hindufaqs-black-logo

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ദശാവതാരൻ വിഷ്ണുവിന്റെ 10 അവതാരങ്ങൾ - ഭാഗം IV: നരസിംഹാവതാരം

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ദശാവതാരൻ വിഷ്ണുവിന്റെ 10 അവതാരങ്ങൾ - ഭാഗം IV: നരസിംഹാവതാരം

നരസിംഹ അവതാർ (नरसिंह), നരസിംഗ്‌, നരസിംഗ്‌, നരസിംഗ എന്നീ ഭാഷകൾ‌ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരവും ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ദേവതകളിലൊന്നുമാണ്‌, ആദ്യകാല ഇതിഹാസങ്ങൾ, പ്രതിരൂപങ്ങൾ, ക്ഷേത്ര, ഉത്സവ ആരാധന എന്നിവയിൽ ഒരു സഹസ്രാബ്ദത്തിലേറെ തെളിവുണ്ട്.

നരസിംഹത്തെ പലപ്പോഴും അർദ്ധമനുഷ്യൻ / അർദ്ധ സിംഹം എന്നാണ് കാണുന്നത്, മനുഷ്യനെപ്പോലെയുള്ള മുണ്ടും താഴ്ന്ന ശരീരവും, സിംഹത്തിന് സമാനമായ മുഖവും നഖങ്ങളുമുണ്ട്. ഗണ്യമായ എണ്ണം വൈഷ്ണവ ഗ്രൂപ്പുകളാണ് ഈ ചിത്രം ദേവ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്. പ്രാഥമികമായി 'ഗ്രേറ്റ് പ്രൊട്ടക്ടർ' എന്നാണ് അദ്ദേഹം അറിയപ്പെടുന്നത്, ആവശ്യമുള്ള സമയങ്ങളിൽ തന്റെ ഭക്തരെ പ്രത്യേകം സംരക്ഷിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹിരണ്യകശിപു എന്ന അസുര രാജാവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വിഷ്ണു അവതാർ എടുത്തതായി കരുതുന്നു.

നരസിംഗ അവതാർ | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
നരസിംഗ അവതാർ

വിഷ്ണുവിനെയും അനുയായികളെയും നശിപ്പിച്ച് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ ഹിരണ്യക്ഷന്റെ സഹോദരൻ ഹിരണ്യകശിപു ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ ദേവനായ ബ്രഹ്മത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ അവൻ തപസ്സുചെയ്യുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ ആകൃഷ്ടനായ ബ്രഹ്മാവ് അവന് ആവശ്യമുള്ളതെന്തും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഇതുപോലെ പോകുന്ന ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് ഹിരണ്യകശിപു ഒരു തന്ത്രപരമായ വരം ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

“യജമാനനേ, ബെനഡിക്ഷൻ നൽകുന്നവരിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്, ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അനുഗ്രഹം നിങ്ങൾ എനിക്ക് തരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ജീവനുള്ള ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണത്തെ കാണാതിരിക്കട്ടെ.
ഒരു വസതിയിലോ ഏതെങ്കിലും വസതിക്ക് പുറത്തോ, പകൽ സമയത്തോ രാത്രിയിലോ നിലത്തിലോ ആകാശത്തിലോ ഞാൻ മരിക്കരുതെന്ന് എന്നെ അനുവദിക്കണമേ. എന്റെ മരണം ഒരു ആയുധം കൊണ്ടോ ഒരു മനുഷ്യനോ മൃഗമോ ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കണമേ.
നിങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഏതെങ്കിലും ജീവനുള്ള, ജീവനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ജീവനില്ലാത്ത മരണത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മരണത്തെ നേരിടുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് നൽകൂ. ഒരു ദേവതയോ ഭൂതമോ താഴത്തെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും വലിയ പാമ്പോ എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കാൻ എന്നെ അനുവദിക്കൂ. യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിങ്ങളെ കൊല്ലാൻ ആർക്കും കഴിയാത്തതിനാൽ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എതിരാളിയുമില്ല. അതിനാൽ, എനിക്കും എതിരാളികളില്ലായിരിക്കാം എന്ന ധാരണ നൽകൂ. എല്ലാ ജീവനുള്ള വസ്തുക്കളുടെയും അദ്ധ്യക്ഷതകളുടെയും മേൽ എനിക്ക് ഏക കർത്തൃത്വം നൽകുക, ആ സ്ഥാനം നേടിയ എല്ലാ മഹത്വങ്ങളും എനിക്ക് തരൂ. കൂടാതെ, നീണ്ട ചെലവുചുരുക്കലും യോഗ പരിശീലനവും വഴി നേടിയ എല്ലാ നിഗൂ power ശക്തികളും എനിക്ക് തരൂ, കാരണം ഇവയെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ല. ”

ബ്രഹ്മാവ് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നു.
മരണഭയമില്ലാതെ അദ്ദേഹം ഭീകരത അഴിക്കുന്നു. തന്നെത്തന്നെ ദൈവമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ദൈവമല്ലാതെ ദൈവത്തിന്റെ നാമം ഉച്ചരിക്കാൻ ആളുകളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഒരു ദിവസം ഹിരണ്യകശിപു മന്ദാരചാല പർവതത്തിൽ ചെലവുചുരുക്കൽ നടത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീടിനെ ഇന്ദ്രനും മറ്റ് ദേവതകളും ആക്രമിച്ചു. ഈ സമയത്ത് ദേവർഷി (ദിവ്യ മുനി) നാരദ പാപരഹിതനെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന കയാദിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇടപെടുന്നു. ഈ സംഭവത്തെ പിന്തുടർന്ന് നാരദ കയാദിനെ തന്റെ പരിപാലനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു, നാരദയുടെ മാർഗനിർദേശപ്രകാരം അവളുടെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞ് (ഹിരണ്യകശിപു മകൻ) പ്രഹലാദയെ ബാധിക്കുന്നു വികസനത്തിന്റെ അത്തരം ഒരു യുവ ഘട്ടത്തിൽ പോലും മുനിയുടെ അതീന്ദ്രിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ വഴി. അങ്ങനെ, പ്രഹ്ലാദൻ പിന്നീട് നാരദയുടെ ഈ പരിശീലനത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിച്ചുതുടങ്ങി, ക്രമേണ വിഷ്ണുവിന്റെ അർപ്പണബോധമുള്ള അനുയായിയായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു, ഇത് പിതാവിന്റെ നിരാശയ്ക്ക് കാരണമായി.

നാരദയും പ്രഹാദും | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
നാരദയും പ്രഹാദും

ദൈവം തന്റെ സഹോദരനെ കൊന്നതിനാൽ വിഷ്ണുവിനോടുള്ള മകന്റെ ഭക്തിയിൽ ഹിരണ്യകശിപു പ്രകോപിതനായി. ഒടുവിൽ, അയാൾ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഓരോ തവണയും ആൺകുട്ടിയെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ വിഷുവിന്റെ നിഗൂ power ശക്തിയാൽ പ്രഹ്ലാദനെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദൻ തന്റെ പിതാവിനെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പരമാധികാരിയായി അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുകയും വിഷ്ണു സർവ്വവ്യാപിയും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഹിരണ്യകശിപു അടുത്തുള്ള ഒരു സ്തംഭത്തിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുകയും 'അവന്റെ വിഷ്ണു' അതിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയും തന്റെ മകൻ പ്രഹ്ലാദനോട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രഹ്ലാദ ഉത്തരം നൽകുന്നു,

“അവൻ ആയിരുന്നു, അവൻ ഉണ്ട്, അവൻ ഉണ്ടാകും.”

കോപം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ ഹിരണ്യകശിപു തന്റെ സ്തംഭംകൊണ്ട് സ്തംഭം തകർത്തു, പ്രക്ഷുബ്ധമായ ശബ്ദത്തെ തുടർന്ന്, നരസിംഹ രൂപത്തിലുള്ള വിഷു അതിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ ആക്രമിക്കാൻ നീങ്ങുന്നു. പ്രഹ്ലാദയുടെ പ്രതിരോധത്തിൽ. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊല്ലാനും ബ്രഹ്മാവ് നൽകിയ അനുഗ്രഹത്തെ അസ്വസ്ഥമാക്കാതിരിക്കാനും നരസിംഹത്തിന്റെ രൂപം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നു. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ മനുഷ്യനോ ദേവനോ മൃഗമോ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല. നരസിംഹൻ ഇതിലൊന്നല്ല, കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു ഭാഗ-മനുഷ്യ, ഭാഗ-മൃഗമായി വിഷു അവതാരത്തിന്റെ ഒരു രൂപമാണ്. അവൻ സന്ധ്യാസമയത്ത് (പകലോ രാത്രിയോ അല്ലാത്തപ്പോൾ) ഒരു മുറ്റത്തിന്റെ ഉമ്മരപ്പടിയിൽ (വീടിനകത്തോ പുറത്തോ അല്ല) ഹിരണ്യകശിപുവിൽ വന്ന് ഭൂതത്തെ തുടകളിൽ (ഭൂമിയോ സ്ഥലമോ ഇല്ല) ഇടുന്നു. മൂർച്ചയുള്ള വിരൽ നഖങ്ങൾ (ആനിമേറ്റുചെയ്യുകയോ നിർജ്ജീവമാക്കുകയോ) ആയുധങ്ങളായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അവൻ അസുരനെ ഇറക്കി കൊല്ലുന്നു.

നരസിംഗ കില്ലിംഗ് ഹിരണ്യകശിപു | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
നരസിംഗ കില്ലിംഗ് ഹിരണ്യകശിപു

പരിണതഫലങ്ങൾ:
എന്നതിന്റെ മറ്റൊരു കഥയുണ്ട് ശിവൻ നരസിംഹവുമായി ശാന്തനാകാൻ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നു. ഹിരണ്യകശിപുവിനെ കൊന്നശേഷം നരസിംഹന്റെ കോപം ശമിപ്പിച്ചില്ല. അവൻ എന്തുചെയ്യുമെന്ന് ഭയന്ന് ലോകം വിറച്ചു. നരസിംഹത്തെ നേരിടാൻ ദേവന്മാർ (ദേവന്മാർ) ശിവനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു.

തുടക്കത്തിൽ, നരസിംഹത്തെ ശാന്തമാക്കുന്നതിനായി ശിവൻ തന്റെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രൂപങ്ങളിലൊന്നായ വിരഭദ്രയെ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. അത് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ, ശിവൻ മനുഷ്യ-സിംഹ പക്ഷിയായ ശരബയായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ശിവൻ പിന്നീട് ശരബ രൂപം സ്വീകരിച്ചു.

ശരബ, പാർട്ട്-ബേർഡ്, പാർട്ട് സിംഹം
ശരബ, പാർട്ട്-ബേർഡ്, പാർട്ട് സിംഹം

തുടർന്ന് ശരഭൻ നരസിംഹനെ ആക്രമിക്കുകയും അചഞ്ചലനായിത്തീരുകയും ചെയ്തു. നരസിംഹന്റെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കോപത്തെ അദ്ദേഹം ശമിപ്പിച്ചു. നരസിംഹൻ ശരഭയുടെ ബന്ധനത്തിനുശേഷം ശിവന്റെ ഭക്തനായി. ശരഭ പിന്നീട് ശിരഛേദം ചെയ്യുകയും തൊലി കളയുകയും ചെയ്തതിനാൽ ശിവന് ഒളിയും സിംഹ തലയും ഒരു വസ്ത്രമായി ധരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. നരസിംഹന്റെ ഈ വികലതയെയും കൊലപാതകത്തെയും ലിംഗ പുരാണത്തിലും ശരാഭ ഉപനിഷത്തും പരാമർശിക്കുന്നു. വികൃതതയ്ക്ക് ശേഷം വിഷ്ണു തന്റെ സാധാരണ രൂപം സ്വീകരിച്ച് ശിവനെ പ്രശംസിച്ച ശേഷം താമസസ്ഥലത്തേക്ക് വിരമിച്ചു. ഇവിടെ നിന്നാണ് ശിവനെ “ശരബേശാമൂർത്തി” അഥവാ “സിംഹഗ്നമൂർത്തി” എന്നറിയപ്പെടുന്നത്.

ഈ പുരാണം പ്രത്യേകിച്ചും രസകരമാണ്, കാരണം ഇത് ശൈവികളും വൈഷ്ണവന്മാരും തമ്മിലുള്ള മുൻകാല ശത്രുതകളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു.

പരിണാമ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് നരസിംഹൻ:
സസ്തനികളോ അർദ്ധ ഉഭയജീവികളോ ക്രമേണ മനുഷ്യനെപ്പോലെയുള്ള ജീവികളായി പരിണമിച്ചു, രണ്ട് കാലുകളിൽ നടക്കാൻ കഴിയുന്ന, കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് കാര്യങ്ങൾ പിടിക്കാൻ, പക്ഷേ മസ്തിഷ്കം ഇപ്പോഴും വികസിച്ചിട്ടില്ല. താഴ്ന്ന ശരീരം പോലെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനും മുകളിലെ ശരീരം പോലുള്ള മൃഗങ്ങളും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു.
കൃത്യമായി കുരങ്ങന്മാരല്ലെങ്കിലും, നർസിംഹ അവതാർ മുകളിലുള്ള വിവരണവുമായി നന്നായി യോജിക്കുന്നു. നേരിട്ടുള്ള റഫറൻസല്ലെങ്കിലും, തീർച്ചയായും ഇത് ഒരു കുരങ്ങൻ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.
ഇവിടെ രസകരമായ ഒരു കാര്യം, നരസിംഹയുടെ കഥയെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവർ, ഒരു സമയം, സ്ഥലം, ക്രമീകരണം എന്നിവയിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു, അവിടെ ഓരോ ആട്രിബ്യൂട്ടുകളും രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്ക് നടുവിലാണ് (മനുഷ്യനോ മൃഗമോ, വീട്ടിലോ പുറത്തോ, ഒരു ദിവസമോ അല്ല രാത്രിയും രാത്രിയും)

ക്ഷേത്രങ്ങൾ: നരസിംഹത്തിന്റെ നൂറിലധികം ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രസിദ്ധമായത്,
അഹോബിലം. ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ കർനൂൾ ജില്ലയിലെ അല്ലഗദ്ദ മണ്ഡലത്തിലാണ് അഹോബലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. കർത്താവ് ഹിരണ്യകസിപുവിനെ കൊന്ന് പ്രഹലദയെ രക്ഷിച്ച സ്ഥലമാണിത്.

അഹോബിലാം, കർത്താവ് ഹിരണ്യകസിപുവിനെ കൊന്ന് പ്രഹലദയെ രക്ഷിച്ച സ്ഥലം. | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
അഹോബിലാം, കർത്താവ് ഹിരണ്യകസിപുവിനെ കൊന്ന് പ്രഹലദയെ രക്ഷിച്ച സ്ഥലം.


ശ്രീലക്ഷ്മി നരസിംഹർ ക്ഷേത്രം, ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് 55 കിലോമീറ്ററും അരക്കോണത്തിൽ നിന്ന് 21 കിലോമീറ്ററും തിരുവള്ളൂരിലെ നരസിംഗപുരത്ത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു

ശ്രീലക്ഷ്മി നരസിംഹർ ക്ഷേത്രം | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ശ്രീലക്ഷ്മി നരസിംഹർ ക്ഷേത്രം

കടപ്പാട്: യഥാർത്ഥ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും അപ്‌ലോഡർമാർക്കും ഫോട്ടോയും ഇമേജ് ക്രെഡിറ്റുകളും

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
0 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക