hindufaqs-ब्लॅक-लोगो

ॐ गं गणपतये नमः

देवी लक्ष्मीचे स्तोत्रे

ॐ गं गणपतये नमः

देवी लक्ष्मीचे स्तोत्रे

आई लक्ष्मी ही गणना केलेल्या सुप्रसिद्ध सोळा प्रकारच्या संपत्तीची स्त्रोत आणि प्रदाता आहेत आणि समृद्धीसाठी तिच्या स्तोत्रांचा जप केला पाहिजे.

संस्कृतः

हिरण्यवर्णन हरिणं सुवर्णरजतस्रजाम .
चंद्रा हिरणमयीं लक्ष्मीं नॅव्हे  आव्ह ॥१॥

भाषांतर:

हिरण्य-वर्णनामा हरिन्निम सुवर्णा-रजता-श्राजम |
कॅन्ड्रम हिरणन्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो मा आव्हा || १ ||

अर्थः

1.1: (हरिह ओम. जटावेदो, माझ्यासाठी त्या लक्ष्मीची मागणी करा) कोण आहे गोल्डन कॉम्प्लेक्सनसुंदर आणि सुशोभित गोल्ड आणि चांदीची माळ.
(सोन्याचे सूर्य किंवा तपशिलाचे प्रतिनिधित्व; चांदी चंद्र किंवा आनंद सत्वचे आनंद आणि सौंदर्य दर्शवते.) 
1.2: कोण आहे सारखे चंद्र च्या बरोबर गोल्डन आभा, लक्ष्मी कोण आहे, श्रीचे अवतार; ओ जटावेदोकृपया, कृपया मागवा साठी Me की लक्ष्मी.
(चंद्र सात्त्विकतेचे आनंद आणि सौंदर्य दर्शवितो आणि सुवर्णमूर्ती तापस अग्निचे प्रतिनिधित्व करते.) 

संस्कृतः

संत  आव्ह नॅव्हे लक्ष्मीमनपागामिनीम् .
दरम्यान हिरण्यं विंदें गामश्वान वयान्हम् ॥२॥ 

भाषांतर:

तम मा आववा जातवेदो लक्ष्मीम-अनापागामिनीम |
यास्याम हिरण्यं विन्द्यं गाम-अश्वम पुरुसान-अहं || २ ||

अर्थः

2.1: (हरिह ओम) ओ जटावेदोमागवा साठी Me की लक्ष्मी, WHO दूर जात नाही,
(श्री म्हणजे नॉन मूव्हिंग, सर्वव्यापी आणि सर्व सौंदर्याचे मूलभूत सार. श्री लक्ष्मीच्या रूपात देवी लक्ष्मी अशा प्रकारे तिच्या अनिवार्य स्वरुपाच्या आहेत.) 
2.2: ज्याचे सुवर्ण स्पर्श करा, मी करेन गुरेढोरे, घोडे, संतती मिळवा आणि नोकरदार.
(गोल्डन टच म्हणजे तापस अग्नीचे प्रतिनिधित्व करते जे आपल्यात देवीच्या कृपेने प्रयत्न केलेल्या एनर्जी ऑफ अथॉर म्हणून प्रकट होते. गुरांचे, घोडे इ. प्रयत्नानंतर श्रीचे बाह्य स्वरुप आहेत.) 

संस्कृतः

अश्वपूर्वां रथ धान्य हस्तिनादप्रबोधिनीम् .
श्रीं देवीमुपह्वे श्रीमा अधिक जुषताम् ॥३॥

भाषांतर:

अश्वा-पूर्वार्वम रथ-मध्यमं हस्तिनादा-प्रबोधिनीम |
श्रीम देवीम-उपह्वये श्रीरम्य देवीई जुसाताम || 3 ||

अर्थः

3.1: (हरिह ओम. जटावेदो, माझ्यासाठी त्या लक्ष्मीची मागणी करा) कोण राहतो? रथ श्री च्या (मध्ये मध्य ) द्वारा समर्थित आहे घोडे in समोर आणि ज्याचे स्वरूप हेराल्ड आहे तुतारी of हत्ती,
(रथ अ‍ॅबॉड ऑफ श्रीचे प्रतिनिधित्व करतात आणि घोडे एनर्जी ऑफ अथॉरचे प्रतिनिधित्व करतात. हत्तींचे रणशिंग जागृतीच्या बुद्धीचे प्रतिनिधित्व करते.) 
3.2: मागवा अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना देवी कोण आहे श्री जवळचे मूर्त स्वरूप जेणेकरून देवी of समृद्धी होते आनंद सह Me.
(समृद्धी ही श्रींची बाह्य प्रगती आहे आणि म्हणूनच जेव्हा श्रीला आमंत्रित केले जाते तेव्हा त्यांना आनंद होतो.) 

संस्कृतः

सोस्मितां हिरण्यक्रममार्द्रां ज्वलंतीं आठवडा तर्पयेंतीम् .
पद्मे स्थिरता पद्मवर्णन तामिहोपह्वे श्रियम ॥४॥

भाषांतर:

काम सो-स्मितां हिरण्य-प्रकर्म-आरदाराम ज्वलंतिम तृप्तं तर्पयंतिम् |
पद्मे स्थिताम पद्म-वर्णनाम ताम-इहो[औ]पाहये श्रीम || || ||

अर्थः

4.1: (हरिह ओम. जटावेदो, माझ्यासाठी त्या लक्ष्मीची मागणी करा) कोण आहे येत सुंदर स्मित आणि कोण आहे बंद द्वारा एक मऊ गोल्डन ग्लो; कोण चिरंतन आहे समाधानी आणि समाधान सर्वजण ज्यांना ती स्वत: हून प्रकट करते,
(सुंदर स्मित हा श्री तपोदीच्या सौंदर्याचा प्रतिनिधित्व करतो जो तपसच्या अग्नीच्या गोल्डन ग्लोने बंद केलेला आहे.) 
4.2: कोण राहते मध्ये कमळ आणि आहे रंग या कमळ; (ओ जाटवेदो) येथे लक्ष्मी मागवा, चे मूर्त स्वरुप कोण आहे श्री.
(कमळ कुंडलिनीच्या कमळांचे प्रतिनिधित्व करते.) 

 संस्कृतः

चंद्रा प्रसार ईसा ज्वलंतीं श्रीं लोक देवजुषितमुदाराम् .
संत पद्मिनीं शरणमहं प्रपयेऽलक्ष्मीर्मे न्यान्यतां त्वां वृक्ष ॥५॥

भाषांतर:

कॅन्ड्रम प्रभासम यशासा ज्वालान्तीम श्रीयम लोके देवा-जुस्तताम-उदाराम |
ताम पद्मिनीम-आईम शरणम-अहं प्रपड्ये-[ए]लक्षस्मिर-मी नश्यातां त्वं वृष्ण || || ||

अर्थः

5.1: (हरिह ओम. जटावेदो, माझ्यासाठी त्या लक्ष्मीची मागणी करा) कोण आहे श्री आणि कोणाची ग्लोरी शाइन्स सारखे वैभव या चंद्र सर्व मध्ये जगातील; कोण आहे नोबल आणि कोण आहे पूजा केली करून देवास.
5.2: I घ्या शरण तिच्याकडे पाय, कोण राहते कमळ; तिच्याद्वारे कृपा, द्या अलक्ष्मी (वाईट, त्रास आणि गरीबीच्या रूपात) आत आणि नसलेले नष्ट झाले.
(कमळ कुंडलिनीच्या कमळांचे प्रतिनिधित्व करते.) 

 संस्कृतः

आदित्यवर्धन तपसोऽधिजातो वन्यस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः .
तस्य फलानी तपसनुदणे मिन्नरयाच बाह्य अलक्ष्मीः ॥६॥

भाषांतर:

आदित्य-वारणे तपो[एए]dhi-Jato वनस्पाटीस-तवा वृक्कसो[आह-ए]था बिलवा |
तस्या फलानी तपसा-नुदंतू माया-अंतरायाश्का बाह्या अलकस्मिहः || || ||

अर्थः

6.1: (हरिह ओम. जाटवेदो, माझ्यासाठी त्या लक्ष्मीची मागणी करा) कोण आहे रंग या सूर्य आणि जन्माला of तपस; तपस सारखे आहे प्रचंड पवित्र बिल्व वृक्ष,
(सूर्याचा सुवर्ण रंग तपस अग्निचे प्रतिनिधित्व करतो.) 
6.2: द्या फळ of की च्या झाडाची तपस ड्राइव्ह दूर अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना भ्रम आणि अज्ञान आत आणि अलक्ष्मी (वाईट, त्रास आणि गरीबीच्या रूपात) बाहेर.

 

स्रोत: Pinterest

संस्कृतः

क्षुतिपासामलां स्त्रीमलक्ष्मीं नाशकाम्यहम् .
अभू समसमृद्धि  श्री गांधीुद मी गृह ॥८॥

भाषांतर:

क्षुत-पिपासा-मालम ज्येष्ठम-अलक्षस्मिम नशामय-अहम |
अभ्युतिम-असमर्द्धीम कै सर्वं निर्मन्नुदा मी ग्राहम || 8 ||

अर्थः

8.1: (हरिह ओम. जटावेदो, माझ्यासाठी त्या लक्ष्मीची मागणी करा) ज्यांची उपस्थिती आहे भूक नष्ट करातहानआणि अशुद्धता तिच्याशी संबंधित एल्डर बहीण अलक्ष्मी,
8.2: आणि दूर ड्राइव्ह अगोदर निर्देश केलेल्या बाबीसंबंधी बोलताना दु: ख आणि आजार-फॉर्च्यून आरोग्यापासून  माझे घर.

अस्वीकरण:

या पृष्ठावरील सर्व प्रतिमा, डिझाइन किंवा व्हिडिओ त्यांच्या संबंधित मालकांच्या कॉपीराइट आहेत. आमच्याकडे या प्रतिमा / डिझाइन / व्हिडिओ नाहीत. आपल्यासाठी कल्पना म्हणून वापरण्यासाठी आम्ही शोध इंजिन आणि अन्य स्त्रोतांकडून ती संकलित करतो. कोणत्याही कॉपीराइट उल्लंघनाचा हेतू नाही. आमची एखादी सामग्री आपल्या कॉपीराइटचे उल्लंघन करीत आहे यावर विश्वास ठेवण्याचे कारण आपल्याकडे असल्यास, कृपया आम्ही ज्ञान प्रसारित करण्याचा प्रयत्न करीत असताना कोणतीही कायदेशीर कारवाई करू नका. जमा करण्यासाठी आपण आमच्याशी थेट संपर्क साधू शकता किंवा आयटम साइटवरून काढू शकता.

0 0 मते
लेख रेटिंग
याची सदस्यता घ्या
च्या सूचित करा
0 टिप्पण्या
इनलाइन अभिप्राय
सर्व टिप्पण्या पहा

ॐ गं गणपतये नमः

हिंदू FAQ वर अधिक एक्सप्लोर करा