hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ
hindufaqs.com - ਵੇਦ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਵੇਦ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

hindufaqs.com - ਵੇਦ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਵੇਦ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ?

ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਵੇਦ ਦੋ ਪਦਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਕਸਰ ਇਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਲਝਣ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਦੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹਨ. ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ.

ਰਿਗ, ਯਜੂਰ, ਸਮਾ ਅਤੇ ਅਥਰਵ ਚਾਰ ਵੇਦ ਹਨ। ਇਕ ਵੇਦ ਨੂੰ ਚਾਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਸੰਹਿਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ, ਅਰਨਿਆਕ ਅਤੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦ। ਇਸ ਵੰਡ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੇਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵੇਦ ਦਾ ਅੰਤਲਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੇ ਹਨ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ‘ਅੰਤਾ’ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ‘ਅੰਤ’। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਬਦ 'ਵੇਦਾਂਤ' ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਵੇਦ ਦਾ ਅੰਤਮ ਭਾਗ'।

ਵੇਦ | ਹਿੰਦੂ ਸਵਾਲ
ਵੇਦ

ਵਿਸ਼ਾ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਨੂੰ ਵੇਦ ਦਾ ਗਿਆਨ ਕਾਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਗਿਆਨ. ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸਰਵ ਜਾਂ ਉੱਚੇ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ.

ਵੇਦ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ, ਸੰਹਿਤਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾ ਅਤੇ ਅਰਨਯਕ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਮਾਂ ਕਾਂਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ 'ਕਿਰਿਆ' ਜਾਂ 'ਸੰਸਕਾਰ'। ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਭਾਗ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰਸਮਵਾਦੀ ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲੀਦਾਨ, ਤਪੱਸਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ.
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਦ ਵਿਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੀਤੀਵਾਦੀ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਹਿਲੂ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ. ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕ੍ਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਿਰਫ 12 ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਅਦਵੈਤ ਫ਼ਲਸਫ਼ੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਥਾਪਕ ਆਦਿ ਸੰਕਰ ਨੇ ਸਾਰੇ 12 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ 'ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ. ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ.

5 1 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
4 Comments
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ