ജനപ്രിയ ലേഖനം

അദ്യായുടെ ഉദ്ദേശ്യം 13- ഭഗവദ്ഗീത

വ്യക്തിപരവും വ്യക്തിപരമല്ലാത്തതും സാർവത്രികവുമായതിനെക്കുറിച്ച് കൃഷ്ണ ഇപ്പോൾ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടാതെ ഈ അധ്യായത്തിൽ എല്ലാത്തരം ഭക്തരെയും യോഗികളെയും കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അർജുന ഉവാച

കൂടുതല് വായിക്കുക "

ത്രിപുര സുന്ദരി അല്ലെങ്കിൽ പാർവതി അല്ലെങ്കിൽ സാർവത്രിക അമ്മയുടെ രൂപമാണ് കാമാക്ഷീ ദേവി… പ്രധാന ക്ഷേത്രങ്ങൾ കാമാക്ഷി ദേവി ഗോവയിൽ കാമാക്ഷി ഷിരോഡയിലെ രായേശ്വർ ക്ഷേത്രം. 

സംസ്കൃതം:

_पुष्प_जाल_विलसन्नीलालकां 
तां्तां _दलेक्षणां _मल_प्रध्वंसिनीं .् .
_नूपुर_हार_दाम_सुभगां _पुरी_नायिकां
षीं्षीं _कुम्भ_सन्निभ_कुचां दे्दे _प्रियाम् ॥१


വിവർത്തനം:

കൽപ്പ-അനോകഹ_പുസ്പ_ജാല_ വിലാസൻ-നില-[എ]ലക്കം മാതൃകം
കാന്തം കാൻ.ജ_ഡേൽ[a-Ii]kssannaam Kali_Mala_Pradhvamsiniim കാളികാം |
Kaan.cii_Nuupura_Haara_Daama_Subhagaam Kaan.cii_Purii_Naayikaam
Kaamaakssiim Kari_Kumbha_Sannibha_Kucaam Vande Mahesha_Priyaam || 1 ||

ഉറവിടം: Pinterest

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി കാമാക്ഷിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരാണ് പൂക്കൾ എന്ന വിഷ്-നിറവേറ്റുന്ന വൃക്ഷം (കൽപ്പത്തരു) തിളങ്ങുന്ന ശോഭയോടെ, കൂടെ ഇരുണ്ടമുടിയുടെ പൂട്ട്, മഹത്തായ ഇരിപ്പിടം അമ്മ,
ക്സനുമ്ക്സ: ആരാണു ബ്യൂട്ടിഫുൾ കൂടെ കണ്ണുകൾ അത് പോലെ ലോട്ടസ് ദളങ്ങൾ, അതേ സമയം ഭയങ്കര രൂപത്തിൽ ദേവി കാലികനശീകരണകപ്പല് എന്ന പാപങ്ങൾ of കാളി-യുഗം,
ക്സനുമ്ക്സ: ആരാണ് മനോഹരമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് അരപ്പട്ടആങ്കുകൾമാലകൾ, ഒപ്പം റീത്ത്, കൊണ്ടുവരുന്നു നല്ല ഭാഗ്യം എല്ലാവർക്കും ദേവി of കാഞ്ചി പുരി,
ക്സനുമ്ക്സ: ആരുടെ മാർവ്വിടം പോലെ മനോഹരമാണ് നെറ്റി ഒരു ആന അനുകമ്പയാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു; ഞങ്ങൾ എക്സ്റ്റോൾ ദേവി കാമാക്ഷിപ്രിയ of ശ്രീ മഹേഷ.

സംസ്കൃതം:

_भासुरां _कोशातकी_सन्निभां
_लोचनां _भूषोज्ज्वलाम् .
_श्रीपति_वासवादि_मुनिभिः _द्वयां
षीं्षीं _राज_मन्द_गमनां दे्दे _प्रियाम् ॥२

വിവർത്തനം:

കാശ-ആബാം-ഷുക്ക_ഭാസുരം പ്രവിലാസത്_കോശതകി_സാനിഭം
ചന്ദ്ര-അർക്ക-അനല_ലോകനാം സുരുസിറ-അലങ്കാര_ഭൂസോ[aU]ജ്ജ്വലം |
ബ്രഹ്മ_ശ്രീപതി_വാസവ-[എ]ആദി_മുനിഭിഹ് സംസേവിത-അങ്ഘ്രി_ദ്വയം
Kaamaakssiim Gaja_Raaja_Manda_Gamanaam Vande Mahesha_Priyaam || 2 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി കാമാക്ഷിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആർക്കാണ് പച്ച ഉള്ളത് തത്ത ഏത് തിളങ്ങുന്നു അത് പോലെ വർണ്ണ എന്ന കാഷ ഗ്രാസ്, അവൾ സ്വയം തിളങ്ങുന്നു ഒരു പോലെ മൂൺലൈറ്റ് നൈറ്റ്,
ക്സനുമ്ക്സ: ആരുടെ മൂന്ന് കണ്ണുകൾ അവള് സൂര്യൻചന്ദ്രൻ ഒപ്പം തീ; ആരാണ് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടെ വികിരണ ആഭരണങ്ങൾ is ജ്വലിക്കുന്ന തിളക്കം,
ക്സനുമ്ക്സ: ആരുടെ പരിശുദ്ധൻ ഇണ of ഫീറ്റ് is സേവിച്ചു by ബ്രഹ്മാവ്മഹാവിഷ്ണുഇന്ദ്രൻ ഒപ്പം മറ്റ് ദേവന്മാർ, അതുപോലെ തന്നെ മഹാനും മുനിമാർ,
ക്സനുമ്ക്സ: ആരുടെ ചലനം is സ entle മ്യത അത് പോലെ രാജാവ് of ആനകൾ; ഞങ്ങൾ എക്സ്റ്റോൾ ദേവി കാമാക്ഷിപ്രിയ of ശ്രീ മഹേഷ.

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

പത്ത് മഹാവിദ്യദേവതകളിൽ നാലാമത്തേതും ദേവി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗയുടെ ഒരു വശം ഭുവനേശ്വരി (സംസ്കൃതം:)

സംസ്കൃതം:

ഉദ്ധരണി
गकुचां्गकुचां ഉദ്ധരണി .
मेरमुखीं्मेरमुखीं कुशपाशां्कुशपाशां_
भीतिकरां रभजे्रभजे .् ॥१


ഉദ്യാദ്-ദിന-ഡ്യുതിം-ഇന്ദു-കിരിത്താം
തുംഗ-കുക്കാം നയന-ട്രയ-യുക്തം |
സ്മേര-മുഖിം വരദ-അങ്കുഷ-പാഷാം_
അഭിതി-കരം പ്രഭാജ് ഭുവനേഷിം || 1 ||

ഉറവിടം: Pinterest

അർത്ഥം:
ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി ഭുവനേശ്വരിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരുണ്ട് ശോഭ എന്ന വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സൂര്യൻ ദിവസം, ആരാണ് കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്നത് ചന്ദ്രൻ അവളുടെ മേൽ കിരീടം ഒരു പോലെ അലങ്കാരം.
ക്സനുമ്ക്സ: ആരുണ്ട് ഉയർന്ന സ്തനങ്ങൾ ഒപ്പം മൂന്ന് കണ്ണുകൾ (സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, തീ എന്നിവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു),
ക്സനുമ്ക്സ: ആർക്കാണ് ഒരു പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഒപ്പം കാണിക്കുന്നു വര മുദ്ര (ബൂൺ-ഗിവിംഗ് ജെസ്റ്റർ), ഒരു അങ്കുഷ (ഒരു ഹുക്ക്) a പാഷ (ഒരു ശബ്‌ദം),…
1.4 … കൂടാതെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു അഭയ മുദ്ര (നിർഭയത്വത്തിന്റെ ആംഗ്യം) അവളുമായി കൈകൾആശംസകൾ ലേക്ക് ദേവി ഭുവനേശ്വരി.

സംസ്കൃതം:

्दूरारुणविग्रहां रिनयनां्रिनयनां यमौलिस्यमौलिस्फुरत् .
 ഉദ്ധരണി ॥
ഉദ്ധരണി रतीं्रतीं वतीं्वतीं .
यां्यां ഉദ്ധരണി ഉദ്ധരണി ॥२

സിന്ധുര-അരുണ്ണ-വിഗ്രഹം ത്രി-നയനാം മന്നിക്യ-മ ul ലി-സ്പുറത്ത് |
താരാ-നായക-ശേഖരം സ്മിത-മുഖിം-ആപീന-വക്‌സോരുഹാം ||
പന്നിഭ്യം-അലി-പൂർണ-രത്‌ന-കസ്സകം സാം-വിഭ്രതിം ഷാഷ്വതിം |
സൗമ്യാം രത്‌ന-ഘട്ടസ്ഥ-മധ്യ-കറന്നം ഡയായെറ്റ്-പരാം-അംബികം || 2 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി ഭുവനേശ്വരിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരുടെ മനോഹരമായ ഫോം ഉണ്ട് ചുവപ്പ് തിളക്കം അതിരാവിലെ സൂര്യൻ; ആരുണ്ട് മൂന്ന് കണ്ണുകൾ ആരുടെയും ഹെഡ് ഗ്ലിറ്ററുകൾ അലങ്കാരവുമായി ജെംസ്,
ക്സനുമ്ക്സ: ആരാണ് പിടിക്കുന്നത് ചീഫ് of സ്റ്റാർ (അതായത് ചന്ദ്രൻ) അവളിൽ തല, ആർക്കാണ് ഒരു പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖം ഒപ്പം പൂർണ്ണ ബോസോം,
ക്സനുമ്ക്സ: ആര് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു a ജെം നിറച്ച കപ്പ് ദൈവികത നിറഞ്ഞത് മദ്യം അവളുടെ മേൽ കൈകൾ, ആരാണ് നിത്യം,
ക്സനുമ്ക്സ: ആരാണു കൂൾ ഒപ്പം സന്തോഷമുള്ള, അവളെ പാർപ്പിക്കുന്നു ഫീറ്റ് ന് ഒരു പിച്ചർ നിറഞ്ഞു ആഭരണങ്ങൾ; ഞങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുന്നു സുപ്രീം അംബിക (പരമോന്നത അമ്മ).

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

ഹിന്ദുമതത്തിൽ ശകാംബരി (സംസ്കൃതം: भरी्भरी) ശിവന്റെ ഭാര്യയായ ദുർഗാദേവിയുടെ അവതാരമാണ്. അവൾ “പച്ചയെ വഹിക്കുന്നവൻ” എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദിവ്യമാതാവാണ്.

സംസ്കൃതം:

 
्रमिदमाख्यानं ഉദ്ധരണി ्तितम् .
ഉദ്ധരണി ഉദ്ധരണി  ॥१
षी्षी       .
कारणं्कारणं   थकं्थकं म्म   ॥२

വിവർത്തനം:

ജനമേജയ ഉവാക
വിസിത്രം-ഇടാം-ആഖ്യാനം ഹരിഷ്‌കന്ദ്രസ്യ കിർതിതം |
ശതാക്‌സി-പാഡ-ഭക്തസ്യ രാജർസെ-ധർമ്മികസ്യ സി || 1 ||
ശതാക്‌സി സാ കുട്ടോ ജാത ദേവി ഭഗവതി ശിവ |
തത്-കരണ്ണം വടാ മുനെ സാർത്തകം ജന്മ മേ കുരു || 2 ||

ഉറവിടം: Pinterest

അർത്ഥം:

ജൻമെജയ പറഞ്ഞു:
ക്സനുമ്ക്സ: വിസ്മയകരമായ ആകുന്നു കഥ of ഹരിചന്ദ്ര, ...
ക്സനുമ്ക്സ: … ആരാണ് ഒരു ഭക്തൻ താമരയുടെ ഫീറ്റ് of ദേവി സതക്ഷികൂടാതെ a ധർമ്മം (നീതിമാൻ) രാജർഷി (ഒരു രാജാവ് കൂടിയായ ഒരു ish ഷി),
ക്സനുമ്ക്സ: എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ, ദി ദേവി ഭാഗവതി ശിവ (ശുഭദേവതയും ശിവന്റെ ഭാര്യയും) എന്നറിയപ്പെടുന്നു സതക്ഷി (അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നൂറു കണ്ണുകൾ എന്നർത്ഥം)? …
ക്സനുമ്ക്സ: പങ്ക് € | പറയുക ഞാൻ കാരണം, ഓ മുനി, ഒപ്പം ഉണ്ടാക്കുക my ജനനം അർത്ഥവത്തായതാണ് (ഈ കഥയുടെ ദിവ്യ സ്പർശത്താൽ).

സംസ്കൃതം:

को  या्या ഉദ്ധരണി यति्यति धधीः्धधीः .
 पदेश्वमेधस्य ഉദ്ധരണി ॥३
यास्यास 
 ഉദ്ധരണി ्षीसम्भवं .् .
यं्यं കി  ഉദ്ധരണി यते्यते ॥४

വിവർത്തനം:

കോ ഹായ് ദേവ്യാ ഗുന്നാൻ.-ച്രൻവംസ്-ത്രിപ്തിം യസ്യതി ശുദ്ധദിഹ് |
പാഡ് പാഡ്-[എ]shvamedhasya Phalam-Akssayyam-Ashnute || 3 ||
വ്യാസ ഉവാക
ശ്രുനു രാജൻ-പ്രവാക്സ്യാമി ശതാക്സി-സാംബവം ശുഭം |
തവ-ആവാസ്യം നാ മി കിംസിഡ്-ദേവി-ഭക്തസ്യ വിദ്യാത് || 4 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: ആര് കഴിയും സംതൃപ്തരാകുക ശേഷം കേൾക്കുന്നത് ലേക്ക് പരിശുദ്ധൻ എന്ന ദേവി, ഒരിക്കൽ അവന്റെ മൈൻഡ് മാറുക ശുദ്ധമായ?
(അതായത് ഒരാൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു, കൂടുതൽ പേർ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു)
ക്സനുമ്ക്സ: ഓരോ ഘട്ടം കഥയുടെ പഴം മാറ്റാത്ത of അശ്വമേധ യജ്ഞം.
വ്യാസ പറഞ്ഞു:
ക്സനുമ്ക്സ: O രാജാവ്കേൾക്കുക ലേക്ക് ശുഭ കഥ ഞാനാണ് പറയും, കുറിച്ച് ഉത്ഭവം പേരിന്റെ ശതാക്ഷി,
ക്സനുമ്ക്സ: ഇതുണ്ട് ഒന്നും ലേക്ക് തടയുക നിങ്ങളിൽ നിന്ന്; ഇതുണ്ട് ഒന്നും നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയില്ല അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദേവി ഭക്ത (ഭക്തൻ) നിങ്ങളെപ്പോലെ.

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

പാർവതി ദേവിയുടെ അവതാരമാണ് മീനാക്ഷി, അവളുടെ ഭാര്യ സിവൻ

സംസ്കൃതം:

ഉദ്ധരണി ्ज्वलां
्बोष्ठीं ഉദ്ധരണി ഉദ്ധരണി .
സർവ്വത്രാത്മകത ഉദ്ധരണി 
षीं्षीं प्रणतोस्मि ततमहं्ततमहं ्यवारांनिधिम् ॥१

വിവർത്തനം:

ഉദ്യാദ്-ഭാനു-സഹസ്ര-കോട്ടി-സദർഷാം കീയൂറ-ഹാരോ[aU]ജ്ജ്വലം
വിംബോ[aO]sstthiim Smita-Danta-Pangkti-Ruciiraam Piita-Ambara-Alangkrtaam ​​|
വിഷ്ണു-ബ്രഹ്മ-സുരേന്ദ്ര-സെവിറ്റ-പദം തത്വ-സ്വരൂപം ശിവം
മിനാക്‌സിം പ്രന്നാറ്റോ-[എ]smi Santatam-Aham Kaarunnya-Vaaraam-Nidhim || 1 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി മീനാക്ഷിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരാണ് തിളങ്ങുന്നത് ആയിരം ദശലക്ഷം ഉയരുന്ന സൂര്യനെപ്പോലെ, ഒപ്പം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു കടകം ഒപ്പം മാല,
ക്സനുമ്ക്സ: ആർക്കാണ് സുന്ദരി ചുണ്ടുകൾ പോലെ നവദേവതാബിംബവും പഴങ്ങൾ, ഒപ്പം മനോഹരമായ വരികൾ of പല്ല്; WHO പുഞ്ചിരി സ ently മ്യമായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു തിളങ്ങുന്നു മഞ്ഞ വസ്ത്രങ്ങൾ,
ക്സനുമ്ക്സ: ആരുടെ താമര ഫീറ്റ് is സേവിച്ചു by വിഷ്ണുബ്രഹ്മ ഒപ്പം രാജാവ് of സൂറസ് (അതായത് ഇന്ദ്രദേവ); ആരാണു ശുഭ ഒപ്പം ഭാവം എന്ന സാരാംശം നിലനിൽപ്പിന്റെ,
ക്സനുമ്ക്സ: ഞാൻ എപ്പോഴും നമിക്കുന്നു ലേക്ക് ദേവി മീനാക്ഷി ആരാണ് ഒരു സമുദ്രം of അനുകമ്പ.

 

ഉറവിടം: Pinterest

സംസ്കൃതം:

्ताहारलसत्किरीटरुचिरां സർവ്വത്രാത്മകത
ഉദ്ധരണി ഉദ്ധരണി .
ഉദ്ധരണി   .
षीं्षीं प्रणतोस्मि ततमहं्ततमहं ्यवारांनिधिम् ॥२

വിവർത്തനം:

മുക്ത-ഹാര-ലസാറ്റ്-കിരിറ്റ-റുസിറാം പുർനെ[aI]ന്ദു-വക്ത്ര-പ്രഭാം
ഷിൻ.ജാൻ-നൂപുര-കിംഗ്‌കിന്നി-മന്നി-ധരം പത്മ-പ്രഭാ-ഭാസുരം |
സർവ-അഭിസ്റ്റ-ഫല-പ്രഡാം ഗിരി-സുതം വാനി-രാമ-സെവിതം |
മിനാക്‌സിം പ്രന്നാറ്റോ-[എ]smi Santatam-Aham Kaarunnya-Vaaraam-Nidhim || 2 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി മീനാക്ഷിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരുടെ കിരീടം കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു തിളങ്ങുന്ന മാലകൾ of മുത്തുകളാണ്, ആരുടെ മുഖം ഉപയോഗിച്ച് തിളങ്ങുന്നു നര of പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ,
ക്സനുമ്ക്സ: ആരുടെ കാലുകളാൽ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ജിംഗ്ലിംഗ് കണങ്കാലുകൾ ചെറുതായി അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ബെല്ലുകൾ ഒപ്പം ജെംസ്, ആരാണ് വികിരണം The നര ശുദ്ധമായ ലോട്ടസ്,
ക്സനുമ്ക്സ: ആര് എല്ലാ ആശംസകളും നൽകുന്നു (അവളുടെ ഭക്തരുടെ), ആരാണ് മകൾ എന്ന മൌണ്ടൻ, ആരാണ് കൂടെ by വാണി (ദേവി സരസ്വതി) കൂടാതെ രാമ (ദേവി ലക്ഷ്മി),
ക്സനുമ്ക്സ: ഞാൻ എപ്പോഴും നമിക്കുന്നു ലേക്ക് ദേവി മീനാക്ഷി ആരാണ് ഒരു സമുദ്രം of അനുകമ്പ.

സംസ്കൃതം:

्रीविद्यां  സർവ്വത്രാത്മകത
സർവ്വത്രാത്മകത ഉദ്ധരണി .
ഉദ്ധരണി ഉദ്ധരണി .
षीं्षीं प्रणतोस्मि ततमहं्ततमहं ्यवारांनिधिम् ॥३


വിവർത്തനം:

ശ്രീവിദ്യം ശിവ-വാമ-ഭാഗ - നിലയം ഹൃംഗാര-മന്ത്രോ[aU]ജ്ജ്വലം
ശ്രീകാക്ര-അങ്കിത-ബിന്ദു-മധ്യ-വാസതിം ശ്രീമത്-സഭ-നായികം |
ശ്രീമാത്-സൻ‌മുഖ-വിഘ്‌നരാജ-ജനനിം ശ്രീമാജ്-ജഗൻ-മോഹിനിം |
മിനാക്‌സിം പ്രന്നാറ്റോ-[എ]smi Santatam-Aham Kaarunnya-Vaaraam-Nidhim || 3 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി മീനാക്ഷിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരുടെ ആൾരൂപമാണ് ശ്രീ വിദ്യ ഒപ്പം താമസിക്കുന്നു പോലെ ഇടത് പകുതി of ശിവൻ; ആരുടെ രൂപം തിളങ്ങുന്നു കൂടെ ഹ്രിംകര മന്ത്രം,
ക്സനുമ്ക്സ: ആര് താമസിക്കുന്നു ലെ സെന്റർ of ശ്രീ ചക്ര പോലെ ബിന്ദു, ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ദേവി എന്ന നിയമസഭാ of ദേവന്മാർ,
ക്സനുമ്ക്സ: ആരാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അമ്മ of ഷൺമുഖ (കാർത്തികേയ) ഒപ്പം വിഘ്‌നരാജൻ (ഗണേശൻ), ആരാണ് മഹത്തായ മന്ത്രവാദി എന്ന ലോകം,
ക്സനുമ്ക്സ: ഞാൻ എപ്പോഴും നമിക്കുന്നു ലേക്ക് ദേവി മീനാക്ഷി ആരാണ് ഒരു സമുദ്രം of അനുകമ്പ.

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

ദേവി രാധരണിയിലെ സ്തോത്രങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നത് രാധ-കൃഷ്ണ ഭക്തരാണ്.

സംസ്കൃതം:

रीनारायण्रीनारायण 
 वरी्वरी  वरी्वरी .
्णाप्राणाधिका ्णप्रिया ्णस्वरूपिणी ॥१

വിവർത്തനം:

ശ്രീനാരായണ ഉവാക
രാധ റാസേശ്വരി റാസവാസിനി റാസികേശ്വരി |
Krssnnaapraannaadhika Krssnnapriyaa Krssnnasvaruupinnii || 1 ||

അർത്ഥം:

ശ്രീ നാരായണൻ പറഞ്ഞു:
ക്സനുമ്ക്സ: (രാധാരണിയുടെ പതിനാറ് പേരുകൾ) രാധരാസേശ്വരിരസവാസിനിരസികേശ്വരി, ...
ക്സനുമ്ക്സ: പങ്ക് € | കൃഷ്ണപ്രാണാധികകൃഷ്ണപ്രിയകൃഷ്ണ സ്വരൂപിനി, ...

സംസ്കൃതം:

ഉദ്ധരണി दरूपिणी्दरूपिणी .
णा्णा दावनी्दावनी दा्दा दावनविनोदिनी्दावनविनोदिनी ॥२

വിവർത്തനം:

Krssnnavaamaanggasambhuuta Paramaanandaruupinnii |
Krssnnaa Vrndaavanii Vrndaa Vrndaavanavinodinii || 2 ||
(രാധാരണിയുടെ പതിനാറ് പേരുകൾ തുടർന്നു)

ഉറവിടം: Pinterest

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: പങ്ക് € | കൃഷ്ണ വാമംഗ സംഭതപരമാനന്ദരുപ്പിനി, ...
ക്സനുമ്ക്സ: പങ്ക് € | കൃഷ്ണവൃന്ദാവണിവൃന്ദവൃന്ദാവന വിനോദിനി,

സംസ്കൃതം:

्द्रावली ഉദ്ധരണി ഉദ്ധരണി .
येतानि्येतानि  ्यन्तराणि  ॥३

വിവർത്തനം:

ചന്ദ്രവാലി ചന്ദ്രകാന്ത ശരകന്ദ്രപ്രഭനാന |
Naamaany-Etaani Saaraanni Tessaam-Abhyantaraanni Ca || 3 ||
(രാധാരണിയുടെ പതിനാറ് പേരുകൾ തുടർന്നു)

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: പങ്ക് € | ചന്ദ്രവാലിചന്ദ്രകണ്ഠശരചന്ദ്ര പ്രഭാന (ശരത് ചന്ദ്ര പ്രഭാന),
ക്സനുമ്ക്സ: ഇവ (പതിനാറ്) പേരുകൾ, അവ സാരാംശം ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു  (ആയിരം പേരുകൾ),

സംസ്കൃതം:

येवं्येवं  धौ्धौ   .
वयं्वयं ्वाणदात्री അല്ലെങ്കിൽ   तिता्तिता ॥४

വിവർത്തനം:

രാധെ[aI]ടൈ[aI]വാം കാ സംസിദ്ധൗ രാകാരോ ദാന-വാചകാh
സ്വയം നിർവണ്ണ-ദാട്രി യാ സാ സാ രാധ പരികീർത്തിത || 4 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ആദ്യ നാമം) രാധ പോയിന്റിലേക്ക് സംസിദ്ധി (മോക്ഷം), ഒപ്പം Ra-കര പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതാണ് നൽകുന്ന (അതിനാൽ രാധ എന്നാൽ മോക്ഷം നൽകുന്നയാൾ എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്),
ക്സനുമ്ക്സ: അവൾ സ്വയം ആകുന്നു കൊടുക്കുന്നയാൾ of നിർവാണ (മോക്ഷം) (കൃഷ്ണനോടുള്ള ഭക്തിയിലൂടെ); ഷീ ഹൂ is പ്രഖ്യാപിച്ചു as രാധ (തീർച്ചയായും റാസയുടെ ദിവ്യവികാരത്തിൽ ഭക്തരെ മുക്കിക്കൊണ്ട് മോക്ഷം നൽകിയയാളാണ്),

സംസ്കൃതം:

्वरस्य नीयं्नीयं  वरी्वरी मृता्मृता .
   ्याश्च    ॥५

വിവർത്തനം:

റേസ്[aI]shvarasya Patniiyam Tena Raasehvarii Smrtaa |
Raase Ca Vaso Yasyaash-Ca Tena Saa Raasavaasinii || 5 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: അവൾ പത്നിയായ എന്ന രാശേശ്വര (റാസ പ്രഭു) (വൃന്ദാവനത്തിലെ റാസയുടെ ദിവ്യ നൃത്തത്തിൽ കൃഷ്ണനെ പരാമർശിക്കുന്നു), അതിനാൽ അവൾ അറിയപ്പെടുന്ന as രാശേശ്വരി,
ക്സനുമ്ക്സ: അവള് നിലനിൽക്കുന്നു in റാസ (അതായത് റാസയുടെ ഭക്തി വികാരത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു), അതിനാൽ അവൾ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു രസവാസിനി (അവരുടെ മനസ്സ് എല്ലായ്പ്പോഴും റാസയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു)

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

സംസ്കൃതം:

्यानन्दकरी  ഉദ്ധരണി
धूताखिलघोरपावनकरी्धूताखिलघोरपावनकरी ഉദ്ധരണി .
रालेयाचलवंशपावनकरी्रालेयाचलवंशपावनकरी वरी्वरी
षां्षां  बनकरी्बनकरी ഉദ്ധരണി ॥१

വിവർത്തനം:

നിത്യ-[എ]ആനന്ദ-കരി വര-അഭയ-കരി സൗന്ദര്യ-രത്‌ന-[എ]അകാരി
നിർധുത-അഖില-ഘോറ-പവന-കരി പ്രത്യക്ഷ-മഹേശ്വരി |
പ്രാലേയ-അകാല-വംശ-പാവന-കരി കാഷി-പുര-അദിശ്വരി
ഭിക്സാം ദേഹി കൃപ-അവലംബാന-കരി മാതാ-അന്നപൂർൺ[a-Ii]shvarii || 1 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (അമ്മ അന്നപൂർണ്ണയ്ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരാണ് എപ്പോഴും സന്തോഷം നൽകുക അവളുടെ ഭക്തർക്കൊപ്പം വരങ്ങൾ ഒപ്പം ഉറപ്പ് നിർഭയത്വം(അവളുടെ മാതൃ പരിചരണത്തിൽ); ആരാണ് ഒരു സംഭരണിയാണ് മഹത്തായ സൗന്ദര്യം ഒപ്പം സ്പർശിക്കുന്നതിലൂടെ അവരുടെ മനസ്സിനെ മനോഹരമാക്കുന്നു രത്നം അവളുടെ (ആന്തരിക) സൗന്ദര്യം,
ക്സനുമ്ക്സ: ആര് എല്ലാം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു The വിഷങ്ങൾ ഒപ്പം കഷ്ടം അവരുടെ മനസ്സിന്റെ (അവളുടെ അനുകമ്പയുടെയും ആനന്ദത്തിന്റെയും സ്പർശത്താൽ), ആരാണ് മഹാദേവി പ്രകടമായി പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാശിയിൽ,
ക്സനുമ്ക്സ: ആര് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട The നീണ്ടതുമായ രാജാവിന്റെ മൌണ്ടൻ of ഹിമാലയം (ദേവി പാർവതിയായി ജനിച്ച്); ആരാണ് ഭരിക്കുന്ന അമ്മ എന്ന നഗരം of കാസി,
ക്സനുമ്ക്സ: O അമ്മ അന്നപൂർണേശ്വരി, ദയവായി അനുവദിക്കുക ഞങ്ങളെ ദാനം നിന്റേതു ഗ്രേസ്; നിങ്ങളുടെ ഗ്രേസ് ഏത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എല്ലാ ലോകങ്ങളും.

 

ഉറവിടം: Pinterest

സംസ്കൃതം:

्नविचित्रभूषणकरी ्बराडम्बरी
സർവ്വത്രാത്മകത .
्मीरागरुवासिताङ्गरुचिरे वरी्वरी
षां्षां  बनकरी्बनकरी ഉദ്ധരണി ॥२

വിവർത്തനം:

നാന-രത്‌ന-വിസിത്ര-ഭൂസന്ന-കരി ഹേമ-അംബാര-[എ]ആദംബരി
മുക്ത-ഹാര-വിലമ്പമാന-വിലാസാദ്-വക്‌സോജ-കുംഭ-അന്റാരി |
കാഷ്മിറ-അഗരു-വസിത-അങ്ക-റുസൈർ കാഷി-പുര-അദിശ്വരി
ഭിക്സാം ദേഹി കൃപ-അവലംബാന-കരി മാതാ-അന്നപൂർൺ[a-Ii]shvarii || 2 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (അമ്മ അന്നപൂർണ്ണയ്ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരാണ് അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു കൂടെ ധാരാളം രത്നങ്ങൾ തിളങ്ങുന്നു വിവിധ നിറങ്ങൾ, ഒപ്പം കൂടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അടിക്കുന്നു തിളക്കത്തോടെ ഗോൾഡ് (അതായത് ഗോൾഡൻ ലെയ്സ്ഡ്),
ക്സനുമ്ക്സ: ആരാണു അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു കൂടെ ഗാർഡൻ of മുത്തുകളാണ് ഏത് ആണ് തൂക്കിക്കൊല്ലൽ താഴേക്കും തിളങ്ങുന്ന ഉള്ളിൽ മധ്യത്തിൽ അവളുടെ മാർവ്വിടം,
ക്സനുമ്ക്സ: ആരുടെ സുന്ദരമായ ശരീരം is സുഗന്ധം കൂടെ കുങ്കുമം ഒപ്പം അഗാരു (അഗർവുഡ്); ആരാണ് ഭരിക്കുന്ന അമ്മ എന്ന നഗരം of കാസി,
ക്സനുമ്ക്സ: O അമ്മ അന്നപൂർണേശ്വരി, ദയവായി അനുവദിക്കുക ഞങ്ങളെ ദാനം നിന്റേതു ഗ്രേസ്; നിങ്ങളുടെ ഗ്രേസ് ഏത് പിന്തുണ എല്ലാ ലോകങ്ങളും.

സംസ്കൃതം:

दकरी्दकरी षयकरी्षयकरी ഉദ്ധരണി
ഉദ്ധരണി ഉദ്ധരണി .
സർവ്വത്രാത്മകത वरी्वरी
षां्षां  बनकरी्बनकरी ഉദ്ധരണി ॥३

വിവർത്തനം:

യോഗ-[എ]ആനന്ദ-കരി റിപ്പു-ക്സായ-കരി ധർമ്മ-അർത്ഥ-നിസ്ത-കരി
ചന്ദ്ര-അർക്ക-അനല-ഭാസമാന-ലഹാരി ട്രൈലോക്യ-രക്സ-കരി |
സർവ-[എ]ഈശ്വര്യ-സമസ്ത-വാൻ.ചിത-കരി കാഷി-പുര-അദിശ്വരി
ഭിക്സാം ദേഹി കൃപ-അവലംബാന-കരി മാതാ-അന്നപൂർൺ[a-Ii]shvarii || 3 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (അമ്മ അന്നപൂർണ്ണയ്ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരാണ് നൽകുന്നു The സുഖസമ്പൂർണ്ണമായ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിലൂടെ യോഗ, ആരാണ് നശിപ്പിക്കുന്നു എന്നതിലേക്കുള്ള അറ്റാച്ചുമെന്റ് Senses (അവയാണ് ശത്രുക്കൾ യോഗ കൂട്ടായ്മയുടെ); ആരാണ് ഞങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് അർപ്പണബോധമുള്ള ലേക്ക് ധർമ്മ സമ്പാദിക്കാനുള്ള നീതിനിഷ്‌ഠമായ പരിശ്രമവും ധനം (ദൈവാരാധനയായി),
ക്സനുമ്ക്സ: ആരാണ് വലിയവനെപ്പോലെയുള്ളത് തിരമാല ന്റെ ദിവ്യ with ർജ്ജത്തോടെ തിളങ്ങുന്നു ചന്ദ്രൻസൂര്യൻ ഒപ്പം തീ ഏത് പരിരക്ഷിക്കുന്നു The മൂന്ന് ലോകങ്ങൾ,
ക്സനുമ്ക്സ: ആര് എല്ലാ അഭിവൃദ്ധിയും നൽകുന്നു ഒപ്പം നിറവേറ്റുന്നു എല്ലാം ആശംസകൾ ഭക്തരുടെ; ആരാണ് ഭരിക്കുന്ന അമ്മ എന്ന നഗരം of കാസി,
ക്സനുമ്ക്സ: O അമ്മ അന്നപൂർണേശ്വരി, ദയവായി അനുവദിക്കുക ഞങ്ങളെ ദാനം നിന്റേതു ഗ്രേസ്; നിങ്ങളുടെ ഗ്രേസ് ഏത് പിന്തുണ എല്ലാ ലോകങ്ങളും.

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

സംസ്കൃതം:

 वि्वि वया्वया  
 वं्वं णुना्णुना  .
वं्वं    
रं्रं  .् ॥

വിവർത്തനം:

ഓം പൃഥ്വി ത്വയാ ധ്രത ലോക
ദേവി ത്വാം വിസ്നുന ധ്രത |
ത്വാം കാ ധാരായ മാം ദേവി
പവിത്രം കുരു Ca-[എ]ആസനം ||

അർത്ഥം:

1: Om, ഓ പൃഥ്വി ദേവി, എഴുതിയത് നിങ്ങൾ ആകുന്നു വഹിക്കുന്നു മുഴുവൻ ലോക (ലോകം); ഒപ്പം ദേവി, നിങ്ങൾ വഹിക്കുന്നു by ശ്രീ വിഷ്ണു,
2: ദയവായി എന്നെ പിടിക്കു (നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ), ഓ ദേവി, ഒപ്പം ഉണ്ടാക്കുക ഈ അസാന (ആരാധകന്റെ ഇരിപ്പിടം) ശുദ്ധമായ.

സംസ്കൃതം:

पृथ्वि त्वया धृता
देवि त्वं विष्णुना धृता
त्वं च धारय मां
पवित्रं कुरु चासनम्

വിവർത്തനം:

ഓം പൃഥ്വി ത്വയാ ധ്രത ലോക
ദേവി ത്വാം വിസ്നുന ധ്രത |
ത്വാം കാ ധാരായ മാം ദേവി
പവിത്രം കുറു Ca- [A] ആസനം ||

അർത്ഥം:

1: ഓ, പൃഥ്വി ദേവി, നിങ്ങൾ മുഴുവൻ ലോകത്തെയും (ലോകം) വഹിക്കുന്നു; ദേവി, നിങ്ങൾ, ശ്രീ വിഷ്ണു വഹിക്കുന്നു,
2: ദേവി, എന്നെ (നിന്റെ മടിയിൽ) പിടിച്ച് ഈ ആസനത്തെ (ആരാധകന്റെ ഇരിപ്പിടം) ശുദ്ധമാക്കുക.

ഉറവിടം - Pinterest

സംസ്കൃതം:

रवसने्रवसने  ഉദ്ധരണി .
्णुपत्नि ्तुभ्यं ्पर्शं ्षमस्वमे ॥

വിവർത്തനം:

സമുദ്ര-വാസനെ ദേവി പാർവത-സ്റ്റാന-മന്ദ്‌ഡേൽ |
വിസ്നു-പട്നി നാമസ്-തുബിയം പാഡ-സ്പർഷം ക്സാമസ്വ-മി ||

അർത്ഥം:

1: (ഓ മദർ എർത്ത്) ദി ദേവി ആർക്കാണ് ഉള്ളത് സമുദ്രം അവളുടെ പോലെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഒപ്പം പർവതനിരകൾ അവളുടെ പോലെ മാർവ്വിടം,
2: ആരാണ് ഭാര്യ of ശ്രീ വിഷ്ണു, ഞാൻ വില്ല് നിനക്ക്; ദയവായി എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ വേണ്ടി സ്പർശിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ ഫീറ്റ്.

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.
ദേവി സീത (ശ്രീരാമന്റെ ഭാര്യ) ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ അവതാരമാണ്, സമ്പത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും ദേവി. ലക്ഷ്മി വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാര്യയാണ്, വിഷ്ണു അവതാരമാകുമ്പോഴെല്ലാം അവൾ അവനുമായി അവതാരമെടുക്കുന്നു.

സംസ്കൃതം:

ഉദ്ധരണി ഉദ്ധരണി .
 ्दकारिणीम् ॥२

വിവർത്തനം:

ദാരിദ്ര്യ-റണ്ണ-സംഹത്രിം ഭക്താന-അഭിസ്ത-ദായിനിം |
വീഡിയോ-രാജ-തനയം രാഘവ-[എ]ananda-Kaarinniim || 2 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു) നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നശിപ്പിക്കുക of ദാരിദ്ര്യം (ജീവിത യുദ്ധത്തിൽ) കൂടാതെ മികച്ചത് of ആശംസകൾ എന്ന ഭക്തർ,
ക്സനുമ്ക്സ: (ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു) നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മകൾ of വീഡിയോ രാജ (രാജാവ് ജനക), ഒപ്പം കാരണം of സന്തോഷം of രാഘവ (ശ്രീരാമൻ),

സംസ്കൃതം:

दुहितरं्दुहितरं यां्यां  रकृतिं्रकृतिं .् .
സർവ്വത്രാത്മകത ्ताभीष्टां ्वतीम् ॥३

വിവർത്തനം:

ഭൂമെർ-ദുഹിതാരം വിദ്യാം നമാമി പ്രാകൃതം ശിവം |
പോളസ്ത്യ-[എ]ishvarya-Samhatriim Bhakta-Abhiissttaam Sarasvatiim || 3 ||

ഉറവിടം - Pinterest

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: I ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മകൾ എന്ന ഭൂമി അതിന്റെ ആൾരൂപവും അറിവ്; നിങ്ങളാണ് ശുഭപ്രകൃതി,
ക്സനുമ്ക്സ: (ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു) നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് നശിപ്പിക്കുക എന്ന അധികാരവും ആധിപത്യവും (അടിച്ചമർത്തുന്നവരെപ്പോലുള്ളവർ) രാവണൻ, (അതേ സമയം) നിറവേറ്റുന്നയാൾ എന്ന ആശംസകൾ എന്ന ഭക്തർ; നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഒരു രൂപമാണ് സരസ്വതി,

സംസ്കൃതം:

रताधुरीणां्रताधुरीणां वां्वां  ्मजाम् .
्रहपरामृद्धिमनघां ्लभाम् ॥४

വിവർത്തനം:

പതിരിവ്രത-ദുരിന്നാം ത്വാം നമാമി ജനക-[എ]ആത്മജം |
അനുഗ്രഹ-പരാം-റദ്ദിം-അനഘാം ഹരി-വല്ലഭം || 4 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: I ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് മികച്ച കൂട്ടത്തില് പതിവരതാസ് (അനുയോജ്യമായ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് അർപ്പിതനാണ്), (അതേ സമയം) ആത്മാവ് of ജനക (അനുയോജ്യം മകള് പിതാവിനായി സമർപ്പിച്ചത്),
ക്സനുമ്ക്സ: (ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു) നിങ്ങൾ വളരെ കൃപ (നിങ്ങളായിത്തീർന്നത്) റിധി (ലക്ഷ്മി), (ശുദ്ധവും) പാപരഹിതം, ഒപ്പം ഹരിയുടെ അങ്ങേയറ്റം പ്രിയപ്പെട്ടവൻ,

സംസ്കൃതം:

्मविद्यां रयीरूपामुमारूपां्रयीरूपामुमारूपां ्यहम् .
रसादाभिमुखीं्रसादाभिमुखीं ्ष्मीं ्षीराब्धितनयां .् ॥५

വിവർത്തനം:

ആത്മ-വിദ്യ ട്രയേ-റുപാം-ഉമാ-റുപാം നാമമ്യാഹം |
പ്രസാദ-അഭിമുഖിം ലക്ഷ്മിം ക്സീറ-അബ്ദി-തനായം ശുഭം || 5 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: I ആരോഗ്യം നീ, നീ അതിന്റെ ആൾരൂപമാണ് ആത്മ വിദ്യ, പരാമർശിച്ചത് മൂന്ന് വേദങ്ങൾ (ജീവിതത്തിലെ ആന്തരിക സൗന്ദര്യം പ്രകടമാക്കുന്നു); നിങ്ങൾ പ്രകൃതി of ദേവി ഉമ,
ക്സനുമ്ക്സ: (ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു) നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ശുഭ ലക്ഷ്മിമകൾ എന്ന ക്ഷീരസമുദ്രം, എല്ലായ്പ്പോഴും ഉദ്ദേശത്തോടെ നൽകുന്നതിൽ ഗ്രേസ് (ഭക്തർക്ക്),

സംസ്കൃതം:

 ्द्रभगिनीं  ഉദ്ധരണി .
 मनिलयां्मनिलयां  .् ॥६

വിവർത്തനം:

നമാമി ചന്ദ്ര-ഭാഗിനിം സീതാം സർവ-അങ്ക-സുന്ദരിം |
നമാമി ധർമ്മ-നിലയം കരുണ്ണാം വേദ-മാതാരം || 6 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: I ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ പോലെയാണ് സഹോദരി of ചന്ദ്ര (സൗന്ദര്യത്തിൽ), നിങ്ങൾ സീത ആരാണു ബ്യൂട്ടിഫുൾ അവളിൽ മുഴുവനായും,
ക്സനുമ്ക്സ: (ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു) നിങ്ങൾ ഒരു വാസസ്ഥലം of ധർമ്മ, നിറഞ്ഞു അനുകമ്പ ഒപ്പം അമ്മ of വേദങ്ങൾ,

സംസ്കൃതം:

मालयां्मालयां ्महस्तां ഉദ്ധരണി .
 ्द्रनिलयां  ഉദ്ധരണി ॥७

വിവർത്തനം:

പത്മ-[എ]അലയം പദ്മ-ഹസ്തം വിഷ്ണു-വക്ഷah-സ്ഥലം-[എ]അലയം |
നമാമി ചന്ദ്ര-നിലയം സീതാം ചന്ദ്ര-നിഭ-[എ]ananaam || 7 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ഞാൻ സല്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു) (നിങ്ങൾ ദേവി ലക്ഷ്മിയായി) താമസിക്കുക in ലോട്ടസ്, പിടിക്കുക ലോട്ടസ് നിങ്ങളിൽ കൈകൾ, എല്ലായ്പ്പോഴും താമസിക്കുക ലെ ഹൃദയം of ശ്രീ വിഷ്ണു,
ക്സനുമ്ക്സ: I ആരോഗ്യം നിങ്ങൾ, നിങ്ങൾ താമസിക്കുക in ചന്ദ്ര മണ്ഡല, നിങ്ങൾ സീത ആരുടെ മുഖം സാമ്യമുണ്ട് The ചന്ദ്രൻ

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

എല്ലാ തിരുവെഴുത്തുകളും തുളസി ദേവിയുടെ കാരുണ്യം സ്‌തോത്രങ്ങളുടെ രൂപത്തിൽ ലഭിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം and ന്നിപ്പറയുകയും കൃഷ്ണയുടെയും വൃന്ദാദേവിയുടെയും വിവാഹ ചടങ്ങ് നടത്തുകയും ചെയ്തു.

സംസ്കൃതം:

्धात्रि ्तुभ्यं ्णोश्च ्रियवल्लभे .
 ्रह्मादयो  ഉദ്ധരണി ॥१

വിവർത്തനം:

ജഗദ്-ധാത്രി നമസ്-തുബ്യം വിസ്നോഷ്-സി പ്രിയ-വല്ലഭെ |
യതോ ബ്രഹ്മ-[Aa]dayo Devaah Srsstti-Sthity-Anta-Kaarinnah || 1 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി തുളസിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ഞാൻ വില്ലു ഇറങ്ങി നിങ്ങൾ, ഓ ജഗദ്ദത്രി (ലോകത്തെ വഹിക്കുന്നയാൾ); നിങ്ങളാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവൻ of ശ്രീ വിഷ്ണു,
ക്സനുമ്ക്സ: കാരണം ദേവി, നിന്റെ ശക്തിയാൽ ദേവന്മാർ ആരംഭിക്കുന്നു കൂടെ ബ്രഹ്മ പ്രാപ്തിയുള്ള സൃഷ്ടിക്കാൻസൂക്ഷിക്കുക ഒരു കൊണ്ടുവരിക അവസാനിക്കുന്നു ലോകത്തിലേക്ക്.

സംസ്കൃതം:

तुलसि्तुलसि याणि्याणि  ्णुप्रिये  .
 ्षप्रदे   ഉദ്ധരണി ॥२

വിവർത്തനം:

നമസ്‌-തുളസി കല്യാണി നമോ വിസ്‌നു-പ്രിയ ശുഭേ |
നമോ മോക്സ-പ്രദേവി ദേവി നമ സമ്പത്ത്-പ്രഡായിക്കെ || 2 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി തുളസിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നന്മ ജീവിതത്തിൽ, ആശംസകൾ ദേവി തുളസിക്ക് ആരാണ് പ്രിയമുള്ളവരേ of ശ്രീ വിഷ്ണു ആരാണ് ശുഭ,
ക്സനുമ്ക്സ: ആശംസകൾ ലേക്ക് ദേവി തുളസി ആരാണ് വിമോചനം നൽകുന്നു, ഒപ്പം ആശംസകൾ ദേവി തുളസി ഹൂ സമൃദ്ധി നൽകുന്നു.

സംസ്കൃതം:

   यं्यं सर्वापद्भ्योपि वदा्वदा .
तितापि्तितापि मृता्मृता  रयति्रयति .् ॥३

വിവർത്തനം:

തുളസി പാട്ടു മാം നിത്യം സർവ-[എ]അപദ്ഭ്യോ-അപി സർവദാ |
കിർതിത-അപി സ്മ്രത വാ-[എ]pi പവിത്രായതി മനവം || 3 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി തുളസിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ഒ ദേവി തുളസി, ദയവായി എന്നെ എപ്പോഴും സംരക്ഷിക്കുക നിന്ന് എല്ലാ നിർഭാഗ്യങ്ങളും ഒപ്പം ദുരന്തങ്ങൾ,
ക്സനുമ്ക്സ: ഓ ദേവി, നിങ്ങളുടെ മഹത്വങ്ങൾ ആലപിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പോലും ഓർമ്മിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഒരു ഉണ്ടാക്കുന്നു വ്യക്തി ശുദ്ധം.

സംസ്കൃതം:

    ्तनुम् .
 ्ट्वा  ्त्या ्यन्ते ഉദ്ധരണി ॥४

വിവർത്തനം:

നമാമി ശിരാസ ദേവിം തുളസിം വിലാസത്ത്-താനം |
Yaam Drssttvaa Paapino Martyaa Mucyante Sarva-Kilbissaat || 4 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി തുളസിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ഞാൻ ബഹുമാനപൂർവ്വം നമിക്കുന്നു ഇറങ്ങി ദേവി തുളസിഏറ്റവും പ്രധാനം കൂട്ടത്തിൽ ദേവിസ് (ദേവതകൾ) ആർക്കാണ് ഒരു തിളങ്ങുന്ന ഫോം,
ക്സനുമ്ക്സ: അവളെ കാണുന്നു The പാപികൾ ഈ മോർട്ടൽ ലോകം മാറുക സ്വതന്ത്ര നിന്ന് എല്ലാ പാപങ്ങളും.

സംസ്കൃതം:

या्या षितं्षितं वं्वं ्चराचरम् .
അല്ലെങ്കിൽ ति्ति  ्ट्वा  नरैः्नरैः ॥५

വിവർത്തനം:

തുളസ്യ രക്‌സിതം സർവം ജഗദ്-എറ്റാക്-കാര-ആകരം |
യാ വിനിഹന്തി പാപ്പാനി ദ്ര്സ്റ്റത്വ വാ പാപിബിർ-നാരൈഹ്

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ദേവി തുളസിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) എഴുതിയത് ദേവി തുളസി is ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സംരക്ഷിച്ചു രണ്ടും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ചലിക്കുന്ന ഒപ്പം അനങ്ങാത്ത ജീവികൾ,
ക്സനുമ്ക്സ: അവൾ നശിപ്പിക്കുന്നു The പാപങ്ങൾ of പാപികളായ ആളുകൾ, ഒരിക്കൽ അവർ കാണുക അവൾ (ഭക്തിയോടെ അവളോട് കീഴടങ്ങുക).

നിരാകരണം:
 ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

പ്രകടനകലകളെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാത്തരം അറിവുകളെയും പ്രതീകപ്പെടുത്തുന്ന ദേവിയെ സരസ്വതി ശ്ലോക അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു. അറിവ് മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ പരിശ്രമമാണ്, പഠനത്തിന്റെയും പഠനത്തിന്റെയും ജീവിതം മനുഷ്യന്റെ ബുദ്ധിക്ക് പോഷണവും അച്ചടക്കവും നൽകുന്നു.

 

സംസ്കൃതം:

वति्वति ्तुभ्यं   .
्यारम्भं यामि्यामि ्धिर्भवतु   ॥

വിവർത്തനം:

സരസ്വതി നമസ്തുഭ്യം വരാഡെ കാമ-റുപിനി |
വിദ്യ[aA]ആരംഭം കരിസ്സ്യാമി സിദ്ധിർ-ഭവതു മേ സദാ ||

അർത്ഥം:

1: അഭിവാദ്യങ്ങൾ ദേവി സരസ്വതി, ആരാണ് കൊടുക്കുന്നയാൾ of വരങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നവൻ ആശംസകൾ,
2: ഓ ദേവി, ഞാൻ ആരംഭിക്കുന്നു my പഠനങ്ങൾ, ദയവായി നൽകൂ me ന്റെ ശേഷി ശരിയായ ധാരണഎല്ലായിപ്പോഴും.

സംസ്കൃതം:

्षोजकुम्भां ्णकुम्भां
्रसादावलम्बां ഉദ്ധരണി .
ഉദ്ധരണി ्ठबिम्बां
 ्बामजस्रं ्बाम् ॥१

വിവർത്തനം:

സുവക്‌സോജ-കുംഭം സുധാ-പൂർണ-കുംഭം
പ്രസാദ-അവലാംബാം പ്രപുണ്ണ്യ-അവലാംബാം |
സദാ-[Aa]സൈ[aI]ndu-Bimbaam Sadaan-Ossttha-Bimbaam
ഭാജെ ശരദ-[Aa]mbaam-Ajasram Mad-Ambaam || 1 ||

ഉറവിടം: Pinterest

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (അമ്മ ശരദയ്ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരുടെ മനോഹരമായ ബോസോം is നിറഞ്ഞു കൂടെ അമൃതിന്റെ പിച്ചർ, ...
ക്സനുമ്ക്സ: … അതിനുള്ളിൽ ധാരാളം കൃപയുണ്ട് (പ്രസാദ) ഒപ്പം ശുഭം (പ്രപുന്യ),
ക്സനുമ്ക്സ: ആരുടെ മുഖം എല്ലായ്പ്പോഴും പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു സൗന്ദര്യം ചന്ദ്രൻ, അവളുടെ മേൽ ചുണ്ടുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും തിളങ്ങുക (ചുവപ്പ്) ബിംബ ഫ്രൂട്ട്സ്,
ക്സനുമ്ക്സ: I അമ്മ ശരദയെ ആരാധിക്കുക, ആരാണു എന്റെ നിത്യ അമ്മ.

സംസ്കൃതം:

 षे्षे ्द्रां  ्ञानमुद्रां
्विनिद्रां  ्राम् .
्त्रीं रां्रां ഉദ്ധരണി
 ्बामजस्रं ्बाम् ॥२

വിവർത്തനം:

കട്ടാക്സെ ദയാ-[എ]ardraam കരേ ജ്ഞാന-മുദ്രാം
കലാഭീർ-വിനിദ്രാം കലാപൈഹ് സുഭദ്രാം |
പുര-സ്‌ട്രൈം വിനിദ്രാം പുരസ്-തുങ്ക-ഭദ്രാം
ഭാജെ ശരദ-[Aa]mbaam-Ajasram Mad-Ambaam || 2 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (അമ്മ ശരദയ്ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ആരുടെ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ is നനവുള്ളതാണ് കൂടെ അനുകമ്പ, ആരുടെ കൈ കാണിക്കുന്നു ഗ്യാന മുദ്ര(അറിവിന്റെ ആംഗ്യം),
ക്സനുമ്ക്സ: ആരാണ് (എന്നേക്കും) ഉണരുക അവളുടെ കല (അവൾ മഴ പെയ്യുന്നു), ആരാണ് കാണുന്നത് (എന്നേക്കും) ശുഭ അവളുടെ ആഭരണം (അവൾ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു),
ക്സനുമ്ക്സ: ആരാണ് എപ്പോഴും ഉണരുക അമ്മ ദേവി എന്ന പട്ടണം (ശ്രിംഗേരിയുടെ), ദി വാഴ്ത്തപ്പെട്ട പട്ടണം (ബാങ്ക് വഴി) തുങ്ക നദി അത് എന്നേക്കും ശുഭ (അവളുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ),
ക്സനുമ്ക്സ: I അമ്മ ശരദയെ ആരാധിക്കുക, ആരാണു എന്റെ നിത്യ അമ്മ.

നിരാകരണം:

ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

ദുർഗാ സുക്തം ചൊല്ലുന്നത് തീർച്ചയായും നിങ്ങളെ സ്ഫോടനാത്മക അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും. ശ്രമിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ശക്തിയുടെ അപാരമായ ശക്തിയും കൃപയും അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ ദുർഗാ മന്ത്രം ചൊല്ലുന്നത്, വീണ്ടും വീണ്ടും, ജീവിതത്തിലെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് കൈവരിക്കും.

സംസ്കൃതം:

     .
  षदति्षदति गाणि्गाणि वा्वा  धुं्धुं ्यग्निः ॥१

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

ജാതവേദസ് സുനവാമ സോമം-അരാട്ടിയാറ്റോ നിദഹതി വേദ |
സാ ന പർസാദ്-അതി ദുർഗണ്ണി വിശ്വ നവേ[aI]വാ സിന്ധം ദുരിറ്റ-ആറ്റി[ഞാൻ]-അഗ്നിഹ് || 1 ||

അർത്ഥം:

(ലൗകിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഈ സമുദ്രത്തെ മറികടക്കാൻ ഞങ്ങൾ ദുർഗയുടെ തീയോട് ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു)
ക്സനുമ്ക്സ: അതിലേക്ക് ജാതവേദം (വേദങ്ങൾ ജനിച്ച ഒരാൾ) നാം അമർത്തുക അപ്പോള് ഞാന് പറഞ്ഞു സോമ (അതായത് അവളെ തീവ്രമായി ക്ഷണിക്കുക); (ഞങ്ങൾ ആ ജാതവേദത്തെ വിളിക്കുന്നു) ആരാണ് കഴിക്കുന്നു അവളുടെ തീ അറിവ് (വേദം) എല്ലാം പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങൾ (അകത്തും പുറത്തും) (ലോകത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു),
ക്സനുമ്ക്സ: അത് ചെയ്യട്ടെ അഗ്നി (ദുർഗയുടെ തീ) ഞങ്ങളെ വഹിക്കൂ ഇതിന് മുകളിൽ സമുദ്രം എന്ന ലോകം അതിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഒപ്പം വലിയ അപകടങ്ങൾ; ഒരു പോലെ ബോട്ട് (ഒരെണ്ണം വളരെ പരുക്കൻ കടലിനു മുകളിലൂടെ വഹിക്കുന്നു)

സംസ്കൃതം:

्निवर्णां  ्वलन्तीं  मफलेषु्मफलेषु ्टाम् .
गां्गां  ्रपद्ये    ॥२

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

താം-അഗ്നി-വർ‌ണം തപസ ജ്വലാന്തിം വൈറോകാനിം കർമ്മ-ഫലേസു ജുസ്താം |
ദുർഗാം ദേവി[ngu]m-Sharannam-Aham Prapadye Su-Tarasi Tarase Namah || 2 ||

അർത്ഥം:

(ലൗകിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഈ സമുദ്രത്തെ മറികടക്കാൻ ഞങ്ങൾ ദുർഗയുടെ തീയോട് ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു)
ക്സനുമ്ക്സ: ലേക്ക് ഗെയിമുകൾ, ആരാണ് നിറം of തീ (അഗ്നി വർണ്ണ) ഒപ്പം ജ്വലിക്കുന്നു കൂടെ ടപാസ് (തപസ ജ്വാലന്തിം); ആരായിരുന്നു ആ തീയിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു (തപസിന്റെ) (വൈറോച്ചിനിം), ആരാണ് ആരാധിച്ചു മുഖാന്തിരം പഴങ്ങൾ of പ്രവർത്തനങ്ങൾ (കർമ്മ ഫല) (അവളുടെ തീയ്ക്ക് കടപ്പാടായി സമർപ്പിക്കുന്നു),
ക്സനുമ്ക്സ: അതിലേക്ക് ദുർഗ്ഗ, അതിലേക്ക് ദേവിഞാൻ അഭയം എടുക്കുന്നു (ശരണം അഹം) എഴുതിയത് അവളുടെ കാലിൽ വീഴുന്നു (പ്രപാദി); (ഓ അമ്മ ദുർഗാ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ പ്രണാമം ചെയ്യുന്നു) ദയവായി കടത്തുവട്ടം me കരുണാമയനായി (വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അപകടങ്ങളും നിറഞ്ഞ ലോക മഹാസമുദ്രത്തിൽ),

ചിത്ര ഉറവിടം: Pinterest

സംസ്കൃതം:

ने्ने वं्वं  यो्यो ्मान् ्वस्तिभिरति गाणि्गाणि वा्वा .
च्च वी्वी  കി वी्वी     ॥३

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

അഗ്നെ ത്വാം പരായ നേവിയോ അസ്മാൻ സ്വസ്തിഭീർ-അതി ദുർഗണ്ണി വിശ്വ |
പുഷ്-സി പൃഥ്വി ബാഹുല ന ഉർവി ഭവാന ടോകായ തനയായ ഷാമിയോ || 3 ||

അർത്ഥം:

(ലൗകിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഈ സമുദ്രത്തെ മറികടക്കാൻ ഞങ്ങൾ ദുർഗയുടെ തീയോട് ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു)
ക്സനുമ്ക്സ: O അഗ്നി (ദുർഗയുടെ തീ), നിങ്ങൾ ആരാണ് പ്രശംസ പിടിച്ചുപറ്റി (ഈ സംഹാരത്തിലുടനീളം ഒന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്); ദയവായി ഞങ്ങളെ കടത്തിവിടുക (അതും), ഞങ്ങളെ (അതായത് ഞങ്ങളുടെ ആത്മാക്കളെ) നിങ്ങളുടെ മേൽ ചുമക്കുന്നതിലൂടെ ശുഭപ്രകൃതി, ഇത് മറികടക്കാൻ ഞങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുക വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ ലോകം (സംസാരം),…
ക്സനുമ്ക്സ: … (കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ ശുഭപ്രകൃതിയും പരത്തുക) രാജ്യം ഒപ്പം ഭൂമി, (അങ്ങനെ ഭൂമി) മാറുന്നു സമൃദ്ധമായ ഫലഭൂയിഷ്ഠമായ പച്ചയും (ബാഹ്യ പ്രകൃതിയിൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നു); പൂരിപ്പിക്കുക us, (ഞങ്ങൾ) നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ നിങ്ങളുടെ കൂടെ സുഖസമ്പൂർണ്ണമായ (അതിനാൽ നിങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം ആന്തരികമായി ഞങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടും),

സംസ്കൃതം:

वानि्वानि  गहा्गहा  धुं्धुं കി  षि्षि .
ने्ने ्रिवन्मनसा गृणानोस्माकं यविता्यविता .् ॥४

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

വിശ്വനി ഇല്ല ദുർഗ-ഹാ ജാതവേദ സിന്ധം നാ നവ ദുരിത-അതി-പർസി |
ആഗ്നെ ആട്രിവൻ-മാനസ ഗ്രന്നാനോ-[എ]സ്മാകം ബോധി[ഞാൻ]-അവിറ്റ തനുനാം || 4 ||

അർത്ഥം:

(ലൗകിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഈ സമുദ്രത്തെ മറികടക്കാൻ ഞങ്ങൾ ദുർഗയുടെ തീയോട് ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു)
ക്സനുമ്ക്സ: O ജാതവേദം (വേദങ്ങൾ ജനിച്ച ഒരാൾ), നിങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുക (ശവക്കുഴി) ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എല്ലാ ലോകങ്ങൾ; ദയവായി വഹിക്കുക ഞങ്ങളെ ഒരു പോലെ ബോട്ട് ഇതിൽ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമുദ്രം ലോകത്തിന്റെ (സംസാരം),
ക്സനുമ്ക്സ: O അഗ്നി (ദുർഗയുടെ തീ), നമ്മുടെ മനസ്സ് ആകുന്നു അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ (തീവ്രമായി) ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു മുനി ആത്രി (മന്ത്രങ്ങൾ നിരന്തരം ചൊല്ലുന്നവർ), നമ്മുടെ ജീവികൾ (ഇപ്പോൾ) നിറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൂടെ ബോധം (തുടർച്ചയായി നിങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിലൂടെ)

സംസ്കൃതം:

्रमग्निँ  ഉദ്ധരണി .
  षदति्षदति गाणि्गाणि वा्वा ्षामद्देवो  ्यग्निः ॥५

ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷ:

പ്രീതാന-[എ]ജിത[ngu]മ-സഹമാനം-ഉഗ്രം-അഗ്നി ഹുവേമ പരമാത്-സദസ്താത് |
സാ ന പർസാദ്-അതി ദുർഗണ്ണി വിശ്വ ക്സമാദ്-ദേവോ അതി ദുരിറ്റ-അത്തി[ഞാൻ]-അഗ്നിഹ് || 5 ||

അർത്ഥം:

(ലൗകിക അസ്തിത്വത്തിന്റെ വളരെ പ്രയാസകരമായ ഈ സമുദ്രത്തെ മറികടക്കാൻ ഞങ്ങൾ ദുർഗയുടെ തീയോട് ഞങ്ങളുടെ കടപ്പാടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു)
ക്സനുമ്ക്സ: (അവൾ) (വലിയ) തീ ആരാണു അസാധാരണമായത് in യുദ്ധം, ഒപ്പം ചാർജുകൾ a ഭയങ്കര വിധത്തിൽ ജയിക്കുന്നു (ശത്രുക്കൾ); ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുക അവൾ ഒരുമിച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന അസംബ്ലി (അതായത്, ഏറ്റവും ഭക്തിയോടെ അവളെ ഒരുമിച്ച് ക്ഷണിക്കുക),
ക്സനുമ്ക്സ: അത് ചെയ്യട്ടെ അഗ്നി (ദുർഗയുടെ തീ) ഞങ്ങളെ വഹിക്കൂ ഇതിന് മുകളിൽ ലോകം പൂർണ്ണമായി വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, വഴി (മുന്നോട്ടും ഈടാക്കുന്നു) ബേൺ ചെയ്യുന്നു ചാരത്തിലേക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ശത്രുക്കൾ (ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ) അവളോടൊപ്പം ദിവ്യ തീ.

നിരാകരണം:

ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

 

അറിയപ്പെടുന്ന പതിനാറ് തരം സമ്പത്തിന്റെയും മറ്റു പലതിന്റെയും ഉറവിടവും ദാതാവുമാണ് അമ്മ ലക്ഷ്മി. സമൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി അവളുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ ചൊല്ലണം.

സംസ്കൃതം:

्यवर्णां  णरजतस्णरजतस्रजाम् .
्द्रां मयीं्मयीं ्ष्मीं    ॥१

വിവർത്തനം:

ഹിരന്യ-വർ‌ണം ഹരിന്നിം സവർ‌ണ്ണ-രജത-സ്രജം |
കാന്ദ്രം ഹിരൺമയിം ലക്ഷ്മിം ജാതവേദോ മാ ആവാഹ || 1 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ഹരിഹ് ഓം. ജാതവേദോ, ലക്ഷ്മിയെ എനിക്കുവേണ്ടി ക്ഷണിക്കുക) ആരാണ് സുവർണ്ണ സമുച്ചയംബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒപ്പം അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു ഗോൾഡ് ഒപ്പം സിൽവർ മാലകൾ.
(സ്വർണം സൂര്യനെ അല്ലെങ്കിൽ തപസിന്റെ തീയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു; വെള്ളി ചന്ദ്രനെ അല്ലെങ്കിൽ ശുദ്ധമായ സത്വത്തിന്റെ ആനന്ദവും സൗന്ദര്യവും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.) 
ക്സനുമ്ക്സ: ആരാണ് ചന്ദ്രൻ ഒരു കൂടെ ഗോൾഡൻ Ura റ, ശ്രീയുടെ മൂർത്തീഭാവമായ ലക്ഷ്മി ആരാണ്; ഒ ജാതവേഡോ, ദയവായി ഇൻകോക്ക് ചെയ്യുക വേണ്ടി Me ആ ലക്ഷ്മി.
(ചന്ദ്രൻ ശുദ്ധസത്വത്തിന്റെ ആനന്ദത്തെയും സൗന്ദര്യത്തെയും സ്വർണ്ണ പ്രഭാവലയം തപസിന്റെ തീയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.) 

സംസ്കൃതം:

    ष्ष्मीमनपगामिनीम् .
यां्यां यं्यं देयं्देयं वं्वं .् ॥२ 

വിവർത്തനം:

താം മാ ആവാഹ ജാതവേദോ ലക്ഷ്മിം-അനപഗാമിനിം |
യശ്യം ഹിരന്യാം വിന്ദയം ഗാം-അശ്വം പുരുഷാൻ-അഹം || 2 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ഹരിഹ് ഓം) ഒ ജാതവേഡോഇൻകോക്ക് ചെയ്യുക വേണ്ടി Me ആ ലക്ഷ്മി, WHO പോകുന്നില്ല,

ക്സനുമ്ക്സ: ആരുടെ സുവർണ്ണമാണ് സ്‌പർശിക്കുക, ഞാൻ ചെയ്യും കന്നുകാലികൾ, കുതിരകൾ, സന്തതികൾ എന്നിവ നേടുക ഒപ്പം സേവകർ.
(ഗോൾഡൻ ടച്ച് തപസിന്റെ തീയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, അത് ദേവിയുടെ കൃപയാൽ പരിശ്രമത്തിന്റെ as ർജ്ജമായി നമ്മിൽ പ്രകടമാകുന്നു. കന്നുകാലികൾ, കുതിരകൾ തുടങ്ങിയവ പരിശ്രമത്തെത്തുടർന്ന് ശ്രീയുടെ ബാഹ്യ പ്രകടനങ്ങളാണ്.) 

സംസ്കൃതം:

्वपूर्वां यां्यां तिनादप्तिनादप्रबोधिनीम् .
रियं्रियं वये्वये ्रीर्मा  .् ॥३

വിവർത്തനം:

അശ്വ-പുർവം രഥ-മധ്യ ഹസ്തിനാഡ-പ്രബോദിനിം |
ശ്രിയം ദേവിം-ഉപവായെ ശ്രീർ‌മാ ദേവി ജുസ്സാതം || 3 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ഹരിഹ് ഓം ജാതവേദോ, ലക്ഷ്മിയെ എനിക്കുവേണ്ടി ക്ഷണിക്കുക) ആരാണ് താമസിക്കുന്നത് രഥം ശ്രീ മധ്യത്തിൽ ) ഇത് നയിക്കുന്നത് കുതിരകൾ in മുന്നണി ആരുടെ രൂപമാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ട്രംപറ്റ് of ആനകൾ,
(രഥം ശ്രീയുടെ വാസസ്ഥലത്തെയും കുതിരകൾ of ർജ്ജത്തിന്റെ പ്രയത്നത്തെയും പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആനകളുടെ കാഹളം ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഉണർവിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.) 
ക്സനുമ്ക്സ: ഇൻകോക്ക് ചെയ്യുക The ദേവി ആരാണ് ശ്രീ സമീപക്കാരന്റെ രൂപം അങ്ങനെ ദേവി of സമൃദ്ധി മാറുന്നു സന്തോഷിച്ചു കൂടെ Me.
(സമൃദ്ധി ശ്രീയുടെ ബാഹ്യപ്രകടനമാണ്, അതിനാൽ ശ്രീ വിളിക്കുമ്പോൾ സന്തോഷിക്കുന്നു.) 

സംസ്കൃതം:

मितां्मितां ഉദ്ധരണി ्वलन्तीं तां्तां पयन्पयन्तीम् .
मे्मे थितां्थितां ्मवर्णां वये्वये ्रियम् ॥४

വിവർത്തനം:

കാം സോ-സ്മിതം ഹിരന്യ-പ്രാകാരം-ആർദ്രാം ജ്വാലന്തിം ത്രിപ്‌താം ടാർപയന്തിം |
പദ്മേ സ്തിതം പത്മ-വർണം താം-ഇഹോ[au]pahvaye ശ്രിയം || 4 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ഹരിഹ് ഓം. ജാതവേദോ, ആ ലക്ഷ്മിയെ എനിക്കുവേണ്ടി ക്ഷണിക്കുക) ആരാണ് പ്രശ്നമുണ്ടോ മനോഹരമായ ഒരു പുഞ്ചിരി ആരാണ് അടച്ചിരിക്കുന്നു ഒരു വഴി സോഫ്റ്റ് ഗോൾഡൻ ഗ്ലോ; ആരാണ് നിത്യൻ തൃപ്തികരം ഒപ്പം തൃപ്തികരമാണ് അവൾ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തുന്നവരെല്ലാം,
(മനോഹരമായ പുഞ്ചിരി തപസിന്റെ തീയുടെ സുവർണ്ണ തിളക്കത്താൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ശ്രീയുടെ അതിരുകടന്ന സൗന്ദര്യത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.) 
ക്സനുമ്ക്സ: ആര് നിലനിൽക്കുന്നു ലെ ലോട്ടസ് ഒപ്പം ഉണ്ട് വർണ്ണ എന്ന ലോട്ടസ്; (ഓ ജാതവേഡോ) ആ ലക്ഷ്മിയെ ഇവിടെ ക്ഷണിക്കുക, ആരാണ് ആൾരൂപം ശ്രീ.
(താമര കുണ്ഡലിനിയുടെ താമരയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.) 

 സംസ്കൃതം:

्द्रां रभासां्रभासां  ्वलन्तीं रियं्रियं  ्टामुदाराम् .
 मिनीमीं्मिनीमीं  प्रपद्येलक्ष्मीर्मे यतां्यतां वां्वां  ॥५

വിവർത്തനം:

കന്ദ്രാം പ്രഭാസം യശാസ ജ്വലാന്തിം ശ്രിയം ലോക് ദേവ-ജുസ്താം-ഉദാരാം |
താം പദ്മിനിം-ഇയിം ശരന്നം-അഹം പ്രപാദി-[എ]lakssmiir-Me Nashyataam Tvaam Vrnne || 5 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ഹരിഹ് ഓം ജതവേദോ, ആ ലക്ഷ്മിയെ എനിക്കുവേണ്ടി ക്ഷണിക്കുക) ആരാണ് അതിന്റെ ആൾരൂപം ശ്രീ ആരുടെയും മഹത്വം തിളങ്ങുന്നു അത് പോലെ ശോഭ എന്ന ചന്ദ്രൻ എല്ലാ ലോകങ്ങൾ; ആരാണു മഹത്തരമായ ആരാണ് ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് ദേവന്മാർ.
ക്സനുമ്ക്സ: I എടുക്കുക ശരണം അവളിൽ ഫീറ്റ്, ആരാണ് താമസിക്കുന്നത് ലോട്ടസ്; അവളുടെ ഗ്രേസ്, അനുവദിക്കുക അലക്ഷ്മി (തിന്മ, ദുരിതം, ദാരിദ്ര്യം എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ) ഉള്ളിലും അല്ലാതെയും നശിപ്പിച്ചു.
(താമര കുണ്ഡലിനിയുടെ താമരയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.) 

 സംസ്കൃതം:

्यवर्णे तपसोधिजातो ्पतिस्तव वृक्षोथ वः्वः .
य्य  तु्तु ्तरायाश्च या्या ्ष्मीः ॥६

വിവർത്തനം:

ആദിത്യ-വർണ്ണ തപസോ[aA]ദി-ജാറ്റോ വനസ്പതിസ്-തവ വൃക്സോ[ah-A]താ ബിൽ‌വ |
തസ്യ ഫലാനി തപസ-നുഡന്തു മായ-അന്താരായഷ്ക ബഹ്യ അലക്സ്‌മിഹ് || 6 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ഹരിഹ് ഓം ജാതവേദോ, ലക്ഷ്മിയെ എനിക്കുവേണ്ടി ക്ഷണിക്കുക) ആരാണ് വർണ്ണ എന്ന സൂര്യൻ ഒപ്പം ജനിച്ചത് of ടപാസ്; a പോലെയുള്ള തപസ് ബൃഹത്തായ വിശുദ്ധൻ ബിൽവ ട്രീ,
(സൂര്യന്റെ സുവർണ്ണ നിറം തപസിന്റെ തീയെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.) 
ക്സനുമ്ക്സ: അനുവദിക്കുക പഴം of  വൃക്ഷം തപസ് ഡ്രൈവ് അകലെ The വഞ്ചന ഒപ്പം അജ്ഞത അകത്തും അലക്ഷ്മി (തിന്മ, ദുരിതം, ദാരിദ്ര്യം എന്നിവയുടെ രൂപത്തിൽ) പുറത്ത്.

 

ഉറവിടം: Pinterest

സംസ്കൃതം:

्षुत्पिपासामलां ഉദ്ധരണി ्यहम् .
धिं्धिं  वां्वां णुद्णुद  .् ॥८

വിവർത്തനം:

Kssut-Pipaasaa-Malaam Jyesstthaam-Alakssmiim നാശയാമി-അഹം |
അഭൂതിം-അസമർ‌ദ്ദിം സി സർ‌വാം നിർ‌ണ്ണുഡ മി എബ്രഹാം || 8 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (ഹരിഹ് ഓം ജാതവേദോ, ആ ലക്ഷ്മി എന്നെ ക്ഷണിക്കൂ) ആരുടെ സാന്നിധ്യം വിശപ്പ് നശിപ്പിക്കുകദാഹം, ഒപ്പം കുറ്റബോധം അവളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മൂപ്പൻ സിസ്റ്റർ അലക്ഷ്മി,
ക്സനുമ്ക്സ: ഒപ്പം അകലെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുക The നികൃഷ്ടത ഒപ്പം അസുഖം-ഭാഗ്യം നിന്ന് എന്റെ വീട്.

നിരാകരണം:

ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

ദേവി സരസ്വതിയുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ

സരസ്വതി ദേവിയുടെ അപരജിത സ്തൂതിയുടെ വിവർത്തനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇവിടെയുണ്ട്. ഇനിപ്പറയുന്ന സ്തോത്രങ്ങളുടെ അർത്ഥങ്ങളും ഞങ്ങൾ ചേർത്തു.

സംസ്കൃതം:

ते्ते   मीरपुरवासिनि्मीरपुरवासिनि
वामहं्वामहं ्रार्थये यं्यं यादानं्यादानं    ॥

വിവർത്തനം:

നമസ്‌തേ ഷാരഡെ ദേവി കാഷ്മിറ പുരവാസിനി
ത്വവാഹാം പ്രാർത്ഥേ നിത്യം വിദ്യ ദാനാം ചാ ദേഹി മി ||

അർത്ഥം:

1: കാശ്മീരയുടെ വസതിയിൽ വസിക്കുന്ന ശാരദ ദേവിക്ക് നമസ്കാരം,
2: ദേവീ, നിന്നോട് ഞാൻ എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു (വിജ്ഞാനത്തിനായി); ആ അറിവിന്റെ ദാനം ദയവായി എനിക്ക് നൽകേണമേ (അത് ഉള്ളിൽ നിന്ന് എല്ലാം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്).

ദേവി സരസ്വതിയുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ
ദേവി സരസ്വതിയുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ

സംസ്കൃതം:

 यै्यै यै्यै    .
 ्रकृत्यै रायै्रायै  रणताः्रणताः म्म .् ॥१

വിവർത്തനം:

നമോ ദേവായ് മഹാ ദേവായ് ശിവായ സതതം നമ |
നമപ്രക്ത്യായി ഭദ്രായി നിയാത പ്രണതാ സ്മാ താം || 1 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: ആശംസകൾ ലേക്ക് ദേവി, ലേക്ക് മഹാദേവിസല്യൂട്ടുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അവളോടൊപ്പമുള്ളവന് ശിവൻ (ശുഭം).
ക്സനുമ്ക്സ: ആശംസകൾ അവൾക്ക് ആരാണ് ശുഭ (ശിവനോടൊപ്പം ഒരാളായി) പ്രാഥമിക ഉറവിടം of സൃഷ്ടി ഒപ്പം കൺട്രോളർ എല്ലാറ്റിന്റെയും; ഞങ്ങൾ എല്ലായ്പ്പോഴും വഴങ്ങുന്നു ലേക്ക് ഗെയിമുകൾ.

സംസ്കൃതം:

रायै्रायै  यायै्यायै यै्यै ्र्यै   .
ഉദ്ധരണി ्दुरूपिण्यै    ॥२

വിവർത്തനം:

റ ud ദ്രയായി നമോ നിത്യായൈ ഗ ur രായി ധാത്ര്യായി നമോ നാമ |
ജ്യോത്‌നായായി ചെന്ദു രൂപിനായ് സുഖയായ് സതതം നമ || 2 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: ആശംസകൾ ലേക്ക് ഭയങ്കരആശംസകൾ ലേക്ക് നിത്യംതിളങ്ങുന്ന ഒന്ന് ഒപ്പം സഹായി എന്ന പ്രപഞ്ചം.
ക്സനുമ്ക്സ: സല്യൂട്ടുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അവളെപ്പോലെ ഒരു തണുത്ത തെളിച്ചമുള്ള അവൾക്ക് മൂൺലൈറ്റ് നൈറ്റ്ഒപ്പം റേഡിയന്റ് രൂപം എന്ന ചന്ദ്രൻ, ആരാണ് സന്തോഷം സ്വയം.

ദേവി സരസ്വതിയുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ
ദേവി സരസ്വതിയുടെ സ്തോത്രങ്ങൾ

സംസ്കൃതം:

्याण्यै रणता्रणता धयै्धयै धयै्धयै मो्मो   .
्ऋत्यै  ഉദ്ധരണി ्वाण्यै    ॥३

വിവർത്തനം:

കല്യാന്യായി പ്രാണതാ വൃദ്ധനായ സിദ്ധായി കുർമോ നമോ നമ |
നായർ‌ത്യായി ഭുഭൃതം ലക്ഷ്മൈ ശർ‌വന്യായി തേ നമോ നമ || 3 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: ഞങ്ങൾ നമിക്കുന്നു അതിന്റെ ഉറവിടം അവളോട് ക്ഷേമം, ആരാണു മഹത്തായനിറഞ്ഞു ഒപ്പം നിലനിൽക്കുന്നു പ്രപഞ്ചം,
ക്സനുമ്ക്സ: ആശംസകൾ ലേക്ക് ഗെയിമുകൾ ആരാണ് നശീകരണകപ്പല് അതുപോലെ തന്നെ സമൃദ്ധി ഏത് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു The ഭൂമി ആരാണ് ഭാര്യ of ശിവൻ(സൃഷ്ടി, പരിപാലനം, നാശം എന്നിവയുടെ ദിവ്യ പദ്ധതിയിൽ).

സംസ്കൃതം:

गायै्गायै गपारायै्गपारायै  ्वकारिण्यै .
्यात्यै  णायै्णायै रायै्रायै   ॥४

വിവർത്തനം:

ദുർഗായി ദുർഗ പരായായി സാരായായി സർവ്വ കരിന്യായി |
ഖ്യഅത്യൈ തഥൈവ ക്ര്ശ്നഅയൈ ധുമ്രഅയൈ സതതമ് നമഹ് || 4 ||

അർത്ഥം:

ക്സനുമ്ക്സ: (അഭിവാദ്യങ്ങൾ) ദുർഗ്ഗ, ആരാണ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നത് ക്രോസിംഗ് മേൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും അപകടങ്ങളും ജീവിതത്തിന്റെ ആരാണ്, ആരാണ് എസ്സൻസ് of എല്ലാ കാരണങ്ങളും.
ക്സനുമ്ക്സ: സല്യൂട്ടുകൾ എല്ലായ്പ്പോഴും അവളോട്, ആരാണ് പ്രശസ്തമാണ് കൂടാതെ വ്യാപകമായി അറിയപ്പെടുന്ന പുറത്തും (സൃഷ്ടിയിൽ) വെറും പോലെ അവൾ ആകുന്നു ഇരുണ്ട ഒപ്പം പുക (ധ്യാനത്തിൽ) ഉള്ളിൽ അറിയാൻ പ്രയാസമാണ്.

നിരാകരണം:

ഈ പേജിലെ എല്ലാ ചിത്രങ്ങളും ഡിസൈനുകളും വീഡിയോകളും അതത് ഉടമസ്ഥരുടെ പകർപ്പവകാശമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ചിത്രങ്ങൾ / ഡിസൈനുകൾ / വീഡിയോകൾ ഇല്ല. നിങ്ങൾ‌ക്കായി ആശയങ്ങളായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിനായി തിരയൽ‌ എഞ്ചിനിൽ‌ നിന്നും മറ്റ് ഉറവിടങ്ങളിൽ‌ നിന്നും ഞങ്ങൾ‌ അവ ശേഖരിക്കുന്നു. പകർപ്പവകാശ ലംഘനമൊന്നും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളിലൊന്ന് നിങ്ങളുടെ പകർപ്പവകാശം ലംഘിക്കുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാരണമുണ്ടെങ്കിൽ, ഞങ്ങൾ അറിവ് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനാൽ നിയമപരമായ നടപടികളൊന്നും സ്വീകരിക്കരുത്. ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് ഞങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാം അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഇനം നീക്കം ചെയ്യാം.

ത്രിദേവി - ഹിന്ദുമതത്തിലെ മൂന്ന് പരമോന്നത ദേവി

ത്രിമൂർത്തിയുടെ (ഗ്രേറ്റ് ത്രിത്വം) മൂന്ന് കൂട്ടായ്മകളെ സംയോജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആശയമാണ് ത്രിദേവി (त्रिदेवी), ഹിന്ദുദേവതകളായ സരസ്വതി, ലക്ഷ്മി, പാർവതി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗ. ശക്തിയിലെ പരമോന്നതനും ദിവ്യമാതാവുമായ ആദി പരശക്തിയുടെ പ്രകടനങ്ങളാണ് അവ.

സരസ്വതി:

വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് സരസ്വതി
വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് സരസ്വതി

പഠനത്തിന്റെയും കലയുടെയും ദേവതയാണ് സരസ്വതി, സാംസ്കാരിക പൂർത്തീകരണം (ബ്രഹ്മാവിന്റെ സ്രഷ്ടാവ്). അവൾ കോസ്മിക് ഇന്റലിജൻസ്, കോസ്മിക് ബോധം, കോസ്മിക് അറിവ് എന്നിവയാണ്.

ലക്ഷ്മി:

സമ്പത്തിന്റെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് ലക്ഷ്മി
സമ്പത്തിന്റെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് ലക്ഷ്മി

സമ്പത്തിന്റെയും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും, ഭ material തിക പൂർത്തീകരണത്തിന്റെയും (വിഷ്ണുവിന്റെ പരിപാലകൻ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷകൻ) ദേവതയാണ് ലക്ഷ്മി. എന്നിരുന്നാലും, സ്വർണം, കന്നുകാലികൾ മുതലായ ഭ material തിക സമ്പത്തിനെ അവൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല. എല്ലാത്തരം അഭിവൃദ്ധി, മഹത്വം, മഹത്വം, സന്തോഷം, ഉന്നതി, മഹത്വം എന്നിവ ലക്ഷ്മിയുടെ കീഴിലാണ്.

പാർവതി അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗ:

ദുർഗ്ഗ
ദുർഗ്ഗ

പാർവതി / മഹാകാളി (അല്ലെങ്കിൽ ദുർഗയുടെ പൈശാചിക പോരാട്ടത്തിൽ) ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ദേവത, ആത്മീയ പൂർത്തീകരണം (ശിവന്റെ നാശം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമർ). ഐക്യത്തിലെ ബഹുജനത്തെ അലിയിക്കുന്ന ശക്തിയായ ദിവ്യത്വത്തിന്റെ പരിവർത്തനശക്തിയും അവൾ ചിത്രീകരിക്കുന്നു.

കടപ്പാട്:
യഥാർത്ഥ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്ക് ഇമേജ് ക്രെഡിറ്റുകൾ. ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾക്ക് ചിത്രങ്ങളൊന്നുമില്ല.

ഹിന്ദുമതത്തിലെ ദേവതകൾ

ഇതാ ഹിന്ദുമതത്തിലെ 10 പ്രധാന ദേവതകളുടെ പട്ടിക (പ്രത്യേക ക്രമമൊന്നുമില്ല)

ലക്ഷ്മി:
സമ്പത്ത്, സ്നേഹം, സമൃദ്ധി (ഭ material തികവും ആത്മീയവും), ഭാഗ്യം, സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ആൾരൂപം എന്നിവയുടെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് ലക്ഷ്മി (लक्ष्मी). അവൾ വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാര്യയും സജീവ energy ർജ്ജവുമാണ്.

സമ്പത്തിന്റെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് ലക്ഷ്മി
സമ്പത്തിന്റെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് ലക്ഷ്മി

സരസ്വതി:
അറിവ്, സംഗീതം, കല, ജ്ഞാനം, പഠനം എന്നിവയുടെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് സരസ്വതി (सरस्वती). സരസ്വതി, ലക്ഷ്മി, പാർവതി എന്നിവരുടെ ത്രിത്വത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ മൂന്ന് രൂപങ്ങളും പ്രപഞ്ചം, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരുടെ ത്രിത്വത്തെ യഥാക്രമം പ്രപഞ്ചത്തെ സൃഷ്ടിക്കാനും പരിപാലിക്കാനും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു

വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് സരസ്വതി
വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് സരസ്വതി

ദുർഗ:
“അപ്രാപ്യമായ” അല്ലെങ്കിൽ “അജയ്യനായ” അർത്ഥമുള്ള ദുർഗ (दुर्गा), ദേവിയുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയമായ അവതാരവും ഹിന്ദു പന്തീയോണിലെ ശക്തി ദേവിയുടെ പ്രധാന രൂപങ്ങളിലൊന്നാണ്.

ദുർഗ്ഗ
ദുർഗ്ഗ

പാർവതി:
പാർവതി (पार्वती) സ്നേഹത്തിന്റെയും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും ഭക്തിയുടെയും ഹിന്ദു ദേവതയാണ്. ഹിന്ദു ദേവതയായ ശക്തിയുടെ സൗമ്യതയും പരിപോഷണവുമാണ് അവൾ. ഹിന്ദുമതത്തിലെ മാതൃദേവതയായ അവൾക്ക് നിരവധി ഗുണങ്ങളും വശങ്ങളുമുണ്ട്.

സ്നേഹത്തിന്റെയും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും ഭക്തിയുടെയും ഹിന്ദു ദേവതയാണ് പാർവതി.
സ്നേഹത്തിന്റെയും ഫലഭൂയിഷ്ഠതയുടെയും ഭക്തിയുടെയും ഹിന്ദു ദേവതയാണ് പാർവതി.

കാളി:
ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹിന്ദുദേവതയാണ് കാലിക എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന കാളി. ദുർഗാ ദേവിയുടെ (പാർവതി) ഏറ്റവും ഭീകരമായ വശം അവളാണ്.

ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹിന്ദു ദേവതയാണ് കാളി
ശാക്തീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹിന്ദു ദേവതയാണ് കാളി

സീത:
സീത (सीता) ഹിന്ദുദേവനായ രാമന്റെ ഭാര്യയാണ്, ലക്ഷ്മിയുടെ അവതാരമാണ്, സമ്പത്തിന്റെ ദേവിയും വിഷ്ണുവിന്റെ ഭാര്യയുമാണ്. എല്ലാ ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്കും സ്പ ous സലിന്റെയും സ്ത്രീലിംഗത്തിന്റെയും ഒരു പാരാഗണായി അവർ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. സമർപ്പണം, ആത്മത്യാഗം, ധൈര്യം, പരിശുദ്ധി എന്നിവയിലൂടെയാണ് സീത അറിയപ്പെടുന്നത്.

സമർപ്പണം, ആത്മത്യാഗം, ധൈര്യം, പരിശുദ്ധി എന്നിവയിലൂടെയാണ് സീത അറിയപ്പെടുന്നത്.
സമർപ്പണം, ആത്മത്യാഗം, ധൈര്യം, പരിശുദ്ധി എന്നിവയിലൂടെയാണ് സീത അറിയപ്പെടുന്നത്.

രാധ:
സമൃദ്ധിയും വിജയവും അർത്ഥമാക്കുന്ന രാധ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഗോപികളിൽ ഒരാളാണ്, വൈഷ്ണവ ദൈവശാസ്ത്രത്തിന്റെ കേന്ദ്ര വ്യക്തിത്വവുമാണ്.

രാധ
രാധ

രതി:
സ്നേഹം, ജഡികാഭിലാഷം, മോഹം, അഭിനിവേശം, ലൈംഗിക സുഖം എന്നിവയുടെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് രതി. സാധാരണയായി പ്രജാപതി ദക്ഷയുടെ മകളെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രതി വനിതാ എതിരാളിയും മുഖ്യ ഭാര്യയും പ്രണയദേവനായ കാമയുടെ (കാമദേവ) സഹായിയുമാണ്.

സ്നേഹം, ജഡികാഭിലാഷം, മോഹം, അഭിനിവേശം, ലൈംഗിക സുഖം എന്നിവയുടെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് രതി.
സ്നേഹം, ജഡികാഭിലാഷം, മോഹം, അഭിനിവേശം, ലൈംഗിക സുഖം എന്നിവയുടെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് രതി.

ഗംഗ:
ഗംഗാ നദി പവിത്രമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, ഇത് ഗംഗ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദേവതയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. നദിയിൽ കുളിക്കുന്നത് പാപമോചനത്തിന് കാരണമാകുമെന്നും മോക്ഷത്തിന് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളാണ് ഇത് ആരാധിക്കുന്നത്.

ഗംഗാ ദേവി
ഗംഗാ ദേവി

അന്നപൂർണ:
പോഷകാഹാരത്തിന്റെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് അന്നപൂർണ്ണ അന്നപൂർണ്ണ. അന്ന എന്നാൽ “ഭക്ഷണം” അല്ലെങ്കിൽ “ധാന്യങ്ങൾ” എന്നാണ്. പൂർണ എന്നാൽ “പൂർണ്ണവും തികഞ്ഞതും തികഞ്ഞതും” എന്നാണ്. ശിവന്റെ ഭാര്യ പാർവതിയുടെ അവതാരമാണ് (രൂപം).

പോഷകാഹാരത്തിന്റെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് അന്നപൂർണ്ണ.
പോഷകാഹാരത്തിന്റെ ഹിന്ദു ദേവതയാണ് അന്നപൂർണ്ണ

കടപ്പാട്:
Google ഇമേജുകൾക്കും യഥാർത്ഥ ഉടമകൾക്കും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഇമേജ് ക്രെഡിറ്റുകൾ.
(ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങളൊന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നില്ല)

വ്യത്യസ്ത ഇതിഹാസങ്ങളിലെ വ്യത്യസ്ത പുരാണ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ നിരവധി സമാനതകൾ ഉണ്ട്. അവ സമാനമാണോ അതോ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടതാണോ എന്നെനിക്കറിയില്ല. മഹാഭാരതത്തിലും ട്രോജൻ യുദ്ധത്തിലും ഇതുതന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മുടെ ഐതീഹ്യങ്ങൾ അവയുടേതാണോ അതോ നമ്മുടേതാണോ സ്വാധീനിച്ചതെന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു! ഞങ്ങൾ ഒരേ പ്രദേശത്ത് താമസിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ ess ഹിക്കുന്നു, ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരേ ഇതിഹാസത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത പതിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ ഞാൻ ചില കഥാപാത്രങ്ങളെ താരതമ്യം ചെയ്തു, ഇത് വളരെ രസകരമാണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു.

ഏറ്റവും വ്യക്തമായ സമാന്തരമാണ് സ്യൂസും ഇന്ദ്രനും:

ഇന്ദ്രനും സ്യൂസും
ഇന്ദ്രനും സ്യൂസും

ഗ്രീക്ക് പന്തീയോനിൽ ഏറ്റവും ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവമാണ് സ്യൂസ്, മഴയുടെയും ഇടിമിന്നലിന്റെയും ദൈവം. അവൻ ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവാണ്. അവൻ ഒരു ഇടിമിന്നൽ വഹിക്കുന്നു. മഴയുടെയും ഇടിമിന്നലിന്റെയും ദൈവമാണ് ഇന്ദ്രൻ, അവനും വജ്ര എന്ന ഇടിമിന്നൽ വഹിക്കുന്നു. അവൻ ദൈവങ്ങളുടെ രാജാവുമാണ്.

യമയും പാതാളവും
യമയും പാതാളവും

ഹേഡീസും യമരാജും: പാതാളമാണ് നെതർവേൾഡിന്റെയും മരണത്തിന്റെയും ദൈവം. ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജിയിൽ യമയും സമാനമായ ഒരു പങ്ക് വഹിക്കുന്നു.

അക്കില്ലെസും ശ്രീകൃഷ്ണനും: കൃഷ്ണയും അക്കില്ലസും രണ്ടും ഒരുപോലെയായിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഇരുവരും കുതികാൽ തുളച്ച അമ്പടയാളം കൊണ്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു, ഇരുവരും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ രണ്ട് ഇതിഹാസങ്ങളിലെ നായകന്മാരാണ്. അക്കില്ലസ് കുതികാൽ, കൃഷ്ണന്റെ കുതികാൽ എന്നിവ മാത്രമാണ് അവരുടെ ശരീരത്തിലെ അപകടകരമായ പോയിന്റ്, അവരുടെ മരണകാരണം.

അക്കില്ലെസും ശ്രീകൃഷ്ണനും
അക്കില്ലെസും ശ്രീകൃഷ്ണനും

ജാരയുടെ അമ്പടയാളം കുതികാൽ കുത്തുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ മരിക്കുന്നു. കുതികാൽ അമ്പും മൂലമാണ് അക്കില്ലസ് മരണം സംഭവിച്ചത്.

അറ്റ്ലാന്റിസും ദ്വാരകയും:
ഐതിഹാസിക ദ്വീപാണ് അറ്റ്ലാന്റിസ്. ഏഥൻസിൽ അധിനിവേശം നടത്താനുള്ള ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് അറ്റ്ലാന്റിസ് സമുദ്രത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദു പുരാണത്തിൽ, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം വിശ്വകർമ നിർമ്മിച്ച ദ്വാരക എന്ന നഗരം, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ പിൻഗാമികളായ യാദവർക്കിടയിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിനുശേഷം കടലിൽ മുങ്ങിമരിക്കുന്നതിന് സമാനമായ ഒരു വിധി നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്.

കർണ്ണനും അക്കില്ലസും: കർണന്റെ കവാച്ച് (കവചം) അക്കില്ലസിന്റെ സ്റ്റൈക്സ് പൂശിയ ശരീരവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തി. ഗ്രീക്ക് കഥാപാത്രമായ അക്കില്ലെസുമായി അദ്ദേഹത്തെ പല അവസരങ്ങളിലും താരതമ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കാരണം ഇരുവർക്കും അധികാരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും പദവിയില്ല.

കൃഷ്ണയും ഒഡീഷ്യസും: ഒഡീഷ്യസിന്റെ കഥാപാത്രമാണ് കൃഷ്ണനെപ്പോലെ ഒരുപാട്. അഗമെമ്മോണിനായി പോരാടാൻ വിമുഖത കാണിക്കുന്ന അക്കില്ലെസിനെ അദ്ദേഹം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നു - യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ഗ്രീക്ക് നായകൻ ആഗ്രഹിച്ചില്ല. അർജ്ജുനനോടും കൃഷ്ണൻ അതുതന്നെ ചെയ്തു.

ദുര്യോധനനും അക്കില്ലെസും: അക്കില്ലസ് മാതാവ് തെറ്റിസ്, കുഞ്ഞിനെ അക്കില്ലെസിനെ സ്റ്റൈക്സ് നദിയിൽ മുക്കി, കുതികാൽ പിടിച്ച്, വെള്ളം അവനെ തൊട്ടയിടത്ത് അയാൾ അജയ്യനായിത്തീർന്നു - അതായത് എല്ലായിടത്തും, പക്ഷേ അവളുടെ തള്ളവിരലും കൈവിരലും കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങൾ, ഒരു കുതികാൽ മാത്രം മുറിവ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പതനമായിരിക്കാം, പാരീസിൽ നിന്ന് അമ്പടയാളം നടത്തുകയും അപ്പോളോ നയിച്ച അമ്പടയാളം കുതികാൽ കുത്തുകയും ചെയ്താൽ ആരെങ്കിലും കൊല്ലപ്പെടുമെന്ന് പ്രവചിക്കാമായിരുന്നു.

ദുര്യോധനും അക്കില്ലസും
ദുര്യോധനും അക്കില്ലസും

അതുപോലെ, മഹാഭാരതത്തിൽ ദുര്യോധനന്റെ വിജയത്തെ സഹായിക്കാൻ ഗാന്ധാരി തീരുമാനിക്കുന്നു. കുളിക്കാനും നഗ്നയായി അവളുടെ കൂടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനും അവനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന അവൾ, അവളുടെ കണ്ണുകളുടെ മഹത്തായ നിഗൂ power ശക്തി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി, അന്ധനായ ഭർത്താവിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തിൽ വർഷങ്ങളോളം അന്ധനായി, എല്ലാ ഭാഗത്തും എല്ലാ ആക്രമണത്തിനും അവന്റെ ശരീരം അജയ്യനാക്കുന്നു. രാജ്ഞിയെ സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങിവരുന്ന കൃഷ്ണൻ പവലിയനിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു നഗ്ന ദുര്യോധനന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിയെത്തുമ്പോൾ, സ്വന്തം അമ്മയുടെ മുമ്പാകെ ഉയർന്നുവരാനുള്ള ഉദ്ദേശ്യത്തെ പരിഹസിച്ച് അവനെ ശാസിക്കുന്നു. ഗാന്ധരിയുടെ ഉദ്ദേശ്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ കൃഷ്ണൻ കൂടാരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് തന്റെ അരക്കെട്ട് മൂടിക്കെട്ടിയ ദുര്യോധനനെ വിമർശിക്കുന്നു. ഗാന്ധരിയുടെ കണ്ണുകൾ ദുര്യോധനന്റെ മേൽ പതിക്കുമ്പോൾ, അവ അവന്റെ ശരീരത്തിന്റെ ഓരോ ഭാഗത്തെയും അജയ്യരാക്കുന്നു. ദുര്യോധനൻ തന്റെ ഞരമ്പ്‌ മൂടിക്കെട്ടിയത് കണ്ട് അവൾ ഞെട്ടിപ്പോയി.

ട്രോയിയുടെയും ദ്രൗപദിയുടെയും ഹെലൻ:

ട്രോയിയുടെയും ദ്രൗപതിയുടെയും ഹെലൻ
ട്രോയിയുടെയും ദ്രൗപതിയുടെയും ഹെലൻ

ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിൽ, ട്രോയിയിലെ ഹെലൻ എല്ലായ്പ്പോഴും യുവ പാരീസുമായി ഒളിച്ചോടിയ ഒരു വ്യഭിചാരിണിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, നിരാശനായ ഭർത്താവിനെ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ ട്രോയ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിച്ചു. ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ഫലമായി മനോഹരമായ നഗരം കത്തിച്ചു. ഈ ഉന്മൂലനാശത്തിന് ഹെലൻ ഉത്തരവാദിയായിരുന്നു. മഹാഭാരതത്തിൽ ദ്രൗപതിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നതായും നാം കേൾക്കുന്നു.

ബ്രഹ്മാവും സ്യൂസും: സരസ്വതിയെ വശീകരിക്കാൻ ബ്രഹ്മാവ് ഒരു ഹംസം ആയി മാറുന്നു, ഗ്രീക്ക് പുരാണത്തിൽ ലെഡയെ വശീകരിക്കാൻ സ്യൂസ് പല രൂപങ്ങളിലേക്ക് (ഒരു സ്വാൻ ഉൾപ്പെടെ) മാറുന്നു.

പെർസെഫോണും സീതയും:

പെർസെഫോണും സീതയും
പെർസെഫോണും സീതയും


രണ്ടും ബലമായി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടു, രണ്ടും (വ്യത്യസ്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽ) ഭൂമിക്കടിയിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി.

അർജ്ജുനനും അക്കിലീസും: യുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. അതുപോലെ, ട്രോജൻ യുദ്ധം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ, അച്ചിലീസ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പാട്രോക്ലസിന്റെ മൃതദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അക്കില്ലസിന്റെ വിലാപങ്ങൾ അർജുനന്റെ മകൻ അഭിമന്യുവിന്റെ മൃതദേഹത്തെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കുന്നതിനു സമാനമാണ്. മകൻ അഭിമന്യുവിന്റെ മൃതദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അർജുനൻ വിലപിക്കുകയും പിറ്റേന്ന് ജയദ്രത്തിനെ കൊല്ലുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുകയും ചെയ്തു. സഹോദരൻ പാട്രോക്കുലസിന്റെ മൃതദേഹത്തെക്കുറിച്ച് അക്കില്ലസ് വിലപിക്കുന്നു, അടുത്ത ദിവസം ഹെക്ടറെ കൊല്ലുമെന്ന് പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നു.

കർണനും ഹെക്ടറും:

കർണനും ഹെക്ടറും:
കർണനും ഹെക്ടറും:

ദ്രൗപതി അർജ്ജുനനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കർണ്ണന് മൃദുവായ ഒരു മൂലയുണ്ട്. ഹെലൻ പാരീസിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹെക്ടറിന് ഒരു മൃദുവായ മൂലയുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, കാരണം പാരീസ് ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്നും ഹെക്ടർ യോദ്ധാവാണെന്നും മാന്യനാണെന്നും അവർക്കറിയാം.

ദയവായി ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത പോസ്റ്റ് വായിക്കുക “ഹിന്ദുമതവും ഗ്രീക്ക് പുരാണവും തമ്മിലുള്ള സാമ്യത എന്താണ്? ഭാഗം 2”വായന തുടരാൻ.