hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ
ਵਿਸ਼ਨੂੰ - ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ - hindufaqs.com - ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਵਤੇ ਹਨ?

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਵਤੇ ਹਨ?

ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਵਤੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਵਤੇ ਹਨ? ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ

ਵਿਸ਼ਨੂੰ - ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ - hindufaqs.com - ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਵਤੇ ਹਨ?

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਵਤੇ ਹਨ?

ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਵਤੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ “K 33 ਕੋਟੀ ਦੇਵਾ" ਜਾਂ 'ਤ੍ਰਯਾਸ੍ਤ੍ਰੀਮਸਤੀ ਕੋਟੀ' ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਹਿੰਦੀ, ਮਰਾਠੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਕੋਟੀ ਦਾ ਅਰਥ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਂ ਇਕ ਕਰੋੜ ਹੈ. ਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਇਕ ਛਲ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ.

ਕੌਤੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਹਨ ਜਿਵੇਂ 'ਸਰਵਉੱਚ ਬਿੰਦੂ', 'ਉੱਤਮਤਾ', 'ਕੋਨਾ', 'ਬਿੰਦੂ', 'ਪਿੱਚ', 'ਵਿਕਲਪਿਕ' ਆਦਿ. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਹੋਣ. ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਅਰਥ ਹਨ 'ਪਿਨਕਲ', ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਮੂਲ ਦੇਵਤਾਸ. ਦੂਜਾ, ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਰਥ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਅਰਥ ਹਨ 'ਰਾਜਾ', 'ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਤੀ' ਤੇ ਰੱਬ ',' ਬ੍ਰਹਮ ',' ਸਵਰਗੀ ',' ਬੱਦਲ 'ਆਦਿ। ਇਸਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਰਥ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਹਾਂ ਹਨ.

ਵਿਸ਼ਨੂੰ - ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ - hindufaqs.com - ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਵਤੇ ਹਨ?
ਵਿਸ਼ਨੂੰ - ਵਿਸ਼ਵਰੂਪ - hindufaqs.com - ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਵਤੇ ਹਨ?

ਆਓ ਸਰਲ ਕਰੀਏ, ਕੌਤੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸਮ. ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ 33 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਤ੍ਰਿਏਕ ਭਾਵ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਹ 33 ਕੋਟੀ ਦੇਵਾ ਹਨ:
08 ਵਾਸਸ
11 ਰੁਦ੍ਰਸ
12 ਆਦਿਤਿਆਸ
Pra 02 ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ

  • 8 ਵਾਸੂ

1 ਦ੍ਰਾਵ ਵਾਸੂ
2. ਅਧਵਾ ਵਾਸੂ
3. ਸੋਮ ਵਾਸੂ
4. ਜਲ ਵਾਸੂ
5. ਵਾਯੁ ਵਾਸੂ
6. ਅਗਨੀ ਵਾਸੂ
7. ਪ੍ਰਤ੍ਯੁਵਸ਼ ਵਾਸੁ
8. ਪ੍ਰਿਆਸ ਵਾਸੂ

  • 11 ਰੁਦ੍ਰ

9. ਵੀਰਭੱਦਰ ਰੁਦ੍ਰਾ
10. ਸ਼ੁੰਭ ਰੁਦਰਾ
11. ਗਿਰੇਸ਼ ਰੁਦਰਾ
12. ਅਜੈਕ ਪਾਤ ਰੁਦਰਾ
13. ਅਹਰਬੁਧਿਆਤ ਰੁਦ੍ਰ
14. ਪੀਨਾਕੀ ਰੁਦ੍ਰ
15. ਭਵਾਨੀਸ਼ਵਰ ਰੁਦਰ
16. ਕਪਾਲੀ ਰੁਦਰ
17. ਦਿਕਪਤੀ ਰੁਦ੍ਰ
18. ਸਥਾਨੁ ਰੁਦ੍ਰ
19. ਭਾਰਗ ਰੁਦਰਾ

  • 12 ਆਦਿਤਿਆ

20. hatਾਤਾ ਆਦਿੱਤਿਆ
21. ਆਰੀਆਮਾ ਆਦਿੱਤਿਆ
22. ਮਿਤਰ ਮਦਿੱਤਿਆ
23. ਵਟੂਨ ਆਦਿਤਿਆ
24. ਅੰਸ਼ੂ ਆਦਿੱਤਿਆ
25. ਭਾਗ ਆਦਿਤਯ
26. ਵਿਵਾਸਵਾਨ
27. ਦੰਡਦੀ ਆਦਿੱਤਿਆ
28. ਪੂਸ਼ਾ ਆਦਿੱਤਿਆ
29. ਪਾਰ-ਜਯਾ ਆਦਿੱਤਿਆ
30. ਤਵ'ਨਸ਼ਤਾਯਾਨ ਆਦਿਤ੍ਯ
31. ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਆਦਿੱਤਿਆ

  • Pra 2 ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ

32. ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ
33. ਅਮਿਤ ਸ਼ਤਕਰ

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸਾਹਿਤ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:

“ਨਾ ਤਸਿਆ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਅਸਤੀ”
“ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਤਸਵੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।” [ਯਜੁਰਵੇਦ 32: 3]

“ਏਕਮ ਇਵਦ੍ਵਿਤੀਯਮ”
"ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ." [ਚੰਦੋਗਿਆ ਉਪਨਿਸ਼ਦ 6: 2]

“ਨਾ ਕਾਸਾ ਕਾਸਿਜ ਜਨੀਤਾ ਨਾ ਕੜੀਪਾਹ।”
“ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਮਾਪੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮਾਲਕ।” [ਸਵੈਤਸਵਤਾਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ::]]

“ਨਾ ਤਸਿਆ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਅਸਤੀ”
“ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।” [ਸਵੈਤਸਵਤਾਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ 4:19]

“ਸ਼ੁਧਾਮਾ ਪੋਪਵਿਧਮ”
“ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ।” [ਯਜੁਰਵੇਦ 40: 8]

“ਨਾ ਸੰਦਰਸੇ ਤਿਸ਼ਤਿ ਰੁਪਮ ਅਸਿਆ, ਨਾ ਕੈਕਸੁਸਾ ਪਸੀਤਿ ਕਸ ਕੈਨੈਣਮ।”
“ਉਸਦਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ; ਕੋਈ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਖ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ” [ਸਵੈਤਸਵਤਾਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ :4::20]]

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ: “ਏਕਮ ਇਵਦਵਿਤਿਅਮ”
ਅਨੁਵਾਦ: "ਉਹ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ."

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਰੂਪ ਹਨ. ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਰਵ ਵਿਆਪਕ, ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਅਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਕੀ ਉਸਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਵਗਦੀ ਹੈ - ਇਹ ਏਸੀ ਦੁਆਰਾ ਵਗ ਰਹੀ ਠੰ airੀ ਹਵਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲਬਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਪੀਕਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਗੀਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੰਪਿ screenਟਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਤੇ ਪਿਕਸਲ ਵਜੋਂ ਨੱਚਦੀ ਹੈ - ਇੱਕ energyਰਜਾ ਅਨੰਦ ਨਾਲ ਨੱਚ ਰਹੀ ਹੈ. ਇਸ ਰਚਨਾ; 'ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾਅ' ਜਾਂ 'ਦਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਹੋਂਦ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ!

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੈ - ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ!

ਬੇਦਾਅਵਾ:
ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.
4.5 2 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
0 Comments
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਕੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਵਤੇ ਹਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਵਤੇ ਹਨ? ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 330 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇਵਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਇਕ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ