ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 8- ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ 8- ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ- ਤਿਲਕ (ਟਿੱਕਾ)- ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਪਹਿਨਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਚਿੰਨ੍ਹ - ਐਚਡੀ ਵਾਲਪੇਪਰ - ਹਿੰਦੂਫਾਕਸ

ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ

ਸ਼੍ਰੀ-ਭਗਵਾਨ ਉਵਾਕਾ
ਮਯ ਅਸਕਤ-ਮਨਹ ਪਾਰਥ
ਯੋਗਮ ਯੁਜਨ ਪਾਗਲ-ਅਸਰਾਯ
ਅਸਮਸਯਾਮ ਸਮਗ੍ਰਾਮ ਮੈਮ
ਯਥਾ ਜ੍ਨਸ੍ਯਾਸਿ ਤਾਕ ਕ੍ਰਨੁ.

ਹੁਣ ਸੁਣ, ਹੇ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ [ਅਰਜੁਨ], ਕਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ, ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ.
ਉਦੇਸ਼
 ਭਾਗਵਤ-ਗੀਤਾ ਦੇ ਇਸ ਸੱਤਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੇਤਨਾ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਸਾਰੇ ਅਵਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੇ ਅਮੀਰਪਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਵਰਣਨ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚਾਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਬਦਕਿਸਮਤ ਲੋਕ ਜੋ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.

ਭਾਗਵਤ-ਗੀਤਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਅਧਿਆਵਾਂ ਵਿਚ, ਜੀਵਿਤ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਤਮਿਕ ਆਤਮਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਬੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹੈ. ਛੇਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਉੱਤੇ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਰ ਇਕਾਗਰਤਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੇਤਨਾ, ਸਾਰੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਸਰਵ ਉੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਮਨੁੱਖ ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ।

ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬ੍ਰਹਮਾਜੋਤੀ ਜਾਂ ਸਥਾਨਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੋਧ, ਪੂਰਨ ਸੱਚ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਸ਼ਕ ਹੈ. ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗਿਆਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਧੂਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੇਤਨਾ, ਇਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਅੰਤਮ ਗਿਆਨ ਹੈ. ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਯੋਗਾ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੇਤਨਾ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੇਤਨਾ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਜੋਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ. ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੇਤਨਾ ਯੋਗਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ - ਅਰਥਾਤ ਸੰਪੂਰਨ ਸੱਚ, ਜੀਵਿਤ ਹੋਂਦ, ਪਦਾਰਥਕ ਸੁਭਾਅ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ.

ਇਸ ਲਈ, ਛੇਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤੁਕ ਵਿਚ ਨਿਰਦੇਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੋਗਾ ਅਭਿਆਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਸਰਵਸ੍ਰੇਸ਼ਠ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਭਗਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨੌਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨਾਲ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਵਨਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, “ਤੱਤ ਸਰਨੁ” ਜਾਂ “ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ।” ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਣਨ ਦੁਆਰਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਚੇਤਨਾ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ - ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰ ਤੋਂ, ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ.

ਇਸ ਲਈ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਭਗਤ ਵੱਲੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਚੇਤਨਾ ਵਿਚ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਬੇਦਾਅਵਾ:

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.

 

5 1 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
1 ਟਿੱਪਣੀ
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ