hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 17- ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 17- ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ

ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਅਰਜੁਨ ਉਵਾਕਾ
ਤੁਸੀਂ ਸਸਤ੍ਰ-ਬਿਧਿਮ ਉਤਸਰਜਿਆ ਹੋ
ਯਜਾਨ੍ਤੇ ਸ਼੍ਰੀਧਾਯਨਵਿਤਾit
ਟੇਸਮ ਨਿਸਥ ਤੁ ਕਾ ਕਸਨਾ
ਸਤ੍ਤਮ ਅਹੋ ਰਾਜਸ ਤਮas

ਅਰਜੁਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਜੋ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਨੇਕੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਹੈ?

ਉਦੇਸ਼

ਚੌਥੇ ਅਧਿਆਇ, ਤੀਹਵੇਂ ਨੌਵੇਂ ਤੁਕ ਵਿਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੱਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਤਮ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਸੋਲ੍ਹਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱ .ਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਧਰਮ-ਗ੍ਰੰਥ ਵਿਚ ਦੱਸੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਸਨੂੰ ਅ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਸੁਰ, ਭੂਤ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇਵਾ, ਜਾਂ ਡੈਮੀਗੌਡ.

ਹੁਣ, ਜੇ ਕੋਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਲਿਖਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੱਬ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਭਲਿਆਈ, ਜਨੂੰਨ ਜਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਕੀ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਸਲ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਚਤਮ ਸੰਪੂਰਨ ਅਵਸਥਾ ਵਿਚ ਉੱਚਾ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਦਮੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ? ਅਰਜੁਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੇਦਾਅਵਾ:
 ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.
0 0 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
27 Comments
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ