hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 15- ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 15- ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ

ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ 15 ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈ.
ਸ਼੍ਰੀ-ਭਾਗਵਾਨ ਉਵਾਕਾ
ਉਧਵਾ-ਮੁਲਮ ਅਧਹ-ਸਖਮ
ਅਸਵਤ੍ਤਮ ਪ੍ਰਹੁਰ ਅਵਯਮ੍
ਚੰਦਮਸੀ ਯਸਿਆ ਪਰਨੀ
ਯਸ ਤਮ ਵੇਦ ਸਾ ਵੇਦ-ਵਿਤ੍

ਅਨੁਵਾਦ

ਮੁਬਾਰਕ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ: ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੱਲਾ ਦਰੱਖਤ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉਪਰ ਵੱਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਤੇ ਵੈਦਿਕ ਬਾਣੀ ਹਨ. ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰ ਹੈ.

ਉਦੇਸ਼

ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਗਤੀ-ਯੋਗ, ਇਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵੇਦ? ” ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੇਦ

ਇਸ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਫਸਣ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਰੈੱਡ ਦੇ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਜੋ ਫਲਦਾਇਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿਚ ਰੁੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, बरਗੇ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ. ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ, ਦੂਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਰੁੱਖ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ, ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਵੈਦਿਕ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਇਸ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਅਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਉੱਤਮ ਗ੍ਰਹਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਥਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ. ਜੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਇਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਕੱricਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਿਛਲੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਦਾਰਥਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ. ਅਤੇ, ਤੀਹਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵਉੱਚ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ isੰਗ ਹੈ. ਹੁਣ, ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੁ principleਲਾ ਸਿਧਾਂਤ ਪਦਾਰਥਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਅਸੀਮ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ. ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਤੋੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਇਸ ਪਦਾਰਥਕ ਹੋਂਦ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਵੱਧਦੀ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਗ੍ਰਹਿ ਤੋਂ, ਕੁਲ ਪਦਾਰਥਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਉੱਥੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਫਲ ਸਜੀਵ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅਰਥਾਤ ਧਰਮ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਭਾਵਨਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ.

ਇਸ ਰੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਹਨ, ਦੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤਜ਼ੁਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਉਹ ਰੁੱਖ ਪਾਣੀ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰ theੇ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਪਾਣੀ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਇਸ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਕੇਵਲ ਆਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਰੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ. ਆਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਇੱਛਾ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਰੱਖਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪਾਣੀ ਉੱਤੇ ਹੈ.

ਇੱਛਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਪਦਾਰਥਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ. ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਪਦਾਰਥਕ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਧਿਐਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਬੰਧ ਤੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਰੁੱਖ, ਅਸਲ ਰੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ. ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ. ਵਿਵੇਕਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਇਸ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਰੱਖਤ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੜ ਤੋਂ ਸਾਂਖਿਆ ਦਰਸ਼ਨ, ਆਓ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, ਪੁਰੁਸ਼ਾ, ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਗਨਸ, ਫਿਰ ਪੰਜ ਕੁੱਲ ਤੱਤ (ਪਾਂਚਾ-ਮਹਭੂਤਾ), ਫਿਰ ਦਸ ਇੰਦਰੀਆਂ (ਦਸੇਂਦਰਿਆ), ਇਸ ਤਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ. ਜੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ 180 ਡਿਗਰੀ ਆਤਮਿਕ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿਚ.

The ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਪਰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ energyਰਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰੂਸਾ ਉਹ ਖੁਦ ਸਰਵਉੱਚ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਭਾਗਵਦ ita ਗੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪਦਾਰਥਕ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਥਾਈ ਹੈ. ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਅਸਥਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਪਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਦੀਵੀ ਹੈ. ਅਸਲ ਰੁੱਖ ਦਾ ਪਦਾਰਥਕ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਕੱਟਣਾ ਪਏਗਾ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੇਦ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਲਗਾਵ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ. ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵੇਦ

 ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਦੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਕਰਸ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਦ ਰੁੱਖ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਹਰੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੇਦ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੇਦ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅਸਲ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ.

ਬੇਦਾਅਵਾ:
 ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.
0 0 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
10 Comments
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ