hindufaqs-black-logo
hindufaqs.com - ജരസന്ധ ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഒരു മോശം വില്ലൻ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ജരസന്ധ ഹിന്ദു പുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബാഡാസ് വില്ലൻ

hindufaqs.com - ജരസന്ധ ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഒരു മോശം വില്ലൻ

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ജരസന്ധ ഹിന്ദു പുരാണത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ബാഡാസ് വില്ലൻ

ജരസന്ധ (സംസ്‌കൃതം: जरासंध) ഹിന്ദു പുരാണത്തിലെ ഒരു ബാഡാസ് വില്ലനായിരുന്നു. അദ്ദേഹം മഗധയിലെ രാജാവായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു വേദ രാജാവിന്റെ മകനായിരുന്നു ബൃഹദ്രത. അദ്ദേഹം ശിവന്റെ വലിയ ഭക്തനായിരുന്നു. എന്നാൽ മഹാഭാരതത്തിലെ യാദവ വംശവുമായുള്ള ശത്രുത കാരണം അദ്ദേഹത്തെ പൊതുവെ നെഗറ്റീവ് വെളിച്ചത്തിൽ പിടിക്കുന്നു.

ഭരമ ജരസന്ധനുമായുള്ള പോരാട്ടം | ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങൾ
ഭരമ ജരസന്ധനുമായുള്ള പോരാട്ടം


ബൃഹദ്രത മഗധയിലെ രാജാവായിരുന്നു. ബെനാരസിലെ ഇരട്ട രാജകുമാരിമാരായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യമാർ. സംതൃപ്‌ത ജീവിതം നയിക്കുകയും പ്രശസ്‌ത രാജാവായിരിക്കുകയും ചെയ്‌തപ്പോൾ വളരെക്കാലം കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ കഴിയാത്തതിൽ നിരാശനായ അദ്ദേഹം കാട്ടിലേക്ക് പിൻവാങ്ങി, ഒടുവിൽ ചന്ദക aus ശിക എന്ന മുനിയെ സേവിച്ചു. മുനി അദ്ദേഹത്തോട് സഹതാപം കാണിക്കുകയും അവന്റെ സങ്കടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു, ഒരു ഫലം നൽകി ഭാര്യക്ക് നൽകണമെന്ന് പറഞ്ഞു, ഉടൻ തന്നെ ഗർഭിണിയാകും. എന്നാൽ തനിക്ക് രണ്ട് ഭാര്യമാരുണ്ടെന്ന് മുനി അറിഞ്ഞില്ല. ഭാര്യയെയെങ്കിലും അപ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ബൃഹദ്രത ഫലം പകുതിയായി മുറിച്ച് ഇരുവർക്കും കൊടുത്തു. താമസിയാതെ ഭാര്യമാർ രണ്ടുപേരും ഗർഭിണിയായി ഒരു മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ പ്രസവിച്ചു. നിർജീവമായ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും കാണാൻ വളരെ ഭയാനകമായിരുന്നു. അതിനാൽ ഇവ കാട്ടിൽ എറിയാൻ ബൃഹദ്രത ഉത്തരവിട്ടു. ഒരു പൈശാചികത (രാക്ഷസി) “ജാര” (അല്ലെങ്കിൽബർമാത) ഈ രണ്ട് കഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി ഇവ രണ്ടും അവളുടെ രണ്ട് കൈപ്പത്തികളിൽ പിടിച്ചു. ആകസ്മികമായി അവൾ അവളുടെ രണ്ടു കൈപ്പത്തികളും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ, രണ്ട് കഷണങ്ങളും ഒന്നിച്ച് ചേർന്ന് ജീവനുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു. കുട്ടി ഉറക്കെ കരഞ്ഞു, അത് ജാരയെ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി. ജീവനുള്ള ഒരു കുട്ടിയെ ഭക്ഷിക്കാനുള്ള മനസ്സ് ഇല്ലാത്ത രാക്ഷസൻ അത് രാജാവിന് നൽകി, സംഭവിച്ചതെല്ലാം വിശദീകരിച്ചു. പിതാവ് ആൺകുട്ടിയെ ജരസന്ധ എന്നാണ് നാമകരണം ചെയ്തത് (അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ "ജാര ചേർന്നു" എന്നാണ്).
കോടതിയിലെത്തിയ ചന്ദക aus ശിക കുട്ടിയെ കണ്ടു. തന്റെ മകന് പ്രത്യേകമായി സമ്മാനം ലഭിക്കുമെന്നും ശിവന്റെ വലിയ ഭക്തനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം ബൃഹദ്രതയോട് പ്രവചിച്ചു.
ഇന്ത്യയിൽ, ജരസന്ധിന്റെ പിൻഗാമികൾ ഇപ്പോഴും നിലവിലുണ്ട്, കൂടാതെ ജോറിയയെ (അതായത് അവരുടെ പൂർവ്വികനായ “ജരസന്ധ” യുടെ പേരിലുള്ള മാംസക്കഷണം) സ്വയം നാമകരണം ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ പ്രത്യയം ഉപയോഗിക്കുന്നു.

തന്റെ സാമ്രാജ്യം വിദൂരമായി വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജരസന്ധ പ്രശസ്തനും ശക്തനുമായ ഒരു രാജാവായി. പല രാജാക്കന്മാരിലും ജയിച്ച അദ്ദേഹം മഗധ ചക്രവർത്തിയായി കിരീടമണിഞ്ഞു. ജരസന്ധന്റെ ശക്തി വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾത്തന്നെ, അവകാശികളില്ലാത്തതിനാൽ തന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചും സാമ്രാജ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് ആശങ്കയുണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ, തന്റെ ഉറ്റസുഹൃത്തായ രാജാവായ ബനസുരയുടെ ഉപദേശപ്രകാരം ജരസന്ദ്‌ തന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളായ 'അസ്തിയും പ്രപ്‌തിയും' മഥുരയുടെ അവകാശിയായ കൻസയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. മഥുരയിൽ ഒരു അട്ടിമറി സംഘം സൃഷ്ടിക്കാൻ ജരസന്ധൻ തന്റെ സൈന്യവും കൻസയ്ക്ക് വ്യക്തിപരമായ ഉപദേശവും നൽകിയിരുന്നു.
മഥുരയിൽ കൃഷ്ണൻ കൻസയെ കൊന്നപ്പോൾ, തന്റെ രണ്ട് പെൺമക്കളെയും വിധവയാക്കുന്നത് കണ്ട് കൃഷ്ണനും മുഴുവൻ യാദവ വംശവും കാരണം ജരസന്ധൻ പ്രകോപിതനായി. അതിനാൽ ജരസന്ധ മഥുരയെ ആവർത്തിച്ചു ആക്രമിച്ചു. മഥുരയെ 17 തവണ ആക്രമിച്ചു. ജരസന്ധ മഥുരയ്‌ക്കെതിരായ ആവർത്തിച്ചുള്ള ആക്രമണത്തിൽ അപകടം അനുഭവിച്ച കൃഷ്ണൻ തലസ്ഥാന നഗരമായ ദ്വാരകയിലേക്ക് മാറ്റി. ദ്വാരക ഒരു ദ്വീപായിരുന്നു, ആർക്കും ഇത് ആക്രമിക്കാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ജരസന്ധന് യാദവന്മാരെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

യുധിഷ്ഠിരൻ ഒരു നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു രാജസൂയ യജ്ഞം അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിയാകാൻ അശ്വമേധ യജ്ഞം. യുധിഷ്ഠിരനെ ചക്രവർത്തിയാകുന്നതിനെ എതിർക്കുന്നതിനുള്ള ഒരേയൊരു തടസ്സം ജരസന്ധനാണെന്ന് കൃഷ്ണകോൺ അദ്ദേഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി. ജരസന്ധ മഥുരയെ (കൃഷ്ണന്റെ പൂർവ്വിക തലസ്ഥാനം) റെയ്ഡ് ചെയ്യുകയും ഓരോ തവണയും കൃഷ്ണനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. അനാവശ്യമായ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ കൃഷ്ണൻ തലസ്ഥാനം ദ്വാരകയിലേക്ക് മാറ്റി. യാദവ സൈന്യം കാവൽ നിൽക്കുന്ന ദ്വീപ് നഗരമായതിനാൽ ദ്വാരകയ്ക്ക് ദ്വാരകയെ ആക്രമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ദ്വാരകനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള കഴിവ് നേടുന്നതിനായി ജരസന്ധൻ ശിവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഒരു യജ്ഞം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടു. ഈ യജ്ഞത്തിനായി, അവൻ 95 രാജാക്കന്മാരെ തടവിലാക്കുകയും 5 രാജാക്കന്മാരെക്കൂടി ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു, അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം 100 രാജാക്കന്മാരെ ബലിയർപ്പിച്ച് യജ്ഞം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. ഈ യജ്ഞം തന്നെ ശക്തനായ യാദവ സൈന്യത്തിൽ വിജയിപ്പിക്കുമെന്ന് ജരസന്ധൻ കരുതി.
ജരസന്ധ പിടിച്ചെടുത്ത രാജാക്കന്മാർ ജരസന്ധയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്താനായി കൃഷ്ണന് ഒരു രഹസ്യ മിസ്സീവ് എഴുതി. പിടിക്കപ്പെട്ട രാജാക്കന്മാരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനായി ജരസന്ധനുമായി ഒരു സമഗ്ര യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത കൃഷ്ണൻ, ഒരു വലിയ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ, ജരസന്ധയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ ഒരു പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചു. ജരാസന്ധൻ ഒരു പ്രധാന തടസ്സമാണെന്നും യുധിഷ്ഠിരൻ രാജസൂയ യജ്ഞം തുടങ്ങുന്നതിനുമുമ്പ് കൊല്ലപ്പെടണമെന്നും കൃഷ്ണൻ യുധിഷ്ഠിരനെ ഉപദേശിച്ചു. 27 ദിവസത്തോളം നീണ്ടുനിന്ന ഭീകരമായ യുദ്ധത്തിന് (ദ്വന്ദ്വ യുധ) ജരാസന്ധയെ വധിച്ച ഇരട്ട പോരാട്ടത്തിൽ ജരസന്ധനോടൊപ്പം ഭീമവ്രസ്റ്റലിനെ സൃഷ്ടിച്ച് ജരസന്ധയെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള കൃഷ്ണ പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തു.

പോലെ കർണ്ണൻ, ചാരിറ്റി സംഭാവന നൽകുന്നതിലും ജരസന്ധ വളരെ നല്ലവനായിരുന്നു. ശിവപൂജ നടത്തിയ ശേഷം ബ്രാഹ്മണർ ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്തും നൽകുമായിരുന്നു. അത്തരമൊരു സന്ദർഭത്തിൽ കൃഷ്ണനും അർജ്ജുനനും ഭീമനും ബ്രാഹ്മണരുടെ വേഷത്തിൽ ജരസന്ധനെ കണ്ടുമുട്ടി. അവരിൽ ആരെയെങ്കിലും ഒരു ഗുസ്തി മത്സരത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് കൃഷ്ണ ജരസന്ധനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ജരസന്ധ ഗുസ്തിക്കാരനായ ഭീമയെ ഗുസ്തിക്ക് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ഇരുവരും 27 ദിവസം യുദ്ധം ചെയ്തു. ജരസന്ധയെ എങ്ങനെ തോൽപ്പിക്കണമെന്ന് ഭീമയ്ക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. അതിനാൽ അദ്ദേഹം കൃഷ്ണന്റെ സഹായം തേടി. ജരസന്ധനെ കൊല്ലാൻ കഴിയുന്ന രഹസ്യം കൃഷ്ണന് അറിയാമായിരുന്നു. നിർജ്ജീവമായ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുചേർന്നപ്പോഴാണ് ജരസന്ധയെ ജീവസുറ്റതാക്കിയത്, മറിച്ച്, ഇവയുടെ ശരീരം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി കീറി, ഇവ രണ്ടും എങ്ങനെ ലയിക്കില്ല എന്നതിന് ഒരു വഴി കണ്ടെത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ കഴിയൂ. കൃഷ്ണൻ ഒരു വടി എടുത്തു അതിനെ രണ്ടായി വിഭജിച്ച് ഇരു ദിശകളിലേക്കും എറിഞ്ഞു. ഭീമയ്ക്ക് സൂചന ലഭിച്ചു. അയാൾ ജരസന്ധയുടെ ശരീരം രണ്ടായി കീറി കഷണങ്ങൾ രണ്ട് ദിശകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. പക്ഷേ, ഈ രണ്ട് കഷണങ്ങളും ഒത്തുചേർന്ന് ഭീരയെ വീണ്ടും ആക്രമിക്കാൻ ജരസന്ധയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞു. അത്തരം വ്യർത്ഥമായ നിരവധി ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഭീമ തളർന്നുപോയി. അദ്ദേഹം വീണ്ടും കൃഷ്ണന്റെ സഹായം തേടി. ഇത്തവണ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഒരു വടി എടുത്ത് രണ്ടായി തകർത്തു ഇടത് കഷണം വലതുവശത്തും വലത് കഷ്ണം ഇടതുവശത്തും എറിഞ്ഞു. ഭീമയും അതേപടി പിന്തുടർന്നു. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ജരസന്ധയുടെ മൃതദേഹം രണ്ടായി കീറി എതിർ ദിശകളിലേക്ക് എറിഞ്ഞു. രണ്ട് കഷണങ്ങൾ ഒന്നായി ലയിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ ജരസന്ധൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു.

കടപ്പാട്: അരവിന്ദ് ശിവശൈലം
ഫോട്ടോ ക്രെഡിറ്റുകൾ: Google ഇമേജുകൾ

1 1 വോട്ടുചെയ്യുക
ആർട്ടിക്കിൾ റേറ്റിംഗ്
Subscribe
അറിയിക്കുക
3 അഭിപ്രായങ്ങള്
ഏറ്റവും പുതിയത്
പഴയത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വോട്ട് ചെയ്തു
ഇൻലൈൻ ഫീഡ്‌ബാക്കുകൾ
എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളും കാണുക

ॐ ഗം ഗണപതയേ നമഃ

ഹിന്ദു പതിവുചോദ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുക