hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਦੇਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਸਟੋਟਰਸ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਦੇਵੀ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਸਟੋਟਰਸ

ਸਾਰੇ ਹਵਾਲੇ ਸਟੋਟਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਲਸੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਵਰਿੰਦਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ।

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਜਗਤਧਾਰੀ ਨਮਸਤੁਭਯੰ ਵਿਸ਼ਨੋਚ੍ਛ ਪਿਆਰੇਵਾਲੇ .
ਯਯੋ ਬ੍ਰਹਮਾਦਯੋ ਦੇਵਹਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਿਤਯੰਤਕਾਰਿਨः ॥੧॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਜਗਤ-ਧਤ੍ਰੀ ਨਮਸ-ਤੁਭ੍ਯਮ ਵਿਸ੍ਨਨੋਸ਼-ਕੈ ਪ੍ਰਿਯਾ-ਵਲਭੇ |
ਯਤੋ ਬ੍ਰਹਮਾ-।[ਏਏ]ਦਿਯੋ ਦੇਵਾ ਸ੍ਰਸ੍ਤਿ- ਸ੍ਥਿਤਾ-ਅੰਤਾ-ਕਰਿਨਾਹਂ || || ||

ਭਾਵ:

1.1: (ਦੇਵੀ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ) ਆਈ ਕਮਾਨ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ, ਹੇ ਜਗਦਧਤਰੀ (ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ); ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ of ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ,
1.2: ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਰੀ ਤਾਕਤ, ਹੇ ਦੇਵੀ, ਦੇਵਸ ਅਰੰਭ ਨਾਲ ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ ਬਣਾਓਬਣਾਈ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਲਿਆਓ ਅੰਤ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

नमस्ते ਕਲਨੀ ਨਮੋ विष्णुप्रਯ ਸ਼ੂਗਰ .
ਨਮੋ ਮੋਕਸ਼ਪ੍ਰਦੇ ਦੇਵੀ ਨਮः ਸੰਪਤੀਆਂ ॥੨॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਨਮਸ-ਤੁਲਸੀ ਕਲਯਾਨਿ ਨਮੋ ਵਿਸਨ੍ਨੁ-ਪ੍ਰੀਯ ਸ਼ੁਭੇ |
ਨਮੋ ਮੋਕਸਾ-ਪ੍ਰਦੇ ਦੇਵੀ ਨਮh ਸੰਪਤ-ਪ੍ਰਦਾਯੇਕੇ || || ||

ਭਾਵ:

2.1: (ਦੇਵੀ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ) ਕੌਣ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ ਭਲਾਈ ਜਿੰਦਗੀ ਵਿਚ, ਸਲਾਮ ਕੌਣ ਹੈ ਦੇਵੀ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ of ਸ੍ਰੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ੁਭ,
2.2: ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਤੁਲਸੀ ਕੌਣ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈਹੈ, ਅਤੇ ਸਲਾਮ ਕੌਣ ਦੇਵੀ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਤੁਲਸੀ ਕਲਤੂ ਮਾਂ ਨਿਤ੍ਯਂ आल्पद्भयोऽਪੀ ਸਭਦਾ .
ਕੀਰਤੀਤਿਪੀ ਯਾਦ ਵਾਪਸ ਪਵਿੱਤਰ ਮਨੁੱਖਮ ॥੩॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਤੁਲਸੀ ਪਾਤੁ ਮੈ ਨਿਤ੍ਯਮ ਸਰ੍ਵ-[ਏ]apadbhyo- ਆਪਿ ਸਰਵਾਦਾ |
ਕੀਰਿਤਾ-ਆਪਿ ਸਮ੍ਰਿਤਾ ਵਾ-[ਏ]ਪਾਈ ਪਵਿਤਰਯਤਿ ਮਾਨਵਮ || || ||

ਭਾਵ:

3.1: (ਦੇਵੀ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ) ਓ ਦੇਵੀ ਤੁਲਸੀ, ਕ੍ਰਿਪਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅਤੇ ਬਿਪਤਾਵਾਂ,
3.2: ਹੇ ਦੇਵੀ, ਤੇਰੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਗਾਉਣਾ, ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਸ਼ੁੱਧ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਨਮਾਮਿ ਸਿਰਸਾ ਦੇਵੀ ਤੁਲਸੀਨ ਵਿਲਸੱਟਨਮ .
ਮੈਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਵਾ पिनो ਮਰਲੇਟ ਮੁਚ੍ਯੰਤੇ सर्वकिल्बिश्थि ॥੪॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਨਾਮਾਮੀ ਸ਼ੀਰਸਾ ਦੇਵੀਈਮ ਤੁਲਸੀਮ ਵਿਲਾਸਤ-ਤਨੁਮ |
ਯਾਮ ਦ੍ਰਸ੍ਤਤ੍ਵਾ ਪਾਪੀਨੋ ਮਾਰਤ੍ਯਾ ਮੁਚਯਨ੍ਤ ਸਰ੍ਵ-ਕਿਲ੍ਬਿਸਤ || || ||

ਭਾਵ:

4.1: (ਦੇਵੀ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ) ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਝੁਕਦਾ ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਵੀ ਤੁਲਸੀਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਡੇਵਿਸ (ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ) ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਏ ਚਮਕਦਾ ਫਾਰਮ,
4.2: ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ The ਪਾਪੀ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸੰਸਾਰ ਬਣ ਮੁਫ਼ਤ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਪਾਪ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਤੁਲਸਿਆ रक्सीं ਸਾਰੇਂ जगदेतच्छराचरम् .
ਯਾ ਵਿਨਹੰਤੀ ਪਾਨਿ ਦ੍ਰਿਸ਼ਵਾ ਵਾ ਪਾਪਬੀਨਰੈः ॥੫॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਤੁਲਸ੍ਯ ਰਕ੍ਸ਼ਿਤਂ ਸਰ੍ਵਮ੍ ਜਗਦ-ਏਤੈਕ-ਕਾਰਾ-ਅਕਰਮ |
ਯਾ ਵਿਨਿਹਂਤਿ ਪਾਪਾਣੀ ਦ੍ਰਸ੍ਤਤ੍ਵਾ ਵਾ ਪਾਪੀਭੀਰ-ਨਰੈਹ || || ||

ਭਾਵ:

5.1: (ਦੇਵੀ ਤੁਲਸੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ) ਦੁਆਰਾ ਦੇਵੀ ਤੁਲਸੀ is ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ ਦੋਨੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਧਣਾ ਅਤੇ ਗੈਰ ਚਲਦੀ ਜੀਵ,
5.2: ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ The ਪਾਪ of ਪਾਪੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਉਹ ਵੇਖੋ, ਉਸ (ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਣ ਨਾਲ ਸਮਰਪਣ).

ਬੇਦਾਅਵਾ:
 ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.
0 0 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
0 Comments
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ