hindufaqs-black-logo
ഹിന്ദുമതത്തിലെ പ്രധാന വസ്തുതകൾ-ഹിന്ദുഫാക്കുകൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദുമതത്തിലെ 15 പ്രധാന വസ്തുതകൾ

ഹിന്ദുമതത്തിലെ പ്രധാന വസ്തുതകൾ-ഹിന്ദുഫാക്കുകൾ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദുമതത്തിലെ 15 പ്രധാന വസ്തുതകൾ

ചില ആളുകൾ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു മതമാണ് ഹിന്ദുമതം എന്ന വസ്തുത നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഈ മതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചില വസ്‌തുതകളുണ്ടെന്നും എല്ലാവരും ഈ വസ്‌തുതകളെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് പ്രധാനമാണെന്നും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്, അതിനാൽ, ഈ വസ്തുതകൾ ഞങ്ങളോട് പറയാൻ ഈ ലേഖനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്, ആ വസ്തുതകൾ ചുവടെ പട്ടികപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.

1. ലോകത്ത് അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പഴയ പുസ്തകങ്ങളിലൊന്നാണ് ig ഗ്വേദം.

സംസ്കൃതത്തിൽ എഴുതിയ പുരാതന ഗ്രന്ഥമാണ് ig ഗ്വേദം. തീയതി അജ്ഞാതമാണ്, എന്നാൽ മിക്ക സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളും ഇത് ബിസി 1500 വർഷത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ്. ഇത് ലോകത്തിലെ അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന പാഠമാണ്, അതിനാൽ ഈ വസ്തുതയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഹിന്ദുമതത്തെ ഏറ്റവും പഴയ മതം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.

2. 108 എന്നത് ഒരു പവിത്ര സംഖ്യയായി കണക്കാക്കുന്നു.

108 മൃഗങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രിംഗ് എന്ന നിലയിൽ, മാലാസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന മുത്തുകളുടെ മാലകൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ സംഖ്യ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതമാണെന്നും ഇത് സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും ഭൂമിയെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും വേദ സംസ്കാര ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞർ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 108 എന്നത് വളരെക്കാലമായി ഒരു വിശുദ്ധ സംഖ്യയാണ്.

3. ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ മതമാണ് ഹിന്ദുമതം.

റെബൽ by ““ ഗംഗാ ആരതി- മഹാ കുംഭമേള 2013 ”CC BY-NC-ND 2.0 ഉപയോഗിച്ചാണ് ലൈസൻസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ആരാധകരുടെ എണ്ണത്തെയും മതത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവരുടെ എണ്ണത്തെയും അടിസ്ഥാനമാക്കി, ക്രിസ്തുമതത്തിനും ഇസ്ലാമിനും മാത്രമേ ഹിന്ദുമതത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ പിന്തുണയുള്ളൂ, ഇത് ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ വലിയ മതമായി ഹിന്ദുമതത്തെ മാറ്റുന്നു.

4. ദേവന്മാർ പല രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഹിന്ദു ബോധ്യപ്പെടുത്തൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ലെൻസ്മാറ്റർ എഴുതിയ “കാമാഖ്യ, ഗുവാഹത്തിയുടെ ഇതിഹാസം”

ഒരു ശാശ്വതശക്തി മാത്രമേയുള്ളൂ, എന്നാൽ പല ദേവീദേവന്മാരെയും പോലെ ഇതിന് രൂപം നൽകാൻ കഴിയും. ലോകത്തിലെ ഓരോ ജീവികളിലും ബ്രാഹ്മണന്റെ ഒരു ഭാഗം ജീവിക്കുന്നുവെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആകർഷകമായ നിരവധി വസ്തുതകളിൽ ഒന്ന് ഏകദൈവ വിശ്വാസമാണ്.

5. ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയാണ് സംസ്കൃതം.

ബുദ്ധ ജാതകമലയുടെ കൈയെഴുത്തുപ്രതി, സംസ്‌കൃത ഭാഷ ഡാഡറോട്ട്

വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ഭൂരിഭാഗവും എഴുതിയ പുരാതന ഭാഷയാണ് സംസ്കൃതം, ഭാഷയുടെ ചരിത്രം കാലക്രമേണ 3,500 വർഷമെങ്കിലും പോകുന്നു.

6. സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു സർക്കുലർ സങ്കൽപ്പത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വിശ്വാസമുണ്ട്.

സമയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു രേഖീയ ആശയം പാശ്ചാത്യ ലോകം പ്രയോഗിക്കുന്നു, എന്നാൽ സമയം ദൈവത്തിന്റെ പ്രകടനമാണെന്നും അത് ഒരിക്കലും അവസാനിക്കുന്നില്ലെന്നും ഹിന്ദുക്കൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. അവസാനിക്കാനും ആരംഭിക്കാനും ആരംഭിക്കുന്ന ചക്രങ്ങളിൽ, അവർ ജീവിതം കാണുന്നു. ദൈവം ശാശ്വതനാണ്, അതോടൊപ്പം ഭൂതകാലവും വർത്തമാനവും ഭാവിയും ഒരുമിച്ച് നിലനിൽക്കുന്നു.

7. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥാപകനും നിലവിലില്ല.

ലോകത്തിലെ മിക്ക മതങ്ങൾക്കും വിശ്വാസ വ്യവസ്ഥകൾക്കും ഒരു സ്രഷ്ടാവുണ്ട്, ക്രിസ്തുമതത്തിനായി യേശു, ഇസ്ലാമിന് മുഹമ്മദ്, അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധമതത്തിന് ബുദ്ധൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവ. എന്നിരുന്നാലും, ഹിന്ദുമതത്തിന് അത്തരമൊരു സ്ഥാപകനില്ല, അത് ഉത്ഭവിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ തീയതിയില്ല. ഇന്ത്യയിലെ സാംസ്കാരികവും മതപരവുമായ മാറ്റങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചതിനാലാണിത്.

8. സനാതന ധർമ്മമാണ് യഥാർത്ഥ നാമം.

സംസ്കൃതത്തിൽ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പേരാണ് സനാതന ധർമ്മം. സിന്ധു നദിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകളെ വിവരിക്കാൻ ഗ്രീക്കുകാർ ഹിന്ദു അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദു എന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പൊതു ബദൽ നാമമായി മാറി. പത്തൊൻപതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഴുത്തുകാർ ഹിന്ദുവിലേക്ക് ഇസ്ലാം ചേർത്തുവെന്നും പിന്നീട് ഇത് ഹിന്ദുക്കൾ തന്നെ സ്വീകരിച്ചതായും സനാതന ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുമതത്തിലേക്ക് പേര് മാറ്റിയതായും അന്നുമുതൽ ആ പേരിലാണെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

9. ഹിന്ദുമതം പച്ചക്കറികളെ ഭക്ഷണമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു

ബുദ്ധമതത്തിലും ജൈനമതത്തിലും ഹിന്ദു മതത്തിലും കാണാവുന്ന ഒരു ആത്മീയ സങ്കൽപ്പമാണ് അഹിംസ. സംസ്കൃതത്തിലെ ഒരു പദമാണ് “വേദനിപ്പിക്കരുത്”, അനുകമ്പ. അതുകൊണ്ടാണ് പല ഹിന്ദുക്കളും വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണക്രമം പിന്തുടരുന്നത്, കാരണം നിങ്ങൾ മൃഗങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരുത്തുന്നുവെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു, കാരണം നിങ്ങൾ മാംസം കഴിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശ്യത്തോടെയാണ്. ചില ഹിന്ദുക്കൾ പന്നിയിറച്ചിയും ഗോമാംസവും കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുന്നു.

10. ഹിന്ദുക്കൾക്ക് കർമ്മത്തിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്

ജീവിതത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് നല്ല കർമ്മം ലഭിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചീത്ത പ്രവൃത്തികൾക്കും കർമ്മം സ്വാധീനിക്കപ്പെടും, ഈ ജീവിതാവസാനം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല കർമ്മമുണ്ടെങ്കിൽ, അടുത്ത ജീവിതം ആദ്യ ജീവിതത്തേക്കാൾ മികച്ചതായിരിക്കുമെന്ന് ഹിന്ദുക്കൾക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട്.

11. ഹിന്ദുക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾക്ക് നാല് പ്രധാന ജീവിത ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്.

ലക്ഷ്യങ്ങൾ; ധർമ്മം (നീതി), കാമ (ശരിയായ ആഗ്രഹം), അർത്ഥ (പണത്തിന്റെ മാർഗ്ഗം), മോക്ഷം (രക്ഷ). ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ രസകരമായ മറ്റൊരു വസ്തുതയാണിത്, പ്രത്യേകിച്ചും ദൈവത്തെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകാനോ അവനെ നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനോ വേണ്ടി അവനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയല്ല ഉദ്ദേശ്യം. ഹിന്ദുമതത്തിന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്, ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ബ്രഹ്മവുമായി ഒന്നായിത്തീരുകയും പുനർജന്മ ലൂപ്പ് ഉപേക്ഷിക്കുകയുമാണ്.

12. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ശബ്ദത്തെ “ഓം” പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു

ഓം, ഓം ഹിന്ദുമതത്തിലെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ അക്ഷരം, അടയാളം അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രം കൂടിയാണ്. ചിലപ്പോൾ, ഒരു മന്ത്രത്തിന് മുമ്പ് ഇത് പ്രത്യേകം ആവർത്തിക്കുന്നു. ഇത് ലോകത്തിന്റെ താളം അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ ശബ്ദമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം, സിഖ് മതം എന്നിവയിലും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. യോഗ പരിശീലിക്കുമ്പോഴോ ഒരു ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുമ്പോഴോ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കേൾക്കാവുന്ന ഒരു ആത്മീയ ശബ്ദമാണ്. ധ്യാനത്തിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

13. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ നിർണായക ഭാഗം യോഗയാണ്.

യോഗയുടെ യഥാർത്ഥ നിർവചനം “ദൈവവുമായുള്ള ബന്ധം” എന്നതായിരുന്നു, എന്നാൽ ഇത് സമീപ വർഷങ്ങളിൽ പാശ്ചാത്യ സംസ്കാരവുമായി കൂടുതൽ അടുത്തു. എന്നാൽ യോഗ എന്ന പദം വളരെ അയഞ്ഞതാണ്, കാരണം വ്യത്യസ്ത ഹിന്ദു ആചാരങ്ങളെ യഥാർത്ഥ പദത്തിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള യോഗകളുണ്ട്, എന്നാൽ ഹത യോഗയാണ് ഇന്ന് ഏറ്റവും സാധാരണമായത്.

14. ഓരോരുത്തരും രക്ഷ നേടും.

ആളുകൾക്ക് മറ്റ് മതങ്ങളിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുക്കാനോ പ്രബുദ്ധത നേടാനോ കഴിയില്ലെന്ന് ഹിന്ദുമതം വിശ്വസിക്കുന്നില്ല.

15. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആത്മീയ യോഗമാണ് കുംഭമേള.

കുംഭമേള ഉത്സവത്തിന് യുനെസ്കോ കൾച്ചറൽ ഹെറിറ്റേജ് പദവി ലഭിച്ചു. 30 ഫെബ്രുവരി 10 ന് നടന്ന ഏകദിനത്തിൽ 2013 ദശലക്ഷത്തിലധികം ആളുകൾ മേളയിൽ പങ്കെടുത്തു.

 ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 5 തവണ ക്രമരഹിതമായ വസ്തുതകൾ

പശുക്കളെ ആരാധിക്കുന്ന ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഹിന്ദുക്കൾ നമുക്കുണ്ട്.

ഹിന്ദുമതത്തിൽ മൂന്ന് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്, ശൈവ, ഷാ, വൈഷ്ണവ എന്നീ വിഭാഗങ്ങൾ.

ലോകത്ത് ഒരു ബില്യണിലധികം ഹിന്ദുക്കളുണ്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗം ഹിന്ദുക്കളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ളവരാണ്. വിശുദ്ധവേദത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു മെഡിക്കൽ സയൻസാണ് ആയുർവേദം. ദീപാവലി, ഗുദിപദാവ, വിജയദശാമി, ഗണേഷ് ഉത്സവം, നവരാത്രി എന്നിവയാണ് പ്രധാന ഹിന്ദു ഉത്സവങ്ങൾ.

4.3 3 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
0 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക