hindufaqs-black-logo
hindufaqs.com ശിവ- മോസ്റ്റ് ബദാസ് ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളുടെ ഭാഗം II

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

മിക്ക ബദാസ് ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളും ദേവതകളും ഭാഗം II: ശിവ

hindufaqs.com ശിവ- മോസ്റ്റ് ബദാസ് ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളുടെ ഭാഗം II

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

മിക്ക ബദാസ് ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളും ദേവതകളും ഭാഗം II: ശിവ

രുദ്ര, മഹാദേവ്, ട്രയാംബക്, നടരാജ, ശങ്കർ, മഹേഷ് തുടങ്ങിയ പേരുകളാൽ പരാമർശിക്കപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും മോശമായ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളിലൊന്നായ ശിവൻ പ്രപഞ്ചത്തിലെ പുല്ലിംഗ മൂലകത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വിശുദ്ധ ത്രിത്വത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ 'നശിപ്പിക്കുന്നയാൾ' ആയി കണക്കാക്കുന്നു.
ശിവിന്റെ ഉത്ഭവം ഒരു ഗ്രാഫിക് നോവലിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

അവന്റെ കോപത്തിന്റെ തോത് ഇതാണ്, അവൻ ഛേദിച്ചുകളഞ്ഞു, തലകളിൽ ഒന്ന് ബ്രഹ്മ, അവൻ ഒരു പ്രധാന ദൈവമാണ്, കൂടാതെ ത്രിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാകുകയും ചെയ്യുന്നു. ഹിന്ദു പുരാണങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചൂഷണങ്ങൾ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

ശിവന്റെ സ്വഭാവവും സ്വഭാവവും ലാളിത്യത്താൽ അടയാളപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിൽ പ്രവചനാതീതവും വൈരുദ്ധ്യവും സങ്കീർണ്ണവുമായ ദാർശനിക സ്വഭാവങ്ങളുണ്ട്. ഏറ്റവും മികച്ച നർത്തകിയും സംഗീതജ്ഞനുമായി അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, എന്നിട്ടും ആകാശത്തിന്റെ ആഡംബരത്തിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാൻ അദ്ദേഹം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ശിവൻ ഒരു സന്യാസിയാണ്, ആളൊഴിഞ്ഞ ജീവിതം നയിക്കുന്നു, ഒപ്പം ഭയങ്കരവും പുറത്താക്കപ്പെട്ടതുമായ സൃഷ്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മ ആസ്വദിക്കുന്നു പിസാച്ചസ് (വാമ്പയർമാർ) കൂടാതെ പ്രീത (പ്രേതം). കടുവ മറച്ച് അവൻ സ്വയം വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും മനുഷ്യ ചാരം തളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ശിവൻ ലഹരി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു (കറുപ്പ്, കഞ്ചാവ്, ഹാഷ് എന്നിവ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഇന്നും അദ്ദേഹത്തിന് പരസ്യമായി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു!) എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹം ഹൃദയംഗമവും നിസ്വാർത്ഥനും കോസ്മിക് ബാലൻസ് നിലനിർത്തുന്നവനുമാണ്. അസുരന്മാരെയും അഹംഭാവിയായ ദേവദേവന്മാരെയും കൊന്നത് മാത്രമല്ല, ഇന്ത്യൻ പുരാണത്തിലെ എല്ലാ പ്രധാന വീരന്മാരിൽ നിന്നും നരകത്തെ തല്ലി. അർജ്ജുന, ഇന്ദ്രൻ, മിത്ര മുതലായവ അവരുടെ അർഥം നശിപ്പിക്കുന്നതിന്.

സമകാലീന ഹിന്ദു മതത്തിൽ, ഏറ്റവും ആദരണീയനായ ദേവന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ശിവൻ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും ഭയപ്പെടുന്ന ആളാണ്.

ഈ സ്റ്റോറിയുടെ നിരവധി പതിപ്പുകൾ ഉണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും അവയെല്ലാം പൊതുവായ ചില നിരീക്ഷണങ്ങളുണ്ട്. അനുരൂപനും ബ്രാഹ്മണികവുമായ ഒരു ദൈവമായിരുന്നു ബ്രഹ്മാവ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിമർശനാത്മക പഠനം രാക്ഷികൾ, ഗാന്ധർവ, വാസു, മനുഷ്യേതര വംശങ്ങൾ, സൃഷ്ടിയുടെ താഴ്ന്ന രൂപങ്ങൾ എന്നിവയോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുൻവിധിയും അന്യായമായ പക്ഷപാതവും വെളിപ്പെടുത്തും. ബ്രഹ്മാവ് അമർത്യമല്ല. വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭിയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച അദ്ദേഹം മനുഷ്യരാശിയെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള ചുമതല ഏൽപ്പിച്ചു. മറുവശത്ത് ശിവൻ വ്യത്യസ്തവും ബ്രഹ്മത്തിന് അതീതവുമാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സർവ്വവ്യാപിയായ ഇന്നത്തെ മനുഷ്യശക്തിയെന്ന നിലയിൽ, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള സൃഷ്ടികളെയും പക്ഷപാതവും മുൻവിധിയും കൂടാതെ ശിവൻ ആരാധിച്ചിരുന്നു. ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ യാഗങ്ങൾ അനുവദനീയമല്ല. ത്യാഗം വേദ / ബ്രാഹ്മണ സംസ്കാരത്തിന്റെ അനിവാര്യ ഘടകമായിരുന്നിട്ടും തേങ്ങ പൊട്ടിക്കുന്നത് (മനുഷ്യ ബലിയുടെ പ്രതീകമാണ്) നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു.
ശിവന്റെ രുദ്ര അവതാർ ഒരു ടിവി സീരിയലിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നു

ശിവന്റെ വരങ്ങൾ രാക്ഷസ എല്ലാ പ്രധാന അസ്വസ്ഥതകൾക്കും പറുദീസയിലേക്കുള്ള ആക്രമണത്തിനും മൂലകാരണം (സ്വർഗ). ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാല് തലകൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചിന്തയുടെ നാല് തലങ്ങളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നവയായിരുന്നു. അതിലൊന്ന് ശിവനെ പുച്ഛത്തോടെ നോക്കി, പ്യൂരിസ്റ്റും ദേവ്കുലയും (ആര്യൻ സ്റ്റോക്ക് സൗകര്യപ്രദമായി!) മേധാവിത്വവാദിയുമായിരുന്നു. ബ്രഹ്മാവിന് ശിവനോട് ചില വിരോധമുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം ബ്രഹ്മാവിന്റെ ജീവശാസ്ത്രപുത്രന്മാരിൽ ഒരാളായ ദക്ഷയെ കൊന്നു (അവനും ശിവന്റെ അമ്മായിയപ്പനായി !!).
എന്നിട്ടും തന്റെ ശങ്കര (തണുത്ത) രൂപത്തിൽ, കൂടുതൽ ദയയും സമന്വയവും പുലർത്താൻ ശിവൻ വിവിധ അവസരങ്ങളിൽ ബ്രഹ്മാവിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും അതെല്ലാം വെറുതെയായി. ഒടുവിൽ കോപത്തിന് വഴങ്ങിയ ശിവൻ ഭൈരവന്റെ ഭയാനകമായ രൂപം സ്വീകരിച്ച് ബ്രഹ്മാവിന്റെ നാലാമത്തെ തല മുറിച്ചുമാറ്റി.

ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ സമത്വവും എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമായ ആത്മാവിന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ശിവൻ. രാവണനെതിരെ രാവണനെ പിന്തുണയ്‌ക്കാനുള്ള വക്കിലായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ഇരകളുടെ പട്ടികയിൽ ആരാണ് ഇന്ത്യൻ പുരാണത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് (അദ്ദേഹം സ്വന്തം മകൻ ഗണേഷിനെ പോലും ഒഴിവാക്കിയിട്ടില്ല!) ആണെങ്കിലും, പ്രസാദിക്കാനുള്ള ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള ദൈവമായി ശിവൻ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ശങ്കർ വിഗ്രഹം

കുറച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ

ശിവന്റെ ചിഹ്നങ്ങൾ

1. ത്രിശൂൽ : അറിവ്, ആഗ്രഹം, നടപ്പാക്കൽ

2. ഗംഗ : ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ആത്മീയ ഉപദേശങ്ങളുടെയും ഒഴുക്ക്

3. ചന്ദ്രൻ : ശിവൻ ത്രികാൽ-ദർശിയാണ്, സമയത്തിന്റെ മാസ്റ്റർ

4. ഡ്രം : വേദങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ

5. മൂന്നാം കണ്ണ് : തിന്മയെ നശിപ്പിക്കുന്നവൻ, അത് തുറക്കുമ്പോൾ കാഴ്ചയിൽ വരുന്ന എന്തും നശിപ്പിക്കുന്നു

6. സർപ്പം : അലങ്കാരമായി അർഥം

7. രുദ്രാക്ഷൻ : സൃഷ്ടി

ശരീരത്തിലെ ഭാം, രുദ്രാക്ഷ് എന്നിവ ഒരിക്കലും പൂക്കൾ പോലെ മരിക്കില്ല, ശ്രദ്ധ വ്യതിചലിക്കുന്നില്ല (മണം)

8. കടുവ തൊലി : ഭയമില്ല

9. തീ : നാശം

ക്രെഡിറ്റുകൾ: പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റുകൾ അശുതോഷ് പാണ്ഡെ
യഥാർത്ഥ പോസ്റ്റിലേക്കുള്ള ഇമേജ് ക്രെഡിറ്റുകൾ.

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
5 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക