hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ
ਰਾਮ-ਮੰਦਰ-ਅਯੁੱਧਿਆ-ਭਗਵਾਨ-ਰਾਮ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾ

ਰਾਮ-ਮੰਦਰ-ਅਯੁੱਧਿਆ-ਭਗਵਾਨ-ਰਾਮ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਜਪਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ।

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਮਾਂ ਰਮੋ ਮਤਪਿਤਾ ਰਾਮਚੰਦਰः .
ਸੁਆਮੀ ਰਮੋ ਮत्ਾਸखा ਰਾਮਚੰਦਰः ॥
सर्वस्ਵ  ਰੈਮਚੈਂਡ੍ਰੋ ਦਯਾਲੂ .
ਨਾਨਯੰ ਜਾਣੋ नीव ਜਾਣੋ  ਜਾਣੋ ॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਮਾਂਤਾ ਰਾਮੋ ਮਤ- ਪੀਤਾ ਰਾਮਕੰਦਰਹ |
ਸਵਾਮੀ ਰਾਮੋ ਮਤਿ-ਸਾਖਾ ਰਾਮਕੰਦ੍ਰਹ ||
ਸਰ੍ਵਸ੍ਵਮ ਮੇ ਰਾਮਕਨ੍ਦ੍ਰੋ ਦਯਾਲੁ |
ਨਾ Any ਅਨਿਮ ਜਾਣੈ ਨਾਇ[ਏਈ]ਵੈ ਜਾਨੈ ਨ ਜਾਨੈ ||

ਭਾਵ:

1: ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਤੇ ਰਾਮ (ਰਾਮਚੰਦਰ) ਮੇਰਾ ਹੈ ਪਿਤਾ ਨੂੰ,
2: ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਰਾਮ (ਰਾਮਚੰਦਰ) ਮੇਰਾ ਹੈ ਦੋਸਤ,
3: ਰਾਮ ਮੇਰਾ ਹੈ ਸਭ ਮਿਲਾਕੇ, ਓ ਹਮਦਰਦ ਰਾਮ (ਰਾਮਚੰਦਰ) ਮੇਰਾ ਸਭ ਵਿਚ ਹੈ,
4: ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ; ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ .
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ .

ਅਨੁਵਾਦ:

ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ |
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀਇਆ ਸੀਤਾ ਰਾਮ |

ਭਾਵ:

ਰਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਜਿੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ,
ਰਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਜਿੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

चंडकिरणकुलमण्डन ਰਾਮ ॥੫॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਕੈਨਡਾਡਾ-ਕਿਰਨਾ-ਕੁਲ-ਮੰਡਦਾਨਾ ਰੈਮ || || ||

ਭਾਵ:

5: ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮFree porn at freeporn.com 🍆💦💦😛 ਸਜਾਇਆ The Dynasty of ਸੂਰਜ (ਸੂਰਜ ਵੰਸ਼ਾ)

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਸ਼੍ਰੀਮੱਦਾਸ਼ਰਥਨੰਦਨ ਰਾਮ ॥੬॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਸ਼੍ਰੀਮਦ-ਦਸ਼ਰਥ-ਨੰਦਨਾ ਰਾਮ || || ||

ਭਾਵ:

6: ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਕੌਣ ਸੀ ਚਰਚਿਤ ਪੁੱਤਰ ਰਾਜਾ ਦਾ ਦਸਰਥ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਕੌਸਾਲੀਸੂਖਵਰਧਨ ਰਾਮ ॥੭॥

ਅਨੁਵਾਦ:

ਕੌਸਲਿਆ Su ਸੁੱਖਾ-ਵਰਧਨ ਰਾਮ || || ||

ਭਾਵ:

7: ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਕੌਸ਼ਲਿਆ.

ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ:

ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੈ ਰਾਜਾ ਰਾਮ .
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੈ ਸੀਤਾ ਰਾਮ .

ਅਨੁਵਾਦ:

ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਯਾ ਰਾਜਾ ਰਾਮ |
ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀਇਆ ਸੀਤਾ ਰਾਮ |

ਭਾਵ:

ਰਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਜਿੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜਾ ਰਾਮ,
ਰਾਮ, ਸ੍ਰੀ ਰਾਮਜਿੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਤਾ ਰਾਮ।

ਬੇਦਾਅਵਾ:
 ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.
4.7 3 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
7 Comments
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ