hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ
hindufaqs.com ਬਹੁਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੇ - ਹਨੂਮਾਨ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਬਹੁਤੇ ਬਦਦਾਸ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੇ / ਦੇਵੀ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ: ਹਨੂਮਾਨ

ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਖੜਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਬਾਂਦਰ-ਰੱਬ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰ-ਹਿoidਮਨੋਇਡ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ.

hindufaqs.com ਬਹੁਤੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੇ - ਹਨੂਮਾਨ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਬਹੁਤੇ ਬਦਦਾਸ ਹਿੰਦੂ ਦੇਵਤੇ / ਦੇਵੀ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ: ਹਨੂਮਾਨ

ਦਾ ਨਾਮ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਚਪੇੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਬਾਂਦਰ-ਰੱਬ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰ-ਹਿoidਮਨੋਇਡ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ.

ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਉਸਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ.

ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਪੁਨਰਜਨਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਉੜੀਆ ਪੋਥੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ-ਵਿਸ਼ਨੂੰ-ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਰੂਪ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਹਨੂਮਾਨ

ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਥਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵਰਦਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਇਆ.
ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿਚ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਅੰਬ ਸਮਝਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਹੁੂ ਦਾ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ. ਰਾਹੁ (ਇਕ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਚੋਂ) ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂ ਦੇਵਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ, ਇੰਦਰ (ਮੀਂਹ ਦੇ ਦੇਵਤਾ) ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਜਰਾ ਹਥਿਆਰ ਹਨੂਮਾਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਬਾੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ. ਬਦਲੇ ਵਿਚ, ਹਨੂੰਮਾਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਵਾਯੂ (ਹਵਾ ਦੇ ਦੇਵਤਾ) ਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਵਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਵੇਖ, ਸਾਰੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਹਵਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣ ਲਈ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਅਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਜੀਵ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ.

ਹਨੂਮਾਨ
ਹਨੂਮਾਨ

ਭਗਵਾਨ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ:

1. ਅਣਉਚਿਤਤਾ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੁੱਧ ਹਥਿਆਰ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਤਾਕਤ.

2. ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭੂਤ ਅਤੇ ਆਤਮੇ ਹਨੂਮਾਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ।

3. ਅਕਾਰ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ
ਇਸਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ. ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦ੍ਰੋਣਾਗਿਰੀ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਰਾਖਸ਼ ਰਾਵਣ ਦੇ ਲੰਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਨੋਟ: ਹਨੂਮਾਨ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਦ ਹਿੰਦੂ FAQs ਦੁਆਰਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗੀ.

4. ਉਡਾਣ
ਗਰੈਵਿਟੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ.

ਹਨੂੰਮਾਨ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫਿਕ ਨਾਵਲ ਦੁਆਰਾ

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਤੇ:

1. ਲੰਬੀ ਉਮਰ
ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਕਤ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ.

2. ਇਨਹਾਂਸਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਨੂੰਮਾਨ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਸੀ.

3. ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਦੀ ਉਡਾਣ
ਇਹ ਕੇਵਲ ਬ੍ਰਾਹਮਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੈ. ਇਸ ਵਰਦਾਨ ਨੇ ਹਨੂੰਮਾਨ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਮਹਾਂਸਾਗਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿੱਤੀ.

ਜਦੋਂ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਹਨੂਮਾਨ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇਕ ਲਈ ਇਕ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ.

ਇੰਦਰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰੂ ਵਜਰਾ ਹਥਿਆਰ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦਿੱਤਾ।

ਵਰੁਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ.

ਅਗਨੀ ਉਸਨੂੰ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ.

ਸੂਰਯ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੈਪਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਯਮ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੌਤ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਿਆ.

ਕੁਬੇਰਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਬਣਾਇਆ.

ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ. ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਐਡ-ਆਨ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ.

ਵਯੁ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗਤੀ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ.

ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਨਿਡਰ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਡਰਿਆ. ਉਹ ਹਰੇਕ ਰੱਬ ਦੀ ਅਲੌਕਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਇਕ ਸਰਵਉੱਚ ਦੇਵਤਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਸਰੋਤ ਹੈ, ਇਕ ਲੜਕੇ ਤੋਂ ਹਨੇਰਾ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ.

ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਅਸਲੀ ਪੋਸਟ- ਨੂੰ ਆਦਿਤਯ ਵਿਪ੍ਰਦਾਸ
ਪਲੱਸ
ਹਨੁਮਾਨ
ਹਿੰਦੂ ਦੇਵ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ

3.7 3 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
0 Comments
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਖੜਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਚਰਿੱਤਰ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਬਾਂਦਰ-ਰੱਬ ਜਾਂ ਬਾਂਦਰ-ਹਿoidਮਨੋਇਡ ਵਜੋਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦੇ ਸਨ.