hindufaqs-ब्लॅक-लोगो

ॐ गं गणपतये नमः

हिंदू धर्मात अनेक देवता का आहेत?

ॐ गं गणपतये नमः

हिंदू धर्मात अनेक देवता का आहेत?

बरं, लोक हा प्रश्न का विचारतात याची अनेक कारणे आहेत आणि या प्रश्नाला बरीच उत्तरे आहेत. लोक हा प्रश्न अस्सल व्याज, अस्सल कुतूहल, अस्सल गोंधळ आणि अगदी अर्थही नसून विचारतात. तर, हिंदू धर्मात अनेक देवता का आहेत याची अनेक उत्तरे येथे आहेत.

लालबाग चा राजा
लालबाबू चा राजा गणपती आणि त्यांचे लाखो अनुयायी

१. या जगात 'ना-देव' धर्म, 'एक-देव' आणि 'अनेक-देवता' धर्म आहेत. 'अनेक-देवता' धर्म 'देव-देवता' आणि 'एक-देव' धर्मांइतकेच नैसर्गिक आहेत. ते फक्त विकसित झाले आहेत कारण देव / निसर्ग यांना विविधता आवडतात. तेवढे सोपे.

२. आपण हा प्रश्न फिरवूया. हिंदू धर्मामध्ये अनेक देवता का आहेत असा प्रश्न जर तुम्ही विचारत असाल तर, तुम्हीसुद्धा असे विचारले पाहिजे की अब्राहम धर्मामध्ये फक्त एकच देव आहे? का? का? फक्त एकच देव का?

One. 'एक देव' धर्मात खरोखरच एक देव नसतो. त्यांच्याकडे बरेच देव होते आणि प्रत्येक देवाचे अनुयायी स्वतःची श्रेष्ठता प्रस्थापित करण्यासाठी इतर देवतांच्या अनुयायांशी अक्षरशः लढा देत होते आणि त्यांनी आपल्या देवाला 'एकमेव उपलब्ध देव' म्हणून बनवले आणि त्याला 'एक-देव' असे संबोधले. आणि कथा तिथेच थांबत नाही. जेव्हा जेव्हा भांडण होते तेव्हा धर्माची नवीन शाखा तयार होते. सर्व शेकडो शाखांमध्ये एकाच देवाचे भिन्न मत आहेत आणि त्यांच्या भिन्नतेवर लढा देतात. मुख्य शाखा एकमेकांना मारतात आणि ढीग करतात.

The. एक-देव धर्म राजकीय पक्षांसारखे आहेत. राजकीय पक्षांच्या बंदिवान मतदारांप्रमाणेच त्यांच्या देवाच्या मागे अनुयायी मेळावा करतात. त्यांचा असा तर्क आहे की त्यांचा देव 'खरा' देव आहे आणि इतर प्रत्येकाचा देव 'खोटा' आहे. जर एकच देव असेल तर तिथे खरा किंवा खोटा देव कसा असू शकतो?

Hindu. हिंदू धर्म हा राजकीय पक्षासारखा नाही. हिंदु देवता सूर्याप्रमाणेच 'स्वीकृती' किंवा 'विश्वास' विचारत नाहीत, ज्यांना आपल्या अस्तित्वासाठी आपल्या किंवा माझ्या स्वीकृतीची किंवा विश्वासाची गरज नाही. कोणताही 'खरा' सूर्य किंवा खोटा 'सूर्य' नाही. हिंदू धर्म विश्वाचे ऐक्य समजून घेण्याविषयी आहे. त्याला ब्राह्मण, तत् किंवा औम आणि इतर बर्‍याच नावांनी ओळखले जाते. परंतु आपण विचारू शकता, इतकी नावे का? कारण सर्व नैसर्गिक वस्तूंना एकाधिक नावे आहेत. सूर्याला बर्‍याच भाषांमध्ये नावे आहेत. पाण्याची अनेक भाषांमध्ये नावे आहेत. केवळ मानवनिर्मित वस्तूंचे 'एक' नाव आहे. उदाहरणार्थ, कोक, मानव भाषेचे नाव प्रत्येक भाषेमध्ये समान आहे. टोयोटा, मानवनिर्मित अस्तित्व, प्रत्येक भाषेत समान आहे. ज्या धर्मांमध्ये केवळ एकाच नावाने चालणारा एकमेव देव आहे तो मानवनिर्मित धर्म असावा.

6. विश्वाचे मोठे आहे. हे केवळ आकारातच मोठे नाही तर त्याच्या पैलू आणि गुणांमध्ये देखील आहे. प्रत्येक पैलू समजण्यासाठी स्वतःमध्ये खोल आहे. उदाहरणार्थ, विश्वाचे सतत स्वत: ला पुन्हा निर्माण करते. तो एक पैलू आहे. विश्वाचा समतोल स्थितीत स्वतःला राखतो. ती आणखी एक बाब आहे. ब्रह्मांड निरनिराळ्या जीवांच्या संवर्धनास वाढवते ही आणखी एक बाब आहे. विश्वामध्ये ऊर्जा आहे आणि ती हलते. ती आणखी एक बाब आहे. परंतु हे विश्वही दीर्घ काळासाठी आहे. ती आणखी एक बाब आहे. हिंदू धर्माचा प्रत्येक देव विश्वाच्या एका पैलूचे प्रतिनिधित्व करतो.

Our. आपली मने लहान असल्यामुळे आपण देवाची पूर्ण प्रतिमा ठेवू शकत नाही. म्हणून आपण जो देव पाहता आणि आपला भाऊ किंवा बहीण पाहतो तो देव भिन्न आहे. एकापेक्षा जास्त धर्म आणि संप्रदायावर लढा देण्याऐवजी आणि हिंदू धर्मात असे म्हटले आहे की देवाची आपली प्रतिमा आपण संबंधित करू शकता, म्हणून त्यासह जा. आणि तशाच प्रकारे आपल्या भावाची देवाच्या प्रतिमेशीही ती संबंधित असू शकते, म्हणूनच त्याला त्याबरोबर जावे लागेल. आपल्या भावाच्या देवाच्या प्रतिमेबद्दल आपला कोणताही व्यवसाय नाही आणि तुमच्या भावाचा तुमच्या देवाच्या प्रतिमेचा कोणताही व्यवसाय नाही. आपण ते येथे सोडू शकता. पण जर तुम्ही एक मैत्रीपूर्ण व्यक्ती असाल आणि तुम्ही आपल्या भावाचे स्वतःइतकेच मोल कराल तर तुम्हाला त्याच्या ईश्वराच्या प्रतिमेबद्दल उत्सुकता असेल आणि तुम्हाला तुमच्या देवाच्या प्रतिमेबद्दल उत्सुकता असेल. जेव्हा आपण एकमेकांच्या प्रतिमेची देवाची देवाणघेवाण कराल, तेव्हा आपण दोघांनाही देवाचे 'मोठे चित्र' दिसेल. म्हणूनच सांत्वन मिळावे म्हणून देवाची प्रतिमा ठेवा. वाढत्या फायद्यासाठी, आपल्या भावाबरोबर देवाची कल्पना देवाणघेवाण करून, देवाची एक चांगली प्रतिमा मिळवा. एकदा आपण वाढत गेला आणि आपला भाऊ वाढत गेला, तर आपल्या दोन्ही प्रतिमा त्याच अनंत देवाकडे रुपांतरित झाल्या. संघर्ष करण्याची गरज नाही. फक्त सर्व देव ठेवा. मानवजातीने निर्माण केलेल्या देवतांबद्दलची ही सर्वात सुंदर आणि मुक्त संकल्पना आहे. आपल्यासाठी हे विनामूल्य आहे. तू कशाची वाट बघतो आहेस ?

आमचे पोस्ट वाचा: खरोखर हिंदुत्ववादी 330 दशलक्ष देवता आहेत?

0 0 मते
लेख रेटिंग
याची सदस्यता घ्या
च्या सूचित करा
2 टिप्पण्या
नवीन
सर्वात जुनी सर्वाधिक मत दिले
इनलाइन अभिप्राय
सर्व टिप्पण्या पहा

ॐ गं गणपतये नमः

हिंदू FAQ वर अधिक एक्सप्लोर करा