hindufaqs-black-logo
ദന്തേരകളിൽ പൂജ നടത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ധന്തേരസിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

ദന്തേരകളിൽ പൂജ നടത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ധന്തേരസിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്?

ഇന്ത്യയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന ദീപാവലി അല്ലെങ്കിൽ ദീപാവലി ഉത്സവത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസമാണ് ധന്തേരസ്. ഉത്സവത്തെ അടിസ്ഥാനപരമായി “ധനത്രായോദശി” എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, അവിടെ ധന എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സമ്പത്തും ട്രയോഡാഷി എന്നാൽ ഹിന്ദു കലണ്ടർ പ്രകാരം മാസത്തിലെ 13 ആം ദിവസവുമാണ്.

ദന്തേരസിൽ ലൈറ്റുകൾ ഡയാസ്
ദന്തേരസിൽ ലൈറ്റുകൾ ഡയാസ്

ഈ ദിവസത്തെ “ധൻവന്തരി ട്രയോഡാഷി” എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിലെ വിഷ്ണുവിന്റെ അവതാരമാണ് ധൻവന്താരി. അദ്ദേഹം വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലും ദേവന്മാരുടെ (ദേവന്മാരുടെ) വൈദ്യനായും ആയുർവേദദേവനായും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ആളുകൾ തങ്ങൾക്കും / അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്കും, പ്രത്യേകിച്ച് ധന്തേരാസിൽ ആരോഗ്യത്തിനായി നല്ല അനുഗ്രഹം തേടുന്നു. പാൽ മഹാസമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച ധൻവന്തരി ഭാഗവത പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സമുദ്രത്തിന്റെ കഥയിൽ അമൃതിന്റെ കലവുമായി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ധൻവന്തരി ആയുർവേദ സമ്പ്രദായം പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുവെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ധന്വന്തരി
ധന്വന്തരി

സ്വർണ്ണമോ വെള്ളിയോ ഉള്ള വസ്തുക്കളോ കുറഞ്ഞത് ഒന്നോ രണ്ടോ പുതിയ പാത്രങ്ങളെങ്കിലും വാങ്ങുന്നത് നല്ലതാണെന്ന് ധന്തേരസ് ഹിന്ദുക്കൾ കരുതുന്നു. പുതിയ “ധൻ” അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിലയേറിയ ലോഹം ഭാഗ്യത്തിന്റെ അടയാളമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.
ബിസിനസ്സ് പരിസരം പുതുക്കിപ്പണിയുകയും അലങ്കരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദേവിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി രംഗോളി ഡിസൈനുകളുടെ പരമ്പരാഗത രൂപങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവേശന കവാടങ്ങൾ വർണ്ണാഭമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അവളുടെ ദീർഘനാളത്തെ വരവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന്, വീടുകളിലുടനീളം അരി മാവും വെർമിളിയൻ പൊടിയും ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ കാൽപ്പാടുകൾ വരയ്ക്കുന്നു. രാത്രി മുഴുവൻ വിളക്കുകൾ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

ദന്തേരകളിൽ പൂജ നടത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ
ദന്തേരകളിൽ പൂജ നടത്തുന്ന സ്ത്രീകൾ

ഉണങ്ങിയ മല്ലി വിത്തുകൾ (ധനാത്രായോദശിക്ക് മറാത്തിയിൽ ധനേ) ചെറുതായി പൊടിക്കുക എന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഒരു പ്രത്യേക ആചാരമുണ്ട്, അത് മുല്ലപ്പൊടിയും നൈവേദ്യ (പ്രസാദ്) ആയി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ധന്തേരസിലെ ലക്ഷ്മി ദേവിയോടൊപ്പം സമ്പത്തിന്റെ ട്രഷററായും സമ്പത്ത് നൽകുന്നയാളായും ഹിന്ദുക്കൾ കുബറിനെ ആരാധിക്കുന്നു. ലക്ഷ്മിയെയും കുബേരെയും ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുന്ന ഈ സമ്പ്രദായം അത്തരം പ്രാർത്ഥനകളുടെ ഗുണം ഇരട്ടിയാക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ്.

ലക്ഷ്മിയെയും കുബേരെയും ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു
ലക്ഷ്മിയെയും കുബേരെയും ഒരുമിച്ച് ആരാധിക്കുന്നു

കഥ: ധന്തേരസ് ഉത്സവം ആഘോഷിക്കുന്നതിനു പിന്നിൽ രസകരമായ ഒരു കഥയുണ്ട്. ഒരുകാലത്ത്, ഹിമാ രാജാവിന്റെ പതിനാറുവയസ്സുള്ള മകൻ വിവാഹത്തിന്റെ നാലാം ദിവസം പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരണമടഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഭാര്യ വളരെ ബുദ്ധിമാനായിരുന്നു, വിവാഹത്തിന്റെ നാലാം ദിവസം ഭർത്താവിനെ ഉറങ്ങാൻ അവൾ അനുവദിച്ചില്ല. അവൾ കുറച്ച് സ്വർണ്ണ ആഭരണങ്ങളും ധാരാളം വെള്ളി നാണയങ്ങളും ക്രമീകരിച്ച് ഭർത്താവിന്റെ പടിവാതിൽക്കൽ ഒരു വലിയ കൂമ്പാരം ഉണ്ടാക്കി. എല്ലായിടത്തും നിരവധി വിളക്കുകളുടെ സഹായത്തോടെ അവൾ പ്രകാശം പരത്തി.

മരണദൈവമായ യമ, പാമ്പിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭർത്താവിന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ, വിളക്കുകൾ, വെള്ളി നാണയങ്ങൾ, സ്വർണ്ണാഭരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മിന്നുന്ന പ്രകാശം കൊണ്ട് അവന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് കാഴ്ചയില്ല. അതിനാൽ യമ പ്രഭുവിന് തന്റെ അറയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനായില്ല. കൂമ്പാരത്തിന് മുകളിൽ കയറാൻ ശ്രമിച്ച അദ്ദേഹം ഭാര്യയുടെ സ്വരച്ചേർച്ചയുള്ള ഗാനങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി. രാവിലെ അയാൾ നിശബ്ദമായി പോയി. അങ്ങനെ, യുവ രാജകുമാരൻ തന്റെ പുതിയ വധുവിന്റെ മിടുക്കിനാൽ മരണത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു, ആ ദിവസം യമദീപ്ദാൻ ആയി ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു. യമദേവനോട് രാത്രി മുഴുവൻ ഡയകളും മെഴുകുതിരികളും കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

 

നിരാകരണം: ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
11 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക