hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ
ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਅਰਧਨਾਰੀਸਵਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਪਾਰਵਤੀ ਅਰਧਨਾਰੀਸਵਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਮੰਦਰ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ. (ਮੈਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਲਿਖਾਂਗਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਅਤੇ ਹਰ ਛੋਟੇ ਵੇਰਵੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਾਂਗਾ)

ਸਾਂਖਯਾ: ਸੰਖਿਆ ਜਾਂ ਸਖੱਯ, ਹਿੰਦੂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ. ਸਖੀਆ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ.
ਇਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਦੋ ਯਥਾਰਥਵਾਂ ਪੂਰਨ (ਚੇਤਨਾ) ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ (ਪਦਾਰਥ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦਾ ਹੈ.
ਜੀਵਣ ਜਾਂ ਜੀਵ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸ਼ਰਨ, ਸਖੱਯ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧੀ ("ਰੂਹਾਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ") ਅਤੇ ਅਹੰਕਾਰ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਹਉਮੈ ਚੇਤਨਾ) ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ.

ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਪੁਰਸ਼-ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਕਾਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ, ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਜੋਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.

ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਕ ਹੋਰ ਭਾਗ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੀ ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ. ਇਸ ਅਸੰਤੁਲਨ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਸਖੀਆ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤੀ ਜਾਂ ਮੋਕਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਸਰਲ ਬਣਾਓ:
ਇਹ ਇਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੌਖਾ ਕਰਾਂਗਾ. ਬੱਸ ਇਹ ਸਿੱਖੋ,
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ = ਪਦਾਰਥਕ ਅਸਲੀਅਤ ਅਤੇ ਪੁਰੁਸ਼ਾ = ਆਤਮਕ ਹਕੀਕਤ

ਪਦਾਰਥਕ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਨਜ਼ਰ, ਸੁਣਨ, ਸੁਆਦ, ਗੰਧ ਅਤੇ ਛੂਹ ਉਹ ਪੰਜ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੁਆਦ ਲੈਣ ਤੱਕ.
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪਦਾਰਥਕ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਕਲਾ, ਸੰਗੀਤ, ਲਿੰਗ, ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ, ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ. ਇਹ ਇਕ ਪਾਸ਼ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਰੂਰਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਉਹਦੇ ਸਰੋਤ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੀਮਤ ਹਨ.
ਪਦਾਰਥਕ ਹਕੀਕਤ ਸਥਾਈ ਹੈ; ਜਲਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚੈਨ, ਨਿਰਾਸ਼, ਦਰਦ, ਚਿੰਤਾ, ਤਣਾਅ, ਡਰ ਅਤੇ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ.

ਸੋ ਹੁਣ, ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ = ਪਦਾਰਥਕ ਹਕੀਕਤ = ਅਸਥਿਰ

ਪੁਰੁਸ਼ਾ ਜਾਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਾਧਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਾਂ ਚਿਪਕੜਿਆਂ ਬਗੈਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਲੈਣ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਹੋਵੇ. ਕੋਈ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਪੂਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ. ਸਿਰਫ ਬੌਧਿਕ ਵਾਧਾ ਹੀ ਭੌਤਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਗੜਬੜ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਸੋ ਹੁਣ, ਪੁਰੁਸ਼ਾ = ਆਤਮਕ ਹਕੀਕਤ = ਸਥਿਰ

ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਬਨਾਮ ਪੁਰਸ਼ਾ
ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਬਨਾਮ ਪੁਰਸ਼ਾ

ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਮੁ ideaਲਾ ਵਿਚਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ. ਹੁਣ, ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੀਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ. ਦਿਲ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਸੇ ਅਸਥਿਰ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਸੇ ਭਾਵ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਸਾਈਡ.
ਇਸ ਲਈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ, ਸਥਿਰ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੁਰੁਸ਼ਾ ਸਾਈਡ.

ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ. ਇਸ ਲਈ ਉਥੇ ਬੈਠੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰੋ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ. ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਭਾਵ ਪੁਰਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੁਰਸ਼, ਸਥਿਰ ਪੱਖ, ਭਾਵ ਸੱਜੇ ਪਾਸਿਓ ..

ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ.

ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ:

ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰੁਸ਼ਾ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵੇਰਵਾ ਹੈ.

ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ ਵਿਚ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੇਖੋ. ਜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸੱਜੀ ਲੱਤ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਸ਼ਿਵ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੇਲ ਹੈ. ਸ਼ਿਵਾ ਚੇਤਨਾ, ਮਰਦਾਨਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ.
ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਰੀ ਸਿਧਾਂਤ, ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ symbolਰਜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ.

ਨਟਰਾਜਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਨਟਰਾਜਾ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਭਿਆਸ ਪੁਰਸ਼ਸਥਥ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਅਭਿਆਸ ਪੁਰਸ਼ਸਥਥ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਗਣੇਸ਼ਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਚ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਮੂਰਤੀ ਪੁਰਸ਼ ਪੱਖ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪੁਰਸ਼ਾਰਥ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੰਦ ਹੈ.

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪਦਾਰਥਕ ਹਕੀਕਤ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ

ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪਦਾਰਥਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ
ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਪਦਾਰਥਕ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ.

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ...

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੇਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਮੇਲ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਏਕ, ਜਿਹੜੀ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

ਹਿੰਦੂ ਤ੍ਰਿਏਕ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰੁਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਹਿੰਦੂ ਤ੍ਰਿਏਕ, ਜੋ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਅਤੇ ਪੁਰੁਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ, ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫ਼ਰਾਂ, ਕਲਾਕਾਰਾਂ, ਪਿਨਟੇਰਸ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਤਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ. ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

5 1 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
4 Comments
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ