hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਅਰੰਭਕ ਸਟੋਟਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਭਾਗਵਦ ਗੀਤਾ ਤੋਂ ਅਰੰਭਕ ਸਟੋਟਰਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ

ਦੀ ਆਤਮਾ ਭਾਗਵਦ ita ਗੀਤਾ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਭਾਗਵਦ ita ਗੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ. ਇੱਥੇ ਭਗਵਦ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਅਧਿਆਇਆਂ ਦੀ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੋਟੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਟੋਤਰਾ:
ਓਮ ਅਜਨਾਨਾ-ਤਿਮਿਰਾਂਧਸਿਆ
ਗਿਆਨਜੰਨਾ sala ਸਾਲਕਾਇਆ
cakur unmilitam yena
tas ਤਸ੍ਮੈ ਸ਼੍ਰੀ-ਗੁਰਵੇ ਨਮ.
ਸ਼੍ਰੀ-ਕੈਤੰਨਿਆ-ਮਨੋ -ਭਿਸਟਮ
ਸਟਪਿਤਮ ਯੇਨਾ ਭੂ-ਕਥਾ
ਸਵਯਮ ਰੁਪਹ ਕਦਾ ਮਹਿਯਮ
ਦਦਾਤਿ ਸ੍ਵ-ਪਦ੍ਤਿਕਮ੍
ਭਾਵ:
ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।
ਇਸ ਪਦਾਰਥਕ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਕੈਤਾਨਿਆ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੀਲਾ ਰੂਪ ਗੋਸਵਾਮੀ ਪ੍ਰਭੂਪੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਆਸਰਾ ਕਦੋਂ ਦੇਵੇਗਾ?
ਸਟੋਤਰਾ:
ਸ੍ਵਂਤੇ 'ਹਮ ਸ਼੍ਰੀ-ਗੁਰੋਹ ਸ਼੍ਰੀ-ਯੁਤਾ-ਪਦਾ-ਕਮਾਲਮ ਸ਼੍ਰੀ-ਗੁਰੂਂ ਵੈਸ਼ਣਵਮਸ ਕੈ।
ਸ਼੍ਰੀ-ਰੂਪਮ ਸਗ੍ਰਜਾਤਮ ਸਦਾ-ਗਣਾ-ਰਘੁਨਾਥਨਵਿਤਮ ਤਂ ਸਾ-ਜੀਵਮ੍।
ਸਦ੍ਵੈਤ੍ਮ ਸਾਵਧੁਤਮ ਪਰਿਜਾਨਾ-ਸ੍ਯਹਿਤ੍ਮ ਕ੍ਸ਼ਣਾ- ਕੈਤਾਨ੍ਯ-ਦੇਵਮ੍
ਸ਼੍ਰੀ-ਰਾਧਾ-ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ-ਪਦਂ ਸਾਹਾ-ਗਣ-ਲਲਿਤਾ-ਸ਼੍ਰੀ-ਵਿਸ਼ਾਖਾਨ੍ਵਿਤਮ੍।
ਭਾਵ:
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਵਲ ਪੈਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸਨਾਤਨ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਘੁਨਾਥ ਦਾਸਾ ਅਤੇ ਰਘੁਨਾਥ ਭੱਟਾ, ਗੋਪਾਲਾ ਭੱਟਾ, ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਲਾ ਜੀਵਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੀਲਾ ਰੂਪਾ ਗੋਸਵਾਮੀ ਦੇ ਕੰਵਲ ਚਰਨਾਂ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਅਦਵੈਤ ਅਚਾਰੀਆ, ਗਦਾਧਰ, ਸ੍ਰੀਵਾਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੈਤਨਯ ਅਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰੋ. ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਾਧਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਲਲਿਤਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰੋ.
ਸਟੋਤਰਾ:
ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਕਰੁਣਾ-ਸਿੰਧੋ ਦੀਨਾ-ਬੰਧੋ ਜਗਤ-ਪਤੇ
ਗੋਪੇਸ਼ਾ ਗੋਪੀਕਾ-ਕਾਂਤਾ ਰਾਧਾ-ਕਾਂਤਾ ਨਮੋ 'ਸਟੂ ਤੇ
ਭਾਵ:
ਹੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਗੋਪੀਸ ਅਤੇ ਰਾਧਾਰਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ.
ਸਟੋਤਰਾ:
ਤਪਤਾ-ਕੰਚਣਾ-ਗੌਰੰਗੀ ਰਾਧੇ ਵਰ੍ਣਦਾਵੇਸ਼੍ਵਰੀ
ਵਰਸਭਨੁ-ਸੂਟ ਦੇਵੀ ਪ੍ਰਣਾਮਿ ਹਰਿ-ਪ੍ਰਿਯੇ
ਭਾਵ:
ਮੈਂ ਰਾਧਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਸਦਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਰੰਗੀਨ ਸੋਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵਰਦਾਵਣ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾ ਵਰਸਭਨੂ ਦੀ ਧੀ ਹੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਹੋ.
ਸਟੋਤਰਾ:
ਵੈਨਚਾ-ਕਲਪਤਾਰੂਭਯਾਸ ca ਕ੍ਰਪਾ-ਸਿੰਧੁਭ੍ਯ ਈਵਾ CA
itan ਪਤਿਤਂ ਪਾਵੇਨੇਭ੍ਯੋ ਵੈਸ਼੍ਣਵੇਭ੍ਯੋ ਨਮੋ ਨਮh
ਭਾਵ:
ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੈਸ਼ਨਵ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਛਾ ਦੇ ਦਰੱਖਤ, ਅਤੇ ਡਿੱਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਲਈ ਤਰਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ.
ਸਟੋਤਰਾ:
ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ ਕੈਤਨ੍ਯ ਪ੍ਰਭੁ ਨਿਤ੍ਯਾਨਨ੍ਦ
ਸ਼੍ਰੀ ਅਡਵੈਤਾ ਗਦਾਧਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਾਦੀ-ਗੌਰਾ-ਭਕ੍ਤ-ਵਰਂਦਾ
ਭਾਵ:
ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੈਤਾਨਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਤਿਆਨੰਦ, ਸ੍ਰੀ ਅਦਵੈਤ, ਗਦਾਧਰ, ਸ੍ਰੀਵਾਸਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ.
ਹੇਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਹਰੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਣਾ, ਹਰੇ ਹਰੇ
ਹਰੈ ਰਾਮ, ਹਰੈ ਰਾਮਾ, ਰਾਮਾ ਰਾਮ, ਹਰੈ ਹਰੈ।
ਬੇਦਾਅਵਾ:
 ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਚਿੱਤਰ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਵੀਡਿਓ ਆਪਣੇ ਸੰਬੰਧਤ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਹਨ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਿੱਤਰ / ਡਿਜ਼ਾਈਨ / ਵੀਡਿਓ ਨਹੀਂ ਹਨ. ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਇੰਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਕੋਈ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਬਣਨ ਲਈ ਜਾਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ.
0 0 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
0 Comments
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ