hindufaqs-black-logo
ഭൂമിയുടെ ഗോളീയതയെക്കുറിച്ച് ഹിന്ദുമതത്തിന് അറിയാമോ - hindufaqs.com

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദുക്കൾ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് എപ് II: ഭൂമിയുടെ ഗോളീയതയെക്കുറിച്ച് ഹിന്ദുമതത്തിന് അറിയാമോ?

ഭൂമിയുടെ ഗോളീയതയെക്കുറിച്ച് ഹിന്ദുമതത്തിന് അറിയാമോ - hindufaqs.com

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദുക്കൾ ആദ്യമായി കണ്ടെത്തിയത് എപ് II: ഭൂമിയുടെ ഗോളീയതയെക്കുറിച്ച് ഹിന്ദുമതത്തിന് അറിയാമോ?

വിജ്ഞാനത്തിന്റെ പ്രഥമവും പ്രധാനവുമായ ഉറവിടമായിരുന്നു വേദ ഗണിതം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഹിന്ദുക്കൾ നിസ്വാർത്ഥമായി പങ്കിട്ടു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ചില കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ ഉത്തരം നൽകും. ഞാൻ എല്ലായ്പ്പോഴും പറയുന്നതുപോലെ, ഞങ്ങൾ വിധിക്കുകയില്ല, ഞങ്ങൾ ലേഖനം എഴുതുക, അത് സ്വീകരിക്കുകയോ നിരസിക്കുകയോ ചെയ്യണമെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം. ഈ ലേഖനം വായിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തുറന്ന മനസ്സ് ആവശ്യമാണ്. ഞങ്ങളുടെ അവിശ്വസനീയമായ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് വായിക്കുക, പഠിക്കുക. അത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ blow തിക്കും! ! !

എന്നാൽ ആദ്യം, ഞാൻ സ്റ്റിഗ്ലറുടെ പേരിന്റെ നിയമം പ്രസ്താവിക്കട്ടെ:
“ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകളൊന്നും അതിന്റെ യഥാർത്ഥ കണ്ടുപിടുത്തക്കാരന്റെ പേരില്ല.”
തമാശയല്ലേ.

പുരാതന ഹിന്ദു പുരാണമനുസരിച്ച് ഭൂമിയുടെ ഗോളീയതയെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യാം. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതുപോലെ, നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്ത് പോയിട്ടില്ലെങ്കിൽ, സൗരയൂഥങ്ങൾ, പ്രപഞ്ചം, കൃത്യമായ സമയം മുതലായവയുടെ ഗ്രഹ ചലനങ്ങളെയും സവിശേഷതകളെയും വിവരിക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല. നൽകിയിട്ടുള്ള വിശദാംശങ്ങളുടെ അളവ് വായിച്ച് പരിശോധിക്കുക, പക്ഷേ നമ്മുടെ പുരാതന ഹിന്ദു ലിപികൾ, ഇവ വെറും ഒരു കുറച്ച്.

1. ഭൂമിയുടെ ഗോളാകൃതി:
ഭൂമിയുടെ ഗോളവും asons തുക്കളുടെ കാരണവും പോലുള്ള നൂതന സങ്കല്പങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പ് വേദസാഹിത്യത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഐതരേയ ബ്രാഹ്മണൻ (3.44) പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു:
സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുകയോ ഉദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നുവെന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെയല്ല. കാരണം, ദിവസാവസാനത്തിലെത്തിയ ശേഷം അത് സ്വയം രണ്ട് വിപരീത ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു, രാത്രി താഴെയുള്ളവയിലേക്കും പകൽ മറുവശത്തേക്കുമുള്ള രാത്രിയാക്കുന്നു. രാത്രിയുടെ അവസാനത്തിലെത്തിയ ശേഷം, അത് സ്വയം രണ്ട് വിപരീത ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്നു, പകൽ താഴെ നിന്ന് രാത്രിയിലും മറുവശത്തുള്ളവയിലേക്കും. വാസ്തവത്തിൽ, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നില്ല. ഭൂമിയുടെ ആകൃതി ഒരു ഒബ്ലേറ്റ് സ്ഫെറോയിഡ് പോലെയാണ്.
(Ig ഗ്വേദ എക്സ് എക്സ്. IV.V)

'ധ്രുവങ്ങളിൽ ഭൂമി പരന്നതാണ്' (മാർക്കണ്ഡേയ പുരാണം 54.12)

ധ്രുവങ്ങളിൽ ഭൂമി പരന്നതാണ്
ധ്രുവങ്ങളിൽ ഭൂമി പരന്നതാണ് '

ഗുരുത്വാകർഷണം പ്രപഞ്ചത്തെ ഒന്നിച്ചുനിർത്തുന്നുവെന്ന് ഐസക് ന്യൂട്ടന് അറുപത്തിനാലു നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഹിന്ദു ig ഗ്വേദം വാദിച്ചു. സംസ്കൃതം സംസാരിക്കുന്ന ആര്യന്മാർ ഗ്രീക്കുകാർ പരന്ന ഒന്നിൽ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഗോളാകൃതിയിലുള്ള ഭൂമിയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശയം അംഗീകരിച്ചു. എ ഡി അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇന്ത്യക്കാർ ഭൂമിയുടെ പ്രായം 4.3 ബില്യൺ വർഷമായി കണക്കാക്കി; പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞർക്ക് ഇത് 19 ദശലക്ഷം വർഷമാണെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. ”

2. ധ്രുവ ദിനങ്ങളും രാത്രികളും
സൂര്യൻ വടക്കുവശത്തുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ആറുമാസം ഉത്തരധ്രുവത്തിൽ കാണുകയും തെക്ക് അദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യുന്നു, തിരിച്ചും. - (ഐബിഡ് സുതാര)

ധ്രുവങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ ചലനം
ആറുമാസത്തേക്ക് ധ്രുവങ്ങളിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നില്ല.

മോഡേൺ സയൻസ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു:
ജൂൺ 21, 1999: പിന്നീട് ഇന്ന്, 19:49 UT (3:49 pm EDT) ന്, ഭൂമിയുടെ ഉത്തരധ്രുവം വർഷത്തിൽ മറ്റേതൊരു സമയത്തേക്കാളും സൂര്യനെ നേരിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. ധ്രുവക്കരടികൾക്കും ആർട്ടിക് പ്രദേശത്തെ മറ്റ് ഡെനിസെൻമാർക്കും ഇത് ഉച്ചസമയമായിരിക്കും, 6 മാസം ദൈർഘ്യമുള്ള ദിവസത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ, സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തിന് മുകളിൽ 23 1/2 ഡിഗ്രി വരെ ഉയരുന്നു.
ജൂൺ 21, വടക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ വേനൽക്കാലത്തിന്റെ തുടക്കവും തെക്കൻ അർദ്ധഗോളത്തിൽ ശൈത്യകാലത്തിന്റെ തുടക്കവും അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. വടക്കുഭാഗത്ത് ഇത് വർഷത്തിലെ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ ദിവസമാണ്. മധ്യ അക്ഷാംശങ്ങളിൽ 16 മണിക്കൂറിലധികം സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ട്. ആർട്ടിക് സർക്കിളിന് മുകളിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നില്ല!

കുന്നുകൾ, പർവതങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള വിവിധ ഉപകരണങ്ങളാൽ പെഗ്ഗുകളുടെ ആകൃതിയിൽ അദ്ദേഹം ഈ ഭൂമിയെ ഉറപ്പിച്ചുവെങ്കിലും അത് ഇപ്പോഴും കറങ്ങുന്നു. സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നില്ല; ഭൂമിയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും ഇരുട്ടിലല്ല. ” [RIG VEDA]

ക്രെഡിറ്റുകൾ: പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റുകൾ AIUFO
ഫോട്ടോ കടപ്പാട്: വിക്കി
ധ്രുവ ദിനങ്ങളും രാത്രികളും ഫോട്ടോ ക്രെഡിറ്റുകൾ ഉടമയ്ക്ക്

നിരാകരണം: ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

5 1 വോട്ടുചെയ്യുക
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
0 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക