ਸਧਾਰਨ ਚੋਣਕਾਰ
ਸਹੀ ਮੈਚ ਸਿਰਫ
ਸਿਰਲੇਖ ਵਿੱਚ ਖੋਜੋ
ਸਮੱਗਰੀ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰੋ
ਪੋਸਟ ਕਿਸਮ ਚੋਣਕਾਰ
ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰੋ
ਸਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ ਕਰੋ

ਅਗਲਾ ਲੇਖ

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ।

ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਏ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ "

ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ - ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 10 ਪੁੱਤਰ

ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ

ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿਚ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਾਰ ਕੁਮਰਸ ਜਾਂ ਚਤੁਰਸਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸਨੁ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.

ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਦਸ ਪੁੱਤਰਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਦੇ ਪਿਉ ਮੰਨਦੇ ਹਨ. ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸਦੇ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਪੁਤਰਸ ਜਾਂ ਮਨ-ਪੁੱਤਰ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ
ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਿਰਜਨਹਾਰ

ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਦਸ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਸੀ:

1. ਮਰੀਚੀ ਰਿਸ਼ੀ

ਰਿਸ਼ੀ ਮਰੀਚੀ ਜਾਂ ਮਾਰੀਚੀ ਜਾਂ ਮਾਰਸ਼ੀ (ਭਾਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਕਿਰਨ) ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ. ਪਹਿਲੇ ਮਨਵੰਤਾਰ ਵਿਚ ਉਹ ਸੱਤਸ਼ੀ (ਸੱਤ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ੀ) ਵੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਅਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ, ਅੰਗੀਰਾਸ ਰਿਸ਼ੀ, ਪਲਾਹਾ ਰਿਸ਼ੀ, ਕ੍ਰਤੁ ਰਿਸ਼ੀ, ਪਲਸੱਤਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਹਨ।
ਪਰਿਵਾਰ: ਮਰੀਚੀ ਨੇ ਕਾਲਾ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਸ਼ਯਪ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ

2. ਅਤਰੀ ਰਿਸ਼ੀ

ਅਤਰੀ ਜਾਂ ਅਤਰੀ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਬਾਰਡ ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ. ਰਿਸ਼ੀ ਅਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ક્ષਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਿਆ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਵਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੋਤਰਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਤ੍ਰੀ ਸੱਤਵੇਂ ਅਰਥਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਵੰਤਾਰ ਵਿਚ ਸਪਤ੍ਰਿਸ਼ਤੀਆਂ (ਸੱਤ ਮਹਾਨ ਰਿਸ਼ੀ ਰਿਸ਼ੀ) ਹਨ.
ਪਰਿਵਾਰ: ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਸਰਾਪ ਦੁਆਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਤਾਂ ਅਤਰੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿਚੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ. ਦੋਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਨਸੁਯਾ ਸੀ. ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ, ਦੱਤਾ, ਦੁਰਵਾਸ ਅਤੇ ਸੋਮਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵਿਚ ਇਕ ਬੇਟਾ ਆਰਿਆਮਨ (ਨੌਬਲਤਾ) ਅਤੇ ਇਕ ਧੀ ਅਮਲਾ (ਸ਼ੁੱਧਤਾ) ਪੈਦਾ ਹੋਈ. ਸੋਮਾ, ਦੱਤਾ ਅਤੇ ਦੁਰਵਾਸ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤ੍ਰਿਏਕ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਰੁਦਰ (ਸ਼ਿਵ) ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਹਨ।

3. ਅੰਗੀਰਾਸਾ ਰਿਸ਼ੀ

ਅੰਗੀਰਾਸਾ ਇਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ageषि ਅਥਰਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੌਥੇ ਵੇਦ ਨੂੰ ਅਥਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ("ਸੁਣਿਆ") ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਹੋਰ ਤਿੰਨ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ.
ਪਰਿਵਾਰ: ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸਰੂਪਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਤਥਿਆ, ਸੰਵਰਤਨਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਸਪਤੀ ਹਨ

4. ਪੁਲਾਹਾ ਰਿਸ਼ੀ

ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਰਾਪ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੈਵਾਸਵਤ ਮਨਵੰਤਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ.
ਪਰਿਵਾਰ: ਪਹਿਲੇ ਮਨਵੰਤਾਰ ਵਿਚ ਉਸਦੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਰਿਸ਼ੀ ਪੁਲਾਹਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦਕਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਧੀ, ਕਸ਼ਮਾ (ਮੁਆਫ਼ੀ) ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਤਿੰਨ ਪੁੱਤਰ, ਕਰਦਮਾ, ਕਨਕਾਪੀਠ ਅਤੇ ਉਵਾਰਿਵਤ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਧੀ ਪੀਵਰੀ ਸੀ।

5. ਪਲੁਟ ਰਿਸ਼ੀ

ਉਹ ਉਹ ਮਾਧਿਅਮ ਸੀ ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ. ਉਸਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਪੁਰਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਾਸ਼ਰਾ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖਜਾਤੀ ਲਈ ਜਾਣਿਆ. ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮਨਵੰਤਾਰ ਵਿਚ ਸਪਤਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਸੀ.
ਪਰਿਵਾਰ: ਉਹ ਵਿਸਾਰਵਾਸ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ ਜੋ ਕੁਬੇਰ ਅਤੇ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪਿਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪੁਲਾਸਟਿਆ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਦਮ ਜੀ ਦੀਆਂ XNUMX ਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਹਮੀਰਭੂ ਸੀ। ਪਲਸ੍ਤ੍ਰਿਯ ਰਿਸ਼ੀ ਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ - ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਅਗਸ੍ਤਯ ਅਤੇ ਵਿਸ੍ਰਵਾਸ। ਵਿਸ਼ਰਾਵਾ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਤਨੀਆਂ ਸਨ: ਇਕ ਕੇਕਾਸੀ ਸੀ ਜਿਸਨੇ ਰਾਵਣ, ਕੁੰਭਕਰਣ ਅਤੇ ਵਿਭੀਸ਼ਣ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ; ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਲਾਵਿਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਕੁਬਰ ਸੀ।

6. ਕ੍ਰੈਥੁ ਰਿਸ਼ੀ

ਕਰਤੂ ਜੋ ਦੋ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸ੍ਵਯਨ੍ਭੁਵਾ ਮਨ੍ਵਤ੍ਤਾਰਾ ਚ। ਕ੍ਰਿਤੂ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਦਕਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਈ ਵੀ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ: ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸੰਨਤੀ ਸੀ. ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ 60,000 ਬੱਚੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਲਖਿਲਿਅਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਕਾਰਨ ਰਿਸ਼ੀ ਕ੍ਰਤੁ ਦੁਬਾਰਾ ਵੈਵਾਸਵਤਾ ਮਨਵੰਤਾਰ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਇਸ ਮਨਵੰਤ ਵਿਚ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕ੍ਰਤੁ ਨੇ ਅਗਸਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਈਧਵਾਹਾ ਨੂੰ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ. ਕਰਤੂ ਨੂੰ ਭਾਰਗਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

7. ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ

ਸੱਤਵੇਂ ਅਰਥਾਤ ਮੌਜੂਦਾ ਮਨਵੰਤਾਰ ਵਿਚ ਸਪਸ਼ਿਤਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠ ਹੈ. ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗ cow ਕਾਮਧੇਨੁ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਨੰਦਿਨੀ ਸਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ.
Ashਗਵੇਦ ਦੇ ਮੰਡਾਲਾ 7 ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੇਖਕ ਵਜੋਂ ਵਸ਼ਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਵਾਸ਼ਿਠਾ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਰਵੀ 7.33 ਵਿਚ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਦਸ ਕਿੰਗਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ, ਭਾਵਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਇਕੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬਣ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਤ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਭਜਨ ਹੈ. ਇਕ ਹੋਰ ਸੰਧੀ ਜਿਸਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੈ “ਵਸ਼ਿਸ਼ਠਾ ਸੰਹਿਤਾ” - ਚੋਣ ਜੋਤਿਸ਼ ਦੀ ਵੈਦਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਇਕ ਕਿਤਾਬ।
ਪਰਿਵਾਰ: ਅਰੁੰਧਤੀ ਵਸ਼ਿਸਟਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ।
ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ਰ ਤਾਰਾ ਨੂੰ ਵਸ਼ੀਠਾ ਅਤੇ ਅਲਕਰ ਸਿਤਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਇਤੀ ਭਾਰਤੀ ਖਗੋਲ-ਵਿਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅਰੁੰਧਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਿਆਹ-ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਸਿਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ ਅਰੁੰਦਾਥੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਅਰੁੰਦਤੀ ਨਾਥਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਅਰੁੰਦਾਥੀ ਦਾ ਪਤੀ।

8. ਪ੍ਰਚੇਤਸਾ

ਪ੍ਰਚੇਤਸਾ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਰਹੱਸਮਈ ਅੰਕੜੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਚੇਤਸਾ ਉਹਨਾਂ 10 ਪ੍ਰਜਾਪਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਸੀ ਜੋ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਇੱਥੇ 10 ਪ੍ਰਚੇਤਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚੀਨਾਬਰਤੀਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥੂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਸਨ. ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10,000 ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਪੂਰਵਜ ਬਣਨ ਦਾ ਵਰਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ.
ਪਰਿਵਾਰ: ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨਾਮਕ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਨਕਲੂ ਦੀ ਧੀ ਹੈ। ਦਕਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ।

9. ਭ੍ਰਿਗੁ

ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਭਿਰਗੂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਪਾਈਲਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਸੰਗੀਤਾ, ਜੋਤਿਸ਼ (ਜੋਤਿਸ਼) ਕਲਾਸਿਕ ਦਾ ਲੇਖਕ ਵੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਰੂਪ, ਭਾਰਗਵ, ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਗੂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਭ੍ਰਿਗੁ ਨੇ 'ਮਨਸਮ੍ਰਿਤੀ' ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 10,000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰਹਮਾਵਰਤ ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਲੀਸਿਯਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ.
ਪਰਿਵਾਰ: ਉਸਨੇ ਦਾਕਸ਼ਾ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਉਸਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ Dਾਟਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਸ੍ਰੀ ਜਾਂ ਭਾਰਗਵੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ

10. ਨਾਰਦਾ ਮੁਨੀ

ਨਾਰਦ ਇਕ ਵੈਦਿਕ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਰਾਮਾਇਣ ਅਤੇ ਭਾਗਵਤ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ। ਨਾਰਦਾ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ੀ ਹੈ ਜੋ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਉਸਨੂੰ ਮਹਾਠੀ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਨਾ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਇਕ ਮਹਾਨ ਸਾਧਕ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਨਾਰਦ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੈਦਿਕ ਸਾਹਿਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਰਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ. ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ, ਉੱਚੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਭਗਤ ਗੀਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਰੀ ਅਤੇ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਮ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਗਤੀ ਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।

11. ਸ਼ਤਰੂਪਾ

ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਇਕ ਧੀ ਸੀ ਜਿਸਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਤਰੂਪਾ ਹੈ- (ਜਿਹੜੀ ਸੌ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ) ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ. ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਪਹਿਲੀ toਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਤਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਮਾਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਸ਼ਤਰੂਪ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਈ. ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਸ਼ਤਰੂਪ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਫਿਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ. ਜਿਸ ਵੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਉਹ ਗਈ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਇਕ ਹੋਰ ਸਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਦ ਤਕ ਉਸ ਕੋਲ ਕੰਪਾਸ ਦੀ ਹਰ ਦਿਸ਼ਾ ਲਈ ਚਾਰ, ਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ. ਸ਼ਤਰੂਪਾ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਵਾਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ. ਇਸ ਪਲ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਆਏ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਸਿਖਰ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱ as ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ ਅਭੇਦ ਹੋਣਾ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਅਤੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਤਰੂਪਾ ਉਸਦੀ ਧੀ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਚਾਰੇ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਛਤਾਵੇ ਵਿਚ ਹਰੇਕ ਮੂੰਹ ਵਿਚੋਂ ਇਕ.

4.7 3 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
3 Comments
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ਤੋਂ ਹੋਰ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ

The ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਉੱਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਉੱਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਲਾਗ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ।

ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੋ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਹਨ, ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਤਾਓ ਟੇ ਚਿੰਗ ਅਤੇ ਕਨਫਿਊਸ਼ੀਅਸ ਦੇ ਐਨਾਲੈੱਕਟਸ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਚੀਨੀ ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ ਜੋ 6ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਮੁਕਟ ਗਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵੈ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਚੇਤਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸੂਝ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਗੁਰੂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸੂਝ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜੋ ਸਮਾਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਤਾਓ ਟੇ ਚਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਦ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਅਤੇ ਤਾਓ ਤੇ ਚਿੰਗ ਇੱਕ ਚੀਨੀ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੀਜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸੂਝ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਪੱਧਰ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਤਾਓ ਤੇ ਚਿੰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਵਿਭਿੰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸੂਝ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਪਾਠ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਲਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ, ਵਿਸ਼ਾ-ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਸਰੋਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਹਿੰਦੂ ਗ੍ਰੰਥ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੁਝ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 8ਵੀਂ ਸਦੀ ਈਸਾ ਪੂਰਵ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ।

“ਉਪਨਿਸ਼ਦ” ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਨੇੜੇ ਬੈਠਣਾ” ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪਾਠਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਗੁਰੂ-ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਹਨ।

ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਪੁਰਾਣੇ, "ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ" ਉਪਨਿਸ਼ਦ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, "ਸੈਕੰਡਰੀ" ਉਪਨਿਸ਼ਦ।

ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਬੁਨਿਆਦ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦਸ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਹਨ:

 1. ਈਸ਼ਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 2. ਕੇਨਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 3. ਕਥਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 4. ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 5. ਮੁੰਡਕਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 6. ਮਾਂਡੁਕਿਆ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 7. ਤੈਤਿਰਿਯ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 8. ਐਤਰੇਯ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 9. ਚੰਦੋਗਯ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 10. ਬ੍ਰਿਹਦਾਰਣਯਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ

ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਭਿੰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ

 1. ਹਮਸਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 2. ਰੁਦਰ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 3. ਮਹਾਨਾਰਾਯਣ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 4. ਪਰਮਹੰਸ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 5. ਨਰਸਿਮਹਾ ਤਪਾਨੀਆ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 6. ਅਦਵਾਯ ਤਾਰਕਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 7. ਜਬਲਾ ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 8. ਦਰਸ਼ਨ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 9. ਯੋਗ-ਕੁੰਡਲਨੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ
 10. ਯੋਗ-ਤੱਤ ਉਪਨਿਸ਼ਦ

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਹਨ

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਅਤੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਉਹ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਮ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਅੰਤਮ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ, ਅਟੱਲ, ਅਤੇ ਸਰਬ-ਵਿਆਪਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਤਮ ਟੀਚਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵੈ (ਆਤਮਾ) ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਬੋਧ ਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਜਾਂ ਮੁਕਤੀ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਪਾਠ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ:

 1. "ਅਹਮ ਬ੍ਰਹ੍ਮਾਸ੍ਮਿ." (ਬ੍ਰਿਹਦਰਣਯਕ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੋਂ) ਇਹ ਵਾਕੰਸ਼ "ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ" ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵੈ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਮ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੈ।
 2. "ਤਤ ਤਵਮ੍ ਅਸਿ." (ਚੰਦੋਗਯ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੋਂ) ਇਹ ਵਾਕੰਸ਼ "ਤੂੰ ਉਹ ਹੈਂ" ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਵਾਕੰਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਅੰਤਮ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਵੈ ਦੀ ਏਕਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 3. "ਅਯਮ ਆਤਮ ਬ੍ਰਹਮਾ." (ਮੰਡੂਕਯ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੋਂ) ਇਹ ਵਾਕੰਸ਼ "ਇਹ ਸਵੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ" ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵੈ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਅੰਤਮ ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ।
 4. "ਸਰਵਮ ਖਲਵਿਦਮ ਬ੍ਰਹਮਾ." (ਚੰਦੋਗਯ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੋਂ) ਇਸ ਵਾਕੰਸ਼ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ "ਇਹ ਸਭ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ," ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਅਸਲੀਅਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
 5. "ਈਸ਼ਾ ਵਸਯਮ ਇਦਮ ਸਰਵਮ." (ਈਸ਼ਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਤੋਂ) ਇਹ ਵਾਕੰਸ਼ "ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਆਪਕ ਹੈ" ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਮ ਅਸਲੀਅਤ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਪਾਲਣਹਾਰ ਹੈ।

ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਪੁਨਰ-ਜਨਮ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਆਤਮਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਜਿਸਨੂੰ ਕਰਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਦੇ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਉਪਨਿਸ਼ਦਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਹਕੀਕਤ ਨਾਲ ਸਵੈ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧੀ ਅਤੇ ਸੂਝ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।

ਜਾਣ-ਪਛਾਣ

ਸਾਡਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ, ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ. ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੇਵਤੇ ਅਤੇ ਭੂਤ ਵੀ ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਈਸ਼ਵਰ (ਈਸ਼ਵਰ), ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਇਸਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ. ਉਹ ਇਸਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਹਿੰਦੂਵਾਦ ਮਨੁੱਖਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਗੰਗਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ।

ਫਿਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਕੌਣ ਹੈ (ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ))?

 ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ. ਇਸਦਾ ਸਰੋਤ ਖ਼ੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ (ਬ੍ਰਾਹਮਣ) ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਧਰਮ (ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ) ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸਨ. ਬ੍ਰਹਮਾ, ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਅਰੰਭ ਵਿੱਚ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਅਤੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਗੁਪਤ ਗਿਆਨ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ inੰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਏ.

ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ. ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਣਗਿਣਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਸੰਬੰਧਿਤ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਪਹਿਲੂਆਂ, ਸੰਤਾਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੋਗਾਂ ਦੇ ਗੁੰਮ ਗਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁੰਮੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਧਾਰਦਾ ਹੈ. ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਹੋਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ.

ਸ਼ਿਵ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਵਿਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਸ਼ੁੱਧੀਆਂ ਅਤੇ ਉਲਝਣਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਹਨ. ਉਸਨੂੰ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਲਾ ਅਤੇ ਨਾਚ ਦੇ ਸਰੋਤ (ਲਲਿਤਕਾਲਾਂ), ਯੋਗ, ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ, ਵਿਗਿਆਨ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਮਕੀ, ਜਾਦੂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਦਵਾਈ, ਤੰਤਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ.

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਰਹੱਸਵਾਦੀ ਅਸ਼ਵੱਤ ਰੁੱਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਵੇਦਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਵਰਗ ਵਿਚ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ. ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਚਾਲ ਚਲਣ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ, ਰਖਵਾਲੇ, ਛੁਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਦਰਸ਼ਨ (ਸ਼ਰੂਤੀ) ਸਦੀਵੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਿੱਸੇ (ਸਮ੍ਰਿਤੀ) ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ. ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ - ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ 10 ਪੁੱਤਰ

ਕਈ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਣੇਸ਼, ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ, ਇੰਦਰ, ਸ਼ਕਤੀ, ਨਾਰਦਾ, ਸਰਸਵਤੀ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਣਗਿਣਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਸਾਧੂ, ਰਿਸ਼ੀ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ, ਗੁਰੂ, ਤਪੱਸਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਲਿਖਤਾਂ, ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਇਸਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਤਪੰਨ ਹੋਏ ਸਨ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ.

ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਦੀਵੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਧਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ). ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਥਾਈ ਸੁਭਾਅ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਵਿੱਤਰ ਗਿਆਨ ਜੋ ਇਸਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਚੱਕਰ ਵਿਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ. ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਟੀਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਹਾਨੀ ਤਿਆਰੀ (ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ) ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ (ਜਨਮ) ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲੇ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ.

ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ, "ਸਿੰਧੂ" ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ. ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਹਸਤੀ ਵਜੋਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਤ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿਚ 17 ਵੀ ਸਦੀ ਈ ਤਕ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਮੱਧਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ, ਭਾਰਤੀ ਉਪ ਮਹਾਂਦੀਪ ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ. ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬੁੱਧ, ਜੈਨ, ਸ਼ੈਵ, ਵੈਸ਼ਨਵ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅਤੇ ਕਈ ਸੰਨਿਆਸੀ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਪ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ.

ਮੂਲ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸੀ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਵਿਵਾਦਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, "ਹਿੰਦੂਵਾਦ" ਦੇ ਆਮ ਨਾਮ ਹੇਠਾਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁੱਧ ਧਰਮ, ਜੈਨ ਧਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਸੀ।

3
0
ਟਿੱਪਣੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ.x