hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ
ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਸਟੋਟਸ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਸਟੋਟਸ

ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਸਟੋਟਸ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਸਟੋਟਸ

ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੇ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਟੁਤੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਸਟੋਤਰਾ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸਟੋਟਸ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਨਮਸਕਾਰ ਸ਼ਾਰਦੇ ਦੇਵੀ काश्मीरपुरवासिन
ਤਵਾਮਹੰ ਚਲਦਾ ਨਿਤ੍ਯਂ ਵਿਦਿਆਦਾਨਮ  ਦੇਹੀ  ॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਨਮਸਤੇ ਸ਼ਾਰਦੇ ਦੇਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਪੁਰਵਾਸਿਨੀ
ਤ੍ਵਯਾਮham ਪ੍ਰਥਾਯ ਨਿਤ੍ਯ ਵਿਦ੍ਯਾ ਦਨ੍ਮ ਚਾ ਦੇਹਿ ਮੇਰੇ ||

ਭਾਵ:

1: ਦੇਵੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਜੋ ਕਸ਼ਮੀਰਾ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ,
2: ਹੇ ਦੇਵੀ, ਮੈਂ ਸਦਾ (ਗਿਆਨ ਲਈ) ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ; ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਗਿਆਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖ਼ਸ਼ (ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ)।

ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਸਟੋਟਸ
ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਸਟੋਟਸ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਨਮੋ ਦੇਵਣੇ ਮਹਾਂਦੇਵ अतिरिक्तै ਸਤ੍ਹਾ ਨਮः .
ਨਮः ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਭਦ੍ਰਾਯੈ ਨਿਯਤਾ: ਪ੍ਰਣਾਤਾ:  ਤਾਮ ॥੧॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਨਮੋ ਦੇਵਯੈ ਮਹਾ ਦੇਵਯੈ ਸ਼ਿਵਾਯੈ ਸਤਤ੍ਮ ਨਮ | |
ਨਮh ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਭਦ੍ਰਾਯੈ ਨਿਯਤਾਹ ਪ੍ਰਣਤਾਹ ਸ੍ਮ ਤਮ || || ||

ਭਾਵ:

1.1: ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਦੇਵੀ, ਨੂੰ ਮਹਾਦੇਵੀਨਮਸਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨਾਲ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ਿਵ (ਦਿ ਸ਼ੁਭ ਇਕ)
1.2: ਸਲਾਮ ਉਸ ਨੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਸ਼ੁਭ (ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਣ ਨਾਲ) ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰੋਤ of ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ; ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

रौद्रयै ਨਮੋ नितर्थै ਚਿੰਤਨ ਧੁੱਪੇ ਨਮੋ ਨਮः .
ਜਾਤਸਨਾਇ ਚੇਨਦੂਰਖਿਨ ਸੁਖਾਯੈ ਸਤ੍ਹਾ ਨਮः ॥੨॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਰਾਉਦ੍ਰਾਯੈ ਨਮੋ ਨਿਤ੍ਯੈ ਗੌਰੀai ਧਾਤਰ੍ਯੈ ਨਮੋ ਨਮ | |
ਜੋਤਸ੍ਨਾਯੈ ਚੇਨ੍ਦੁ ਰੁਪ੍ਯੈ Su ਸੁਖਾਯੈ ਸਤਤਾਮ ਨਮ || || || ||

ਭਾਵ:

2.1: ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਦੀਵੀਇਕ ਚਮਕਦਾ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ.
2.2: ਨਮਸਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਕੋਲ ਇਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਚਮਕ ਹੈ ਮੂਨਲਾਈਟ ਨਾਈਟਅਤੇ ਚਮਕਦਾਰ ਫਾਰਮ ਦੀ ਚੰਦ, ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ.

ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਸਟੋਟਸ
ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇ ਸਟੋਟਸ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਕਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਤਾ ਬਿਰਧੈ ਸਿਡਾਇ ਕੁਰੋਮੋ ਨਮੋ ਨਮः .
ਨੈਰੀਅਟੈ ਭੂਭ੍ਰਤੀਂ ਧਿਆਨਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਹ ਨਮੋ ਨਮः ॥੩॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਕਲਯਾਨੈai ਪ੍ਰਾਣਾਤਾ ਵਰਦ੍ਧ੍ਯੈ ਸਿਧ੍ਯੈ ਕੁਰ੍ਮੋ ਨਮੋ ਨਮh |
ਨੈਅਰ੍ਤ੍ਯੈ ਭੂਭ੍ਰਤਾਮ ਲਕ੍ਸ਼੍ਮ੍ਯੈ ਸ਼ਰ੍ਵਾਣ੍ਯੈ ਨਮੋ ਨਮh || || ||

ਭਾਵ:

3.1: ਅਸੀਂ ਝੁਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸਰੋਤ ਹੈ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਕੌਣ ਹੈ ਮਹਾਨਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ,
3.2: ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੌਣ ਹੈ ਨਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ The ਧਰਤੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਪਤਨੀ of ਸ਼ਿਵ(ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਤਬਾਹੀ ਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ).

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਬਦਗਾਯੈ ਦੁਰਗਪਾਰਾਯੈ ਸਾਰਾਯੈ ਸਰਕਾਰਣੀ .
ਖਤਿਆਈ ਅੰਕਟਾਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾਯੈ धूसयै ਸਤ੍ਹਾ ਨਮः ॥੪॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਦੁਰਗਾਯੈ ਦੁਰਗਾ ਪਰਾਹੈ ਸਾਰੈ ਸਭੈ ਕਰਿਣੈ |
ਖ੍ਯਤਾਯੈ ਤਥੈਵ ਕਸ਼੍ਣਾਯੈ ਧੁਮ੍ਰਾਯੈ ਸਤਤ੍ਮ ਨਮ || || || ||

ਭਾਵ:

4.1: (ਨਮਸਕਾਰ) ਦੁਰਗਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਰਾਸਿੰਗ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਕੌਣ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ of ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ.
4.2: ਨਮਸਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਹੈ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਰਚਨਾ ਵਿਚ) ਹੁਣੇ ਹੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਤਮਾਕੂਨੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ (ਧਿਆਨ ਵਿਚ).

ਬੇਦਾਅਵਾ:

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.

0 0 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
0 Comments
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ