hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ
ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਐਪੀ ਤੀਜਾ ਬਾਰੇ ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ - ਸ਼ਿਵ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ - hindufaqs.com

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਐਪੀ ਤੀਜਾ ਬਾਰੇ ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ਼ਾਰਭਾ ਭਾਗ-ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਭਾਗ-ਸ਼ੇਰ ਹੈ. ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਭਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਸ਼ੇਰ-ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਬੁਣੇ ਵਾਲਾਂ, ਖੰਭਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਨਰਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਭਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ!

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਐਪੀ ਤੀਜਾ ਬਾਰੇ ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ - ਸ਼ਿਵ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ - hindufaqs.com

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਐਪੀ ਤੀਜਾ ਬਾਰੇ ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ: ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਲੜਾਈ

ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ਿਵ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣੀ ਪਛਾਣੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਰਭਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ. ਇਕ ਸੰਸਕਰਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ! ਇਕ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਸ਼ਾਰਭਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਅਲੌਕਿਕ ਰੂਪ ਗੰਦਾਬੇਰੁੰਡਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ.

ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ਼ਾਰਭਾ ਭਾਗ-ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਭਾਗ-ਸ਼ੇਰ ਹੈ. ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਭਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਸ਼ੇਰ-ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਬੁਣੇ ਵਾਲਾਂ, ਖੰਭਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਨਰਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਭਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ!

ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਐਪੀ ਤੀਜਾ ਬਾਰੇ ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ - ਸ਼ਿਵ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ - hindufaqs.com
ਭਗਵਾਨ ਸ਼ਿਵ ਐਪੀ ਤੀਜਾ ਬਾਰੇ ਮਨਮੋਹਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ - ਸ਼ਿਵ ਨਰਸਿੰਘ ਅਵਤਾਰ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਨ - hindufaqs.com


ਪਹਿਲਾਂ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਨਰਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸੂਰਜ (ਰਾਖਸ਼) ਰਾਜਾ, ਜੋ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੇ ਭਗਤ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆਂ ਕੰਬ ਗਈ, ਡਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ, ਸ਼ਿਵ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸਦਾ ਇਕ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ, ਵਿਰਾਭੱਦਰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਮਨੁੱਖ-ਸ਼ੇਰ-ਪੰਛੀ ਸ਼ਾਰਭਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ. ਸ਼ਿਵ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਰਭਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਾਭਾ ਨੇ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤਕ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਿਰੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਰਸਿਮਹਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਨਰਸਿੰਘਾ ਸ਼ਰਭਾ ਦੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਭਗਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਰਭਾ ਨੇ ਫਿਰ ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਛੁਪਿਆ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰ-ਸਿਰ ਪਹਿਨੇ। ਲਿੰਗ ਪੁਰਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਭਾ ਉਪਨਿਸ਼ਦ ਵਿਚ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇ ਇਸ ਵਿਗਾੜ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਵਿਗਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਧਾਰਣ ਸਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ “ਸ਼ਰਬੇਸ਼ਮੂਰਤੀ” ਜਾਂ “ਸਿਮਘਨਾਮੂਰਤੀ” ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਮਿਥਿਹਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੈਵੀਆਂ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਨਵੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ.

ਵੈਸ਼ਨਵ ਦੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਭਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਗੰਦਾਬੇਰੁੰਡਾ ਵਿਚ ਬਦਲ ਗਏ ਸਨ, ਇਕ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਰੂਪ ਵਿਚ: ਇਕ 2 ਸਿਰ ਵਾਲਾ ਈਗਲ.

ਕ੍ਰੈਡਿਟ: ਵਿਕੀਪੀਡੀਆ,
ਹਰੀਸ਼ ਆਦਿਤਮ

5 1 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
9 Comments
ਨਵੀਨਤਮ
ਪੁਰਾਣਾ ਬਹੁਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ

ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਮਿਥਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸ਼ਾਰਭਾ ਭਾਗ-ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਭਾਗ-ਸ਼ੇਰ ਹੈ. ਸ਼ਿਵ ਪੁਰਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਰਭਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਸ਼ੇਰ-ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਬੁਣੇ ਵਾਲਾਂ, ਖੰਭਾਂ ਅਤੇ ਅੱਠ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ. ਉਸ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਵਿਚ ਭਗਵਾਨ ਨਰਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਭਾ ਨੇ ਮਾਰਿਆ!