hindufaqs-black-logo
ശ്രീരാമനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? - hindufaqs.com

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ശ്രീരാമനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

ശ്രീരാമനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? - hindufaqs.com

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ശ്രീരാമനെക്കുറിച്ചുള്ള ചില വസ്തുതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്?

യുദ്ധക്കളത്തിൽ സിംഹം
രാമനെ വളരെ മൃദുവായ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയായി ചിത്രീകരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും യുദ്ധഭൂമിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശൗര്യ-പരാക്രമണം തോൽവിയറിയാത്തവയാണ്. അവൻ തീർച്ചയായും ഹൃദയമുള്ള യോദ്ധാവാണ്. ഷൂർപാനകയുടെ എപ്പിസോഡിന് ശേഷം 14000 യോദ്ധാക്കൾ രാമനെ ആക്രമിക്കാൻ കടന്നു. യുദ്ധത്തിൽ ലക്ഷ്മണന്റെ സഹായം തേടുന്നതിനുപകരം സീതയെ എടുത്ത് അടുത്തുള്ള ഗുഹയിൽ വിശ്രമിക്കാൻ അദ്ദേഹം ലക്ഷ്മണനോട് സ ently മ്യമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നു. മറുവശത്ത് സീത തികച്ചും സ്തംഭിച്ചുപോയി, കാരണം യുദ്ധത്തിൽ രാമന്റെ കഴിവ് കണ്ടിട്ടില്ല. ചുറ്റുമുള്ള ശത്രുക്കളുമായി, അവൻ 1: 14,000 അനുപാതത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്നു, അതേസമയം ഗുഹയിൽ നിന്ന് ഇതെല്ലാം കാണുന്ന സീത ഒടുവിൽ തന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു മനുഷ്യസേനയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു, ഒരാൾ രാമായണം വായിക്കണം ഈ എപ്പിസോഡിന്റെ ഭംഗി മനസിലാക്കാൻ.

ധർമ്മത്തിന്റെ ആൾരൂപം - റാമോ വിഗ്രഹവൻ ധർമ്മ!
അദ്ദേഹം ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രകടനമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം മാത്രമല്ല, ധർമ്മ-സൂക്ഷങ്ങളും (ധർമ്മത്തിന്റെ സൂക്ഷ്മത) അറിയാം. വിവിധ ആളുകളോട് അദ്ദേഹം അവരെ പല തവണ ഉദ്ധരിക്കുന്നു,

  • അയോദ്ധ്യയിൽ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ, പിന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ ക aus സല്യ പലവിധത്തിൽ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. വളരെയധികം വാത്സല്യത്തോടെ, അമ്മയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടത് ധർമ്മമനുസരിച്ച് മകന്റെ കടമയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ധർമ്മത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുന്ന അവന്റെ സ്വഭാവം മുതലെടുക്കാൻ പോലും അവൾ ശ്രമിക്കുന്നു. ഈ രീതിയിൽ, അവൾ അവനോട് ചോദിക്കുന്നു, രാമൻ അയോദ്ധ്യയിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നത് ധർമ്മത്തിന് വിരുദ്ധമല്ലേ? അമ്മയുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറ്റേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഒരാളുടെ കടമയാണെന്നും എന്നാൽ അമ്മയുടെ ആഗ്രഹവും പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹവും തമ്മിൽ വൈരുദ്ധ്യമുണ്ടാകുമ്പോൾ മകൻ പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹം പാലിക്കണമെന്നും ധർമ്മം പറയുന്നു. ഇതൊരു ധർമ്മ സൂക്ഷമാണ്.
  • നെഞ്ചിലെ അമ്പുകളാൽ ചിത്രീകരിച്ചത്, വാലി ചോദ്യങ്ങൾ, “രാമ! ധർമ്മത്തിന്റെ ആൾരൂപമായി നിങ്ങൾ അറിയപ്പെടുന്നു. ഇത്രയും വലിയ യോദ്ധാവായ നിങ്ങൾ ധർമ്മത്തിന്റെ പെരുമാറ്റം പിന്തുടരുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുകയും കുറ്റിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് എന്നെ വെടിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെയാണ്?”രാമ അങ്ങനെ വിശദീകരിക്കുന്നു, “എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വാലി! അതിന്റെ പിന്നിലെ ന്യായവാദം ഞാൻ തരാം. ഒന്നാമതായി, നിങ്ങൾ ധർമ്മത്തിനെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചു. നീതിമാനായ ക്ഷത്രിയനെന്ന നിലയിൽ, എന്റെ പ്രധാന കടമയായ തിന്മയ്ക്കെതിരെ ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടാമതായി, എന്നിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച സുഗ്രീവന്റെ സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിലുള്ള എന്റെ ധർമ്മത്തിന് അനുസൃതമായി, ഞാൻ അവനോട് നൽകിയ വാഗ്ദാനത്തിന് അനുസൃതമായി ജീവിക്കുകയും അങ്ങനെ വീണ്ടും ധർമ്മം പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഏറ്റവും പ്രധാനമായി, നിങ്ങൾ കുരങ്ങുകളുടെ രാജാവാണ്. ധർമ്മ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഒരു ക്ഷത്രിയന് നേരെ മുന്നിലോ പിന്നിലോ നിന്ന് ഒരു മൃഗത്തെ വേട്ടയാടുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുന്നത് അനീതിയല്ല. അതിനാൽ, നിങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നത് ധർമ്മമനുസരിച്ച് തികച്ചും ന്യായമാണ്, കാരണം നിങ്ങളുടെ പെരുമാറ്റം നിയമങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമാണ്. ”
രാമനും വാലിയും | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
രാമനും വാലിയും
  • പ്രവാസത്തിന്റെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ സീത രാമനോട് പ്രവാസത്തിന്റെ ധർമ്മം വിശദീകരിക്കുന്നു. അവൾ പറയുന്നു, “പ്രവാസസമയത്ത് ഒരാൾ സന്യാസിയെപ്പോലെ സമാധാനപരമായി പെരുമാറണം, അതിനാൽ പ്രവാസസമയത്ത് നിങ്ങളുടെ വില്ലും അമ്പും വഹിക്കുന്നത് ധർമ്മത്തിന് എതിരല്ലേ? ” പ്രവാസത്തിന്റെ ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഉൾക്കാഴ്ചയോടെ രാമൻ മറുപടി നൽകുന്നു, “സീത! ഒരാളുടെ സ്വധർമ്മ (സ്വന്തം ധർമ്മം) സാഹചര്യത്തിനനുസരിച്ച് പാലിക്കേണ്ട ധർമ്മത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന മുൻ‌ഗണന എടുക്കുന്നു. എന്റെ പ്രധാന കടമ (സ്വധർമ്മ) ഒരു ക്ഷത്രിയനായി ആളുകളെയും ധർമ്മത്തെയും സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്, അതിനാൽ ധർമ്മത്തിന്റെ തത്ത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നാം പ്രവാസത്തിലാണെങ്കിലും ഇത് ഏറ്റവും മുൻ‌ഗണന നൽകുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, എന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായ നിങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പോലും ഞാൻ തയ്യാറാണ്, പക്ഷേ ഞാൻ ഒരിക്കലും എന്റെ സ്വധർമ്മനുഷ്ടനയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. ധർമ്മത്തോടുള്ള എന്റെ അനുസരണം ഇതാണ്. അതിനാൽ പ്രവാസിയായിരുന്നിട്ടും വില്ലും അമ്പും വഹിക്കുന്നത് തെറ്റല്ല. ”  ഈ എപ്പിസോഡ് വാൻവാസ് സമയത്താണ് സംഭവിച്ചത്. രാമന്റെ ഈ വാക്കുകൾ ധർമ്മത്തോടുള്ള അചഞ്ചലമായ ഭക്തി കാണിക്കുന്നു. ഒരു രാജാവെന്ന നിലയിൽ ഒരു ഭർത്താവെന്ന നിലയിൽ തന്റെ കടമയെക്കാൾ ഉയർന്ന ഒരു രാജാവെന്ന നിലയിൽ (അതായത് അഗ്നിപരീക്ഷയുടെയും പിന്നീട് സീതയുടെ പ്രവാസത്തിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിൽ) നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് രാമന്റെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തായിരിക്കാമെന്നതിനെക്കുറിച്ചും അവ നമുക്ക് ഒരു ഉൾക്കാഴ്ച നൽകുന്നു. ധർമ്മം. രാമായണത്തിലെ ചില ഉദാഹരണങ്ങളാണ്, രാമന്റെ ഓരോ നീക്കവും ധർമ്മത്തിന്റെ എല്ലാ സൂക്ഷ്മതകളും പരിഗണിച്ച ശേഷമാണ് എടുത്തതെന്ന്. ഇത് മിക്ക ആളുകളും അവ്യക്തമാക്കുകയും തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.

അനുകമ്പയുടെ ആൾരൂപം
വിഭീശനൻ രാമനിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചപ്പോഴും ചില വാനരന്മാർ വളരെ ചൂടുള്ള രക്തമുള്ളവരായിരുന്നു, ശത്രുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ളതിനാൽ വിഭീഷണനെ കൊല്ലാൻ രാമനെ നിർബന്ധിച്ചു. രാമ കർശനമായി അവരോട് മറുപടി പറഞ്ഞു, എന്നിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചവനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉപേക്ഷിക്കുകയില്ല. വിഭീഷണനെ മറന്നേക്കൂ! രാവണൻ എന്നെ അഭയം പ്രാപിച്ചാൽ ഞാൻ രക്ഷിക്കും. ” (ഇപ്രകാരം ഉദ്ധരണി പിന്തുടരുന്നു, ശ്രീരാമ രക്ഷ, സർവ്വ ജഗത് രക്ഷ)

രാമനോടൊപ്പം ചേരുന്ന വിഭീഷണൻ | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
വിഭീഷണൻ രാമനോടൊപ്പം ചേരുന്നു


അർപ്പണബോധമുള്ള ഭർത്താവ്
സീതയോട് ഹൃദയവും മനസ്സും ആത്മാവും രാമൻ പ്രണയത്തിലായിരുന്നു. വീണ്ടും വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും, അവൻ എന്നേക്കും അവളോടൊപ്പം തുടരാൻ തീരുമാനിച്ചു. സീതയോട് അയാൾക്ക് വളരെയധികം പ്രണയമുണ്ടായിരുന്നു, അവളെ രാവണൻ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ, സീതാ സീത നിലത്തു വീണു, ഒരു ഭ്രാന്തനെപ്പോലെ കരയുന്നു, വാനരന്മാർക്ക് മുന്നിൽ പോലും ഒരു രാജാവെന്ന നിലയിലുള്ള തന്റെ എല്ലാ പദവികളും പൂർണ്ണമായും മറന്നു. വാസ്തവത്തിൽ, രാമായണത്തിൽ പലതവണ പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, രാമൻ പലപ്പോഴും സീതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിരവധി കണ്ണുനീർ ചൊരിയുന്നു, കരച്ചിലിൽ തന്റെ എല്ലാ ശക്തിയും നഷ്ടപ്പെടുകയും പലപ്പോഴും അബോധാവസ്ഥയിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു.

അവസാനമായി, രാമനാമത്തിന്റെ കാര്യക്ഷമത
രാമന്റെ പേര് ചൊല്ലുന്നത് പാപങ്ങൾ കത്തിക്കുകയും സമാധാനം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ അർത്ഥത്തിന് പിന്നിൽ ഒരു മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നിഗൂ meaning മായ അർത്ഥവുമുണ്ട്. മന്ത്ര ശാസ്ത്രമനുസരിച്ച്, രാ എന്നത് ഒരു അഗ്നി ബീജയാണ്, അത് പൊള്ളൽ (പാപങ്ങൾ) ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ അഗ്നി തത്ത്വം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, കൂടാതെ മാ സോമ തത്വവുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു, അത് ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ തണുപ്പ് (സമാധാനം നൽകുന്നു).

രാമനാമം ചൊല്ലുന്നത് മുഴുവൻ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമവും (വിഷ്ണുവിന്റെ 1000 പേരുകൾ) ചൊല്ലുന്നു. സംസ്‌കൃത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ശബ്ദങ്ങളും അക്ഷരങ്ങളും അവയുടെ അനുബന്ധ സംഖ്യകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു തത്വമുണ്ട്. അതനുസരിച്ച്,

രാ നമ്പർ 2 നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (യാ - 1, രാ - 2, ലാ - 3, വാ - 4…)
മാ നമ്പർ 5 നെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു (Pa - 1, Pha - 2, ba - 3, Bha - 4, Ma - 5)

അതിനാൽ രാമൻ - രാമൻ - രാമൻ 2 * 5 * 2 * 5 * 2 * 5 = 1000 ആയി മാറുന്നു

അതിനാൽ ഇത് പറയുന്നു,
.
रनाम्रनाम ्तुल्यं
വിവർത്തനം:
“ശ്രീരാമരാമ രാമേതി രാമെ രാമെ മനോരമേ, സഹസ്രനാമ തത് തുലിയം, രാമ നാമ വരാനനെ."
അർത്ഥം: ദി പേര് of രാമ is ഗ്രേറ്റ് ആയി പോലെ ആയിരം പേരുകൾ ദൈവത്തിന്റെ (വിഷ്ണു സഹസ്രനാമ).

ക്രെഡിറ്റുകൾ: പോസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റുകൾ വംശി ഇമാനി
ഫോട്ടോ ക്രെഡിറ്റുകൾ: ഉടമകൾക്കും യഥാർത്ഥ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
1 അഭിപ്രായം
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക