hindufaqs-ਕਾਲਾ-ਲੋਗੋ
ਵ੍ਰਿਸ਼ਾਭਾ-ਰਾਸ਼ੀ-ਰਸ਼ੀਫਲ-ਕੁੰਡਲੀ -2021-ਹਿੰਦੂਫਾਕਸ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ - 2021 ਕੁੰਡਲੀ - ਹਿੰਦੂ ਜੋਤਿਸ਼ - ਵਰਿਸ਼ਭਾ (ਟੌਰਸ) ਕੁੰਡਲੀ

ਵ੍ਰਿਸ਼ਾਭਾ-ਰਾਸ਼ੀ-ਰਸ਼ੀਫਲ-ਕੁੰਡਲੀ -2021-ਹਿੰਦੂਫਾਕਸ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ - 2021 ਕੁੰਡਲੀ - ਹਿੰਦੂ ਜੋਤਿਸ਼ - ਵਰਿਸ਼ਭਾ (ਟੌਰਸ) ਕੁੰਡਲੀ

ਵ੍ਰਿਸ਼ਾਭਾ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੁੱਲ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬਲਵਾਨ ਅਤੇ ਬਲਦ ਵਰਗੇ ਬਲਵਾਨ ਹਨ. ਵ੍ਰਿਸਭਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਕੁੰਡਲੀ 2021 ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵ੍ਰਸ਼ਾਭਾ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ, ਵਿਹਾਰਕ, ਅਭਿਲਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਾਤਮਕ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ. ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਧੀਆ ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ.

ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ 2021 ਲਈ ਵਰਿਸ਼ਭਾ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਆਮ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ.

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭਾ (ਟੌਰਸ) - ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁੰਡਲੀ 2021

ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਵਿਸ਼ਾਭਾ ਰਾਸ਼ੀ ਕੁੰਡਲੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਇਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗਾ. ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਤਕ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ. ਬੱਸ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੁਧਾਰੀ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬੱਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ.  

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭਾ (ਟੌਰਸ) - ਸਿਹਤ ਕੁੰਡਲੀ 2021

ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਣਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤਣਾਅ ਦਾ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਧ ਦੌਰਾਨ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਪਾਚਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਆਖਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭਾ (ਟੌਰਸ) - ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਕੁੰਡਲੀ 2021

ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਤਣਾਅ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ.

ਜਦੋਂ ਕਿ, ਸਾਲ ਦਾ ਅੱਧ ਵਧੀਆ ਰਹੇਗਾ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੀਨਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਏਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਮਾਂਸ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਵੇਗਾ. 16 ਮਈ ਤੋਂ 28 ਮਈ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦਰਮਿਆਨ ਬਹੁਤ ਖਿੱਚ ਪਾਓਗੇ.

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭਾ (ਟੌਰਸ) - ਜੀਵਨ ਕੁੰਡਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ 2021

ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ resੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਦਲੀਲਾਂ; ਇਸ ਸਾਲ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੌੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ.  

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭਾ (ਟੌਰਸ) - ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੁੰਡਲੀ 2021

ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਹੀਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 2021 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ. ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਣਾਅ ਵਿਚ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾ ਬਣੋ.

ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਖ਼ਾਸਕਰ ਸਾਲ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਆਪਣੇ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਸਬਰ ਰੱਖੋ. ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ.

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭਾ (ਟੌਰਸ) - ਵਿੱਤ ਕੁੰਡਲੀ 2021

ਬਚਾਉਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ. ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧੇਰੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਈ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਬਚਤ ਕਰੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣੀ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ. ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. 2021 ਲਈ ਕੁੰਡਲੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤਿਮਾਹੀ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਫਲਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ.

 ਵ੍ਰਿਸ਼ਭਾ (ਟੌਰਸ) - ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰਤਨ ਪੱਥਰ 2021

ਓਪਲ ਜਾਂ ਹੀਰਾ.

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭਾ (ਟੌਰਸ) - ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਰੰਗ 2021

ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਲਾਬੀ

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭਾ (ਟੌਰਸ) - ਲਕੀ ਨੰਬਰ 2021

18

ਵ੍ਰਿਸ਼ਾਭਾ (ਟੌਰਸ) ਉਪਚਾਰ

1. ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਵੀ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਰੁਮਾਲ ਰੱਖੋ.

2. ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਭੋਜਨ ਦਿਓ.

3. ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਟੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰੋ.

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ (ਹੋਰ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ)

 1. ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ - मेष राशि (मेष) राशिफल 2021
 2. ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ - ਮਿਥੁਨ ਰਕਮ (ਜੈਮਨੀ) ਰਸ਼ੀਫਲ 2021
 3. ਕਰਕਾ ਰਾਸ਼ੀ - ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ (ਕੈਂਸਰ) ਰਸ਼ੀਫਲ 2021
 4. ਸਿਮਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ - ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ (ਲਿਓ) ਰਸ਼ੀਫਲ 2021
 5. ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ - ਕਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ (ਕੁਆਰੀ) ਰਸ਼ੀਫਲ 2021
 6. ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ - राशि राशि (ਤੁਲਾ) ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2021 XNUMX.
 7. ਵ੍ਰਿਸ਼ਿਕ ਰਾਸ਼ੀ - ਰੁੱਖੀ ਰਕਮ (ਸਕਾਰਪੀਓ) ਰਸ਼ੀਫਲ 2021
 8. ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ - ਧਨੁ ਰਕਮ (ਧਨੁ) ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2021
 9. ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ - मकर राशि (ਮकर) ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2021
 10. ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ - ਕੁੰਡ ਰਾਸ਼ੀ (ਕੁੰਭ) ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2021
 11. ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ - मीन राशि (ਮੀਨ) ਰਾਸ਼ੀਫਲ 2021
0 0 ਵੋਟ
ਲੇਖ ਰੇਟਿੰਗ
ਗਾਹਕ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੋ
0 Comments
ਇਨਲਾਈਨ ਫੀਡਬੈਕ
ਸਾਰੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵੇਖੋ

ॐ ॐ ਗਂ ਗਣਪਤਯੇ ਨਮਃ

ਹਿੰਦੂ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਪੜਚੋਲ ਕਰੋ