ പ്രവേശിച്ചാൽ തന്റെ ആയുധങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനുള്ള മാർഗം ഭീഷ്മൻ മനസ്സിലാക്കി. അടുത്ത ദിവസം, കൃഷ്ണന്റെ നിർദേശപ്രകാരം, ശിഖണ്ഡി (അംബ പുനർജന്മം) അർജ്ജുനനോടൊപ്പം യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോയി, അതിനാൽ, ഭീഷ്മൻ ആയുധം താഴെയിട്ടു. ഇത് യുദ്ധത്തിലെ നിർണ്ണായക നിമിഷമായിരുന്നു, കാരണം ഭീഷ്മ ക aura രവ സൈന്യത്തിന്റെ മുഖ്യ കമാൻഡറും യുദ്ധക്കളത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തനായ യോദ്ധാവുമായിരുന്നു. മറ്റ് നാല് പാണ്ഡവ സഹോദരന്മാരെ തടവിലാക്കിയിരുന്ന ജയദ്രതയെ കൊന്നതിന് കൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനനെ സഹായിച്ചു, അർജ്ജുനന്റെ മകൻ അഭിമന്യു ദ്രോണന്റെ ചക്രവ്യൂഹ രൂപീകരണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു - ഈ ശ്രമത്തിൽ എട്ട് ക aura രവ യോദ്ധാക്കളുടെ ഒരേസമയം ആക്രമണം മൂലം കൊല്ലപ്പെട്ടു. ദ്രോണന്റെ പതനത്തിന് കാരണമായ അശ്വത്വാമ എന്ന ആനയെ കൊല്ലാൻ ഭീമനെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ കൃഷ്ണൻ ദ്രോണന്റെ പതനത്തിന് കാരണമായി. അശ്വത്വാമ മരിച്ചുവെന്ന് പാണ്ഡവർ ആക്രോശിക്കാൻ തുടങ്ങി, എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിരനിൽ നിന്ന് കേട്ടാൽ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കുകയുള്ളൂവെന്ന് പറഞ്ഞ് ദ്രോണ അവരെ വിശ്വസിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരിക്കലും ഒരു നുണ പറയുകയില്ലെന്ന് കൃഷ്ണന് അറിയാമായിരുന്നു, അതിനാൽ യുധിഷ്ഠിരൻ കള്ളം പറയാതിരിക്കാനും അതേ സമയം തന്റെ മകന്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ദ്രോണന് ബോധ്യപ്പെടാനും വേണ്ടി അദ്ദേഹം ഒരു തന്ത്രം മെനഞ്ഞു. ദ്രോണനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ യുധിഷ്ഠിരൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു
“അശ്വതാമ ഹതഹത്ത്, നരോ വാ കുഞ്ചാരോ വാ”
അതായത് അശ്വതാമ മരിച്ചുവെങ്കിലും അത് ദ്രോണന്റെ മകനാണോ ആനയാണോ എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉറപ്പില്ല. എന്നാൽ യുധിഷ്ഠിരൻ ആദ്യ വരി ഉച്ചരിച്ചയുടനെ, കൃഷ്ണന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പാണ്ഡവ സൈന്യം ഡ്രമ്മുകളും കൊഞ്ചുകളും ഉപയോഗിച്ച് ആഘോഷിച്ചു, അതിൽ യുധിഷ്ഠിരന്റെ പ്രഖ്യാപനത്തിന്റെ രണ്ടാം ഭാഗം ദ്രോണന് കേൾക്കാനായില്ല, തന്റെ മകൻ മരിച്ചുവെന്ന് അനുമാനിച്ചു. ദു rief ഖത്തിൽ നിന്ന് കരകയറുക, കൃഷ്ണന്റെ നിർദേശപ്രകാരം ധ്രഷ്ടദ്യുമ്മ ദ്രോണനെ ശിരഛേദം ചെയ്തു.

അർജ്ജുനൻ കർണ്ണനോട് യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ, രഥത്തിന്റെ ചക്രങ്ങൾ നിലത്തു വീണു. ഭൂമിയുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് രഥം പുറത്തെടുക്കാൻ കർണ്ണൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിൽ, ഒരേ സമയം അഭിമന്യുവിനെ ആക്രമിച്ച് കൊല്ലുന്നതിനിടയിൽ കർണ്ണനും മറ്റ് ക aura രവരും എല്ലാ യുദ്ധനിയമങ്ങളും ലംഘിച്ചതായി കൃഷ്ണൻ അർജ്ജുനനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, പ്രതികാരമായി പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ അർജുനനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി കർണ്ണനെ കൊല്ലാൻ. യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടത്തിൽ, ദുര്യോധനൻ തന്റെ അമ്മ ഗാന്ധരിയെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ അവളുടെ അനുഗ്രഹം എടുക്കുന്നതിനായി ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും വജ്രത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ, കൃഷ്ണൻ അയാളുടെ അരക്കെട്ട് മറയ്ക്കാൻ വാഴയില ധരിക്കാൻ തന്ത്രം പ്രയോഗിക്കുന്നു. ദുര്യോധനൻ ഗാന്ധരിയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ, അവളുടെ കാഴ്ചയും അനുഗ്രഹങ്ങളും അവന്റെ ഞരമ്പും തുടകളും ഒഴികെ അവന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ പതിക്കുന്നു, അവന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ വജ്രമാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ അവൾ അതിൽ അസന്തുഷ്ടനാകുന്നു. ദുര്യോധനൻ ഭീമനുമായി ഒരു പോരാട്ടത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ, ഭീമന്റെ പ്രഹരങ്ങൾ ദുര്യോധനനെ ബാധിച്ചില്ല. ദുര്യോധനനെ തുടയിൽ അടിച്ച് കൊന്നുകളയുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെ കൃഷ്ണൻ ഭീമനെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു, യുദ്ധം ജയിക്കാൻ ഭീമൻ അത് ചെയ്തു, പോരാട്ടത്തിന്റെ നിയമങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായിരുന്നിട്ടും (ദുര്യോധനൻ തന്റെ മുൻകാല പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം ധർമ്മത്തെ തകർത്തതിനാൽ ). അങ്ങനെ, കൃഷ്ണന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത തന്ത്രം ഒരു പ്രധാന ആയുധവും ഉയർത്താതെ എല്ലാ പ്രധാന ക aura രവ യോദ്ധാക്കളുടെയും പതനം കൊണ്ടുവന്ന് മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ വിജയിക്കാൻ പാണ്ഡവരെ സഹായിച്ചു. അർജുനന്റെ ചെറുമകനായ പരീക്ഷിത്, അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അശ്വത്വാമയിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മസ്ത്ര ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. പരിക്ഷിത് പാണ്ഡവരുടെ പിൻഗാമിയായി.

ഭാര്യ:
കൃഷ്ണന് എട്ട് രാജഭരണാധികാരികളുണ്ടായിരുന്നു, അഷ്ടഭാര്യ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു: രുക്മിണി, സത്യഭാമ, ജംബാവതി, നഗ്നജിതി, കാളിന്ദി, മിത്രവിന്ദ, ഭദ്ര, ലക്ഷ്മണൻ) മറ്റ് 16,100 അല്ലെങ്കിൽ 16,000 (തിരുവെഴുത്തുകളിൽ എണ്ണം വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു) നരകസുരയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി. അവരെ കൊട്ടാരത്തിൽ ബലമായി പാർപ്പിച്ചിരുന്നു. കൃഷ്ണൻ നരകസുരനെ കൊന്നശേഷം ഈ സ്ത്രീകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി മോചിപ്പിച്ചു. നാശത്തിൽ നിന്നും അപകർഷതയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാനായി കൃഷ്ണൻ എല്ലാവരെയും വിവാഹം കഴിച്ചു. തന്റെ പുതിയ കൊട്ടാരത്തിൽ അവർക്ക് അഭയവും സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായ സ്ഥാനവും നൽകി. അവരിൽ പ്രധാനിയെ ചിലപ്പോൾ രോഹിണി എന്നും വിളിക്കാറുണ്ട്.

ഭഗവത പുരാണം, വിഷ്ണു പുരാണം, ഹരിവംശ ​​എന്നിവ അഷ്ടഭാര്യയിൽ നിന്നുള്ള കൃഷ്ണന്റെ മക്കളെ ചില വ്യതിയാനങ്ങളോടെ പട്ടികപ്പെടുത്തുന്നു; രോഹിണിയുടെ മക്കളെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജൂനിയർ ഭാര്യമാരുടെ എണ്ണമറ്റ കുട്ടികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിന് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രന്മാരിൽ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്നവർ കൃഷ്ണന്റെ മൂത്തമകനായ പ്രദ്യുംനയും രുക്മിണിയും ജംബാവതിയുടെ മകൻ സാംബയുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃഷ്ണന്റെ വംശത്തിന്റെ നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.

മരണം:
മഹാഭാരത യുദ്ധം അവസാനിച്ച് വളരെക്കാലം കഴിഞ്ഞ്, കൃഷ്ണൻ ഒരു കാട്ടിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു, ഒരു വേട്ടക്കാരൻ മണിയെ കാലിൽ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ കണ്ണായി എടുത്ത് ഒരു അമ്പു എറിഞ്ഞു. വന്നു കൃഷ്ണനെ കണ്ടപ്പോൾ ഞെട്ടിപ്പോയി ക്ഷമ ചോദിച്ചു.
കൃഷ്ണൻ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു - നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തപിക്കേണ്ടതില്ല, കാരണം നിങ്ങളുടെ അവസാന ജന്മത്തിൽ നിങ്ങൾ ബാലി ആയിരുന്നു, രാമനായി ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു മരത്തിന്റെ പിന്നിൽ നിന്ന് കൊന്നു. എനിക്ക് ഈ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച് ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരത്തിനായി കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു, നിങ്ങൾക്കും എനിക്കും ഇടയിലുള്ള കർമ്മ കടം തീർന്നു.
കൃഷ്ണന്റെ ശരീരം ഉപേക്ഷിച്ച ശേഷം ദ്വാരക കടലിൽ മുങ്ങി. പ്രഭു യുദ്ധത്തിൽ യാദുകളിൽ ഭൂരിഭാഗവും നേരത്തെ തന്നെ മരിച്ചിരുന്നു. തന്റെ കുലവും ക aura രവരെപ്പോലെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് ഗാന്ധാരി കൃഷ്ണനെ ശപിച്ചിരുന്നു.
ദ്വാരക മുങ്ങിയ ശേഷം യാദൂസിന്റെ ഇടതുഭാഗം മഥുരയിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നു.

ഡാർവിന്റെ പരിണാമ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് കൃഷ്ണൻ:
ഒരു ഉറ്റസുഹൃത്ത് കൃഷ്ണനെ സമ്പൂർണ്ണ ആധുനിക മനുഷ്യനായി പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. ഫിറ്റസ്റ്റിന്റെ അതിജീവന സിദ്ധാന്തം നിലവിൽ വന്നു, ഇപ്പോൾ മനുഷ്യർ കൂടുതൽ മിടുക്കരായിത്തീർന്നു, സംഗീതം, നൃത്തം, ഉത്സവങ്ങൾ എന്നിവ ആസ്വദിക്കാൻ തുടങ്ങി. കുടുംബത്തിൽ ചുറ്റുപാടും യുദ്ധവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. സമൂഹം സമർത്ഥമായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു, ഒപ്പം വക്രമായ ഒരു ഗുണമാണ് കാലത്തിന്റെ ആവശ്യം. അവൻ മിടുക്കനും വക്രനും സമർത്ഥനുമായിരുന്നു. ഒരു ആധുനിക മനുഷ്യനെപ്പോലെ.

ക്ഷേത്രങ്ങൾ:
മനോഹരവും പ്രശസ്തവുമായ ചില ക്ഷേത്രങ്ങൾ:
പ്രേം മന്ദിർ:
പുണ്യനഗരമായ വൃന്ദാവനിൽ നിർമ്മിച്ച പ്രേം മന്ദിർ ശ്രീകൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. ആത്മീയ ഗുരു കൃപാലു മഹാരാജ് ആണ് ക്ഷേത്രഘടന സ്ഥാപിച്ചത്.

പ്രേം മന്ദിർ | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
പ്രേം മന്ദിർ

മാർബിളിൽ നിർമ്മിച്ച പ്രധാന ഘടന അവിശ്വസനീയമാംവിധം മനോഹരവും സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ചരിത്രത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്മാരകവുമാണ്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെയും അനുയായികളുടെയും കണക്കുകൾ കർത്താവിന്റെ അസ്തിത്വത്തെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയുള്ള പ്രധാന സംഭവങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

കടപ്പാട്: യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാർക്കും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും

2 1 വോട്ടുചെയ്യുക
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
0 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക