hindufaqs-black-logo
நவ்கிரகா

ॐ गंगणबतये नमः

நவ்கிரகா - இந்து மதத்தின்படி ஒன்பது கிரகங்கள்

நவ்கிரகா

ॐ गंगणबतये नमः

நவ்கிரகா - இந்து மதத்தின்படி ஒன்பது கிரகங்கள்

வேத ஜோதிடத்தில், 9 கிரகங்கள் உள்ளன. இவை நவ (9) மற்றும் கிரஹாஸ் (கிரகங்கள்) என்று அழைக்கப்படுகின்றன.

நவ்கிரகா
நவ்கிரகா

ஒன்பது உடல்கள் (நவகிரக)

  1. சூரியன் (சூர்யா)
  2. நிலா (சந்திரா)
  3. செவ்வாய் (செவ்வாய்)மங்லா / சேவ்வாய்)
  4. புதன் (புதா)
  5. வியாழன் (குரு)
  6. வீனஸ் (சுக்ரா)
  7. சனி (சனி)
  8. மேல் சந்திர முனை (ராகு)
  9. கீழ் சந்திர முனை (கேது)

சூரியன்

சூர்யா தலைமை, சூரிய தெய்வம், ஆதித்யாக்களில் ஒருவர், கஸ்யபாவின் மகன் மற்றும் அவரது மனைவிகளில் ஒருவரான இந்திரனைச் சேர்ந்த அதிதி. அவர் முடி மற்றும் தங்க கைகள். அவரது தேர் ஏழு குதிரைகளால் இழுக்கப்படுகிறது, அவை ஏழு சக்கரங்களைக் குறிக்கின்றன. அவர் "ரவி-வரா" அல்லது ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு மேல் "ரவி" என்று தலைமை தாங்குகிறார்.

சூரிய சூரிய கடவுள் | இந்து ஃபாக்கின்
சூரிய சூரிய கடவுள் | இந்து ஃபாக்கின்

இந்து மத இலக்கியங்களில், சூர்யா என்பது ஒவ்வொரு நாளும் ஒருவர் காணக்கூடிய கடவுளின் புலப்படும் வடிவமாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், ஷைவர்களும் வைணவர்களும் பெரும்பாலும் சூர்யாவை முறையே சிவன் மற்றும் விஷ்ணுவின் ஒரு அம்சமாகக் கருதுகின்றனர். உதாரணமாக, சூரியனை வைஷ்ணவர்கள் சூர்ய நாராயணா என்று அழைக்கின்றனர். ஷைவை இறையியலில், அஸ்தமூர்த்தி என்று பெயரிடப்பட்ட சிவனின் எட்டு வடிவங்களில் சூர்யாவும் ஒன்று என்று கூறப்படுகிறது.

அவர் சத்வா குணத்தைச் சேர்ந்தவர் என்று கூறப்படுகிறது, மேலும் ஆத்மா, ராஜா, உயர்ந்த நபர்கள் அல்லது தந்தையர்களைக் குறிக்கிறது.

இந்து வேதங்களின்படி, சூர்யாவின் புகழ்பெற்ற சந்ததிகளில் சனி (சனி), யமா (மரண கடவுள்) மற்றும் கர்ணன் (மகாபாரத புகழ்) ஆகியவை அடங்கும்.

ஸ்தோத்ரா:
ஜாவா குசுமா சங்கசம் காஷ்யபயம் மஹாதுதிம்
தமோரிம் சர்வ பாப்கனம் பிரணடோஸ்மி திவாகரம்

சந்திரா

சந்திர சந்திரன் கடவுள் | இந்து கேள்விகள்
சந்திர சந்திரன் கடவுள் | இந்து கேள்விகள்

சந்திரா ஒரு சந்திர தெய்வம். சந்திரன் (சந்திரன்) சோமா என்றும் அழைக்கப்படுகிறார், மேலும் வேத சந்திர தெய்வமான சோமாவுடன் அடையாளம் காணப்படுகிறார். அவர் இளம், அழகான, நியாயமானவர் என்று வர்ணிக்கப்படுகிறார்; இரண்டு ஆயுதங்கள் மற்றும் அவரது கைகளில் ஒரு கிளப் மற்றும் தாமரை உள்ளது. அவர் ஒவ்வொரு இரவும் தனது தேரை (சந்திரனை) வானத்தின் குறுக்கே சவாரி செய்கிறார், பத்து வெள்ளை குதிரைகள் அல்லது ஒரு மிருகத்தால் இழுக்கப்படுகிறார். அவர் பனியுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளார், மேலும் இது கருவுறுதலின் கடவுள்களில் ஒன்றாகும். அவர் நிஷாதிபதி (நிஷா = இரவு; ஆதிபதி = இறைவன்) மற்றும் குஷ்பாரகா (இரவை ஒளிரச் செய்பவர்) என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்.
அவர் சோமாவாக, சோமாவரம் அல்லது திங்கட்கிழமை தலைமை தாங்குகிறார். அவர் சத்வ குணாவைச் சேர்ந்தவர், மனம், ராணி அல்லது தாயைக் குறிக்கிறார்.

ஸ்தோத்ரா:
தாதி சங்கா துஷாரபம் க்ஷீரோ தர்னவா சம்பாவம்
நமாமி சஷினம் சோமாம் ஷம்போர் முகுதா பூஷனம்.

மங்கள

மங்கல் | இந்து கேள்விகள்
மங்கல் | இந்து கேள்விகள்

மங்களா என்பது சமஸ்கிருதத்தில் ப uma மா ('பூமியின் மகன்' அல்லது பா). அவர் போரின் கடவுள் மற்றும் பிரம்மச்சாரி. அவர் பூமி தெய்வமான பிருத்வி அல்லது பூமியின் மகனாகக் கருதப்படுகிறார். அவர் மேஷம் மற்றும் ஸ்கார்பியோ அறிகுறிகளின் உரிமையாளர், மற்றும் அமானுஷ்ய விஞ்ஞானங்களின் ஆசிரியர் (ருச்சகா மகாபுருஷ யோகா). அவர் இயற்கையில் தமாஸ் குணாவைச் சேர்ந்தவர் மற்றும் ஆற்றல்மிக்க செயல், நம்பிக்கை மற்றும் ஈகோவைக் குறிக்கிறார். அவர் சிவப்பு அல்லது சுடர் வண்ணம், நான்கு ஆயுதங்கள், ஒரு திரிசூலம், கிளப், தாமரை மற்றும் ஒரு ஈட்டியை சுமந்துள்ளார். அவரது வாகனா (மவுண்ட்) ஒரு ராம். அவர் 'மங்கள-வரா' அல்லது செவ்வாய்க்கிழமை தலைமை தாங்குகிறார்.

ஸ்தோத்ரா:
தரணி கர்ப சம்பளம் வித்யுத் காந்தி சமப்பிரபம்
குமாரம் சக்தி ஹஸ்தம் தாம் மங்கலம் பிரணாமியஹம்.

தலமான

புதா புதன் கிரகத்தின் கடவுள் மற்றும் தாரா (தாரகா) உடன் சந்திரனின் (சந்திரன்) மகன். அவர் வணிகங்களின் கடவுள் மற்றும் வணிகர்களைப் பாதுகாப்பவர். அவர் ராஜஸ் குணாவைச் சேர்ந்தவர் மற்றும் தகவல்தொடர்புகளை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்.

புத | ஹிந்து கேள்விகள்
புத | ஹிந்து கேள்விகள்

அவர் லேசானவர், சொற்பொழிவாளர் மற்றும் பச்சை நிறமுடையவர் என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். ராம்கூர் கோயிலில் சிறகுகள் கொண்ட சிங்கத்தை சவாரி செய்து, ஒரு ஸ்கிமிட்டர், ஒரு கிளப் மற்றும் கேடயத்தை வைத்திருப்பதாக அவர் குறிப்பிடப்படுகிறார். மற்ற எடுத்துக்காட்டுகளில், அவர் ஒரு செங்கோல் மற்றும் தாமரை வைத்திருக்கிறார் மற்றும் ஒரு கம்பளம் அல்லது கழுகு அல்லது சிங்கங்களால் வரையப்பட்ட தேர் மீது சவாரி செய்கிறார். புதா 'புத-வரம்' அல்லது புதன்கிழமை தலைமை தாங்குகிறார்.

ஸ்தோத்ரா:
பிரியங்கு காளிகா ஷியாமம் ரூபேனா பிரதிமம் புத்தம்
ச m மியம் ச m மியா குணோபேதம் தாம் புத்தம் பிரணாமியஹம்

குரு

ப்ரிஹாஸ்பதி என்பது தேவர்களின் குரு, பக்தி மற்றும் மதத்தின் ஆளுமை, பிரார்த்தனை மற்றும் தியாகங்களின் பிரதான வழங்குநர், அவர் மனிதர்களுக்காக பரிந்துரை செய்யும் கடவுள்களின் புரோஹிதாவாக குறிப்பிடப்படுகிறார். அவர் வியாழன் கிரகத்தின் இறைவன். அவர் சத்துவ குணத்தைச் சேர்ந்தவர், அறிவையும் போதனையையும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார். அவர் பெரும்பாலும் "குரு" என்று அழைக்கப்படுகிறார்.

குரு அல்லது வியாழன் | ஹிந்து கேள்விகள்
குரு அல்லது வியாழன் | ஹிந்து கேள்விகள்

இந்து வேதங்களின்படி, அவர் தேவர்களின் குருவும், தனவாசத்தின் குருவான சுக்ராச்சார்யாவின் பழிக்குப்பழி ஆவார். அவர் ஞானம் மற்றும் சொற்பொழிவின் கடவுள் குரு என்றும் அழைக்கப்படுகிறார், "நாத்திக" பர்ஹஸ்பத்ய சூத்திரங்கள் போன்ற பல்வேறு படைப்புகள் அவருக்குக் கூறப்படுகின்றன. குரு பொதுவாக யானை அல்லது தேர் மூலம் எட்டு குதிரைகளால் வரையப்பட்ட வாகனமாக சித்தரிக்கப்படுகிறார். அவர் தாமரை மலரிலும் சித்தரிக்கப்படுகிறார்.

அவரது தத்வா அல்லது உறுப்பு ஆகாஷா அல்லது ஈதர், மற்றும் அவரது திசை வடகிழக்கு. அவர் மஞ்சள் அல்லது தங்க நிறம் மற்றும் ஒரு குச்சி, தாமரை மற்றும் அவரது மணிகள் ஆகியவற்றை விவரித்தார். அவர் 'குரு-வரம்', பிரிஹஸ்பதிவாரா அல்லது வியாழக்கிழமை தலைமை தாங்குகிறார்.

ஸ்தோத்ரா:
தேவனம் சா ரிஷினாம் சா குரம் காஞ்சன் சன்னிபாம்
புத்த பூதம் திரிலோகேகம் தாம் நமாமி ப்ரிஹஸ்பதிம்.

சுக்ரா

"தெளிவான, தூய்மையான" அல்லது "பிரகாசம், தெளிவு" என்பதற்கான சமஸ்கிருதமான சுக்ரா, பிரிகு மற்றும் உஷானாவின் மகன், மற்றும் தைத்யர்களின் முன்னோடி மற்றும் அசுரர்களின் குரு, வீனஸ் (சுக்ராச்சார்யா) கிரகத்துடன் அடையாளம் காணப்பட்டவர். அவர் 'சுக்ரா-வாரா' அல்லது வெள்ளிக்கிழமை தலைமை தாங்குகிறார். அவர் இயற்கையில் ராஜாக்கள் மற்றும் செல்வம், இன்பம் மற்றும் இனப்பெருக்கம் ஆகியவற்றைக் குறிக்கிறார்.

சுக்ரா அல்லது வீனஸ் | இந்து கேள்விகள்
சுக்ரா அல்லது வீனஸ் | இந்து கேள்விகள்

அவர் வெள்ளை நிறமுடையவர், நடுத்தர வயதுடையவர் மற்றும் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய முகம் கொண்டவர். ஒட்டகம் அல்லது குதிரை அல்லது முதலை மீது அவர் பல்வேறு விதமாக ஏற்றப்பட்டதாக விவரிக்கப்படுகிறார். அவர் ஒரு குச்சி, மணிகள் மற்றும் தாமரை மற்றும் சில நேரங்களில் ஒரு வில் மற்றும் அம்பு வைத்திருக்கிறார்.

ஸ்தோத்ரா:
ஹிமா குந்தா மிரினலபாம் தெைத்னாம் பரம குரம்
சர்வ சாஸ்திர பிரவக்தாராம் பார்கவேம் பிராணாமியஹம்.

சனி

இந்து ஜோதிடத்தில் (அதாவது வேத ஜோதிடம்) ஒன்பது முதன்மை வான மனிதர்களில் சனியும் ஒருவர். சனி சனி கிரகத்தில் பொதிந்துள்ளது. சனி சூர்யாவின் மகன். அவரது தத்வா அல்லது உறுப்பு காற்று, மற்றும் அவரது திசை மேற்கு. அவர் இயற்கையில் தமாஸ் மற்றும் கடினமான வழி, தொழில் மற்றும் நீண்ட ஆயுளைக் கற்றுக்கொள்வதைக் குறிக்கிறது.

சனி அல்லது சனி | இந்து கேள்விகள்
சனி அல்லது சனி | இந்து கேள்விகள்

சனி (शनि) என்ற வார்த்தையின் தோற்றம் பின்வருவனவற்றிலிருந்து வருகிறது: ஷானய் கிராமதி சா: (शनये क्रमति सः) அதாவது மெதுவாக நகரும். சனி உண்மையில் ஒரு டெமி-கடவுள் மற்றும் சூர்யா (இந்து சூரிய கடவுள்) மற்றும் சூரியாவின் மனைவி சாயா ஆகியோரின் மகன் ஆவார். அவர் முதன்முதலில் ஒரு குழந்தையாக கண்களைத் திறந்தபோது, ​​சூரியன் ஒரு கிரகணத்திற்குள் சென்றது, இது ஜோதிட விளக்கப்படங்களில் (ஜாதகம்) சனியின் தாக்கத்தை தெளிவாகக் குறிக்கிறது.

அவர் இருண்ட நிறத்தில் சித்தரிக்கப்படுகிறார், கருப்பு ஆடை அணிந்துள்ளார்; ஒரு வாள், அம்புகள் மற்றும் இரண்டு குத்துக்கள் மற்றும் ஒரு கருப்பு காகம் அல்லது ஒரு காக்கை மீது பல்வேறு பொருத்தப்பட்டிருக்கும். அவர் 'சனி-வர்' அல்லது சனிக்கிழமை தலைமை தாங்குகிறார்.

ஸ்தோத்ரா:
நீலஞ்சன சமபசம் ரவி புத்ரம் யமக்ராஜம்
சாயா மார்த்தண்டா சம்பூட்டம் தாம் நமாமி ஷனைசாரம்.

ராகு

ராகு ஏறுவரிசை / வடக்கு சந்திர முனையின் கடவுள். இந்து வேதங்களின்படி, சூரியனை அல்லது கிரகணத்தை ஏற்படுத்தும் சந்திரனை விழுங்கும் பேய் பாம்பின் தலை ராகு. எட்டு கருப்பு குதிரைகளால் வரையப்பட்ட தேரில் சவாரி செய்யாத ஒரு டிராகனாக அவர் கலையில் சித்தரிக்கப்படுகிறார். அவர் ஒரு தமாஸ் அசுரர், அவர் கட்டுப்படுத்தும் ஒருவரின் வாழ்க்கையின் எந்தப் பகுதியையும் குழப்பத்தில் மூழ்கடிக்க தன்னால் முடிந்த அனைத்தையும் செய்கிறார். ராகு கலா தீங்கற்றதாக கருதப்படுகிறது.

ராகு ஏறும் லாட் | இந்து ஃபாக்ஸ்
ராகு ஏறும் லாட் | இந்து ஃபாக்ஸ்

புராணத்தின் படி, சமுத்திர மந்தத்தின் போது, ​​அசுர ராகு தெய்வீக அமிர்தத்தை குடித்தார். ஆனால் தேன் அவரது தொண்டையை கடப்பதற்குள், மோகினி (விஷ்ணுவின் பெண் அவதாரம்) அவரது தலையை வெட்டினார். இருப்பினும், தலை அழியாமல் இருந்தது, ராகு என்று அழைக்கப்படுகிறது, அதே நேரத்தில் உடலின் எஞ்சிய பகுதிகள் கேது ஆனது. இந்த அழியாத தலை எப்போதாவது சூரியனையோ சந்திரனையோ விழுங்கி கிரகணங்களை ஏற்படுத்துகிறது என்று நம்பப்படுகிறது. பின்னர், சூரியன் அல்லது சந்திரன் கழுத்தில் திறப்பு வழியாகச் சென்று கிரகணத்தை முடிக்கிறது.

ஸ்தோத்ரா:
அர்த்த கயாம் மஹா வீரியம் சந்திரதித்ய விமர்தனம்
சிம்ஹிகா கர்பா சம்பூட்டம் தம் ரஹும் பிரணாமயாம்.

கேது

கேது இறங்கு இறைவன்
கேது இறங்கு இறைவன்

கேது இறங்கு இறைவன். அவர் பேய் பாம்பின் வால் என்று கருதப்படுகிறார். இது மனித வாழ்க்கையிலும், முழு படைப்பிலும் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நம்பப்படுகிறது. சில சிறப்பு சூழ்நிலைகளில் இது புகழின் உச்சத்தை அடைய யாராவது உதவுகிறது. அவர் இயற்கையில் தமாஸ் மற்றும் இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட தாக்கங்களை பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகிறார்.

ஸ்தோத்ரா:
பலாஷ் புஷ்பா சங்காஷம் தரகா கிரஹா மஸ்தகம்
ர oud த்ரம் ரூத்ராத்மகம் கோரம் தாம் கேதம் பிராணாமியாமம்.

கிரஹா ஸ்தூதி:
பிரம்மா, முராரி, ஸ்ரீபுரந்தகாரி, பானு, சஷி, பூமிசுடோ, புதாசா
குருச, சுக்ரா, சனி, ராகு, கேதாவா, குருவந்து சர்வே மாமா சுப்பிரபதம்

 

நிபந்தனைகள்: இந்தப் பக்கத்தில் உள்ள அனைத்து படங்கள், வடிவமைப்புகள் அல்லது வீடியோக்கள் அந்தந்த உரிமையாளர்களின் பதிப்புரிமை. இந்த படங்கள் / வடிவமைப்புகள் / வீடியோக்கள் எங்களிடம் இல்லை. உங்களுக்கான யோசனைகளாகப் பயன்படுத்த தேடுபொறி மற்றும் பிற மூலங்களிலிருந்து அவற்றை நாங்கள் சேகரிக்கிறோம். பதிப்புரிமை மீறல் எதுவும் நோக்கம் இல்லை. எங்கள் உள்ளடக்கங்களில் ஒன்று உங்கள் பதிப்புரிமைகளை மீறுவதாக நீங்கள் நம்புவதற்கு காரணம் இருந்தால், தயவுசெய்து நாங்கள் அறிவைப் பரப்ப முயற்சிக்கும்போது எந்தவொரு சட்ட நடவடிக்கையும் எடுக்க வேண்டாம். வரவு வைக்க நீங்கள் நேரடியாக எங்களை தொடர்பு கொள்ளலாம் அல்லது தளத்திலிருந்து உருப்படியை அகற்றலாம்.
2 1 வாக்கு
கட்டுரை மதிப்பீடு
பதிவு
அறிவிக்க
13 கருத்துரைகள்
புதிய
பழமையான மிகவும் வாக்களித்தனர்
இன்லைன் பின்னூட்டங்கள்
எல்லா கருத்துகளையும் காண்க

ॐ गंगणबतये नमः

இந்து அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் பற்றி மேலும் ஆராயுங்கள்