പൊതുവായ സെലക്ടർമാർ
കൃത്യമായ പൊരുത്തങ്ങൾ മാത്രം
തിരച്ചില് തിരയുക
ഉള്ളടക്കം തിരയുക
പോസ്റ്റ് തരം സെലക്ടറുകൾ
പോസ്റ്റുകളിൽ തിരയുക
പേജുകളിൽ തിരയുക

അടുത്ത ലേഖനം

ഉപനിഷത്തുകളും ഹിന്ദുമതത്തിലും ഹിന്ദു പാരമ്പര്യത്തിലും അവയുടെ പ്രാധാന്യവും.

ഉപനിഷത്തുകൾ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ചില അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പുരാതന ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അവ വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്, എ

കൂടുതല് വായിക്കുക "

12 ശിവന്റെ ജ്യോതിർലിംഗ: ഭാഗം III

കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം - 12 ജ്യോതിർലിംഗ

12 ജ്യോതിർലിംഗത്തിന്റെ മൂന്നാം ഭാഗമാണിത്, അതിൽ അടുത്ത നാല് ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചചെയ്യാം
കേദാർനാഥ്, ഭീമശങ്കർ, കാശി വിശ്വനാഥ്, വൈദ്യനാഥ്. അതിനാൽ അഞ്ചാമത്തെ ജ്യോതിർലിംഗ് ഉപയോഗിച്ച് ആരംഭിക്കാം.

5) കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം
ശിവദേവന് സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ് കേദാർനാഥ് മന്ദിർ. ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ കേദാർനാഥിലെ മന്ദാകിനി നദിക്കടുത്തുള്ള ഗർവാൾ ഹിമാലയൻ നിരയിലാണ് ഇത്. കടുത്ത കാലാവസ്ഥയെത്തുടർന്ന് ഏപ്രിൽ അവസാനം (അക്ഷയ ത്രിത്രിയ) മുതൽ കാർത്തിക് പൂർണിമ (ശരത്കാല പൗർണ്ണമി, സാധാരണയായി നവംബർ) വരെ മാത്രമേ ക്ഷേത്രം തുറക്കൂ. ശൈത്യകാലത്ത് കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രത്തിൽ നിന്നുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെ (ദേവതകളെ) ഉഖിമത്തിലെത്തിച്ച് ആറുമാസം അവിടെ ആരാധിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തിന്റെ ചരിത്രനാമമായ 'കേദാർ ഖണ്ടിന്റെ പ്രഭു' കേദാർനാഥായിട്ടാണ് ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നത്. എ.ഡി എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ആദി ശങ്കരൻ സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ ക്ഷേത്രഘടന പണിതതായി കരുതപ്പെടുന്നു.

കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം - 12 ജ്യോതിർലിംഗ
കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം - 12 ജ്യോതിർലിംഗ

ഹിന്ദു പുരാണ പ്രകാരം മഹാഭാരത യുദ്ധത്തിൽ പാണ്ഡവർ ബന്ധുക്കളെ കൊന്നു; ഈ പാപത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായി പാണ്ഡവർ ഒരു തീർത്ഥാടനം നടത്തി. എന്നാൽ വിശ്വേശ്വരൻ ഹിമാലയത്തിലെ കൈലാസയിൽ അകലെയായിരുന്നു. ഇതറിഞ്ഞ പാണ്ഡവർ കാശി വിട്ടു. ഹരിദ്വാർ വഴിയാണ് അവർ ഹിമാലയത്തിലെത്തിയത്. അവർ ശങ്കരനെ അകലെ നിന്ന് കണ്ടു. എന്നാൽ ശങ്കരൻ അവരിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ധർമ്മരാജ് പറഞ്ഞു: “ഓ, കർത്താവേ, ഞങ്ങൾ പാപം ചെയ്തതിനാൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കാഴ്ചയിൽ നിന്ന് മറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ എങ്ങനെയെങ്കിലും അന്വേഷിക്കും. ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദർശനം എടുത്തതിനുശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ കഴുകിക്കളയുകയുള്ളൂ. നിങ്ങൾ സ്വയം മറച്ചുവെച്ച ഈ സ്ഥലം ഗുപ്തകശി എന്നറിയപ്പെടുകയും പ്രസിദ്ധമായ ഒരു ദേവാലയമായി മാറുകയും ചെയ്യും. ”
ഗുപ്തകാഷിയിൽ നിന്ന് (രുദ്രപ്രയാഗ്) ഹിമാലയൻ താഴ്‌വരകളിലെ ഗ ur രികുണ്ഡിൽ എത്തുന്നതുവരെ പാണ്ഡവർ മുന്നോട്ട് പോയി. ശങ്കരനെ തേടി അവർ അവിടെ അലഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നകുലും സഹദേവും ഒരു എരുമയെ കണ്ടെത്തി.

ഭീമ തന്റെ പായസവുമായി എരുമയുടെ പിന്നാലെ പോയി. എരുമ ബുദ്ധിമാനും ഭീമന് അവനെ പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ ഭീമന് തന്റെ എരുമകൊണ്ട് എരുമയെ അടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു. എരുമയുടെ മുഖം ഭൂമിയിൽ ഒരു വിള്ളലിൽ മറഞ്ഞിരുന്നു. ഭീമ അതിന്റെ വാൽ കൊണ്ട് വലിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ യുദ്ധത്തിൽ, എരുമയുടെ മുഖം നേരെ നേപ്പാളിലേക്ക് പോയി, അതിന്റെ പിൻ‌ഭാഗം കേദാറിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. മുഖം നേപ്പാളിലെ ഭക്താപൂരിലെ സിപാഡോളിലെ ദോലേശ്വർ മഹാദേവ്.

മഹേശന്റെ ഈ പിൻഭാഗത്ത് ഒരു ജ്യോതിർലിംഗവും ശങ്കരൻ ഈ വെളിച്ചത്തിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. ശങ്കരന്റെ ദർശനം ലഭിച്ചതിലൂടെ, പാണ്ഡവർ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി. കർത്താവ് പാണ്ഡവരോട് പറഞ്ഞു, “ഇനി മുതൽ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ജ്യോതിർലിംഗമായി തുടരും. കേദാർനാഥിന്റെ ദർശനം സ്വീകരിക്കുന്നതിലൂടെ ഭക്തർ ഭക്തി പ്രാപിക്കും ”. ക്ഷേത്രത്തിലെ ഗർഭഗരിഹയിൽ ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഒരു പാറയെ ആരാധിക്കുന്നു. കേദാർനാഥിന് ചുറ്റും പാണ്ഡവരുടെ നിരവധി ചിഹ്നങ്ങൾ ഉണ്ട്. രാജാ പാണ്ഡു പാണ്ഡുകേശ്വറിൽ അന്തരിച്ചു. ഇവിടത്തെ ആദിവാസികൾ “പാണ്ഡവ് നൃത്യ” എന്ന നൃത്തം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. പാണ്ഡവർ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയ പർവതശിഖരത്തെ “സ്വർഗരോഹിനി” എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ധർമ്മരാജൻ സ്വർഗയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അയാളുടെ ഒരു വിരൽ ഭൂമിയിൽ വീണു. ആ സ്ഥലത്ത് ധർമ്മരാജ് ഒരു ശിവലിംഗം സ്ഥാപിച്ചു, അത് പെരുവിരലിന്റെ വലുപ്പമാണ്. മഷിഷരുപ്പ നേടാനായി ശങ്കരനും ഭീമയും പുരുഷന്മാരുമായി യുദ്ധം ചെയ്തു. ഭീമയ്ക്ക് പശ്ചാത്താപം തോന്നി. അദ്ദേഹം ശങ്കരന്റെ ശരീരം നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് മസാജ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ഈ സംഭവത്തിന്റെ സ്മരണയ്ക്കായി, ഇന്നും ഈ ത്രികോണ ശിവ ജ്യോതിർലിംഗ നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ച് മസാജ് ചെയ്യുന്നു. വെള്ളവും ബെൽ ഇലകളും ആരാധനയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.

കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം - 12 ജ്യോതിർലിംഗ
കേദാർനാഥ് ക്ഷേത്രം - 12 ജ്യോതിർലിംഗ

നാര-നാരായണൻ ബദ്രിക ഗ്രാമത്തിൽ പോയി പാർഥിവ ആരാധന ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ശിവൻ അവരുടെ മുമ്പാകെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മനുഷ്യരാശിയുടെ ക്ഷേമത്തിനായി ശിവൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ തന്നെ തുടരണമെന്ന് നാര-നാരായണൻ ആഗ്രഹിച്ചു. മഞ്ഞുമൂടിയ ഹിമാലയത്തിൽ, കേദാർ എന്ന സ്ഥലത്ത് അവരുടെ ആഗ്രഹം അറിയിച്ച മഹേശൻ തന്നെ ഒരു ജ്യോതിയായി അവിടെ താമസിച്ചു. ഇവിടെ അദ്ദേഹം കേദരേശ്വരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

ത്രികോണാകൃതിയിലുള്ള ഫാസിയയിൽ കൊത്തിയെടുത്ത ഒരു മനുഷ്യന്റെ തലയാണ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അസാധാരണ സവിശേഷത. ശിവന്റെയും പാർവതിയുടെയും വിവാഹം നടന്ന സ്ഥലത്ത് അടുത്തുള്ള മറ്റൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ അത്തരമൊരു തല കൊത്തിയതായി കാണാം. ആദി ശങ്കരൻ ഈ ക്ഷേത്രത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിച്ചതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, ബദരീനാഥും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ മറ്റ് ക്ഷേത്രങ്ങളും; കേദരനാഥിൽ അദ്ദേഹം മഹാസമാധി നേടിയതായി വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

 

 

6) ഭീമശങ്കർ ക്ഷേത്രം:
ഇന്ത്യയിലെ പൂനെക്ക് സമീപം ഖേഡിന് 50 കിലോമീറ്റർ വടക്കുപടിഞ്ഞാറായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്ന ഒരു ജ്യോതിർലിംഗ ദേവാലയമാണ് ഭീമശങ്കർ ക്ഷേത്രം. സഹ്യാദ്രി കുന്നുകളിലെ ഘട്ട് മേഖലയിലെ ശിവാജി നഗറിൽ നിന്ന് (പൂനെ) 127 കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. തെക്കുകിഴക്കായി ഒഴുകുകയും റൈച്ചൂരിനടുത്തുള്ള കൃഷ്ണ നദിയുമായി ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഭീമ നദിയുടെ ഉറവിടം കൂടിയാണ് ഭീമശങ്കർ.

ഭീമശങ്കർ ക്ഷേത്രം - 12 ജ്യോതിർലിംഗ
ഭീമശങ്കർ ക്ഷേത്രം - 12 ജ്യോതിർലിംഗ

നാഗര ശൈലിയിലുള്ള വാസ്തുവിദ്യയിലെ പഴയതും പുതിയതുമായ ഘടനകളുടെ സംയോജനമാണ് ഭീമശങ്കര ക്ഷേത്രം. പുരാതന വിശ്വകർമ ശില്പികൾ നേടിയ കഴിവുകളുടെ മികവ് ഇത് കാണിക്കുന്നു. പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ പഴക്കമുള്ള ഈ ക്ഷേത്രം പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നിർമ്മിച്ചതാണ്. പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ നാന ഫഡ്‌നാവിസ് വികസിപ്പിച്ച സഭാമണ്ഡപ്പ്. നാന ഫഡ്‌നാവിസാണ് ശിഖര പണിതത്. മഹാ മറാത്ത ഭരണാധികാരി ശിവാജി ആരാധന ശുശ്രൂഷകൾക്കായി ഈ ക്ഷേത്രത്തിന് ദാനം നൽകിയതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രദേശത്തെ മറ്റ് ശിവക്ഷേത്രങ്ങളെപ്പോലെ, ശ്രീകോവിലും താഴ്ന്ന നിലയിലാണ്.

ഒരു സ്വയംഭു ലിംഗത്തിന് മുകളിലാണ് പുരാതന ദേവാലയം സ്ഥാപിച്ചതെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു (അതാണ് സ്വയം ഉത്ഭവിച്ച ശിവലിംഗം). ഗാർഗഗ്രിഹാമിന്റെ (ശ്രീകോവിലിന്റെ) തറയുടെ മധ്യഭാഗത്താണ് ലിംഗം എന്ന് ക്ഷേത്രത്തിൽ കാണാം. മനുഷ്യപ്രതിമകളുമായി വിഭജിച്ചിരിക്കുന്ന ദിവ്യത്വങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ കൊത്തുപണികൾ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ തൂണുകളും വാതിലുകളും അലങ്കരിക്കുന്നു. പുരാണത്തിലെ രംഗങ്ങൾ ഈ മനോഹരമായ കൊത്തുപണികളിൽ പകർത്തിയതായി കാണുന്നു.

ത്രിപുരസുര എന്ന അസുരനെ ശിവൻ കൊന്നതിന്റെ ഐതിഹ്യവുമായി ഈ ക്ഷേത്രം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ദേവന്മാരുടെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം, സഹ്യാദ്രി കുന്നുകളുടെ ചിഹ്നത്തിൽ, ഭീമ ശങ്കര രൂപത്തിൽ ശിവൻ താമസിച്ചിരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു, യുദ്ധത്തിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴുകിയ വിയർപ്പ് ഭീമരതി നദി രൂപപ്പെട്ടതായി പറയപ്പെടുന്നു .

7) കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം:

കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തർപ്രദേശിലെ വാരണാസിയിലാണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. വിശുദ്ധ ഗംഗാനദിയുടെ പടിഞ്ഞാറൻ കരയിലാണ് ഈ ക്ഷേത്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. ശിവക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പവിത്രമായ പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളിലൊന്നാണിത്. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഭരണാധികാരി എന്നർത്ഥം വരുന്ന വിശ്വനാഥൻ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വേശ്വരൻ എന്നാണ് പ്രധാന ദേവനെ അറിയപ്പെടുന്നത്. 3500 വർഷത്തെ രേഖകളുള്ള ചരിത്രമുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴക്കം ചെന്ന നഗരമെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ക്ഷേത്രനഗരത്തെ കാശി എന്നും വിളിക്കുന്നു, അതിനാൽ ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം എന്നും വിളിക്കുന്നു.

ശൈവ തത്ത്വചിന്തയിലെ ആരാധനയുടെ കേന്ദ്ര ഭാഗമെന്ന നിലയിൽ വളരെക്കാലമായി ഈ ക്ഷേത്രത്തെ ഹിന്ദു വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പരാമർശിക്കുന്നു. ഇത് ചരിത്രത്തിൽ നിരവധി തവണ നശിപ്പിച്ച് പുനർനിർമിച്ചു. അവസാനത്തെ കെട്ടിടം പൊളിച്ചുമാറ്റിയത് gan ർഗാൻസെബ് ആണ്, ഗ്യാൻവാപ്പി പള്ളി അതിന്റെ സൈറ്റിൽ നിർമ്മിച്ചു.

ഇന്ത്യയുടെ ആത്മീയ ചരിത്രത്തിൽ വിശ്വേശ്വര ജ്യോതിർലിംഗത്തിന് സവിശേഷവും സവിശേഷവുമായ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മറ്റ് ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളുടെ ദർശനം സമ്പാദിച്ച യോഗ്യത കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരൊറ്റ സന്ദർശനത്തിലൂടെ ഒരു ഭക്തന് ലഭിക്കുന്നു എന്നതാണ് പാരമ്പര്യമനുസരിച്ച്. ഹിന്ദു മനസ്സിൽ ആഴത്തിലും അടുപ്പത്തിലും പതിച്ച കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം ഇന്ത്യയുടെ കാലാതീതമായ സാംസ്കാരിക പാരമ്പര്യങ്ങളുടെയും ഉയർന്ന ആത്മീയ മൂല്യങ്ങളുടെയും ഒരു ജീവജാലമാണ്.

കാശി വിശ്വനാഥ് - 12 ജ്യോതിർലിംഗ
കാശി വിശ്വനാഥ് - 12 ജ്യോതിർലിംഗ

പുഴയ്ക്കടുത്തുള്ള വിശ്വനാഥ ഗല്ലി എന്ന ചെറിയ പാതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ചെറിയ ആരാധനാലയങ്ങൾ ക്ഷേത്രസമുച്ചയത്തിലുണ്ട്. ശ്രീകോവിലിലെ പ്രധാന ദേവന്റെ ലിംഗത്തിന് 60 സെന്റിമീറ്റർ ഉയരവും 90 സെന്റിമീറ്റർ ചുറ്റളവും വെള്ളി ബലിപീഠത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രധാന ദേവാലയം ചതുരാകൃതിയിലുള്ളതും മറ്റ് ദേവന്മാരുടെ ആരാധനാലയങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതുമാണ്. സമുച്ചയത്തിൽ കൽഭൈരവ്, ധണ്ഡപാനി, അവിമുക്തേശ്വര, വിഷ്ണു, വിനായക, സാനിശ്വര, വിരുപക്ഷ, വിരുപാക്ഷ ഗ au രി എന്നിവയ്ക്കായി ചെറിയ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. ക്ഷേത്രത്തിൽ ജ്ഞാന വാപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ചെറിയ കിണറും ഗ്യാൻ വാപ്പി (ജ്ഞാനം നന്നായി) എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. പ്രധാന ക്ഷേത്രത്തിന്റെ വടക്ക് ഭാഗത്താണ് ജ്ഞാന വാപ്പി കിണർ സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അധിനിവേശ സമയത്ത് ജൈതോർലിംഗയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കിണറ്റിൽ മറച്ചിരുന്നുവെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. അധിനിവേശക്കാരിൽ നിന്ന് ജ്യോതിർലിംഗത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ക്ഷേത്രത്തിലെ പ്രധാന പുരോഹിതൻ ശിവലിംഗിനൊപ്പം കിണറ്റിൽ ചാടിയതായി പറയപ്പെടുന്നു.

സ്കന്ദപുരാണത്തിലെ കാശി ഖണ്ട (വിഭാഗം) ഉൾപ്പെടെ പുരാണങ്ങളിൽ ഒരു ശിവക്ഷേത്രം പരാമർശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ക്രി.വ. 1194-ൽ ഖുത്ബുദ്ദീൻ ഐബക്കിന്റെ സൈന്യം യഥാർത്ഥ വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രം നശിപ്പിച്ചു. കന്ന au ജിലെ രാജാവിനെ മുഹമ്മദ് ഘോറിയുടെ കമാൻഡറായി പരാജയപ്പെടുത്തി. ഷംസുദ്ദീൻ ഇൽതുമിഷിന്റെ (എ.ഡി. 1211-1266) ഭരണകാലത്ത് ഗുജറാത്തിയിലെ ഒരു വ്യാപാരിയാണ് ഈ ക്ഷേത്രം പുനർനിർമിച്ചത്. ഹുസൈൻ ഷാ ഷാർക്കി (1447-1458) അല്ലെങ്കിൽ സിക്കന്ദർ ലോധി (1489-1517) എന്നിവരുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഇത് വീണ്ടും പൊളിച്ചത്. അക്ബറിന്റെ ഭരണകാലത്താണ് രാജാ മൻ സിംഗ് ക്ഷേത്രം പണികഴിപ്പിച്ചതെങ്കിലും മുഗൾ ചക്രവർത്തിമാരെ തന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ളിൽ വിവാഹം കഴിക്കാൻ അനുവദിച്ചതിനാൽ യാഥാസ്ഥിതിക ഹിന്ദുക്കൾ ഇത് ബഹിഷ്കരിച്ചു. 1585 ൽ രാജ തോദർ മാൾ അക്ബറിന്റെ ധനസഹായത്തോടെ ക്ഷേത്രം പുനർനിർമിച്ചു.

കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് പകരം ഒരു പള്ളി സ്ഥാപിച്ചു
കാശി വിശ്വനാഥ ക്ഷേത്രത്തിന് പകരം ഒരു പള്ളി സ്ഥാപിച്ചു

എ.ഡി. 1669-ൽ u റംഗസീബ് ചക്രവർത്തി ക്ഷേത്രം നശിപ്പിക്കുകയും അതിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഗ്യാൻവാപ്പി പള്ളി പണിയുകയും ചെയ്തു. പഴയ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ അടിത്തറയിലും നിരകളിലും പള്ളിയുടെ പിൻഭാഗത്തും കാണാം. മറാഠ ഭരണാധികാരി മൽഹർ റാവു ഹോൾക്കർ ഗ്യാൻവാപ്പി പള്ളി നശിപ്പിക്കാനും സ്ഥലത്ത് ക്ഷേത്രം പുനർനിർമിക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും, അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരുമകൾ അഹല്യാബായ് ഹോൾക്കർ പിന്നീട് പള്ളിക്ക് സമീപം നിലവിലെ ക്ഷേത്രഘടന പണിതു.

8) വൈദ്യനാഥ് ജ്യോതിർലിംഗ ക്ഷേത്രം:

ശിവന്റെ ഏറ്റവും പവിത്രമായ വാസസ്ഥലമായ പന്ത്രണ്ട് ജ്യോതിർലിംഗങ്ങളിലൊന്നാണ് ബാബാ ധാം എന്നും ബൈദ്യനാഥ് ധാം എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന വൈദ്യനാഥ് ജ്യോതിർലിംഗ ക്ഷേത്രം. ഇന്ത്യയിലെ har ാർഖണ്ഡ് സംസ്ഥാനത്തെ സന്താൽ പർഗാനാസ് ഡിവിഷനിലെ ദിയോഗറിലാണ് ഇത് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. ജ്യോതിർലിംഗ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ബാബ ബൈദ്യനാഥിന്റെ പ്രധാന ക്ഷേത്രവും മറ്റ് 21 ക്ഷേത്രങ്ങളും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്ര സമുച്ചയമാണിത്.

വൈദ്യനാഥ് ജ്യോതിർലിംഗ ക്ഷേത്രം
വൈദ്യനാഥ് ജ്യോതിർലിംഗ ക്ഷേത്രം

ഹിന്ദു വിശ്വാസമനുസരിച്ച്, രാവണൻ എന്ന അസുര രാജാവ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥലത്ത് ശിവനെ ആരാധിച്ചു, പിന്നീട് ലോകത്തിൽ നാശം വിതയ്ക്കാൻ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വരങ്ങൾ. രാവണൻ തന്റെ പത്ത് തലകൾ ഒന്നിനു പുറകെ ഒന്നായി ശിവന് ഒരു യാഗമായി അർപ്പിച്ചു. ഇതിൽ സംതൃപ്തനായ ശിവൻ പരിക്കേറ്റ രാവണനെ സുഖപ്പെടുത്താൻ ഇറങ്ങി. ഒരു ഡോക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ വൈദ്യ (“ഡോക്ടർ”) എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ശിവന്റെ ഈ വശത്ത് നിന്നാണ് ക്ഷേത്രത്തിന് അതിന്റെ പേര് ലഭിച്ചത്.

ശിവപുരാണത്തിൽ വിവരിച്ച കഥകൾ അനുസരിച്ച്, മഹാദേവൻ (ശിവൻ) എന്നേക്കും അവിടെ താമസിച്ചില്ലെങ്കിൽ തന്റെ തലസ്ഥാനം പൂർണവും ശത്രുക്കളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രവുമാകില്ലെന്ന് ലങ്കയിലെ രാജാവായ രാവണൻ എന്ന രാക്ഷസന് തോന്നിയത് ത്രേതായുഗത്തിലാണ്. അദ്ദേഹം മഹാദേവന് നിരന്തരമായ ധ്യാനം നൽകി. ആത്യന്തികമായി ശിവൻ സന്തോഷിക്കുകയും തന്റെ ലിംഗം തന്നോടൊപ്പം ലങ്കയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ ലിംഗം ആർക്കും നൽകാനോ കൈമാറാനോ പാടില്ലെന്ന് മഹാദേവ ഉപദേശിച്ചു. ലങ്കയിലേക്കുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ യാത്രയിൽ ഒരു ഇടവേള ഉണ്ടാകരുത്. അവൻ യാത്രയ്ക്കിടെ, ഭൂമിയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ലിംഗം നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അത് ആ സ്ഥലത്ത് എന്നെന്നേക്കുമായി സ്ഥിരമായിരിക്കും. ലങ്കയിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്രയിൽ രാവണന് സന്തോഷമായി.

മറ്റ് ദേവന്മാർ ഈ പദ്ധതിയെ എതിർത്തു; ശിവൻ രാവണനോടൊപ്പം ലങ്കയിലേക്ക് പോയാൽ രാവണൻ അജയ്യനായിത്തീരുകയും അവന്റെ തിന്മയും വേദവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളും ലോകത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.
കൈലാഷ് പർവതത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോൾ രാവണന് സന്ധ്യ-വന്ദന നടത്താനുള്ള സമയമായി, കയ്യിൽ ശിവലിംഗവുമായി സന്ധ്യ-വന്ധ നിർവഹിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല, അതിനാൽ അവനുവേണ്ടി പിടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെ തിരഞ്ഞു. തൊട്ടടുത്ത് ആടുകളെ വളർത്തുന്ന ഒരു ഇടയനായി ഗണേഷ് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. സന്ധ്യ-വന്ദനം പൂർത്തിയാക്കുമ്പോൾ ലിംഗം പിടിക്കാൻ ഇടയനായി നടിച്ച് രാവണൻ ഗണേഷിനോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു, കൂടാതെ ഒരു ചലനത്തിലും ലിംഗം നിലത്തു വയ്ക്കരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുകയും ചെയ്തു. ലിംഗയെ നദീതീരത്ത് ഉപേക്ഷിച്ച് താമസിയാതെ മടങ്ങിവന്നാൽ ഗണേശ് രാവണന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രാവണന്റെ കാലതാമസത്തിൽ വിഷമിക്കുന്നതായി നടിച്ച് ഗണേഷ് ലിംഗത്തെ ഭൂമിയിൽ ഇറക്കി. ലിംഗ താഴേക്കിറങ്ങിയ നിമിഷം, അത് നിലത്തു ഉറപ്പിച്ചു. സന്ധ്യ-വന്ദനയിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തിയ രാവണൻ ലിംഗം ചലിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. ലിംഗത്തെ പിഴുതെറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ രാവണൻ ദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. ശിവലിംഗം രാവണന്റെ സ്ഥാനത്തെത്താത്തതിൽ ദേവന്മാർ സന്തുഷ്ടരായിരുന്നു.

അടുത്ത ഭാഗം വായിക്കുക: 12 ശിവന്റെ ജ്യോതിർലിംഗ: ഭാഗം IV

മുമ്പത്തെ ഭാഗം വായിക്കുക: 12 ശിവന്റെ ജ്യോതിർലിംഗ: ഭാഗം II

ക്രെഡിറ്റുകൾ: യഥാർത്ഥ ഫോട്ടോയ്ക്കും അവയുടെ ഉടമകൾക്കും ഫോട്ടോ ക്രെഡിറ്റുകൾ

0 0 വോട്ടുകൾ
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
26 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

കൂടുതൽ നിന്ന് ഹിന്ദുഫാക്കുകൾ

ദി ഉപനിഷത്തുകൾ വിവിധ വിഷയങ്ങളിൽ തത്ത്വചിന്താപരവും ആത്മീയവുമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പുരാതന ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. അവ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുകയും മതത്തിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ, ഉപനിഷത്തുകളെ മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യും.

ഉപനിഷത്തുകളെ മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു മാർഗ്ഗം അവയുടെ ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭമാണ്. ഉപനിഷത്തുകൾ വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ്, പുരാതന ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരം ബിസിഇ എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ അതിനു മുമ്പോ ഉള്ളതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നായി അവ കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സമാനമായ മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ടാവോ ടെ ചിംഗ്, കൺഫ്യൂഷ്യസിന്റെ അനലെക്‌റ്റ്‌സ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇവ രണ്ടും ബിസി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേതെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന പുരാതന ചൈനീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്.

ഉപനിഷത്തുകൾ വേദങ്ങളുടെ മകുടോദാഹരണമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു, അവ ശേഖരത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അവയിൽ സ്വയം സ്വഭാവം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അവർ വ്യക്തിത്വവും ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ബോധത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെക്കുറിച്ചും പ്രപഞ്ചത്തിലെ വ്യക്തിയുടെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഉപനിഷത്തുകൾ ഒരു ഗുരു-വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പഠിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്, അവ യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെയും സ്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുടെയും ഉറവിടമായി കാണുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകളെ മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്താനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗം അവയുടെ ഉള്ളടക്കവും പ്രമേയവുമാണ്. ഉപനിഷത്തുകളിൽ തത്വശാസ്ത്രപരവും ആത്മീയവുമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ലോകത്തിലെ അവരുടെ സ്ഥാനവും മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്. സ്വയം സ്വഭാവം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിപുലമായ വിഷയങ്ങൾ അവർ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു. സമാനമായ വിഷയങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭഗവദ് ഗീതയും താവോ തേ ചിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നു. ദി ഭഗവദ് ഗീത സ്വയത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെയും കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥമാണ്, കൂടാതെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തെയും പ്രപഞ്ചത്തിലെ വ്യക്തിയുടെ പങ്കിനെയും കുറിച്ചുള്ള പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചൈനീസ് ഗ്രന്ഥമാണ് താവോ ടെ ചിംഗ്.

ഉപനിഷത്തുകളെ മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മൂന്നാമത്തെ മാർഗം അവയുടെ സ്വാധീനവും ജനപ്രീതിയും കണക്കിലെടുത്താണ്. ഉപനിഷത്തുകൾ ഹൈന്ദവ ചിന്തകളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ മറ്റ് മതപരവും ദാർശനികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പഠിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെയും സ്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുടെയും ഉറവിടമായി അവ കാണപ്പെടുന്നു. സമാനമായ സ്വാധീനവും ജനപ്രീതിയും ഉള്ള മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഭഗവദ് ഗീതയും താവോ തേ ചിംഗും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിവിധ മതപരവും ദാർശനികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പഠിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു, അവ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുടെയും ഉറവിടങ്ങളായി കാണപ്പെടുന്നു.

മൊത്തത്തിൽ, ഉപനിഷത്തുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ടതും സ്വാധീനമുള്ളതുമായ ഒരു പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥമാണ്, അത് മറ്റ് പുരാതന ആത്മീയ ഗ്രന്ഥങ്ങളുമായി അവയുടെ ചരിത്രപരമായ സന്ദർഭം, ഉള്ളടക്കം, തീമുകൾ, സ്വാധീനം, ജനപ്രീതി എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താരതമ്യം ചെയ്യാം. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ആളുകൾ പഠിക്കുകയും ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മീയവും ദാർശനികവുമായ പഠിപ്പിക്കലുകളുടെ സമ്പന്നമായ ഉറവിടം അവർ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകൾ ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ ചില അടിസ്ഥാന ഗ്രന്ഥങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന പുരാതന ഹിന്ദു ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ്. ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമായ പുരാതന മതഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമായ വേദങ്ങളുടെ ഭാഗമാണ് അവ. ഉപനിഷത്തുകൾ സംസ്‌കൃതത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടവയാണ്, അവ ക്രി.മു. എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലോ അതിനു മുമ്പോ ഉള്ളതാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന അവ ഹിന്ദു ചിന്തകളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

"ഉപനിഷത്ത്" എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം "അരികിൽ ഇരിക്കുക" എന്നാണ്, കൂടാതെ ഉപദേശം സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ഒരു ആത്മീയ അധ്യാപകന്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന രീതിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വിവിധ ആത്മീയ ഗുരുക്കന്മാരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ ഒരു ശേഖരമാണ് ഉപനിഷത്തുകൾ. അവ ഒരു ഗുരു-വിദ്യാർത്ഥി ബന്ധത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പഠിക്കാനും ചർച്ച ചെയ്യാനും ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളതാണ്.

നിരവധി വ്യത്യസ്ത ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ട്, അവ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: പഴയത്, "പ്രാഥമിക" ഉപനിഷത്തുകൾ, പിന്നീടുള്ള "ദ്വിതീയ" ഉപനിഷത്തുകൾ.

പ്രാഥമിക ഉപനിഷത്തുകൾ കൂടുതൽ അടിസ്ഥാനപരവും വേദങ്ങളുടെ സാരാംശം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണെന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു. പത്ത് പ്രാഥമിക ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ട്, അവ:

 1. ഈശാ ഉപനിഷത്ത്
 2. കേന ഉപനിഷദ്
 3. കഥ ഉപനിഷത്ത്
 4. പ്രശ്ന ഉപനിഷത്ത്
 5. മുണ്ഡക ഉപനിഷത്ത്
 6. മാണ്ഡൂക്യ ഉപനിഷത്ത്
 7. തൈത്തിരിയ ഉപനിഷത്ത്
 8. ഐതരേയ ഉപനിഷത്ത്
 9. ഛാന്ദോഗ്യ ഉപനിഷത്ത്
 10. ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്ത്

ദ്വിതീയ ഉപനിഷത്തുകൾ പ്രകൃതിയിൽ കൂടുതൽ വൈവിധ്യമുള്ളതും വിശാലമായ വിഷയങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുമാണ്. വിവിധ ദ്വിതീയ ഉപനിഷത്തുകൾ ഉണ്ട്, അവ പോലുള്ള പാഠങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു

 1. ഹംസ ഉപനിഷത്ത്
 2. രുദ്ര ഉപനിഷത്ത്
 3. മഹാനാരായണ ഉപനിഷത്ത്
 4. പരമഹംസ ഉപനിഷത്ത്
 5. നരസിംഹ തപനീയ ഉപനിഷത്ത്
 6. അദ്വയ താരക ഉപനിഷത്ത്
 7. ജബല ദർശന ഉപനിഷത്ത്
 8. ദർശന ഉപനിഷത്ത്
 9. യോഗ-കുണ്ഡലിനി ഉപനിഷത്ത്
 10. യോഗ-തത്ത്വ ഉപനിഷത്ത്

ഇവ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ്, കൂടാതെ മറ്റ് പല ദ്വിതീയ ഉപനിഷത്തുകളും ഉണ്ട്

ഉപനിഷത്തുകളിൽ തത്വശാസ്ത്രപരവും ആത്മീയവുമായ പഠിപ്പിക്കലുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, അത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവവും ലോകത്തിലെ അവരുടെ സ്ഥാനവും മനസ്സിലാക്കാൻ ആളുകളെ സഹായിക്കുന്നു. സ്വയം സ്വഭാവം, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ സ്വഭാവം, ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വിപുലമായ വിഷയങ്ങൾ അവർ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകളിൽ കാണുന്ന പ്രധാന ആശയങ്ങളിലൊന്നാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന ആശയം. ബ്രഹ്മം പരമമായ യാഥാർത്ഥ്യമാണ്, എല്ലാ വസ്തുക്കളുടെയും ഉറവിടമായും ഉപജീവനമായും കാണപ്പെടുന്നു. അത് ശാശ്വതവും മാറ്റമില്ലാത്തതും സർവ്വവ്യാപിയുമാണെന്ന് വിവരിക്കുന്നു. ഉപനിഷത്തുകൾ അനുസരിച്ച്, മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യം ബ്രഹ്മവുമായുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ (ആത്മൻ) ഐക്യം തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ്. ഈ തിരിച്ചറിവ് മോക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ വിമോചനം എന്നറിയപ്പെടുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകളിൽ നിന്നുള്ള സംസ്കൃത പാഠത്തിന്റെ ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതാ:

 1. "അഹം ബ്രഹ്മാസ്മി." (ബൃഹദാരണ്യക ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന്) ഈ വാചകം "ഞാൻ ബ്രഹ്മമാണ്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ വ്യക്തി സ്വയം ആത്യന്തികമായി ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യവുമായി ഒന്നാണെന്ന വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
 2. "തത് ത്വം അസി." (ഛാന്ദോഗ്യ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന്) ഈ പദപ്രയോഗം "നീ അത്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ മേൽപ്പറഞ്ഞ വാക്യത്തിന് സമാനമാണ്, ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യവുമായുള്ള വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ ഐക്യത്തെ ഊന്നിപ്പറയുന്നു.
 3. "അയം ആത്മ ബ്രഹ്മ." (മണ്ഡൂക്യ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന്) ഈ പദപ്രയോഗം "ഈ സ്വയം ബ്രഹ്മമാണ്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ആത്മയുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് തുല്യമാണെന്ന വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
 4. "സർവം ഖൽവിദം ബ്രഹ്മ." (ഛാന്ദോഗ്യ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന്) ഈ വാക്യം "ഇതെല്ലാം ബ്രഹ്മമാണ്" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യം ഉണ്ടെന്നുള്ള വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.
 5. "ഈശാ വശ്യം ഇദം സർവ്വം." (ഈശാ ഉപനിഷത്തിൽ നിന്ന്) ഈ വാക്യം "ഇതെല്ലാം കർത്താവിനാൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു" എന്ന് വിവർത്തനം ചെയ്യുന്നു, കൂടാതെ ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എല്ലാറ്റിന്റെയും ആത്യന്തിക ഉറവിടവും നിലനിർത്തുന്നതെന്ന വിശ്വാസത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകളും പുനർജന്മത്തിന്റെ ആശയം പഠിപ്പിക്കുന്നു, ആത്മാവ് മരണശേഷം ഒരു പുതിയ ശരീരത്തിലേക്ക് പുനർജനിക്കുന്നു എന്ന വിശ്വാസം. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ആത്മാവ് സ്വീകരിക്കുന്ന രൂപം, കർമ്മം എന്നറിയപ്പെടുന്ന മുൻകാല ജീവിതത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിന്തകളുമാണ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത് എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു. പുനർജന്മ ചക്രം തകർത്ത് മുക്തി നേടുക എന്നതാണ് ഉപനിഷദ് പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

യോഗയും ധ്യാനവും ഉപനിഷദ് പാരമ്പര്യത്തിലെ പ്രധാന സമ്പ്രദായങ്ങളാണ്. മനസ്സിനെ ശാന്തമാക്കുന്നതിനും ആന്തരിക സമാധാനത്തിന്റെയും വ്യക്തതയുടെയും അവസ്ഥ കൈവരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു മാർഗമായാണ് ഈ സമ്പ്രദായങ്ങൾ കാണുന്നത്. ആത്യന്തിക യാഥാർത്ഥ്യവുമായുള്ള സ്വയം ഐക്യം തിരിച്ചറിയാൻ അവ വ്യക്തിയെ സഹായിക്കുമെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ഉപനിഷത്തുകൾ ഹൈന്ദവ ചിന്തകളിൽ കാര്യമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ മറ്റ് മതപരവും ദാർശനികവുമായ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പഠിക്കപ്പെടുകയും ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യാഥാർത്ഥ്യത്തിന്റെയും മനുഷ്യാവസ്ഥയുടെയും സ്വഭാവത്തിലേക്കുള്ള ജ്ഞാനത്തിന്റെയും ഉൾക്കാഴ്ചയുടെയും ഉറവിടമായി അവ കാണപ്പെടുന്നു. ഉപനിഷത്തുകളുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ ഇന്നും ഹിന്ദുക്കൾ പഠിക്കുകയും പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു, അവ ഹിന്ദു പാരമ്പര്യത്തിന്റെ ഒരു പ്രധാന ഭാഗവുമാണ്.

അവതാരിക

സ്ഥാപകൻ ഞങ്ങൾ എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ഒരു സ്ഥാപകൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ആരെങ്കിലും പുതിയൊരു വിശ്വാസം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടെന്നും അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പ് നിലവിലില്ലാത്ത ഒരു കൂട്ടം മതവിശ്വാസങ്ങളും തത്വങ്ങളും ആചാരങ്ങളും രൂപപ്പെടുത്തിയെന്നും ഞങ്ങൾ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ശാശ്വതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഹിന്ദുമതം പോലുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ അത് സംഭവിക്കാൻ കഴിയില്ല. തിരുവെഴുത്തുകൾ അനുസരിച്ച്, ഹിന്ദുമതം മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല മതം. ദേവന്മാരും ഭൂതങ്ങളും പോലും ഇത് ആചരിക്കുന്നു. പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനായ ഈശ്വരൻ (ഈശ്വരൻ) അതിന്റെ ഉറവിടമാണ്. അദ്ദേഹം അത് പരിശീലിക്കുന്നു. അതിനാൽ, ഹിന്ദുമതം മനുഷ്യന്റെ ക്ഷേമത്തിനായി വിശുദ്ധ ഗംഗാ നദി പോലെ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറക്കിവിട്ട ദൈവത്തിന്റെ ധർമ്മമാണിത്.

ആരാണ് ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ സ്ഥാപകൻ (സനാതന ധർമ്മം))?

 ഹിന്ദുമതം ഒരു വ്യക്തിയോ പ്രവാചകനോ സ്ഥാപിച്ചതല്ല. അതിന്റെ ഉറവിടം ദൈവം തന്നെയാണ് (ബ്രഹ്മം). അതിനാൽ ഇത് ഒരു ശാശ്വത മതമായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു (സനാതന ധർമ്മം). ബ്രഹ്മാവ്, വിഷ്ണു, ശിവൻ എന്നിവരായിരുന്നു അതിന്റെ ആദ്യ അധ്യാപകർ. ബ്രഹ്മാവ്, സ്രഷ്ടാവായ ദൈവം വേദങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യവിജ്ഞാനം സൃഷ്ടികൾക്കും തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ദേവന്മാർക്കും മനുഷ്യർക്കും ഭൂതങ്ങൾക്കും വെളിപ്പെടുത്തി. സ്വയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രഹസ്യവിജ്ഞാനവും അവൻ അവർക്ക് നൽകി, എന്നാൽ അവരുടെ പരിമിതികൾ കാരണം അവർ അത് അവരുടെ സ്വന്തം വഴികളിലൂടെ മനസ്സിലാക്കി.

വിഷ്ണുവാണ് സംരക്ഷകൻ. ലോകങ്ങളുടെ ക്രമവും ക്രമവും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി എണ്ണമറ്റ പ്രകടനങ്ങൾ, അനുബന്ധ ദൈവങ്ങൾ, വശങ്ങൾ, വിശുദ്ധന്മാർ, ദർശകർ എന്നിവരിലൂടെ അദ്ദേഹം ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അറിവ് സംരക്ഷിക്കുന്നു. അവയിലൂടെ, വിവിധ യോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള നഷ്ടപ്പെട്ട അറിവ് അദ്ദേഹം പുന ores സ്ഥാപിക്കുകയോ പുതിയ പരിഷ്കാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ, ഹിന്ദു ധർമ്മം ഒരു ഘട്ടത്തിനപ്പുറം കുറയുമ്പോൾ, അത് പുന restore സ്ഥാപിക്കാനും മറന്നുപോയതോ നഷ്ടപ്പെട്ടതോ ആയ പഠിപ്പിക്കലുകൾ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനോ അദ്ദേഹം ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നു. തങ്ങളുടെ മേഖലകളിലെ ജീവനക്കാർ എന്ന നിലയിൽ മനുഷ്യർ അവരുടെ വ്യക്തിഗത ശേഷിയിൽ ഭൂമിയിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട കടമകളെ വിഷ്ണു മാതൃകയാക്കുന്നു.

ഹിന്ദു ധർമ്മം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതിൽ ശിവനും പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. നശിപ്പിക്കുന്നയാൾ എന്ന നിലയിൽ, നമ്മുടെ പവിത്രമായ അറിവിലേക്ക് ഒഴുകുന്ന മാലിന്യങ്ങളും ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളും അവൻ നീക്കംചെയ്യുന്നു. സാർവത്രിക അധ്യാപകനും വിവിധ കലാ-നൃത്തരൂപങ്ങളുടെ (ലളിതകലസ്), യോഗകൾ, തൊഴിലുകൾ, ശാസ്ത്രങ്ങൾ, കൃഷി, കൃഷി, ആൽക്കെമി, മാജിക്, രോഗശാന്തി, വൈദ്യം, തന്ത്രം തുടങ്ങിയവയുടെ ഉറവിടമായും അദ്ദേഹം കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

അങ്ങനെ, വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന നിഗൂ D മായ അശ്വത വൃക്ഷം പോലെ, ഹിന്ദുമതത്തിന്റെ വേരുകൾ സ്വർഗത്തിലാണ്, അതിന്റെ ശാഖകൾ ഭൂമിയിൽ വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ കാതൽ ദൈവിക അറിവാണ്, അത് മനുഷ്യരുടെ മാത്രമല്ല മറ്റ് ലോകങ്ങളിലെ മനുഷ്യരുടെയും പെരുമാറ്റത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു, ദൈവം അതിന്റെ സ്രഷ്ടാവ്, സംരക്ഷകൻ, മറച്ചുവെക്കുക, വെളിപ്പെടുത്തൽ, തടസ്സങ്ങൾ നീക്കുക എന്നിവയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതിന്റെ പ്രധാന തത്ത്വചിന്ത (ശ്രുതി) ശാശ്വതമാണ്, അതേസമയം ഭാഗങ്ങൾ (സ്മൃതി) മാറുന്നത് സമയത്തിനും സാഹചര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് ലോകത്തിന്റെ പുരോഗതിക്കും അനുസൃതമായി മാറുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ വൈവിധ്യം അതിൽ തന്നെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു, അത് എല്ലാ സാധ്യതകൾക്കും പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും ഭാവി കണ്ടെത്തലുകൾക്കുമായി തുറന്നിരിക്കുന്നു.

വായിക്കുക: പ്രജാപതികൾ - ബ്രഹ്മാവിന്റെ 10 പുത്രന്മാർ

ഗണപതി, പ്രജാപതി, ഇന്ദ്രൻ, ശക്തി, നാരദ, സരസ്വതി, ലക്ഷ്മി തുടങ്ങി നിരവധി ദിവ്യത്വങ്ങളും നിരവധി വേദഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവാണ്. ഇതിനുപുറമെ, എണ്ണമറ്റ പണ്ഡിതന്മാർ, കാഴ്ചക്കാർ, ges ഷിമാർ, തത്ത്വചിന്തകർ, ഗുരുക്കൾ, സന്ന്യാസ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ, അധ്യാപക പാരമ്പര്യങ്ങൾ എന്നിവ അവരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾ, രചനകൾ, വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ, പ്രഭാഷണങ്ങൾ, അവതരണങ്ങൾ എന്നിവയിലൂടെ ഹിന്ദുമതത്തെ സമ്പന്നമാക്കി. അങ്ങനെ പല സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നും ഹിന്ദുമതം ഉരുത്തിരിഞ്ഞു. അതിന്റെ പല വിശ്വാസങ്ങളും ആചാരങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുമായി ഇടപഴകുന്നതോ ആയ മറ്റ് മതങ്ങളിലേക്കുള്ള വഴി കണ്ടെത്തി.

ഹിന്ദുമതത്തിന് ശാശ്വതമായ അറിവിൽ വേരുകളുള്ളതിനാൽ അതിന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളും ലക്ഷ്യവും എല്ലാവരുടേയും സ്രഷ്ടാവെന്ന നിലയിൽ ദൈവവുമായി വളരെ അടുത്ത് കിടക്കുന്നതിനാൽ, ഇത് ഒരു ശാശ്വത മതമായി (സനാതന ധർമ്മം) കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ലോകത്തിന്റെ അസ്വാഭാവിക സ്വഭാവം കാരണം ഹിന്ദുമതം ഭൂമുഖത്തുനിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമായേക്കാം, എന്നാൽ അതിന്റെ അടിത്തറ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പവിത്രമായ അറിവ് എന്നെന്നേക്കുമായി നിലനിൽക്കുകയും സൃഷ്ടിയുടെ ഓരോ ചക്രത്തിലും വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ പ്രകടമാവുകയും ചെയ്യും. ഹിന്ദുമതത്തിന് സ്ഥാപകനോ മിഷനറി ലക്ഷ്യങ്ങളോ ഇല്ലെന്നും പറയപ്പെടുന്നു, കാരണം ആളുകൾ ആത്മീയ സന്നദ്ധത (മുൻ കർമ്മം) കാരണം പ്രൊവിഡൻസ് (ജനനം) അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തിപരമായ തീരുമാനം എന്നിവയിലൂടെ അതിലേക്ക് വരേണ്ടതുണ്ട്.

ചരിത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ “സിന്ധു” എന്ന മൂലപദത്തിൽ നിന്ന് ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ഹിന്ദുമതം എന്ന പേര് ഉപയോഗത്തിലായി. ഒരു ആശയപരമായ സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദുമതം ബ്രിട്ടീഷ് കാലം വരെ നിലവിലില്ല. എ ഡി പതിനൊന്നാം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ഈ പദം സാഹിത്യത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നില്ല. മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഉപഭൂഖണ്ഡം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കളുടെ നാട് എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം, ഷൈവിസം, വൈഷ്ണവത, ബ്രാഹ്മണിസം, നിരവധി സന്ന്യാസി പാരമ്പര്യങ്ങൾ, വിഭാഗങ്ങൾ, ഉപവിഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന വ്യത്യസ്ത വിശ്വാസങ്ങളായിരുന്നു എല്ലാവരും.

നേറ്റീവ് പാരമ്പര്യങ്ങളും സനാതന ധർമ്മം അനുഷ്ഠിച്ച ആളുകളും വ്യത്യസ്ത പേരുകളിൽ പോയി, പക്ഷേ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടല്ല. ബ്രിട്ടീഷ് കാലഘട്ടത്തിൽ, എല്ലാ നേറ്റീവ് വിശ്വാസങ്ങളും ഇസ്‌ലാമിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുമതത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ചറിയുന്നതിനും നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിനും പ്രാദേശിക തർക്കങ്ങൾ, സ്വത്ത്, നികുതി കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമായി “ഹിന്ദുമതം” എന്ന പൊതുനാമത്തിൽ തരംതിരിക്കപ്പെട്ടു.

സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ബുദ്ധമതം, ജൈനമതം, സിഖ് മതം എന്നിവയിൽ നിന്ന് നിയമങ്ങൾ നടപ്പാക്കി അതിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്തി. അങ്ങനെ, ഹിന്ദുമതം എന്ന പദം ചരിത്രപരമായ ആവശ്യകതയിൽ നിന്നാണ് ജനിച്ചത്, നിയമനിർമ്മാണത്തിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ ഭരണഘടനാ നിയമങ്ങളിൽ പ്രവേശിച്ചു.

26
0
നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളെ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ, ദയവായി അഭിപ്രായമിടുക.x