hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 12- ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 12- ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ

ਅਰਜੁਨ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ

ਅਰਜੁਨ ਉਵਾਕਾ
ਈਵ ਸਤਤਾ-ਯੁਕਤਾ ਤੁਸੀਂ
ਭਕ੍ਤਸਂ ਤ੍ਵਮਂ ਪ੍ਰਯੁਪਸ੍ਯਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਿ ਅਕਸਰਮ ਅਵਯਕਤਮ
ਤੇਸਮ ਕੇ ਯੋਗਾ-ਵਿਟਤਮਹ

ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ: ਜੋ ਕਿ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਣ ਰਹਿਤ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਉਦੇਸ਼:

ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਨੇ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ, ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਯੋਗੀਆਂ. ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਲਿਪੀਅੰਤਰਵਾਦੀ ਦੋ ਜਮਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਇਕ ਵਿਅਕਤੀਕਤਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨਿਜੀਵਾਦੀ। ਨਿਜੀਵਾਦੀ ਭਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਬਲਕਿ ਨਿਰਪੱਖ ਬ੍ਰਹਿਮਣ, ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਦੀ ਬੋਧ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਭਗਤੀ-ਯੋਗ, ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ, ਸਰਵ ਉੱਚ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਰਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਸੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਸਰਵਉੱਚ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਜੀਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੁੱਝਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਿਵਹਾਰਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ. ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ areੰਗ ਹਨ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਗਤੀ-ਯੋਗ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਹੈ.

ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸੌਖਾ ਸਾਧਨ ਹੈ.

ਦੂਜੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜੀਵਿਤ ਹੋਂਦ ਪਦਾਰਥਕ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਰੂਹਾਨੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ. ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ, ਉਹ ਜੀਵਿਤ ਹਸਤੀ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰੇ.

ਅੱਠਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੌਤ ਦੇ ਪਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਅਕਾਸ਼ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ। ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਚੋਂ ਯੋਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਗੀਤਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਬੋਧ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਰੂਪ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਅਜੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਲ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹਨ ਬ੍ਰਹਮਾਜਯੋਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਦਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਅਰਜੁਨ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਲਾਸਾਨੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਉਹ ਅਪਵਿੱਤਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਇਸ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਰਵਉਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਮਨਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਬਾਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਰਜੁਨ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, “ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੀ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਹੈ?”

ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਗਿਆਰ੍ਹਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਘਨ ਨਹੀਂ ਸੀ.

ਅਰਜੁਨ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ ਦੀ ਅਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਅੰਤਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।

ਬੇਦਾਅਵਾ:
 ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.
0 0 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
2 Comments
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ