hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ
ਦਸ਼ਾਵਤਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 10 ਅਵਤਾਰ - ਕੁਰਮਾ ਅਵਤਾਰ - hindufaqs.com

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਦਸ਼ਾਵਤਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 10 ਅਵਤਾਰ - ਭਾਗ II: ਕੁਰਮ ਅਵਤਾਰ

ਦਸ਼ਾਵਤਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 10 ਅਵਤਾਰ - ਕੁਰਮਾ ਅਵਤਾਰ - hindufaqs.com

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਦਸ਼ਾਵਤਾਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ 10 ਅਵਤਾਰ - ਭਾਗ II: ਕੁਰਮ ਅਵਤਾਰ

ਦਸ਼ਾਵਤਾਰਾਂ ਵਿਚ, ਕੂਰਮਾ (ਕੁਰੂम;) ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸੀ, ਜੋ ਮੱਤਸ ਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਮੱਤਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਸਤਯੁਗ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਦੁਰਵਾਸ, ਰਿਸ਼ੀ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਾਥੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਮਾਲਾ ਰੱਖੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ageषी ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਦੁਰਵਾਸ ਨੇ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਦਾ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰਤਾ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਦਦ ਲਈ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋਲ ਗਏ.

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਲਈ ਕੁਰਮਾ ਅਵਤਾਰ | ਹਿੰਦੂ ਸਵਾਲ
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਮੰਥਨ ਲਈ ਕੁਰਮਾ ਅਵਤਾਰ ਵਜੋਂ

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰਤਾ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਅਮਰਤਾ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਨਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਮੰਥਰਾ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜੋਂ ਅਤੇ ਸੱਪ ਵਾਸੂਕੀ ਨੂੰ ਮੰਥਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋੜ ਸੀ. ਦੇਵਾਸ ਏਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਸਕਣ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ, ਅਸੁਰਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਸਕਣ.
ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਭੂਤ ਹਰਕੂਲ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ. ਵਿਸ਼ਾਲ ਪਹਾੜ, ਮੰਦਰਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਲਈ ਖੰਭੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਪਰ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨ ਸੀ ਕਿ ਪਹਾੜ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗਾ. ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਛੂਆ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ. ਕਛੂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਅਵਤਾਰ,' ਕੁਰਮਾ 'ਸੀ।
ਇਕ ਵਾਰ ਖੰਭੇ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੱਪ, ਵਾਸੂਕੀ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਭੂਤ ਇਸ ਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗੇ.
ਜਿਉਂ ਹੀ ਮੰਥਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਲਹਿਰਾਂ ਕੰਬ ਗਈਆਂ, ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੋਂ 'ਹਲਾਲ' ਜਾਂ 'ਕਲਕੁੱਟ' ਵਿਸ਼ਾ (ਜ਼ਹਿਰ) ਵੀ ਬਾਹਰ ਆਇਆ. ਜਦੋਂ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱ .ਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਅਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਡਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਨਵਰ ਮਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਪੌਦੇ ਮੁਰਝਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ. “ਵਿਸ਼ਾ” ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਵ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵਿਸ਼ਾ ਪੀ ਲਿਆ। ਪਰ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਗਲਿਆ ਨਹੀਂ. ਉਸਨੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਗਲਾ ਨੀਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨੀਲਕੰਠਾ ਜਾਂ ਨੀਲਾ ਗਲਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਵਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਜੁਆਨਾ 'ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਮਹਾਦੇਵ ਪੀ ਰਹੇ ਹੋਲਾਹਲਾ ਜ਼ਹਿਰ | ਹਿੰਦੂ ਸਵਾਲ
ਮਹਾਦੇਵ ਹਲਾਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਮੰਥਨ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੋਹਫ਼ੇ ਅਤੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਡੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਦੇਨੂੰ, ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ; ਧਨ ਦੀ ਦੇਵੀ, ਲਕਸ਼ਮੀ; ਇੱਛਾ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰੁੱਖ, ਕਲਪ੍ਰਿਕਸ਼ਾ; ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਧਨਵੰਤਰੀ ਅਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਘੜਾ ਅਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨਾਮਕ ਦਵਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ. ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਬਾਹਰ ਗਈ ਤਾਂ ਭੂਤਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ. ਦੋ ਭੂਤਾਂ, ਰਾਹੁ ਅਤੇ ਕੇਤੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਤਾ। ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਚਾਲ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਆਪਣੇ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸਿਰ ਅਮਰ ਰਹੇ, ਪਰ ਹੇਠਾਂ ਸਰੀਰ ਮਰ ਗਿਆ. ਇਹ ਰਾਹੁ ਅਤੇ ਕੇਤੂ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਸੂਰਜ ਅਤੇ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਕੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਦੇਵਤਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਮਹਾਨ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ. ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਮੋਹਣੀ ਮੋਹਣੀ ਨੂੰ ਭੇਸ ਵਿਚ ਲਿਆ ਭੂਤ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ.

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਰਮਾ:
ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਕਦਮ, ਉਹ ਜੀਵ ਸਨ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਜੀ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ
ਕਛੂਆ. ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਗਪਗ million 385 ਮਿਲੀਅਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਗ਼ਣ ਸਾ .ੇ ਹੋਏ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ।
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉੱਪਰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਰਮਾ ਅਵਤਾਰ ਇੱਕ ਕਛੂਆ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਮੰਦਰ:
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਇਸ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਤਿੰਨ ਮੰਦਿਰ ਹਨ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਰਮਈ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਕੁਰਮਮ, ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਚਿੱਤਰਦੁਰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਗਾਵਿਰੰਗਾਪੁਰ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਰਮਈ ਵਿਖੇ ਕੁਰਮਾ ਮੰਦਰ | ਹਿੰਦੂ ਸਵਾਲ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਿਤੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੁਰਮਈ ਵਿਖੇ ਕੁਰਮਾ ਮੰਦਿਰ

ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿੰਡ ਕੁਰਮਈ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਲਈ ਉਤਪੰਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੁਰਮਾ ਵਰਦਰਜਸਵਾਮੀ (ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਕੁਰਮਾਵਤਾਰ) ਦੇਵਤਾ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਸ੍ਰੀਕੁਰਮਮ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਮੰਦਿਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵੀ ਕੁਰਮਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ।

ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਅਸਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ)

0 0 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
5 Comments
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ